REKLAMA

Transformacja polskiej energetyki. Opowiada prof. Jan Popczyk

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-24 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu energia dla klimatu temat tej audycji zabrzmi poważnie w powiedziałbym dosyć oficjalnie, a mianowicie transformacja Energi polskiej i gospodarki racją stanu współprowadzący program Radosław Gawlik Eko Unia partia zieloni także pan Radosław Gawlik był wiceministrem środowiska ochrony środowiska w latach 9 7 2 00 2 tabela dobry wieczór witam panią witam państwa szczególnie witamy naszego gościa, który specjalnie do Rozwiń » nas przyjechał ze Śląska pan prof. Jan Popczyk dzień dobry kinowy bardzo wielu mecenasów słuchaczom znany jest pana nazwisko, ale jednak powiedzmy więcej naukowiec specjalista w materii energetyki 30 lat co był pan związany z Politechniką śląską w roku 90 tym uczestniczył pan reformę energetyki stworzył polskie sieci energetyczne został pan prezesem tej firmy po 5 latach nastąpiła pewna orientacja może pan nam to przypomnieć do roku dziewięćdziesiątego z natury rzeczy systemy elektroenergetyczne Europy Środkowej, by połączone z systemami byłego związku Radzieckiego w szczególności ważny członek wielkiego systemu, który miał nazwę pokój w tym roku dziewięćdziesiątym podjęliśmy działania na rzecz przyłączenia systemu w Europy Środkowej konkretnie polskiej wtedy jeszcze Czechosłowacji Węgier później Republiki czeskiej Słowacji przyłączenia jest ze Wschodu na zachód w rezultacie skomplikowanego złożonego i wrażliwego politycznie też programu i procesu 90 piątym roku zostaliśmy przyłączeni do zachodnioeuropejskiego systemu elektroenergetycznego i w ten sposób znaleźliśmy się zachodnio Europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa energetycznego tortu był ważny moment dla Polski taka pan profesor można powiedzieć reformował energetykę z dawnego bloku RW PG militarnego też w bloku jasno powiedzieć na przyłączą nas do bloku jednak pokojowego w przyszłości unijnego natowskiego no i tego systemu bezpieczeństwa, które w tej chwili jesteśmy porozmawiamy dzisiaj o racji stanu w to rzeczywiście brzmi bardzo poważnie, ale ja pytam różnych ludzi ostatnio panią wiceprezes Bogusz Matu szewską prawda wice prezes TGE czy też biznesu osoby, która była przez 2 lata właśnie prezesem tego głównego koncernu energetycznego i i brak brak właśnie politykę energetyczną klimatycznej ona też nazwała, jakby takim naruszeniem pewnej racji stanu, więc tutaj jest duża zgoda na ten temat Jan Bonna profesora zapytał tak, przytaczając badania opinii publicznej w tej chwili badamy opinię publiczną jest więcej badań aż 90 % obywateli naszego kraju, mówi że przyszłość upatruje w energii odnawialnej rozproszonej w oszczędzaniu energii, a zaledwie na niecałe 10 potem 8 z kawałkiem rada procent uważa, że przyszłość naszego kraju jest węgiel ech, jak patrzymy na działania polityczne to widzimy, że jak w tej polityce nie dostrzegają tej przemiany pan o tym, mówił 20 lat temu, jakbyśmy Stali od 20 lat właśnie pan opowiada się za energetyką rozproszoną odnawialne i jak widać przekonał pan opinię publiczną, a mianuje na pana premierem on był wizjonerem po 20 lat temu wiedział, jaką są tak, by opinia publiczna idzie, ale jako sole idzie też świat myślę, że powiem jeszcze parę słów przypomnimy co się dzieje w tej chwili w świecie, ale za to właśnie tego, że dostaje pan zadanie takiego jak w latach dziewięćdziesiątych ma pan dzisiaj zreformować polską energetykę otworzyć się na na wiek 20 01 . jakie kroki 3 kroki pierwsze pan podejmuje taniej niż zakładano, że pan mi dobrze żyć to zawsze aluzja do tej propozycji zostania premierem, ale przeprowadzimy doświadczenie myślowe i spróbujmy odpowiedzieć ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie co trzeba by zrobić w roku 10 0 0 2 0 1 7 po pierwsze, zracjonalizować program węglowy znaczy bardzo konkretnie trzeba odstąpić od 3 i planów budowy nowych bloków węglowych te, które są w budowie, które praktycznie kończymy budować one powinny być zakończone, ale już blog w Ostrołęce absolutnie nie powinien być przedmiotem rozważań i nie powinien być przedmiotem decyzji inwestycyjnych zahamowanie inwestycji w energetykę węglową wielką skalą z blokami klasy 1000 MW, który jest odrębny problem one się nie nadają dla polskiego dla Polski ważny w dużych i duże bloki 2 MW, które są budowane jest wielkie bloki tak to jest 1 z największych błędów, które w energetyce polskiej popełniliśmy w całej historii jeśli chodzi o o sprawy rozwojowe to druga druga rzecz się należałoby niezwłocznie ogłosić odstąpienie od programu jądrowego to nie jest program na kolejny dziesięciolecia dla Polski Tref la liga Europy ani dla świata należałoby też osłabić zdecydowanie pod presją inwestycyjną na budowę nowych linii nowych stacji Invest znana inwestowanie w linii wysokiego napięcia najwyższych na moich dzieci z najwyższych napięć i w pewnym zakresie również w sieci jest 10 km to jest pierwszy blok zagadnień głównie związanych z inwestycjami i w tym roku chodzi o to, abyśmy nie doprowadzili do sytuacji, w której następne pokolenia będą płacić ogromne koszty złych decyzji jeśli chodzi o drugą w wielką sprawę to należy niezwłocznie zaczęli się budować i trojga jedno nowy układ sił w energetyce i jeżeli mówimy, o którym biegną nowy mam namyśli wielką energetykę, która dotychczas funkcjonuje i ciągle w energetykę, która jest ufundowana na paliwach kopalnych na nie nazywa wielka energetyka korporacyjna rywala w energetyka korporacyjna tak skrót WEK i to jest bez wątpienia 1 biegun tego układu sił witalnych bieguny cel ta część jej sił, lecz ich najbliższych dziesięcioleciach nie zniknie ona ta siła ma poważną rolę do odegrania w ale są też 2 inne obszary 2 inne siły to są niezależni i inwestorzy, jeżeli i dzisiaj mówimy o transformacji energetyki pamiętajmy istotą tej transformacji na 1 z płaszczy z synem to jest zmiana skali inwestycji jednostkowych w energetyce wielkoskalowej z tej energetyce WEK, żeby zbudować projekt, zwłaszcza zbudować elektrownie czy nawet pojedynczy blok trzeba mieć wypadku bloku węglowego w 100 0 klasy 1000 MW trzeba mieć 6 1 8 miliardów złotych, żeby zbudować 1 blok jądrowy o mocy 1 600 negawatów trzeba mieć 4 0 miliardów złotych na inwestycje gigantyczne pieniądze gigantyczne pieniądze i właśnie z tych gigantycznych pieniędzy wynikał model funkcjonowania energetyki to musiały być wielkie przedsiębiorcy jak socjalizm absolutnie tak jak właśnie socjalizm, jeżeli dzisiaj my budujemy źródła rozproszone to niezależny inwestor, który ma 10  000 00 0 może wybudować biogazownie klasy 1 MW niezależny inwestor, który ma 2 2  000 00 0 może zbudować już ich małą farmę wiatraków zwłaszcza, posiłkując się kredytem bankowym, czyli to jest ta siła niezależni inwestorzy którzy, gdzie wystarczającym kapitałem, aby odgrywać pewną rolę na rynku jest kapitał 20  000 00 0 lepiej by było 50  000 000 i to jest właśnie rację stanu to jest racja gospodarki, bo przecież nam potrzebna jest w skali kraju akumulację kapitału i tę akumulację kapitału możemy tworzyć właśnie w tym ważnym obszarze, jakim jest transformacja do NFZ przełomu lutego, gdy będzie do wrócimy ale jakby jakieś inne dzieci jak i sieci TEN-T ta siła trzecia to są prosumenci całkowicie nowa siła prosumenci i tutaj trzeba szeroko ich rozumieć od Kowalskiego to jest segment ludnościowy i tutaj mamy 12  000 00 0 gospodarst w domowych 6  000 00 0 w domach jednorodzinnych 6  000 00 0 w blokach mieszkalnych w miastach to jest podstawowy najliczniejszy jest segment energetyki prosumenckiej, ale to jest 1  000  800 przedsiębiorców małych i średnich, którzy na swojej potrzeby i dzisiaj mogą już dodatkowo do tych jeszcze tak niewielkie niewielkie źródła decydować o swojej sytuacji energetycznej wreszcie do segmentu prosumenckiej go należy zaliczyć również inni przemyscy ja mówię prosumenci dzisiaj to to jest ten obszar od Kowalskiego aż po wiek albo KGHM KGHM wymienia też już przemyślane i duży przemysł stawka jechała wymieniam rzeszy jako bardzo ciekawego prosumenta w ostatnich latach dlatego KGHM wymieniono, bo to jest ten odbiorca tradycyjnie nazywaliśmy, który w, którego zapotrzebowanie na energię to jest jej pół teraz za to z godziny to to jest wielka bardzo chwalą nie zawiera to powie mi też nie mówi, ale to rozumiem tych duża duże zapotrzebowanie na stres bardzo duże duże zapotrzebowanie tak, ale ten KGHM buduje dzisiaj na swoje potrzeby na źródła ich 2 3 lata no ostatnie to są bardzo ciekawym odnawialne buduje tak nie oni budują w tej chwili budowali w ostatnich latach źródła gazowe, ale bardzo wysokiej sprawności tzw. źródła bloki gazowe o Narodowym o sprawności przekraczają dziś sami chcą zaopatrywać w Energy sami się chcą zaopatrywać, ale też w pełnym zakresie muszą, bo od tego zależy bezpieczeństwo KGHM, czyli odbiorca wrażliwy bardzo wysoka niezawodność wymagana w związku z odbiorami kopalnianym mi i co ich popchnęło do inwestycji własnych źródła wytwarzania Ano parę takich przypadków niebezpiecznych, kiedy otarli się o katastrofę z powodu braku zasilania sieci najwyższych napięć no mogli się znaleźć jest niezwykle trudnej sytuacji sam na myśl, że wrócimy do tego dom i IT tak w tercecie Mocha literaci poeci obszar na wielki obszar to jest przebudowa, ale zasadnicza przebudowa rynku energii elektrycznej przyszedł czas, kiedy za pomocą konkurencyjnego rynku energii elektrycznej my możemy wyzwolić znacznie wyższą efektywność działania w tym obszarze, który tradycyjnie jest uznawany był na świecie Zaza nieefektywny strukturalnie, ale też silnych bólów możemy ochronić bezpieczeństwo energetyczne za pomocą konkurencyjnego rynku tak, że jesteśmy na progu zmiany definicji bezpieczeństwa energetycznego i wielu zresztą innych inna rzecz to my rozwiniemy może paść teraz to co było trzecim w drugim punkcie wrócimy do tego pierwszego iban PL prezes powiedział w Wawrze powinniśmy zaprzestać w ogóle w nawyk myślenia o budowie nowych bloków węglowych w środę z Ostrołęki, który planowano tutaj te inwestycje jak, która po prostu w tyle wiem co przeciętny słuchacz, który się tym interesuje powiedz tak ostatnio była mowa o tym i brak ustawy jest od tzw. rynku mocy, czyli musimy tworzyć takie rezerwy i takie zasoby chociażby w postaci tych nowych bloków węglowych, by nie groził nam deficyt prądu jak to mówi zwykły człowiek czy w danym momencie, gdybyśmy teraz powiedzieli stop stop nie inwestujemy w żadne nowe bloki czy gdyby się pojawiły z różnych przyczyn zewnętrznych prawda chociażby takie się pojawia fala upałów elektrownie nie mogą pracować czy czy to co jest wystarczy tak zdecydowanie czy nie grozi nawet słynny Blackout gradacji wyłączenie systemu energetycznego, bo tu też w tym danych grozi nam Żalek szantażuje nas strony grozi nam Blackout, ale warunek jest zawsze ten sam będzie postępować racjonalnie, jeżeli będziemy podejmować błędne decyzje, jeżeli weźmiemy zaniechany pewnych działań potrzebnych na to, że nie z natury rzeczy nieszczęście się może zdarzyć, ale wracam do euro do tego czy właśnie w lecie n p. w lesie nie grozi nam deficyt mocy dwudziesty stopień dla zasilania tak jak to było w sierpniu 20 1 5 roku nie grozi nam podkreślam pod warunkiem, że racjonalnie będzie działać wstecz, jeżeli jest upał to co to oznacza, że słońce świeci i to mocno świeci, a w takim rajdzie my musimy zacząć inwestować źródła fotowoltaiczne te źródła, które zapewniają dodatkową energię elektryczną wtedy, kiedy świeci słońce, czyli mamy realizację potrzeb jedno precyzyjną jak laserem celujemy w celu ich realizujemy też ten cel, jeżeli nam grozi deficyt letni deficyt letni i jej to południowy to jest nowa kategoria w elektroenergetyce to natychmiast powinniśmy odpowiedzieć czy inwestycjami źródła fotowoltaiczne, a tymczasowo działa tak, że coś tak dobitnie widać, że jedno źródło energii się wycofuje duże bloki węglowe, a na to miejsce wchodzi fotowoltaika, a ktoś powie no tak, ale zarasta fotowoltaika tak to ma pan rację to przecież zły ale gdzie jesteś my to ile lat potrzebujemy, aby na już na teraz zaś za miesiąc będą takie upały z o dziwo, odpowiadam, jeżeli nie było Blackout jeżeliby wielka energetyka, zwłaszcza polskiej sieci elektroenergetyczne dzisiaj pozwoliły sobie dopuściły do blackoutu w nadchodzący nadchodzące upały to byłby to gwóźdź do trumny dla wielkiej energetyki, bo tu wielka energetyka, aby została obnażona, jeżeli mówimy o dynamice to 1000 MW w energetyce fotowoltaicznej możemy bardzo szybko, a zbudować nowych Niemcy byty zbudowały w ciągu pół roku nam potrzeba więcej może 2 lat może 2 lat tak, ale pamiętajmy dzisiaj nie ocieramy się o granicy deficytu mocy ZO sta jesteśmy pod ścianą towary absolutnie absolutnie tak Otóż my nie widzimy coś co się dzieje co się stało przecież mamy zupełnie nowe bloki blok Łagisza 4 50 MW blok Pątnów 4 50 MW blok Bełchatów 8 50 MW to są ostatnie lata te bloki weszły do do eksploatacji nie wiemy, że we Włocławku to jest prosument już blok zakłady chemiczne mamy 4 50 MW blok gazowy o parowy Płock Petrochemia kończy budowę bloku gazowego gazową parowego wsi IZ negawatów Jastrzębska spółka Węglowa z kin wchodzą nowe moce siłowni sprzyjają nie tylko chorych na energetyce jak zawodowe mówią, że absolutnie absolutnie tak KGHM, o którym mówiłem już 2 bloki po 4 5 MW, jeżeli to wszystko złożymy razem to to jest bardzo już dużo, a pamiętamy, że w budowie są 4 bloki klasy 1000 MW i one w tym roku już nie, które powinny być uruchomione nasze powinny być uruchamiane dla tysięcy 15, ale jest szansa na 10 17 jest w Kozienicach to są 2 bloki w Opolu też pan profesor nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, który mi się nastraszyć prawda nabywanie Leninowi ze podkreślam ciągnie jak rozumiem to bez sieci energetyczne racjonalnie działać, ale jak rozumiemy to to ja warzywnych dzisiaj mówię bardzo mocno trzeba zrefinansować bezpieczeństwo energetyczne, bo co innego jest bezpieczeństwo energetyczne w systemie monopolistycznym takim, jaki istniał przez ponad 100 lat retro energetycy, a co innego jest bezpieczeństwo energetyczne na ręku i energii elektrycznej z technologiami, które dzisiaj mamy do dyspozycji to jest bardzo ważny i teraz bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj często jest używany jako pojęcie do scharakteryzowania zagrożenia systemu elektroenergetycznego i często utożsamia się bezpieczeństwo energetyczne z bezpieczeństwem systemu Lalek Barbie nazwał ostrzej grup interesów właściwie je mazda zneutralizować druga sprawa, bo pierwszy ten aspekt ma wymiar techniczny rozumiem atutem mamy grupę interesu latarkę i bezpieczeństwo grup interesów no i jest niezwykle niedobrą sprawą, że dzisiaj te grupy interesów przeszły do artykułowania swoich interesów bardzo otwarty sposób mówią nam są potrzebne pieniądze są nam potrzebne pieniądze i trzeba stworzyć możliwości dopływu pieniędzy, a nie odpowiadają na pytanie, jaka jest efektywność wydatkowania tych pieniędzy, jaka jest efektywność inwestycji i to jest potężne na nadużycie sterylnie musimy sobie z tym musimy sobie, dlaczego jak węgiel jak pan to wytłumaczył rządzącym prawda to jest trudne ja wiem, bo ten rząd właśnie zaktualizuje węgiel poprzedni rząd trwał prawda przy węglu nie chciał przyjmować do wiadomości no mamy jedno latek z takich zdarzeń opinia publiczna jest dużo dalej niż politycy jak wytłumaczyć, że nie warto pchać pieniędzy z naszych pieniędzy to grubo się czy pieniądze pójdą na Ostrołękę n p. tego VAT-u wyjaśnił, dlaczego jest bardziej i bardzo bardzo prosty to wyjaśnić Otóż przez ostatnie 2 0 lat, kiedy właśnie stopniowo odstępujemy od mechanizmów rynkowych co robimy upychane do opłaty systemowo sieciowej wszystkie koszty, które na rynku i nie mogą być opłacone, których nie da na rynku płacili ci z taryfy wkładamy w to, że konsumenci radzą władzom wszystkie składniki, których na rynku nie da się z nimi sfinansować i jeżeli mówimy o rynku mocy o rynku mocy i mówimy o tym, że potrzebne wsparcie dla wielkiej energetyki jedni mówią 2 miliardy rocznie inni mówią 4 miliardy przed 2 miliarda do naszych rachunków za energię elektryczną czy dojdzie składnik w wysokości około 30 zł za media megawatogodzinę przy 4 dojdzie do wysokości 60 zł ponad 6 2 i my zapłacimy dopiero są ceną w tym drugim przypadku cena energii elektrycznej dla Kowalskiego wzrośnie o 10 % o 10 % są wzrost nie jest wielki, ale jest inna sprawa, że tutaj wydatkuje my pieniądze nieefektywnie dzisiaj nikt nie wygrywa konkurencji w otwartym świecie, gdzie istnieje konkurencja nikt nie wygrywa nie efektywnymi działaniami, żeby wygrywać swoją pozycję na świecie trzeba efektywnie wykorzystywać środki, które się na ty też bank proponuje rozejm wciąż przychody z drugiego punktu, bo on się z odpowiedzią efektywne zainwestowanie pieniędzy nie tylko naszych budżetowych pieniędzy, ale i prywatnych inwestorów, bo rozumiem mówiąc o tym, dopuszczeniu do not do tego rynku tego tego drugiego gracza prawda, czyli niezależnych inwestorów, ale też prosumentów mówi o zaangażowaniu środków własnych ludzi firm badani niekoniecznie w 2 4 miliardów, które rząd chce wyciągnąć z kieszeni absolutnie ta jest jak i jeżeli przegapimy ten sprawdzony popełnimy historyczny władnej już popełniliśmy ten błąd, ale chodzi o to, że skutki będą jeszcze gorsze od duszy jak jest perspektywa prosumenta na rynku energii elektrycznej, ale w ogóle na rynku energii elektrycznej ciepła i pali w transportowych, bo były te 3 nośniki energii nam są potrzebne w życiu codziennym, ale energia elektryczna do zasilania odbiorników energii elektrycznej ciepło grzewcze i ciepło do produkcji i ciepłej wody użytkowej no i paliwa na 4 transportowe są one są nam po potrzebne jest tutaj mamy sytuację następującą całkowitą zmianę perspektywy prosument nie pokrywa kosztów dostaw energii od wielkich firm korporacyjnych prosument inwestuje lew własny majątek CIT jest zmiana zasadnicza perspektywy spojrzenia przekształcą koszty zakupu energii elektrycznej, zwłaszcza jeżeli mam podejrzenie, że te koszty są równie efektywny sposób kreowany przekształcono w inwestycje własne, jeżeli inwestycje własne to się bardzo mocno zastanawiam jak te inwestycje na tak angażuje zalega biały angażuje swój kapitał, jeżeli wyposażony dom swój źródło fotowoltaiczne zarządzane za pomocą infrastruktury energo elektronicznej za pomocą infrastruktury teleinformatycznej, jeżeli ten swój dom wyposażony w pompy ciepła zasilaną właśnie ze źródła fotowoltaiczne jego i jeżeli jak buduje terminal dla samochodu elektrycznego to ja nic innego nie robię jak tylko zwiększam ceny mojego domu radzimy w Polsce jeszcze nie mamy zbyt płynnego rynku nieruchomości, ale doświadczenia zachodnie wykazują, zwłaszcza szwedzkie, jeżeli ja przekształca tradycyjny domowy dom inteligentny 0 energetyczny to nakłady potrzebne na grę operacje na tych transformację ocenia się na około w tej chwili 1 0 15 % ceny domu w tym jest ono niewiele też stosunkowi, a wartość domu po takiej operacji wzrasta od 2 0 2 5 % to jest właśnie to co zyskuje prosument jest niewątpliwą rzeczą rzezie prosument efektywniej wydaje swoje środki, zwłaszcza przy technologiach którymi dzisiaj dysponujemy, a który jeszcze parę lat temu na rynku komercyjnie nie było nie były one dostępne będą mówić o ogniwach fotowoltaicznych mówię o styl tele informatycy są routera ach, które zarządzają 2 źródłami odnawialnymi na cały cały szereg tutaj z diety Tychy elementów nowoczesnej infrastruktury to podróż na temat prosumenta, bo body Ball dokonał też bardzo się Kaja się spodoba przyznaje się na 7 w temacie, ale pierwszy raz widzę jak spotkam się z takim podejściem, że Rosell pomp definicję prosumenta także na firmy i nawet KGHM pan uznał za 2 zabudowa za prosumenta co jest my jesteśmy przyznajemy środowiska ekologów to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prosument jestem mały prawda to to jest 10 mionów ludzi potencjalnie byłoby daj Boże, żeby znosić Rapida powstały w byłym baterie są w foto ogni w, a to pewnie jest dłuższy proces też rozumiem takie dodał pytam się, że pan uważa, że dużo lepszą alokację byłoby zainwestować w fotowoltaikę na wybieg, żeby przeciwdziałać tym tym letnim blackoutu to będzie bardziej efektywne inwestycje z tych powodów, o których pan powiedział nic angażować się rynek mocy, gdzie musimy jako podatnicy dopłacili produkt albo jako konsumenci zapłacili za zatem rynek mocy prawnej absolutnie jej pamiętajmy jak sobie sytuacje tworzymy, jeżeli blok węglowy, który z natury rzeczy jest właściwy dla pracy czy do pracy w podstawie, czyli rząd powinien pracować rocznie z pełną mocą 6 000 cały czas coś komunalnych oraz jak najwolniej za pomocą takich wyroków chcemy rozwiązywać problemy związane ze szczytowym obciążeniem, którego czas to jest 100 0 godzin to jest to elementarna nieefektywny jest to podstawowy fundamentalny błąd do pokrycia w szczytowych obciążeń związanych z klimatyzacją w szczególności trzeba dobrać źródła właściwe z tego punktu widzenia i tymi źródłami są źródła fotowoltaiczne tak jak powiedzmy energetyka wiatrowa jest dobra, aby rozwiązywać problemy związane z zimowym szczytem Unii, bo wiatry wieją w zimie częściej mocniej Malepszy mają lepszą charakterystykę energetyczną przypominam państwu, że naszym gościem jest broniących energia dla Kima jest pan prof. Jan Popczyk eksperymenty energetyki współprowadzący program Radosław Gawlik ego unijna to partia zieloni wracam do tego pytania dla mnie zaskoczeniem, że KGHM rozum inny biznes tak wysokim spory gra tak to są nasze koncerny z innych branż pan włączył do prosumentów, dlaczego tak, aby może to dobry pomysł właściciela jest bardzo dobry pomysł, bo energetyka prosumenci ska oprócz tego, że polega na przetworzeniu kosztów w inwestycje to pozwala realizować łańcuchy wartości dzisiaj funkcjonujemy w świecie, w którym kupujemy energię elektryczną kupujemy ciepło z sieci ciepłowniczej bądź też paliwa do wytworzenia w sobie ciepła indywidualnie n p. gaz ziemny kupujemy paliwa transportowe, żeby jeździć samochodem, a w energetyce prosumenckiej zupełnie inaczej to wygląda i tu może przejdę od razu właśnie do tych inwestycji, które go w ostatnim czasie bardzo dynamicznie powstają naprzeci w, jeżeli Jastrzębska spółka Węglowa buduje blok gazowy 70 MW to dlatego, że ma gaz koksowniczy i jeżeli ma gaz koksowniczy to albo ma kłopot z tym gazem albo na korzyść z tego gazu, jeżeli buduje blok wytwórczy za pomocą, którego produkuje energię dla siebie PL, a jednocześnie symbolizuje utylizuje gaz koksowniczy weto to jest łańcuch wartości to jest nie 1 wartość tylko to jest kilka wartości i nie da się zrealizować tego, że w energetyce sektorowej tak jak ona dotychczas funkcjonuje, jeżeli KGHM buduje bloki gazowe to dlaczego buduje, bo na odbiór ciepła woda to jest 1 rzecz, ale też wie dokładnie, jakie ma 2 maja w skojarzeniu z zemsty oskarżony o pomocy tam można jeszcze skojarzenie budować oprócz tego, że mówię są to nowy blok i kombi gaz gazowa parowe z natury rzeczy o wysokiej sprawności, ale oni budujące bloki dlatego, bo wiedzą i oni najlepiej wiedzą, jakim jest potrzebne bezpieczeństwo energetyczne i jakie są zagrożenia w procesie technologicznym, za który odpowiadają i to oni najlepiej potrafił dobrać ich źródła do swoich do swoich potrzeb na tym polega właśnie ta przewaga energetyki prosumenckiej i teraz wróćmy do KGHM -u, jeżeli mi ktoś zechce powiedzieć, że KGHM nie umie zakontraktować bloku kombi das swoich potrzeb to pijani przerwę rozmowę, bo KGHM ma rynkowe doświadczenie znacznie większe niż grupy energetyczne, bo operuje na rynkach światowych ma doświadczenie wprawdzie z miedzi, ale to doświadczenie daje się wykorzystać w kontaktach biznesowych z również daje się przełożyć na kontraktowanie bloków na bardzo dużą kulturę zawierania kontraktów umów na relacje z biznesem, czyli właśnie ci prosumenci przemysłowi oni są szczególnie predestynowani do zmiany w swoich systemów energetycznych w szczególności elektroenergetyczne, bo najlepiej znają swoje potrzeby najlepiej znają swoje możliwości i mają bardzo duże doświadczenie na rynkach światowych rynkach kapitałowych i biznesowych to samo to są powody, dla których Mladić jest jeśli będą prosumenci w i reagować do domu dodaje, że ci się biznesowi prosumenci podobały dużo lepiej się porodu też niechętnym prosumenta rządem może się bardzo pytają nawet inż. Walentego po sumach prosument scen, ale robią te bloki i nikim właściwie tutaj nie stanie w tym przeszkodzić prawdopodobnie tak jak nam Nomi, który by chciał się zainstalować w rytm w radach fotowoltaika i innym Kowalskim germańskiego wroga zgoda, bo oni znakomicie potrafią ukształtować swój swoją infrastrukturę energetyczną we własnej osłoni to znaczy tak dobrać źródła, aby nie produkować za mało nie produkować za dużo produkować sam raz pod własne potrzeby, które są dobrze zdefiniowanej, a to nazywam szyciem garnitury garnitur na miarę sprawdzimy w tej chwili odstępujemy władzy ale, ale wyraźnie, ale w wypadku energetyki właśnie takie szycie garnituru na miarę, czyli jest dobór infrastruktury energetycznej pod konkretne potrzeby i z wykorzystaniem konkretnych możliwości jest absolutnie na tym etapie racjonalny zresztą doświadczenia światowe to pomoże tak marzy tylko, żebyśmy teraz zwalić proso prosumenci drobni z tymi dużymi konsumentami są logistyki wpłynęli do pana rząd, żeby otworzył ten ten rynek Echo w i wydaje mi się, że to jest coraz bliższa perspektywa, dlatego że w wielki przemysł różnie nazywać to energetyka prosument, skąd jedni nazywają jeszcze tradycyjnie energetyką przemysłową zawodową na przemysłową energetyką prawda trudno jest jej historia, ale dzisiaj i z jedno już do obiegu weszło określenie energetyka program prosument ska również w Landtagu przemysł wielkiego przemysłu, a ja chcę wolno panie profesorze poprosić o rozwinięcie tego wątku pan powiedział uważam, że nie ma przyszłości dla energetyki jądrowej przecież, że zwolennicy mówią w ten sposób Ależ to jest najprostszy sposób jeśli idzie o poradzenie sobie z emisją co 2 to jest czysty przeciwnicy natomiast często używają argumentu finansowego omówią najzwyczajniej, kto jest za drogi to jest źródło za drogie pomijam tu, a może właśnie dla pana też gra rolę dlatego proszę o rozwinięcie no aspekt tego niebezpieczeństwa i tego co robimy z odpadami co się dzieje, gdy zakończy swoje życie jak elektrownia jądrowa i t d. bo to jest kolej też osobny wątek i jaki jest pana zdanie, dlaczego pan mówi nie ja takie poczucie, że dochodzi od wypadku Banach balować, gdy za drogo i Reja mówienie i coraz bardziej radykalny jestem w tym zakresie, ale to, dlatego że doświadczenia z ostatnich lat w jego nie dają mi innej możliwości co 30 lat temu wówczas energetyka jądrowa nigdy nie należałem w dziewięćdziesiątym roku decydowałem 1 byłem 1 z tych, którzy zdecydowali Wall Street było z ministrem Syryjczykiem, który był ministrem też przemysł zdecydowali o odstąpieniu od budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec drobiazg tylko miliard dolarów straciliśmy na dania obok też podział na tak no bo najpier w była inwestycja podejrzewano, a to trzeba się inaczej patrzeć bo gdyby ją dokończono i wyprodukowała do wagonu obydwa odpowiadam odpowiadam jak pokazują doświadczenia europejskie nie wykracza nie może poza Europę, by było łatwiej mamy z Europy w tej chwili 2 bloki w budowie w 20 0 5 roku bloki zostały rozpoczęte budowa bloku została rozpoczęta to 1 blok sama jest we Francji drugi blok Olkiluoto w Finlandii 2 elektrownie i jest rok 2 0 17 6 lat bloki miały być oddane do eksploatacji w 20 0 9 roku, a to są dzisiaj jest pewne to trzykrotnie większe nakłady inwestycyjne w stosunku do tych, na podstawie których była podejmowana decyzja jak się to skończy zobaczymy, ale przejdźmy do trzeciego Europejskiego projektu jest Chinka pointy to jest wielka Brytania to jest tutaj układ niezwykle silny, bo to jest francusko Brytyjsko chiński, ale są jest słynny kontrakt różnicowy dla bloków w tej elektrowni zgodnie z tym el kontraktem różnicowym energię elektryczną przez 3 0 lat przez 3 0 lat 3 5 będzie kosztować 9 2 ,5 funta za naga VAT-u od godziny, jeżeli sobie to szybko przeliczymy to jest około 500 zł za media, dlatego że tyle kosztuje w ich energia może im się żelazo lepiej będzie, jeżeli pozostaniemy wielkiej na pytania ile, bo w tym roku 2 0 1 7 wielka Brytania jest w trakcie realizacji największej farmy wiatrowej morskiej farmy wiatrowej z blokami pojedynczymi ze źródłami pojedynczymi o mocy 8 MW niewyobrażalna sprawa jeszcze parę lat temu tak duży i jaka jest cena z tych nowych bloków dalej inwestycji dla zwierzaków zumbę to jest oferta może to jest to jest morska sól morska elektrownia farma farma wiatrowa, jaka jest cena 50 EUR za megawatogodzinę 50 EUR 50 EUR, jeżeli ja to dobrze przelicza przez główny kurs uwzględnia kursy euro jest to 200 zł trochę ponad 200 zł w porównaniu z 50 0 w wypadku elektrowni wiatrowej w 2 i tu zawiedli tu są tu jest sedno sprawy mecenas NLP jest energetyki wiatrowej morska energetyka wiatrowa jest na energetykę na bardzo stabilna albo długim czasie na wykorzystanie mocy zainstalowanej w wywiadach wieją nad morzem dały szans regularnie rzędu 4 000 godzin nawet rocznie Otóż tutaj mamy 200 zł, a megawatogodzinę i tak cena jeszcze mniej znana, ale jest wpada w i pewnie już potencjał jest nieduży ale, ale ciągle jeszcze istnieje, a cena energii elektrowni jądrowych tylko może rosnąć, a zatem, o czym mówić dzisiaj podejdź trzeba podejmować decyzje nie w środowisku wysokiego ryzyka, ale dzisiejsza podejmować decyzje w środowisku wysokiej pewności, bo ta sytuacja powstała w ostatnich latach, a wcześniej karany w Polsce dysydent Kosek na jej to są kraje, które planują energetyka jądrowa tak, gdyż one wiedzą chyba na laurach, ale nie udźwignie sam dał rady tak cieszyli się jak z Czeladzi z tymi argumentami wybieram się z obserwacji tego co jest budowla wraz z jego nam, że w państwach tortury nie są sprawy dla grzecznych dzieci mamy do czynienia z ogromnymi interesami mówimy tutaj Olek europejskim wymiarze Europejski wymiar przywołujemy bloki z rana Wilk Olkiluoto w Hinkley Point to są bloki budowane przez francuską, a rezerwę ikony przemysłu energetycznego jądrowego w co się stało z Arreolą zbankrutowała to pokazuje, że mamy do czynienia z nieczystymi interesami, a rada została przejęta przez EDF państwo państwo firma przez państwo i to jest jest piekielnie trudna sprawa dla Francji, ale popatrzmy na na inną sytuację szef budżet Francuzi dopłacą panie Janie wywozowe chcemy grać w lidze francuskiej i raczej nie wypowiada się Marcel no ale w każdy myśli, ale wracam do jedno z innej innego wątku tym razem już japońską amerykańskiego Otóż my wszyscy Toshiby japońska wykupiła bilet działał jądrowy USA Chin hałda i co się stało w tym roku w firma splajtowała właśnie ten oddział w puławskim pchały za zbankrutował i tutaj są różne domysły ja w to nie wchodzę pokazuje tylko, że mamy taką oto kondycje przemysłu jądrowego rocznego światowego Alfy dostawców dóbr inwestycyjnych dla tej energetyki w tej sytuacji nie ma się co łudzić się wojna propagandowa dotycząca miksu energetycznego one jeszcze przez wiele lat będzie trwać, bo tutaj mamy do czynienia z walką na śmierć ich życie, jeżeli 1 ikona bankrutuje Westinghouse jest jeszcze z większą ikoną energetyki jądrowej na końcu od Stanów zjednoczonych i byłego związku Radzieckiego zawsze się rozwój energetyki jądrowej lata pięćdziesiąte pięćdziesiąty 03 10. czwarty galerii Istebna Lwów nasilał po sobie gaz łupkowy w Polsce wchodzi miks uwzględniamy go w tej chwili w paniach jakieś nowe tematy zażywa gaz łupkowy poza zawieraną na gaz łupkowy na razie wróciłem, więc de zoo palmiarni załodze wrak wróci, ale do siebie gaz łupkowy w Polsce w ramach rozwijania tak zostało z wyciszonym mimo wielkich nadziei, tak więc mieć emeryturę, by z Lechią, ale jeżeli jeżeliby państwa energetyka jądrowa dostawcy dóbr inwestycyjnych bankrutują, jeżeli nie będzie inwestycji gaz łupkowy to dlaczego dlatego, że tyle energii nam nie jest potrzebny to jest zasadniczy zasadnicza sprawa postęp, ale może tam to miał być kaliszanie coś gazu łupkowego właśnie na tym polegała transformacja i osiągnęliśmy taki etap liderem musimy odkryć do końca karty jednak się wykorzystać potencjał efektywności energetycznej apotem wykorzystać zasoby energii odnawialnej, jeżeli państwo byście mnie zapytali w takim razie i jaka jaka przyszłość to powiem, ale to muszą być wszystkie te 3 bloki działań, o który na początku mówiliśmy spełniane uczy przysłowie jest taka, że musimy stworzyć Mono rynek energii elektrycznej Mono rynek, czyli aż 1 1 ze źle brzmi, bo Mono rynek takich jak i monopol się boją na woli PiS jest pewne niebezpieczeństwo w nazwie trzeba dać racjonalizować pewnie też tą nazwą, ale dzisiejsze rady dokonać pewnej przebudowie świadomość, że musimy się Energie odnawialne źródła energii ME do lat 30 lat energię elektryczną energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii jest to możliwe i jest to możliwe z tym, że musi to być w procesie złożonym procesie mianowicie wykorzystanie energii elektrycznej budowa źródeł odnawialnych, ale dalej ta stylizacja budownictwa w drodze po stylizacji, by uderzyć budynki pasywne oraz wymagane wyniki badań rynku pasywnych wykorzystanie technologii domu pasywnego jest potencjał w w Polsce, bo w innych krajach jest inaczej, ale w Polsce mamy potencjał pięciokrotnego obniżenia zużycia energii od dna na ciepło grzewcze inni na ciepłą wodę użytkową, jeżeli temat teraz elektryki był ujemny ciepłownictwo, a do tego służy nam pompa ciepła to zużywany trzykrotnie mniej energii elektrycznej, bo to jest podstawowa właściwość Pompei i ciepła leży napędowa energia elektryczna jest trzykrotnie mniejsza nawet tutaj istotne może być lepszy niż ciepło użytkowe potem już to, które nas grzeje to, które pozwalałyby produkować ciepłą wodę użytkową nie chce wchodzić w problemy termodynamiczne, ale tutaj mamy bardzo silne podstawy tego zjawiska i trzecia sprawa musimy zidentyfikować transport to znaczy przekształcić ten transport czy dokonać transformacji w kierunku samochodu elektrycznego, gdzie znowu samochód elektryczny zużywa około trzykrotnie mniej energii niż samochód napędzany paliwem transportowym paliwami płynnymi, jeżeli to wszystko będziemy robić, a musimy to robić, bo to robi świat to też robi robi Unia to możemy być spokojni o to, że nie braknie nam energii i nawet nie jest potrzebna energia UE ani z elektrowni jądrowych ani z elektrowni węglowych ani z gazu łupkowego jak próbuje dotrzeć do naszych polityków prawda czołowych z partii opozycyjnych też oczywiście jestem otwarty na na napis, bo uważamy to jest to musi być consensus będą dotyczący przyszłości tej transformacji energetycznej klimatycznej jeszcze raz ponad 3 rady los syntetycznym skrócie co powinni ci politycy nasi w jakiej zgodzie wykonać ich powinien doprowadzić do osłabienia presji inwestycyjnej, aby Polska uniknęła w kolejnych dekadach ogromnych kosztów złych inwestycji w złych inwestycji nietrafionych inwestycji ogromnych kosztów osieroconych, których na rynku się nie da Silva na węglu energetyce atomowej węgiel energetyka atomowa, ale również osłabienie dynamiki inwestycji w sieci najwyższych napięć trzeba się skoncentrować na sieciach średnich i niskich napięć druga sprawa zbudować trój biegły nowy układ sił w energetyce i to w całej energetyce mianowicie oprócz energetyki wielkoskalowej, która istnieje wykreować w bardzo szybkim tempie segment czy niezależnych inwestorów oraz segment prosumentów, jeżeli 3 bieguny zostaną ukształtowane to interakcje między tymi biegunami zapewniają nam efektywność i zapewniają nam bezpieczeństwo to jest potęga na najbliższe lata, zwłaszcza że każdy z tych segmentów ma inne właściwości, które dają bardzo dobre efekty są ekonomia, ale i też w technice w bezpieczeństwie i trzecia sprawa to jest rynek energii elektrycznej przez 2 5 lat ostatnie nie przebudowaliśmy taryf końcowych mówi o odbiorcach końcowych, bo duży postęp został zrobiony na rynku hurtowym tam mamy giełdę taryfy to są koła znak, że jak te mechanizmy, które dotyczą Kowalskich, ale też inni małego średniego przemysłu wielkiego przemysłu taryfy ustala się raz na rok taryfy mają stawki stabilne w ciągu roku, jeżeli się zmienia bilans pojawia się operacyjne nierównowaga produkcji i zapotrzebowania trzeba za pomocą cenzury wymuszać elastyczność cenową popytu na rynkach konkurencyjnych jest to od bardzo dawna znana właściwość nie ma powodu dzisiaj, kiedy mamy taką teleinformatyka jakoś udało się w ciągu ostatnich 2 0 lat nie ma powodu, aby ten rynek nie działał znacznie znacznie szybciej i tutaj doszukuje się w głównej gwarancji w najbliższych latach bezpieczeństwo jest aktywność bardzo serdecznie panu dziękujemy KNF zezwoli Annę Fotygę ekspert modeli energetyki wieloletni prof. Politechniki Śląskiej od 20 lat mówiące o potrzebie energetyki rozproszonej współprowadzący Radosław Gawlik ego nie partia zieloni były wiceminister ochrony środowiska dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA