REKLAMA

KE wszczyna procedurę wobec Polski za odmowę przyjęcia uchodźców. O tym Rafał Kostrzyński

A teraz na poważnie
Data emisji:
2017-06-14 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa bardzo serdecznie 6 zlotemu minęło południe w studiu gości Rafał Kostrzyński agencja ONZ d s. uchodźców Tampa bardzo serdecznie dzień dobry wczoraj komisja Europejska zdecydowała, że wszczyna formalną procedurę naruszenia prawa w Unii wobec Polski Czech Węgier w związku z niewypełnieniem przez te kraje decyzji, lecz dotyczących przyjęcia uchodźców chodzi o słynną relokacje w ale zanim o tym, sobie powiemy chciałem sobie, żeby ani Rozwiń » państwo wysłuchali cytatu z dzisiejszego poranka Otóż pan Jarosław Gowin w obrońcę życia poczętych tak odniósł się do tych spraw Kremla niemoralność Polic polega na tym, że reprezentuje interesy i broni bezpieczeństwo tych ludzi, którzy powierzyli mi mniej władzy, czyli Polaków wbrew temu co mówią zachodni europejscy politycy liderzy liczymy się mówi Lewic owo pijane publiczne mamy do czynienia z zalewem Europy nie przez uchodźców syjonista miał drobną cząstkę tych, którzy się w Europie pojawi tylko przez imigrantów ekonomicznych z krajów bliskiego Wschodu i Afryki czy mamy prawo każdy naród każda cywilizacja dziś z Europejską w tym przypadku na prawo niż bronić przed terminem zagładą to co robią liczy zachodniej Europy z wstąpieniem na drogę do książek władzy Europy Polska Polska przynajmniej na rząd w tym uczestniczyć nie będziesz, ale czy jest samo zagładą mówił Jarosław Gowin naszym proszę też zauważyć jak ogromne sprzeczności są te słowa z tym co mówi papież Franciszek te słowa są też sprzeczności z tym, czego tak naprawdę dotyczy decyzja komisji Europejskiej i czego tak naprawdę dotyczy ten program relokacji na program relokacji obejmuje szczególną grupę osób nie wszystkich tych, którzy dotarli do wybrzeży Unii Europejskiej, ponieważ ewidentnie nie wszystkie z tych osób w i wymagają tzw. ochrony międzynarodowej czy statusu uchodźcy natomiast program relokacji to jest napisane jasno wyraźnie nie pozostawia w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości obejmują tylko osoby w osadzie 3 narodowości, czyli Jemenu Syrii oraz oraz Erytrei, czyli państw, w których z, których Uznawalności wniosków o nadanie statusu uchodźcy jest bardzo duża, ale i tego też dotyczy właśnie sam program relokacji państwa Unii Europejskiej są proszone o pomoc Grecji Włochom w przyjęciu tych osób i tylko tych osób chodzi przypomnijmy o 120  000 osób w sumie 80 tylko tak tak do ministra w tym tylko od kogo, bo nie wszystkie jeszcze z 1 cała ta liczba została rzesza tak wyrażę lokowana ale bo to jest właśnie ważne, że do tej pory udało się to z 20  000 mniej, więc dla mnie nieco nieco więcej niż 20  001, ale głośno o nim, że jedynie Malta Finlandia wywiązały się w pełni z tych unijnych zobowiązań inne kraje mniej lub bardziej natomiast Polska Węgry odmówiły udziały udziałów w tym programie, chociaż Polska na początku jeszcze zarządu w pani premier Ewy Kopacz wyraziła zgodę na uczestnictwo w programie relokacji obecny rząd dostrzega ten co więcej obecny rząd jeszcze na początku swoich rządów mówił, że czym będzie się wywiązywał z zobowiązań przyjętych przez panią premier Kopacz, więc to wolę to też mnie dziwi mnie jesteśmy tą łączą rozczarowani oczywiście o około agencja d s. uchodźców ważne jest właśnie to, żeby w wywiązywać się z takich zobowiązań to po pierwsze po drugie tak naprawdę Unia Europejska zasadza się właśnie na tej zasadzie solidaryzmu m. in . czyli tutaj chodzi nawet nie tylko pomaganie uchodźcom tego również pomaganie krajom, których systemy azylowe z powodu dużego napływu tych uchodźców są są przeciążone to jest także również Polska może być w podobnej sytuacji ja bym chciał, żeby Polska w podobnej sytuacji miał mogła z czystym sumieniem poprosić pozostałe państwa Unii Europejskiej o to, żeby taką pomocą przyszła na bez realizowania takiej zasady solidaryzmu Unia Europejska w teren ten przestaje być tym czym tak naprawdę powinna być przypomina, że po wszczęciu tej procedury przez komisję Europejską będzie mieć 2 miesiące na odpowiedź bądź zastosowania się w do wytycznych unijnego prawa w co burzy w to jest to sąd w zadania wewnętrzną Unii Europejskiej granice tego bym tutaj komentować to są instrumenty unijne my nie jesteśmy ani częścią Unii Europejskiej ani nie czuje się tutaj w ogóle w w tej roli Ziobrze, żeby komentować to czy toż to czytasz to oceniać więc, ale mimo to będzie zależało od tego generalnie co zrobi komisja Europejska jak na nas kolejne kroki komisji Europejskiej menora Lis reagowały władze Polski Węgier Czech, bo gra się to wobec tych 3 krajów wszczęta procedura ja bym bardzo chciał, żeby w pewnym momencie polskie władze jednak powiedziała dobrze będziemy współpracować nam na tym bardzo zależy od zmian w w tej chwili że, że tak się nie stanie z co więcej szef MSW Mariusz Błaszczak MSW ja z mówił, że w tej sprawie grupa Wyszehradzka jest 1 ciałem i i mamy to samo zdanie z Jasiem zapyta, żebyś mu o to, żeby pan Smolorz odnieść do słów ministra spra w zagranicznych Węgier, w którym mówią, że polityka relokacji uchodźców poniosła klęskę Europy w politykę relokacji uchodźców poniosła klęskę w Europie dlatego właśnie, że niektóre kraje, które powinny wziąć udział w tym programie relokacji po prostu odmówiła tego udziałowiec to są trochę takie samo sprowadzające się przepowiednie o prawdę, mówiąc że w głowie się nad tym, by co mają przedstawiciele tych właśnie 3 m. in. państw na myśli, kiedy mówią, że program relokacji nie spełnił nie spełnia pokładane w tym programie oczekiwaniom nie spełniono, bo w ich, bo nie ma tego odpowiedniego zaangażowania i im tak jak powiedziałem to jest coś na czym się w głowie niczego nie potrafi rozkręcić, jeżeli wszystkie państwa Unii Europejskiej zgodnie z zapisami w traktacie lizbońskim, pod którym widnieje również podpisy polskie delegacji będą respektować w ten traktat i decyzją komisji Europejskiej, która została podjęta na podstawie właśnie zapis ten trakt tego traktatu to będzie wszystko dobrze wicepremier Gowin mówi o niebezpieczeństwach, które wiążą się z przyjmowaniem uchodźców po pierwsze, jedno w tym wywodzie, który król słyszeliśmy, mówi że obrzezanie uchodźcy tylko on tylko imigranci ekonomiczni, a po drugie, każdy naród każde społeczeństwo ma prawo się bronić przed zagrożeniem, jakie zagrożenia niesie ze sobą relokacja uchodźców myślę, że oto należałoby pytać pana ministra Gowina, bo im należy, że agencja d s. uchodźców jakoś bada sprawę, a przynajmniej ma wiedzę jak wiemy jak bardzo nie widzą zagrożeń my nie mamy wiedzy o tym, żeby sprowadzanie uchodźców wiązało się z jakimikolwiek zagrożeniami ratujemy ludzi, którzy sami uciekają przed zagrożeniami się przed terrorem czas bez ich przed bezpośrednim zagrożeniem prześladowań i prześladowaniami i ogólnie przed konfliktem tak to w fontannie są osoby, które stanowią zagrożenie nie druga sprawa to jest taka programy Nogas obejmuje wyłącznie osoby jak już powiedziałam, które są w ewidentnej potrzeby ochrony międzynarodowej czy właśnie one są 3 kraje od Syria Jemen Erytrea Jemen Erytrea ale, ponieważ zjemy analiza Erytrei teraz osoby prawie wcale nie trafiają do Unii Europejskiej w porównaniu, zwłaszcza w zestawieniu z Syryjczykami to w zasadzie możemy mówić tylko sery czeka ich zasoby nie są Gowin wicepremier Jarosław Gowin, mówi że wiem jeszcze raz proszę pytać pana ministra nie ma tutaj Syryjczyków no w widocznie widocznie ktoś nie wie na czym polega program relokacji jest tam napisane jasno wyraża jasno wyraźnie czarno na białym program alokacja obejmuje wyłącznie osoby wiąże się już powtarzam, ale może warto obejmuje osoby, które są pochodzą z krajów, gdzie Uznawalności wniosków przekracza 75 % w takim kraju w tej chwili jest seria są to osoby, które zostały zweryfikowane, kto od, których zostały pobrane odciski palców po, których tożsamość jest znana i których szanse na to, że ich wniosek zostanie rozpatrzone pozytywnie są większe niż 175 % zatem z tej okazji jacy uczestniczą też same kraje prawda na razie jest najbardziej, dlatego że tak tak naprawdę osoba, która trafiła do Polski powiedzmy w Polsce przychodziła do procedury uchodźcą i dopiero wtedy, kiedy ta procedura ochoczo zakończyłaby się pozytywną decyzją taka osoba miałaby status uchodźcy na nie przyjechała bytu jako uchodźca już tylko to od polskich władz, by zależało co więcej w Polsce jest kilkadziesiąt osób narodowości syryjskiej, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy w latach poprzednich nieprzyjaźni przyjechała tu w ramach programu loga relokacji i są 100 % z tych osób dostaje status uchodźcy w, ponieważ w polskie władze UE zgodnie zresztą za łby z intuicyjną wiedzą i przeświadczeniem uznają słusznie, że te osoby są uchodźcami, że spełniają wszystkie warunki określone w konwencji genewskiej zarządzająca od chorego pierwszego roku i znowu zawrócą pana do przedstawicieli rządu w sprowadzanie tej dyskusji na temat zagrożenia przyjmowania migrantów ekonomicznych tak dalej nie jest w ogóle rozmową w programie relokacji, ponieważ program relokacji jest czymś zupełnie innym jak co nie ma nic wspólnego z tą samą narracją, która jest w tej chwili na tak powszechnie obecna nawet nie tylko w Polsce oczywiście godne miejsce jakoś wyróżniać Polski tylko z wielu innych krajach jeśli mówimy o w BM o zagrożeniach o in, iż tego typu światopoglądowych rzeczach to by nie mówimy o programie relokacji mówimy o czymś zupełnie innym jakoś w jakiej w, jaki sposób swoje własne fobie wywalamy na pana na dawna wieś i zaczynamy i zaczynamy mówić o tej swojej strony wchodzimy do naszej rozmowę tuż po informacjach Radia TOK FM Rafał Kostrzyński agencja ONZ d s. uchodźców jest moim państwa dość Rafał Kostrzyński z agencji ONZ d s. uchodźców z moim państwa gościem przypomnę, że komisja Europejska wszczęła formalną procedurę naruszenia prawa Unii wobec Polski Czech Węgier w związku z niewypełnieniem przez te kraje decyzji dotyczącej przyjęcia uchodźców ta decyzja komisji zapadła wczoraj rozmawiamy właśnie o w relokacji uchodźców i jej o powodach, dla których nasz kraj nie chce uczestniczyć w tym programie przypomnę, że Polska w poprzedniej kadencji za poprzedniego rządu zgodziła się na przyjęcie w ramach tego programu niecałe 7000 osób 7000 osób na prawie 40 milionowy kraj to jest jakaś kwestia symboliczna właściwie to teoretycznie tak, ale jak widać nawet takie symboliczne liczby są w stanie doprowadzić do takiego poważnego sporu światopoglądowego jak bardzo zerwali z nim symboliczna kwota to on uświadomić nam wszystkim fakt, że jeszcze niedawno w Polsce z Czeczenii do Polski, zanim przyjechało 80  000 osób jak niedawno tylko w latach 90 od początku lat dziewięćdziesiątych dowodową dom w obecnych czasów, ponieważ nadal za to całkiem inne osoby z Czeczenii tak to aktach czy obywatele federacji rosyjskiej narodów narodowości czeczeńskiej Nadala ubiegają się w Polsce składają wnioski o nadanie statusu uchodźcy nic nie takiego się nie stało w tym 80  000 zesłano go właściwie myśmy nie zauważyli mam wrażenie w oczy z kilku powodów część globu wróciła do siebie albo część przyjechała do Niemiec natomiast jest spora diaspora czeczeńska w Polsce w tej chwili na chociażby sam Mamed Chalidow, który właśnie w ten sposób dostaną dotarł do Polski, więc taka grupa jest dużo większą w tej chwili szacujemy, że wszystkich uchodźców w Polsce w tej chwili mieszka między 3 pułap 5000 osób, czyli typ to nieprawda, że my nie mamy uchodźców w Polsce no i do tej pory nikt nie było żadnego problemu z tym Polska jeszcze nie całkiem niedawno przyjmowała kilkanaście tysięcy wniosków o nadanie statusu uchodźcy to osoby były umieszczane albo w ośrodkach dla cudzoziemców albo w mieszkało nalega na plan, korzystając ze świadczeń poza ośrodkami i nie było z tego powodu żadnego problemu wieszcza 3 lata temu robiliśmy sondaż na temat tego, że Polacy traktują uchodźców też było przed 20152016 szesnastym rokiem, kiedy właśnie Włochy i gmina, a inni niż Grecja przyjmowały tak dużo się też lepsze, którzy dotarli przez morze Śródziemne czy nie było całej tej takiej negatywnej narracji i Polacy 85 % Polaków deklarowało sympatię dla uchodźców gotowość naszych uważało, że państwo powinno ich wspierać rozumiało różnice między uchodźcą imigrantem teraz nagle te terminy po pierwsze, zostały sprywatyzowane zamieniły się, jakby jakaś obelga w, a po drugie, zostało jak równą uprawnione teraz teraz imigrant z przybyszów uchodźca azylant to są nagle synonimy i z tych synonimów potem wychodzą takie jest różna zbitki logiczne, z których właśnie mamy tego typu wypowiedzi, że to nie są uchodźcy tylko to są migranci ekonomiczni, więc nie będziemy tutaj przyjmować i powstają mam zdania, które z logicznego punktu widzenia są to bzdurą, o co tutaj dużo mówić, bo relokacja ani konwencja genewska ani UNHCR nie zajmujemy się między migrantami ekonomicznymi, czyli takimi osobami powie znak Polacy, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, bo to są osoby, które oczywiście moim zdaniem powinny mieć możliwość swobodnego podróżowania, ale to zależy od itu faktycznie to zależy od poszczególnych państ w tak czy mają odprowadzą otwartą politykę wizową jak poczta Polska wobec Ukraińców n p. w UE czy też nie czy też po prostu nie chcą, bo chcą zachować własny rynek pracy dla ne dla dla dom pod dom dla własnych obywateli w każde państwo ma do tego prawo minister w obronie dyskutuje natomiast w przypadku uchodźców czy w przypadku właśnie osób, które w ciemno wnioskują o dane jest to o nadanie statusu uchodźcy taka polityka, ale nie ma nic wspólnego z właśnie ze z taką swobodą państwo dysponowania rynkiem pracy i udzielaniem wiz czyni czyni udzielaniem tych wiz, dlatego że w ogóle nie chodzi o wizy chodzi o udzielenie schronienia osobom, które uciekają w obawie o swoje rzeczy są 2 zupełnie różne sytuacje i gminne i dlatego mieszanie tych 2 wątków ze sobą czyli, jakiej takiej swobody przepływu kapitału ludzkiego ze ratowanie ludzi, którzy uciekają przed wojną w notatce to jest takie trochę demonicznym nawet powiedział w waszym zapadać wyższe od takiego polityczne przyczyny kryzysu migracyjnego w swe Unii Europejskiej, dlaczego teraz może, dlatego że lata temu w dlaczego, chociaż konflikty zbrojne chociaż, że nierówności społeczne, choć też tzw. kraje upadłe w mamy z tym do czynienia od z wielu wielu laty właśnie w tym jest problem panie redaktorze panowie mamy z tym do czynienia tak naprawdę nie mieliśmy z tym do czynienia do 2015 roku tak naprawdę to było w Dąbiu na bliskim Wschodzie toczy się o 2011 Rzymu donosy i walczy o obcych od tej wiosny wraz z LO w mojej krwi arabskiej wiosny no ale zauważyła go Etiopia przedtem było zgadza się i Etiopczyk ów dotarło do Europy w tym czasie w ilu chciało dotrzeć do Grecji czy do Włoch to nie garstka garstka to było coś co tydzień gilotyny czy można takie miasto było spokojnie absorbowane przez 3 włoskie władze czy generalnie była absorbowana przez taką cierpliwość poznawczym, czyli Okaj my wiedzieliśmy, że tam się coś dzieje tak ale, ponieważ nowe media się coś z tym jakoś nie zachłystywać specjalnie ci ludzie nie docierali tu ja w każdym razie nie docierali w takich liczbach, które budziłyby one jakieś przerażenie w związku z tym na stos specjalnie obchodziło tak i to samo było serią proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli około 6100  000 Syryjczyków dotarła do Unii Europejskiej w ostatnich w ostatnich latach to co jest i tak, że 10 % mniej nawet niż 10 % ogólnej liczby syryjskich uchodźców nie jest wcale tak, że każdy Syryjczyk cieszy się z tego, że wybuchła wojna w kraju, bo w związku z tym ma świetne protez pojechania do Unii Europejskiej 90 % z tych osób, które uciekły z serii w obawie przed wojną prześladowaniem uciekł do Libii to przepraszam do Libanu do Jordanii do Turcji do Iraku, który sam jest objęte wojną zdolność wiązania jest 1 wielki i teraz to jest największy obóz, bo Bałdys lat był pan pytał geneza tego geneza była to była, jakby bardzo łatwo przewidywalna i my wielokrotnie ostrzegaliśmy, że to się tak stanie pojemność krajów sąsiadujących z serią, czyli tych 4, które wymieniłem przed chwilą w pewnym momencie się skończyła, czyli te kraje jak i lip PE jak i one jak Jordania Irak i Turcja mogły wchłonąć około 4 ,5 pewnie milionów ludzi bez rozlewania się tego tego tej fali uchodźczej nam pozostałe kraje regionu w pewnym momencie to się skończyło drugim czynnikiem był czas ile można, bo nam się może wydawać, że uchodźca bez taka osoba, która potrzebuje tylko, żeby uciec, żeby do nich strzelali jak już tego nie trzymają to wszystko świetnie uchodźca z takim samym człowiekiem tak jak i pan, czyli chciałby mieć pracę ożenił w TOK FM, ale gdziekolwiek chciałby mieć coś więcej niż razem nad głową nad głową i coś więcej niż przysłowiową miskę ryżu, czyli mieć normalne perspektywę życia, bo to są ludzie, którzy tam w tej serii zostawili normalne życie to byli farmaceuci to byli stolarze to byli przekaże drukarze lekarze przekrój społeczny dokładnie taki sam i przez ile można żyć w tzw. formy przetrwalnikowe miesiąc rok być może ktoś jest bardzo cierpliwy, ale życie z obozie dla uchodźców czy nawet w tzw. warunkach miejskich, gdzie nie ma się z zagwarantowanego ani dostępu do edukacji ani do pracy ani do rynku mieszkaniowego i żyje się po prostu z dnia na dzień za Niewiem 2 USD dolary dziennie ile można w ten sposób wytrzymać, więc w pewnym momencie, kiedy Grecja ma miała, bo są przeciążone tamten system ma zerowy i z jakichś powodów dla mnie nieznanych, ale one nie są w tym momencie istotne otworzył się na szlak bałkański i to wiadomo, że ci, którzy byli w tym w Turcji w tych formach przetrwa Onico owych nagle zobaczyli, że jest nadzieja na to, że dotrą do Unii Europejskiej, więc tam ruszyli po to, żeby w tle winić wprowadzić jakieś godne życie to jest to jest takie zachowanie, na które ja bym się zdecydował w każdej chwili i prawdopodobnie ogromna większość ludzi, których jeszcze było wtedy na postać w, więc w zdecydowali się na wykonanie takiego ruchu jak za ryzykowanie życia przeprawą przez morze Śródziemne nikt zapewniam państwa i pana nie robił takich rzeczy dla dla przyjemności diabłem w Chorwacji przez miesiąc zaczynają największego nasilenia tego ruchu, ale ja spotkałem rodzinę i braki niską, która dotarła w przez morze Śródziemne i przy u wybrzeży wyspy sama komisji to było mniej więcej w połowie września 2015 roku to można sobie znaleźć dane dotyczące tej katastrofy ich jak zatonął tam zginęło 30 wtedy kilka osób kobiet dostaną rozmawia miała za sobą 17 aktów zgonu wydanych przez greckie władze JATO widziałem na własne oczy to niebyła żadna historia, które mogą być prawdziwa, bo mogła być nieprawdziwa, a to widziałam ja mam tu nagrana u siebie na wideo i ona powiedziała 1 rzecz, gdybym mogła zrobić to jeszcze raz zrobiłabym to jeszcze raz, chociaż ona była toczy się niesłychanie stroma dozowana wstrząśnięta tym swoją cenę spotkało numer i takich historii jest to jest jest bardzo dużo tańsze może wydawać, że to to jest trochę tak jakby tak byśmy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii na dam go do pracy czy do Niemiec Arbeit i że to są, jakby po podobne rzeczy to jest coś zupełnie inna sytuacja tam ludzie naprawdę uciekają, ale o zgrozo, że życie pokazuje, że nie żyć w RN, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali zmierzyć się z kolejnym mitem czy czy powiat Sławno z taką, że demagogią, a politycznych sił antyimigranckich, które próbują zarządzać naszym strachem z mianowicie, że wraz z uchodźcami przybywają do nas terroryści ekstremiści islamscy to jest prawda czy w ogóle państwo macie takie dane, a cała demagogia polega na tym w tej całej dyskusji, że jeśli już mówimy o zagrożeniu terrorystycznym to pojawia się ona niezależnie od tego czy w danym kraju są uchodźcy czy ich nie ma to są, jakby 2 kompletnie oddzielne kategorie i łączenia tych 2 zjawisk ze sobą jest jest właśnie demagogiczne to jest czysty populizm mieliśmy do czynienia z zamachami w latach osiemdziesiątych w Europie w latach siedemdziesiątych nawet były to skrajne grupy lewicowe były skrajne grupy prawicowe były to zamachy są również o podłożu religijnym i wcale nie islamskim w nie byli to islamscy fundamentaliści takie rzeczy się po prostu dzieją dzieją się w Europie dzieją się w stanach Zjednoczonych dzieją się z na bliskim Wschodzie udziela się o nasze zakłady to jednak są go grupy grupy islamskie to przede wszystkim państwo, ale nie zna się bardzo chętnie do zamachu niezależnie od tego od tego czy jest za tym zamachem stoi dziś nie zgadza się i uważa pan, że jeżeli nagle zostaną wszyscy uchodźcy legalnie z Europy do tych zamachów już nie będzie, że Alicji działa, dlatego że w Europie są uchodźcy akurat z tego co wiem i prawdopodobnie wszyscy państwo powiecie, jeżeli chodzi ostatnio taki nie odpowiadają za to takie osoby, które są uchodźcami z nami 1 przykład uznanego uchodźcy, który dokonał ataku terrorystycznego do Boga, a może aż w Republice Południowej Afryki, ale i to jest jakby 1 jedyny szalała zazna zaznacza z zajmowanego zgadza się ale, ale ja też nie chce z nich są tutaj nikogo stygmatyzować zamachy terrorystyczne czy też, gdy w ogóle terroryści zdarzają się w każdych grupach społecznych jakąkolwiek grupą społeczną weźmiemy czy będą to lekarze czy będą to psychoanalityczne czy będą to stolarze czy będą to Wietnamczycy czy będzie to ktokolwiek inny w każdej z takich grup znajdzie się ktoś, kto może zagrażać zagraża bezpieczeństwu publicznemu chociażby Anders Breivik tak, który ostatnio zmienił nazwisko ale, ale wam pamiętamy jak Andersa Breivika, który był, który jest no no wiadomo kim jest Norwegiem jest białym, który z zimną krwią zamordował ponad 80 zupełnie niewinnych osób i czy ktoś wyciąga z tego takie wnioski, że w związku z tym biali ludzie są niebezpiecznie na nie na nie mniej niż sięgamy po tego typu stereotypy, bo zna bowiem, że to są stereotypy i nagle okazuje się, że jest wiązanie pewnej grupy społecznej właśnie z jakąś działalnością i ten strach się do ludzi tak bardzo łatwo przy przekazie nic nie znaczy nikt nic nie dostrzega tego, bo mało, kto dostrzega to, że w tym samym w tej całej narracji łączącej tych Syryjczyków, którzy docierają tutaj w obawie przed wojną przed prześladowaniem z zagrożeniem terrorystycznym, które oni mogą rzekomo powodować no to właśnie nam się wtedy wyłącza zupełnie takie tak jest takie myślenie oni uciekają takie logiczne myślenie o nich uciekają przed tym samym, czego my się boimy to właśnie przez pas państwem islamskim między 2 m. in. właśnie uciekają przed państwem islamskim, ale i Nikki państwo islamskie dociera tutaj tak jak wcześniej docierała Al Kaida w różne miejsca niezależnie od tego czy w tych miejscach są uchodźcy czy ich nie ma to są 2 zupełnie niepowiązane ze sobą rzeczy bardzo dziękuję panu za to spotkanie Rafał Kostrzyński z agencji ONZ d s. uchodźców budzi moje baza gościem jest za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz program przygotował Tomasz Gałka realizował Adam wczoraj Mikołaj Lizut i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA