REKLAMA

SuperFundusze 2: POWER, czyli co? Mówi wiceminister Paweł Chorąży

SuperFundusze
Data emisji:
2017-06-12 12:40
Audycja:
Czas trwania:
12:53 min.
Udostępnij:

Na czym polega POWER? Do kogo jest skierowany? Na jakich zasadach są przyznawane dotacje? Na jakie konkursy warto zwrócić uwagę?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Super w fundusze stąd ten styl, a wraz z Super fundusze jak co poniedziałek ostatnie naszym gościem dziś jest wiceminister rozwoju Paweł chorąży dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu i dziś Super funduszach chcieliby się ponieść państwo o programie operacyjnym wiedza edukacja rozwój w skrócie Power, czyli bardzo no taka nośna innym nazwa, ale właśnie Power, czyli co Power to wsparcie dla z 1 strony przede wszystkim dla innych osób młodych
Rozwiń »
to jest program, w ramach którego realizowana jest tzw. inicjatywa zatrudnienia młodzieży dla studentów, a z drugiej strony program, który zajmuje się wsparciem zmian strukturalnych wsparciem instytucji czy też rozwiązywaniem bardziej niszowych problemów, bo trzeba pamiętać, że środki z Europejskiego funduszu społecznego, z którego finansowane jest ten programy w dużej mierze w perspektywie 2014 2020 trafiły do regionów, czyli tam mamy całe spektrum działań z zakresu edukacji przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rynkowi pracy, które wcześniej były realizowane w ramach programów centralnych czyli kiedy mówimy o ludziach młodych jak rozumiem też dużą grupą interesariuszy, którzy mogą zgłaszać do udziału w programach finansowanych przez środki z tego programu z tego działania, które teraz mówimy to są osoby, które są młode nie mają pracy jedno i próbują się jakoś odnaleźć na rynku pracy, ale na razie do tej pory było to trudne tak to są osoby, które są bez zatrudnienia, ale też osoby, które są w okresie przejścia z edukacji dało do rynku pracy, czyli nie jest tak naprawdę studenci, bo nimi zajmujemy się w tym jest w tym programie i osoby, które nie są czyta zarejestrowane w urzędzie pracy czy niezarejestrowane mogą korzystać z różnych tzw. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, czyli staże szkolenia przygotowanie zawodowe doradztwo zawodowe również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej a kiedy załóżmy, że słuchają nas teraz młode osoby słyszała o tym, że program Power kierowane właśnie do nich, ale jestem tak daleko człowiek raz dokonywał się udać, jeżeli chciałaby skorzystać z 2 czy mogę dowiedzieć się gaz ziemny oferta możliwa przede wszystkim urzędy pracy, jeżeli jestem osobą niepracującą, bo przez nie jest dystrybuowana zdecydowana większość środków ewentualnie wojewódzkie urzędy pracy, które są takimi instytucjami nazywanymi przez nas jak instytucjami pośredniczące mikro odpowiedzialnymi za wdrażanie w danym regionie, a dla studentów ich własna uczelnia można również skorzystać z takiej wyszukiwarki dotacji, która jest na na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i poszukać w zależności od swojego profilu bądź zainteresowań czegoś co będzie odpowiadało naszym potrzebom naszej sytuacji życiowej i nie muszą wiedzieć zawczasu użyć w drzewo to jest jakieś konkretne działania do mnie kierowane tylko po prostu znaczy, że pójdę zapytam, bo rynek są moje 3 oczekiwania czy niewinny zainteresowania i punkt wtedy może szukać oferty jak rozumiem tymi ofertami mogą być różnego rodzaju szkolenia z staże wyjazdy i t d. tak to jest to jest możliwe jest ta jest możliwe w zależności od mojej sytuacji i statusu zatrudnienia owego mówiąc językiem bardziej bardziej złożone ale by można, jeżeli jestem bezrobotny, jeżeli nie mam pracy to tak naprawdę myślę, że urząd pracy jest najlepszym najlepszym adresem bądź powiatowym urzędzie wojewódzkim, jeżeli mam jakieś pomysły na nas swoją przyszłą karierę zawodową czy karierę edukacyjną to wyszukiwarka dotacji jest też dobrym źródłem informacji dobrze to mamy na razie zarysowanej ten wątek i pierwsze, czyli pomoc skierowana do konkretnych osób, które zgłoszą się do udziału w programie, ale już zaznaczył pan na samym początku, że właściwie program działa dwutorowo, bo z 1 strony do młodych osób, które szukają swego bessy na rynku pracy z drugiej strony jest w Gruzji którzy, którego instytucje mają tych młodych ludzi właśnie było pływać i wciągać do programu, czyli jak instytucje mogą dostać pieniądze tych instytucji jest całkiem sporo to są instytucje na poziomie centralnym, czyli n p . ministerstwo rodziny pracy, które realizujemy projekty związane z wdrażaniem konwencji na rzecz osób niepełnosprawnych to jest konwencja, która weszła Anna została niedawno ratyfikowana przez Polskę wiąże się to z szeregiem zmian dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych to jest n p. kwestia zaproponowania nowinek nowego systemu nie jest system orzekania o nie z niepełnosprawności czy też uwzględnienia czegoś co nazywa się tzw. niepełnosprawnością biologiczną nie tylko on z systemu formalnego to jest też n p . ministerstwo rozwoju, które korzysta też jest tych środków, wspierając tzw. innowacje społeczne MF, gdy w ramach osi i inne innowacje społeczne dystrybuuje meta pieniądze n p . do samorządów, które testują nowe formy zlecania usług społecznych w ramach tzw. obligacji społecznych to jest też n p . ministerstwo infrastruktury i budownictwa, które ze środków Europejskiego funduszu społecznego finansuje część działach działań związanych z reformą procesu inwestycyjno budowlanego, ale to są również samorządy, które są bardzo ważnymi odbiorcami naszych środków, wdrażając swoje projekty związane z innowacjami społecznymi n p. projekty dotyczące wychodzenia bezdomności, która realizuje miasto Gdańsk projekty związane z tzw. gdy instytucja analiza akcjom osoby osoby, czyli zapewnienie osobom, które są zależne mają problemy z problemem jest inne, które są mają problemy z dysfunkcjami psychicznymi opieki w ich otoczeniu w ich środowisku, a nie w dużych instytucjach to jest trend bardzo mocno wspierany przez nie przez Unię Europejską czy wreszcie der przedsiębiorstwa społeczne, bo trzeba też pamiętać, że środki jest w ramach programu Power to nie tylko granty czy dotacje, ale również n p. środki w ramach pożyczek mamy bardzo duży komponent pożyczkowy zresztą sukcesem realizowany jako pilotaż w poprzedniej perspektywie to daje taką takim podmiotem, który udziela tych pożyczek jest Towarzystwo on inicjatyw społeczno-ekonomicznych w 4 głównych makro regionach na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego funduszu rozwoju ziemi wałbrzyskiej, czyli tak naprawdę instytucje, które zajmują się pewne jest w tym w pewien sposób na oddawanie do tych osób najsłabszych na rynku pracy w ogóle społecznie trochę o ludziach wykluczonych, jeżeli ktokolwiek się zajmuje takimi działaniami to rzeczywiście może w ramach programu Power znaleźć środki na grzyby i sfinansować swoją działalność i ten sposób pomagać innym może nie tyle swoją działalność ile projekty swoje pomysły na rozwiązanie na rozwiązanie jakich się jakiś problem język o jakich kwotach mówimy o to są kwoty bardzo różne w zależności od obszaru najwięcej środków przeznaczamy na wsparcie szkolnictwa Annie szkolnictwa wyższego tutaj mamy w tej chwili bardzo duży konkurs znam miliard złotych, który mam je wesprzeć polskie polskie uczelnie również na wsparcie osób młodych to jest kwota nie ponad ponad miliarda miliarda euro nieco mniejsze środki są na nie te projekty, które są związane właśnie z tymi zmianami instytucjonalnymi czy wsparcie instytucji sporo pieniędzy, bo ponad 500  000  000 EUR mamy na właśnie na innowacje społeczne również nam te projekty związane z tzw. mobilnością, czyli to jest coś co pewnie słuchacze znają jako o uzupełnienie takich programów jak Erazm z jak kształcenie zawodowe dawny program Leonardo da Vinci wsparcie szkół w ich wymiana z odpowiednikami w innych krajach Unii Unii Europejskiej co wreszcie projekt z zakresu ochrony zdrowia całkiem taszczy duża to jest kwota również około 500  000 000 milionów euro, czyli rzeczywiście tych obszarów jest sporo uczelnie wyższe mają możliwość finansowania rozwoju swoich studentów urzędy pracy mogą sięgać po środki podaży w tym kierować się do osób, które właśnie szukają zatrudnienia swojego miejsca w inny na rynku pracy jedni są różnego rodzaju konkursy ogłaszane konkursy właściwie jest teraz całkiem dużo, które trwają może wspomnę tylko 132, bo to naprawdę cała lista innych tych konkursów m. in. terasy wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwo budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, czyli no właśnie toczą się mówi raczej konkurencyjność jest zwiększenie swojego zasięgu to też są rzeczy może sfinansować w ramach programu Power media podzieliśmy wyszukiwarki, bo dla wszystkim się jesteśmy w stanie powiedzieć wyszukiwarki na stronach ministerstwa rozwoju to po pierwsze, ale oczywiście polecamy także strony fundusze europejskie gov PL tam cała lista konkursów może sobie właśnie po kategoriach wyższy poszukać zobaczyć datami, kiedy do konkursu startują na czym polegają będzie można składać te pieniądze czy wnioski o pieniądze, ale jak dużą popularnością tylko kostce dać się do działań Power cały ten program 10 do tej pory to oczywiście zależy też obcy tematu od obszaru bał, bo trzeba też chyba jasno powiedzieć, że wiele jest wiele kwestii którymi się zajmujemy ma dosyć niszowy charakter one nie mają tak masowego charakteru tak samo jak nazywa się jak wsparcie, które jest n p . w programach jest problem w programach regionalnych sporym zainteresowaniem cieszy się cieszą się działania z zakresu właśnie współpracy współpracy ponadnarodowej również sporo mniej ciekawych wniosków mamy w innowacjach w innowacjach społecznych natomiast w wsparcie dla dla osób młodych to jest myślę wsparcie stosunkowo łatwo łatwo dostępne tak naprawdę każda osoba zresztą my w tej chwili funkcjonuje coś co nazywa się tzw. gwarancją dla młodzieży i środki z Europejskiego funduszu społecznego są skorelowane są gwarancją, która mówi o tym, że każda młoda osoba, która jest nieaktywna w ciągu 6 miesięcy od daty czy to zarejestrowania się w urzędzie pracy czy wejścia do projektu powinna otrzymać ofertę dalszej nauki i doskonalenia zawodowego czy jakąś ofertę ofertę pracy także to jest można powiedzieć nie tylko nie tylko jakiś obowiązek, ale też prawom mody i osoby do otrzymania oferty wsparcia tak, żeby nie była nieaktywna to instytucje to jest 1 droga osoby zrugał prywatne, które potrzebują wsparcia to jest druga droga to się udać się do urzędów pracy reprezentantek najwięcej pieniędzy wprost zapytać, jeżeli takie oferty jeszcze młodzi ludzie nie dostali no to może powstać obok aktywnie zadziałać pójść, gdyby dać się dowiedzieć czegoś więcej co się powinno znaleźć NATO NATO liczymy imamy taką nadzieję o programie Power, czyli właściwie, rozwijając skrót programie operacyjnym wiedza edukacja rozwój dzisiaj w ramach Super funduszy nie opowiadał pan Paweł chorąży wiceminister rozwoju bardzo panu dziękuję za dziękuję również i tak jak wspominaliśmy wcześniej polecamy strony fundusze europejskie gov PL tam pełna wyszukiwarka informacje o konkursach o działaniach wszystkich, jakie są w ramach funduszy unijnych polecamy także te biura regionalne, których można pójść tym dzielić się w każdym regionie właśnie o tym gdzie są pieniądze unijne do wzięcia z jakiego programu możemy skorzystać, żeby realizować swoje pomysły jesteśmy przedsiębiorstwem czy jesteśmy z samorządową na koszty instytucji czy jesteś osobą prywatną to właściwie Super fundusze stąd w projekt finansowany ze środków funduszu spójności Unii Europej
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA