REKLAMA

Czy rządowy plan przywrócenia żeglugi transportowej spowoduje dewastację przyrody i wzrost zagrożenia powodziowego? Dyskutują Marta Wiśniewska, Przemysław Nawrocki i Paweł Sulik

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-14 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
35:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM dobre rzeczy mówi Paweł Sulik w studiu zapowiadani goście dr inż. Marta Wiśniewska Fundacja Greenmind dobry wieczór dobry wieczór w Przemysław Nawrocki WWF Polska dobry wieczór Chabry wieczorem, kiedy w marcu prezydent Polski podpisywał ratyfikację Europejskiej konwencji, która im nazywa się o porozumienie z głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym to bardzo coś takiego dzisiaj transportu Rozwiń » wodnego w Polsce w zasadzie nie ma transport rzeczny jest tańszy niż transport drogowy, a przede wszystkim nieporównywalnie bardziej ekologiczne jest transportem przyszłości to wielkie zadanie, które wiąże się z wielkimi inwestycjami czytając te słowa czuję taką dumę, że oto mamy nie tylko ważne dla naszej gospodarki przedsięwzięcie będzie realizowane mówimy o regulacji polskich rzek także, by ten transport śródlądowy rzeczywiście mnóstwo zaczął funkcjonować, ale również ekologiczny wymiar jest ważne skoro to jest najmniej szkodzące przyrodzie na to tylko przyklasnąć, ale podejrzewam nie wiem, skąd takie podejrzenie, że pan w gmachu trochę inne zdanie na ten temat w po pierwszych tak się złożyło, że w 2 Przemysław Nawrocki, że w momencie jak prawy prezydent podpisał z przystąpieniem Polski do konwencji WEF opublikowało notatkę pod Warszawą p t. prezydent podpisał wyrok na polskie rzeki, dlatego że wbrew temu co można usłyszeć, że Olsztyn w zwolenników żeglugi śródlądowej to jeszcze najbardziej destruktywne dla środowiska rodzaj transportu w Polsce, dlatego że w Żegluga po takiej klasie trzęsie parametrów jakoś sobie życzyłby pan prezydent Porsche nigdy nie istniała w związku z tym trzeba byłoby na nowo uregulować ponad 1000 km pięknych rzek, które są unikatem przyrodniczym na skalę Europejską dzięki temu, że nigdy nie zostały poważnie uregulowane na szkołę środkowa Wisła Bóg w naturę vana częściowo ne Noteć Warta Odra i te wspaniałe miejsca chronione jako obszary niezwykle ciemnieje ciemna pod względem przyrodniczym zostałyby po prostu zniszczone no ale jak rozumiem wolimy widzieć tiry pędzące po to, po torach PKM my wolimy widzieć konnej w wozie raz Jażdżewska wracając do 4 Eko logiczności transportu śródlądowego Toya, a zwrócą uwagę na fakt zresztą na to zwracają nie tylko nasza organizacja, ale koalicja Ratujmy rzeki, w której owe, z którą jej działania i nasza organizacja się angażują angażują się duża duża grupa ludzi zwróćmy uwagę na to, że transport śródlądowy wcale nie jest bardziej znaczy nie jest ekologiczne jeśli porównamy go z transportem kolejowym, który już mamy w Polsce faktury już mamy rozwinięty w Polsce jeśli chodzi o emisje to wg Europejskiej agencji ochrony środowiska transport śródlądowy jest 3 × bardziej, a emisyjna niższe, a transport kolejowy jeśli myślimy o przewozie towarów, a w przewozach pasażerskich to jest realne zdaje się różnica ośmiokrotny wróćmy jeszcze na chwilę do tego, że do do planu, który zakłada, że polskie rzeki będą odpowiednie transportowania, a inne towarów jak złym mówimy teraz masowych towarach to nie jest taki obraz barek załadowanych czyny, które płyną po naszych rzek, gdzie może po powiem o tych klasa żeglowności, że rząd zakłada, że Odra będzie co najmniej tzw. piątej klasy żeglowności pozostałe rzeki co najmniej czwartej to są trasy międzynarodowe, które zakładają, że naszymi rzekami, a przepłyną barki, które mają n p. długość 110 m i technologią zarządzania kładą właśnie to dlatego mam nadzieję, że wrócimy do tego pytania co chcemy w Polsce wozić ponadto do tej pory nie ma odpowiedzi ale, żeby dostosować polskie rzeki do tej klasy w i musimy zapewnić, że nasz szerokości dniem 4 w zależności od tej klasy dziś ważna co piąta 4850 m przez cały rok zapewnimy głębokość tranzytową właśnie za takim taką ilość pogrzebano co najmniej 3 m w polskich warunkach jak w korkach jak warszawiacy są przypomnimy Sommer, a to robimy Czyż można przejść przez Wisłę w Warszawie właśnie my właściwie na drugą stronę w polskich warunkach oznacza to, że musimy też leki, ale naprawdę bardzo przekształcić, że to nie jest po prostu także tam pogłębimy środek rzeki i tak olbrzymie barki już się tam zmieszczą się będzie wiązało z budową kask kask, ale mam stopni wodnych na Odrze prawdopodobnie również z budową zbiorników, który będzie się wody dolewać, żeby taką głębokość zapewnić im to są ogromne przekształcenia ran korytarzach pije on Doliny rzeki, bo oczywiście art jak mamy takie długie barki czy zestawy pchane co ona na zakrętach ciasnych się nie zarobią, więc trzeba będzie złagodzić łuki trzeba będzie zapewnić odpowiednie światło mostów, więc mało Vattenfall będzie wiązała się z tym przebudowa infrastruktury w Winston pan umowę na czas rządzący mają duży rozmach i Enei i i skutki, jakie będą tu mówić o skutkach przyrodniczych to nie mając tylko skutki przyrodnicze oraz skutki społeczne przede wszystkim bezpieczeństwo powodziowe na 3 zostanie znaczny wzrost zagrożenia powodzią otrzymamy, ale także będą straty mają związane, z czym się z co nazywamy usługami jest ekosystem, a wynik, czyli zamienione w kaskadę zbiorników oczekiwano się słabiej oczyszczać stracimy w takie funkcje estetyczne czy rekreacyjna odczuwa zdradzić, o co chodzi z tymi z innym zagrożeniem powodziowym, bo taka prosta logika wskazywałaby na to, że skoro już za poetyckie wrażenie ujarzmienie rzeki, bo to znaczy ujawniamy także w nie wylewają wtedy, kiedy jest za dużo opadów, choć j w. stoją może Chylińska spróbuje z zobrazować to, chociaż awaria to trudne realiści, a mamy Żaka i chcemy, żeby przekonała niemal duża koparka dużym zanurzeniu to w momencie, kiedy mało mamy mało wody co budujemy takie urządzenie, które przy małej ilości wody zapewni jak najwyższe w stan w zbiorniku utworzonym przez pół n p. stopień wodny jeśli mamy rzekę myślimy, że chce mieć zbiornik przeciwpowodziowy, a my chcemy, żeby przy dużej ilości wody, która w czasie wezbrania idzie, żeby ten poziom podnosił nam się jak najwolniej rozpoznał funkcja, jakby zbiorniki na potrzeby żeglugi, a zbiorniki na trwałe potrzeb przeciwpowodziowych są 2 różne światy to musi po prostu nie da pogodzić taka jest umocnienie rzeki spowoduje, że nie będą teren zalewany wodą rzeki stworzono ważne jest reagowanie na odwrót, dlatego że w przede wszystkim jestem konflikt Żegluga potrzebuje cały czas dużo wody, a żeby zmieścić w wodę powodziową w Dolinie rzeki wody powinno być jak najmniej to jest ta ta pierwsza sprawa, o którym mówił, o której mówiła dr Wiśniewska, ale jesteście także w ME w Szczęsny szliśmy rzeki zauważyliśmy Doliny rzek wałami i momencie, kiedy w taka Dolina jest jeszcze dodatkowo wypełniona wodą dla potrzeb żeglugi no to już po prostu najzwyczajniej w świecie tej wody nie pomieści zaczną się pojawiać awarie wałów przeciwpowodziowych woda się będzie wylewała na te obszary, na których się osiedlili ludzie wierzą, że skoro są wały już kolejka została ujawniona, a to są bezpieczni, a to jest najgorsza rzecz, jaka się może przydarzyć dlatego w tej chwili w myśl prawa unijnego nie mówimy o ochronie przeciwpowodziowej tylko o zarządzaniu ryzykiem powodziowym, dlatego że rząd i nie ma możliwości takie, żeby się 100 % przed powodzią ochronić, a już na pewno nie w ten sposób, że się z buduje coraz wyższe wały, a tnie brzytwa w perspektywie przyjdzie duża woda to wielka woda to po prostu przyjdzie tak to nawet nie zawarł ze zdjęciem, bojąc się żyć oczywiście dlatego przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby wały tam, gdzie to jest możliwe odsuwać od rzeki to się dzieje tak się n p. zdarzyło na Odrze w 10 lat trwał projekt zainicjowany przez WWF odsunięcia obwałowań w rejonie Damaszku Wojtera hali właśnie po to, żeby zlikwidować takie przeobrażenie wał, który spowodował, iż w dziewięćdziesiątym siódmym roku o udzielanie wielu miejscowości w gminie Wałcz i to samo powinniśmy robić na wszystkich polskich dużych rzekach Remiasz przerabia się drogi wodne, które zagrożeniem powodziowym zwiększą, czyli tam, gdzie to jest możliwe odsuwać obwałowania, żeby wody powodziowe miały się garażach bezpiecznie, a w górach szkolnej w zlewniach, gdzie powstaje ta fala powodziowa, jeżeli już budować zbiorniki te tzw. zbiorniki suche, które są wypełnione wodą tylko wyłącznie w czasie powodzi to by miała sens, a to jak z nimi już od roku czy od 2 tak głośne są o tym, że Śląsk naszą gospodarkę wodną w ogóle jest dużo drewna do zrobienia, bo im pomysł, żeby w kraju powstawało bardzo dużo zbiorników tzw. małej retencji chińskie retencji jest właśnie ta filozofia tak, żebyśmy mieli miejsca, gdzie powodem gromadzimy, gdzie jeśli jest jej za dużo no właśnie ten mecz w ostatnich latach wręczy leje się w Polsce robiliśmy mu rzeczy jak niezgodne z tą filozofią, że w wodę trzeba retencji nocować w różny sposób w całej zlewni tylko raczej traf małe rzeczki dopływy większych rzek raczej je analizowaliśmy betonowa niż my stąd też po jakimś nawalnym deszczu wszystko naraz spływa do rzeki się rozlewa więc, owszem, jeśli myślimy znowu wzrosła o retencji czy magazynowaniu wody to trzeba to robić w skali całej zlewni nie tylko ORA Bednarza oczkach, ale można zrobić w różny sposób i również nie techniczne, zamieniając chociażby te powierzchnie nieprzepuszczalne na przypuszczalną oczywiście funkcję retencyjną Alassane także w Sierra się w sile WOW tylny użytki zielone łąki tak dalej i t d . więc LO, owszem, praca w całej zlewni, ale jak Żegluga znaczy ta myśl o tym, że drogi wodne budowane na potrzeby żeglugi wielkogabarytowe i że to rozwiąże problem to zwodzili to ten rozwiązać sprawę Prospera rozmów jak w rozwiązują w ten sposób od Toma dokonujemy skoku cywilizacyjnego pojawią się nowe szlaki zresztą no jak rząd przedstawił to inne ministerstwo mówił o międzynarodowych szlakach wodnych Dunaj Bratysława morze bałtyckie Szczecin no to brzmi prawda albo też morze bałtyckie Gdańsk morze czarne Odessa ja naprawdę potrzebna jest rozmach nie jest rozmach właśnie patrzyli nie mówimy o coś nie mówi o rozwiązaniu problemów związanych z nadmierną ilością wody też opadów to się mówi o tym, że będziemy mieli praktyczne wcielenie idei tego międzymorza albo tośmy Trójmorza tak oto będziemy mieli dość niedrogich 14 Wodnej, który nas łączyły Stegny tak może rzeczywiście jest spełnienie tych pięknych czasów, kiedy Polska była krajem od morza do morza Bałtyku Pomorze czarne tylko, że to były czasy, kiedy towary woziło się po lodzie furmankami w związku z tym jakieś leki, jakie my mamy w Polsce mogły konkurować z furmanką i wtedy się opłaciła przewozi dziennie, a towary w zamian zwierzątko rozmowy o ja mogę powiedzieć ja wolę, żeby nawet drożej, ale jednak wozić orzekali nie w pełni to płynie rzekami zarasta sznury tirów mają nam przez cały kraj jest dzieci, a macie ani rozwód oznacza rozwój wraz z Lechem dla dróg śródlądowych, ale w ogóle nie jest imienna towarów z purée z tirów w UE w euro w unii Europejskiej, a udział transportu wodnego w ogóle w ogóle przewozów, a jest na poziomie 6 % nie zmieniam, a w stanach Zjednoczonych w latach 20062013 spała 2 od 4 proc, ale żyliśmy w oczy na same Niemcy kraj, który jest geograficznie dość podobny do naszego to daleko Zaj procent transportu, który jest władny narzeka chyba wyższy niż u mnie nie zważała także tam na forach ludzie, którzy się w Zagórzu k, a przede wszystkim musimy popatrzeć na to jak szybko można coś transportować wodą tak jest niewiele towarów i tu wracamy do wydania, które my sobie stawiamy również jako koalicja do pytania co tak naprawdę oprócz tego, że mamy rozmach co my chcemy wozić tymi drogami wodnymi, bo na razie Przewozy na rzekach pomogło to głównie wozimy piasek żwir, który pochodzi z pogłębiania rzek na jakiś na jakiś szlakach, na których pływają barki, więc to nie jest takie są małe i gdzie chcemy zawieźć, a i czy to jest towar, który może wpłynąć wolno barką czy węgiel ze Śląska do Szczecina później na Stanach jak w Australii sfor w kierunku Wawra to rzeczywiście jest zmiana rodzaju spojrzeć tak nie w mając na uwadze piekło, czyli ile się w przewozie towarów samochodami w Polsce, czyli kirami ile koleją ile potencjalnie może się przewodzić tymi barkami Tosię okaże, że wydamy 200 miliardów złotych po prze jemy ale gdy ponad 1000 km rzek im będziemy mieli w 1 % przewozów rzekami w Nakle przewozów łącznie z tego stworzymy jeszcze, w których zupełnie niepotrzebnie konkurencję dla kolei, bo tak naprawdę to, jeżeli już czym żyje Żegluga będzie konkurowała też koleją, która w tej chwili ledwo dyszy jest naprawdę w potrzebuję wsparcia nie dociera jeszcze dodatkowo dodać, że to ziem te gigantyczne pieniądze jak i które mamy zamiar wydać w myśl stworzenia jakiejś wielkiej wizji transportu łączącego 3 morza po prostu o uderzy we wszystkich uderzy w kieszeni podatników, dlatego że najpier w musimy jeszcze miliardów zdobyć funduszy publicznych czy to będzie podatnik Polski czy unijny płynie dochodzą do tego koszty utrzymania, które mogą sięgać nawet po miliard złotych rocznie to będzie też z naszych kieszeni daje korzyści bez jakiejkolwiek będą będą szły właśnie do kieszeni przewoźników, którzy na pewno nie będą w stanie do budżetu państwa wrócić tego miliarda dolarów nie mówiąc już od 12 miliardach, a jeszcze dodatkowo odciąga uwagę od rozwiązania problemów naprawdę ważnych, czyli życzę zdrowia rodzicielstwa mówiliśmy o zagrożeniu powodzią, czyli zwiększone ryzyko katastrofalnych powodzi, a także choćby to, że ten 203 i ileś miliardów, gdyby n p. przeznaczyć na rozwiązanie problemu smogu miastach to te pieniądze, by w, które o, których się mówieniem, o ile ma kosztować ta wizja dróg wodnych międzynarodowych łączących Bałtyk morzem czarnym to te pieniądze bez powodzenia wystarczyły na rozwiązanie problemu bardzo przyjaznego 0 emisyjnego transportu Miejskiego wymianę wszystkich kotłów kopciuchów na Anfield kotły niskoemisyjne w ten sposób przed wolelibyśmy życie tysiącom Polaków a, wydając te gigantyczne pieniądze jeszcze nie wiem, że niszczymy przyrodę to po to, uderzamy po prostu wnętrzami i razem z innego kraju państwo niewiele mówią o przyrodzie w takim znaczeniu w jakim ta zaś o tym, toczy się bój w Puszczy Białowieskiej, że są to tereny, które powinny być siedliskiem różnych gatunków, ale są obecnie miejscem na wycinki lasu, ale jak zamkniętych inwestycja, która zakłada ministerstwo, które państwo mówią też tam imprezy czy później trafi się zmieni zaczynam obszar natura 2000 trafi się na miejsce, gdzie bardzo trudno cokolwiek zrobić i jak już powiedzieliśmy, ponieważ rozmach jest dużo to -li oraz skutki środowiskowe jeśli mówimy o skutkach dla dla przyrody będą ogromne patrząc na ich plany i zderzając je z obszarami chronionymi oto mamy kolizję z 2 parkami narodowymi oraz kilkunastoma markami krajobrazowymi drukarki na dnie oka dziś wiślacy GM Kampinos w Lidzbarku ujście Warty na moście w ich tam też silna Warta jest pomysł i mówimy, że jak golf patrząc również na namawiać tylko to mówimy o kilkudziesięciu załóg obszarach natura 2000 i to są oczywiście poprzez to coś, o czym próbowaliśmy opowiedzieć poprzez przekształcenie rzeki jakiś taki tak, aby system zbiorników czy takie o pokaz drukowania jej Noto to są straty, jakby nieodwracalne złoto są zupełnie inne organizmy są związane z rzeką swobodnie płynącą, a zupełnie inne organizmy na nos właśnie z wodami stojącymi, więc my tego na i tak się, jakby mnie nie da skompensować 33 nie wiem czy przenieść się w latach gdzieś w państwo ma w głowie Ziobro lider co też jest motywacją w takim aż takiego wielkiego monstrualnego projektu Mono porównywalne do umów z projektami z Polski międzywojennej rząd buduje jakiś okręg przemysłowy albo dlaczego że zakładam, że skoro on wystarczy policzyć tak czy kolei czy transport rzeczny i prosty rachunek na kartce papieru pokazuje, że znak kolej, a wystarczy policzyć ile pieniędzy będzie kosztowała i wziąć pod uwagę jeszcze te koszty środowiskowe to każdy w ciągu 5 minut, by roboty intelektualnych dziedzin korzenie nie powinniśmy w tym kierunku, a jednak ministerstwo idzie rządzić dlaczego, dlaczego po profesorze, dlaczego ja myślę, że są na wyrost tutaj w trzeba byłoby w pomyśleć o, a tym jak może polityk postrzegać taką szansę skoro ktoś się budowa autostrady poprzednia ekipa notował w trudno się chwalić jakimś kolejnym kawał mają auta to, że teraz ma regularny, ale tu nagle międzynarodowe drogi wodne wodne autostrady łączące się może też mogą wreszcie wspaniałe wizje, a to, że jest to gigantyczna destrukcja przyrody rzek, bo to będzie co najmniej 22 do 29 obszarów natura 2000 albo całkowicie zniszczonych albo bardzo poważnie zdegradowanych unikalnych na galę Europy, że rzeki takie jak Wisła czy Bóg, który czy Łęgi Odrzańskie to są naprawdę perły na na skalę Europejską, ale ta wizja jest z 1 strony piękne no bo wyłączenie młodzież międzynarodowe drogi wodne nadrabianie zaległości cywilizacyjnych prezydentury się zakończył Yang czy i płyną barką zawartą płynącą pewne rzeczy chyba nie doczytał albo nie mnie powiedziano, że wianki czym nie jest to wody tyle co 20 Wisła my po prostu nie mamy wody, ale za to mamy unikalną przyrodę i chcemy ją zniszczyć te mniej więcej tak jak w, jakbyśmy postanowili, że zrobimy załogowe w lot Polski na Księżycu poniesie technicznie wykonalne tylko pytanie jest poczta im się bardzo podoba to porównanie z walką n p . to czyste powietrze z zakładami, które to mogą być szkody poniesione tak jak panowie, że to jest wystarczy przeliczyć na próbę naprawy jakości powietrza w naszym kraju wymianę pieców czy termy modernizację tak, dlaczego okazuje się, że te same pieniądze dadzą wymierne wyniki, ale nie mają tego spektakularnego wymiaru miasto to rzeczywiście prawdopodobnie to chodliwy mieć taki taki może także z mierzeją Wiślaną przy Kopernika no tak to przy drodze Wodnej, która będzie kaskadowo zawsze się wszak już zajmiemy się nie natomiast hitem na przykładzie, że prowadzi też, że metro bodźcami elektrycznymi to już tak gorzej nowo to pretekst tak łatwo nie będzie pokaże, że coś się spektakularnie zmieniło no tak, ale jak się stało, że na wielu forach internetowych, które dziś odwiedziłem dyskusja pełna krytyki wobec ekologów, którzy nie rozumiem jak ważny transport rzeczny może wysłać ironizuje głosi jeśli nie to podkreślę expressis verbis pojawia się taki argument, że oto n p . w Niemczech były takie czasy, że ten transport wodny to oczywiście budowano wiele wiele dłużej inne innych zasadach, ale rynek funkcjonował w tym jak to 1 z internatu napisał można sobie pojechać do Niemiec i zobaczyć jak wygląda porządna infrastruktura na na rzece, która też jest szlakiem wodnym bito niektórych mogą przekonywać w namiastką mogą wyrazić ubolewanie, że duże, że rzeczone internauta nie zauważył ziaren to jest zupełnie inna rzeka niż Wisła w sensie, jakby wielkościowo i Leona wody niż dzieli i szkoda również internauta nie zauważył, że Niemcy z kolei doszli do wniosku, że to co zrobili z trenem, czyli nazwijmy to w modelowaniu go na potrzeby żeglugi i że jednak przyniosło im pewne straty i to całkiem wymierne i duża grupowo po powodzi, a w latach dziewięćdziesiątych truchła dziewięćdziesiąty piąty rok zeszłego wieku, a Niemcy zainwestowali mnóstwo pieniędzy w to, żeby stara w sferę natury ZAZ terenu, ponieważ wszystkie zmiany, które wcześniej poczyniono na potrzeby tej żeglugi wspaniałej okazał się być zgubne jeśli chodzi o tych rozliczeń z grona odbiorców co robili w tym, że Niemcy próbują przywraca się co na hasło przestrzenie Jacques, a chcieli, zwiększając typowe w nim miejsce tam, gdzie rzeka mogłaby się rosnąć, a od osób im, odsuwając wały, czyli także daje zakładają, że jeśli lot będzie dużo, a to będzie pewnie też dużo miejsca nieograniczonego Wagner oddano również zauważyli, że jego działania na rzecz rozwoju żeglugi to takie tradycyjne litej i żeglugi wielkogabarytowe przygody przyniosły im określone straty w czy przyszłość naszego rozumu jest taka, że oto rząd będzie chciał nam pokazać, że ujarzmienie rzeki będziemy mieli przy wielki przełom w transporcie rzecznym, a tymczasem szykuje się nam ma mała lokalna, aby nie lokalne katastrofa ekologiczna, ale z drugiej strony to państwo przecież mówią o tym jak dobrze negatywnych konsekwencji doktor ze słuchaczy słuchaczy może zapytać jak się wyczerpie wszelakie formy dyskusji na ten temat tak to trzeba podjąć działania n p. w złotych składki świetnie wiedzą co się dzieje, bo mówimy o tym na energetykę w Puszczy Białowieskiej to w aktywiści się przypinają do maszyn i nie można dalej wycinać drze w jak to będzie w przypadku łóżek czy to był też tak będzie, że my mamy nadzieję, że w ogóle nie dojdziemy do etapu realizacji tego programu, że budują więc, budując koalicje my nie tylko, w który nie tylko są przyrodnicy są też nie wędkarze czy ludzie związani z rzeką turystycznie każe i t d . tak dalej, jakby chcemy po pierwsze, uświadamiać ludzi, z czym wiąże się realizacja takich planów, ale my również domagamy się rządu, a położenia na stół i pokazania w publicznej wiadomo o dobru lepszym pokazaniem mu społeczeństwu analiz, a które pokazywałyby analizy znaczyło analiz takich jak analiza potrzeb rzeczywistych potrzeb moment w tej chwili mamy dostęp do dokumentu, w którym zresztą pewnie za jakieś grube pieniądze zrobionych na potrzeby marszałków określonych województw, w których wedle, których wnioski są robione na podstawie kilkunastu ankiet n p. potencjalnych przewoźników, a my chcemy zobaczyć analizę korzyści i kosztów z tym, że po stronie kosztów domagam się tego, że były uwzględnione te koszty zewnętrzne środowiskowe społeczne AAA i wierzę również to, że to, że pieniądze n p . ze środków Unii Europejskiej, której rząd już na ten program na zabieg ważą one n p . nie zostaną w łatwy sposób pozyskane, ponieważ te działania jak zresztą my im stwierdzają rządowe dokumenty, czyli prognoza oddziaływania na środowisko strategii odpowiedzialnego rozwoju stwierdza, że w obecnym kształcie ten program rozwoju żeglugi jest niezgodne z umową z celami dyrektywy ptasiej siedliskowej ramowej dyrektywy Wodnej to jest napisane w rządowym dokumencie to nie zostaną było wziąć pod uwagę i te wszystkie negatywne oddziaływania, których my dzisiaj mówimy one są w prognozie oddziaływania na środowisko strategii odpowiedzialnego rozwoju, a bardzo to wszystko pesymistycznie wygląda to czy wydają się, że skoro tak nikłych podstawach zbudowany jest tak taki plan chciałem chciałem prowadzić modernizacji, a te słusznie, więc powiedzieć, który zakłada wydatki tak olbrzymie wydatki pieniędzy na to kwestia uświadomienia nam się zmienia nam wszystkim, że to jest droga donikąd tylko jak to zrobić w szkołach o tym nie uczą państwo pewnie zastanawiają się czasami jak to jest w szkole się dowiaduje dziecko o ochronie przyrody w Polsce jak to wygląda już kiedyś zrobiłem kilkanaście tygodni straż wśród przewodników dla potencjalnych tylko wśród osób, które mają dzieci w szkołach i wrzucamy dzieci okazuje się, że ta świadomość tego czym jest Polska przyroda jak można ochronić stosunkowo niewielką nasze to w większości przypadków do tego sprowadza się trzeba segregować śmieci i t d. i t d . tak abstrakcyjne życie pytanie jak i wizyt czym jest duża, że jachty w środku Europy, którzy za absurd zupełny czy też bratu edukacji nie większa aż za mój pesymizm innemu państwu, że na razie jednak rzeczywiście jest nas jednak docierają sygnały od rodziców zwłaszcza, którzy wiedzą, że rzesze zajmuje rzekami informacjami, że z podręcznika dla dzieci są przedstawione informacje o zupełnie sprzeczne z tym co co jest można powiedzieć, że istotą nowoczesnego podejścia do rzekł utrwala naszą anachroniczne poglądy o tym, że n p. rzeki trzeba regulować, jeżeli ich zapytamy nie tylko dziecka, ale tzw . Jana Kowalskiego na ulicy, dlaczego są powodzie to najczęściej słyszymy odpowiedź może jakieś nieuregulowane zaniedbane i zaniedbane w tym czasie mija dokładnie na odwrót rzęs to, że takie mamy silne powodzie to już efekt tego, że kiedyś wierzono, że rzeki można przekształcić wprost terror kim jestem prostych rurek, które będą szybciutko odprowadzać wodę z góry do morza to się nigdzie na świecie nie sprawdziła nie sprawdza się u nas nie dlatego też, żeby w myśleć o tym co jest najważniejsze, czyli o życiu ludzkim i uniknąć tragedii to te gigantyczne pieniądze, które rząd zamierza złożyć na po przylocie, że efekty trzeba byłoby przeznaczyć przede wszystkim na naprawianie błędów, jakie popełniono wobec, że jak, za które patrzą nie tylko w deptaki i roślinnej i cała przyroda, ale przede wszystkim ludzie, a jeszcze argument ekonomiczny, który zaskakująco niedawno się z nim spotkam mianowicie niektórzy eksperci mówią jasno, że chodzi o pieniądze tylko z zupełnie inny sposób czerpany z tarczy jeśli założymy i przekonamy do tego poinformujemy o tym, Europy, że ostatnią dziką rzeką o tej wielkości w Europie jest Wisła to potencjalne zyski z turystyki mogą być popróbować ukryte pieniądze, bo turyści przyjeżdżają oglądają ptaki nie mogę rzekę pływają oni tyle zostawiają je, a nie potencjalne zyski od przewoźników, którzy być może coś będą się bić i dalej jesteśmy w tej narracji ekonomicznej tylko mówimy o pieniądze są, gdzie indziej tak to co państwo sądzą o takich wizyt no, więc zamiast patrzeć na Ren popatrzmy na Loarę, czyli tam dokładnie to co pan powiedział przed chwilą tam buduje się kapitału ludzki i kapitał lokalnej społeczności biznesy malarza, ale właśnie takiej nieujawnionej tam dostosowujemy żeglugę do do rzeki, ale ani rzekę do żeglugi jachtami zawita wynaturzenie czy pani działa dobrze dobry przykład w Brzeszczach okulary potrwa do poważnego przykładem do naśladowania to musielibyśmy sobie kupić jeszcze zamki i opisy winnice jako student przeszczepić z tych ról zamki nad Wisłą, ale to rzeczywiście jest tak, że nic, że Lara wbrew pozorom jest najlepszym przykładem nierealnych mury jest o wiele większy od dziś już regulowany Ano właśnie Lara dlatego, że to już w zasadzie bliźniacza siostra Wisłę, a ta część Lary, która tak właśnie żyje kwitnie dzięki temu, że odtworzono tradycyjną żeglugę taką zresztą, jaka powstała z jej zaczynają się zagrać na Wiśle, gdzie gładzie dostosowano do rzeki tam rzeczywiście ta rzeka żyje, ale tym życiem zharmonizowanym lżej naturą i też odcinek około 500 kilometrowy bardzo podobne i z lotu ptaka i jej dołu jak się pływać chodził po brzegu Larry do Środkowej Wisły do tego stopnia, że można te 2 rzeki pomylić jak się patrzy na zdjęcia, ale ja tam dowiesz się na odradza się pewnie taki naturalny sposób żeglowania po Wiśle wiersz to jak można taką młodzieżą tradycyjną drewnianą owym batem Wiślanym popłynąć nawet w Warszawie od lat są organizowane w liście tradycyjne z Krakowa do morza i m. in. motywacją dla wdrożenia żeglugi tradycyjny była właśnie dla wielki sukces tego nie popada się tam jeszcze około 1000 Łodzi tradycyjnych takich tradycyjnych drewnianych Łodzi leczone są napędzane ETO o panel ma też w wodzie albo, że wiele się, że chować się one mają żagiel ma takiej żagiel i jak można n p. czy oglądać na łodziach na obrazie Canaletta przedstawiającą Wisła w Warszawie, czyli żagiel rejowy Francuzi nauczyli takie żagle odtwarzacz u nas w tej chwili dominował dominują wśród tych tradycyjnych Łodzi trochę inne żagle tzw. berlinki tak tak się ten typ podziemna żywa, ale oczywiście to jest też nowoczesna się, że nie ma wiatru to jest czynnik Novum tak jak przy każdej Łodzi większej mierze można z morza ciepły, skąd trafiła po drodze stanął we Włocławku ran ne we Włocławku jest bez żalu, że należą jeszcze, ale myślę, że przenosi się żołnierzami na szczęście nie i to m. in . że nie jest powodem, dla którego w w tej chwili w ramach akcji prowadzonej przez WWF w wersji nie jest fotografowanie Wisły w ramach West tej usługi, jaką oferuje Google Street View robimy zdjęcia panoramiczne kilkudziesięciu czy pogląd przeważa to będzie około 200 km Wisłę i ten przyrząd, który służy do do fotografowania rzeki montujemy wyłącznie na drewnianych tradycyjnych łodziach, które zostały odtworzone zgodnie z tradycjami górniczymi czynami szlachetnymi w internecie są powłoki wykonać tego nie możesz wpłynąć na aryjską stronę Wisły Hell baby, niemniej jednak będzie to przedsmak tego będzie można zobaczyć takie tradycyjnej drewnianej Wiślanej Łodzi ta Żegluga tradycyjne rozwija się bez żadnej gigantycznej dotacji rządowych spontanicznie wystarczy nie przeszkadzać może trochę wesprzeć i niedługo będziemy mieli coś podobnego jak nad Loarą prostownice i żyją z lokalami to z winnicami dodano, że gorzej, ale na brak piwa w Polsce nie możemy narzekać uprawy chmielu nad rzeką nad Wisłą bardzo powszechne w tej firmy nasz wyjątkowy, ale taki produkt turystyczny w pod znakiem, że przekonam całą Europę przypomnijmy, że rzeczywiście Wisła jest w dużym fragmencie rzeką trudno taką, której nie można nigdzie nigdzie indziej spotkać 4 tys tych rozmiarów jak rozumiem, a to jest jednak robota też inne olbrzymia ściana z tych wszystkich turystów nie ma, więc może ktoś usłyszała stresy zasnęli stwierdził spędza z prezesem był weekend 16 nad Wisłą tak ciekawie o tym, państwo opowiadali opowiadali dr Jerzy inż. Marta Wiśniewska Fundacja Greenmind bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo i dr Przemysław Nawrocki WWF Polska bardzo dziękuję za słowa dziękuję stąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA