REKLAMA

OHP wiecznie żywe?

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-06-26 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:29 min.
Udostępnij:

Ruszyły prace komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Powróciły też pytania o jej konstytucyjność; Rozwiń »

Dziś także: wydarzenia minionego weekendu w Radomiu - między innymi pytanie, czy policja właściwie zabezpieczała manifestację KODu w tym mieście;

W naszym magazynie ponadto: o wciąż istniejących, i działających, ochotniczych hufcach pracy;

Będzie też o kolejnej akcji przestrzegającej przed skutkami zażywania nad wodą alkoholu. tym razem adresatem nie są jednak jej adresaci. Wyjaśnimy oczywiście o co chodzi. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, gdy po siedemnastej Bartosz Dąbrowski dzień dobry 30 w programie ruszyły prace komisji weryfikacyjnej d s. warszawskiej reprywatyzacji dowodził też pytania o ich konstytucyjność w tej części programu także wydarzenia minionego weekendu w Radomiu m. in. pytanie czy policja właściwie zabezpieczało manifestacje KOD -u w tym mieście w naszym magazynie ponad to wciąż istniejących działających Ochotniczych hufcach pracy misja weryfikacyjna d s. warszawskiej reprywatyzacji Rozwiń » rozpoczęła prace dziś przez 7 godzin przesłuchiwała pierwszych świadków w sprawie dotyczącej nieruchomości przy twardej 8 i 10 to właśnie z tej lokalizacji na skutek roszczeń musiało się wynieść jedno z lepszych stołecznych gimnazjów na posiedzeniu komisji nie zabrakło jednak po raz kolejny głosów o tym, że zespół jest niekonstytucyjne obradom i przesłuchaniu świadków przysłuchiwał się reporter TOK FM to Roch Kowalski komisja weryfikacyjna na pierwszej rozprawie bardziej niż na kwestii nieruchomości przy twardej 80 skoncentrowała się na tym jak w ogóle wyglądał proces zwrotów stołecznych nieruchomości dlatego też świadkowie byli pytani o to w jaki sposób nadzór nad postępowaniami prowadziła prezydent Warszawy jak szczegółowo zorganizowana była praca urzędu i czy kuratorzy lub handlarze roszczeniami bezpośrednio próbowali wywierać wpły w na podejmowane decyzje kluczowe w tych kwestiach były zeznania 1 z byłych urzędników ratusza Krzysztof Śledziewski przyznawał, że zarówno u niego jak i jego współpracowników pojawiały się wiele wątpliwości co do tego jak proces zwrotu nieruchomości był prowadzony rozmawialiśmy także istnieje kilka grup ludzi, którzy w reprywatyzacji warszawskiej zrobili sobie biznes i to było właśnie wypaczania bądź 90 % decyzji było wydawanych dla ludzi spadkobierców, którzy nie wiem straci i krewnych w Katyniu byli represjonowani po czterdziestym piątym roku natomiast były pewne grupy, które traktowały reprywatyzację stricte biznesową, ale informować przełożonych, że coś może być sprawy reprywatyzacji takie są tego, że pojawiają się dziwne okoliczności to czy co ci przełożeni z tym wszystkim jest rozłożenie doskonale wiedzieli, gdyż każda korespondencja przechodziła przez panie było tak, że ktoś przyniósł do szeregowego pracownika pismo o decyzje dokumenty spadkowe czy jakiekolwiek inne dokumenty przechodziły przez przełożonych w trakcie przesłuchania pojawiały się także bezpośrednie oskarżenia pod adresem prezydent Warszawy Krzysztof Śledziewski mówił m. in. o tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz miała prosić o dokumenty w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 1 6, którą później odzyskała rodzina jej męża jednak najbardziej kontrowersyjna teza padła w odpowiedzi na pytanie o bezpośredni wpły w władz Warszawy na procesy reprywatyzacyjne prezydent miasta wyznaczył ile decyzji reprywatyzacyjnych macie państwo to była relacja moich zwierzchników kierowane nie tylko do mnie tylko do ogółu pracowników, iż wiąże nas liczba czysto decyzji myśmy chyba nigdy tego postulatu nie spełnili panie przewodniczący natomiast dno robiliśmy różnie, aby ta decyzja zwiększać m. in. jeńców z takim sztucznym zwiększeniem limitu decyzji było to, że wydawaliśmy 2 decyzje co do 1 nieruchomości tak, żeby górę zadowolić liczbą wydawanych zwracanych nieruchomości i to właśnie te zeznania w ocenie przewodniczącego komisji Patryka, jakiego są najbardziej szokujące wiceminister nie szczędził słów i mówił nawet o potencjalnym przestępstwie, jakiego mogła dopuścić się prezydent Warszawy nakazywano pracownikom ratusza wydawanie decyzji reprywatyzacyjnych rocznie naciskano na to, żeby wydawać takie decyzje nakazywano urzędnikom, żeby pozbywać się majątku publicznego ZOZ jednak szokująca rzeź po takim oświadczeniu w normalnych demokracjach to sypały się partie polityczne postawy przecież właścicielami dotychczasowych tych dotychczasowych jej nieruchomości, które miały się prowadząca nabór prowadzą one albo skarb państwa aktorzy zwierzchnik, mówi że macie tyle rocznie oddać się majątku publicznego czy to nie jest skandal, że to nie jest skandal to co jest skandalem, ale w cieniu dzisiejszej rozprawy swoje racje próbowało udowadniać też właśnie Hanna Gronkiewicz-Waltz najpier w poinformowała, że skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nią, a komisją, a potem odpierała zarzuty z zeznań na Twitterze głosów o niekonstytucyjność komisji było jednak więcej pełnomocnik Marcina Emmy mówił na rozprawie, że stanowczo sprzeciwia się działaniu zespołu, bo podstawy jego istnienia są niezgodne z ustawą zasadniczą zarzucał też szczególnie przewodniczącemu komisji stronniczość sposób prowadzenia rozpra w polegający na tendencji nie udzielam głosu pełnomocnikom strony jest już samo w sobie powody do stwierdzenia, że zachodzą wątpliwości co do bezstronności przyjąłem pana wniosek, ale jakoś nie skończy, ale jak oceniają, że Walasek, ale ja prowadzę sprawę czy nie macie dość ja Szanowni państwo dość dość tego nie pozwól panie przewodniczący miał się fakt wyłączyć z tego, że na jeziorze jest, bo teraz obroni pan sam siebie, więc proszę pozwolić panu karnet chcę państwu powiedzieć nie chcę państwu powiedzieć tak, że ostatni raz pozwala na to, aby pan swobodnie sobie włącza mikrofon i mówił, kiedy chce drugi świadek, czyli była urzędniczka Warszawskiego ratusza w ogóle odmówiła składania zeznań komisja ukarała ją karą grzywny w wysokości 3 000 zł z kolei trzeci wezwany zapewnił, że proces dotyczący nieruchomości przy twardej 8 i 1 0 został przeprowadzony zgodnie z przepisami komisja decyzje w tej sprawie ma wydać w lipcu Roch Kowalski ta kasa dodajmy jeszcze, że kolejne posiedzenie komisji w najbliższy czwartek 2 9 czerwca zmieniamy temat prezydent jest doniesienie do prokuratora generalnego złożona przez Platformę Obywatelską jest też dochodzenie wszczęte przez prokuraturę w Radomiu chodzi o wydarzenia soboty, gdy młodzież Wszechpolska zaatakowała legalną pokojową manifestację KOD-u 1 z działaczy komitetu obrony demokracji został powalony na ziemie byłby bity kopany ci, którzy dowiedzieli mówią, że na miejscu nie było policji nie może być powinna w Radomiu było dziś Anna Gmiterek-Zabłocka szefowa radomskiej prokuratury Rejonowej Urszula Zajkowska powiedziała mi, że do śledczych dotarło już materiały zgromadzone przez policję i zdecydowano o wszczęciu dochodzenia w kierunku pobicia lub bójki za co może grozić do 3 lat więzienia wszystkie materiały w tym nagrania monitoringu będą analizowane policja o tej sprawie w ogóle nie chce się wypowiadać odsyła jedynie na stronach radomskiej komendy, gdzie został zamieszczony komunikat, tyle że niewiele z niego wynikami nie ma tam odpowiedzi na podstawowe pytanie pytanie, dlaczego wiedząc, że najpier w jest manifestacjach wszechpolaków, a później pikieta kodu, dlaczego nie było odpowiedniego zabezpieczenia kod jak mówią jego lider w Radomiu miał wszystkie pozwolenia i zgodę Waldemar Tokarski przewodniczący grupy lokalnej Radom komitet obrony demokracji kilka dni przed zgromadzeniem spod Sandomierza dzwonił pytał się zagrożenia dodatkowo się podział tak jak zgłoszenie, że możemy spodziewać się kontr manifestacji ONR, który wiedzieliśmy, że będzie wcześniejsza tłumaczy Smolny uroczo się nie ingerowali w wolnych marż policjantów zaskoczony, że oni wracają potem marsz zazwyczaj stoją gdzieś tam z boku u nas i przy naszym zgromadzeniu coś o sobie pokrzykują tym razem było inaczej naraża nas po prostu bezczelnie zaatakowany pierwszy raz zostaliśmy przede wszystkim wkroczyli na nasz teren zgromadzeń ustawa o zgromadzeniach w razie mówić, jakiej odległości powinni znajdować się kontr manifestanci co mogą sobie robić nam to nigdy nie przeszkadzało do tej pory zawsze zawsze jesteśmy atakowani w jaki sposób natomiast nigdy nie była przekroczona ta linia jest nasze zgromadzenie to, bo pierwszy raz wtargnięcie i pierwszy raz była użyta przemoc siła fizyczna urzędnicy radomskiego urzędu miasta zapewniają, że demonstracja KOD -u była legalna, a tam młodzieży Wszechpolskiej powinna być już wcześniej rozwiązana manifestacją przyglądały się 2 urzędniczki w tym dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Joanna Górska na polecenie mojego pracownika monitoring miejski, który na bezpośrednie sztywne łącze z policją wzywała policję tak jak długi czas minął w mojej ocenie mogło to być 1 5 do 20 2 0 minut co przekazał liście policji, że jest złamane tutaj prawo, że dochodzi do przepychanek i zakłócenia zgromadzenia panią zaskoczyło, że ta policja przyjechała dopiero po 20 minutach pozwoli pani, że działań policji nie będą oceniać zdaniem radnego Andrzeja Łuczyckiego, który przed laty brał czynny udział w wydarzeniach czerwca 7 10 06 . roku, a dzisiaj uczestniczy w marszach KOD-u manifestacje były zakłócane już wcześniej, ale nie tak brutalnie zdarzało się, ale nie w takiej formie będzie redaktor ani nigdy nie wkraczali, jakby na nasz teren na teren, na którym odbywała się nasza demonstracja co jest zastanawiające absolutny brak reakcji policji Radom jest moim zdaniem takim miastem symbolem walki o wolność nigdy się takie rzeczy tutaj w naszym mieście dzieją to jest nie do przyjęcia nie możemy na to pozwolić m. in . dlatego Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie w prokuraturze domaga się też wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych mówi posłanka Ewa Kopacz napisaliśmy w imieniu partii pismo do ministra Błaszczaka w tym piśmie prosimy o wyjaśnienia o wyjaśnienia tej całej historii szczególne co pana ministra nad nad tym wyjaśnieniem chce pani powiedzieć, że zastanawia mnie to dlaczego tak się dzieje mam ja mam wrażenie, że dzisiaj są grupy radykalnych, którym wolno więcej zastanawia się, dlaczego im wolno więcej na odpowiedź może być tylko 1 mają ciche przyzwolenie od tych, którzy dzisiaj rządzą, iż mają ten parasol polityczny się mają przyzwolenie na to strach myśleć co będzie w następnych miesiącach latach minister spraw wewnętrznych UE w 1 z wywiadów rzeczywiście zapowiedział dziś kontrolę w sprawie wydarzeń w Radomiu przyznał też, że wszystko wskazuje na to, iż siły policji były zbyt małe minister Mariusz Błaszczak dodał jednak że, choć incydent nie powinien się zdarzyć to politycy Platformy Obywatelskiej sami do tego dążą jak mówił to oni to zacytuję podburzają, iż czują oni są winni Niemen to ostatnie niestety w naszej polityce dość częsta go polskiego Góral kuratorium oświaty prognozy przedstawione przez ZNP i samorządowców dotyczące zwolnień nauczycieli są zdecydowanie zawyżone urzędnicy kuratora nie jak mantrę powtarzają, że minister Anną Zalewską, że w związku z reformą żaden nauczyciel pracy nie straci co więcej kuratorium pokazuje bazę informacji na temat wolnych miejsc pracy dla nauczycieli w Wielkopolskim kuratorium są teraz 2 8 4 oferty pracy dla nauczycieli w poznańskich szkołach, choć większość z nich dotyczy niepełnych etatów o szczegółach Karol Kański Elżbieta Leszczyńska Wielkopolska kurator oświaty podważa informacji związku Nauczycielstwa polskiego i poznańskiego urzędu miasta, wg których praca w Poznaniu od września straci pół 1000 osób kurator uważa, że to nie zmiany w oświacie spowodują zwolnienia wśród nauczycieli, ale zupełnie inne powody wiem, że brak kontynuacji pracy zależy od różnych czynników n p. niektórzy byli na czas określony albo na zastępstwo, więc będą kontynuować tę pracę niektórzy będą odchodzić na emeryturę albo n p. jakieś inne są przyczyną tego albo do innej szkoły z tą opinią nie mogą zgodzić się poznańscy urzędnicy wg nich man i kuratorium celowo pomijają dane dotyczące tych nauczycieli, którzy nie będą mieli przedłużonych umów po jest to niewygodne informacjom Wiesław Banaś wiceszef Miejskiego wydziału oświaty, mówi że od września pracę w Poznaniu straci około 50 0 osób to o ponad 100 nauczycieli więcej niż rok temu urzędnicy nie mają wątpliwości, że to właśnie efekt reformy edukacji wprowadzanej przez rząd PiS, jeżeli chodzi o nauczycieli w poznańskich szkołach do około 4 19 osób nie będzie miało przedłużonej umowy jest to skok wyższy od zeszłego roku o około 1 1 4 osób, które w tym roku tak naprawdę tej pracy też nie będę miał, czyli to nie jest, ale mało i na pewno na to ma wpły w reforma wprowadzana z dniem 1 września na dzień dzisiejszy też wiemy, że w 1 10 nauczycielom w gimnazjach zostanie ograniczone zatrudnienie, czyli nauczyciele dostali wypowiedzenie gonić zamiast etatu będą 2 godziny n p. 14 czytamy w 12 kuratorium odpowiada, że to tylko prognozy to jak wielu nauczycieli faktycznie straci pracy okaże się dopiero we wrześniu, kiedy faktycznie te szkoły będą wiedziały dokładnie na świat rekrutacji nawet aż prawda szkołach ponadgimnazjalnych i będą miały od osób jak umieli uczniów i ile będzie oddziałów i w jakim w danej szkole ilu nauczycielom mogą zaproponować jeszcze pracę mówi Elżbieta Leszczyńska i przekonuje, że zwolnienia wcale nie są efektem reformy edukacji, ale tego, że nauczycieli jest po prostu na rynku za dużo no oczywiście bez pytania czy niektóre miejsca pracy nie byłoby i tak niezagrożone do nawet tej reformy nie było, ponieważ też obniża się populacja młodzieży w wielu samorządach nauczyciele mieli nadgodzin i myślę, że to jest pewien Darzbór ze strony nauczycieli rząd może nie będą mieli tych nadgodzin i tak Elżbieta Leszczyńska dodaje także, że wielkopolskie kuratorium prowadzi bazy informacji na temat wolnych miejsc pracy dla nauczycieli w tej chwili są tam 2 8 4 oferty pracy dla nauczycieli w poznańskich szkołach tyle tylko, że większość z nich dotyczy niepełnych etatów mówi Wiesław Banaś z Miejskiego wydziału oświaty Poznań tak naprawdę nie ma dużo od godzi to nie są etaty to są po prostu godzinnej winna może być także z dniem 1 września nauczyciel będzie musiał biegać po 3 szkołach, żeby tak naprawdę wypracować etat, ale w tym przypadku to również nie wina wdrażanej reformy odpowiada Elżbieta Leszczyńska nauczycieli również w Poznaniu jest po prostu za dużo uczelnie kształcą ich bez względu na to, jakie są potrzeby rynku Wielkopolska kurator oświaty przekonuje także, że do zawodu nauczyciela nie ma odpowiedniej selekcji, ale niedługo może się to zmienić, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje już nad nową koncepcją awansu zawodowego nauczyciela i połowę mniej absolwentów i masowe zwolnienia nauczycieli szkół plastycznych takich skutków reformy edukacji boją się nauczyciele od września znikają sześcioletniej Ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych liceum plastyczne zostają wydłużone tylko o rok ministerstwo uspokaja zdolne dzieci będzie tyle samo, a to znaczy, że nic się nie zmieni i Anna Monkos pracę straci ponad połowa nauczycieli przedmiotów zawodowych wylicza Ewelina Madej plastyczka z zespołu szkół w Dąbrowie Górniczej są to przedmioty jak rysunek malarstwo projektowanie podstawy projektowania rzeźba fotografia i multimedia to około 60 % godzin dla nauczycieli nie będzie w porównaniu z tym co mamy teraz, ponieważ znika sześcioletnia szkoła Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, a liceum plastyczne, pomimo że jest wydłużony o rok nie zmienia się ani 1 godzina nie została dodana ani 1 godzina z zakresu przedmiotów plastycznych, a także tej pracy nie ma możliwości, by się pojawiła wymiar tych godzin ten wynosi 16 przy czym w tej samej szkole plastycznej wymiar godzin wychowania fizycznego wynosi godzinę 15, więc mamy do czynienia z wyraźną dysproporcję mówimy tutaj o szkole plastycznej i szkole sportowej dodane zostały jedynie przedmioty Ogólnokształcące chodzi o to, aby nie obciążać uczniów nadmiarem materiału tłumaczy Jarosław Wartak z departamentu szkolnictwa artystycznego ministerstwa kultury w stosunku do realizacji podstawy programowej dla uczniów to nic nie zmienia tylko robią to w dłuższym okresie czasu, a mianowicie pięcioletnim i również, jeżeli chodzi o godzinę dla nauczycieli również to nie zmienia przesłanką było to, aby dzieci z czteroletniego liceum, gdzie często występowały niestety w 40 godzinnym tygodniem nauki dla takich dzieci, żeby mogły ten tydzień mieć krótszy, mimo że Ogólnokształcące plastyczne sześcioletnie szkoły od września zaczną powoli znikać ministerstwo ma proste lekarstwo na wyrównanie liczby uczniów w większości przypadków mieliśmy do czynienia z zespołami szkół plastycznych, gdzie występowała i sześcioletnia Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych jak i również czteroletnie liceum plastyczne i zazwyczaj było to po 1 klasie w każdej szkole właśnie tych 2 typów teraz, jeżeli do wygaśnięcia będzie sześcioletnia Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych należy się skupić na tym, aby do liceum sztuk plastycznych właśnie przyjmować n p. po 2 klasy, a przygotowanie do średniej edukacji plastycznej to wg resortu zajęcia dodatkowe czy ognisko plastyczne ministerstwo argumentuje, że zwiększenie liczby oddziałów klasowych skondensowany nauczanie zawodowe w krótszym okresie i pozwoli nauczycielom na utrzymanie etatów, mimo że w wydłużonym liceum więcej godzin przedmiotów zawodowych nie przewidziano Joanna Mąkosa TOK FM w magazynie reporterów zmieniamy temat Ochotnicze hufce pracy wiecznie żywe, chociaż większość z nas organizacji kojarzy z czasami PRL-u okazuje się, że wciąż prężnie działa dzięki niej w samym województwie małopolskim pracę znajduje rocznie po kilkanaście tysięcy osób Katarzyna Mularczyk organizacja powstała w trzydziestym ósmy roku i w swych założeniach nawiązywała do tradycji i natki Hufców pracy z 30 06. roku pierwsi junacy budowali m. in. kolej wąskotorową Rzepedź mocarne uczestniczyli też w rozbudowie kopalni i elektrowni Turów nasze postrzega historycznie i zaszufladkowany nas do pewnej jego sposobu działania natomiast jesteśmy dzisiaj nowoczesną instytucją, która zajmuje się szeregiem działań mających na celu wspomaganie młodzieży w edukacji i w kształceniu zawodowym i jak mówi Krzysztof Świerczek Małopolski wojewódzki komendant Ochotniczych Hufców pracy w Krakowie działalność OHP polega teraz na kształceniu i pomocy młodzieży, bo oprócz 3 tego, że pomagamy w kształceniu zdobywaniu zawodów w dokształcaniu to jeszcze również mamy swoje ośrodki, gdzie młodzież przebywała w internatach, które również są formą pomocy socjalnej, bo młodzież, która w, jaki sposób mogą poczynić tylko edukacyjne, ale również socjalne trafia do nas witam uzyskuje wymierną pomoc przy finansową rodzice zwolnieni są zarówno z pobytu w internacie również wolniejszą z opłat za wyżywienie w tym ośrodku małopolskie HP współpracuje z ponad 3 00 0 pracodawców refunduje koszty zatrudnienia świadczymy podstawowe usługi rynku pracy takich jak pośrednictwo pracy w kraju i za granicą w ramach sieci EURES poradnictwo zawodowe dla młodzieży kursy szkolenia, które pozwalają tej młodzieży nabyć kwalifikacje albo je uzupełnić, jeżeli chodzi o pośrednictwo pracy to mamy sieć wyspecjalizowanych jednostek dodaje na terenie województwa małopolskiego w takich formach jak centra edukacji pracy młodzieży w Krakowie w Tarnowie i w nowym Sączu i te jednostki pozyskują oferty pracy dla młodych osób organizujemy targi pracy giełdy pracy, które umożliwiają młodzieży w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami, jeżeli chodzi o osoby, które się do nas wracają to pracę może podjąć osoba, która ukończyła 1 6 lat ukończyła gimnazjum i uzyska zaświadczenie lekarskie o tym, że praca, którą chce podjąć nie zagrażają zdrowiu życiu oczywiście osoby młodociane mogą podejmować pracę lekkie tzw. lekkie, czyli zbiory owoców praca w rolnictwie ogrodnictwie mówi Alicja Słysz koordynator d s. rynku pracy w krakowskim OHP w przyszłości rozważane jest zmiana nazwy organizacji na inną w naszym magazynie teraz ciekawostka przez wschodnią granicą Polski przemycane są nie tylko papierosy alkohol w ciągu ostatnich kilku miesięcy podlascy celnicy przechwycili 4 ładunki zabytkowych przedmiotów ostatnio kilka dni temu znaleźli mający ponad 3 00 0 lat damskie bransolety o tym, niż poprzedni znaleziskach z celnikami rozmawiał Jakub Medek podczas kontroli volkswagena golfa, którym kierowała aż 1 0 letnia obywatelka Białorusi na przejściu granicznym w Bobrownikach znaleźliśmy 4 0 unikatowych bransolet pochodzących z wykopalisk archeologicznych młodszy aspirant Maciej Czarnecki zespół prasowy Izby administracji skarbowej w Białymstoku te przedmioty były owinięte w woreczkach foliowych zatopione w zbiorniku paliwa oczywiście od razu skontaktowaliśmy się z ekspertami z dziedziny na choroby zarówno z Instytutu Narodowego Instytutu dziedzictwa oraz z naszego podlaskiego muzeum co się okazało okazało się, że to znalezisko to bransolety rynek najprawdopodobniej kobiece, które pochodzą z epoki brązu żelaza oraz wczesnego średniowiecza najstarszy znaleziony przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej egzemplarze zatopiony właśnie w tym zbiorniku na dotowane mogą być nawet na piętnasty wie przed naszą erą, czyli przedmioty, które mają już grubo ponad 3 ,5 1000 lat zgodnie z taką samą opinię ekspertów wynika, że niektóre z tych egzemplarzy szczególnie tych, które były inkrustowane kamieniami prawdopodobnie są to bursztyny należały do dosyć majętnych kobiet te egzemplarze biżuterii te precjoza zapewne pochodzą z nielegalnych wykopalisk archeologicznych oczywiście tutaj postępowanie będzie też miało zdanie dokładnie zweryfikować, skąd one pochodzą taka wstępna opinia ekspertów świadczą o tym, że jest za Kaukazie jest to obszar stepów naddunajskich nakaz bliskich, czyli rejony Europy na pewno te przedmioty nie pochodzą z 1 wykopaliska świadczą o tym, zarówno sposób ich wykonania jak również ich notowania wobec kobiety zostało wszczęte postępowanie karno skarbowe grozi jej grzywna co ciekawe ta kobieta już drugi raz wpadła na przemycie tego typu przedmiotów pierwszy raz w styczniu 2 bagażu podręcznym również funkcjonariusze z przejścia granicznego w Bobrownikach ujawnili topory wojenne militaria tzw. czekany kara grzywny, którą otrzymała widać nie zadziałała na nią prewencyjnie nie jest wykluczone, że za jakiś czas mieszkańcy Białegostoku Podlasia turyści będą mogli te przymioty podziwiać właśnie w muzeum podlaskim w Białymstoku jestem działa w Holandii tam też do depozytu trafiły tam wcześniej ujawnione przez nas przedmioty, czyli m. in. grudniowe wczesnośredniowieczne szable i Chełm styczniowe czekamy w majowe monety blisko 80 0 sztuk monet osiemnastowiecznych z wizerunkiem Katarzyny wielkiej no i teraz około 40 4 0 sztuk damskiej biżuterii co ciekawe tego rodzaju przedmioty można wwieźć do Polski legalnie trzeba tylko zadeklarować ich wartość i zapłacić od niej 7 %o wy podatek VAT nielegalne wg białoruskiego prawa jest natomiast ich wywóz zagranicę inspektorzy sanitarni w asyście policjantów kontrolują wszystkie punkty sprzedaży dopalaczy w Katowicach miasto postanowiło bezwzględnie walczyć ze sklepami, które zajmują się handlem tymi groźnymi substancjami Grzegorz Kozieł policjanci inspektorzy sanepidu, a także funkcjonariusze skarbówki odwiedzili już kilkanaście sklepów zajmujących się handlem dopalaczami, czyli środkami określonymi jako materiały kolekcjonerskie udało się skonfiskować ponad pół 100 0 opakowań dopalaczy środki te są teraz sprawdzane w laboratorium od wyników analizy będzie zależało dalsze postępowanie w tej sprawie niestety osoby zajmujące się produkcją dopalaczy bardzo często zmieniają ich skład w ten sposób omijają przepisy uniemożliwia to przedstawienie zarzutów sprzedawcom z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dlatego katowicka policja zaproponowała urzędnikom magistratu współpracy komendant miejski policji w Katowicach wystosował do prezydenta miasta Katowic pismo z propozycją podjęcia działań w myśl art. 1 4 4 kodeksu cywilnego to jest o zaniechanie naruszeń zakaz immisji w stosunku do właścicieli nieruchomości wynajmujący pomieszczenia do prowadzenia tego typu działalności chodzi tutaj od placówki właśnie handlowe, które rozprowadzają po środki zastępcze tzw. dopalacze jak urzędnicy pomagają funkcjonariuszom o tym, rzeczniczka magistratu Ewa Biskupska jej też lokal miejski to, jeżeli tutaj jest negatywny wpły w na mieszkańców dochodzone sytuacje wandalizmu SO most przy takich sklepach nierzadko są zgłaszane akty agresji jest to podstawa do tego, aby rozwiązać z takim najemcą umowę tym z przypadku lokalu prywatnego nie mamy już takiej mocy natomiast staramy się tutaj razem z policją zbierać materiał dowodowy i tę sprawę rozwiązać tak, aby w Katowicach rzeczywiście takich sklepów nie było ostatnio policjanci interweniowali u właściciela nieruchomości przy ulicy warszawskiej w trakcie kontroli sklepu został on wezwany na miejsce w trybie natychmiastowym wypowiedział najemcy umowę najmu tego lokalu sklep został zamknięty, a zamki wymienione w jak GROM się dowiedzieć kontrole wciąż trwają i prawdopodobnie jutro policja poinformuje o ich efektach dodam, że od początku roku w województwie śląskim ponad pół 1000 osób zatruło się dopalaczami 1 osoba zmarła w waszym programie trasę tematy związane z trwającym latem z alkoholem przegrywasz to hasło tegorocznej akcji promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą na Pomorzu zachodnim i organizatorzy liczą głównie na rozwagę dzieci Sebastian Gierczak w Szczecinie powiedz, skąd pomysł, by akcję dotyczącą spożywania alkoholu kierować do dzieci, a ile razy można mówić przypominać przytaczać statystyki starszym dorośli wpuszczają takie informacje 1 uchem drugim wypuszczają przeświadczeni, że ich to nie dotyczy znakomity pływak bohater po kilku piwach i zakład, że nie przepłynie na drugi brzeg przegrała w takim zakładzie często kończy się tragedią stąd m. in. hasło z alkoholem przegrywasz, a dzieciaki no cóż WOPR organizuje festyny na plażach nad morzem dla całych rodzin celowo zaznacza szef ratowników Tomasz Zaleski dzięki wsparciu urzędu Marszałkowskiego możemy zrealizować kampanię w kilku miejscach w postaci dwudniowych festynów przeznaczonych głównie dla dzieci to chcemy przekazywać taką informację, bo może dzieci będą ambasadorami tego, żeby powiedzieli tato nie już myśli, bo to już nie chodzimy do wody i oto teraz apeluje do całej młodzieży, jeżeli ma aż rodzic już wypił piwo to powiedzcie mu, że nie wchodzimy do wody w płynie się stanie mobilna aktywność w wodzie, ale wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy trzeźwi nie popisują się przed swoimi kolegami, żeby nie doszło do takiego nieszczęścia jak w ostatnim weekend, kiedy weszło 6, a wróciło 5 zwody i tych 5 nie wiedziało, że ich kolega wyszedł z nimi albo nie wyszedł nie umieli odpowiedzieć na to pytanie czy w ogóle z nimi był tak byli odurzeni pod wpływem alkoholu twarzą kampanii został mistrz świata pływak Mateusz Sawrymowicz i więcej pływam i więcej dokładnie wody przebywam w tym większy respekt i więcej wiemy też jak może być niebezpiecznie, tym bardziej że przestrzega wszystkich dookoła, że to jest jednak chwila i może zdarzyć nieszczęście dużo zabawy ale, ale ludzie toną w ciszy i tak naprawdę nikogo nie słyszy, a największa pewność po to, jak znajdziecie miejsce wykorzystywane do kąpieli, gdzie jest ratownik jak zauważycie białą albo czerwoną flagę to na pewno to miejsce jest miejscem zastrzeżonym i tam najlepiej się kąpać, bo nawet, jeżeli cokolwiek się zdarzyć, bo są służby i proszę mi wierzyć, że wszystkie w województwie zachodniopomorskim miejsca wykorzystywane, które były zgłoszone do sanepidu z naszych informacji dzisiejszy chorują oszołom z ratownikami i alkohol to 1 z głównych powodów śmiertelnych wypadków nad wodą wiadomo, że kampania z alkoholem przegrywasz billboardy w drodze nad morze festyny dla rodzin czy możliwość przymierzenia oko gogli nie wszystkim przemówi do rozsądku, ale jest szansa, że jakaś część plażowiczów zastanowi się 2 × nim po głębszym wejdzie do głębokiej wody ze Szczecina Sebastian Gierczak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA