REKLAMA

Największy przełom na rynku sztuki od 1988 roku

OFF Czarek
Data emisji:
2017-06-21 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest kolejne wydanie Maltańskiego programu Owczarek prosto z zalet prosto z Poznania oczywiście prosto z festiwalu Malta studio dr Wojciech Szafrański ne i tutaj chyba mu się dłuższe obozy dla pana bardzo krótko przedstawię, ale teraz próbuje pełną wersję adiunkt na wydziale prawa administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu kierownik zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego biegły ad hoc w zakresie wyceny Rozwiń » dzieł sztuki ekspert d s. rynku sztuki współpracy z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępst w przeciwko dziedzictwu w szczególności fałszerst w i kradzieży dzieł sztuki ekspert d s. rynku sztuki zespołów sterujących rozumiała tego nie można również redaktorzy właściwie uzależniony to właśnie cały program 8 zrobić czasowo dzień dobry witam serdecznie z dobrym oczywiście jeśli taki ekspert jest studio to będziemy o także o obrocie co dzieła sztuki w rynku dzieł sztuki rozmawiali, ale z racji tego, że trwa festiwal Malta netto warto też powiedzieć, że moi goście oprócz tego się zajmuje tym co wybrzmiewa z tego długiego długiego przedstawienia to jeszcze dzisiaj o godzinie siedemnastej w ratuszu miejskim co proszę państwa na spotkania warsztaty spacery mikro ucieczki mury nasze wyjście Kane brzmi tajemniczo no w tym nie ma żadnej tajemnicy w tym bardziej w czasie spotkać nie samym ratuszu, ale przed ratuszem to rzeczywiście taki pomysł w ramach Malty, żeby opuścić teren jak pisze sam nie będę prowadził tymi kurczaczki będę prowadził ją naprawdę jest z wyjątkową postacią dla środowiska poznańskiego z Jarosławem Urbańskim socjologiem i takim człowiekiem rzeczywiście społecznikiem, który być może państwo jest znany z książki o notariacie, a w ramach tych mikro ucieczki będziemy Stali się zbudować taki dwugłos o jak władza komunikuje się przez mury jak z władzą się inni komunikują także przez mury coś więcej było także w autentycznych zachowań nie jest coś mogę coś co mogę oczywiście to powiedzieć chodzi oczywiście o to co władza pisze na murach miasta czy zaczniemy specjalnie od właśnie od ratusza, na którym są inskrypcja instytucje, które da większość dla większości jest często są nieczytelne są płacić nie stąd też osób to mieszkaniec Poznania jest w stanie odtworzyć co tam w rzeczywistości napisane, ale one mają i naprawdę ani wyjątkowy wydźwięk później przejdziemy się w inne części Poznania, a nie zobaczymy co z kolei obywatele piszą na murach w stosunku do władzy nie chcę nic więcej mówić za dużo nie chcę mówić o przyjaźni nie przyjdzie to ja się, że rola nas przyjdą po 2 zafascynował, że Polacy zrozumieją co tam na tych murach jest napisane ja myślę także, że to jest dobry takim hotelem, bo elementem przewodnim w ogóle Malty jest przecież mur i nie chodzi o to, że mu zawsze grodzi coś się z muru odgradza kogoś od kogo żyć normalnie elementy ich obronę najważniejszy jest w pokazanie tego muru w różnych kontekstach i wśród tych kontekstów chcemy właśnie pokazać jak off inskrypcje na murach jak po i napisy na murach oddziałem czy w ogóle oddziałują tak jest ich poziom trwałości czy zostają na wieki czy też nie o jak naprawdę ciekawie brzmi jak się przygotować coś co wiem co per ty kilof od niego sprzeciwu ze strony otwartą głowę otwartą głowę liczyć na to, że 17 na Starym rynku nasz głos z kogo się przebije w ogóle przez ten szum i Ingvar ta nie będzie bardzo męcząca na wycieczkę, jeżeli chodzi o fizyczność, ale mam nadzieję, że pobudzi wszystkich, którzy przyjdą takiej rozrywki rzeczywiście na intelektualnej to, skąd taki pomysł, ale pomysł wyszedł do organizatorów, a ja przyznaję jest któryś tam w kolejce tak się akurat składa, że osoba, która była najbardziej na miejscu jest Witold Meissner to on stworzył w ogóle taką dyscyplinę, a ekologia prawnej zajmował się w ogóle takim przedstawianiem władze ikonografię prawną i t d. jego uczeniu prof. Andrzej Gulczyński z mojej katedry ale, ponieważ nie mogą być na to spotkanie jest poza poza granicami Polski to spadło na młodego człowieka w Paryżu dołożyła do pieca w FF w największym atutem przygotował przed siebie pan Poznań zdusił chrześcijanach tydzień temu przyszedł jeszcze raz na stary rynek w i okolice starego rynku tak wcześnie strasznie Iranu o siódmej godzinie jeszcze raz spojrzał sobie na na tę mury jeszcze raz to z kolegą oddaliśmy pewne zapisy, które powstały przed dziennych dziennie dzień wcześniej tak, gdy drzemać w VAT jak dzisiaj nie pójdziemy na 4 część nie zostanie zamalowany albo zasłoniętych także jesteśmy naprawdę dużym dużym strachu co chcę coś będzie działo w procesie ponoć szansa, żeby przed tą godziną 17 na tor jednak szybko zdechł zdarzyć, że ktoś zasłoni nagle jakąś reklamowymi i tyle z tego wszystkiego będzie, ale jesteśmy jesteśmy przygotowani na ich oby trochę pogoda dopisała i zobaczymy także w ramach festiwalu Malta mikro ucieczki mury nasze wyczekane Wojciech Szafrański Jarosław Urbański zapraszają na spacer archeologia ikonografia grozi za to wiele wszystko w 1 Arts Street art wszystko się to także o godzinie siedemnastej dzisiaj przed ratuszem miejskim meldujemy się godzinę i pół polityk po mieście to kto tak to dobrze się czy Malta Malta Maltą, a oprócz tego nowe propozycje prawne dotyczące rynku sztuki to duża sieć od czasu, gdy ostatnio rozmawialiśmy on wchodzą księgi ewidencyjne to będzie największy przełom na rynku sztuki w Polsce od 1988 roku, a te księgi ewidencyjne mają prowadzić podmioty wyspecjalizowane w obrocie zabytkami czy wszystkie domy aukcyjne antykwariaty i mają wpisywać tam obiekty zabytki powyżej 10  000 tysięcy złotych oraz wpisywać wszelkie dane dotyczące zbawców i nabywców tych tych obiektów to będzie rewolucja rewolucja troszeczkę wymuszona przez regulacje unijne mają ustawodawca Polski skorzystałem z tej możliwości przy okazji ustawy o restytucji narodowych do kultury postanowił wprowadzić taki obowiązek informacyjny w Chicago to będzie dotyczyło to także zwykłego kolekcjonera tak ma w domu starodruki albo raczyli się, że tak w momencie, że będzie chciał je będzie chciał sprzedać taki starodruki zaboleć oczy, bo ma być tak samo zawsze to znaczy prowadzi to księga formalnie antykwariusz, bo to dotyczy obrotu profesjonalnego tak naprawdę tymi zabytkami, ale można powiedzieć wprost, że zbuduje się taki taki jasny dosyć element z punktu widzenia przejrzystości na rynku też tak, bo dotychczas to efekt rynek sztuki żywił się oczywiście ci bardziej nieuczciwi ludzie funkcjonujący na rynku żywili się on taką normą tajemnice na tym rynku natomiast w te osoby, które są profesjonalistami te, które grają w Serbii tak samo wśród nowych przepisów będą grały fair to co by największe problemy dlatego się cieszyć się, że rozmawiamy to jest to, żeby uczulić tych naszych słuchaczy, którzy być może już kupują albo być może będą chcieli kupować dzieła sztuki rzeczywiście ich dane w tym zakresie będą one będą zbierane, żeby się te obowiązki informacyjne tak bardzo nie przyjmowali zbierane i przechowywane tak zbieractwo i przechowywane były tak nie można publikować na jaw to znaczy taka dosyć śmieszne sytuacje na torze księgi są tak żałośnie ścisłego zaszeregowania nawet, że ktoś skończy taką działalność detaliczną to nie jest już właścicielem tej księgi ana trafiała do archiwum na wieki wieków będzie jego imię nazwisko zapisane oraz to co nabył za ile nabył, kiedy nabył czy ktoś w końcu trafia do domeny publicznej tak też dostęp do ksiąg jest w ogóle, ale dosyć szeroki muszę powiedzieć, bo z 1 strony obowiązek informację czy śledczy sprawdzają jego dziadek to już rzeczywiście takie księgi prowadzą inne tutaj uprawniony będzie oczywiście policja i kre w administracja skarbowa jest nowy twór połączenia służby celnej są ze skarbówką im one mogą działać z urzędu albo na zlecenie ministra kultury i dziedzictwa Narodowego, ale też coś innego niż sam dostęp do informacji w zakresie znaczy tych zawartych w księgach, bo w tym wypadku się wszystkie sądy oczywiście wojewódzcy konserwatorzy zabytków minister instytucje wyspecjalizowane naprawdę wiele wiele wiele wiele podmiotów wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie dziesiąty 20 już za kilka minut dr Wojciech Szafrański prawnik specjalizujący się w problematyce obrotu dziełami sztuki z uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim gościem trwa festiwal Malta Szanowni państwo informacje o informacje wracamy do programu off czarek studio Radia TOK FM w Poznaniu dr Wojciech Szafrański rozmawiamy o ustawie 3 o restytucji narodowych do KUL dóbr kultury i rozumiem, że w myśl tej nowej ustawy tak jak przed informacjami mówił obrót dziełami sztuki ma być jaśniejszy bardziej przejrzysty, a o w bardzo zależy oczywiście, bo przy wprowadzaniu takiego obowiązku informacyjnego w przyjętych jeszcze raz podkreślę dla obiektów zabytków powyżej 10  000 zł, bo one mają być transakcja montowane na zawsze istnieje taka możliwość, że poszerzy się, że w tym pierwszym okresie szary szary rynek to jest to jest oczywiste, ale nie można patrzeć w ten sposób, że się poszerza się rynek nie należy wprowadzać żadnych ram żadnych regulacji przyznaje to nie jest tak, że jestem absolutnym fanem tych tego rozwiązania, dlatego że dla mnie w moim przekonaniu ta granica wartości jest troszeczkę zbyt niska dość dobrze przeanalizujemy różne elementy po kolei nie ci na początku mówił pan o tym, że w nasze dane będą rejestrowane w specjalnej księdze przeznaczonych do tego przez samych dokumentach aktach i dodaje, że dopóki tak się gra nie jest łatek Mariusza to nasze dane są bezpieczne bezpieczne czy od razu jak jest Giodo jest generalnych zwykle o ochronie danych rozwiązań, ale taki że, ale i bezpieczeństwo chodzi bardziej o to czy ja jako człowiek z ulicy mogę sobie zażądać wglądu do takiej księgi, które w złotych marynarka z takim nieszczęśliwym element sąsiadka rzeczywiście w tych nowych regulacjach dlatego, że jeżeli pan nabył za uszne dział sztuki o konkretnego to zabytek o wartości powyżej 10   000 u konkretnego antykwariusza to może pan się domagać od PiS-u z tej księgi dotyczącej w ogóle historii całości tego, czego tego zabytku i ja dziś rozumiem też antykwariuszy, że oni się troszeczkę boją tego, że bardzo łatwo w pełną informację o tym, skąd oni rzeczywiście ten te obiekty mają szczególnie, gdy współpracują z konkretnymi kolekcjonerami na IT kolekcjoner też nie bardzo jest odpowiedzią są niebezpieczne w tym zakresie tego, że przy zakupie 1 obiektu automatycznie jest w stanie uzyskać informacje, skąd ten obiekt pochodzi w konsekwencji też dotrzeć indywidualnie do tej osoby i że mam czyste intencje chwali, że nie ma czystych marże i 2 albo w ów wyciągnąć od niego inne obiekty do sprzedaży, gdy ta jest seryjny konkurencyjna, bo też mówiąc wprost określa w koszu jasne, czyli czy może zdobyć opisów stanowisk, ale takiego obiektu tak, a który, choć taka księga trafia do archiwum i wtedy każdy może sobie zobaczyć to za ile, gdzie Konotopa po zakończeniu działalności w ogóle takiego i tutaj nie ma jasnych odpowiedzi na to kiedy jaki, dlaczego tak o, ale ja mam jednak mimo wszystko bardziej zwrócił uwagę na NATO jak i jakie dane mają być w tej książce, bo formalnie rzecz opowiedziana imię nazwisko numer nazwę tak tak to mają być dołączone dokumenty wprost nie ma wskazanego wymogu, aby także była umowa dołączona dalej, że rynki, ale o wizy wymiary, ale fotografie wszystko oczywiście, że tak tak czy ekspertyza jest dołączona do tego wszystkie wszystkie elementy to jest też bardzo dużo bardzo dużo tych tych obowiązków ja mogę powiedzieć no niektórzy antykwariusze wnoszę starali bronić przed tym nie przed tym obowiązkiem nie polecam takiej obrony w, czyli Moskwa znów nie będą odbierali od wojewódzkich konserwatorów zabytków takich takich ksiąg ewidencyjnych nie będą prowadzić ewidencji, bo na tym pierwszym etapie tej odpowiedzialności nie jest aż tak KE ścieka aż tak dużo wody nie będą wpisywali konkretnych obiektów podnieść to jest traktowane jako wykroczenie i tym samym ta może być tylko grzywna i ona być wynosi od 20 zł do pana 5000 ton żyta nie są jakieś straszne, ale kolejny ukarany kolejny kolejny kolejnej już zaczyna zaczynają się już pewne pewne pewne zmiany i ja rozumiem z 1 strony antykwariusze z drugiej strony rozumiem dla projektodawców, ale tymi osobami to są te najważniejsze tak naprawdę są zbywcy nabywca mu i to oni nie mogą zareagować z automatu alergicznie na stan ten obowiązek do tego się, bo generalnie rynek, że część osób, które chociażby Investors na rynku sztuki da się przesuwać się ku innym dobro mówiąc w kwestii księga papierowa czy także elektroniczna niestety papierowa jak to efekt czysto 19 wieku jest dosyć dramatyczne rozwiązanie w soboty księgi papierowe z tymi wpisami jest oklejony zdjęciami na torze oczywiście to Polaroida chlew to jest twarda autobusu prokuratury ta jest rzeczywiście troszeczkę nietrafiony pomysł w trakcie myślenia w tych księgach uczy się panu hasło taki ciąg teleinformatycznych, ale nie naruszają powiedzieć, że tak się wszystkim spieszyło, żeby wprowadzić te księgi ewidencyjne żali się przyzwyczaić rynek dotyczą wiecem zdecydowano się na wersję papierową to nie jest dobre nawet dla służb, które się zajmują przestępczością na na rynku sztuki z tego bardzo prostego powodu, że ona na pieszą muszą dotrzeć do każdego antykwariatu także to być taka, ale z drugiej strony z drugiej strony może sobie wyobrazić sytuację, w której jednak, że ustawodawca tworzy wersję elektroniczną w odbyli wiemy, że państwo zajmie to 15 do 20 lat będzie kosztowało jakieś miliardy złotych, a na koniec okaże się, że w ogóle nieskończone niekompatybilne tak tak jak naj naj da i 4 ligach na tym zarobią kupę kasy, a wciąż nowych ważnych w życiu zależy od tego jak i jak można do tego podejść tak tak samo się mówiło o takich kalek katalogach elektronicznych katalogów no to w katalogach rezonator takie katalogi artystów łysienie to jest to on to nie przejdzie się nie uda i tak Real na Zachodzie się uda także ja jestem tak ascetyczną czerwień doskonale do tego, by się nie udało zrobić szybko w Polsce, jeżeli ktoś założy taki system teleinformatyczny to na państwie ciąży obowiązek przygotować taki system to znowu był odurzony ten termin rozwiązania można zrobić za 10  000 zł tak naprawdę w byle studenta z Politechniki, by za 10  000 dojazd drogą, ale 3 takie może być bardzo trzeba na to 1 milionów na miesiąc no dobrze, czyli wersja papierowa to jest wada tak i musisz przyjść taki moment, że tam, gdzie przez na ten system teleinformatyczny, a teraz jest bezcelowe podmioty, a zarobione skanowania 3 digitalizacja w 2 trzeba wiedzieć jak tworzyć prace dla przyszłych pokoleń co prawda to prawda w listopadzie oczywiście taki jest rzecz ma się dziś 10  000 zł, dlaczego wyrzeczenie 7820 EUR ta osoba początek był taki, że było 4000 zł to jest w ogóle taki słaby pomysł powiedział po 4000 zł to się pro, która coś nie przyzna, że to jest pomysł ściągnięty z Niemiec z Niemiec z Niemiec ściągnięty, bo tak 1000 EUR tak się ładnie w Polsce przeliczona na 4000 tam nie do końca dotrze tam może tamto to 1000 EUR to był tydzień była zasada tylko wyjątek od zasady taki ton ten wyjątek od zasady osiągnięto tutaj w tym pierwotnym projekcie u nas toczy się uzasadniano to w dziwny taki sposób, że to jest takie mamy związane z rękopisami, bo przybywa tak opisuje stan taki właśnie ten próg finansowy, ale tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że to jest, że ta, że ta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ostatecznie po w pewnej negocjacjach tak bym powiedział udało się podnieść ten próg z 4 do 10  000 jej oczy się to te 10  000 poznały z takim śnie kategoria 2 ,51000 EUR w żadnej korelacji z nazwy wozami z wartościami przewozach oczywiście nie ma jestem za to, żeby to, żeby jeszcze podnieść granicę na liście była ustawa tak naprawdę obowiązuje wchodzi w życie akurat ten obowiązek informacyjny od pierwszego od piątego przepraszam grudnia na, a rockiem AW w ramach GE rock najważniejszym miesiącem dla ludziom sztuki jest oczywiście grudzień akurat w Polsce, bo na Zachodzie listopad, a mówiąc o tym, że pan taką granicę pod podniósł do ilu ludzi przebiliśmy was przeszkleniem skorelować, bo albo, jeżeli u nas taka dosyć dosyć sztuczna nie ma nie ma powiązania z niczym to w zawsze powstaje pytanie takie, które pan oczywiście zadał ani 7 ani 10 dni 15 i dlaczego inaczej to wartość początkową nadto, w którym myślano gdzieś to jest czy tak tam, skąd miała być skorelowana to wartość to jest ta, która wynika z przepisów o praniu brudnych pienia przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy tam jest to wartość określona w euro na 10  0151515   000 EUR czy to wychodzi tak mniej więcej 6060  000 proszę sobie wyobrazić, że przecież takie podmioty jak choćby domy aukcyjne są zobowiązane do gromadzenia informacji o o klientach właśnie, którzy kupują na na rynku sztuki obiekty powyżej tej wartości rozmawiając z wieloma prezesami domów aukcyjnych i zapewniam pana, że gromadzą się informacja, ale generalny GIS, czyli to generalny inspektor informacji finansowych jeszcze nigdy nic nie były nigdy nie pozyskał od nich tych tych informacji tak samo z tymi sięga mam nadzieję, że ta nie będzie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA