REKLAMA

Jak będzie nazywała się Macedonia? Przegląd prasy zagranicznej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-06-20 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub pod blond wamp w Agnieszka Lichnerowicz i ponownie pozdrawiam państwa z Poznania i choć jesteśmy dziś w Poznaniu to oczywiście tradycyjnego już wtorkowego przeglądu prasy zagranicznej zabraknąć nie może, ale pani, że jesteśmy, bo możemy porozmawiać o 4 4 oczy jest dr. Piotrem Oleksym z Instytutu kultury Europejskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza dzień dobry dzień nowe i poprosiliśmy dr Oleksego o znalezienie kilku tekstów, które jakoś, by się Rozwiń » wpisywały w tym idiomu tegorocznego festiwalu Malta, więc w te Bałkany one są oczywiście z nim bardzo luźno związana, ale gdzieś krążą wokół tych tematów i w domowych bałkańskich tożsamościowych związane z różnymi kwestiami zacząłbym od pierwszego z tekstów, które Piotr Oleksy przyniósł ze sobą pochodzi z portalu Balkan EU com i dotyczy Macedonii i jej zmagań 3 sporów z Grecją dotyczących nazwy pomocy dowiadują się nazywa Macedonia nazywa się oficjalnie nazywa się wpływom, czyli była Jugosłowiańska Republika Macedonii formach oswojone napadli go Macedonia wynika z właśnie staje podział zespołu takiego tożsamość owego historycznego konfliktu pamięci można powiedzieć z Grecją już w momencie, kiedy Macedonia powstawała po rozpadzie Jugosławii pojawił się właśnie spór o to od Thomas i rozwagę ku Macedonia to jest ich dziś i ziemia ich region ziemia leżąca na północnej na północ w północnej Grecji i pojawia się obawa w Atenach, że jeśli powstanie państwo nazwy Republika Macedonii czy też Macedonia to co państwo będzie w taki sposób się kojarzyło z tymi ziemiami na północy, a być może na będzie miał roszczenia terytorialne, by za dziedzica taki będzie, toteż jest do tego spółka o dziedzictwo starożytnej Macedonii Aleksandra macedońskiego i i t d . i wtedy w na początku lat dziewięćdziesiątych Macedonia dochód takiego kompromisu, że ma Macedonia została przyjęta do ONZ pod nazwą właśnie była Jugosłowiańska Republika Macedonii, ponieważ Grecja sprzeciwiała się przyjęciu Macedonii do ONZ pod nazwą Republika Macedonii doszło do takiego można, by je od kogoś w 20 0 8 roku Grecja Ateny zawetował przystąpienie Skopje, a więc, aby wymarło odbędą na nową właśnie z powodu tej nazwy, więc jest bardzo poważny spór, tak więc zawetowanie tylko przystąpienie właśnie do NATO, ale również kole kolejny etap integracji matce Boskiej z Unią Europejską i Lentex, który biorą lekcje przyniósł on jest związany z tym, że doszło do spotkania w ministrów spraw zagranicznych obu krajów Grecji i Macedonii ubiegłym tygodniem wydaje się, że z szansą na przełamanie tak się wydaje faktycznym, ponieważ wtedy w 20 08 roku, kiedy Macedonia, kiedy Grecja zawetowała właśnie integrację zablokowała integrację Macedonii w NATO i z Unią Europejską właśnie z powodu tej tego konfliktu o nazwę Macedonia to duża zmiana polityczna prawica, która wtedy rządziła z płyty z takiego ugrupowania pudło Europejskiego po Zachodniego, który to był najważniejszy poza slogany i polityce stała się ugrupowaniem, które dalej formalnie było to po prozachodnie bardzo mocno jednak była taka pojawia się też Macedończyków lub polityką macedońskich z tego, bo taka poczucie krzywdy, którą wyrządził zachód, a tutaj rękami biec Macedonii i de facto ta partia chyba zdała sobie sprawę, że ta integracja do końca nie będzie możliwa i walka o to może nie ma sensu, chociaż zaczęła realizować swoje własne interesy co doprowadziło do powstania de facto takiego swoistego autorytaryzmu być może miękkiego, ale jednak dalej autorytaryzmu Macedonii w Macedonii w zarządzanej przez przez premiera wtedy przez premiera grójeckiego, którzy w, którym mógł, wykorzystując wpływy partii, wykorzystując instytucje państwowe zbudować swoją uchwałą bardzo silną silną władzę w jaki sposób choćby w ten sposób, że prezes to osoby wobec 18 % pracujących Macedończyków pracuje w instytucjach państwowych, czyli to są ludzie pracujący dla pana szkoła w urzędach policji tak on ma bardzo wierzy w banalnych mojej całkiem niedawno doszło do bardzo poważnego kryzysu politycznego Macedonii ta partia prawicowa się straciła władzę do walk w wadze obecny rząd stworzy partią lewicowa takie Grecji dodajmy, a jak obietnicę, że to taka lewica postkomunistyczna to zesta w macedońska macedońska taka partia, która w zasadzie rządziła przez całe lata dziewięćdziesiąte z tym, że ta partia weszła w koalicję z partią mniejszości albańskiej, bo Albańczycy to 2 5 proc mieszkańców ma Macedonii i teraz no no nowy premier Izraela, a nowe tramwaje w rozpoczął taką ofensywę dyplomatyczną po pierwsze, chce się przedstawiać jako taki wymiar porozumienia Narodowego, ponieważ ten konflikt pomiędzy Macedończyka mi, a Albańczykami był bardzo ostry mówi się wydawać, że w zasadzie powstały 2 odrębne oddzielne społeczeństwa silny ból to, skąd już samym społeczeństwie macedońskim, a do tego Macedonia była skonfliktowana ze swoimi sąsiadami przede wszystkim z Grecją co dotyczyło tego sporu historycznego o ona we o dziedzictwo Litwy Macedonii, a również afera z Bułgarią, gdzie były bardzo mówią tak ideologiczną Narodowy jest połowy dotyczący tego, które państwo, które mało jest w zasadzie kolebką kultury Słowiańskiej włosy, bo to są Macedończycy dziedzictwem byliby Macedończyków, ale Słowianie nowo szlak wodny, bo Macedończycy to są Słowianie język macedoński jest językiem Słowiańskim mało tego no Polek mówi się go nawet z języka dawnych słowiańskich tak, aby to pogańska łacina dawno nowości językiem myje się stało cerkiewną Słowiańskiej, mówi że pochodziła z mężem z macedońskim, który jeszcze 1 dygresja Otóż jeszcze wiele wątków go politycznych dotyczących pamięci historycznej tożsamości, a czy ten nowy rząd przestanie budować pomniki, bo przecież opowieść o budowie gdzieś czy powstawanie czy tworzeniu tożsamości macedoński jest też opowieść o tej gigantomanii pomnikowej Skopje od faktu był projekt poprze posad poprzednie właśnie ekipy rządzącej manewrowość Skopje 2 0 14 i chodziło o to, żeby w Skopje pokazać to dziedzictwo antyczne Macedonii czy wybudować na nowo to w dziedzictwo to budowa pomników w budynkach na londyńskiej, ale przede wszy na to było przeznaczone coś ponad 600  000 00 0 milionów euro podczas gdy na budowę dróg w tym samym czasie co, które są w fatalnym stanie cała infrastruktura doły transportować w fatalnym stanie było przeznaczone są wasze coś Kostuch 60  000 000 EUR to nowy rząd, bo jeszcze jedno z nas się tego nie odczuła należy się spodziewać raczej dużego dużego wyhamowania trendu, czyli nowy rząd łagodzi wszystkie te napięcia narodową, bo tak mi przede wszystkim stara się łagodzić łagodzi, ponieważ napięcie pomiędzy Macedończyka mi, a Albańczykami, ponieważ zawarł koalicję z ugrupowaniami reprezentującymi mniejszość albańską podjęła stara się łagodzić napięcia były Grecją Bułgarią i właśnie dlatego podjęli w kwestii tej nazwy prezydent premier premier zdaje zapowiedział, że możliwe jest rozmowa ponowna u nas i być może jesteśmy w stanie dojść zwiedzić zamek z takiej propozycji jak dramat, bo nie mogą się pojawiała się przeciek, że mogłaby to być nazwaną notą było Górna Republika Macedonii czy też Republika górnej mat ta szczególna Republika Macedonii z tym, że pod presją opinii publicznej poniosły bardzo drażliwy temat duże Famy Macedonii wymierzą mu oto one z tego z tego wycofać my już na tym spotkaniu w formalnie mówiono, że na tym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych niemieckiego i macedońskiego ten temat nie był nie był poruszony, ale Grecja zapowiada, że jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany to Grecja nie zgodzi się na przystąpienie Macedonii do struktur zachodnich natomiast ten obecny rząd chce się przedstawiać jako taki ugrupowanie jako o siłach to naprawdę dąży do realnej integracji i integracji dowodem jest tutaj do tak geopolityka i te emocje, ale są narodowe przecinają się bardzo mocno śląską w ogromnym wyzwaniem drugi tekst, który przyniósł ze sobą Piotr Oleksy pochodzi z portalu niż snajper jest rosyjskojęzyczny portal i pochodzi informacja z Naddniestrza pierwszy raz dowiedziałam się piętro Oleksego władze Naddniestrza odbyły oficjalną wizytę dwustronną w którymś z zachodnich państwa dokładnie w wielkiej Brytanii wizytowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych co prawda nie sam minister przyjmował niższy nieco szczebel, ale jednak byli, a nawet innych przywódca Naddniestrza przemawiał w eksporcie do czego to męczy w pobliżu, dlaczego Brytyjczycy zaprosili przypomnimy, że słonko co ty znad Dniestru i jakie to ma znaczenie, dlaczego Brytyjczycy przy tak Naddniestrze to jest tzw. państwo nieuznawane czy też pan pani odważna Republikę separatystyczną Republikę znajdujące się, która formalnie przynależy do do Republiki Mołdawii z punktu widzenia prawa Międzynarodowego i leży na lewym brzegu Dniestru to jest Republika między Ukrainą, bo tak nas w niewielki pasek pas terenu były szeroko w najszerszym miejscu 30 km wciśnięty między Mołdawia Ukraina w każdym wymiarze i takim ideologicznym idealnym bardzo prorosyjski stacjonują tam stacjonują tam rosyjskie wojska w ich trzeba to Rosja dom odpłynie podgrzewa atmosferę albo czym straszy, żeby próbować wpływać na Mołdawię n p. tak chociażby możliwości wpływu na dnie ze stroną Mołdawia jest zmniejszają się, ponieważ ten stan istnienia tego na Dniestrze i tych wojsk, by ich zbycia tych wojsk na lewym brzegu Dniestru już trwa już trwa od dziewięćdziesiątego drugiego tak naprawdę w zasadzie od początku od połowy od rozpadu związku Radzieckiego Mołdawia Dynamo obudziła się plecami do Naddniestrza i to co się dzieje w Naddniestrzu coraz mniej wpływa wpływa na rzeczywistość taką społeczną polityczną udali, chyba że któryś z polityków mołdawskich chce wykorzystać ideologicznie po co się dzieje w Naddniestrzu dla podgrzania o VAT na postoju, ale sami Mołdawianie są ważni zainteresowanie tym co wiemy, dlaczego ci Brytyjczycy przyjęli rywale z dojazdem to jest pytanie, bo bardzo takie, by ona z tym cały czas się zastanawiam czy, żeby Wojas prezydent prezydenta miasta czy też minister spra w zagranicznych w zagranicznych tak dalej bywali na Zachodzie spotykali się zachodnimi politykami nieraz już, ale zawsze to było w ramach rozmów w jakiejś konferencji pokojowej w ramach formatu na 2 5 + 2, który taki format debatując nad regulacją statusu Naddniestrza tu nadal natomiast prezydent uważać z oficjalną wizytą on twierdzi, że z oficjalną Brytyjczycy rozpływa mu wizytą w Londynie złożono prywatna wizyta przywódców separatystycznego regionu raczej nie kończy się wizytą Obamy ze Lwowa oraz wykładem dla w klubie z oksfordzkim był John opowiadał o prawnych ich historycznych fundamentach Naddniestrzańskiej państwowość o tyle jest to zaskakujące tak mówią że, żeby pierwszy jasno daje takie wydarzenia na miejscu wszyscy się zastanawiają czy czy jest to zapowiedź czegoś właśnie ona jest do tego jest to zapowiedź jakieś przesunięcia w polityce względem Naddniestrza n p . ze strony Stanów zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii być może stany Zjednoczone próbowały próbujących z tą przekazać jakiś jakiś jakich jakąś wiadomość do Rosji do samego Naddniestrza to jest robione we współpracy z wielką Brytanią być może jest to zapowiedź jakieś porozumienia w UE odnośnie statusu Naddniestrza czy też próby wypracowania jakiegoś porozumienia pomiędzy Waszyngtonem, a Moskwą, a Naddniestrze jest jest ufundowane nagrody zastanawiające jest to dlaczego do tego doszło brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych brytyjska dyplomacja nie jest raczej taką dyplomację, która pozwala sobie jakieś wielkie wpadki gafy robienie czegoś zrobienia czegoś takiego przypadku Hyundai jest raczej coś musiało zatem dziwić obecnie Brytyjczycy dezawuuje oburza to nic takiego, że przecież był prywatną wizytą w niestety nie zdążył już mówić trzeciego tekstu, który jest bardzo tekstem skomplikowanym, bo jest opowieścią o tym jak partia Socjaldemokratyczna, która współtworzy czy jest partią, która ma większość w rządzie rumuńskim atakuje swojego własnego premiera będą państwo musieli sobie doczytać, a przeglądam dzisiaj dla państwa prostytutek z Poznania dr Piotr Oleksy z Instytutu kultury Europejskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza za co bardzo dziękuję, że bywał nieraz bowiem, że mam podcast z tej audycji znajdą państwo oczywiście w archiwum Radia TOK FM znajdą tam też państwo podczas tych z debat, które odbywają się tutaj codziennie o godzinie siedemnastej na festiwale Malta na festiwalu Malta i które dotyczą tematu tego festiwalu szeroko rozumianą rozumianego, więc są bardzo ciekawej dom państwa oczywiście odsyłam jeszcze raz Piotrowi lecą dziękuję dziękuję wyszła z VAT, a świerk lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA