REKLAMA

"Niekonstytucyjne przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do KRS". O wyroku TK rozmawiają dr Barbara Grabowska-Moroz i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-06-20 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór i 1426 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka im dra, a będziemy rozmawiać o decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru sędziów członków krajowej rady sądownictwa w sprawie ich kadencji także na Trybunał orzekł, że dotychczasowe zasady wyboru członków KRS były niekonstytucyjne jak również kadencja zaś jest 1 i wygasa wszystkim w tym samym momencie, czyli Rozwiń » bardzo ciekawa sprawa mocno mocnym ukłon w stronę Zbigniewa Ziobry, który to przepisy właśnie do Calais do wodociągu dotyczące KRS do Trybunału skierował zaskarżył wyrok można zadać pytanie jak sędziowie, którzy tutaj zajęli stanowisko inna w tym wyrokiem pracowali jak oni do tego doszli to jest też zastanawiając to prawda w moment, w którym ten rok jest z ogłoszonej z Gorzowem różnicy nieprzypadkowo z podziałem na 3 kluczowe wniosek prokuratora generalnego trafi do Trybunału w połowie kwietnia czy w momencie, kiedy ustawa nowa ustawa o nowy projekt ustawy o okresie był już w sejmie były dyskutowane na pierwszym posiedzeniu im oraz komisji i w tym momencie prokurator generalny zdecydował się zaskarżyć obecnie obowiązującą ustawę do Trybunału wydaje się w celu poszukiwania dodatkowych argumentów, które miałyby ułatwić przejście tej ustawy przez nich przez parlament i umorzono miał zostać już uchwalona na poprzednim posiedzeniu w ubiegłym tygodniu wówczas wycofano tor to z głosowaniem miasta od stryja trybuną pojawia się informacja, że 20 czerwca, czyli właśnie dzisiaj zostanie ogłoszony wyrok w tej sprawie pytanie pana redaktora oto jak do takiego w dni w roku sędziowie doszli, jakie konkluzje w jaki sposób takie konkluzje osiągnęli to jest niestety nie znane w tym sensie, że nimi nie mieliśmy do czynienia z US rozprawą niejawną rozprawę przed Trybunałem Trybunał zdecydował się rozstrzygnąć sprawę z samym posiedzeniu niejawnym i ogłosić tylko Wyrowiński nie wiemy w jaki sposób jak wyglądał proces dochodzenia takich konkluzji argumenty zostały przedstawione pisemnie przez prokuratora oraz przez przedstawiciela Sejmu nie było innych uczestników, przedstawiając swoje stanowisko na jej MF komunikatu prasowego jeszcze nie ma też niemal miastem słyszeliśmy o pełną motywy ustne uzasadnienie tego orzeczenia i konkluzje co zasadnym są takie, że Trybunał podzielił te argumenty, które przedstawił prokurator generalny jest natomiast 1 argument, którego Trybunał nie podzielił on dotyczył tego, że obecny sposób formowania krajowej rady sądownictwa zdaniem prokuratora generalnego narusza niezawisłość sędziowską Trybunał uznał, że w tym zakresie nie ma do czynienia z rozstrzyganiem żadnych konkretnych spra w nie ma też do czynienia z miar sprawiedliwości i z tego argumentu nie podzielił w tym zakresie umorzył postępowanie dają się, że formalnie 3 młyny rozstrzygają się, że to nie jest właściwy wzorzec kontroli ani umorzyć postępowania tzw. formalno inne kwestie żart chyba cieszą że, gdy słowo warto, żebyśmy się zatrzymali nad składem w jakim składzie Trybunał Konstytucyjny ogłosił to orzeczenie ETS sędzia Wardziński Muszyński i Jędrejek Morawski Przyłębska czy 2 sędziów spośród tej piątki został powołany bez podstawy prawnej to powoduje, że bez samce są do życia nie jest nim pos w pewnym sensie wadliwe prawnie przy czym należy się spodziewać, że zostanie bardzo szybko ogłoszony przez radę ministrów jest tym sensie fakt jego ogłoszenia będzie powodował, że Sejm oczom, gdy władzę wykonawczą będzie musiał ten wyrok powoływać się tak co faktycznie za po to w tym sensie mocnego orzeczenia jest potwierdzona przez 22 władza Gmyz wszystkie te argumenty, o których mowa przez ostatnie prawie 1 , 5 roku uczelni wadliwość takich orzeczeń MOPS staje się przedmiotem debaty się bardziej coraz bardziej akademicki może formalnej Jana na przyszłość natomiast nie, jako że nie ma ono uzasadnienie po stronie władzy ustawodawczej czy zabawne jest w pewnym sensie to co możemy słyszeć te głosy, które możemy słyszeć swojemu, czyli ten taki triumfalizm w prawie sprawiedliwości zważywszy, zważywszy na to, że też cały wysiłek po wyborach to właśnie skierowany NATO, żeby Trybunał Konstytucyjny sobie podporządkować politycznie z 20 uczynić go posłusznym, więc w zasadzie nie ma się co tak cieszyć zrobi to co planowali w 1 na pewno jest z gazet codziennych poruszyć komandosi próbował się tego importu tej procedury skarżenia ustawą kary szedł do Trybunału Konstytucyjnego i pani redaktor trop autorką tego cmentarza wskazała, że z tą metodą trybuną, czyli w momencie, kiedy mamy pewne wątpliwości natury prawnej podczas procedowania czegoś projektu ustawy w tym wypadku chodziło o KRS złożymy sprawę do Trybunału w przedstawi im przez przedstawił Sasim prokurator generalna większość parlamentarna grupa posłów zaskarżając obecne przepisy Trybunał uzna, że są one niezgodne, bo są rozmach jakiś konkretny sposób i mandat od otwiera nam drogę do tego, żeby zmieniać prawo w sposób niemalże dowolny z tego co dzisiaj Trybunał powiedział moim zdaniem nie wynika to, że możliwym jest wygranie z SM sędziów do KRS -u przez Sejm, ale nie podział niczego w tym w tym przedmiocie co będzie oznaczało, że Sejm prawdopodobnie tak interpretuje ten wyrok, że powoduje że, ponieważ stare przepisy są niezgodne z konstytucją są n p. naruszające zasadę równości wynika z tego orzeczenia to teraz stworzymy pełną równość, czyli każdy sędzia będzie mógł zostać z wybranym do KRS -u, bo wyboru będzie dokonywał Sejm, a nie kasta sędziów dotychczas było to argumentował on jak SB o tyle ciekawe, że tam się zdaje się podnosi kwestię z szans tych sędziów, którzy są w sądach rejonowych oraz Basia bez szans na pozostanie na zostanie członkiem KRS o, że ten dotychczasowy wybór w pewnym sensie preferował Sąd Apelacyjny Sąd Okręgowy w ten fakt wyboru, który obecnie są przeprowadzane one mają charakter stadionu pośredniczyli członków KRS wybierana przez zgromadzenia przedstawicielstwo przedstawicielstwo zgromadzeń poszczególnych stron stosunku Sąd Okręgowy mają jedno zgromadzenie co do prasy mają mają drugi w zależności od od otworzy panu GroupM pewną grupę sędziów wybiera to określona i zgromadzeń to powoduje, że faktyczną taki dwustopniowy albo elektrony system miny tych wyborów, ale są także są pośrednie nie powoduje jeszcze żona są w taki sposób nie nieuczciwe czy leczyć także wprowadzenie konstytucyjnym Trybunał uznał, że to narusza zasadę równości podczas nie ma takiego czy prawo wyborcze w tym w przypadku dotyczy pewnej określonej kategorii osób pionowo w może być w pewne sposoby w różowym LM modyfikowany skład w takim celu, żeby zapewnić odpowiednią reprezentację sędziów okaże się, iż co przez to mam namyśli, że skład sędziów do opinii Sądu Apelacyjnego kandydat w takie stanowisko będącą oceniali również z rozmów operacyjnych ani tylko rejon tak to poziom, że tego typu argumenty są jednymi z tych, które siadać w 2 jeśli chce się kształtować organ, który ma merytorycznie oceniać kandydatury sędziowskiej tymczasem zwyciężyło inne takie rozumienie przepisów, które mówią, że każdy sędzia indywidualnie powinien mieć realną możliwość taki faktycznie bezpośrednie równe prawo dostępu do tego organu i podejrzewam, że ciąg dalszy tego uzasadnienia będzie to, że Sejm jako zbiera organu, zbierając po tych członków będzie w stanie tak również zapewnić też ważne jest to co powiedzieliśmy przed chwilą, że w zasadzie Trybunał tutaj zagrał w taki sposób rząd, żeby pozostać pewne niedopowiedzenie prawda tutaj co Sejm może sobie po swojemu zinterpretować ten wyrok KIO w zasadzie ten moment zmiany wyboru członków krajowej rady sądownictwa i on trochę pozostanie bez powiedziałbym osoby odpowiedzialnej bez podmiotów odpowiedzialnego prawda tutaj dobrze się odpowiedzialność będzie po stronie Sejmu, ale można powiedzieć, że tutaj nikt nie mówi co jest w zasadzie słuszna tak Trybunał po posłużyć taką formułą, że ustawodawca zwykły ma szerokie możliwości kompetencje w zakresie regulacji sposobu działania Caritasu jest jednak pewnymi elementami ograniczony dziś Trybunał zwrócił uwagę na 1 z tych elementów, czyli równość prawa wyborczego sędziego, który chce być członkiem KRS z tej perspektywy ograniczą wolą ustawodawcy natomiast nie powiedział niczego na temat n p. ograniczenia możliwości wyboru KRS-u przez ponad inne niż jakikolwiek sędziowski tak się nim worek z opłat za czym wybierać takich takich członków o tym, się nie wypowiadam, ale pozostawił w sytuacji, w której część ustawy o karasie zdaniem Trybunału, którzy go w takim składzie jest niekonstytucyjna co chciał z nim zrobić i w tym sensie twórz Action Buźka się otworzyła i różna teraz pomysły mogą wyjść poniesie też przed trzecim czytaniem ustawy okaże się powtarzam, że całe to pomysł, który został wypowiedziany w sformułowane one zostaną zablokowane czy przerwanie kadencji to to jest argument do prezydenta dlatego rząd stwierdził, że ma pewne wątpliwości z tego wyroku dzisiaj nie ma nie wynika, że takowy kadencja powinna być wygaszono 33 czy skrócono do spania smaki w oko wątpliwości co do lutego i jakie są w wybory na przyszłość to pytanie w jaki sposób ustawodawca zinterpretuje tym czy w jaki sposób prezydencie prezent poczuje się przekonane tą argumentacją Trybunał, tym bardziej że tam nie było nigdzie się od przerwania diety tej kadencji możliwości skrócenia tej tej kadencji bez ciekawy bój o stwierdzenie, które przy przedstawił prof. Muszyński dzisiaj 1 podczas podczas ogłaszania motywów ustnych nie dotyczyło ono ostryg w samej sprawy gniazd człon Noble roli KRS słów w ustroju państwa im mówiąc o tym, że oni z władzami wymiar sądowniczy wnieść trzecia władza metr PUM prof. Muszyński użył takiego określenia, że wszystkie 3 wozy niby są podzielone co wynika z trójpodziału władzy, ale tworzą one jednolitą władzę najwyższą czy też wpisuje się szkolimy już pewną narrację, że bał się ćwiczono w poprzednich miesiącach na temat i im granicy separacji władzy ustawodawczej względem względem sądowniczej, a także brak całościowego patrzenia na dno na to władze to by tego argumentów używano w debacie publicznej dzisiejsze zabrzmiał podczas rozprawy w jeszcze 1 rzeźba została, czyli kwestia tej kadencyjności to stwierdzenie, że jest 1 kadencja dla wszystkich nie ma być kadencji Węgrów no nie wiem, kto to jest to do mnie zaskoczyło to trochę trochę nie różnią właściwie o ten argument stażu podnoszona przez prokuratora generalnego przez ministra podczas inicjowania prac nad ustawą okaże się rozumieniem Trybunał jest takie, że wybiera się raz członków KRS na 4 lata jeśli ktoś w międzyczasie wypadnie z tego składu to nowy członek KRS są jest Brand tylko ten okres pozostały do tych 4 radnych z zasięgiem innych wyboru dokonuje się en bloc on bez dotyczy to tylko tych sędziów wybieranych przez MEN teraz klient celowo przez przestrzeń nie dotyczy to przykład przedstawiciel Sejmu Senatu do tego, że ich kadencja w inny działacz może się skończyć wydają się, że brzmienie przepisu, który mówi, że kadencji członków KRS trwają 4 lata kadencji członków KRS trwa 4 lata nie przez nie przykładać tak bezpośrednio nano takie rozumienie tego tego przepisu, tym bardziej że przez ostatnie kilkanaście lat 2002 roku uchwała KRS podjęta wtedy wskazywała, że mamy indywidualne kadencje członków KRS czynił budził wątpliwości po stronie KRS lub i po stronie Sejmu czy nawet samych sądów dzisiaj Trybunał przekreśli tą praktyką złożone są niekonstytucyjne dziękuję bardzo dr Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną w studiu 1438 za chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska realizowała Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA