REKLAMA

Autorski przegląd prasy Agnieszki Lichnerowicz

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-24 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na weekendowy poranek do dziś ja spędzę z państwem to 2 poranne godziny po dziewiątej oczywiście już skołowani, a po dziesiątej wie, że zwierza natomiast dziś w tych pierwszych porannych godzinach poranka porozmawiamy o festiwalu Malta, który trwa cały czas w Poznaniu co jeszcze będzie można zobaczyć państwu powiem co już można było zobaczyć czegoś nauczyć też powiemy co ona być Bóg festiwal w Warszawie, a w Rozwiń » Łodzi z kolei dziś finał obchodów 1 1 2 tej już rocznicę powstania łódzkiego, czyli tego on z najważniejszego wydarzenia rewolucji 19 0 5 roku to te główne tematy dzisiejszego poranka, ale zaczną od przypomnienia, że jest sobota dla tych, którzy się obudzili ich i jeszcze nie do końca uświadamiają sobie rzeczywistość wkoło to jest 10 0 siedemdziesiąty piąty dzień roku słońce proszę państwa wzeszło już o czwartej 1 4 natomiast zajdzie dopiero po dwudziestej pierwszej to jedne z najdłuższych w Gdyni w roku oczywiście imieniny obchodzą dziś Danuta Jan Janina Emilia Longin Longina wszystkim państwu i też, że wszystkim tym których, którzy mają za 3 imiona ani zderzyłam nie dała rady i wymienić życia i życzymy całą redakcją wszystkiego najlepszego w poranek zgodnie z tradycją pozwolę sobie zacząć od tego co dziś się będzie się w Polsce działało od będzie się działo na świecie, a potem trochę cofniemy się i przypomnę państwu te najważniejsze najciekawsze naj znam wymienił 3 wydarzenia z historii czy naszego kraju czy naszego społeczeństwa czy świata, a jeżeli państwo mówiła 3 ciekawe wydarzenia to element festiwalu Malta w Poznaniu w BIK bok w Warszawie, a w Łodzi z obchody rocznicę rewolucji 19 0 5 roku, ale też od razu warto powiedzieć, że w Krakowie festiwal kultury żydowskiej co prawda on zostanie zajmowało zainaugurowano oficjalnie jutro, ale już dziś mogą państwo jak go głównie mieszkańcy Krakowa poszukać dla siebie interesujących festiwalowych atrakcji ze zdarzeń bardziej politycznych dziś w Warszawie z 1 strony rada naczelna PSL, a z drugiej strony rada krajowa SLD jak informują przedstawiciele polskiego Stronnictwa Ludowego będą dyskutować tu cytuję za polską agencją prasową o sytuacji w rolnictwie i złych działaniach ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela boli też będą mówić o LM z najnowszych projektowanych przez PSL propozycjach zmian wprawie m. in. związanych z pomocą dla seniorów natomiast SLD Sojusz lewicy Demokratycznej ma swoje spotkanie dzisiejsze posiedzenie poświęcić przygotowaniom do wyborów samorządowych w Warszawie państwo już słyszeliście w informacjach Radia TOK FM warszawski marsz dla Puszczy manifestacja Solidarności z puszczą Białowieską i obrońcami zaproszą wraz z państwa do przeglądu prasy już za kilkanaście minut tam rozmowa z prof. Karaczun i naprawdę poruszająca argumenty, które mogą państwo skłonić do ich większej aktywności przy większej świadomości na temat Anny większa aktywność ewentualnie udział wmarszu świadomości na temat destrukcji, która ma miejsce w Puszczy Białowieskiej o dziewiętnastej w mi to otwarcie wystawy, którą organizuje Fundacja ocalenie bardzo zasłużona dla wsparcia tutaj przyjeżdżających imigrantów wsparcia czy repatriantów bez wsparcia socjalnego od takiego organizacyjnego, a więc mit o dziewiętnastej i wystawa Witaj w domu, a w Człuchowie n p. myślę, że bardzo sympatyczne zdarzenie mecz piłkarski kół gospodyń wiejskich z Człuchowa i koniec pola, który będzie solnych sędziowany przez wojewodę wojewoda Śląski jako na świecie w Czechach w latach dokładnie działacze ruchów anty rasistowskich 16 krajów wezmą udział w manifestacji jak czytam też dzięki polskiej agencji prasowej w manifestacji z żądaniem zamknięcia chlewni, która powstała w latach siedemdziesiątych na teren byłego nazistowskiego obozu przejściowego dla Romów w latach właśnie test na południe od Pragi w Berlinie o tym, też więcej za chwilę w przeglądzie kalendarium, ale przypomnę państwu dziś 6 2 9 rocznica rozpoczęcia radzieckiej blokady Berlina Zachodniego i dziś Bernie w związku z tym uroczystości na spokój nowej Gwinei w początek wyborów parlamentarnych w Peru i dzięki Indian, gdy naród do boju od tego zaczniemy od tej pieśni rewolucyjnej zaczniemy MF, gdy w spojrzeniu w kalendarium, czyli przypomnienie tych najważniejszych wydarzeń w przeszłości od razu powiem, że 2 4 czerwca 1 600 20 01. roku urodził się Jan Andrzej Morsztyn poeta, ale też polityk urodził się natomiast 2 4 czerwca 1 800 30 08 . roku Jan Matejko, a w roku 1 90 7 urodził się Rafał Lemkin, a więc, by prawnik karnista Polski pochodzenia żydowskiego ten, który utworzył opracował pojęcie Genoa 3 dół i ludobójstwa też on opracował projekt konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która została podpisana w 19 4 0 ósmy roku też w 19 0 2 roku urodziła się Lidia Ciołkosz Polska działaczka socjalistyczna publicystka historyczka no, a w 1 50 0 pięćdziesiątym pierwszym roku natomiast w katedrze wileńskiej została pochowana królowa Polski wielka księżna litewska Barbara Radziwiłłówna i realizowana jest chwalona przez artystów, a potem trochę Demi teologii Giovanna przez historyków w 100 0 1 4 50 czy rząd w 10 4 5 przepraszam 10 4 5 lat temu pod Cedynią wojska mieszka pierwszego pokonały oddziały niemieckie margrabiego Hodona natomiast 1 5 1 lat temu, a więc w 1 80 0 sześćdziesiątym szóstym roku w kraju zabajkalskim Zobacz kaliskim na Syberii powstanie wybuchło powstanie polskich zesłańców, którzy trafili tam po powstaniu styczniowym w sumie po powstaniu styczniowym za Ural do kopalń i na osiedlenie zesłano ponad 20  00 0 powstańców, a tu kolejne zdarzenie chronologicznie patrząc to właśnie powstanie łódzkie i rewolucja 19 0 5 roku więcej już po informacjach Agnieszka Lichnerowicz zapraszam państwa na dalszy ciąg przeglądu w przeszłości zatrzymałam się w roku 19 0 5, a więc na powstanie łódzkie jeszcze raz po siódmy 4 0 więcej na ten temat, ale też warto przypomnieć, że 7 4 lata temu Niemcy rozpoczęli drugą fazę masowych wysiedleń polskiej ludności polskiej z terenu Zamojszczyzny w ciągu kilku miesięcy czterdziestego drugiego i czterdziestego trzeciego za około 30 0 wsi pędzili ponad 100  000 mieszkańców w tym około 30  000 dzieci natomiast 4 1 lat temu w wystąpieniu sejmowym ówczesny premier Piotr Jaroszewicz to wystąpienie burz transmitowane przez radio i telewizja przedstawi informacje na temat planowanej podwyżki cen detalicznych ona miała wejść w życie 2 8 czerwca i ta podwyżka wywoła już ostatecznie fale strajków i protestów robotniczych drze w 2 8 czerwca właśnie w Poznaniu w stolicy Wielkopolski odbędą się główne uroczystości rocznicowe związane z poznańskim czerwcem, a w 13 lat temu Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Marka Belki, a 12 lat temu we Lwowie został otwarty uroczyście odbudowany częściowo cmentarz obrońców Lwowa, który został zdewastowany w czasach związku Radzieckiego, którzy tak krótko może to główne wydarzenia ze świata, dlatego że z to był rok 1 500 dziewiętnastym, kiedy zmarła Lukrecja Borgia córka późniejszego papieża Aleksandra szóstego znana państwu literatury i sztuki, dlatego że długą długą przypisywano jej najgorsze było owiana złą sławą dopiero gdzieś się w dziewiętnastym wiekową Oli historycy zaczęli ją rehabilitować przypominać konteksty czasów i niejako to jest opowieść, którą się zajmuje wielu badaczy opowieścią o tym jak właśnie historiografii bowiem opisywali kobiety w 19 01 roku otwarto pierwszą wystawę prac Pabla Picassa natomiast w 19 1 6 roku to była pierwsza wojna światowa wówczas trwała i rozpoczęła się ofensywa wojsk ententy nad Sommą są umową to była już z bitwa nad Sommą proszę państwa to była przypomnę największa bitwa pierwszej wojny światowe i tam zginęło ponad 1 000 00 0 osób i gdy bitwa kończyła się w listopadzie to po ponad 4 miesiącach walk wojska ententy przesunęły front o 12 km od straty jak mówiłam były ogromne, a czterdziestym ósmym radzieckie władze okupacyjne zawiesiły ruch na szlaku kolejowym łączącym Berlin z amerykańską strefą okupacyjną w Niemczech co rozpoczęło tzw. blokadę Berlina nie chodzi o to, że wszelkie drogi lądowe do tego miasta tej części miasta które, która była okupowana przez Brytyjczyków Amerykanów i Francuzów remont drogi do niego prowadzące lądowy zostały zablokowane, bo to jest enklawa na tabu Berlin był enklawą radzieckiej strefie okupacyjnej i ich Amerykanie Brytyjczycy zaczęli tworzyć mosty powietrzne to jest to bezprecedensowa akcja w związku z tym, że blokada trwała 1 1 miesięcy włącznie w tym czasie sojusznicy wykonali prawie 300  000 lotów prawie 2 ,5 1 000 00 0 ton zaopatrzenia dostarczyli do Berlina zginęło kilkudziesięciu pilotów amerykańskich i brytyjskich pięćdziesiątym drugim okazało się pierwsze wydanie niemieckiego Dziennika Bild de ad 2 4 czerwca 20 19 20 10 roku dziś Julia Gillard została podzielona została pierwszą premier kobietą w Australii w górach w waszej Leszcze gazetami w ich zobaczymy co tutaj najciekawszego najważniejszego w fazie państwo w wolnym czasie mogli sobie w weekend sięgnąć, że chodzi o Rzeczpospolitą, a dokładnie plus minus, czyli temu weekendowe to weekendowe wydanie Rzeczpospolitej w to jest symbol bardzo ciekawy tam teksty będą bardzo dla mnie dwuznaczny z 1 strony na okładce jest sporem zajął widziane zapowiadany takim dystansie kontrowersyjnym tytułem, bo ten tytuł brzmi Polska rajem i migrantów co oczywiście w obliczu nie będą już odtwarzać tej dyskusji brzmi dosyć absurdalnie, ale to, dlatego że za tym prowokacyjnym nazwy to tak tytułem kryje się tekst Jędrzeja Bieleckiego na temat Hindusów, którzy tutaj do Polski przyjeżdżają i z 1 strony ARP jest niezwykle ciekawy tekst, dlatego że rzeczywiście dobrze o tym, Jędrzej Bielecki w Berlinie w stolicy w Warszawie widać, by Hindusów, którzy rozwożą jedzenie do biur i mieszkań rowerami i jak można przeczytać we z filmu SWF w firmie MF zapowiedzieli przedstawiciele firmy Uber, która dostarcza też żywność jest Hindusi stanowią około połowy ich pracowników reszta to Ukraińcy Białorusini Polaków jest nie więcej niż 15 20 % nie chcą tak ciężko pracować mówi Plusowi Minusowi ram z rozmach to mieszkańcy od kilku lat w Polsce Uzbek właśnie menedżer pracujący w tej firmie i pisze dalej Jędrzej Bielecki n p . o uczelni warszawskiej, która z nim kilka razy w roku jeździ do Indii, żeby prezentować swoją uczelnię program nauczania po angielsku w ten sposób zachęcać tutaj do przyjeżdżania i też ciekawe teksty pokazujące właśnie ciężko ci ludzie pracują z piątku z nim taki problem, że cały czas MR dopisano on jest jakiś taki opozycji dziwnej radni do uchodźców to znaczy jest są tutaj takie zdanie o tym jak właściciel Szkoci młodzi Hindusi pracują i ich, że mu się szybko uczą języka szybką uczą się warunków życia kultury i to wielka różnica w stosunku do fali uchodźców, która napłynęła do Niemiec 20 15 roku no jasne, że to jest różnica, dlatego że tam chodzi o uchodźców o ludziach, którzy uciekali przed wojną są bardzo różnym wieku nie są tylko młodzi mężczyźni, którzy właśnie mogą ciężko pracować i się ciężko uczyć, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby zdobyć doświadczenie, żeby zdobyć dobry dyplom to mówimy o uchodźcach czy mówimy o ludziach, którzy uciekli przed wojną, którzy są bardzo różnym wieku mają bardzo różne wykształcenie mają traumy często zostawili za sobą wszystko, więc wydaje się, że porównywanie tych 2 zjawisk w obliczu tak jak wszyscy wzywają, żeby odróżniać uchodźców imigrantów, którym jako taką dwuznaczną grą i też symbol podkreślanie tutaj ziem oni właśnie z powodu przekonań religijnych Hindusi są nastawieni bardzo pokojowo nie chcą się wdawać w żadne konflikty nie znajdzie się taka sugestia co do tego, że różne religie mają różne związki z przemocą są takie bardzo dziwne fragmenty, ale poza tym jest to całkiem ciekawy tekst ma rzeczywiście mniej opisany temat tuż za tym, a innym jest dosyć poruszający i jakoś chciałaby użyć słowa porażająca, ale może użyć słowa przerażające teksty Marka Kozubal o łączce władze z poszukiwań ofiar zbrodni stalinowskich czynią narzędzie polityki historycznej państwa politycy i publicyści przybywają na teren ekshumacji, by oddać hołd bohaterom osoby niechętne PiS oburzają się, że to dobra, że dobra zmiana zawłaszcza miejsce, które powinno łączyć Polaków, choć oczywiście oko Remi fotele EU na Powązkach to opowieść Marka Kozubal zapominasz zaczyna się od przypomnienia jak właśnie Magda Magdalena ogórek, by pojechała stawiła się w miejscu, gdzie ekipa i pan poszukuje ludzkich szczątków ofiary egzekucji tych sił, by powojennych, które wskazywały swoich wrogów i kupiłoby zakopywał ich ciała w bezimiennych grobach i właśnie Magdalena ogórek była łaskawa i zrobić sobie zdjęcie czy zrobiono jej zdjęcie i wstawiła na Twittera z podpisem właśnie, że wśród żywych duchów to zaszczyt dla mnie ogromne przeżycie mieli to jest opowieść o tym, że tam jeździ coraz więcej polityków stawia się w tych miejscach poszukiwań właśnie szczątków tych ludzi na ich wiadomo jest dosyć przerażające dr Konrad maj komentuje Jean temu miejscu zostało narzucone lego logo partyjne oczywiście Marek Kozubal zaznacza, że też tam przyjeżdża pracować bardzo wielu wolontariuszy ludzie, dla których to jest ważne również takich, którzy ich, w których przodkowie nie być może ich szczątki znajdują się na łączce, ale towarzyszy temu właśnie opowieść jakaś taka dziwna Lipowska o tym jak politycy czy celebra polityce jeżdżą tam robić sobie zdjęcia jest też wbrew tej struktury tylko państwu krótko zarabia Ewy Polak Pałkiewicz w tzw. między miastem rozpoczęciu tekst napisany jest tak przy wkładaniu modnego stroju, zwłaszcza takiego, który łamie kobiecą wstydliwą część jego właścicielki wyłączają krytyczną refleksję to co noszą wszyscy staje się obowiązujące, zwłaszcza dla młodej osoby, gdy jest ona wewnętrznie usposobiony do uległości wobec wymogów zewnętrznej instancji zapomina o tym, wtedy co mówią jej wiara sumienie wrażliwość poczucie piękna zmysł elegancji czy wreszcie szacunek dla otoczenia, a więc opowieść o tym jak to kobiety znów nie chcą się ubierać bardzo skromnie jak ubierały się w przyszłości albo jak nikt nawet niektórzy uważają, że powinienem jest też o wywiad z Robertem Winnickim prezesem ruchu Narodowego mają elementy przyznam, że w tym kwartale, która jest dla mnie trudna, ale są 2 fragmenty i znów tną, byleby on coś powie to jest dla mnie skandaliczne poruszające to państwu zacytuję i pewnie zacznie się obieg medialny, ale mówi tutaj w rozmowie z DM plusem minusem Robert Winnicki, że chce napisać w przyszłości doktorat w czasie zajęć Bałkanami i Serbią w latach dziewięćdziesiątych cytuje moje zainteresowanie polityką w wieku 1 4 lat zaczęło się od sprzeciwu wobec agresji na Serbię i nalotów NATO, by na pytanie czy był w Srebrenicy odpowiada, że nie na co dziennikarz, mówi że może warto zobaczyć przekonać się na własne oczy jak wygląda miejsce, w którym Serbowie dokonali ludobójstwa nocą Winnicki odpowiada, że żaden naród spośród tych, które brały w tej wojnie udział nie ma czystych rąk pod kątem naukowym interesuje się systemami politycznymi rozgrywkę geopolityczną i przyszłością regionu natomiast moja sympatia jest rzecz jasna po stronie chrześcijańskiej no właśnie tak to jest na wojnie, że żaden naród był ku spośród tych, które albo nikt chyba rzadko w każdym razie niema czystych rąk, bo to na tym o tym jest właśnie wojna tylko problem polega na tym, że Robert Winnicki od razu muszę zaznaczyć po czyjej stronie i oczywiście jest to strona, która jest Armstrong się utożsamia religijnie zwraca uwagi na zbrodnie i MFW, które trzeba potępić i z, który trzeba przemyśleć i zrozumieć mechanizmy przemocy on po prostu rzecz jasna staje po stronie chrześcijańskiej wierze opowiada o tym, że moda w jego środowisku na faszystowskie pozdrowienie wzięła się m. in . ze związku subkultura w latach dziewięćdziesiątych był mówi o tym, że trochę to się brało z przekory wobec nieustannego zostawiania u nas polskich nacjonalistów z nazistami nas dziennikarz mówi jeśli dobrze rozumiem narodowcy wykonywali wykonali te gesty w ramach podwójnej ironicznej gry w stylu Monty Pythona poniekąd właśnie tak odpowiada Robert Winnicki natomiast w Gazecie wyborczej po zapowiadanej przeze mnie wcześniej wywiad rozmowa z dr. Zbigniewem Karaczunem, które szacuje, że Polska straciła mogła stracić od początku roku nawet 3  000 000 drze w skutki tej dewastacji odczują nasze dzieci zrekompensować lex Szyszko się nie da pytanie urzędnicy nigdy nie poznają dokładnej skali dewastacji i odpowiedź dr Karaczun często pił piłkarze przyjeżdżali rano wycinali rozdrabnia drewno na pulpit, po czym na działce szali trawnik po drzewach nie zostawał ślad nie zwracali uwagi na obowiązujący okres lęgowy zrzucali ptaki i chcieli interweniowała straż miejska nie pomagało, bo gniazd już nie było przez cały okres obowiązywania radykalnie złej ustawy lex Szyszko robią obserwacje w 3 gminach pod Warszawą w Nadarzynie Milanówku w Grodzisku Mazowieckim do ostatniej chwili drzewa były wycinane przez cały okres obowiązywania ustawy w całym kraju mogło paść nawet 3  000 00 0 drzew jest w Gazecie wyborczej tekst Agata konińskiej o tym jak inny tytuł PiS ściąga publika na tramwaj ma być miło, że każdy poseł PiS może zaprosić na wystąpienie prezydenta USA Donalda trampa 6 lipca w Warszawie 5 0 osób oparte sfinansuje autokar zaproponował Joachim Brudziński szef struktur partii szykują się też kluby gazety polskiej jest też tekst poruszający Krystyna Naszkowska o tym, że Polska może jest największym w Europie trzecim na świecie producentem jabłek, ale z najnowszych danych GUS wynika, że jemy ich najmniej w Europie, choć to owoce tanie i zaliczane do najzdrowszych Polacy jedzą coraz mniej jabłek i tego trendu nie można zatrzymać od PRL spożycie jabłek spadło u nas z 2 7 do blisko 13 kg na mieszkańca przy średniej unijnej około 20 kg na osobę jesteśmy na końcu rankingu spożycie jabłek w Europie, owszem, państwo zaczęło się pod koniec lat osiemdziesiątych od tego czasu w Polsce stale rośnie produkcja Abbott, a jednocześnie spada spożycie pisze jeszcze dalej Krystyna Naszkowska, że w innych cytujemy prof. Mąkosza, który na pytanie, dlaczego Polacy odwrócili się od jabłek, mówi że przyczyną jest niska jakość owoców, które trafiają na półki sklepowe i paradoksalnie niska cena już od lutego wiele działek, które kupujemy w sklepach jest przejrzały miękkich i bez smaku praktycznie powinny trafić do przerobu, a są sprzedawane jako deserowe bardzo przy tym tanie nikt ich nie szanuje są źle traktowane co jeszcze tę jakość pogarsza w supermarketach jabłka są przerzucone kartofle odbijają się i psują mówi prof. Eberhard Makosz jego zdaniem producenci powinni ponownie zdobyć rynek krajowy ani nie tylko chwalić się rosnącym eksportem trzeba przekonać Polaków, jakie to wartościowe owoce mogli jeszcze oczywiście świąteczna to jest takie specjalne wydanie magazynu dzisiaj świątecznego to jest wyborcza na początek lata i tam znajdą państwo właśnie dużo takich ciekawych wakacyjnych letnich weekendowych tekstów rozmowa z księdzem prof. Michałem Hallera nie jest jest też Karol Wójcicki, które zwykle obserwuje niebo jest więcej o podróżowaniu o neon o ciekawych miejscach w Polsce między tym oczywiście też teksty najpoważniejsze publicystyczne między graczy poważniejsze to złe słowo publicystyczny bardziej polityczna inne dotyczyły choćby rozmowa z prof. Łętowską, a w Dzienniku Gazecie prawnej też robi wiele ciekawych tekstów, ale jak zwykle szukałam tekstów Miry sucho wolskiej Krymu i tym razem Mira Suchodolska pisze o w aferze w reprywatyzacyjne znów i opisuje historie pana Stefana, który jest przykładem tego, że jest prawo w Polsce pisanej i stosowane i tłumaczy też ta historia pana Stefana jak to było możliwe, że tzw. afera reprywatyzacyjna mogła rosnąć i puchnąć, karmiąc się z miażdżącą patologią niegodnego sprawowania władzy i obojętności tych, którzy powinni zdecydowanie na to reagować opowiada także bezradności skrzywdzonego człowieka, który nie ma, dokąd udać się po pomoc bohater tego tekstu poprosił o nieujawnianie jego nazwiska nie, dlatego że się boi wstydzi, że ma coś do ukrycia, ale pewnych kręgach jest znany z całkiem innych rzeczy niż bycie ofiarą przemocy i wolałby, żeby tak zostało a nawet gdyby nie był naukowcem człowiekiem zarabiającym na życie głową i zawsze płacącym swoje rachunki to i tak nie miałoby to żadnego znaczenia, gdyby na jego miejscu znalazł się ktokolwiek inny wydźwięk tej sprawy byłby taki sam duet poruszająca po raz kolejny opowieść o tak chciał się powiedzieć stanie polskiego państwa tych tekstów jest znacznie więcej, ale teraz już czas na informacje, a po informacjach połączymy się z naszym studiem w Łodzi i porozmawiamy o planowanych na dziś w obchodach rocznicy powstania łódzkiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA