REKLAMA

Kontrowersyjny projekt przyjęty przez rząd. III sektor protestuje

Post Factum
Data emisji:
2017-06-27 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w twarz słuchamy Radia TOK FM i programu post factum we wtorek 2 7 czerwca w naszym studiu Kinga Dubicka ekspertka ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych i Łukasz domagała dyrektor ogólne o polskiej federacji organizacji pozarządowych nie jest tajemnicą, kto jest gościem studia Radia TOK FM, a tajemnicą jest coś znajduje w projekcie, który się przyjął rząd, a mianowicie ustawa o Narodowym centrum i tutaj uwaga w Instytucie wolności tek podobna do Rozwiń » tych, którzy wzięli, więc wiedzieliśmy, że jest ustawa dotycząca organizacji pozarządowych lub też zarządzanie nimi, a teraz wiemy, że to centrum nazywa się Instytut wolności cóż w nim jest to jest ten sam projekt, który jest w znany już od dłuższego czasu ma dosyć długą historię, bo zobowiązany był już we ubiegłym roku w pierwszym kwartale pojawił się dopiero w grudniu ubiegłego roku i to też tak innym powiedział trochę przeciekiem, ale są później opublikowany w UE w grudniu trwały konsultacje publiczne i później został bardzo znacznie zmienione i pojawił się w maju teraz to, o czym one w tym Instytut wolności jest taka trochę wrzutka na ostatnią chwilę trochę niejasna, dlatego że pojawiła się w piątek, a dzisiaj przez radę ministrów zazwyczaj takie rzeczy się nie dzieje co znaczy 7 dni przed radą ministrów musi być pani gotowa razem ze wszystkimi całą dokumentację w tym pojawił się w piątek jedno dostał tu nazwy Instytutu wolności plusy preambułę i został też prowadzone są zmiany, jeżeli chodzi o kompetencje, bo wcześniej to było ocean Prezesa Rady Ministrów pod panią premier w tym momencie został wprowadzony zupełnie nowy inny nowy organ, który będzie nadzorował prace Narodowego centrum mówił rząd są w naszej ocenie również to idea, która mówi, że o to było wiele nieprawidłowości i problemów czasami czysto organizacyjnych jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, a raczej finansowanie organizacji pozarządowych i teraz dzięki tejże ustawie lub też dzięki Narodowemu centrum będziemy mieli to wszystko poukładane taka jak tańczę, bo retoryka rządu, a jak wygląda z państwa perspektywy to znaczy warto trochę pomagał im warto przytoczyć rzeczywiście zasługują na pani premier League pana wicepremiera Glińskiego pani premier powiedział mniej więcej tak rząd jest czasem jest oskarżany, że nie buduje społeczeństwa obywatelskiego, ale przecież wydajemy na to miliardy, ale często my trafiają do fundacji z byłych polityków my chcemy uporządkować zapowiadającym tworzenie nowej ustawy z, a z drugiej strony już płatne trasy na jesieni ubiegłego roku ubiegłego roku w rów w mediach publicznych pan premier Gliński na 1 z wieców powiedział coś takiego to wy jesteście to prawdziwe społeczeństwo obywatelskie są to grobowiec z klubów gazety polskiej w Mińsku to tu jest krajem otoczka, która towarzyszy temu projektowi i m. in. dlatego pojawia się tak dużo niejasności jeśli chodzi o samą ideę centrum i trzeba zaznaczyć, że same organizacje pozarządowe nie zgłaszał nigdy takiego postulatu jest jakiś autorski projekt się pojawił i w momencie, kiedy został ujawniony w po moich licznych prośbach kierowanych do pana ministra Kaczmarka i również pisma, które prosiły o w trybie dostępu do informacji PUP w publicznej ten w puli w ogóle już gotowy został poddany konsultacjom i tu organizacji powiedziałem, że sama idea tego powód im się nie podoba i zapytał jakich usług uzasadnienie tylko po powołaniu takiego centrum, gdy GUS ceny nie było w nowelizacji ustawy o zdjęcie powinno być uzasadnienie formalnie jako dokument jest duże ona nie odpowiada na te pytania w MON wskazuje, że i to też, powołując się na na bardzo dobre opracowania, jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe w jakie są problemy, o których problemach my też się od wielu lat wiemy w i które próbują jakoś rozwiązywać we współpracy z rządem samorządem, ale te rozwiązania, które nie prezentują nie odpowiadają na te problemy, bo pokazują różne trudności jednocześnie wskazują, że rozwiązanie ma być agencja wykonawcza, która będzie zarządzała także inne fundusze środków na taryfę dla słuchaczy, którzy nie za bardzo silna była dotychczas środki były jak dystrybuowane w organizacji pozarządowych w myśl trzeba powiedzieć, że te środki, które są pewne w lewo i są zapisane w tej w tym projekcie ustawy jest fundusz inicjaty w obywatelskich, który do tej pory był w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej również pani minister Rafalska w zimie urzędnicy tego ministerstwa zarządzają nim obecnie, więc czasem te głosy, które słyszymy w debacie publicznej, że 1 organizacja są lepiej traktowane drugie były drugie gorzej no bo jakbym czy to dotyczy tych środków rozumu opinię o dobór do pani minister Rafalskiej chyba nie, więc tu tu różne argumenty się pojawią, który moim zdaniem są argumentami nie od jutra folii nietrafiony mi ana pewno trzeba powiedzieć, że on dotychczas nie pojawiał się w debacie publicznej, że są organizacje prawicowe i są organizacje lewackie tak nie wygląda świetnie się tak nie dowiemy się pozarządowej nigdy też świat poza rządowe tak jakoś mini odnajdywał oczywiście w organizacjach pozarządowych, które pracują albo są wolontariuszami społecznikami osoby o bardzo różnych poglądach nie w organizacji, której stronie jest związana z 17 lat co organizm osoby bardzo różnie głosujący, więc mówienie, że w organizacji dostawały więcej środków na bosą właśnie lewicowa prawicowy nie dostawały z jest chybionym argumentem nieprawdziwym jest oczywiście efektowna teza może być no teraz my będziemy tu utworzyć pulę pluralizmu do tej pory nie było takiego takiej równowagi na tyle dotychczas ustawa o pożytku publicznymi wolontariacie dawała możliwość wszystkim organizacjom pozarządowym na tych samych zasadach staranie się środki publiczne i zarówno na poziomie samorządu i na poziomie rządów w różnych instytucjach ministerstwa były one dostępne w ocenie to jest różnica w tym w prosty nie jest napisane w tej ustawie, że lewakom nie dajemy EHF, a klubom gazety dajemy tym w tej ustawy tego nie ma osłony o tym, policję ta się opowiada znaczy dążą do swojego elektoratu innych jeśli w są spotkania w w różnych gremiach na konferencjach o tym, było w tym pomyśle Narodowego centrum unijnych tak się opowiada uzasadniający jego postawy w meczu o przygotowanie i umorzenia myślę że, że to jest błędna droga, dlatego że jeśli się pani premier odnosiła do upolitycznienia bocznymi jakiegoś takiego w zarzut upolitycznienia no to środki z kancelarii premiera bezpośrednio pod panią premier nas dopiero powodują, że to pytanie czy to nie będzie właśnie jej jakość politycznie rozdawane przyznawane dopiero się pojawią Marcin Chrapowicki dotyczy chciałam dodać to o co pan zapytał tego w projekcie nie widać jak ważne jest to, czego nie widać w projekcie znaczy do tej pory inne były łzy rozdysponowywane środki UE obecnie czesał obecnie czesał dysponowane w ten sposób, że ustawa reguluje i rozporządzenia inne, które określają bardziej szczegółowe regulacje w tym projekcie jest to tak ogólnie opisane, że właściwie wygląda na to, że dyrektor będzie mógł dyrektor Narodowego centrum w wraz ze swoimi urzędnikami będzie właściwie nie skrępowany przepisami ustawy jak to kiedyś się pełnomocnik określił inne w taki sposób, że trudno będzie wskazać na jakich LG podstawach zostało przyznane, więc jeżeli nie jest wpisane w ustawę to też bardzo duże pole do uznania, więc zna to powoduje w porównaniu, z czym w sufit jest tak, że poprzednia procedura konkursowa tak mogę tak powiedzieć była z jakiegoś powodu dla nas wszystkich bardziej sprawiedliwa tak, bo startował różne podmioty i któryś, ale też w ocenie jak z ministerstwa czy tego funduszu inicjaty w obywatelskich był najlepszy i wygrywał tak jeszcze błędny powiedział tylko, że to nie tak jak było tylko tak jak wciąż jest nasz występ wciąż jest, ale się zmieni na pewno mamy nadzieję, że nie, bo to była zmiana na gorsze inne, ale oczywiście także ktoś w końcu podejmuje decyzje, ale administracja w naszym w naszym kraju w naszym ustroju działa na podstawie przepisów prawa, więc po to, są te przepisy, które dla obywateli powinny być jak najbardziej realny stawiające dużo ołowiu dozę wolności o tyle administracji powinny wiązać jak najściślej, żeby było nie było zbyt dużego uznania to znaczy takiej dowolności w ich państwo protestują przeciwko temu, że ta procedura się uprości będzie nawet nie powiedzie mu właściciel zamieni się w dość tak i jasny i taką Jasną administracyjną procedurę, gdyby się uprościła doorganizacji to byłoby dla nas bardzo dobrze to nie na jak Nisko dezorganizacji dalej będą startowały AP aplikowało o pieniądze lekarze nie będą znały do końca zasad i będę musiał zgadywać się bardziej inne co trafi bardziej w gusta i nikt tego, który decyduje o przyznawanie środków trwałych będzie pomógł wymaga to wiadomo czy wiadomo nie wiadomo, bo niczego nie powiedziała lekko rozum niektóre z organizacji przestaną aplikować będą wiedziały, że nie nie dostaną środków skoro im syn sam minister powiedział na wiecu, jakie są jego sympatię tak w naszych my protestujemy, bo każdy wolny w z kilku powodów pierwszy taki fundamentalne w najpierw z in obiecana strategię rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, żebyśmy wiedzieli, dokąd rząd zmierza w mniejszych i jakie są odpowiedzi prawdziwe adekwatne do tych zdiagnozowanych problemów i przez naukowców nie przez naukowców przez samo środowisko przy czym rząd to im strategii nie ma rząd zamiast strategii i pokazania, dokąd zmierzamy proceduje w nie do końca otwarty sposób i znowu w szerokiej debacie publicznej ustawę, która de facto mówią o tym, że z 1 ministerstwa przerzucamy część środków do drugiego tworzymy UE to już jest Departament społeczeństwa obywatelskiego mu pani premier oraz zatrudniamy ta ustawa wspomina 6 0 nowych urzędnikach i to nie jest odpowiedź na te problemy, które media diagnozujemy na taki sposób nie nowi w Pogoni pomaga samym organizacjom pozarządowym bardzo lokalnie, którym obiecywano tak tak wiele innych i był trzeci element, który już wspomnieliśmy to są właśnie te zasady, które w lutym tyczą rozdysponowanie środków publicznych regulacje, które mówiły do tej pory o przejrzystości efektywności nie są tak w Polsce sformułowane w tej ustawie, czyli tworzą rzeczywistość mniejszego oczywiście brak wigoru, ale co do przejrzystości tej procedury z Thompson biesiadne, dodając do atmosfery i klimat w jakim do centrum powstaje tyle pytań w wątpliwość czy inna aż o zwrócenie się dałaby pani premier prosił o zatrzymanie tego procesu legislacyjnego nie zbudujemy najpier w z szerokiej debacie publicznej naniósł go tak powinien w ogrodach powinna wyglądać każda strategia strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego czeka nową politykę publiczną krów rząd chce robić, żeby organizacje miały realny wpły w na nie tworzyły pułków po prostu nowej instytucji z urzędnikami, którzy nową właściwie nie wiadomo czy będą wykorzystywali te środki, które w filii OBWE i miały iść do organizacji, a są po prostu przeniesione do nowego urzędu, by go po prostu nie wiem, kto robi się dość dynamiczna sytuacja, bo z tego co 2 lata od 1 września ma chyba ruszyć już centrum to i tak jest przewidywane w tym momencie dzisiaj było nam na radzie ministrów ten projekt w gdy tam nie myśmy apel jest pani premier wskazywali na to, jakie są problemem informacyjne, bo jeszcze niedawno minister Lipiński, czyli pełnomocnik rządu do tych spra w nie informował o tym, że ze względu na kontrowersje i kontrowersji było naprawdę bardzo dużo, bo ponad 2 3 organizacji, które brał udział w konsultacjach skrytykowały idą idea powołania i też bardzo szczegółowe regulacje są one bardzo duże jak my na polskie standardy w wannie informowało o tym, że ze względu na krytyczną opinię środowiska Anny zostanie ponownie utworzona właśnie bardziej w taki inny system konsultacyjnym jednak one się znikąd pojawiać, więc bezcennym zaskakiwania trochę inna obywateli, a pamiętajmy też o tym, że wszyscy, którzy działają w organizacjach pozarządowych wkładają bardzo dużo osobistego zaangażowania często dorabiał po pracy obok prac, wykładając własne pieniądze siły w ne i jednocześnie nie wiedząc, że będzie działał tu być służbowo z zarządcą tej powiedzą, bo Caleb tak się nie zadziała zróbmy coś innego czym innym się musimy kończyć naszą rozmowę Kinga polubić ekspertka ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych i Łukasz domagała dyrektor ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych 08 09. września Uniwersytet warszawski ogólnopolskie forum inicjatyw pozarządowych raz na 3 lata wszyscy społecznicy wszyscy ludzie, którzy robią rzeczy pozarządowe z serca lokalnie spotykają się dyskutują zapraszamy również wszystkich obywateli warszawiaków świętujemy razem dyskutujemy o ważnych dla nas lokalnie sprawach Łukasz domagała dyrektor ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych bardzo państwu dziękuję za rozmowę w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA