REKLAMA

KE przeciw Polsce ws. uchodźców. Jakie konsekwencje mogą spotkać polski rząd? Z Renatą Mieńkowską-Norkiene rozmawiał Paweł Sulik

Post Factum
Data emisji:
2017-06-14 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 66 minut później szóstej 1806 słuchamy Radia TOK FM dzień dobry mówi Paweł Sulik posta w post factum rozpoczynamy, bo został przygotowany przez nie to strzeleckiego jest wydawany przez niego Kamil Wróblewski realizuje nasz program, a pierwszym naszym gościem jest dr Renata Mieńkowska-Norkiene Instytut nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego łączymy się przez Skypea halo dzień dobry dzień dobry, więc mamy informacje, które dzisiaj ich popołudniu Rozwiń » spłynęła z komisji Europejskiej Otóż komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski Republiki czeskiej Węgier powodem jest jak wszyscy mówią niewywiązywanie się państ w z obowiązków ciążących na nich w sprawie relokacji, ale Perek z domu pani doktor jest zdziwiona bo gdy ministrowie spra w wewnętrznych grupy Wyszehradzkiej powiedzieli o tym, że nie mają zamiaru wywiązywać z dnia z tejże umowy, a także to chyba nic dziwnego w tym nie ma dziś ja nie jestem zdziwiona przede wszystkim, dlatego że na mocy art. 258 traktatu z Lizbony państwa członkowskie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań prawnych, a dokładnie to zostało zapowiedziane przez MDM Polskę Czechy Węgry, ale w takich słowach, że dany system relokacji Andy jednak niż w przypadku Polski nie będzie działał no Polski rząd odmawia tego ich przypadku zresztą będzie i Czech także wcześniej też Austria EUR gminne zajęła takie stanowisko, ale z tego co wiem to akcja się jednak zobowiązali w stosunku do komisji Europejskiej, że przyjmą uchodźców, że daję z części z części zobowiązań się jednak wywiążą się w LM, a ponieważ jest to zobowiązanie prawne i prawo europejskie do wszystkie kraje europejskie, które się do tego zobowiązany oczywiście w różnym stopniu, bo system relokacji wbrew różnym stopniu dzielili MDI uchodźców pomiędzy różne kraje UE, ponieważ styka się zobowiązały są objęte tym prawem to siłą rzeczy też wszystkie muszą tego prawa przestrzegać to, że jakiś kraj i Andrzej 1 czy drugi powie, że by nie zamierza uchodźców przyjmować to jeszcze niczym nie świadczy w związku z tym komisja Europejska wystąpiła po prostu Anny do tych krajów w tej chwili ani z żadnym mieście z zaleceniem KE jedno zmiany swojego stanowiska natomiast jeśli kraje te, o których mowa w LM nie zmienią tego swojego podejścia to sprawa zostanie skierowana do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie już odbędzie się normalne postępowanie takie jak w przypadku łamania prawa Europejskiego przez państwo członkowskie UE to może doprowadzić do zawodu nałożenie nałożenia kary grzywny na Polskę Czechy i Węgry co najprawdopodobniej jest ani zresztą ja też przewiduje, że w przypadku wszystkich tych państw też, że sprawa zostanie skierowana do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej siódmej potem borykają się go pytanie czy te kraje zechcą tę grzywnę zapłacić ich ona może być różna to może być kilkaset tysięcy euro to może być jak ja podejrzewam, że to może być nawet ponad 71 000  000 EUR, bo to jest wliczone też odpowiedni sposób w zależności od tego jakie zobowiązali kraj tonie, czyli ilu tych uchodźców jest, jakie są stawki miesięczne na zgodę na ich utrzymanie się jak długo kraj nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań to jest oczywiście odpowiednio mnożone jest też specjalny przelicznik dotyczący zasobności kraju członkowskiego w stosunku do PKB w pewien cnota jest dosyć skomplikowany system, ale jeśli kraje się nie wiążą chusty swoich zobowiązań i nie zapłacą też grzywnę to może dojść do tego, że po prostu ciemny te grzywny zostaną im potrącona z funduszy strukturalnych, ale to jest bardzo długotrwała procedura samo postępowanie przed Trybunałem może trwać nawet do 2 lat, ale co się stało, że Austria, która też miała otrzymać podobne upomnienie jednak nie otrzyma go wszak właśnie, dlatego że Austriacy się zobowiązali się wobec komisji Europejskiej, że wywiążą się z tych swoich zobowiązań lokacyjnych nie jestem pewna czy w całości, ale na pewno dzisiaj dotarła taka depesza do do polskich rzezie Austriacy jednak zobowiązali, więc komisja Europejska dlatego na nich nie nałożyła na takich sankcji na razie Czesi mogą skończyć skierowaniem on sprawę do Trybunału sprawiedliwości no to nie jest jeszcze sankcja jako taka, ale i to już jest otwarta droga do do rozprawy przed Trybunałem sprawiedliwości właśnie ze względu na to, że rząd austriacki zobowiązali się temu służy zresztą to upomnienie komisji w tej chwili do tego, żeby kraj członkowski jednak zmienił swoje dane stanowisko nie sądzę też się stało w przypadku państwa grupy Wyszehradzkiej, dlatego że obok na czym to poza Słowacją Fisz dlatego właśnie, że są to kraje, które politycznie VAT dla wewnętrznej sytuacji politycznej jednak wykorzystują kwestię uchodźców pamiętajmy też, że Węgrzy mają rzeczywiste LM obawy i rzeczywiste podstawy do tego, żeby jakiś tam obawy mieć, chociaż żadne z racji na to, iż średnio, bo ten mechanizm obejmuje relokacji obejmie także Węgry powinny one się wywiązać ze swoich zobowiązań również zauważyć i porozmawiajmy chwilę po Węgrzech, bo to jest zaskakujące sytuacje dlatego, że kiedy okazało się, że system ma w 2015 roku w obejmować kraje, które jak rozumiem nie radzą sobie tak z dużą liczbą uchodźców to w myśl Solidarności unijnej inne kraje mają przyjść z pomocą 1 z tych krajów docelowo mają być Węgry tych, których w, których miałaby dotyczyć ta pomoc tak tak, ale to, by były wcześniejsze założenia w tej chwili priorytetowe są Włochy i Grecja, ale ma pan rację rzeczywiście było tak, że Węgrzy to przecież jest kraj, gdy będzie to ściskanie, których dotknie budżet problemem uchodźców, ponieważ jest to kraj na szlaku uchodźczym 1 z z 3 głównych szlaków oś natomiast handel węglem i Czechy głosowały w tym, by głosowanie rady, kiedy był system relokacji zatwierdzany przeciwko temu systemowi to też było dosyć trudno zrozumiałe właśnie dlatego, że to jest kraj tylko dla miast dziś męczy go boryka się z tymi problemami, ale wydaje mi się żadne tam chodziło bardziej po prostu o kwestie takiego nastawienia ogólnie anty jedno uchodzi, czego i wszystkim tego systemu relokacji ze względu na ich sytuację wewnętrzną wtedy zresztą LNG też, że Węgry miały problemy z Unią Europejską z perspektywy tej zasady praworządności przecież ten został stworzony ten system, który teraz zresztą prawdopodobnie po raz pierwszy będzie zastosowany w rozwoju do końca w stosunku do Polski, chociaż Węgry prawdopodobnie będą też polskim jedynym sojusznikiem w tej kwestii zablokują sankcje wobec Polski xml to też taki paradoks, który służy wewnętrznej polityce Węgier a, ale też prawdopodobnie jest to czy w tej chwili wygląda to tak, że Unia Europejska po prostu chce jak najszybciej i ich jak najem gniazdem silniejszym, a może, by tak bez stopniu album po prostu pomóc tym krajom, które są dotknięte tym kryzysem nie humanitarnie też to znaczy mógł być po prostu docierają młodzież z uchodźcami, którzy rzucają swoje dokumenty, których identyfikacja jest trudna, więc na to stać bardziej złożona złożony problem oczywiście nie rozwiążą go tylko włącznie relokacje natomiast na pewno Grecja i Włochy są w tej chwili dotknięte największym stopniu, bo to są szlaki morskie Hutnik to jest jakby kluczowe że, że jeśli nic ten problem nie zostanie rozwiązany tam ENA to prawdopodobnie może dojść do kryzysu humanitarnego, a teraz się nasilą prawdopodobnie nocne wyprawy uchodźców imigrantów, bo częściej na pewno nie to są na pewno imigranci, ponieważ jest po prostu cieplej wody muszą zabrać panią o rzeczy od, których rzeczywiście nasza rozmowa mianowicie skoro mam doświadczenie 4 krajów grupy Wyszehradzkiej i ministrowie przyjęli stanowisko, wg którego sprawą mechanizmu relokacji, o których pani mówi powinna zajmować się rada Europejska, a nie jak dotąd rada Unii Europejskiej co to w praktyce oznacza taki ruch i innych w praktyce oznacza to, że to zostanie przeniesiony po prostu na poziom szefów rządów głów państ w, czyli to jest upolitycznienie jeszcze bardziej tak naprawdę tej sprawy Joanny Gajdy to trudno stwierdzić, dlaczego dlatego, że no to tylko problematyczne Jan, a my sytuacja, ale z drugiej strony to też pozwala, a my, jakby na na takim naciśnięcie tych państw, które są ewentualnie w przeciwne powiedzmy, bo tutaj jest wymagana jednomyślność co do zasady, że w związku z tym albo gdy wszyscy podejmiemy tę decyzję o jedno albo nikt krótko mówiąc natomiast na poziomie rady Unii Europejskiej zazwyczaj tego typu decyzje podejmuje się większością kwalifikowaną, bo to jest 1 z trudniejszych decyzji, bo też większość zwykła obowiązuje ale, ale w zlotych mniej już tak trudnych politycznie sytuacja, więc sem, ale też na poziomie rady Europejskiej uzgodnienia są dokonywane przede wszystkim nieformalnie i dużo biega przed szczytami, lecz przed spotkaniami rady Europejskiej w związku, z czym AMG, jakby to jest kluczowe, że trzeba wcześniej włożyć dużo większy wysiłek w to, żeby przygotować tego typu decyzje natomiast później jak przy głosowaniu jest wymagana po prostu jednomyślności to jest najczęściej ludzie czy to jest jak najtrudniejszy element całej tej gry krótko mówiąc prościej, ale z drugiej strony przyjaźń czy to nie będzie tego sytuacja, że n p . na inne premier Włoch pójdzie do premiera Polski powie mu pomóżcie nam tu nie będzie łatwo się dogadać ewidentnie przysnął kwestii jednomyślności będzie to bardziej skomplikowane tak teoretycznie tak, dlatego że na potrzeby sytuacji czy na potrzeby polityki tak wewnętrznej czy krajowej zazwyczaj szefowie rządów i głowy państ w jednak podejmują decyzje, które są bardzo zorientowany politycznie właśnie, a to najczęściej oznacza jednak kursant Europejski nie tutaj cały czas o tej naszej części ulicy Anny Unii Europejskiej, bo wiadomo, że kraje południa czy na kraje Europy, zanim jednak my jednak funkcjonują trochę inaczej pamiętajmy, że nasz kod 0 wyniki wyborów we Francji czy tak duże poparcie dla Angeli Merkel świadczy jednak o tym, że ta fala populizmu i te Annę Budnik to w jaki sposób zachowują się szefowie rządów i głowy państ w jednak państ w Europy zachodniej etyki nie jest czy nie podlega w tej chwili temu całemu populistyczne no powiedzmy nie problemowi natomiast jeśli chodzi o kraje Europy Środkowej wschodniej niestety to wygląda trochę inaczej poza tym to nie jest takie proste, żeby pójść powiedzieć słuchaj Beata w nie róbcie nam problemów tak mała, by być tak naprawdę jesteśmy w dramatycznej sytuacji MD, bo najprawdopodobniej to po pierwsze, pani premier nie przekona, iż po drugie, Tonio podejmuje decyzje to przecież wiemy, a w związku z tym tam trzeba by było też, że każdy ich, żeby na Nowogrodzką, żeby się od tej kwestii, ale rzeczywiście, żeby móc cokolwiek wskórać już, jakby w innym to problem jest poważny alarm, ale minister, a tak wygląda on jest istotny i też perspektywy polityki krajowej bardzo pani dziękuję za rozmowę z dr Renata Mieńkowska-Norkiene Instytut nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego cieszmy się przez Skype, a 1813 przed za chwilę informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA