REKLAMA

Rocznica rewolucji 1905 roku w Łodzi, co przygotowali organizatorzy?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-24 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z tego 2 czerwca 19 0 5 roku w Łodzi miał miejsce zryw nazywany powstaniem zaraz państwo powiemy, dlaczego takie właśnie określenie jest najbardziej trafne i on był częścią tych zdarzeń w 19 05 roku, które z kolei nazywa się rewolucją, które zaczęły się w cesarstwie rosyjskim i szybko przeniknęły na ziemie Królestwa polskiego czas Polska wtedy nie istniała to są czasy Zaborowa główne zdarzenia czy największa największe zrywy manifestacje protesty miały miejsce w Rozwiń » Łodzi i strajki, ale też i Warszawie i w Zagłębiu dąbrowskim, czyli we wszystkich tych najbardziej przemysłowych ówczesnych ośrodkach, ale jak mówiłam do najpoważniejszych największych wystąpień doszło w Łodzi i to teraz Łódź szczególnie przypomina o tamtejszych zdarzeniach dlatego też łączymy się z naszym studiem w Łodzi, a tam jest dr Kamil Piskała z Instytutu historii Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry dzień dobry państwo i Michał grał zamiast krytyki politycznej dzień dobrych godzin na brak brak też państwo wcześniej mówiłam właśnie klub krytyki politycznej w Łodzi i łódzkie Stowarzyszenie inicjaty w miejskich Topografie zapraszają dziś na obchody 1 12 jest to dwunastej rocznicy tego powstania łódzkiego o tym co się będzie działo już co siedziało powiem mam nadzieje powiemy w drugiej części rozmowy, ale ta rewolucja 19 0 5 roku można o nich opowiadać z różnych stron z różnych perspekty w na ma wiele aspektów w tym pierwszym, który chyba jest przywoływany zawsze na początku to jest jej charakter to znaczy ona jest o tyle niezwykła ciecz ciekawa, że miała ona inny charakter takiego zrywu robotniczego przeciwko złym warunkom pracy z takimi żądaniami jak ośmiogodzinny dzień pracy więcej praw socjalnych o tym, też mam nadzieje powiemy, ale jednocześnie miała ona charakter taki narodowe niepodległościowe, dlatego że do robotników n p. dołączyli choćby uczniowie, którzy przy sprzeciwiali się rusyfikacji, ale też można mówić właśnie ukształtowanie się takiej nowoczesnej nowoczesnych partii masowych politycznej sceny politycznej można mówić o właśnie tej emancypacji robotników o tym jak oni weszli do polityki jeszcze mamy właśnie was panowie zapytać, który z tych aspektów, a może jeszcze innych, które nie wymieniłam dla was, by osobiście jako badawczym mieszkańców Łodzi jest najważniejszy 3 najciekawsze może dr Kamil Piskała Emmy cóż do tej długiej listy skutków czy procesów, które AM możemy wiązać się Massey tymi wydarzeniami rewolucyjnymi 1 50 5 1 90 7, a pewnie warto dodać jeszcze 1, a my mianowicie w ślad niespotykaną, jakby w skali być może całej pierwszej połowy dwudziestego wieku w naszej historii eksplozja takiego społecznego aktywizmu, a ona to oczywiście dokonało się pod parasolem wydarzeń rewolucyjnych i to one jakby Annie umożliwiły umożliwiły aktywizację bardzo różne grupy da bardzo różne środowiska wreszcie, jakby to lato to dynamika rewolucji wymusiła na nie władzach rosyjskich jej w ogóle formalne jak otwarcie drogi formalnej umożliwiającej samoorganizacja społeczna po powoływanie stowarzyszeń, a my jej takich oddolnych inicjatyw wcześniej było w zasadzie niemożliwe być może nie, licząc takich instytucji o charakterze dobroczynnym religijnym na i wydaje się, że nie jest na tym polu skutki takie długofalowe rewolucji były szczególnie długo widoczne na i zasady nie kontestowane jest przez żadną ze stron, a powiedzmy sceny politycznej trzecią ówczesnej debaty nie debaty publicystycznej i wydaje się, że jakby żniwo, a my też się bardzo różnych inicjatyw, bo mówimy o inicjatywach o charakterze edukacyjnym charakterze kulturalnym, a my i zbierane jeszcze długo długo Anny i w kolejnych latach jest w zasadzie aż do aż w roku 1 500 osiemnastego, tak więc pewnie dał i długą listę skutków wojny i ważnych procesów, które możemy wiązać z rewolucją trzeba było uzupełnić jeszcze ten rynek, ale i tak jakby jest istotne z perspektywy choćby łódzkiej miasta, które postrzegane było wówczas jako jako miasto, a cierpiąca na deficyt inteligencji i zaangażowania takiego właśnie obywatelskiego czy cierpiące na deficytem i różnego rodzaju właśnie takich inicjatyw mających na celu samoorganizacji czy wypełniających te luki, które same te luki MME, które jakoś pozostawiało państwo rosyjskie, które umówmy się na nie było szczególnie aktywne jeśli chodzi o zaspokajanie dosyć szerokiej palety potrzebne do potrzeb swoich obywateli, a to starały się na różny sposób emeryt czynić organizację właśnie społeczne i a wydaje się, że rewolucja 1 500 piątego roku też była takim urazem który, który sprawił, że z wy społeczeństwo mamy Królestwa polskiego i także tutaj społeczeństwom mają młodzi na jakiś sposób, że podjęło podjął szereg tematów czy problemów, które dotychczas USA jako były ignorowane GM miał gazem na co pan zwróciłby uwagę czy może bunt, który z tych aspektów dla pana jest taki najważniejszy to najciekawszy mecz COS co na pewno jeszcze może dodać, że to jej do tej całej grupy na pewno to w po co jest przytaczane akurat przez osoby którymi, jakby to spojrzenie na przeszłość jako, jakby próba włączenia rewolucji w systemie, by po wsze poprzednie zrywy poprzednie powstanie jak najbardziej też możliwa, bo nie mamy tam chociażby działania organizacji bojowej PPS o udzielonej odnieść do Timothy ego Snydera most historycy określają wydarzenia 1 800 30 01. 10 03 . roku jako powstanie i Delta wydarzenia 19 05 roku on z kolei nazwa już rewolucją z różnych powodów, a pan, mówi że można to by wpisać ten cykl powstańczy po prostu dżudo jest w tym zdaje się w w latach sześćdziesiątych postawione pytania zresztą nawet wcześniej czy to było powstanie czy Che rewolucja w biegu pytanie pytanie nierozstrzygnięta bo jakby Anita dniem, bo klasyczne powstanie to z pewnością natomiast, jakby te elementy były i to odrodzenie czynu zbrojnego niepodległościowego po upadku powstania styczniowego wówczas nastąpiło i i tutaj jest właśnie Społem wspomniana najmocniejszy ma organizacja bojowa PPS -u Piłsudski ta ścieżka jakby, która prowadzi potem do Legionów, więc i odzyskania niepodległości i pewnie i balet bieg, zostając przy tej ryby wracają za to jest socjalnej z Ferenc na pewno temu z ustawodawstwem socjalnym pierza pierwszych rządów niepodległej Polski na pewno też widzimy pewne wpływy i pewna takie radykalne spojrzenie na nie macie lub prawa pracy pracownicze zabezpieczenia socjalne, więc i był też mówiąc o tych konsekwencjach długofalowych na pewno to jest to na co my zwracamy uwagę są przede wszystkim przede wszystkim kwestie ekonomiczne prawa pracownicze prawa człowieka dlatego, że jakby opowiadamy o tym, opowiadam chcemy podejść trochę inaczej do historii znam oczywiście moglibyśmy tylko tylko mówić o 1 w walce zbrojnej o niepodległość jest oczywiście proste natomiast jakby, opowiadając o przyszłości nie ma dwudziestego wieku bardzo rzadko mówi się o wydarzenia z perspektywy na zimę do klas ludowych Tang, czyli o tym, doświadczeniu, bo nie wiem w miejscu pracy jak wyglądało życie i o co ci ludzie się starali, czyli jest to taka też opowieść o tym czy takie zdobycze jak ośmiogodzinny dzień pracy po prostu uzyskaliśmy, bo nie wiem, bo była z sobie taka histeryczna konieczności ktoś poszedł przyszedł do władzy i po prostu to wprowadził 3 czy ośmiogodzinny dzień pracy ludzie musieli protestować demonstrować masowo nawet z pewnym nawet ginąć i AM jest to też Adam tamte Namysł nad tą górę nad tą kwestią mam nadzieję, że jest próbujemy go wzbudzać w czasie tych obchodów zastanawiać się w jaki sposób nie jak wygląda świat stoi teraz jak wyglądają warunki pracy czy coś się i nie wiem zmienionego już na lepsze w jaki sposób i czy możemy tak jak ludzie sprzed 1 1 2 lat zawiązać jakąś wspólnotę do poprawy rzeczywistości to i teraz służą państwu Michała Gazdy z krytyki politycznej również dr Kamil Piskała z uniwersytetu łódzkiego jest w studiu w Łodzi za kilka minut wrócimy do rozmowy, bo teraz ciasnej formacji, ale porozmawiam też o udziale działalność kobiety są w tych zdarzeniach w tamtych czasach, bo tegoroczne obchody rocznicowe powstanie łódzkiego właśnie szczególnie do tej roli kobiet się koncentrują to już za kilka minut wróćmy do rozmowy liderowi 3, a w naszym studiu w Łodzi cały czas są Michał Gazda z krytyki politycznej i dr Kamil Piskała z Instytutu historycznego Uniwersytetu łódzkiego jeszcze raz bardzo serdecznie panów z Warszawy pozdrawiam, a rozmawiamy o powstaniu po łódzkim, czyli takim najważniejszym trzymaj poważniejszym wystąpieniu w czasie tzw. rewolucji 19 0 5 roku Romney już w styczniu doszło w ogłoszony został w 19 05 roku strajk powszechny kilkadziesiąt tysięcy osób po groźnym, że około 70  00 0 robotników takie mam szacunki wzięło w nim udział i Joanny już w lutym naprzeciwko innym pracownikom wysłano wojsko do wystąpienia trwały mówi cały czas trwały w różnym natężeniem w czerwcu ogłoszono strajk powszechny dochodziło do walk na ulicach na 20 02. 2 4 czerwca to jest tzw. powstanie łódzkie tak krótko panowie co się w tych dniach działo w Łodzi Niemcy już w tym pewna drobna korekta na sam wątek A1 jeśli chodzi o ten pierwszy strajk powszechny ten moment jest powierzchnia MDI, kiedy on tak tak dokładnie tak styczeń luty roku 19 0 5 ten moment, kiedy Alby faktycznie rewolucja rozlewa się na całe cesarstwo rosyjskie rozdawać również na królestwo polskie, a my to jakakolwiek oczywiście działające wówczas nielegalnie różne partie rewolucyjne robotnicze wydawały stosowne odezwy wzywające do strajku tablica 1 strajk nie został przez nikogo ogłoszony to było Anny ale jakby stref w tym sensie jest to mnie ja sam byłem pewien historyczny fenomen to to był merów zupełnie spontaniczne możemy śledzić też procesem, a my, jakby narastania tego strajku w poszczególnych ośrodkach to zwykle wyglądał w taki sposób szef 1 z MDM przy czym w drugiej fabryce w UE na wieść o masakrze robotników w Petersburgu polecano pracę, a formowane pierwsze postulaty i wybiera się do sąsiednich fabryki wzywając, jakby pracujących tam pracujące tam załogi tak, żeby się tego strajku przyłączyć i tym sposobem, a tym sposobem w ciągu w ciągu 1 czy 2 dni można było zatrzymać mnie fabryki wcale tak dużym mieście choćby jak uczy czy Warszawa, a my i słabej grze pewna, jakby ten mecz trwający trend ten festiwal strajków manifestacji demonstracji różnego rodzaju zainaugurowany, a w ostatnich dniach stycznia roku 1 500 piątego z różnym natężeniem w kolejnych miesiącach w kolejnych miesiącach jej trwał pod tym parasolem TPD liczy sobie damy rodzą się w różnego rodzaju inicjatywy wybucha strajk szkolny, tak więc nie, a również również uczniowie szkół średnich do dołączają do tych grup do tych grup strajkujących, walcząc o swoje postulaty o, czyli o spolszczenie szkół w królestwie polskim ale gdy dołączają również grupy, która nie za bardzo nie bylibyśmy pewnie składnik kojarzyć z miastem takim powiedzmy wielkomiejskim proletariatem przemysłowym, czyli różnego rodzaju pracownicy handlowi pracownicy banków pracownicy aptek sklepikarze fryzjerzy i Edyty taką listę grupowych, które która, jakby nie pobudzony przez przez tnt pierwsze strajki też, wysuwając postulaty swoje postulaty też organizują tę listę moglibyśmy jeszcze znacząco wydłużyć, ale i Ewy wzięli w nim potrzeba wypowiedzieli się, że ten werdykt wydarzeniami czerwcowe w Łodzi tak będąca bez wątpienia 1 z najbardziej krwawych dramatycznych epizodów rewolucji, jakkolwiek na pewno dla dla ogólnego i biegów w skali do Królestwa polskiego czy Anna całego cesarstwa rosyjskiego marzenia aż tak istotne powtórzmy jeszcze raz krwawej dramatycznej natomiast w fazę jak z punktu widzenia tego tego tego ogólnego procesu nie i na pewno nie był to nie był to punkt zwrotny natomiast debel znów e-myta oto co stało się w błogiej w czerwcu UB roku 1 500 zlotego te dziesiątki, a jak niektórzy szacują nawet marzyć po ponad doba regat, które stanęły na ulicach miasta i Anna trwające kilkadziesiąt godzin na maile, jakby walki walki zbrojnej tak i ta jest i to było na wystąpienie zupełnie spontaniczne to była odpowiedź na EMA odpowiedź na fakt mający kilka dni wcześniej z miejsca jedno z wielu, jakie na początku wydawało starcie pomiędzy Manifesta Damian, a rosyjskim wojskiem i policja u Anny Marii, które zakończyły się ofiarami śmiertelnymi urządzono manifestację na pogrzebie, bo to też, jakby 1 z elementów tej mamy jakby charakterystycznych Tajpej tej rewolucji, czyli manifestacyjnie pogrzeby tych, którzy EMEA zginęli w 2 jest walka z policją czy 3 z wojskiem, a ja jej, by po tych manifestacyjnie pogrzebach myjemy 2 1 czerwca amen zawiązała się kolejna Ernest Bryll spontaniczna manifestacja w mieście jest wielotysięczna, a my zorganizowana na wieś właśnie o oddają je potajemnie pochowani przez przez władze rosyjskie jedno 1 z ofiar tej odbytej kilka dni wcześniej memy demonstracji do dzisiaj tak będą rozprawy trudno ustalić czy w istocie nie doszło takie opata ślepota 1 tata 1 pogrzebania ramy tej ostatniej ofiary oczywiście mającego zabezpieczyć przed kolejnym manifestacyjnie pogrzebem czy też była to tylko Mn sztuk 1 plotka, która bardzo szybko obiegła obiegła dzielnice robotnicze miasta, ale i tym razem ta manifestacja spotkała się z RMF dość dobrze przygotowaną amen i czy nawet dziś możliwe jest pewnym wyrachowaniem przygotowano odpowiedzią ze strony MF rosyjskiego wojska polała się krew i to ferment w pewnej ilości nawet na warunki rewolucji włączyli dotychczas nie widzianej a, a i być może nie wybaczyłby wywiedli zbiegiem okoliczności kolejny dzień czy 2 2 czerwca to było święto Bożego ciała wobec czego ona, jakby taki dzień kamer powiedzmy do namysłu czy dzień, w którym na, a robotnicy nieśli do pracy wobec tego też możliwości samoorganizacji czy jakieś takie spontanicznej masowej odpowiedzi na to przemoc dnia wcześniejszego w, a same były ograniczone natomiast jest właśnie dwudziestego drugie od czerwca wieczorem, czyli tego świątecznego dnia, a na ulicach Łodzi zaczęto tłuc latarnie, ale co było niezwykle ważne bowiem te AM Main FR w ciemność była sprzymierzeńcem nabytej w tych MSP z księdzem strzemię, więc z czyjej mieszańcem rewolucjonistów na ulicach miasta, a natomiast, jakby najkrwawsze walki te zdjęcia jest trzecia od czerwca i powtórzmy jeszcze raz to jest jakby po raz kolejny anemia aktywna spontaniczna odpowiedź na Nana Nana i brutalność wydajemy rosyjskiego wojska tak to było postrzegane przez uczestników tych walk, ale odpowiedź rano znów będzie trzeba byłoby to wyraźnie powiedzieć w zasadzie, gdyby została udzielona trochę wbre w woli, a wbrew woli tych, którzy aspirowali do przewodzenia, a my o środowisko robotnicze musieli aktywistów tej firmy nielegalnych partii memy partii partii Robotniczej, którzy doskonale zdawali sprawę że, że takie wystąpienie będzie samobójcze, bo albo 1 strony mieliśmy wiele innych niepokojących urządzał wybierzmy zemsty czy życie, jakby ma odpowiedzi na Nana nad Powenem wymierzoną w nich przemoc robotników, ale kompletnie nie z nieuzbrojonych z drugiej strony mieliśmy, a my mamy liczne i nieźle uzbrojony czy dobrze uzbrojone tak regularne oddziały wojskowe, a więc jest skutek, jakby tej konfrontacji mogli tylko 1 i tt przewidywania okazały się oczywiście prawdziwe natomiast, jakby na bardzo wyraźnie widać w tych wszystkich relacjach z tamtego okresu na bardzo wyraźnie widać to świadomość tych robotnicza aktywistów, że jej deficycie przywódców partii niemej partii partii socjalistycznej, w której kryteria skierowały te dojdą do kierowania tym ruchem rewolucyjnym po prostu nie byli w stanie Allena wstrzymać tego spontanicznego ruchu, który tego spontanicznego wystąpienia, który miał być jakoś tak odpowiedział na na coś co co są postrzegane jako jakoś tak go nie same nieuzasadnioną i jest z pełnym wyrachowaniem przeprowadzono akcję pacyfikacyjną słyszeli państwo dr Kamila Łapicka małe studio w Łodzi jest też Michał Gazda z krytyki politycznej, który od lat przywraca Łodzi pamięć o powstaniu łódzkimi w tym roku tak jak już mówiliśmy szczególnie mu role kobiet zdecydowaliście się państwo podkreślić, że to proszę spojrzeć krótko, dlaczego uznaje się, że to jest problem, bo takie ważne w tym co roku staramy się, żeby to te obchody miały nawet podkreślały, jakby inne inne aspekty 3 osób w zeszłym roku było dla mnie była to Łódź wielu kultur, czyli Łódź jedno w robotników niemieckich w polskich i żydowskich walczących, jakby wspólne cele tylko przybliża nas korzystam z okazji bowiem, że ciemny lud winiak robotników wspierały wtedy Polska partia socjalistyczna Socjaldemokracja Królestwa polskiego Litwy oraz bunt, czyli powszechny żydowski związek robotniczy na po drugiej stronie była endecja tak to szczególnie w 900 siódmym roku się okazać bardzo po drugiej stronie jak doszło do walk bratobójczych natomiast w tym roku rzeczywiście mówimy o kobietach, a sam i to dosyć szeroko franczyzy z 1 strony oczywiście w Polskiej historii kobiet jest bardzo mało, chociaż mają strony znały tylko choroba dziś nie minie, zanim marzenie o Afganistanie często nie opisanej doświadczenie z opisanej w więc, że mnie więc, żeby postarać się w tym roku żabę i wyjąć i pokazać trochę wbrew temu co też jeśli już kobiety się w tych naszych drogach pojawiają to przeważnie jako przeważnie jako sanitariuszki WD, ale pokazać cały cały duży wkład, czyli Anny zarówno zarówno to, że nie, jakby kobietę uczestniczyły w demonstracjach strajkach w tej walce ekonomicznej nie strajkach okupacyjnych jest kim są sami się tego świadectwa jak nie przemycie, by było, czyli tych mniej nielegalnych pism przemycie broni brało udział w powstaniu łódzkim, ale także dna, ale także prowadziły, by jak Helena Radlińska przygotowywały strajk szkolny jak im Stefanii Sempołowskiej na współorganizowała zjazd nauczycieli ludowych z Francji pijaczkowie w październiku 900 piątego roku, z którego wyrosła potem związek Nauczycielstwa polskiego, ale też, że też staram się wyjść poza królestwo polskie, by pokazać pokazać, że dla kobiet w ogóle jest to ważne ważny czas, ponieważ osiągnięciem rewolucji 900 piątego roku w Finlandii jest coś co było ewenementem na skalę Europy tam z Finlandią też należała do imperium rosyjskiego są troszkę lepszy jest w lepszej sytuacji była niż Polska zachowała pewną tu na autonomię, więc swój temat ekonomiczny sens miała natomiast w wyniku strajku generalnego i różnych demonstracji w kobietom udało się wywalczyć ranny w czynnej bierne prawo wyborcze w tych wyborach do autonomicznego Sejmu i to było Heritage Day pensów oraz państwu Fraś można powiedzieć, bo czym się niczym się wówczas niezwykłymi jak i Joanny i jakich kpiono z EFS w prasie niemieckiej, że nawet służąca może kandydować to by to było wręcz są inne no myśmy do tego jeszcze musieli trochę lat to jest tak powiem mnie czy dałoby dodatkowe będą do tego aż kobieta u nas uzyskały prawo wyborcze natomiast niewątpliwie roku 9 0 GL 19 05, jakby sam ruch feministyczny również również jestem mocno mocno wybucha można powiedzieć, że Fed to co dzieje się w wiek, by w Zaborzu ściennym, czyli w UE w Galicji w Krakowie mamy nie mamy Anny zjazd kobiet mocno zostają pierwszy raz tak mocno sformułowane postulaty postulaty kobiet postulaty feministyczne też królestwie polskim powstają organizacje takie jak Stowarzyszenie równouprawnienia kobiet polskich ram, ale dość powiedzieć, że zmierza w innym ten kontekst błędnie mamy teraz akurat tymczasem ten wątek euro oczywiście zoom szkoda bardzo ważny, że nic, żeby podkreślić jak nędznych warunkach ludzie robotnicy mieszkali w jak ciężko musieli pracować jak szczególnie właśnie obciążało to ówczesne robotnice kobietę tony to znaczy, żeby z 1 strony oczywiście kobiety w ogóle w przemyśle był bardzo w dobrze widziane, dlatego że nie można było im po prostu płacić mniej od 2 0 do 5 0 nawet procent mniej niż mężczyznom za za ząb za podobną pracę, zaczynając od tego w mówimy o kilkunastu godzinnym dniu pracy w fabrykach, ale do tego dochodzi jeszcze macierzyństwo macierzyństwo, które maili i tutaj nie ma urlopów macierzyńskich i nie ma tak naprawdę, by opieki w taki zysk z list zinstytucjonalizowanej opieki nad, gdzie nad dzieckiem jak niania żłobki przedszkola jeśli są o jakieś ochronki przy Fabrycznej to i tak nie zapewnia mnie nie zapewniają Anny frank takiego pełnego czasu oraz opieki nad dzieckiem, więc MF, więc w OFE w tym aspekcie na pewno ten ten los los kobiet jest trudne i jest się co starać, by śmiertelność niemowląt to jest jakieś 40 % dzieci też nie mają najlepszego życia przeważnie jakieś dziesiątego roku życia 10 12 . trafiają już do fabryk żeber, żeby pracować nie idę z na przełomie dziewiętnastego dwudziestego, że w mokrej w wieku jego osoby poniżej dwudziestego roku życia to jest jakiś 1 3 1 3 ogółu robotników przemysłowych, więc mieć nic nie wyglądało różowo niezrażona owym opowiedział wszystkich też, bo jest ich bardzo dużo zdarzeń artystycznych nie tylko związanych z obchodami, które przygotowaliście znajduje państwo na stronie facebookowej czy na stronie internetowej obchodów powstania łódzkiego radnych tak bardzo krótko chciał pana zapytać Michała gazet, bo od lat pracuje pan nad tym czy uda wdrażamy już udało się już w pamięci powstanie wpisać jako pamięć historyczną przynajmniej na razie lokalną, jeżeli nie ogólno państwową miasta Łodzi biorąc nawet pod uwagę to, że już macie oficjalne wsparcie miasta może to już jest powiedzmy systemowe o się powoli staje systemowe śpiew robimy to piąty rok, a i to chyba naj bardziej widać na ulicy to znaczy jeszcze 5 lat temu wychodziliśmy ze swoimi materiałami zachęcaliśmy na duży stół do uczestnictwa w obchodach to ludzie raczej reagowali także rewolucja jest nie wiąże się z KRUS czy Max PL i nie wiadomo co to jest bolszewizm może co któryś bank SA, która się osoba przytaczała nazwiska Piłsudskiego, ale raczej, ale raczej ten temat były nieznane i myślę, że dzisiaj to już się trochę zmieniła przynajmniej ludzie wiedzą, że jest to wydarzenie ważne w historii Łodzi mnie zawsze jak każdy wie co się wtedy wydarzyło, ale tuż za jakiś krok krok naprzód na pewno cała ta impreza rośnie na pewno nasze działania są coraz coraz bardziej widoczna na innych Anny na coś w jeździe z dr hab Agnieszka Piskała stóp już bardzo na koniec krótko chciał pana zapytać, bo nieszczerze, bo gdzieś bardzo interesuje to powstanie systemu partyjnego umiejscowienie partii w najtańszym jednocześnie mamy u nas nie tylko tych partii socjalistycznych, które wspierał powstanie no ale też endecji, która była wroga w powstaniu na czym polega ten mechanizm endecki AMG cóż ewolucja, którą się jak Grecja Femen w okresie rewolucji sama w sobie, jakby interesująca, bo popyt początkowo bardzo bardzo trudno go przepraszał, że syn George życzliwe zainteresowanie natomiast czasem tak, kiedy ta nie memy ewolucja trwa coraz dłużej możliwości osiągnięcia i ostateczny cel chce jej ostatecznego celu, a które widziano demokratyzacji AM cesarstwa rosyjskiego nabyły coraz bardziej odległe coraz bardziej zdominowana była też czy za akty takiego często rozpaczliwego indywidualnego nie terroru Arne zaczęła budzić coraz większy opór, zwłaszcza tych którzy, a memy, zwłaszcza tych, którzy gdzieś tam tworzyli tam nie tylko wchodzili w skład tej warstwy grup, które miały coś do stracenia i które jakoś jednak były społecznie jeśli nie uprzywilejowane to my na pewno nie było w tej 1 pozycji na jej my najbardziej niekorzystne i w tym sensie endecja trochę wyrasta na cześć mogli określić partią porządku, a i na tym budowała swoje złe wpływy, które z czasem nie jest czasem Mylnej stały się wpływami w pływaniu masowymi i pewnie taką trochę smutną konkluzją MME tej tej rewolucji tak trotyl zwracają uwagę historycy jest tak, że amen właśnie Grecja wychodzi jako w sensie takich, by zmieściły partyjnej, a jako jako jako zwycięstwa w rezerwie Piasta z tego okresu rewolucji, choć początkowo nic na to nie nie wskazywało jako też przeciwnikiem tych powstań rewolucji zeszły rok opłatą żył ten nieporządek krytykowali bardzo pan dziękuje dr Kamil Piskała z Instytutu historii Uniwersytetu łódzkiego i Michał Gazda z krytyki politycznej Wembley państwa gośćmi dziś się finał obchodów rocznicy uroczystości rocznicowych w Łodzi radiu TOK FM ma patronat nad tą imprezą znajdą, więc państwo również naszej stronie, więc informacje oczywiście jak na stronach facebookowych internetowych samego zdarzenia informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA