REKLAMA

Komisja Europejska wszczyna procedurę przeciwko Polsce

Co się stało?
Data emisji:
2017-06-13 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich płacić za kratki dzień dobry zacznę od krótkiego cytatu pomimo powtarzanych wezwań Czechy Węgry i Polska naruszyła swoje prawne zobowiązania wynikające z decyzji rady oraz zobowiązania wobec innych krajów członkowskich z tego względu postanowiono rozpocząć procedury o naruszenie prawa przeciwko wyżej wymienionym krajom to dzisiaj usłyszeliśmy z Brukseli z komisji Europejskiej ostudził Jan Truszczyński dzisiaj ekspert d s. europejskich, ale wiele lat Rozwiń » związany z ze sprawami unijnymi, a ostatnio jeszcze pracował jako dyrektor generalny w komisji Europejskiej w dzień dobry dach jest wszystko się zgadza no właśnie, ale czy mógłby w takim razie nam pan na początku powiedzieć zgodnie trochę sytuację w co się stało tak na mostach w zgodnie z tytułem stało się to co się stać musiało w sytuacji, w której ktoś oświadcza, że nie będzie przestrzegał prawa do przestrzegania, którego zobowiązał się, podpisując się w swoim czasie pod wspólną decyzją wszystkich państ w Unii, jeżeli kontynuuje widział jak ktoś mówi w zaparte mimo wszystkich ostrzeżeń i zaproszenie, żeby może jednak zaczął respektować prawo na to musi inność to kolejne 2 roku taki właśnie kolejny krok dzisiaj komisja Europejska zadeklarowała, ale co tak naprawdę ten krok oznacza co to znaczy rozpoczęto procedurę o naruszenie prawa jest, że art. 258 w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który reguluje takie sytuacje mnie tam, gdzie państwo członkowskie nie honoruje swoich zobowiązań, a komisja Europejska jest od tego, żeby spełniać funkcję strażniczki prawa Europejskiego komisja Europejska może on zwrócić się formalnie to takiego państwa członkowskiego o wyjaśnienia, dlaczego i to powinno nastąpić w najbliższych dniach właśnie tzw. formalny Letter formalną PiS, który oznacza, że będziemy mieli jako państwo członkowskie 2 miesiące czasu Grosso MoDO na przedstawienie wyjaśnień, dlaczego właściwie prawo w tym zakresie nie jest przez Polskę wykonywane, jeżeli te wiersze nie będą zadowalające to idzie w czasie spodziewać kolejnego etapu w tym kolejnym etapem my jest tzw. uzasadniona opinia, w której komisja przedstawia jest teraz swoje zastrzeżenia i wskazuje co z UE prawie europejskim nie jest wykonywane przez państwo członkowskie i daje termin umowy są źle dostosowanie się do prawa Europejskiego jeśli państwo członkowskie nie dostosuje się to nieuchronnie sprawa idzie do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i wszyscy czekamy na orzeczenie tylko Trybunał wtedy właśnie do tego dojdzie przynajmniej część osób, które nie podziela stanowiska polskiego rządu, jaki rządu Czech czy Węgier jest taki jest irytujące nowo to wszystko jeśli będzie tak przebiegało jak pan powiedział to za 3 lata może będzie jakaś ostateczna decyzja może za 2, ale niektórzy bardzo są sceptyczni z prawdą jest z postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości potrafią trwać dość długo to jest uroda w ogóle sądów, bo generalnie sądów konstytucyjnych w szczególności i myślę, że rzeczywiście musimy się liczyć się z dość długim okresem czasu jak w długim, ale trudno w tej chwili powiedzieć jeszcze nie doszliśmy póki co dotyczy etapu Polska Czechy Węgry mają szansę, żeby zacząć dostosowywać do swoich zobowiązań i zapobiec temu, żeby sprawa zawędrowała aż do Trybunału sprawiedliwości no mówiąc Cezara będziemy to wszystko czekać na wynik postępowania, które toczy się w Trybunale od końca 2015 roku, kiedy to Węgry Słowacja zarzuciły radzie niewłaściwość decyzji o relokacji uchodźców i sprawa ta najprawdopodobniej w końcu lipca stanie się przedmiotem opinii adwokata generalnego myślę, że to jak ono opinię wyda będzie mnie to, że rozstrzygający, ale będzie bardzo złą wskazówką jak może potoczyć się później dojdzie do niej dojdzie sprawa przeciwko Polsce Węgrom i Czechom w kwestii tego niewykonywania zobowiązania innych obrażeń, że mówimy tutaj o o o tej sytuacji podnoszonych zresztą również i przez Polski rząd, aczkolwiek rzeczywiście ten to zapytanie czy ta sprawa została wniesiona przez Węgry i i Czechy czy decyzja w sprawie relokacji 160  000 uchodźców z obozu w Grecji we włoszech została podjęta przez radę ministrów Unii Europejskiej czy ministrów spra w wewnętrznych i że dno tam rzeczywiście wtedy może dochodzić do głosowania mu ani przez radę Europy w Zwoleniu panu słowo jednak nie to ważny troszeczkę inaczej ja akurat ten argument formalnie w skardze węgierskiej ani Słowacja nie jest użyty oni tam przytaczają inne argumenty natury prawnej notabene argumenty słabe w powszechnej ocenie prawników, którzy do tej pory mieli okazję przyjrzeć się w skardze węgierskie skarby Słowacji argumenty są słabe z tego należy generalnie boks Tomasz Kassel czy najprawdopodobniej Węgry Słowacja nie wygrają te sprawy przed Trybunałem sprawiedliwości, dlaczego no, bo po pierwsze mamy odpowiednie przepisy na poziomie traktatu to zarówno Solidarność i współodpowiedzialność jak Solidarność finansowa, którą przewiduje art. 80 to także obowiązek pomocy krajom, które popadły w tarapaty w związku z nagłym napływem uchodźców to reguluje art. 78 ust. 3 Otóż Węgry Słowacja uważają, że niewłaściwie użyto tego artykułu akurat on nieodmiennie mnie nie powinien być stosowany jako podstawa do decyzji oraz o relokacji uchodźców musi oboje są całkowicie osamotniony w tym poglądzie prawnicy, jakie są chętne są innego zdania zobaczymy co by Trybunał sprawiedliwości inne kraje członkowskie siłą rzeczy też są innego zdania, tym bardziej że wszystkie inne kraje przyjmują uchodźców notabene Słowacja przyjęła od kilkunastu uchodźców dach Czechy też syna, ale Polska Węgry przyjęły 0 zero uchodźców do Polska w grudniu 2015 już ustami obecnego rządu PiS jest jego zadeklarowała, że przyjmie 100 uchodźców w kwietniu 2016 roku wycofała się z tej obietnicy i od tamtej pory nie realizuje w ogóle udziału w programie wszyscy naokoło nas realizują Czesi Węgrzy Czesi Słowacy państwa bałtyckie ach, w zdają sobie zupełnie dobrze radę wszyscy nasi sąsiedzi bałtyckie Litwa Łotwa i Estonia są w czołówce tych, którzy dokonują relokacji jest w Bochni i jest w Grecji no, mówiąc że nie ma racjonalnych powodów nie ma prawnych powodów niemożliwe argument, że powinna jednak u nas ma być podejmowana podczas rady Europejskiej wtedy mnie denerwuje ją nowożeńcy życzą jak jednak nie absolutnie to jest klasyczna de mu klasyczna, gdy decyzja podjęta na poziomie rady Unii Europejskiej na poziomie ministrów większością kwalifikowaną standardowo, bo w tych sprawach polityki azylowej migracyjnej i kontroli granic obowiązuje, gdy większość kwalifikowana taką większością przyjmuje się sprawy jak wiadomo często się to mówimy o ową decyzja rady oprotestowały znaczy głosowały przeciwko niej na Węgry Czechy Słowacja Rumunia 4 kraje to się nie złożyła na mniejszy ruch, więc oczywiście w związku z tym decyzja z łatwością mogła zostać przyjęta generalnie jest tak, że jest nawet ktoś głosuje przeciwko to prawo przyjęte wiąże również jak IT dlatego w czasie i Słowacy jednak podjęli nieprawda rezerwach etycznie i na mikroskopijną, ale jednak podjęli realizacją tej przyjętej we wrześniu 2015 roku decyzji rady Lotosu jeszcze 2 kolejne argumenty, które teraz przewijają wśród polityków grupy Wyszehradzkiej mówią ta decyzja komisji Europejskiej o wszczęciu bądź rozpoczęciu procedury o naruszenie prawa jest decyzją typowo polityczną, ponieważ z tych 160  000 uciekinierów, którzy mieli być rozlokowani w ramach tego programu rozlokowano do tej pory do 19  000 osób co oznacza, że żadna zaś w zasadzie państwo nie wypełnia tej decyzji o 100 %, a jednak procedurę tylko się nakłada na 4 państwa w związku, z czym znowuż są inni traktowani w sposób bardziej wyrozumiały przez komisję Europejską jeśli to jest argument absurdalny, bo albo wykonują zobowiązania, a to, że wykonuje słabo nie zawsze jej nie wykonuje w ogóle albo deklaruje wszem wobec, że ja nie będę wykonywać swój towar za mnie to prawo i obowiązki ja się do niego po prostu nie będę stosował kropkę jest różnica bardzo znaczne między 12 podejściem poza tym niski procent realizacji nie oznacza, że w przypadku części kraju przynajmniej nie osiągnięto bardzo przyzwoitego poziomu wypełnienia tzw. kwoty to nie tylko Finlandia i Malta, ale również n p. kraje bałtyckie, o których wspomniałem przed chwilą ich nie tylko one pamiętajmy także, że decyzja dotyczy pułapu do 160  000 jest tak, że 160  000 trzeba przyjąć bez żadnych ustaw ani 159, a nie ani za 61  000 nie faktem jest natomiast, że we włosach i agresji czeka moc po kilkanaście tysięcy osób nie w obozach, bo nie są w obozach, których polskie myślenie, że pani Ewelinie obozach są przetrzymywani czekają po prostu, ponieważ ich wnioski zostały uznane za uzasadnione i Govou mają status uchodźcy sformalizowany teraz są po prostu ich rozlokować i wszystko wskazuje na to, że ten proces nabierze przyspieszenia w najbliższych tygodniach miesiącach decyzja obowiązuje do września 2017 roku, ale to nie znaczy, że te środki przejściowe nie mają być kontynuowane i wrześniu 2017 ci uchodźcy co, do których zgodzono się, że powinno się ich lokować o to by ulżyć Włochom i Grecji tam, gdzie ich indywidualne wnioski zostały uznane i są oni uchodźcami Bona FIDE mają zostać przeniesieni mają zostać przeniesieni ten proces będzie kontynuowany powinien przynajmniej być kontynuowany również o wrześniu 2017 roku, więc redakcyjna czy pan jest ewidentne jest parę krajów, które w tym nie partycypują, oświadczając wszem wobec nie będą partycypować argumenty którymi się posługują są Lipce bezwartościowe i nadają się w istocie do kosza, ale jego słów, ale ze ta procedura, o których dzisiaj mówimy zostaje wszczęta, bo prawo jest o to, żeby było przestrzegane podpisać się pod prawem masz przestrzegać no tylko z drugiej strony politycy przywódcy podnoszą sprawę odpowiedzialności za swoje państwo za bezpieczeństwo swoich obywateli już nie mówiąc o nie zgodzi obywateli na tego typu decyzje i owszem to poprzedni rząd, w czym w przypadku Polski podjął tę decyzję natomiast na obecność, mówi że z tą decyzją nie zgadza, bo tego nie chcą Polacy, ale ja zaczynam się co dorośli nie dobrze wiemy, że jednak zdecydowana większość wszystkie badania pokazują zatem nie jest co więcej na Węgrzech Viktor Orban nawet przeprowadził referendum w tej sprawie i choć ono formalnie nie było wiążące, ponieważ mniej niż 50 % ludzi wzięło udział w tym głosowaniu to te 40 tam 78 już nie pamiętam, które głosowało 198 % powiedziało i chcemy tutaj uchodźców co mają zrobić przywódcy państ w w sytuacji, kiedy społeczeństwa absolutnie się na tego typu rzeczy nie godzą się tłumaczyć społeczeństwom tłumaczyć społeczeństwom są jak i dlaczego należy robić ostatecznie Polska cały czas rozpatruje wnioski azylowe indywidualne urząd d s. cudzoziemców wydaje decyzje pozytywne w sprawie przyznania indywidualnie ochrony osobom, które na to zasługują igły ubiegają się to o taką ochronę jako uchodźcy nie ma żadnego powodu, żeby status takich osób i sposobie traktowania różnicować je Denny licencji innym od osób, które czytają o słynny Włoszech i w Grecji na relokację do innych krajów członkowskich ona nie stanowią zaproszenia, ponieważ one zostały przefiltrowane one zostały sprawdzone i dokumenty zostały sporządzone i oświecenia zostały zweryfikowane krótko mówiąc te osoby powinny zostać objęte relokację również w przypadku Polski będzie ich oczach i na koncie na koniec króciutko jeszcze nawet no, a jeśli te osoby te osoby nie chcą być w Polsce, bo jak twierdzi wielu też naszych polityków znacznie lepsze warunki socjalne są w bogatych krajach Europy NATO trudno, żeby ich na siłę do nas ludzie chorzy COS uchodźcy nie kierują się to jest kolejny mit te absurdalne tworzone w Polsce nie kierują się o tym gdzie są wyższe zasiłki socjalne inne czynniki inne powody decydują o tym, że oni chcą być w 1 kraju, a nie bardzo chcą być w innym n p. ksenofobia niechęć do imigrantów jest czynnikiem determinującym te obrazujące takie osoby brak wsparcia ze strony ziomków, którzy już są w danym kraju jest innym takim czynnikiem mogłem kontynuować tę listę chcę powiedzieć, że ja jedynie to, że oczywiście nie można prowadzić tego programu w taki sposób, że nie respektujemy w ogóle głosu samych chłopców trzeba je z ich głosem, ale i z ich interesami również się liczyć bardzo dziękują Truszczyński był gościem co się stało dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA