REKLAMA

Obywatele do sądów!

OFF Czarek
Data emisji:
2017-07-03 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest poznańskie wydanie programu Owczarek państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM w Poznaniu jest prof. Piotr Jucha 3 z Instytutu filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa dzień dobry państwu wita serdecznie panie profesorze obywatele do sądów, czyli 3 a jaki powinien być udział obywateli w sądach różnych to pytanie jest bardzo aktualne natomiast genezy tego pytania można szukać bardzo bardzo bardzo daleko w Rozwiń » historii no ale może punktem wyjścia powinien być Sokrates w dno Sokrates jest tutaj ich postacią, która w jest najbardziej znanym przykładem wskazania uczciwego obywatela przez sędziów przysięgłych w związku z tym można, by powiedzieć, że jest to argument przeciwko powszechnemu udziałowi obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości wszakże, jeżeli przyjrzymy się dokładniej w funkcjonowaniu tej instytucji w Atenach przez 1 8 0 lat to nasza ocena musi być jednoznacznie pozytywna to po raz pierwszy w antycznych Atenach powszechny udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości stało się podstawą ustrojową w podstawową zasadą, na której cały wymiar sprawiedliwości oparto na zakres obowiązywania tej zasady obejmował oczywiście tylko i wyłącznie dorosłych mężczyzn, ale to już jest pewne uwarunkowania historyczne na szczęście przezwyciężone i warto też podkreślić, że zasada ta w tej już w odniesieniu do tej grupy mężczyzn zakładała całkowite egalitaryzm, a więc niezależnie od co z wykształcenia wszyscy obywatele brali udział w sądach na czym to się opierało może warto będzie tutaj przytoczyć taki znany mi 1 z najwybitniejszych Sofi stów starożytności propagowała SA, który w dialogu zatytułowanym jego imieniem napisanym przez Platona opowiada mit o powstaniu państwa, w którym to oni się mamy podpisaną taką oto historie, że ludzie na początku krzywdzić ich nie mieli umiejętności politycznej nie potrafili tworzyć wspólnoty politycznej i wówczas tą zaniepokojone ich los Deus posłał Hermesa czy aby wyposażyły ludzi we wstyd, a indos i poczucie prawa dzika one miały stanowić ład porządek państwowy i na pytanie Hermesa jak wyposażyć ludzi w te cechy czy tak jak w inne, że 1 nie posiada inny w mniejszym stopniu drugim większym stopniu jak n p. umiejętności muzyczne Zeus odpowiedział, że należy je rozdzielić równo po wszystkim pomiędzy wszystkimi obywatelami, albowiem tylko wtedy stworzą oni daną wspólnotę polityczną i na tym podstawowym założeniu, że uznajemy innych obywateli za w pełni zdolnych do podejmowania podstawowych decyzji politycznych opiera się opierał się egalitarny zoom antyczne, w ramach którego obywatelem był ten, który miał prawo wyboru swoich przedstawicieli oraz być wybieranym oraz po drugie w tym samym jest zdania powiada Arystoteles podstawową cechą obywatela było to, iż mogą brać udział w wymiarze sprawiedliwości to kupi wszystko to pięknie brzmi, ale można, by powiedzieć panie profesorze, że wiele rzeczy się zmieniło od tamtych czasów dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy niektóre dziedziny życia publicznego się z profesjonalnej zawały tak, czyli mówimy, jeżeli chodzi o niebie zarządzanie finansami wybiera sobie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, jeżeli chodzi o zarządzanie siłami zbrojnymi NATO mamy oficerów, którzy są w tym celu odpowiednio wyszkoleni, a jeżeli chodzi n p . o wymiar sprawiedliwości na to mamy sędziach i my nie każdy może być sędzią to nie jest tak, że jesteśmy sędziom czy nie sądźcie, abyście byli sądzeni, ale mamy sędziów zawodowych, które się studiują szkolą ich którymś momencie są gotowi do tego, aby podjąć pracę, a jednocześnie pewną misję ażeby właśnie w naszym imieniu wydawać w imieniu państwa wydawać sprawiedliwe wyroki w czas pytanie brzmi, dlaczego obywatele mieliby uczestniczyć w tym procesie no to bardzo dobre pytanie i warto spróbować zdaniem odpowiedź na kilku płaszczyznach pierwsza płaszczyzna jest taka, iż trzeba bardzo wyraźnie odróżnić już w orzekaniu sędziowie profesjonalni odgrywają w panelu orzeczniczym odmienną rolę od sędziów społecznych sędziowie społeczni nie mają obowiązku uznania linii orzeczniczej czy doktryny to jest właśnie zadanie sędziego profesjonalnego to jest to, o czym pan redaktor powiedział te lata spędzone na nauce i studiowaniu w sędziowie społeczni mają wnieść perspektywę Obywatelską jak wiemy jedno prawo stanowione każdorazowo jest jednak również w sądzie interpretowane w odniesieniu dodanego pojedynczego przypadku może być tak, że ta litera prawa i dotychczasowy sposób jego interpretowania czyni to dominująca linia orzecznicza w pewnym momencie staje w sprzeczności z ideą sprawiedliwości społecznej poczucia sprawiedliwości, jakie posiadają obywatele w danej wspólnocie politycznej i to jest właśnie rola sędziów społecznych, aby oni tutaj zwrócili na to uwagę, aby przełamali swoistą rutyną orzekania, która może prowadzić do wydania niesprawiedliwego wyroku to z bardzo interesującą odpowiedź panie profesorze, ale dlaczegóż w inny sposób nie można przełamać złej rutyny i rozumiem, że najem czy w prokuraturze czy wśród sędziów istnieją różne ścieżki, które pozwalają inaczej spojrzeć myślę sobie przykładowo w NZS sprawę zatrzymania osób osoby to toalet występ poza sądem, ale też sądów, które trwać będzie dotyczyło zatrzymania osoby, które ma nieznaczną ilość substancji psychoaktywnej i teraz policjant mówi no dobrze co to znaczy nieznaczna ilość substancji psychoaktywnej nie wiem czy gram to dużo czy pół grama to dużo czy 10 g to za dużo czy za mało nie wiem znowu odstąpienie od od n p. karania czy odstąpienie potrzebne są pewne wskazówki potrzebne są pewne wytyczne liczy się to wytyczne mogą wpłynąć z wewnątrz systemu czyli, jeżeli mamy zmianę, bo z tego stanowiska wynika, że jej, że w pewnej społeczności pewna linia orzecznicza może wydawać sprawiedliwa, a w innej może się wydawać niesprawiedliwa i potrzebujemy wkładu tej wspólnoty, żeby skorygować to znaczy ja bym powiedział może, żeby tutaj nie odnieść wrażenia, że mówimy o wspólnotach jakiś lokalnych raczej mam namyśli mną historyczne zmiany świadomości społecznej zmiany na 3, które dokonują się pod wpływem edukacji publicznej no i jeszcze nawiązywaliśmy to ich do Sokratesa i starożytności w starożytności, gdy Platon ogłosił, że kobiety powinny być równe mężczyznom we wszystkich swoich uprawnieniach to była myśl całkowicie rewolucyjna utopijna Adla wielu ówczesnych mężczyzn szalona i proszę zauważyć, że 20 kilka wieków musiało minąć, zanim w początkach wieku dziewiętnastego poważni myśliciele zaczęli na nowo tę ideę propagować i nadal musiało minąć Stolat, żeby w początkach wieku dwudziestego kobiety prawa polityczne uzyskały, a jak wiemy proces, jakby z wyrównywania szans w społeczeństwie nadal trwa i teraz podobnie jest z naszą oceną różnych innych zachowań, która ewoluuje pewne rzeczy, które były penalizowane kilkadziesiąt lat temu dzisiaj uznawane są za całkowicie dopuszczalne normalne i w pełni akceptowany we wspólnocie marchew przypomnieć, że również zwrócić uwagę na pozytywną tej ewolucje panie redaktorze 1 przykład w Poznaniu, w którym się znajdujemy, a kilkanaście lat temu, gdy w miał miejsce marsz równości to prezydent tego miasta w ówczesną oczywiście zakazał on z ostatnich marszach równości i prezydent maszeruje razem z innymi również nastawienie społeczne zmieniło się bardzo radykalnie na pozytywne wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie 11 2 0 prof . Piotr Jucha czy z państwa moim gościem informacje po informacjach wracamy państwa i Małgosię ze studia Radia TOK FM w Poznaniu z prof. Piotr Jucha kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa obywatele udział obywateli w sądownictwie, czyli sędziowie społeczni to klasowa i rozmiarze odchodzimy unikamy słowa ławnik jedno zdecydowanie jest to postulat tutaj stawiany przez sędziów społecznych moim zdaniem niezwykle słuszne, albowiem tu słowa jednak kreują pewien sposób rzeczywistość w Polskim systemie, w którym sędziowie społeczni razem z sędzią zawodowym orzekają wspólnie w panelu orzeczniczą i jak najbardziej uzasadnione, aby mówić o nich jako o sędziach właśnie, a nie ławnika co bardziej pasuje do systemu amerykańskiego jak chciał zwrócić uwagę tutaj jak my jeszcze w Polsce tak często nie zwracamy uwagi na znaczenie dla was, ale w miał ostatnio okazję uczestniczyć w międzynarodowej konferencji Europejski dzień nie sędziów społecznych w Sztokholmie zorganizowanej przez rok ujemne Turków Association słownej do Kartuz, gdzie występował szwedzki minister sprawiedliwości Morgan Johansson i on zwrócił uwagę na to, że jak widuję może nie tak zwrócił uwagę co używał pewnych słów, które zwróciły moją uwagę Otóż nie mówił on sędziach profesjonalnych czy zawodowych, lecz mówił on -li goli kuli Wojtek Charles -li Galli trening działaczy z, czyli sędzia, którzy posiadają wykształcenie czy posiadają trening prawniczy chodzi o to, żeby nie było tego takiego wyraźnego przeciwstawienia profesjonalny nieprofesjonalny, bo nie do końca, bo tutaj chodzi proszę zwrócić uwagę, że obecność sędziów społecznych w wymiarze sprawiedliwości zwiększa jego legitymizacji w oczach obywateli w to co teraz powinni opiera się na badaniach przeprowadzonych przeze mnie jedynie na obserwacji sondaży przeprowadzonych przez CBOS ale gdy usunięto sędziów społecznych z orzekania w wielu sprawach w sprawach cywilnych i karnych zmniejszających liczbę 3 0 paru tysięcy do kilkunastu to od 10 % w ciągu roku spadła akceptacja dla sędziów w oczach obywateli jak to oczywiście przy tej okazji chciałbym podkreślić, że w obecnych dyskusjach na temat wymiaru sprawiedliwości warto jednak rozróżniać 2 płaszczyzny, które moim zdaniem zbyt często są mylone, a mianowicie płaszczyznę tego jak wymiar sprawiedliwości w rzeczywistości funkcjonuje od płaszczyzny tego w jaki sposób jest postrzegany przez obywateli jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię to możemy mówić o Polski wymiar sprawiedliwości jest tak no powiedzmy średniej Europejskiej co do trybu długości postępowania i t d. zaś jeśli chodzi o drugą kwestią postrzegania wymiaru sprawiedliwości przez obywateli to wygląda to bardzo się dach Bartosz pozytywnie wymiar sprawiedliwości postrzega zaledwie 1 4 obywateli, ale czy uważa pan panie profesorze, że powodem tego złego postrzegania jest brak udziału sędziów społecznych w dzień to jest główny powód, by panie redaktorze ja powiem tak wszyscy się dzisiaj zgadzają wszystkie strony debaty, że wymiar sprawiedliwości należy zreformować, ale mamy do czynienia most 2 dominującymi pobiec nad propozycjami w tym 1 propozycja nazwijmy ją rządową jest taka oto, że z naprawą wymiaru sprawiedliwości ma polegać na tym, iż większą rolę będą od kry odgrywali tzw. obywatele, ale tak naprawdę nie obywatele, lecz ich przedstawiciele, że to oni będą mieli większą kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości i te reformy, które są przeprowadzane pracą w tym kierunku hasło jest, że to jest pro obywatelskie, ale oczywiście jest to z całkowitym pominięciem obywatelki druga strona, a więc sędziowie również mówią o pro obywatelskich o zmianach wymiar sprawiedliwości, ale również ich propozycje z 1 małym wyjątkiem mają raczej charakter zmian instytucjonalnych, które będą prowadziły do bardziej sprzyjającego obywatelowi systemu wymiaru sprawiedliwości niż do wprowadzenia obywateli ten 1 wyjątek, o którym mówię to zgłoszony przez instytucje postulat wprowadzenia ławników do sądów gospodarczych zresztą bardzo dobry postulat moim zdaniem funkcjonujący doskonale system się, że chodzi, o co woźnicę oczywiście przy wraz z OFE to jest siła nawyku to jest siła nawyku ich także na tle tych 2 propozycji na jaw wciąż, jakby zaproponować pod rozwagę trzecią możliwość mianowicie ta trzecia możliwość polega na tym, że wracamy do szerokiego udziału obywatelu i w wymiarze sprawiedliwości poprzez wprowadzenie ich do wszystkich spra w I instancji w rozprawach karnych cywilnych d s. gospodarczych i to zwiększa legitymizację tegoż systemu moim stanie no dobrze, ale wróćmy do tego co pan powiedział o wypowiedzi sędziego szwedzkiego tak ministra spra w do ministra sprawiedliwości, który mówi o wyszkolonych sędzia tak tak nazywa się co znaczy pies wyszkolony w to znacznie tutejszej hali trojga 3 właścicieli do jedno ci, którzy posiadają wykształcenie kroczyć po zmiana językowa chodzi o jasne od tych, którzy przeszli całą drogę renowacji skończyli studia prawnicze skończyli aplikacji sędziowskiej oczywiście co do tego nie ma znaczenia, bo zmiany tutaj tylko chodzi o to, że jednak nazwy są ważne one w likwidują w tym momencie pewnego rodzaju właśnie przeciwstawienie profesjonalny nieprofesjonalny, a pokazują, że tu chodzi o wspólne orzekanie wspólną deliberacji wspólne dochodzenie do tego jak jak i wyrok należałoby wydać ten wymiar obywatelski jest niezwykle istotne i obecny w wielu systemach ja mogę powiedzieć jako taki pozytywny przykład powrót do instytucji sędziów społecznych system nie japońskim po kilkudziesięciu latach i teraz 1 0 lat po wprowadzeniu na nowo sędziów społecznym tam też kryzys zaufania olbrzymi do sądów dla Szczurowej Marian Ryznar ufa zaufanie jest najważniejsze powody kryzysu zaufania w jakie są najbardziej moim zdaniem zmiany, które przeprowadzono w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a więc odejście od kolegialności orzekania o kolegialności orzekania dotyczy zarówno panelu składającego się z 2 ławników i 1 sędziego on jak i sędziów sędziów zawodowych, którego używam wciąż tego terminu to Jan Ziobro, żeby trzeba wypracować ładnie brzmiący po polsku termin alternatywne odejście od kolegialnego orzekania moim zdaniem obniżyło jakość wydawanych wyroków Otóż przysłowie ludowe opowiada co 2 głowy czy 3 głowy to niejedna sprawiło również o wydanie im się, że się właśnie doprowadziło do tego, że sędziowie zaczęli być postrzegani jako pewna jednak wyalienowany grupa tak, gdy mamy panem orzeczniczych do obywatel idzie do sądu i widzi, że ma sędziego po bokach 2 innych obywateli to wydaje się, że czuje się pewniej to łabędzi oś, a nie sądzi pan Janas lubi pani sądzi pan prof. Leszka to, że kodeks karny inne zmieniają się tak często, że właściwie trudno nadążyć nad zmianami, że to, że ustawodawca w różnych swoich emanację zastanawia się czy sędziowie powinni podlegać ministrowi sprawiedliwości czy nie i komu poniekąd podlegać czy to, że do mediów trafiają sprawy, gdzie widzimy na pewną niesprawiedliwość tak, bo osoba x, która jest nie wiem znanym biznesmenem za jakieś wykroczenie ponosi dostaje przysłowiowego klapsa, a ktoś jest zupełnie innej części społeczeństwa za dużo mniejsze w naszym pojęciu, by wykroczenie dostaje, jaką jest straszliwą karę, czyli dziś takie, jakie poczucie niesprawiedliwości poczucie tego, że ten proces sądowy jest niesłychanie długi poczucie tego, że przepisy, że ciągle zmieniają i jak bardzo ceni sobie to co pan mówiąc zastanawiać czy to nie jest takie rozwiązanie, które Anglosasi nazywają rozwiązanie plasterka także na tę wielką ropiejącą ranę przy przy tyjemy plasterek w postaci zwiększenia składy mówimy o prozie bardzo teraz powinna wzrosnąć o panie redaktorze uczy się pan rację to znaczy szukanie 1 przyczyny tego stanu rzeczy byłoby błędem ja zwróciłem uwagę akurat na to, o czym tutaj rozmawialiśmy wszystkie te sprawy, zwłaszcza częste zmiany prawa są również przyczyną wydaje się jednak, że matura chciałbym jednak, że może wyjaśnić nie chodzi o automatyczne tylko i wyłącznie wprowadzenie sędziów społecznych do sądów w takim powszechnym wymiarze, bo samo to wprowadzenie niewiele zmieni ich pół wymagane byłoby, aby przemyśleć i odpowiedzieć sobie na pytanie, bo być może społeczeństwo tego nie chce tak postawić po prostu tę kwestię to my chcemy powrotu obywateli na szeroką skalę do systemu wymiaru sprawiedliwości miasto związane z koniecznością poniesienia nakładów nakłady związane są w samym procesem wyboru sędziów społecznych to są jednak może nie największa, ale jednak liczący się koszty i obciążenia dla rad miasta te nakłady związane są z niewielkimi, ale jednak jakimiś tam dietami wypłacanymi sędziom społecznym te nakłady również powiedzmy to sobie szczerze związane są z tym, że pewne sprawy będą rozpatrywane nieco dłużej, ponieważ sędzia sam może szybciej niż w panelu orzeczniczą podjęcie decyzji moim zdaniem warto to zrobić, ponieważ jakość orzekania, by się podniosła ale aby się ona podniosła to ławnicy to obecni przy sędziowie społeczni miejmy nadzieję, że ta zmiana nastąpi muszą być gruntownie przeszkoleni z 1 z największych słabości obecnego systemu jak przeszkoleni skończyć studia prawnicze absolutnie nie, ponieważ jak mówiłem na początku nie o tę wiedzę idzie jakich szkoleń byśmy nie robili to i tak ławnik nie będzie posiadał wiedzy na temat linii orzeczniczej czy doktrynę porównywalnej z biedą sędziego zawodowego za to szkolenie, które były przygotuje go do poprzez znajomość procedury to akt poprzez znajomość funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości my nie zapominajmy jednak prowadzić ławnikiem zostaje częstą zwykły obywatel, który mógł być zaangażowany w danej społeczności jak i zupełnie innych sprawach i któremu nigdy nie mieć żadnej styczności sąd obecne bardzo, bo najczęściej słabe szkolenia, które ograniczają się do 1 szkolenia na początku zakończonego zresztą złożeniem przysięgi są niewystarczające i ja rozmawiając z ławnikami bardzo z sędziami społecznymi to jest siła przyzwyczajenia bardzo często słyszy, gdy mówi o pewnych rozwiązaniach, które powinny obowiązywać n p . na sposób wypowiadania się kolejny wypowiadamy się podczas panelu sędziowskiego, że oni w ogóle o tym, niewiedzą w związku z tym szkolenia są moim zdaniem kluczem do tego, aby sędziowie społeczni mogli z orzekać z sędziami zawodowymi w sposób taki, by być dla nich również pomocnymi akt to nie jest tak, że sędziowie są przeciwko ławnikowi dzisiaj mamy klimat bardzo silnie pro obywatelski proszę zwrócić uwagę, że jeszcze ja bym był byłem, by nawet zaskoczony tym, że to właśnie ze środowiska sędziowskiego wyszła propozycja, aby w sądach gospodarczych wprowadzić sędziów społecznych tak, ale zaczyna się doceniać obywateli w sądzie tylko, że oni muszą właściwie pełnić swoją rolę wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie 11 40 już za kilka minut państwa moim gościem jest prof. Piotr Jucha czy kierownik zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje o godzinie 11 40 po informacjach wracamy do naszej rozmowy to jest poznańskie wydanie programu Owczarek państwa i moim gościem jest prof. Piotr Jucha z Instytutu filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu profesor graczy z kierownikiem zakładu filozofii publicznej i filozofii prawa rozmawiamy o sędziach społecznych, czyli o tym gdzie jest miejsce dla obywateli w wymiarze sprawiedliwości Powróćmy do pana propozycji panie profesorze załóżmy, że coś takiego się wydarzy jak miałyby wyglądać składy sędziowskie i jaki jak ważny miałby być głos sędziów społecznych w wydawaniu wyroku na myśl, że to rozwiązanie, które obowiązuje i które obowiązywało wcześnie, więc ten skład 2 sędziów społecznych i 1 sędzia przeszkolony zarówno zawodowych tak to jest optymalne rozwiązanie wiosek jest jak i jakie jest waga tego głosu cenzus społeczny waga jest równa władzy sędziego profesjonalnego każdy sędzia społeczny posiada tutaj taki sam głos jak sędzia profesjonalnej jeśli pan redaktor chce zapytać o to czy mogą przegłosować oczywiście zgodnie z prawem mogą go przegłosować tylko w ja bym tutaj nie chciał tego ukazywać ten z takiej bardzo konfliktowy sposób wręcz przeciwnie właśnie w deliberacji pewne, a więc za pomocą uzasadnień członkowie panelu orzeczniczego się wzajemnie przekonują co do osad nowa radość no tak to jest ta przestrzeń, która nas zachwyca osobie debatujemy, ale najlepiej rozpatrywać wydają się takie krańcowe przypadnie, żeby zobaczyć co może z tego wyniknąć tak czy krańcowy przypadek jest taki, że przechodzi sprawy sprawa przez tego, kto głosuje na jakie rozwiązania winny niewinny winny niewinny, ale teraz osoba po drugiej stronie mówi o tej co się zakończył niezgodnie z moimi oczekiwaniami, bo było 2 i amatorów i 1 zawodowiec czuje, że sprawy właśnie stało się zadość, ale jakość może usprawiedliwić przewagę sędziów społecznych w tym panelu no bo oni mają większość stawek PIT, czyli większość w panelu czy większość decyzyjną mają osoby, które nie mają studiów prawniczych czy nie muszą mieć swoich prawniczych panie redaktorze to pozwolę sobie wrócić na chwilę do antyku Otóż w Atenach gwarantowanym prawem był brak profesjonalistów Otóż chciałbym zapewnić obywatelom możliwość uczestnictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale założenie podstawowe było takie pejzaż biorą w nim udział amatorzy pojechałem tam nie było sędziów profesjonalnych PKS możemy użyć antyku, ale przy założeniu, że definicja obywatela też przeniesiemy z antyku, a chyba tego nie chcemy, bo wróciliśmy do niewolnictwa i wykluczyliśmy kobietę no oczywiście, że to jest rzecz, którą udało nam się na szczęście przezwyciężyć, ale nie coraz mniej drzewo na razie daliśmy 1 1, bo to, bo tak się nie da no ja bym nie lekceważył tego wydaje mi się, że jednak bardzo wiele możemy się od starożytnych Greków od antycznych Greków nauczyć idea, aby to profesjonalny sędzia wydawał wyroki jest też stosunkowo młoda związana jest z późno nowożytne kością w związku z tym przez większość czasu możemy powiedzieć, iż obywatele z Europie od dwunastego biegu obecni byli cały czas przypomniał, że urządzenie rewolucję francuską tam też obywatele wydawali wyroki w wolumenie, ale jest ono obywateli zawsze stanowi pewnego rodzaju zagrożenie, ale ja bym mu na to odpowiedzieć przypominam sobie rodzinne, w których totalitarne, w których profesjonalni sędziowie wydawali wyroki, więc to jest panie redaktorze raczej demagogia niż rzeczywisty argument, który obaj przytoczyliśmy na rzecz 1 bądź z drugiej strony ja osobiście uważam, że to rozwiązanie, które w Polsce występuje w Japonii jak mówili mi wielu innych krajach, gdzie mamy mieszany skład orzecznicza jest rozwiązaniem najlepszym jest bardzo drogo najlepszym dla wymiaru sprawiedliwości dla wydawania sprawiedliwego wyroku z wprowadzeniem tego czynnika obywatelskiego, lecz pozwala sędziemu uniknąć rutyny dostrzec również to, zwłaszcza w sądach rodzinnych pewne aspekty, które mogły być pominięto obywatele zwracają na nich uwagę bowiem na oczyszczenie to co raz Polnische oparty o żadne badania, ale z moich osobistych rozmów z sędziami to najwięcej miałem takich pozytywnych ocen współpracy z ławnikami, bo dotąd tak o nich mówiono właśnie z sądów rodzinnych oraz z sądów pracy tylko, że turysta różnica, że tam mamy co prawda obywateli, którzy są reprezentantami społeczeństwa, ale muszą posiadać pewną pewne przygotowanie do orzekania w swoich prawach w sądach prac to spowiedź niezwykle ciekawe tylko ja zastanawia się, czyja dobrze służy to co pan mówi, bo to kontrole, mówi że potrzebujemy uzdrowić w niektórych miejscach system sprawiedliwości i myślę, że to się zgadzamy i pokazuje pan pewną metodę im się to się zgadzamy natomiast obraz sędziego, który się wyłania z pana powieści jest taki, że to jest ktoś, kto jest odcięty od społeczeństwa czy od wspólnoty, w której mieszka to jest ktoś, kto orzeka rutynowo to jest ktoś, kto trochę stracił kontakt z rzeczywistością może, gdyby jego linia orzecznicza jest w ogóle w innym świecie niższy niż obywatele i czy nie dochodzi, że ona zazwyczaj jest innym świecie tu raczej chodzi o korygowanie tych sytuacji, w których no zaistniała sytuacja właśnie tej linii orzeczniczej do końca pasuje, a skąd kasa wiemy, gdzie należy skorygować no myślę, że na tym właśnie polega zadanie sędziów całego panelu, żeby wspólnie się nad tym zastanowić to jest także sędziowie są bardzo przeciążeni dużą ilością spra w pewne sprawy z konieczności jej możemy pobić pogrupować pewne grupy podobne do siebie, a więc pojawi się pokusa, żeby automatycznie w podobny sposób je rozstrzygać i moim zdaniem może media cena przy UNESCO oraz czy mediacja to jest doskonałe rozwiązanie uzupełniające tak, jeżeli jest możliwa mediacja to sięgajmy najpier w do mediacji ja się z panem jak trudno się zgadzam podobnie do innych wszelkich sposobów, które mogą jak by wzbogacić cały wymiar sprawiedliwości to obywatele z mogą być obecni w wymiarze wspólność jako przyjaciela sądu gang słowa profesora mówi sędziowie mają dużo różnych spraw tym się zajmują, a więc obywatel długo czeka na wydanie wyroku, a więc dołóż jeszcze 2 sędziów społecznych, żeby obywatel jeszcze dłużej czekać nie dla mnie kluczowa jest jakość tak w literaturze przedmiotu w badaniach poświęconych sędziom społecznym bardzo wyraźnie się podkreśla i ja jestem co do tego przekonany, że kolegialne orzekanie prowadzi do podniesienia jakości orzekania o tym, będę polemizował z panem, dlatego że nie docenia jakość, ale chciałbym też zwrócić uwagę na tempo pan wspomniał Japonia jest on Kanady i adresy konstytucji ma zapisane prawo obywatela do szybkiego osądu to znaczy, że ten proces właściwie nie przygotowawczy 3 spotkania przed sceną tym proces musi się zacząć n p. okresie około 2 lat od momentu wykroczenia tak, czyli co się wydarzyło obywatel nie może czekać w nieskończoność, jeżeli czeka dłużej niż 2 lata to sędzia ma prawo czy ma prowadzić zawiedliśmy przed panem naruszyć pana prawo i sprawy nie ma czy jakoś tak, ale jednak jakieś tempo także, ale oczywiście to znaczy my tu mówimy cały czas z nami w mojej perspektywy 1 z aspektów wymiaru sprawiedliwości, a teraz pan redaktor porusza zupełnie inne to jest pytanie o sposób funkcjonowania sądów o wsparcie dla sędziów tak, a cały aparat, który wspiera sędziego w jego funkcjonowaniu i tutaj też potrzebna jest reforma tylko to jest jakby odmienny aspekt możemy bardzo wielu sprawach mówić możemy mówić o konieczności zmian również ustawowych o zastanowieniu się właśnie nad reformą prawa karnego i tak by tak dalej to są, jakby naczynia połączone oczyszczony wszystkie dopiero razem mogą sprawić, że wymiar sprawiedliwości ulegnie zmianie za to ja zwracam uwagę na ten 1 element, który zwiększy jego legitymizacji zwiększenie legitymizacji wymiaru sprawiedliwości w oczach obywateli, a to jest niezwykle ważny aspekt, ponieważ jak powiedziałem na początku musimy odróżniać 2 płaszczyzny 1 jako naprawdę funkcjonuje, a druga jak jest postrzegane i teraz może w miarę dobrze funkcjonować, ale jeżeli nie będzie postrzegany przez obywateli jako dobrze i wiarygodnie funkcjonujący to będziemy mieli problem dobrze to nie raz cieszyli się ten pomysł podoba, ale pod warunkiem, że rugby wystąpią te elementy części tych elementów pan wspomniał cięższych elementów re ZO porusza duża konferencja wschodnia się przyglądam się standard monopoli ZUS je też dużo dla nas ściągać z tej mównicy Rachel nie no bez przesady jest całe grono osób zajmujących się ławnikami może nie tak liczna jak z byśmy chcieli, ale warto przecież wspomnieć panią dr Adriana Bartnik autorka książki sędzia czy kibic tak, że myślę, że tym co jest najważniejsze to to i z instytucji ławników stała się przedmiotem namysłu naukowego w Polsce i debaty nad różnymi możliwymi lepszymi gorszymi rozwiązaniami, a z drugiej strony oczywiście, pełniąc swą rolę w chłód, jakby publiczną również renomą wykraczają z propozycjami do obywateli w tym, że proszę zwrócić uwagę ja staram się przynajmniej każdy z nas ma pewne poglądy stawiać się te propozycje jako problemy do namysłu do publicznej debaty do deliberacji tak, a nie przesądzać jak dane rozwiązanie powinno wyglądać, ponieważ to są jak kluby naczynia połączone, jeżeli przyjmiemy jedno rozwiązanie to może z innego należy zrezygnować tutaj jest jest bardzo wiele sposobów włączenia obywateli do wymiaru z miłości była przecież szeroko dyskutowana nawet dość szeroko dyskutowana idea wprowadzenia instytucji sędziów pokoju również także imiona różne sposoby możemy upadnie stawiać obywateli w wymiarze sprawiedliwości i jedno jeszcze zdanie panie doktorze, dlaczego to jest tak ważne Otóż zmiany, które się obecnie dokonują pokazują nam, że są w kontekście innych władz władzy ustawodawczej n p . przy władzy wykonawczej obywatele zaczynają odgrywać większą rolę wprowadzono n p. instytucję wysłuchania publicznego w procesie prawotwórczym w sejmie oddajesz władzę obywatelom w niewielkim co prawda jeszcze stopniu w ramach budżetów obywatelskich, gdzie oni sami decydują na co wydać pieniądze, a niejako wymiar sprawiedliwości pozostawał tak zboku ta propozycja jest taką propozycją może być tam wprowadzić obywatelski nie jest mi budżetami obywatelskimi co jednakowoż byłbym ostrożny, bo one ładnie wyglądają z góry, ale mają w Jastarni od kilku lat obserwować w Poznaniu jak to przebiega tego nie mogę powiedzieć jak to wygląda, gdzie indziej, ale moim zdaniem pomysły, które są zgłaszane przez obywateli naprawdę są bardzo interesujące i co ciekawe z roku na rok coraz jest ich więcej czasu lepiej przemyślane uzasadnione zawsze możemy znaleźć tak mieliśmy ostatnio medialne sprawy jak dziś takie przykłady może negatywne, ale ogólnie stoi gabaryt dobra bardzo panu dziękuję panie prof. prof . Piotr Jucha kierownik zakładu filozofii publicznej filozofii prawa Instytut filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa i moim gościem informacji już za kilka minut temu wyraz dziękuje informacji z kijkami o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam wczoraj po w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA