REKLAMA

Cz wybuchnie kolejna wojna o Górny Karabach?

Post Factum
Data emisji:
2017-06-19 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM 24 minuty po godzinie osiemnastej zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się na Zakaukazie z nami Konrad Zasztowt zakład islamu Europejskiego nie startowych Warszawskiego dzień dobry dzień dobry po raz kolejny doszło do starć pomiędzy wojskami ormiańskim azerbejdżańskim mini w konflikcie o górny Karabach zginęli ludzie i po raz kolejny po raz kolejny, bo ten konflikt jeśli mogę tak to określić trwa w zasadzie od początku lat 93 od końca Rozwiń » osiemdziesiątych kontakt z umową w końcu osiemdziesiątego siódmego cała sprawa zaczęła się modlić osiemdziesiąty ósmy tez wybuch tego konfliktu jeszcze jeszcze w czasach radzieckich powiedzmy na taką lokalną skalę Altus wtedy się wiązało z 1 z przemocą tak naprawdę i nie tylko samemu Karabachu, ale i w całym Azerbejdżanie w różnych miejscowościach, gdzie Ormianie zamieszkiwali usługa jest taki taka taki pogrom Ormian w Azerbejdżanie w mieście sługa i to jest taka najgłośniejsza sprawa z kolei trochę mniejsze mówi o tym, że również Azerbejdżanie z Armenii zostali wygnani z tej radzieckich Armenii, gdzie było ich było ich była duża społeczność zostali również stamtąd wypełzają dla słuchaczy, którzy nie za bardzo rozumieją, gdzie tu się zaczyna nie tyle chronologicznie co logicznie ten spór, kto skoro mieliśmy związek radziecki, w którym była i Republika armeński czy ormiańską była Republika azerbejdżańskiej w ich funkcjonował ten sporny grają górny Karabach tak to gdzie k co co się stało takiego jeszcze przed rozpadem związku Radzieckiego, że te 2 nacje zaczęły walczyć dodaje, ponieważ Górski Karabach tak Itaki Itaka administracyjna jednostka z jakimś tam dosyć niskim, ale jednak statusem autonomicznym tak, bo to było obwód autonomiczny, czyli nie Republika autonomiczna szkoła obwód takie województwa trochę autonomiczny czy tak można, by to przełożyć lokalni Ormianie, zwłaszcza elita tych lokalnych odmianach mówimy tutaj o bardzo takim prowincjonalnym regionie tak niewielkim jego niewielki stolicy Stepana gadżet ci Ormianie postanowili walczyć o przyłączenie tego regionu do wyłączenia z Radzieckiego Azerbejdżanu włączenie w granice radzieckiej Armenii to było to hasło zjednoczenia Miraculum ormiański ku my, ale problem polega na tym, że ten Górski Karabach z, chociaż posiadał mniejszość jest zbyt często to jednak był również zamieszkany przez Azerbejdżan problem polega również na tym, że Górski Karabach, choć jest położony niedaleko od Republiki Armenii jednak nie jest bezpośrednio graniczy z przemytem radziecki obwód autonomiczny granicy z Armenią stąd no Ormianie czy ten ruch separatystyczny Czyżby to nazwali Ormianie ruch narodowowyzwoleńczy musiał podbić również terytoria wokół tego właściwego Górskiego Karabachu coś soczyście z wiązało z wygnaniem ludności azerbejdżańskiej nie tylko samego Karabachu, ale także i z tych okolicznych powiatów ma w sumie to jest to jest to jest duża liczba otrzymują miliardy w Tychach z tzw. Libijczycy wewnętrznie przesiedlonych obywateli Azerbejdżanu czy ta jest także, kiedy w tuż przed rozpadem związku Radzieckiego zaczyna się taki konflikt to rozpad związku Radzieckiego powoduje, że co żyć to tylko zaczyna być jak rozumiem być albo nie być w takiej takiego fundamentu tożsamości każdy ze stron tak no tak to był ten okres pierestrojki Gorbaczowa przypomnę, że takiej liberalizacji, z których na fali, której doznał większych narodów związku Radzieckiego starała się uzyskać jakieś prawa dla siebie czy jakieś większe przywileje na wystawę to był taki taki okres renesansu nacjonalizmu w tych wszystkich tak naprawdę narodów związku Radzieckiego, ale tutaj Karabach szczególnie Arabas byli takim właśnie ona podzielić się precedensem to był pierwszy taki konflikt, który mu szybko zmienił się swojej krwawej właśnie taki konflikt etniczny my potem dopiero, zanim poszły inne konflikty, czyli południe Południowa Osetia czy Abchazja czy Naddniestrze to było dopiero później tak tutaj Karabach był precedensem do dziś pozostaje to najbardziej są poważne problemy jeśli są spożyć porównać te wszystkie zamrożone konflikty w kolejną rozmowę, ale ktoś może pomścić to jest cała prawda o tej polityce związku Radzieckiego, która miała nie akcentować różnice między klasami tylko akcentować wspólnotę pewnej w pewnych wartości w socjalistycznych czy komunistycznych okazuje się, że to łatwe do wspólnot rzuci się rzucić sobie do gardeł o pomysł był taki, żeby Czyżby władze radzieckie starały się starały się obecnie przekupić społeczność ormiańską, czyli jedno obiecując, że te podniosą poziom życia zainwestują w ten region, żeby tutaj lepiej funkcjonował bardzo się nie udało taka sama Polska była przeprowadzona w Abchazji wobec Abchazji, gdzie trzeba pokazać również otrzymali szereg przywilejów przywilejów od Odry od Moskwy czy od Kremla wczasach radzieckich w tej końcówce związku Radzieckiego, ale tutaj o to do ludzi nie trafiał, ponieważ już tematem to emocje nastroje nacjonalistyczne były na tyle silne, że notariusz tego się nie dał po prostu zatrzymać dodam jeszcze co jest ważne co trzeba o tym, wiedzieć jak i jaki ten Karaiby Rabah ma znaczenie dla samej Armenii jak również do Azerbejdżanu z Armenii NATO przy dyskoncie pies cały ten ruch anty sowiecki antykomunistyczny końca lat osiemdziesiątych był zbudowany właśnie na haśle połączenia z Karabachem, czyli wszyscy ci dysydenci ormiańscy tak naprawdę to byli ludzie, którzy walczyli przede wszystkim o połączeniu z Karabachem, czyli wszystkie tam inne kwestie demokracji praw człowieka to pas, by wtórne, a to hasło nr 1 było połączenie z Karabachem dla Azerbejdżanu w 2 zdaniach, dlaczego ten Karabach jest tak ważny, a Azerbejdżan jest państwo, które powstało z szeregu takich na niewielkich feudalnych księst w nawet schematów, które w osiemnastym wieku tam funkcjonowały do wiadomości to weszły jako terytorium kolonialne granice imperium rosyjskiego, ale on to dziedzictwo tych tematów oczyścił gra rolę my tutaj chanat kara Barski też grał 1 z istotniejszych ról jeśli chodzi o taką pro to państwo Włoszki azerbejdżańska ponadto miasto siusiać z górskim Karabachu JST taka takie miasto, które słynie ze swego znam wielu artystów azerbejdżańskiej pisarzy ma takie elity kulturalnej początku dwudziestego wieku właśnie stamtąd się wywodzi natomiast to nic nie uległo zniszczeniu podczas tej ormiańskiej ofensywy w trakcie w trakcie tej tezy tej wojny raz dziesiąty Soundbar rzeźnickim nożem ta polityka rosyjska kolonialna polityka rosyjska miałem olbrzymi wpływ no ale mówimy o przyszłości teraz 2017 rok i kiedy się czyta o konflikcie pomiędzy Azerbejdżanem Armenią co chwila pojawia się bez określenia kolonializm pojawiają się te same figury to znaczy czyta się, że Ormianie otrzymują broń i wsparcie od federacji rosyjskiej w Azerbejdżanie się uważa, że właśnie jak tylko kraj będzie wyjątkowo bogaty no to się kupić tyle samo broni co rejs po drugiej stronie, czyli takie kolonialne myślenie dalej obowiązuje go postawa Rosji tutaj jest wyjątkowo cyniczna, ponieważ jedno 3 Rosja korzysta z nowych zasad, dzierżąc rząd i manipuluje PS tymi 2 rządami i w Erywaniu i w ich w Baku nalać to jest po prostu czysty biznes dla Rosji, bo rzeczywiście Noworosja przekazuje sztampa zniżkowych cenach czy, przekazując jakieś kredyty, ale Armenia może nabywać broń rosyjską natomiast na Azerbejdżan także kupuje broń od od Rosji to kupuje znacznie większych ilości, bo to nieporównywalne wydatki Azerbejdżanu wojskowe i Armenii nawet tej beneficjenci Eurazja Rosja to znaczy że, gdy wniesiony one nieporównywalne not to Azerbejdżan kupuje go więcej, a u nas mówiło się o tym, że cały budżet wojskowy Azerbejdżan to jest cały budżet Armenii Touch na pewnym etapie, a podejrzewam, że te proporcje właśnie w tę stronę idą jeszcze bardziej w ostatnich latach coś się wiązać się z kryzysem, aczkolwiek kryzys jest to również dotyka Azerbejdżan tutaj wracam do tej przyczyn tego tego ostatniego eskalacji walk i w ostatnich dniach jedno tutaj rzeczywiście Azerbejdżan też przeżywa problemy gospodarcze mimo tego tego całego boomu naftowego, a od 3 związane z niskimi cenami ropy ma i to z co można powiedzieć no, że to jest też niestety taka cyniczna próba odwrócenia uwagi społeczeństwa od tego od tych problemów społecznych problemów politycznych radna po prostu problemów gospodarczych nawet poprzez poprzez skierowanie uwagi właśnie na na kwestie Karabachu kiedyś czytałem na współczesną historię Azerbejdżanu to widać, że każda ekipa na początku lat dziewięćdziesiątych czy też każdy lider stracił władzę, ponieważ próbował w w sposób nieskuteczny odzyskać utracony górny Karabach, ale rozumiem ojciec obecnego prezydenta obecny prezydent znaleźli Formuły jak grać no tak można włożyć zawierają rzeczywiście utracił władzę pierwszy prezydent wywodzący się z tym komunistycznej nomenklatury jasno dali, bo właśnie poprzez porażki w tej wojnie o Karabach następnie prezydent, ale trzeba liczyć ten pierwszy taki Ano da MOK z demokratycznym rodowodem można powiedzieć prezydenta Azerbejdżanu również został obalony w zamachu stanu właśnie przez 1 z takich małp pułkowników walczących na froncie w Karabachu, który postanowił nagle przestać walczyć Karabachu, a dokonać puczu i przejąć władzę po tym, po tym puczu do władzy doszedł Hajda realia, czyli ten długoletni komunistyczny można palić władca, by Azerbejdżanu no i ojciec ojciec obecnego prezydenta i chama realizowano przy czym jedno wreszcie konflikt zakończył się za rządu za prezydentury Haidara Alijewa, ale zakończył się niekorzystnie dla dla Azerbejdżanu no to jest analogia z Gruzją, gdzie też ten temat Szewardnadze Eduard Szewardnadze, który również był takim wieloletnim komunistyczny pierwszym sekretarzem Gruzji powrócił do Gruzji rok zakończył konflikt, ale znów zacznie korzystnie, tracąc Abchazji i Osetię południową jedno przy czym Szewardnadze skończył swój polityczny żywot wraz z rewolucją róż ma w Azerbejdżanie do do do czegoś takiego nie doszło, a dojdzie w jak rozumiem w przypadku, kiedy mówił pan, że sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza nie rozumie, że poziom życia jest niski może się rodzić frustracje muszę rodzi frustracja frustracja związana też z poziomem korupcji jej z takimi problemami, które też dotykają w co w życiu codziennym obywateli na myśl, że władza bardzo boi się tego Ross tego scenariusza czy tego Majdanu tak to tego powtórzenia kijowskiego Majdanu i to było widoczne, zwłaszcza w 2014 roku i i często się przekładała się na tę sytuację w Karabachu, bo właśnie 2 lutego 2014 roku jest coraz więcej takich incydentów, gdzie giną ludzie na lodzie to na tej linii rozgraniczenia w Karabachu czy też na samej granicy Armenii Azerbejdżanu, bo tam też ostrzały są prowadzone to jest całą pewnością powiązane z jest z tymi niepokojami w Baku i próbować odwrócenia uwagi społeczeństwa od wewnętrznych problemów i pokazania wroga w postaci Warmate Konrad Zasztowt zakład islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo rozmowę dziękuję 1837 zaś informacje Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA