REKLAMA

Kto porwał i zamordował Przemysła II?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM 2 ukoronowanie w katedrze gnieźnieńskiej i 1 Korona spoczywające przez ostatnie 2 19 lat w skarbie wawelskim na stronie księcia poznańskiego pan nad Wielkopolską Pomorzem druga dla firmowego Orła na królewskiej pieczęci zwieńczonej słowami sam Bóg przywrócił zwycięskie znaki Polakom tym samym odradza się przez Kazimierza Krzywoustego ponad 1 , 5 wieku temu rozczłonkowane królestwo polskie skurczu one wprawdzie 2 raptem dzielnic nadal bez władzy zwierzchniej nad Rozwiń » Mazowszem śląskimi Kujawami z Małopolską czeskich rękach zagrożony przez margrabiów brandenburskich wciąż słabe, ale jednak król bezsprzecznie powrócił na gnieźnieńską stolice przewyższał innych pobożnością niska rzetelnymi obyczajami uczciwością prawdziwą łagodnością dowodził Jan Długosz kronikarz grubo ponad wiek po przemyśle drugim wypadki tamten notujący i znający ich dalszy tragiczny bieg zapusty nie obwarowany gród wrogość nie napad porywaczy przywiązują rannego króla doszedł już czekają w drodze zorientują się, że nie ma szans, by dostarczyć dzielnica żywego, przecinając sznur dobijają Przemysław chciało porzucają przy drodze w śniegu to wszystko zdarzy się już za kilka miesięcy, ale teraz katedra Gnieźnieńska dzień świętych braci męczenników Jana Pawła obrzędów koronacyjny dopełnia za zgodą stolicy Apostolskiej Buli Bonifacego ósmego wyrażonej arcybiskup Jakub świnka u jego boku 4 cele brandów biskup poznański wrocławski lubuski płocki świątynia wypełniona po brzegi jest niedziela 2 6 czerwca 1 200 dziewięćdziesiątego piątego roku Radia TOK FM na SM jest już prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego kłania się panie profesorze dobrych wzorów pani dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać moi krajanie w przemyśle drugim jestem emocjonalnie związana z tym tematem zawsze ta związana z tematami historycznymi, które bardzo lubię, ale z przemysłem drugim szczególnie w inny nie polecam państwu ze względów estetycznych zamku Przemysła drugiego w Poznaniu, ale polecam ja osobiście polecam widok z wieży zamku Przemysła drugiego można zamknąć oczy przejść do windy wjechać na wierze i podziwiać przepiękną poznańską starówkę z z całego serca rzeczywiście rekomenduje Dead ten widok przemysł drugi, czyli pierwsza nieudana niepełna net próba zjednoczenia Królestwa polskiego, a zarazem nie, licząc Bolesława Chrobrego, który pół roku po koronacji umarł w tym przemierza drogi jest podobny tylko, że ma też pół roku po koronacji już mierzył tylko, że Bolesław Haber dali nam wiadomo z przyczyn naturalnych podczas kiedy Przemysła drugiego spotkał żałosny los nie został zamordowany w zamachu, ale wracając ostatnio również koronacja królewska w Wielkopolsce w Gnieźnie i ostatnio nie, licząc Bolesława Chrobrego koronacja, która zakończyła się w perspektywie katastrofą monarchiści, bo warto zwrócić uwagę na taki dziwny paradoks to znaczy, że wszystkie koronacje królewskie w Polsce aż do czternastego wieku to znaczy nie, licząc Łokietka, który odnowił królestwo polskie wieku czternastym wszystkie koronacje królewskie w Polsce kończyły się w perspektywie katastrofą albo państwa albo samego samej osoby władca albo i inni władcy i państwa czy 1 słowem nie nakładać Korony na głowach żywność bezpieczna, a każdy z być może coś w tym jest mini być może o tym, uda nam się też trochę porozmawiać, kiedy będziemy wyjaśniali dziś nie ustalono tak naprawdę okoliczności śmierci przyczyny śmierci zamachu na przemysł drugiego rzeczywiście aż do schyłku wieku trzynastego nałożenie Korony na głowę nałożenia Korony królewskiej w Polsce doprowadziło w niecce przez to powiedzieć przynajmniej nie chce tego mówić z jakąś dużą pewnością, ale prowadziło w skutkach do klęski politycznych przemysłu drugim urodzony w roku 1 200 pięćdziesiąty siódmym roku w Poznaniu po grobowiec księcia Wielkopolskiego Przemysła pierwszego sen Śląskiej księżniczki Elżbiety potomek szóstym pokoleniu Bolesława Krzywoustego za sprawą, którego rozczłonkowanie Królestwa polskiego rozbicie dzielnicowe stało się faktem w momencie, kiedy dorasta rozbicie dzielnicowe trwa już 1 , 5 wieku, ale pojawiał się wówczas tendencje zjednoczeniowe już się nie pasuje ten podział na coraz mniejsze niż stawka się Stefka z 1 strony narasta ją czy też pojawiają się tendencje zjednoczeniowe one można o nich mówić całą pewnością od czasów Henryków śląskich Henryka brodatego i później jego syna Henryka Pobożnego być może, gdyby Hanny pobożny zginął, gdy się pod Legnicą to znaczy, gdyby nie Tatarzy być może już wtedy doszłoby do przynajmniej częściowego zjednoczenia z rozwojem AIDS jest brodaty tam ładnie zbierał te ziemie takich danych pobożny to zresztą kontynuował to trzeba pamiętać, że przecież Łokietek też nie zjednoczył wszystkich ziem polskich Nafta, więc być może, gdyby nie klęska pod Legnicą śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą otoczy tam została poniesiona klęska czy nie może miał mniejsze znaczenie to innym kształcie 3 pokolenia wcześniej, by królestwo polskie się odrodziło się w alei to co należy zwrócić uwagę w mydle czasów Przemysła drugiego to przede wszystkim to, że pod względem politycznym Księstwo opolskie znajdują się w tym okresie w stanie dość daleko posuniętej degrengolady to znaczy mam namyśli to, że w coraz większym stopniu terytorium dawnego Królestwa polskiego stanie się takim miękkim podbrzuszem dno owej części Europy, z którego potężni sąsiedzi stawiają sobie albo wyrwać jakiś kawałek albo podporządkować część ziem polskich swojemu co najmniej zwierzchnictwo i być może te tendencje zjednoczeniowe, które narastają w drugiej połowie wieku trzynastego no wynikają z jakiegoś przebudzenia politycznego to znaczy z takiej refleksji i Książąt Piastowskich, że jeżeli nie uda się rozbicia politycznego przezwyciężyć to po prostu kawałek po kawałku Polska zostanie podporządkowana różnym sąsiadom, a to Brandenburgii, a to Czechom, a to nawet z 1 z potężniejszych Książąt południowo-zachodniej ruskich panujących na Rusi czerwonej w Haliczu boi, bo ich stamtąd z takiej inicjatywy dążące do przejmowania pogranicznych ziemi n p . z ziemi lubelskiej, która na jakiś czas została utracona na rzecz trzeźwości się pojawiały już nie mówiąc o podporządkowaniu politycznemu coraz silniejszemu najbardziej rozdrobnionych księst w śląskich Czechom, której już w tych latach jest w bardzo wyraźnie widoczne Księstwo opolskie w drugi pojedzie po trzynastego poza nielicznymi wyjątkami, zwłaszcza w ostatniej w ostatniej ćwierci wtedy, kiedy przypadał przypada apogeum działalności politycznej Przemysła drugiego Księstwo opolskie w coraz mniejszym stopniu są niezależne polityczne coraz mniejszym stopniu są niezależnym podmiotem polityki międzynarodowej kościół także ma w tym swój interes czuje się zagrożony szczególnie w Zachodu przez Niemców tak w to jest kwestia dla trzynastego wieku w Europie Środkowej w ogóle dość wyraźnie widoczna to znaczy z 1 strony w cywilizacyjna mam namyśli przede wszystkim poziom cywilizacji technicznej, choć również w duchowej o domu kultury niemieckiej Królestwa niemieckiego cesarstwa z 1 strony wpływała bardzo korzystnie na rozwój gospodarczy nas także demograficzny po wskutek kolonizacji niemieckiej czy też na prawie niemieckim kolonizacji pustek osadniczych na ziemiach polskich to znaczy zakładania nowych wsi zakładania nowych miast wprowadzenia nowego ustroju miasta Infiniti, które i to należy podkreślić, kiedy są zakładane na prawie niemieckim mają ustrój samorządowy kolonizacja naprawa na prawie niemieckim oznacza jednocześnie wprowadzenie instytucji samorządu na ziemiach polskich, ale z drugiej strony napły w kolonistów z zagranicy było w znacznym stopniu to nie znaczy, że wszyscy koloniści wszystkie nowe miasta czy nowe się są zasiedlane wyłącznie przez przybyszy spoza granic Polski, a już w szczególności nie tylko spoza Niemiec, bo to są również Czesi czasem Holendrzy Otóż prowadzi to również do poczucia zagrożenia wśród dotychczasowych elit społecznych w polskich przede wszystkim duchownych, ale także w wśród rycerstwa tworzącego się wtedy w Polsce do poczucia zagrożenia ich pozycji na dworach książęcych przede wszystkim, ale także pozycji majątkowej politycznej w całym kraju i z takimi zjawiskami mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale także w Czechach na Węgrzech 2 czeski w drugiej połowie wieku trzynastego jest w zasadzie całkowicie kulturowo zdezorganizowane królowie czescy piszą wiersze w języku niemieckim, choć trzeba przyznać, że piszą także wiersze w języku czeskim już w końcu trzynastego wieku co pokazuje, jaki dystans ma ówczesna duchowa kultura Polska do kultury czeskiej nasz książę Henryk Probus czy Henryk prawy książę wrocławski, o którym zresztą pewnie jeszcze będziemy wspominać, bo miał wiele wspólnego także z przemysłem drugim również pisał wiersze w języku niemieckim nie był wymieniany jako 1 z bardziej znanych tzw. minie, zanim derbów, czyli twórców poezji miłosnej schyłku trzynastego wieku, ale i napły w tych wykształconych często ludzi z niemieckiego obszaru kulturowego, bo to często są również przynależność do kręgu kultury niemieckiej n p . Czesi powodowało, że polskie duchowieństwo no i zaczęło się obawiać utraty swojej własnej pozycji dotąd z nienaruszonej w łonie kościoła polskiego im nie 1 z czołowych współpracowników Przemysła drugiego była arcybiskup Jakub świnka arcybiskup który siedzibę gnieźnieńską otrzymało 20 0 osiemdziesiątym trzecim będzie on takim 1 z architektów polityki zjednoczenia nowej przede wszystkim Przemysła drugiego ławki trener Arki jak kilkanaście lat później to on zresztą dokona jego koronacji królewskiej i Jakub świnka był znany jako niesłychanie zdecydowany przeciwnik napływu duchowieństwa niemieckiego na ziemie polskie w przy czym ja mówiłem o powodach do związanych z karierą duchowieństwa Paul pochodzenia polskiego, ale rzeczy jest także w aktywności duszpasterskiej kościoła to znaczy w trzynastym wieku nie od kiedy zostaje na początku tego stulecia wprowadzono obowiązek organizacji sieci parafialnej kościół kładzie coraz większy nacisk na powiedzielibyśmy pogłębiono chrystianizację ludności to znaczy my wiemy, że Polska przyjęła chrzest czy też książę Polski jego najbliższe otoczenie przyjęli chrzest na początku drugiej połowy wieku dziesiątego, ale to nie oznaczało jeszcze historię chrystianizacji całego społeczeństwa ocenia się, że do pełnej synchronizacji mieszkańców ziem polskich dowodziło właśnie w drugiej połowie wieku trzynastego twarz do wykorzenienia wszelkiego rodzaju czy wykorzenienia Ania wszelkiego rodzaju reliktów kultury przedchrześcijańskiej 1 z instrumentów tej chrystianizacji był powszechny obowiązek duszpasterski i powszechny obowiązek moralny wprowadzony obowiązek duszpasterskiej dla duchowieństwa mszalne dla ludności świeckiej w wprowadzany bardzo intensywnie w wieku 1 3 na ziemiach polskich i Jakub świnka dba hołd oto ażeby każdy duchowny, zajmując się duszpasterstwem wystarczająco dobrze znał język Polski, żeby mógł po polsku głosić kazania, w których od co niektórych naszych słuchaczy uczęszczających do kościoła może dziwić miało chodzić w trzynastym wieku o nauczanie wiary to w dzisiejszych czasach, toteż się w niektórych kościołach jeszcze zdarza, że w czasie Kazań się mówi o wierze i wobec tego nieznajomość polskiego nowy całkowicie uniemożliwiała właśnie zastosowanie żółtego obowiązku duszpasterskiego w stosunku do ludności nie znającej niemieckiego na nieznające niemieckiego mieszkający na ziemiach polskich linii no powiedzmy, że będących Polakami czy przodkami Polaków tylko w tworzeniu narodu polskiego to można byłoby tajnych audycji zarobić niekoniecznie ze mną profesorze, a jej się stało, że właśnie w tym czasie do przodujących dzielnic należała Wielkopolska obok Śląska co o tym, zdecydował też Wielkopolska jest drugą po Śląsku w chronologicznie dzielnicą, w której dochodzi do szeroko zakrojonej akcji kolonizacyjnej właśnie w to znaczy, że trudno w Wielkopolsce jest i tak będzie do mniejszej połowy wieku czternastego będzie pod tym względem wraz ze Śląskiem tylko Polska przodować jest największa liczba lokacji miejskich wiejskich co oznacza po pierwsze, przyrost ludności w tym na pływanie ludności Cudzoziemskiej pod każdym tego w każdym znaczeniu to znaczy Cudzoziemskiej zarówno w tym sensie, że osiedlono tam osadników niemieckich, ale także osiedlano tam osadników z innych regionów kraju dlatego ja już o tym, wspominałem kolonizacja na prawie niemieckim niekoniecznie oznacza, że tam byli osadzeni Niemcy po prostu przychodzi tzw. wolni goście przybysze z innych stron w, a po drugie, kolonizacja na prawie niemieckim pozwala na i swego rodzaju rewolucją, a prawno gospodarczy to znaczy po co pozwala na przejście od archaicznego już w owym okresie takiego nieco autorki czynnego sposobu prowadzenia gospodarki, które w gruncie rzeczy dążył do tego Doda samowystarczalności ludności miejskiej ludności wiejskiej samowystarczalności w niewielkim plusem to znaczy tym plusem było nowe daniny, które trzeba było oddawać księciu i Kościołowi nowoczesne metody gospodarowania związany z inną organizacją przestrzenną miasta i finisz z wprowadzeniem nowych technologii takich jak to polówki n p . to znaczy wcześniej połowa pola leżała odłogiem połowa była uprawiana w tej Polsce tylko 1 3 i jak są inne, a poza tym na tych 2 pozostałych jest płodozmian zboża jaja i zboża Ozime, ale nie tylko zboże albo gdy jakieś warzywa, czyli czy innego rodzaju rośliny użytkowe typu na noc, a tlen Wda co pozwalało to ogromnie zwiększy się dosłowności jest starszy niż starsi słuchacze pamiętają zwiększyć wydajność hektara co pozwoliło uzyskiwać te po raz pierwszy na znaczną skalę w historii Polski nie tak długiej w owym czasie nadwyżki żywności nadwyżki żywności oczywiście ponad to co trzeba było dać 1 0 czy Kościołowi nadwyżki żywności, które można było inwestować w to znaczy sprzedawać na wolnym rynku no on nie był taki wolny jak w wprowadził do 19, jeżeli realizm, ale w sprzedawać w każdym razie ner i uzyskiwać z tego dochody w pieniądzu lub w innych towarach, ale co więcej te nadwyżki żywności pozwoliły na Bujny rozwój demograficzny dlatego trzeba pamiętać o tym, fakcie, który nam da mieszkańcom cywilizacji zachodniej ogólnie rzecz biorąc umyka to znaczy, że od czasów upadku cesarstwa rzymskiego aż do pełnego dnia do pełnego średniowiecza tak naprawdę do wprowadzenia upra w kartofli, choć wie czy w cywilizacji zachodniej ludzkość jest periodycznie trafiona klęskami głodu w UE i to albo wynikającymi z klęsk żywiołowych jak ciężkiej zimy powodzi mokre lata zarazy zakazu upra w rzecz jasna, ale też tym, że po prostu w ta wydajność hektara, który przed chwilą mówiłem jest na tyle niska, że wszyscy znają tak im przednówek on był naprawdę Woodford jest ważnym tak on by to było naprawdę poważne wyzwanie dla ludności średniowiecznej Europy w i jadano wtedy nie tylko szczaw i Mira Belki, ale także pokrzywy i Lebioda po to, żeby po prostu przeżyć do nowych plonów do tego nów ku tak, przed którym ten widok jest coroczny okres głodu i teraz jeśli im nowe techniki rolne pod mija bowiem o to w polu wcale tak też jest poważnie upowszechnienie pługa z żelazną składnik sąd, który pozwala głębiej poruszać gleby i w związku z tym te uprawy mogą sięgać do zasobów mineralnych w glebie wcześniej dostępni tak dalej tak dalej to pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć ten zakres głodu, dostając do dat od dotyczący czy dotykając ludności i wobec tego po prostu je zwiększa przeżywalność dzieci, ale i dorosłych tak to znaczy nie tylko dzieci, które się rodzą, ale również kobiet i mężczyznę, który w tym, którzy te dzieci będą płodzić i nie trzynasty wiedzie z takim okresem, w którym jak się wydaje następuje skokowa dyskotekowy przyrost ludności w Polsce i teraz, ponieważ Wielkopolska jest zaraz za śląskim w awangardzie tej akcji lokacyjnej tech no to zwiększają się dochody ludności co za tym idzie zwiększają się dochody książęce to przecież dlatego książęta sprzyjają czy nawet inicjują akcje lokacyjny, że służy to zwiększeniu ich dochodów i wobec tego mogą również aspirować do przywództwa politycznego nie bez powodu jako pierwsi do tego przywództwa politycznego, a w długich świec śni wieku trzynastego śpiewali książęta śląscy, którzy jako pierwszy podjęli tę akcję a kiedy po śmierci Henryka Pobożnego śląsko spot się na wiele małych miasteczek i tu z powodów politycznych raczej na jakiś czas wypadł z obiegu politycznego to tego zadania mogli się podzielić się, że ta wielkopolscy jako najbogatszy najpotężniejsi czytała ciekawe koncepcje im jestem ciekawa czy pan profesor się z nią zgodził się, gdyby udało się to akurat dotyczyło Henryków, że gdyby udało się zjednoczyć królestwo polskie w dorzeczu Warty czy po tej zachodniej stronie Odry ma Odry Warty tak ani po stronie ani w dorzeczu Wisły do moglibyśmy liczyć na inny rozwój, a on to znaczy dorzecza Odry Warty gwarantowałoby uprzemysłowienie kraju, ponieważ korzystano głównie na eksporcie metali ze Śląska a, rozwijając się w dorzeczu Wisły byliśmy skazani na bycie państwem agrarnych China Export zbożach nawet bardzo ciekawy ciekawe pytanie ja myślę, że w i w dni na patrzeć na tę koncepcję czy rozwój Polski, by się potoczył w stronę tato przemysłową czy agrarną, a to sądzę, że jednak w większym stopniu o tym, zadecydowała zadbały kont w konsekwencji u nich Litwa Czechy czy może nawet, z czym może nawet już ukierunkowaniu ekspansji przez Kazimierza wielkiego w stronę Rusi, choć oczywiście można na to patrzeć też jednak konsekwencje tego, że zjednoczenia ziem polskich nie dokonali książęta śląscy tylko polscy tylko Władysław Łokietek, który wywodził się z tym co prawda z Książąt z kujawskich no ale to też z dorzecza Wisły i w oparciu o Kraków powiedziałbym tak nie wiem czy Polska byłaby polską zmian co do tego zasadnicze wątpliwości, gdyby została zjednoczona bez Małopolski rozumiem że Wielkopolan cena może być ta teza niemiła ja sam zawsze w dzieciństwie jak czytałem o dzieciństwie wczesnej młodości temu konfliktach politycznych w Polsce średniowiecznej między mało polanami Wielkopolan ami zawsze po stronie Wielkopolan, ale i Wola Krakowa w kształtowaniu historycznej Polski jest nie do przecenienia to znaczy ja sobie w ogóle nie wyobrażam Królestwa polskiego bez Krakowa co więcej nie wiem czy przypadkiem jedno z przyczyn klęski Przemysła drugiego nie było to, że z Krakowa musiał zrezygnować dziś kup proces i Toma i tutaj są różne aspekty po pierwsze, Kraków był niesłychanie istotną rolę w królestwie polskim nie od czasów Łokietka tylko od jedenastego wieku tak naprawdę to znaczy przecież po upadku pierwszej monarchii Piastowskiej spowodowanej najazdem niemieckim włoskim potem czeskim Kazimierz odnowiciel odbudowuje monarchię polską w oparciu o Małopolskę no i do pewnego stopnia z konieczności to znaczy Czesi tak potwornie znieść niż Wielkopolska, że ona się po prostu na siedzibę na centrum władzy ów ówcześnie nie nadawał, ale elity krakowskie i były tak silne tak zasobne wydaje się zresztą, że już w państwie Bolesława Chrobrego mieszka drugiego tak wynika zbadań archeologicznych Kraków było o wiele bogatszym lub mniejszym zasobie mniejszym i wyposażonym w o wiele bardziej monumentalną architekturę chociażby w niż ośrodki stołeczne naprawdę jest na naprawdę stołeczne ówczesnej monarchii Piastowskiej, czyli nieznani Poznań, a że rola Krakowa była po prostu nie do pominięcia nie do przecenienia, ale pani powiedziała, że przemysł drugi z Krakowa wyjechał no i wyjechał być może, gdyby się zdecydował rezygnować w Krakowie to Małopolski, by nie utracił, choć apetyty ościennych władców na Kraków był w znacznym stopniu do tej klęski się przyczyniły to znaczy Wacław drugi król czeski ówczesny aspirował do panowania nad Krakowem to jego aspiracje były wsparte na bardzo blady w podstawach to znaczy on to uzasadniał tym, że wdowa po księciu Leszku czarnym, która była jego ciotką uczyniła go swoim spadkobiercą no wdowa po księciu Leszku czarnym nie miał żadnych praw do tronu krakowskiego zresztą wcale mu to ono krakowskiego nie zapisywała komu jest tego swój osobisty majątek i pan Zagłoba Inflanty mniej więcej tak, ale potęga bogactwo siła Królestwa czeskiego owym czasie była tak duża i tu wracamy do wątku, o którym mówiłem na początku audycji to znaczy, że to rozdrobnienie dzielnicowe w ostatniej ćwierci wieku trzynastego i nieustanne konflikty pomiędzy książętami czynią z ziem polskich naprawdę takie miękkie podbrzusze Europy Środkowej w, na którym potężni sąsiedzi to część Brandenburgia w nich bohaterzy, którzy tak i ożywiają się co więcej trzeba dodać, że przemysł drugi w też w pewnym etapie swojego dojrzałego życia do takiego chaosu politycznego na ziemiach polskich czy do pogłębiania tego chaosu politycznego się przyczyniał to znaczy wiemy o jego buncie przeciwko ustrojowi Bolesławowi pobożnemu, którego dworze zresztą się wychowywał na jego wolność ma tak, ponieważ dno od samego początku przemysł drugi znajdował się pod opieką Bolesława Pobożnego przy czym Bolesław pobożny księciem kaliskim przy czym tę opiekę należy rozumieć nie dosłownie w takie w dzisiejszym rozumieniu tylko dno pod opieką w tym sensie, że wójt, że wzywano z 1 strony symbolicznie z drugiej strony to oznaczałoby to rządy opiekuńcze to znaczy Bolesław pobożny zarządzał w imieniu nieletniego bratanka całą jego dzielnicą, czyli trzęsę Gnieźnieńska Gnieźnieńska poznańskim i szesnastoletni przemysłu drugi rok 1 20 0 siedemdziesiątym trzecim już zniecierpliwiony tym, że stracili no jakoś nie bardzo chętnie chce go usamodzielnić oddać mu pełnię władzy jego część tej dzielnicy bunt, który buntuje się przeciwko Bolesławowi zostaje nawet uwięziony na jakiś czas przez Bolesława, ale ucieka i zawiera sojusze z przeciwko Bolesławowi Atos chojniczan rzędami śląskimi, a to z niektórymi spośród magia magia i brandenburskich, przeciwko którym zresztą dopiero co walczył z ramienia Bolesława Pobożnego i to dość znacznymi sukcesami, bo zdobył Paweł Grodów w wyniku bardzo śmiałych decyzji, które sam podejmował no ale zaczyna przez jakiś czas Bolesławem pobożnym walczyć rywalizować na uważają, że niesłusznie Bolesław pobożny go nie dopuszcza do objęcia pełni władzy, a w dodatku no czując, że on pochodzi z tej starszej linii, a dlatego, że przemysł pierwszy ojciec przemyślaną jego starszym bratem Bolesława Pobożnego w przypadku Bolesława Pobożnego dno z 1 strony chodziło zapewne o to, że jak najdłużej utrzymać jak największy zasięg władcy Bolesław pobożny był w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych 1 z 2 najpotężniejszych polskich Książąt o płk Bolesława wstydliwego książęcia krakowskiego Sandomierskiego z drugiej strony, ponieważ sam doczekał się wyłącznie córek, a był już starzejącym się człowiekiem to znaczy chochoła stał nad dobrem było około pięćdziesiątki, więc to był bardzo poważny wiek na jak nowe czasy no zakładał zapewne, że on przecież i tak niedługo umrze jego Księstwo i tak odziedziczył bratanek, więc to może tak bardzo spieszy obronnej dziś o 1 7 16 17 lat tak tak po jakimś czasie doszło do pogodzenia Bolesława z przemysłem drugim czy też raczej odwrotnie no ale pewne szkody już zaszły to znaczy przede wszystkim było to uwikłanie się w bardzo niebezpieczne jak się później okazało Sojusz z bagażami brandenburskim, którzy od kilkudziesięciu już lat prowadzili ekspansję na terenach nadnoteckich to znaczy na tak i East India i tak i bardzo zdecydowanie taki klin pomiędzy Pomorze zachodnie, a Wielkopolska to były terytoria, które należały nominalnie w do Polski częściowo do Pomorza Zachodniego częściowo do Wielkopolski, ale ze względu na zawiązanie tam Puszczy Nadnoteckiej, która w jest bardzo podmokła czy też wtedy była bardzo podmokła teraz trudno powiedzieć, chociaż częściowo pewnie tak to były po prostu pod ziemię prosto z opustoszałej przeczy to proste a, czyli można było tam nakładem pewnych sił i środków i prowadzić ekspansję i tak kawałek po kawałku margrabiowie brandenburscy posuwali się na wschód wzdłuż Dolnej Warty i Dolnej Noteci w obu tych rzek i udało im się utworzyć się całe terytorium zwane nową marchią toczyli nowym terytorium granicznym w Brandenburgii Bolesław pobożny i jego w tych pierwszych młodych latach w Przemyślu drugi w Sojuszu z książętami zachodniopomorskim i niektórymi spośród Książąt zachodniopomorskich 7 Brandenburg czy kombi tej ekspansji Brandenburskiej przeciwstawiać i tak jak powiedział nawet pewne sukcesy w odniosły osobiście się w ludzi od odbierania zgód Drezdenko Clubman w czekach, ale następnie właśnie stos takich powodów tak ty wiesz poruszania się pod pewnymi ruchami mającymi w intencji przemysłowi zapewnić jak naj silniejszą pozycję wśród Książąt polskich wdał się w układy z Benem butelkami i one były bardzo zmienna, ponieważ brandenburczycy również interweniowali w różne sprawy w Księstwie zachodniopomorskim to znaczy wśród Książąt Pomorza gdańskiego i inne oraz przemyt ludzi było powstanie Baden bucików raz był po stronie Książąt zdaniem niektórych spośród Książąt gdańskich przeciwko bene Duńczykom ostatecznie jednak pomoże gdyńskie utrzymał w prezencie ostatecznie otrzymał Pomorze gdańskie spadku po księciu mórz czują drogi lub Mściwojów drugim, który w zamian za pomoc dla was zagram przeciwko radnym, że w zamian za pomoc w walce przeciwko bene burczy kom, z którymi jednak najpierw sam szczyt, bo do zbliżenia Przemysła drugiego ze stryjem drugim doszło we właśnie w ramach wspólnego Sojuszu zbędne, bo czekami, bo wcześniej Mszczuj z pomocą mamy Lubuską walczył przeciwko swoim stryju migracja Mszczuj był bezdzietny i wobec tego zapisał na swoje często przemysłowi drugiemu i w rok po jego śmierci w 1 20 0 dziewięćdziesiątym czwartym, ale przemysł objął władzę nad całym Pomorzem gdańskim w Wielkopolsce Pomorze gdańskie, czyli 2 dzielnice dobry punkt wyjścia do tego, żeby się koronować no tak, ale stracona już Małopolska od kilku lat, dlatego że pierwszym takim znacznym sukcesem Przemysła było zajęcie Małopolski po śmieci Henryka Probusa 2 20 0 dziewięćdziesiątym no wtedy miał wtedy już miał ekspektatywę na Pomorze, czyli tworzyłoby to tak naprawdę ładny szkielet z nawet więcej niż szkielet odbudowywanego Królestwa polskiego w 2 w najważniejszych dzielnic położonych w miarę centralnie z Pomorzem gdańskim mieście w bliskiej na dzień i rzeczywiście można, by powiedzieć, że nam szkoda, że to przemysłowi sędziemu nie udało, choć trzeba pod przypomnieć, że Władysław Łokietek, zanim jeszcze się koronował rządził w tych samych dzielnicach no ostatecznie on utracił Pomorze gdańskie z nadwyżką na rzecz tych także właśnie brandenburczyków których, który dopiero z Pomorza wygnali Krzyżacy szkoda, że się przemysłowi drugiemu nie udało ani udało mu się dom, bo był zamach zamach tak tzw. zapusty wrogości tak to znaczy w zimową obciążyć UR 10 06 . roku podczas zapór stów hucznie obchodzonych przemysłu drugi zostało porwane i po uprowadzeniu być może w trakcie ucieczki zamordowany i źródła współczesne przypisują tę zbrodnię albo magazyn brandenburskim są zwraca naszą uwagę o, tyle że w tym samym czasie przemysłu drugi był żonaty z nagraniami kompanem w Busku innymi słowy, gdyby było to poleceniem magazyn brandenburskich no to chodziłoby o zamordowanie własnego szefa NIK, ale pamiętajmy, że jednocząc się królestwo polskie nie było w smak Mark BU niesmak oczywiście zmaganiom brandenburskim, ale też trzeba pamiętać, że przemysł drugi z tą żoną Małgorzatą Mann włoską nie miał dzieci był ojcem tylko 1 córki im być może mogliby magia wybranemu bóstwu liczyć na spadek po przemyśle drugim w postaci Królestwa polskiego może n p. z przemysłu zechciałby Thomas ten swoją córeczkę kciuka drugiego małżeństwa i tyle samo zaś już mianem buskiego, lecz brandenburskich margrabiów nutką inni oskarżali polskich możnowładców wielkopolskich możnowładców sumeryjskich przede wszystkim Zarembów miała Nałęczów i powiedziałbym, że jest nie wiemy nigdy nie dowiemy, kto stał za zamachem na przemysł drugiego ale nie bez powodu czy też odmiennie niż w tej chwili powszechnie mówi bez kozery ani nie bez kozery bez kozery mówiłem o tym, że koronacja królewska wszystkie koronacja królewskiej nie, licząc z koronacji Chrobrego prowadziły w bliższej lub dalszej perspektywie do katastrofy to znaczy zawsze wywoływały jakieś skutki, które zaprowadziły albo do upadku króla albo do upadku całego państwa czy wynika to z tego że Piastowie do przemysłu do jego włącznie uzyskawszy koronę królewską tracili jakąś samokontrolę nad sposobem sprawowania władzy trzeba zawsze pamiętaj, że najskuteczniejsza władza to nie jest władza, która dąży za wszelką cenę do podporządkowania sobie wszystkiego tylko władza, która potrafi się sam ograniczać w imieniu i winie osiągania pewnych najważniejszych celów i być może koronowani Piastowie Przemysła drugiego tę samokontrolę po koronacji królewskiej tracili to znaczy uznał uznawszy się będący uznanymi przez kościół za pomazańca w Bożych na rzecz dochodzi do wniosku, że wszystko im wolno i wywoływali tam bar w tym bardzo znaczny sprzeciw to znaczy po prostu bunt albo być może to wydaje mi się teza nieco bardziej ryzykowna być może aż do schyłku wieku trzynastego elity polityczne polskim nie były w stanie zaakceptować tej innej koncepcji władzy monarszej wynikającej z boskiego pomazańca to teza wydaje mi się bardziej ryzykowna, dlatego że nawet z, a nie namaszczeni monarchowie polscy dynastii Piastów miewali niesłychanie silną władzę i przekonanie, że ich władza pochodzi od Boga i wolno im wszystko to również ci nie namaszczeni książęta czasami wobec tego upadali bywali obalania być może dopiero po, ale wracał do tej koncepcji naszym braku zgody być może przynajmniej znacznej części elit politycznych Polski na władzę monarchy liczną będącą pochodzącą z namaszczenia kościoła z namaszczenia boskiego być może dopiero katastrofa w postaci podporządkowania całego kraju królowi czeskiemu, bo należy pamiętać, że w ciągu kilku lat po zamordowaniu Przemysła drugiego Wacław drugi, który w 1 20 0 dziewięćdziesiątym pierwszym roku zajął Kraków podporządkowuje sobie większość księst w polskich albo, przyłączając je do po swoje panowanie bezpośrednie i mianując tam urzędników, kto o nazwie, które nam się wydaje się bardzo swojska obchodzi, że wystarczy znać i starostów nad miastem jest czynników albo, podporządkowując sobie Książąt Piastowskich Książąt śląskich czy kujawskich czy Mazowieckich, a w roku 1000 3 koronował się w Gnieźnie na króla Polski koronował go zresztą ten sam arcybiskup Jakub świnka i rozpoczęły się na kilka lat rządy czeskiej w Polsce być może dopiero od takiego szoku było trzeba polskim elitom możnowładcy czym, żeby zaakceptować władze pomazane go monarchy w kilka dni klaszcze czy kilkadziesiąt lat później w osobie Władysława Łokietka, bo warto na co zwrócić uwagę Bolesław choroby umiera śmiercią naturalną w pół roku po koronacji wszyscy kolejni władcy Mieszko drugi Bolesław szczodry przemierzał drogi, którzy się komponują upadają w przypadku mieszkań do niego ty jesteś upadek państwa w przypadku przemysłu drugiego w jakim sensie też można powiedzieć, że upadek państwa i podporządkowanie państwowości polskiej królowi czeskiemu dopiero od czasów Władysława Łokietka monarchia Polska królestwo polskie namaszczony monarchą i tu znowu przypomnę ze stolicą w Krakowie i oparty na jelicie krakowskiej trwa w innym kształcie i to jest można powiedzieć w jakim sensie drugie państwo polskie, ale trwa być może przyczyniła się też do tego też ideologię zjednoczenie wokół kultu Świętego Stanisława, bo przypomnę, że legenda Świętego Stanisława powstała w wieku 13 legenda w znaczeniu utworu o jego życiu pisze, że królestwo polskie uległo podziałowi jako konsekwencja Rosji członkowi Ania ciała Świętego Stanisława przez Bolesława Szczodrego, ale i, że tak jak ciało Świętego Stanisława cudownie się zrosło tak przyjdzie kiedyś mąż opatrznościowy, dla którego Bóg świadczy tę łaskę, że i królestwo polskie na powrót się w wyrośnie z tych fragmentów, na które się rozpadło i w ten sposób Święty Stanisła w, a za cud, a co za tym idzie Kraków stał się ośrodkiem tej ideologii zjednoczeniowy, która ostatecznie zatriumfowała zabójcy przemysł nigdy nie zostali pojmani ukarani nosze z tamtego razem śniegu tak z tego powodu też nie wiemy kto, kto nim naprawdę był to warto jednak dodać że, zanim doszło do tego ponownego udanego zjednoczenia wojskowego to córka Przemysła drugiego Marksa Elżbieta została królową Polski i Czechy jako druga żona Wacława drugiego innymi słowy wójt Wacła w drugi legitymizować oni nie na tym oparł swoje pretensje do Korony polskiej dlatego jako nowość koronował się w roku 100 0 3 zloty są Elżbietą ożenił się dopiero w 1 300 trzecim, kiedy ona miała już lata, pozwalając na małżeństwo, ale starał się legitymizować swoje prawa do Korony polskiej przez małżeństwo z córką Przemysław drugiego zabójców nie nigdy nie ujęto, ale pozostała w pamięci historycznej już średniowiecznej Europy pozostały oskarżenia wobec Zaremby i Nałęczów jako narodu szczególnie zdradliwych, którzy jeśli nie sami dopuścili się morderstwa na przemyśle drugim to przynajmniej współdziałali łatwiej ten mord z pełnym bucie com skądinąd jest to też 1 z pierwszych takich przykładów, kiedy Niemiec występuje zaczyna występować w postaci tego zajadłych walk to stać się Niemiec jest wrogiem Polaka Niemcy, a młodszy syn zabili nam gola i doprowadzić do upadku jego Królestwa kolejnej utraty Kosowa na liście tak było to jakiś zdrajca w otoczeniu przemysł od drugiego musiało być, bo ci, którzy go porwali doskonale wiedzieli, jakie są plany Królewskim kolejne dni, więc tak bez zdrajcy z otoczenia króla, aby się to sprawa nie uda, a bardzo dziękuję panie profesorze dżunglę Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego naszym gościem przed dwudziestą trzecią innym bardzo dziękuję panie profesorze państwa zaprasza na informacje Radia TOK FM wracamy oczywiście po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA