REKLAMA

Gościem jest prof. Jerzy Osiatyński - były minister w rządach Mazowieckiego i Suchockiej

Świat się chwieje
Data emisji:
2017-06-18 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa świadczy Chmiel Grzegorz Sroczyński naszym gościem jest dziś ponownie pan prof. Jerzy Osiatyński ekonomista minister finansów w rządzie Hanny Suchockiej potem polityk Unii wolności obecnie członek rady polityki pieniężnej witam pana w Chinach Urbańskiej zdobywają rynek panie profesorze czy pan psuje się uczniami Michała Kaleckiego wybitnego polskiego ekonomisty i krytyka kapitalizmu z całą pewnością to ja miałem to szczęście poznać prezesa Kaczyńskiego Rozwiń » osobiście współpracować z nim przez kilka lat byłem sekretarzem 1 z kilku jego seminariów naukowych na ówczesnym zdziwisz się w szkole głównej planowania i statystyki dzisiaj w szkole głównej handlowej w Warszawie i nie jest tak swą godność jestem uczniem Kaleckiego i wielkiego kontynuatora lekarskiego nieżyjącego już dzisiaj prof. Kazimierza łaskiego Kalecki walczył z dogmatem nieomylności rynku mówił, że rynek pozostawiony sam w sobie prowadzi do cyklicznego baniaki kryzysu właściwie napisał to już 3003 . roku, czyli wyprzedził Keynesa no nie wiem chyba 3 lata temu Michał Kazek prezes Michał Kalecki to jest taka nasza potęga intelektualne trochę czy bardzo moglibyśmy być z niego dumny tymczasem my, a właściwie odczytany stosowany wyłącznie na Zachodzie, a w Polsce jest praktycznie zapomniany kompletnie nieobecny dlaczego nie umiem dobrze odpowiedzieć na to pytanie, w którą uchyli strajk oczywiście po ma rację w tym wszystkim co powiedział i to jest najbardziej oryginalny Polski ekonomista z czasów nowoczesnych jeśli chodzi o tu pierwszeństwo w stosunku do Kaleckiego, kto pierwszy od klubu teorii efektywnego popytu, bo to jest to, o czym czekają z jej nauczycieli, ale Kalecki ukraińscy na początku lat trzydziestych miały kilka artykułów, które pokazywały mechanizm funkcjonowania gospodarki w warunkach ani pełnego wykorzystania aparatu wytwórczego i tworzyły podstawy tego co potem znalazł się w opublikowanych 3006 . roku ogólnej teorii gier tenisa ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza o Kamińskim z 3003 . roku napisał były w próbę teorii koniunktury taką niewielką książeczkę, która na pokazywała w gruncie rzeczy analogiczne mechanizmy, ale te żyły od początku lat trzydziestych miał publikacje pokazujące mechanizmy cyklu koniunkturalnego mu bardzo wiele zbieżności pomiędzy 12 teorią, ale one jednak tak były dostatecznie różne w tym sensie że Kaczyński jednak w Bravo sobie, że gospodarka kapitalistyczna o Boże być w jakiejś równowadze, chociaż to równowaga może oznaczać niepełne zatrudnienie Kalet kinie to koncepcja o ogólnej równowagi była dla Kaleckiego absolutnie intelektualnie obco i uważał, że gospodarka kapitalistyczna w sposób naturalny rozwija się cyklicznie przebiegu cyklu koniunkturalnego jej, ale też uważał podobnie w Krynicy, że nawet o 1 u szczytu dobrej koniunktury jej gospodarka tam może się oznaczać jej niepewność zatrudnienia bezrobotnych, czyli mówiąc w skrócie obaj i Kalecki i chińscy odkryli, że kapitalizm bez interwencji państwa zjada własny ogon to znaczenie, ale nie jest w stanie sprawnie funkcjonować czy to w bardzo upraszczając można tak powiedzieć o nich na oko obaj szukali rozwiązań w jaki sposób temu ta gospodarka kapitalistyczna dzisiaj powiedzielibyśmy gospodarka rynkowa może funkcjonował ci jedynie drugi widzi, a u dynamikę tej gospodarki wynikającą głównie z postępu technicznego i możliwości wdrażania postępu technicznego i Kalecki w gruncie rzeczy miał 3003 . roku w autach i film profetyczny i artykuły o politycznych aspektach pełnego zatrudnienia, którego głównym istota zasadzała się w tym w powiatach my dziś w gruncie rzeczy wiemy w jaki sposób możemy złagodzić przebieg cyklu koniunkturalnego i w gruncie rzeczy i zapewnić pełne zatrudnienie, ale czy ta polityka będzie realizowana i pokazywał polityczne powody, dla których jego zdaniem one nie będzie realizowała w potem pod koniec życia w 60 ósmy roku napisał artykuł o reformy przełomowej kapitalisty to jest połów w prawie ćwierć wieku polityki pełnego zatrudnienia czy dosyć wysokie i polityki zarówno w stanach Zjednoczonych jakich krajach zachodniej Europy ma on cały czas odnosi się do zachodniej widać zarówno ta liczba godzin oraz udział w Realu, ale opisywał zżymał się także nieuchwytny centralne planowanie jest oddzielną sprawą, ale w i co w tym artykule są, ale jest byli Michał Zielke nastąpiło przełomowa reforma w rezultacie, której kapitalizm umiał odzyskać swoje witalność siłę i realizować politykę w rezultacie której, stosując dzisiejsze miary ani tamte miary prawie nie było deficytów budżetowych prawie był nieznaczny dług w relacji do PKB rosły płace i tak było prawie pełne zatrudnienie w dobra jak biura europosła, jaka to była zmiana sądowi uważał właśnie, że w obliczu mógłby się zarówno o Berlin w herbacie w powojennych dosyć utrwalonych stosunków społecznych także silnymi związkami zawodowymi i także takiego politycznego zagrożenia ze strony związku Radzieckiego, o którym stosunkowo niewiele się widziałam UAB Ng 2 w drzwiach stół operacyjny był system i jak bardzo były zafałszowane statystyki dotyczące diagnozie USA nie dowiedziono tylko, że te statystyki są z kosmosu są też wiedziano, że nie aż tak nuta w dieslach 2, a jednak statystyki, by z kosmosu, ale oni także w pierwszy Sputnik był na rosyjski Janerka ludową dla duchowieństwa byle ten milicji nikt nie wątpił w siłę militarną Rosji i to zagrożenie, że ten system centralnego planowania życia rosyjskich może być transportowany czy to w Azji czy w Afryce czy w innych krajach UE, a także w euro jeśli chodzi o u sufitu aż strach przed rewolucją paradował w taki zdaniem Kaleckiego i reform dostosowawczych oraz sprawiało to Holendrzy nie było istotnych zmian w strukturze podziału, które zmniejszały był udział płac, czyli umowy nie jest mniejsza u źródeł wyznaczenie klas średnich, czyli niebo przepraszam panie profesorze bo gdy mówiliśmy w poprzednim spotkaniu, czyli w PKB udział płac w produkcie krajowym brutto był mniej więcej na stałym poziomie 1100 osób, czyli około prawdopodobnie 7060 par 1 % w przeciwieństwie do dzisiejszych n p . w Polsce 40 %, ale na Zachodzie też przecież spada IR dzięki silnym związkom zawodowym oraz temu strachowi, który miał też właśnie ten pozytywny efekt Litwinem pewne mechanizmy oczywiście ten udział własny spadł, ale także dzięki interwencji państwa i dzięki interwencji siedzącym trzeba pamiętać, że znaczna część tej interwencji państwa miało charakter zbrojeniowy przecież to był rozwój kapitalizmu w czasie którego znaczną część wydatków publicznych, która nie budziła polityczne kontrowersje, bo od ideologii jest taka państwo nie powinno się mieszać psy w biznes jeszcze ma on naprawdę wątpliwości, że państwo nie powinno się zajmować handlem pietruszką czy Migalski dostają większe zyski też oczywiście Kuba to, ale tak, że państwo nie powinno być zbyt szczodra jeśli chodzi o świadczenia społeczne, bo czy też zmiany w podziale dochodów Narodowego dla branży zasiłków itd, bo to jest sprzeczne z taką zasadą, że w płocie i czoła chleba z tego zdobywać będzie w prawo do 2100 wozów na co to państwu ma wydawać, jeżeli ich to jest konieczne skądinąd, żeby zachować to wysokie zatrudnienie i te wszystkie zalety gospodarki dobrobyt od tego co nazywamy Google for Economics i tutaj takimi infrastruktura też może budzić wątpliwości dlatego też nie ma Orbis prywatne firmy tylko dlatego liderowi SLD i właściwie takim kierunkiem, który budzi najmniej wątpliwości są wydatki zbrojeniowe i bliskie zbroje i tak naprawdę jak popatrzymy do dnia dzisiejszego to bardzo pięknie pokazuje pani Cristina innych pań i Mariana Mazzucato wielu publikacji, ale także wielu innych w tej ostatniej książce znalazły się George w państwach jest te wszystkie gminy najważniejsze wynalazki nie tylko ubiegłego stulecia nie tylko tego okresu lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych, ale tak dzisiaj były związane z sektorem zbrojeniowym albo z sektorem w tym blisko związany blisko wydatków zbrojeniowych w 2 nazwa ulubionej płyty głównej w kierunki oddziaływań w 2 ligi i w obu były te przyczyny, dla których w tym artykule napisaliśmy wspólnie z panem nieżyjący też już dzisiaj niestety pan prezydent Tadeusz Kowalik Gim Kalecki mówił proszę bardzo kapitalizm przyszedł przesunął reformę przełomową i zbierał się nawet do napisania, bo widziałem różne dokumenty sygnały z łąk ułomna, ale jest za mało powiedziane prądu w złe funkcjonowanie gospodarki centralnie planowanej i zbierał się do napisania artykułu o potrzebie takich reform przełomowy i gospodarki centralnie planowanej niestety tego artykułu już od zeszłego panie profesorze, dlaczego jest tak, że mamy nazwisko Kaleckiego, który jest tak jak mówiliśmy będą znane na Zachodzie a jaka ekonomiści pańscy koledzy krążą po mediach mówią ekonomiczne nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek się odwołać do nazwiska Kaleckiego Marek Borowski ma Marek Belka PEC, że ci lewicowi, ale Andrzej Olechowski, którzy też jako ekonomista występuje tak dalej no po prostu to nazwisko tego nazwiska można się dokopać się w jakiś publikacjach naukowych trochę jest tak, że z 60 ósmy roku szkoła Kaleckiego została zupełnie bez on w gruncie rzeczy był twórcą takich 3 kierunków myślenia ekonomicznego od części do tej pory żyliśmy mówili to jest to wszystko co są 2 najbardziej trwały i dzisiaj są rozwijane w światowej literaturze tynkiem kierunki badań związanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej porażki Companies już drugi kierunek był związany z próbą racjonalizacji centralnego planowania i funkcjonowania gospodarki centralnie planowaną i trzeci kierunek to było bez inflacji w finansowaniu rozwoju krajów trzecich w gruncie rzeczy można tu jest to były, jakby ta szkoła Kaleckiego składa się z 3 Instytutu bardzo wybitny o brytyjska ekonomistka pani profesor wyciągnęła 1 000 000 mówiła w tamtych latach właśnie w związku z tą szkołą Kaleckiego, że to jest Warszawę z takim socjalistycznym gender to wszystko po sześćdziesiąty ósmy roku wzrost o taki jest część jego współpracowników uczniów wyemigrowała część nie mogła dalej uczyć się rozwijać w no ICO jego ekonomia w gruncie rzeczy nie znalazła kontynuatorów mówi o odpowiedź, że to część zajmującą się w centralnym planowaniem w naturalny sposób się zestarzała po prostu styl to prawda to, chociaż też można znaleźć w takie wątki, które nie mają istotnego odniesienia dla gospodarki centralnie planu dla gospodarki tylko różne rynkowe mówi co więcej jak pan wyjmie z założenia tej gospodarki założenia, które przyjmuje ekonomia głównego nurtu chorzowskie przyjmuje w gruncie rzeczy, że gospodarka prawie cały czas w rezultacie działania mechanizmu rynkowego, ale pracuje przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego takie pełne wykorzenienia aparatu wytwórczego to tam jest to samolot jest immanentną cechą gospodarki centralnie planowanej w Andach na gospodarkę nawet niedoborów nie tylko pełnego wykorzystania nadmiernego zapotrzebowania na czynniki wytwórcze w relacji do odjazdu zdolności wytwórczych więc, ale o tych rzeczywiście to jest na pewno dzisiaj o wiele mniej interes salon z CIT Michael jeśli chodzi o o jego pracy dotyczące krajów rozwijających się jest na świecie kilku ekonomistów, którzy powołują się powołują się i dalej rozwijać Otto von panie profesorze, a czy mogę bardzo osobiste pytanie komu panu zadać w jak to się stało, że uczeń Michała Kaleckiego w latach dziewięćdziesiątych stał się, czyli pan stał się takim fanatykiem wolnego rynku jest pan jest także w od lat od połowy lat pięćdziesiątych po pięćdziesiątym szóstym roku w Polsce podejmowano kilka nieudolnych prób reformowania gospodarki centralnie planowanej i większość znała z bała się, że to będzie, że w zieleń w głosie 1009. roku zrobił się niezależni znowuż w takiej sytuacji rozpoczniemy, jakiej sile reformy, które położą Kulczyk po 2 latach znowu zostaną w kolejowych przyznało zostaną wprowadzone w te tory prawda, że to był nowy trend stare dobre, gdyż jak mantrę w politycznie podejmowanych decyzji, które nie będą się kierował przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym więc to jest 1 część wyjaśnień lub raczej wyjaśnienia MF była taka, że to, jeżeli zobaczysz, jaka była wtedy gospoda a w jakim stanie była gospoda a w jakim stopniu jak był poziom zadłużenia tej gospodarki i jak bardzo zależy nie znaleźliśmy od pomocy z zewnątrz w ich o pomoc nie była bynajmniej pomocą bezwarunkowo i to w gruncie rzeczy nie było takiego wilki przestrzeń wyboru, ale przed ostatecznym przyjęciem programu Leszka Balcerowicza pojechała do Szwecji grupa polskich ekonomistów da się, że pani reformę Mączyńska wspominała w rozmowie z panem jak po tam był pan profesor, mówi że jeśli dobrze pamięta był także pamfletu Trzeciakowski była spora grupa ekonomistów, że w tym patrzeć w jaki sposób można do polskich w jakimś sensie transplantolog bądź taki model społecznej gospodarki rynkowej oraz Rafał Murawski zapachu na liście w konstytucji znaczy to po 2 to boiska kilka lat później prawda, ale wszystko jedno Olaf Krynicki recykling, na które powoływał się w Mazowieckim pierwszy w swoim przemówieniu sejmowym prawdę, o którym byśmy mówili wszyscy wielokrotnie mówiono Jacek Kuroń wielu innych górali, bo boją się Soły z rezerwy w prowadzonym w noc tak, ale chodziło o dużym, że te to po tej wizycie powstał drugi roku nic z tego raportu mimo zapewnień o tron to 3 wybitnych ekonomistów, którzy tam do tej kwestii pojechać i prawda i ten raport przygotowali wstąpienie do osłony Obra, z czym w pakiecie zmian tych, których nie rząd Tadeusza mazowieckiego przedstawił Sejmowi, który potem Sejm po przy wielkim udziale innych pan prof. Andrzeja Zawiślaka zostały w kolejnym z końcem roku przyjęty i tutaj pan Józef Haponiuk i olbrzymie zasługi, że został zrobiony jest wydanie, dlaczego tak mogę powiedzieć, że najwyraźniej inne intelektualnie i nie umiałem znaleźć żadnego in lepszego rozwiązania, które byłoby alternatywą taką, która mogłaby sprostać tym wyzwaniom, które wtedy były rozmawiam z wieloma moimi kolegami, których bardzo szanujemy przyjaciółmi z ludźmi o takim niewątpliwie lewicowych inklinacjach i wartymi blisko 2 na bliskich ich z Karolem Modzelewskim m. in. i ich, bo on wyszedł z gazu z poglądem tak jak rozumiem ten najprawdopodobniej jej lepszej drogi wtedy nie było nie rozumie, dlaczego więc to jest być może to jest tylko niewystarczający to tu nie chodzi o dniach wolnych chwilach dwoje moich zdjęć w ww w wyjaśnienie uczuć uzasadnienie rzeczywiście pamiętam potem takie moje rozmowy z moimi w drugim wielkim autorytetem i profesorze, by patronem mojego rozwoju naukowego pan prezydent łaski, który mówił ja tak czy uczeń Kaleckiego mógł z trybuny sejmowej po widzi ich dla przeprowadzenia reform potrzebne są pieniądze po pierwsze, pieniądze po drugie, pieniądze po 3 latach 50 proc w ramię z córką najprawdopodobniej nowym w on dobrze wiedział, dlaczego to było choćby taka rozmowa bardzo przyjacielska, ale jednocześnie taka pokazujące wyraźnie różnice prawne, pamiętając także, że źle pan z łaski był osobą, którą tak jak byłem w rządzie mazowieckiego ministrem centralnego urzędu planowania Kraków zaprosił jako doradcy ją napisał raport, który pokazał jak i znacznie głębsze będzie bezrobocie i technologia planu jest decyzja, iż to co wynikało z przyjętych przez nas planów i niestety okazało się, że miał rację Don Juan, więc także walczy pan wtedy jak pan mówił w ten sposób z trybuny sejmowej połączeń Kaweckiego to one takie poczucie, że pan domowi wbre w sobie 3 czy firma dowiezie mnie nie byłem przekonany czy rzeczywiście nie ma takiej przerwy w wielką tak samo jak w czasie poprzedniej rozmowy jak pan pod koniec rozmowy pytał mnie Sejn istnieje przestrzeń dzisiaj dla prowadzenia takiej aktywnej polityki pełnego interwencjonizmu, który zapewniłby pełne zatrudnienie i miał on odpowie na warunkach globalizacji i warunkach, gdzie międzynarodowe rynki finansowe swą w stanie wymusić na każdym kraju z wyjątkiem kilku kart, które nie tylko, o ile mają swoją walutę jest suwerenny jeśli chodzi o swój bilet, ale także są suwerenne jeśli chodzi o ich dług i koszty obsługi długu to wręcz rzeczy takich możliwości dzisiejszej gospodarce to możliwości są bardzo ograniczonej to on raczej trzeba szukać rozwiązań widzi ale gdzie indziej co ogranicza to gdzie indziej to też ich dochód mówi po pierwsze, zmiany wśród osób chodzi chociażby nowość, jaka struktura podziału po drugie, kary się zastanowić tutaj 1 z wielkich zmian w oknach żeśmy nie mówili wcześniej ani dzisiaj ani poprzednim razem to jest to, że dzisiejszy kapitalizm nie jest pełnymi optymizmu przedsiębiorców, jeżeli zdefiniujemy przedsiębiorcy tak jak definiował Schumpeter w latach trzydziestych im później jako osoby, którą wprowadza nowe technologie szuka nowych rynków zbytu o jakich wytwarza nowe produkty to jest istota przedsiębiorczości to dzisiejszy kapitalizm jest kapitalizm namówiłem barki finansowy nastąpiła olbrzymia finał zjawiska akcji i o tym, trochę byśmy mówili po linach, że są olbrzymie nadwyżki finansowe przedsiębiorstw te przedsiębiorstwa nie są pewne warunków zbytu nie są pewni przyszłych tę i w tej sytuacji zachowują się nijak przedsiębiorcy, ale jak sprężarki ani ci, którzy szukają najlepszych lokat finansowych, czyli zalega zmrożony wyzysku, czyli finanse realizacja polega też na tym, że zamiast zbudować halę jej nie buduje, bo nie widzi perspekty w na sprzedaż swoich produktów zamiast tego pieniądza rzuca słów na rynek nową halę przed uczniem który, gdy będą maszyny urządzenia, więc tak tak, że należność z doc. Romana myślę, że od rana lało i na rynek finansowy blokuje albo opcję na ryż w Pernambuco albo na złoto w 9 takich trasach wzdłuż nich nie bardzo możemy na tym, by ktoś, kto go oceniać jednoznacznie krytycznie dlatego, że to są fundusze emerytalne czy 3 inne fundusze kapitałowe, które ich zadaniem jest lokowanie tych z Anną Herbich w przyszłości mieli zasoby, z których będziemy mogli finansować nasze przyszłe emerytury albo inne wydatki związane z tym, że na starość no, więc chorujemy i 3 czy może mieć inne potrzeby więc problem polega na tym, że wtedy kiedy ten udział kapitału finansowego jest stosunkowo niewielki prawda i raz na giełdzie trochę problemów Jakubowi ułatwia finansowanie projektów inwestycyjnych inwestycji w kapitał trwały to niewątpliwie nasze przyczynia do dochodów wzmożenia aktywności gospodarczej, ale jej filiach pisał Kris wtedy, kiedy giełda spekulacja rządzi gospoda ku gwieździe rocka widziała jeszcze bardzo dużo wtedy Snadny rakiet to wtedy nabrałem perspektywy takiej gospodarki są bardzo niedobre to, czego właśnie, dlatego że z rezerwy jednak dziś musi powstać ten produkt bardzo i marże na kupno nie zasłużyła sobie wyobrazić jednostki funduszu emerytalnego to one nie dają 5 % zysku rocznie taki przedsiębiorca jest tworzony dobry dom, a te 5 % to szczególne mają mieć nową powinny coś innego ku widzi się na akcję widzi trochę o Anglii to będzie same akcje to zniszczeniem lub same gdzieś na końcu ktoś musi zarabiać prawdziwe pieniądze, żeby można było obracać na giełdzie, których wdrożenie idei, a w tej chwili nie za te proporcje te proporcje się bardzo mnie oczywiście, że jest realny sektor gospodarczy niewielka chodzi o to, że żyje w i w miarę jak następuje coraz większy udział tego sektora finansowego w całości no to co oczywiście to prowadzi do do osłabienia aktywności gospodarczej, jeżeli dzisiaj dość dużo mówisz o o tym, że powinniśmy przyzwyczaić do tego, że będziemy mieli okres po takim okresie wysokiej aktywności gospodarczej, żeby rodzina ma okres wieloletniej stagnacji to dla nas hipoteza stagnacji nie jest niczym nowym prawda pierwsze o o stagnacji w tym nowoczesnym sejfie pisał o Alvin Hansen potem wielu innych przypisuje się tendencję tę tendencję stagnacji nauczył, że taki styl charakter postępu technicznego użyte jest automatyzacja robotyzacja i t d . ale tak naprawdę to w jakimś stopniu ten nie wykluczają znaczenia tych elementów podażowych o tym, charakteru postępu technicznego w jakim sensie za ten tendencje z wakacyjnych odpowiadają zmiany w strukturze podziału podziału dochodu dochodzenie wypłaty Izy z rzymskie i odpowiadał właśnie czas zwiększonych udziałów oraz Jan Michalski roku, dlatego że jeżeli mogę być wielkiego wysiłku trwałą czy ktokolwiek z naszych słuchaczy dostać 334 % realnie stopy zwrotu bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka na ryzykuje się w gumę ostro różne papiery, chyba że kupujemy obligacje były ku Wiśle to czołówka, dlaczego mam ryzyk Ali i w każdej chwili pomoże w ich pan no bo to jest dla nas na tym polega kasyno także, by w każdej chwili może odejść od stołu i warzyw za późno wyjaśnił szef Queen Story to więc w miarę jak rośnie udział tych części środków finansowych, która zamiast być przeznaczona Nate inwestycje w kapitał produkcyjny, który będzie wytwarzał no dobra usługi będzie wprowadzał nowe technologie zdobywał nowe rynki zbytu to idzie na nas na nas na nasz rynek finansowy prawda no to kto to jest oczywiście dodatkowy czynnik, który pogłębia te tendencje, bo jak jest takie są, bo wydaje mi się, że te 2 procesy są ze sobą powiązane, jeżeli mówimy o podziale między płace zyski i o tym, że we współczesnym świecie również w Polsce w pełnym tendencja jest taka, że w spada udział płac w tym co produkuje firma walczy o PŚ w produkcie krajowym brutto tłumaczy w skrócie, jeżeli kiedyś było także między 70 % w kosztach firmy to by płace i w kosztach jeśli zarazek oprócz kampanii standardu biegów w tym w PKB już w skrócie to były płacone od teraz jest mniej, bo to znaczy, że większa część idzie na to, że zyski czyszczenie wszystkich znowu na uśrednioną zyski przedsiębiorców, że mają większe zyski, ale jednocześnie płace są z pracowników są niższe to ci pracownicy nie kupią tego co mi za to zyski mogliby znowu produkować własne zyski przeznaczają na finanse nas na nowych zarzutach nakręca fragmenty tak ten mechanizm mniej więcej takim, a z grubsza biorąc nie warto w tej chwili chodzi o szczegóły tych co więcej, jeżeli nie ma tego popytu, który bank zdjął oferuje, dlatego że nastąpiło przesunięcie od funduszu płac do odzysku z Arką i tam tego nie ruch wyrównał dodatkowymi wydatkami państwa, bo państwo zadłużone już na to nie ma albo z innych powodów, ale nawet, gdyby państwo nie było zaburzone trawa, którą chodzi o to, że państwo na długi państwa trzeba trochę inaczej patrzy się niż nasz dług każdego z nas tak to jest ciągły bądź, że słyszymy w tych rozgrywkach dług państwa polega na tym, że państwo jest samo w sobie winy pracownika i nie jest tak, że państwo nie może tych długów przenosi z okresu na okres to jest być może na odrębną rozmowę, ale w każdym razie, jeżeli nie ma tych uzupełniających po interwencji oraz o interwencji państwa nie ma interwencji ze strony zagranicy, ale w postaci ideowe do dodatkowego popytu na te krzyżem sortujemy to już tak jest, że my będziemy mieli nadwyżkę eksportową, a wobec obcych wyniósł deficyt eksportu w złotówkach w część produktu nie zostanie zrealizowana część nie powstaną dochody problem polega raczej na tym, że w tej części nabytych nie rozdzielonych zysków tak długo jak one będą się kręciły będą raczej przedmiotem tak to obrotu na rynkach finansowych, a nie wytwarzają żadnych nowych produktów i nie dają zatrudnienia poza zatrudnieniem tych, którzy pracują przy tych operacjach finansowych i oczywiście, że to jest o wiele tylko to obraz jest mniej pracochłonnych wysyłki dają mniej ni mniej miejsc pracy niż tradycyjny sektor produkcyjny niezależnie od tego, że tam też postępują procesy automatyzacji gotówką to oczywiście dodaje do tej tendencji stagnacji innych, ale tu można próbować go właśnie przez to, że się pilnuje, by stało się struktury podziału dochodu Narodowego rzesze wspomaga w różny sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych to, żeby ci przedsiębiorcy mieli jasny i niezmieniających się warunki prowadzenia działalności gospodarczej Targ, żeby zyski, które otrzymywała otrzymują z działalności gospodarczej zyski, które bywają jako przedsiębiorcy z byłym dostatecznie wyższe niż zyski, które mogą otrzymywać jako pierwszy jak w górach no tak, ale te zyski jak poziom tego pilnować to jest także kwestia polityki banku centralnego stóp procentowych jest tu są różne nazwy i możliwe narzędzia oddziaływania, ale sprawą podstawową jest taka, żeby państwo wspierało różne formy podejmowania nowej działalności, czyli działalności rozwojowej badawczej to wszystko co właśnie o tym pisze pani Mazzucato, do których doszło wcześnie mówi w nowoczesnej polityki przez dany profesorze, a jak można pilnować tego co mnie najbardziej interesuje w tym zestawie problemów, czyli tego podziału udziału płac, czyli umownie, żebyśmy nie mieli tego spadku w tym torcie tego tego spadku w kawałkach, które przeznaczone na wkład nie był wcześniej tego pilnował związki zawodowe i tak naprawdę już nie ma on, że są często dochodzi tam panu mówimy o gospodarce rynkowej tak i w wielu krajach Niemcy, ale także kraje skandynawskie a dlaczego opiniują związki zawodowe i przejęć w rezultacie tych porozumień trójstronnych pod egidą państwo były zawierane porozumienia z braci, których opłaty realne to mówiliśmy poprzednim razem w Niemczech przez wiele lat stanu wałów rozwiąże się z Łodzi i wiązki światła godziwych można to pójdziesz dobrze, ale w Polsce związki zawodowe w taki numer tłumaczone są takie, jakie są wrażliwe na zdjęciu niema na nano trochę dna być może na nasze własne zamówienie, ale tak wczuwa, jeżeli chcesz jako przedsiębiorcy walczyć o swoją konkurencyjność także kosztami robocizny na jednostkę płynu to przecież musi się porozumieć z tymi swoimi pracownikami to nie muszą ich związki zawodowe to mogą być jakieś inne formy partycypacji załóg pracowniczych w podejmowaniu decyzji tamci nie ma związków zawodowych od formy te i inne formy współudziału prawda w tym roku w podejmowaniu decyzji występują często jest tak, że tutaj jest zupełnie puste pole i nie można nic robić coś więcej czołgów i jest inny bardziej skuteczni społecznie najmniej kosztowny sposób walki z inflacją toczyli, jeżeli porozumienia trójstronne albo porozumienia pomiędzy pracodawcami pracownikami czy go tych pracowników reprezentują żony czy pojedyncze obydwa związki pracodawców, a po drugie, związki zawodowe czy Robbena związki pracodawców po 1 stronie jakiejś formy nowe zarządu współudziału w gdy zaułków zasiadali we własność oceniła prof. Jan Urban odpowiadał za SA po jakiej sytuacji idealnej niema czegoś takiego w Polsce jak po pierwsze w sektorze prywatnym związki zawodowe są szczątkowe i właściwie nie powstają jak powstają tu dostają po głowie, a po drugie, przecież pan profesor świetnie wie, że inne formy jakiegoś udział pracowników w negocjacjach w zarządzaniu firmą nie istnieją nawet rada pracownicza w Polsce się jakoś nie przyjęły prawda nie jestem pewien czy pan do końca marca akcje, dlatego że w wielu przedsiębiorstwach jednak tego typu negocjacje się to co prawda i oczywiście po ma rację żywią się powołuje na przykłady czy to krajów skandynawskich czy Austrii czy Niemiec czy 333 czy innych krajów takich jak i 700 sprawy z tego, że w Polsce szczególnie w tylko to coś się powiedzieć to jest, jeżeli pan chce pilnować wzrostu płac przyłącz się nie przekładał na wzrost jednostkowych kosztów pracy nie dodawał do inflacji to owi to pan ma w gruncie rzeczy 3 rodzaje na rzecz jedno to jest to są porozumienia trójstronne drugie to jest polityka ostra polityka fiskalna polityka zaciskania albo polityka pieniężna, która też prowadzi do Zaolzia w zmniejszenia aktywności gospodarczej ta druga i tak przecież ma do kosztów Chabówka co jest istotą takich zaostrzające polityki fiskalnej czy pieniężnych zwołanie takiego bezrobocia w rezultacie, którego robotnicy nie żądają tak wysokich dawek oraz liczbę przypadały na wzrost cen, więc po drugiej strony wychodzili z każdego punktu widzenia to jest o wiele bardziej rozumne ekonomicznie o wiele bardziej sensowne i nie wywołuje pozwala zachować spójność społeczną, ale mamy aż 5 więc, by Ziobro dobrze, że to jest pożądane, dlaczego to jest nie realizowała, których rzeczywiście bardzo dobre pytanie, bo to jest także pytanie o to jaki jest wymiar innej niż czysto ekonomicznych i polityki neoliberalnej no dobrze ale gdyby pana rozumiem, że pan wymienił 3 sposoby pilnowania, jakby tego, żeby płace były w zgodzie z wydajnością kawałek, czyli umownie można zaciskać pasa, czyli wszystko spada i płace też jest bezrobocie i młodzież domagają podwyżek, więc jesteśmy konkurencyjni, bo zarabiamy, bo nie musisz ponadto może tu to także w czasie, kiedy rośnie tam chodzi o to, żeby to, o czym Czech mówi poprzednim razem czy płace rosną w takim samym tempie w kategoriach realnej jak rośnie wydajność pracy i też dobra sytuacja jest też dobra sytuacja nie zmienia się struktura podziału i nie ma żadnego nacisku od strony inflacji w głosie jak pan ma mniej więcej stałe ceny albo też ceny zgodne z celem inflacyjnym, bo liczyli, że pan, mówi że wtedy po ma warunki do tego, że był sprzyjający przedsiębiorczości, sprzyjając wprowadzaniu nowych technologii w przyszłości bank chce pan DM BOŚ do jego, jakie są w jakiś inny sposób niż do porozumienia prawda pan może to osiąga przez generowanie za pomocą album polityki fiskalnej albo polityki pieniężnej tak wysokiego bezrobocia w sieci robotnicy będą się bali niedawno obiecywała to jest polityka wobec Grecji i jest polityka no tak naprawdę to jest polityka zalecana przez nią w ramach ekonomii neoliberalnej przyjęcie teorii i tej inwazji w Afryce nie tylko w Europie nie tylko na wypadek kryzysu jest zalecana jako narzędzie, jeżeli po dodatkową i co więcej pan mówi coś takiego efekt czy to nie jest tak to polityka nie przynosi efekty przynosi tylko przy takich kosztach żyraf dziękuję bardzo pachną jak powiadam, że warto popatrzeć, jakie są koszty społeczne polityczne i inne w kilku akcjach to są takie kosztownym być może nieco się najbardziej dziwi się po, że są takie nastroje w populizmu nacjonalizmu prawda lekceważenia owych praw obywatelskich różnych form i niedemokratycznych, z którymi mamy do czynienia w ostatnich to nie jest ostatnie 23 lata w ostatnich 10 lat, ale panie profesorze czy to znaczy, że wystarczy mieć silne związki zawodowe, które są partnerem dla przedsiębiorców umieć zorganizować ten dialog społeczny, żeby to maszynka ślepi dobrze kręciła tak mogą ich związki zawodowe to mogą być rad pracowniczych tu chodzi o to, że musi być społeczna partycypacji moim zda społeczna partycypacja w decydowaniu o decydowaniu my mówimy tutaj o decydowaniu o podziale, ale ta społeczna partycypacja, jeżeli pan też prowadzi pan rozmowy z ludźmi, którzy zajmują się socjologom i prasy prawda działy się stosunkami pracy im więcej społecznej partycypacji pracowniczej partycypacji na poziomie przedsiębiorstwa tym lepsze bardziej efektywne jest przedsiębiorstwo im większy jest poziom autu identyfikacji ludzi z pracą, którą wykonuję go z kim jest olbrzymi problem, dlatego że myśmy stosunkowo późno wyszli z feudalizmu prawdy i te stosunki feudalne patriarchalnego dla w wielu firmach do dzisiaj w Polsce występują rowerem w takich przejawach życia jak ktoś, kto widzi tylko polityka to właściwie nigdy co z tym zrobić, ale tu proszę państwa nowa historyczna chwila poważny ekonomista członek rady polityki pieniężnej w poważnym radiu mówili, że dla gospodarki Polski byłoby dobrze, gdybyśmy mieli silniejsze związki zawodowe w prywatnych firmach, czyja dobrze rozumiem co byśmy mieli silniejszą społeczną partycypację na poziomie przedsiębiorstw jestem przekonany, że wielu przedsiębiorców wszystko jedno czy tych, z którymi pan rozmawiać z kim rozmawiają pańscy koledzy w tym poważnym radiu łącznie jest Konfederacją Lewiatan Lewiatan z kim jest w cieniu Bochnia Krakus w poczet grzywnami, ale pani Henryka Bochniarz z wieloma ludźmi, którzy są w mit, że są nie tylko dla fiata 12 Niemcy, że się on się z tym zgodzą niech pan rozłoży się już od Jerozolimy chodzi o to czy wina beaujolais, żebyśmy nie nie żart nie da wiarę, że te związki zawodowe są być może tak jest w Łasinie bardzo wiadomo co z nimi nie ja nie rozwiąże go pan ma strach, żeby powiedzieć jasno, że chodzi o związki zawodowe poprosiły mnie nie znam innych sposobów tej partycypacji pracowniczej poza takim ogólnym ględzenie, że fajnie, że pracownicy i dorosłych niż związki zawodowe, jaki związek zawodowy to wiadomo, o co chodzi cieszmy się zapędzić w błędne koło, dlatego że ja się boją o związkach zawodowych to pan powiedział no dobrze, ale to polskie związki zawodowe i t d. Diana dobre gąsienicowa wzrostu zatrudnienia nie chroni mnie pan wprowadził w to miejsce jakikolwiek inny formy partycypacja może albo z policją co godzi w Polsce niema związku, ale nowych prywatnych firmach czy też skłot dobrze się zawody dobrze tak jest im to będą związki zawodowe właśnie to będą związki, ale w zapamiętali dzisiejsze związki zawodowe nawet w tych firmach tam, gdzie one występują to też to nie są niemieckie związki zawodowe to nie są te związki zawodowe, które myślą w kategoriach makro, które myślą w kategoriach banki w no ale nie interesują my szerszego ich więcej prawdopodobnie jest sporo odrywają się, że Unia wydaje mi się, że to nie jest także związek zawodowy mam jeszcze w kategoriach makro tylko jest coś takiego, że siadają 3 strona albo 2 i ta kategoria makro co znaczy to, że te dobre dla wszystkich wychodzi z tego zderzenia to znaczy realia jestem za tym, żeby związek zawodowy myślał o tym, że mała walić po obie te tego przedsiębiorcy, jeżeli ma zyski to niech po prostu pilnuje tego, żeby rosły płace koniec kropkę i wymianie myślę, że w kategoriach prawda jakiś tam grono chętnych może się trochę różnimy temperamentem i co może wynikać prawda zupy także z różnicy wieku prawda ja nie jestem entuzjastą walenia po łbie prawną, ale alians na rzecz lokalnych są po torze w każdy gra ma być ostry ton w każdym razie tłoku, żeby był były jasno określone interesy stron, żeby była to w praktyce, bo od nich mleka ogromnych najmniejszych wątpliwości, ale ja też chcę powiedzieć, bo pan Tusk podkreślał prawda to, że to mówi prawda członek rady woli rady polityki pieniężnej, a co mówili, że ja jednak prezentuje tutaj swoje własne poglądy ani poglądy, ale polityki pieniężnej jeszcze i jestem w niej nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby tutaj reprezentować lud niema telewizora nie chce udzielić innego niż poza samego to jest dla mnie oczywiste ja dlatego warto podkreślić, że u nas często jest taka, że tak się rozmawia o tych związkach zawodowych, że nowa powierzy się rozmawia niechętnie czy w ogóle o tym, partycypacja pracownicza Cantona żywa, że po pierwsze to rozwiązanie chętnie już jak się to znana do tej kategorii rzuty z takiej taki piękny gest prawda albo rzeczy taki kwiatek niewiadoma pan mówi jednak w ich dlatego podkreśliłem, że studio w kosztach w mniej jakiegoś oszalałego z uwaga tylko na osobę z ogromnym dorobkiem i osoby ważną też w w państwie poprzez choćby przez RPP rada polityki pieniężnej, która mówi, że to inne dochody, że chodzi o to, że to związki zawodowe to partycypacja pracownicza są dobre dla gospodarki wzrost od ich, a on sądowy dla gospodarki one są dobre dla społeczeństwa u nas są dobre dla nas wszystkich, dlatego że znowu w Polsce dotąd o tym jak mówił poprzedni raz u dołu i jest pakiet jaj ze sobą wzajemnie powiązanych wartość nie chodzi tylko gospodarkę rynkową i LOT -u są tak gospodarka rynkowa może nam przynieść tu także chodzi o systemie demokracji parlamentarnej swobód obywatelskich praw człowieka wszystkiego co to jest to jest taki, jeżeli tego nie będzie to Anita gospodarka nie będzie dobrze funkcjonowało oni też to społeczeństwo nie będzie dobrze funkcjonowało w nim mieli być coraz więcej różnych kłopotów, z których część coraz lepiej widzimy kraj staje się niestety nasz umęczony, czyli proszę państwa trzeba rzeczy widzieć razem, a nie każdą osobno bardzo panu dziękuję za rozmowę naszym gościem był z pan prof. Jerzy Osiatyński ekonomista członek rady polityki pieniężnej dziękuję dziękuję bardzo jest audycję świat się chwieje przygotowali Grzegorz Sroczyński i Anna Piekutowska zapraszam państwa w kolejną niedzielę o godzinie dziewiątej, a teraz informacji Radia TOK FM pani Dominika Wielowieyska wybory w toku w osi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA