REKLAMA

Wciągani do Nieba [WYDANIE POZNAŃSKIE]

OFF Czarek
Data emisji:
2017-07-04 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest poznańskie wydanie programu off czarek państwa i Małgosię ze studia Radia TOK FM w Poznaniu jest ojciec Tomasz Grabowski dominikanin prezes wydawnictwa w drodze dziury to serdecznie do Szczęść Boże Bóg zapłać jesteśmy pod daszek miesiąc temu, czyli z czerwcu w wydaniu czerwcowym bardzo wiele interesujących tekstów cieszy się, że on się podobają m. in. wciągani do nieba ojca autorstwa przypominam sobie, czyli o komunii o Eucharystii tak jest bardzo interesujący Rozwiń » artykuł tekst przemyślenia natomiast ja tak to też ostrożnie do niego podchodzi, bo mam wrażenie, że wątek dyskretnie niezauważalnie skręca w kierunku takich religijności ludowej, a to źle nie to nie jest źle tylko myślałem sobie, że dominikanin poważny miesięcznik, a tak to lepiej się jak w Płomyczku mówiąc ciekawe naczynie wstępu mieszkaniec Suchania porównania, ale jeżeli chodzi o naukę wiary i uczenie się wiary religijności to już jest patrzeć na tradycyjne formy i dobrze się uczyć od tych, którzy są przed nami kolejny wymyślać wszystkiego odnowa teraz jestem ciekaw co takiego tradycyjnego czy punkowego to pan wyczytał w bo zaczynamy od tekstu czy gdzie ojciec pisze o o Eucharystii wieczerzy Pańskiej, która została ustanowiona czy mówimy o ustanowieniu mszy jako czymś co się wydarzyło no i wdał się na papierze to stary błąd formalny i teologiczne, dlatego że pierwsi pierwsze wspólnoty chrześcijańskie obchodził jakąś formę i mamy wieczerzę pańską i mamy zwyczaj posiłki małe posiłki te są posiłkami małe posiłki, które są modlitwami w inny natomiast przekaz Jezusa przekaz z historycznego właściwie prasy pozycją dla teologii chrześcijańskiej oni są częścią, bo teologia chrześcijańska powstaje po Jezusie nie może powstać, kiedy jest Jezus, dlatego że początkiem teologii chrześcijańskiej 4 mat nożyczek tematu, jeżeli się nie dokonały rzeczy, które stanowią jego esencję w tym tekście o tym, pisze, że to wolny wcześniejszym tekstem, jaki mamy Eucharystii i o tym co przy ścianie celebrowali to jest tekst Pawłowi z listy do Koryntian, a z 10 03 . roku więcej na okolice piątego roku czy wcześniej zostały napisane ewangelie mniej to jest podstawowy tekst, którym Paweł pisze wieczerzy Pańskiej i faktycznie one rozróżnienia pomiędzy ucztą prasie toczyła wcześniej o łamaniu chleba czy wieczerzą pańską też jutro w drugiej części tego spotkania zresztą desek i kontekstem on bardzo mocno druga Korynt rano w Zatorze nie czekają na siebie nawzajem, ponieważ mówi, jeżeli tak spożywać wieczerzę pańską to naprawdę spożywać osoby wyrok to znaczy, jeżeli nie czekać na siebie nawzajem, a dokładnie chodziło czekania niewolników i usługi, którzy nie mogli przyjść wcześniej tylko zajmujecie się jedzeniem i tym służącym niewolnikom dojedzie do zrozumienia, że są przez nas traktowani tak samo jak są traktowani przez swoich panów w świecie to de facto nie celebruje mszę wieczerzy Pańskiej, czyli tego już wtedy rytuału, który miał wyrazić pojednanie wszystkich Jezusie, jeżeli ci niewolnicy są spychani na margines, jeżeli nikt na nich czeka od przychodzą tu są puste stoły niektórzy są nietrzeźwi no to faktycznie są potraktowanie per nogam, a to przeczy pomysłowi na Eucharystię w tym jest to, że została też znajdziemy być może w dziejach apostolskich też poważne wiemy, że to łamanie chleba niekoniecznie z zawsze oznacza wieczerzę pańską czasami to znaczy zwyczajny posiłek czasami to oznacza posiłek z modlitwą, a czasami to oznacza no właśnie łamanie dzielenie się chlebem winem to są domysły to nieźle nam bardzo moc maks moment dach okres późniejszy znacznie tekst jednak, że mówimy o liście do Koryntian pod dachem to jest jednak różnicą 60 powie, że lat w powstaniu natomiast chodzi o to, że w tym fragmencie wzrusza wywołuje czym dokładnie 1 1 rozwiąże Justyna męczennika już dziś są różnej od jedno 30 × 3 edycja mówi o jednakowoż łamaniu chleba jako też posiłku tak tylko, że tak mówi to tradycja Pawłowa ekologiczne wykończenia zaznaczono pokazuje, że są 2 2 rodzaje spotkania trzeciej to spotkanie z dwuczęściowym został Justyny już nie wspominał posiłku jest już pokazuje, że ten ta forma tzw. Agape, czyli to uczta, gdzie po osuszeniu przychodziło się jadło w miłym towarzystwie no to znika tak już dość swobodne przedrzeć przez przesuwa się na rzecz tego łamania chleba natomiast mam bardzo mało dowodów na to, żeby jasno pokazać jak i chrześcijanie celebrować natomiast Paweł, który nic mi się do Koryntian w kilku miejscach piszą o Eucharystii jasno, mówi że ten chleb, który łamie się z udziałem w ciele pańskim ten kielich, który piecze z udziałem we krwi Pańskiej czy to nie jest tylko zwykły posiłek, a czy posiłek połączony z modlitwą, ale jakaś forma rytuału co jest nawiązaniem do tego co Jezus powiedział w Wieczerniku to czyńcie na pamiątkę czy zachowuje się pamięć o mnie w taki sposób no właśnie jak to rozumieć dzisiaj, bo sam tekst sama wypowiedź Jezusa, bo zdaje się, że ojciec się chyba tutaj do Mateusza zwoływał w swoim tym celu każdy lokal, ale i z lekarzy z ewangeliczną ptaszek może się odwołać część Marek pewnie byłby dla nas źródłem bardziej niż pozostali jeśli patrzymy tylko na historyczne dokumenty i czasy powstawania to owszem, Marek będzie wcześniejsze Łukasza natomiast Łukasz z Pawłem będzie bardzo mocno związany proszę zwrócić uwagę, że to jest w ogóle ciekawa rzecz, że my traktujemy księgi pisma Świętego na takiej zasadzie jak właśnie świadectwa pisane z o tych wydarzeniach jest słuszny, bo są jakieś są pisane ale zanim one zostały spisane już istniał tu, bo już istniała już stało przekazywanie tych opowieści z ust ustnie Paweł zresztą umieszcza swoje nauczanie w nauczaniu tradycji mówi dobrze robicie, że zachowujecie tradycje czy te kilkadziesiąt lat, bo śmierci zmartwychwstaniu Jezusa cały czas trwa jakiś przekazywanie, bo właśnie po 2 wiary, ale też już jakiegoś rytuału i po mówi dobrze robicie w tym trwać czy te dokumenty one są drugie w stosunku do przekazywania wjazd i temat rytuały z wcześniejszych dokumentów metodami jest właśnie bardzo interesująco, bo zgadza się całkowicie za coś dobrze robicie, że przekuje przekazać tradycję tylko czym jest tradycja, bo nie wiemy czy tradycja tradycją, który mówi Paweł, bo Paweł właściwie raczej od początku idzie pod prąd czym naraża się trochę na no taki rytuał upokarzania, w którym momencie, więc tradycja nie jest 1 tak ona się dopiero rodzi ona się dopiero wykuwa to wszystko się zmienia to z siedzi na gorąco, więc kiedy mówił o tradycji to, jakie tradycje mówimy o tydzień na gorąco to jest bardzo charakterystyczne dla tego pierwszego okresu zresztą to te różne tradycje trwają do dzisiaj znamy program tradycję liturgiczną jej wschodnie w tych 2 0 kilku odmianach, które istnieją na Wschodzie czy zachodnie żyjemy w czasie widmo są zunifikowane natomiast wcześniej takie było dużo czasu zdaje sprawę, że jeszcze wysokie średniowiecza pamięta takiej w taki układ czy mamy szereg regionalnych liturgię sposobów celebrację one są wszystkie wg pewnego podobnego schematu tak samo jak jesteśmy w stanie pokazać podobieństwo do wschodnich liturgii czy wschodniej drugiej zachodniej powiedzieć jesteś ten sam schemat to modlitwa są im innego z innym innymi słowami formułowane są inne Atom, który występuje kolejność elementów, ale wszystko to jest w ramach 1 z Ecole w zakresie 1 korzenia wyrasta i my nigdy się kłóciliśmy o tradycję co do formy takiej czy innej recenzowania, bo ona zależała bardzo często od tego w jakim kontekście kulturowym, jakim czasie się sprawowało daną liturgie tylko chodzi o tradycję o zachowanie tej samej prawdy o tej samej prawdy wiary, jaką przywołuje ten teren nie pokory Pawła to owszem, on stanął w obronie Pogan, których chciano obarczyć przestrzeganiem przepisów prawa mojżeszowego dojście ostu zżymał ich również z Piotrem się po ukłuciu na ten temat po tym, jak mówił podaliśmy sobie prawica, ale faktem, że było było mocne 5 zlotym pierwszy sobór czy pierwsze spotkanie apostołów po zmartwychwstaniu po wniebowstąpieniu Jezusa dotyczy tego właśnie Soren panowie jak postępować z poganami, którzy przychodzą do wiary czy mają zachować prawo mojżeszowe czy mają zachowywać i tylko 3 przepisy zostawili, żeby został zachowany, a resztę uchylili inwestorom faktyczny dług tygiel tworzyło się nowa dyscyplina wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM ojciec Tomasz Grabowski dominikanin prezes wydawnictwa w drodze z państwa moim gościem informacja o godzinie dziesiąty 20 po informacjach wracamy do programu off czarek to jest poznańskie wydanie programu Owczarek ojciec Tomasz Grabowski dominikanin prezes wydawnictwa w drodze jest państwa i moim gościem w czerwcowym wydaniu miesięcznika w drodze bardzo interesujący tekst ojca ne zatytułowany wciąganie w do nieba o Eucharystii komunii o także relacje rozumiem człowieka grzesznika lub nie grzesznika do sakramentu z bardzo charakterystyczne dla współczesnych czasów Żyda dla nas po prostu szum się do Sejmu różnymi rzeczami jak dochodzi do jakich nadużycia braki takich dziwactw pamiętamy jak zadzwonił do mnie reporter jakiś szyld prowadzący jakąś telewizją próby wsiadania ową Team sho w są potrzebujemy rzucił z mamą powiedział mszy świętej góry co się stało takiego, że muszą pójść w mszy świętej no bo prezydent Duda podniósł komunikant znaleźliśmy się tam po komunikant upadku, więc pozwolę sobie nie przyjechać do rewizji, ponieważ jednak wydaje misie są takie treści, które są zawsze ciekawe i zawsze aktualnej w ogóle bardzo się cieszę, że pan to zainteresowało mam nadzieję, że państwo, że interesuje, bo sakrament i w ogóle komunia no to jest pod 1 z największych tajemnic i problemów wiary krzyż pamiętam taką rozmowę z prof. Kołakowskim, kiedy jakiś ksiądz filozof z nim rozmawiały i 7 zastanawiał się pojęciem przewodnika wdanym ciotki się innym, a Kołakowski mówi mu proszę księdza niech się ksiądz tym nie zajmuje macie dużo ciekawsze tematu siebie o detale, jakie jak to, jakie Eucharystię często jest faktycznie frapujące, bo skoro rozmawiamy Eucharystii to zastanówmy się nad tą Eucharystią Rudolf Wolf man, pisząc Eucharystii pisze, że właściwie, jeżeli przechodzimy egzegezy wypowiedzi Jezusa wsi w trakcie ostatniej wieczerzy to pozostaje nam oto jest ciało moje oto jest kre w moja ojczyzna jest, że to Przymierze patrząc, kto to jest to to nie jest słowo, które mogło się pojawić w oryginalnym tekście także ta rozbieżność pomiędzy za was albo za wielu też raczej przekonuję go, że to zostało dopisane później przez zwolenników takiej czy innej opcji i też do odpuszczenia grzechów staje się także właściwie ból panowie zostaje, że oto krew moja i oto ciało moje mówi Jesus and Brain załóż, że przyjmiemy tę wersję, bo załóżmy, że przyjmiemy wersję rozszerzoną, bo tor nie jest aż tak istotne to co to właściwie znaczy trzeba powiedzieć, że Buffon to strasznie smutne tylko muszą być lepiej, ale jest bardzo liczy na taką, że tak powiem na poziomie odpowiedź, a jeżeli mają pod memoriałem idąc dalej jest na poziomie zna się w basenie, mówi że syn nie znaczy, że jest głupi tego, że smutny, bo tak wszystko wykreował z tego nowego testamentu tak mało zostawało na katolicy są bardziej wraz z rywali to wykreował to trochę jak na klasówce to trochę także on zasadniczo się błąd metodologiczny, bo pana polega na tym, że on wiedział lepiej co jest powiedział, iż ci, którzy wysłuchali rynek jest pewien kłopot z takim z takim podejściem z chronieniem zaraz nie manipuluje, bo jednak oczekuje od dominikanina pewnego poziomu to jest pewien poziom tylko prostymi słowami dla łodzian mówi wiedział lepiej niż ci, którzy słuchali nie mamy świadect w tych, którzy słuchali no umówmy się nie mam świadect w tych, którzy słuchali, jeżeli założymy n p. że Mateusz to nie jest świadek to ta różni z Radkiem niemalże nie mówi nazywano go Mateusz Tomala Mateusz nie jest autorem jest do tego wszyscy się zgadzamy i nawet dominikanie nie to to nie jest takie oczywiste tuż po też o tym, że netto z badania nad biblią cały czas postępują cały czas się przekonujemy, że to rewelację początku dwudziestego wieku, bo tak to wtedy najbardziej właśnie rewelacyjne idee powstawały teorie okazują się nowa z glinianych nogach ustawione, jeżeli jakiś czegoś zapoznam się z najnowszymi badaniami, które pokazują, że mamy relacje naocznych świadków dotowane właśnie ten moment, ale z tym co tylko nie mamy tylko proszę proszę pamiętać o tym, że tak to co mogliśmy w pierwszej części programu to ten rodzaj świadectwa, jakim myślimy, iż tańczyli reportera, który przynosi nam z z frontów pierwszej linii frontu informacje nie jest dla nas praktycznie niedostępne to jest taki rodzaj śledztwa, którym współcześnie mówimy to jest wiarygodne w tych czasach antycznych i świadek, który przekazywał swoje swoje opowieści uczniom to właśnie tym, którzy chcieli go słuchać, a potem ci uczniowie, którzy spisywali i w ogóle kultura przekazywania opowieści było o wiele bardziej rozbudowana niż mamy dzisiaj i to było tak samo wiarygodne świadectwo, jakby tam siedział Mateusz na bieżąco notował każde słowo Jezusa to też nie zgadzam do tego, że wystarczy przeprowadzić prosty eksperyment wystarczy wziąć słowa dowolnego polityka dzisiaj w ciągu 1 dnia i zobaczyć co się z tymi słowami dzieje, jakie dane zostaną przekazane 1 wolny od 1 dziennikarza do słuchacza od słuchacza do widza i zobaczymy co na koniec dnia widz pamięta, jaka jest różnica taka zabawa w głuchy telefon, jaka jest różnica między wypowiedzią polityka o tym co na koniec dnia słuchać pamięta i teraz to samo przemnożone przez 3 0 lat albo inaczej czy pamiętajcie co nie wiem Jan Paweł II podział w Częstochowie z Rosją prym to spodziewałem się odpowiedzi na poziomie, ponieważ proszę sobie uświadomić, że jednak żyjemy w takim czasie, gdzie tak mówię to kultura przekazywania kultury tradycji upada, a czy one bardzo słabo rozwinięte to są od czasu powstania druku i od czasu właśnie rozpowszechnienie się w opisanych wiadomo, że ten ta forma ustna jest mniej wiarygodna coraz mniej wiarygodna natomiast jak potoczy, że państwo naszą tradycję kościoła koptyjskiego w biedzie posługują się w kantorze mniej więcej 5 7 0 machinami już umiemy sobie, że znacząca większość tych kantorów to są Ślepcy, którzy nie posługują się żadnym tekstem tylko wszystko pamiętają i przekazują sobie nawzajem to oczywiście będziemy tak podejrzliwie na to patrzy mnie do PRZEKRĘCANIA trudno jak mogą tyle pamiętać mogą to co jest naprawdę w domach etno w różnych tam nałóg etnograficznych i badania pamięci to dowiadujemy się o tym, że na tle kultury antycznej czy kultury tradycyjne bardzo sobie wysoko cenią przekaz ustny i to co jest mówione po to, lekką historyjkę bardzo sympatyczną jak znajomi prowadzi badania Etnograficzne w w okolicach bodajże to było jeziora chyba to by Wigry i tam szukali pieśni, które były śpiewane przez mieszkańców gminy Zofia taką nowinkę rynkową lat 8 0 i właśnie pytania przez jakiś pieśnią już zna jakieś pieśni poszło w grze, bo takich 1 6 kartkowy zeszyt linię mety różę głóg słabo mam mały zbiorek Nosferatu zaszyli się okazuje, że linia w niej zapisany tytuł pieśni mają dosyć wybierzcie jakąś metodę wybierają nr 1 4 8 ona wtedy zaczynają śpiewać kąpie się mówi, a to są takie piosenki coś się nauczyłam ja byłam małą dziewczynką i od swojej babci zresztą od zarzutu czwartego roku życia i śpiewa spisała tytuły, bo nie wiedział co zaśpiewać, jakby pytali kryzys inne podejście do komisji, ale skoro oczu takie naukowe świadectwo przestali to jak kontrargument nałogowy o moim dziadku mój dziadek opowiadał o swoich przygodach w czasie drugiej wojny światowej tylko za każdym razem to była prawie inna historia przybywało Niemców, bo przecież zawsze Piotra Cyrwusa hołotę do ich momencie już należą do AK, a i tej historii ucieczki, bo coraz bardzie skomplikowana, więc umówmy się myślę, że możemy się zgodzić, że świadectwo ustne przekazywane przez 3 3 4 0 lat z pokolenia na pokolenie czy człowieka na człowieka nie Kantora nie kogoś, kto co zapamiętuje tylko przez prostych ludzi, którzy oczekują sensacji oczywiście Samowi tym czymś dziwnym, ale może coś co daje nadzieję po 30 latach po 4 0 latach czy po 5 0 latach nie jest świadectwem tego co mogło się wydarzyć, a przecież spieramy się słowa tu nie chodzi o to, że nie było czy tego typu to mogą żyć inaczej odparło mogło żyć inaczej, jeżeli państwo sobie wyśmienicie porównajcie teksty, które są w Ewangelii, jeżeli chodzi o samą właśnie to nuklearną ostatniej wieczerzy to okaże się żonę faktycznie są w różnych różnych brzmieniach przedstawione co więcej jeśli państwo macie słuszny wiek pamiętacie co się działo w kościele przed 60 2 rokiem to uświadomimy uświadomić sobie, że były inne słowo zwane są one przez co cienia wówczas są obecnie ustanowienia dysponuje dzisiaj o niebo faktycznie nie spieramy się o to czy pan Jezus postawił w tym miejscu przecinek tam kropkę czy faktycznie użył takiego słowa, a przez to czasem z kluczowych czasem wydaje się być kluczowe natomiast spieramy się o to czy czy faktycznie apostołowie i tam uczniowie apostołów później przekazali to intencje i ten sens który, który jest zawarty w co robi i co do tego nowe wydaje się, że z sokiem mocne są podstawy no właśnie chociażby tych pierwszych szans co mamy niewiele rzeczy powiedzieć tak to intencja jest zachowana jest sensu zachowane w takiej czy innej formie czy to będzie u Marka Mateusza czy Łukasza Pawła i teraz co miałoby znaczyć oto ciało moja to kre w moja, więc jeżeli to mówi sumita to trzeba wiedzieć, że to musi, więc z kasy miejskiej hali hebrajskim w szczególności używa się słów abstrakcyjnych, jeżeli tak to jest ostry mówi ciało jej, jeżeli posługuje się faktycznie tym hebrajski sposoby mówienia mówi to jestem ja to jest chemia moje ciało to jest to co opisujemy historie moje ciało to jest to przez to wchodzę wraz ze światem i ciało to jest to przez co myśli poruszam się w ogóle jestem nie mam nie bez ciała w tym co do jej ciało to mówi to jest ziemia Jerzemu oddaje krew tomów to jest moja zasada życia artysty dzięki czemu żyje, a jeżeli kre w, bo zawsze połączonej z duszą i z tym co jest zasadą życia w piśmie czapek tym, że on jedno z tych zdań mówi na początku drugiej w końcu wieczerzy i to można rozpisać rytuale czy to wieczerzy paschalnej czy innych, które co kupowano po domach w kulturze żydowskiej rej można pokazać, że faktycznie pomiędzy 1 2 jest Sol odległość czasowa czy Jezus oddziela ciało od krwi i samego siebie od zasady dzięki krzyży raczej pokazuje śmierć wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiąty 40 już za kilka minut w oczy Tomasz Grabowski dominikanin prezes wydawnictwa w drodze z państwa i moim gościem Anny rozmawiamy o bardzo interesującym tekście ojca w czerwcowym wydaniu miesięcznika w drodze wciąganie do nieba informacja o godzinie dziesiąty 40 gr to, że w 10 40 po informacjach wracamy do programu off czarek wciągani do nieba co jest tytuł artykułu w czerwcowym wydaniu miesięcznika w drodze państwo moi goście ze studia Radia TOK FM w Poznaniu soczystą źle boski dominikanin prezes wydawnictwa w drodze ciało i kre w Eucharystia ale jakie ciało ciało tego Jezusa, który sprawuje wieczerzę od czy ciało Jezusa, który umiera na krzyżu czy w końcu ciało Jezusa, który ukazuje się swoim uczniom czy w końcu ciało Jezusa który, gdy jest w niebie świetne pytanie, które pytanie też o to właśnie Messi mówił ciało to co mamy namyśli Bolek co widzimy siebie czasowo po popatrzmy na to nie było takiej strony jak to by dzisiaj co by się mogło znaczyć no i wiemy, że Chrystus przebywał z ciałem duszą w niebie cokolwiek to oznacza prawdopodobnie za czas taki stan, gdzie konkretny człowiek żyjący przyp w przestrzeni, chociaż może większej liczby wymiarów niż my jesteśmy przyzwyczajeni jest ogarnięty całkowicie bowiem na miłość to jest jego naturalny sposób przebywania takiej byśmy powiedzieli tak jak dla mnie czy dla pana dla państwa jest zwyczajną rzeczą to, że przebywamy w kuchni czy w pokoju natomiast w Eucharystii mamy dostęp do niego w całości czy też z ciałem czy też zduszą i faktycznie chciałem to znaczy z kolorem włosów jest kolorem moczu z liniami pokrewnymi i ze wszystkim tym co oznaczało składa, a ty chciało kogoś, kto przebywa poza czasem, czyli wieczności po drugiej definicji Boecjusza, jeżeli chodzi o wieczność bo, chociaż to było człowiek miał smutny żywot to jednak bardzo w taki precyzyjny był intelektualnie i PSL powiedział, że wieczność to nie polega na tym, że bardzo długo trwa to część osób dzieci wyrażają wieczność tylko to jest w każdej chwili w każdym momencie przeżywanie pełni swojego życia czy jest to byśmy powiedzieli, że jeżeli to miałoby dotyczyć ciała to to ciało nie może być rozpatrywany jako coś co bardzo długo trwał tylko coś co w każdej chwili jest swojej pełni na całym ogarnia co w każdej chwili ogarnia całe swoje życie, bo tylko tak jeśli byłaby ciekawa no i wtedy ten temat na łamach ucieka w procesie to pytanie czy pan zadał nam uciekać się sam rozwiązuje, że nie musimy myśleć jak i wycinku czasowym, w którym Jezus się znajduje wobec tego jego ciało w tym wycinku czasowym z zastępem tylko myślimy od strony wieczności przejętego w ten sposób cały Jezus, a cały pobyt w oczy całego historia, a komunia, czyli pewne zjednoczenie czyli, czyli co wały z pytania o to jak wyobrażamy tym razem od niej ciało ducha, ponieważ są w 2 nie jest takim duszkiem ekspertem, który gdzieś tam sobie w klatce piersiowej mieszka nie jest jakąś formą eteru nie jest niczym co byłoby materialne to dla nas trudny do wyobrażenia prosiłbym żeby, kiedy myślimy sobie do komunii, czyli o zjednoczeniu to, żeby faktycznie tropić sobie baterie list zachęci kogoś to kto postrzega ducha jako jej promienie rentgenowskie traktuje się tam jakoś rozprzestrzeniają przez tą osobą fizyczną, ale też są fizyczne Henryk sens żeby, żeby dobrze to jest zjednoczenie ciosy w polityce nie chodzi o to co fizyczne fizyczna ma to w tym swój udział, ale jest drugorzędny to nie jest pierwszy to jest to co duchowe, jeżeli faktycznie jesteśmy złożeniem ducha tej materii, że ten dług kształtuje materię Renato to co duchowe już teraz może się łączyć z duchowym bowiem oczywiście to jest mówienie zawsze jakieś analogie jakimiś analogiami jakimiś porównaniami, ale o to chodziło, żeby to co najbardziej głębokie nas najbardziej osobistym było połączone z tym, który jest duchem par excellence jest bowiem samym i dodaje niektóre należy coby tu WPO wyobrażacie sprowadzamy Boga do swojego serca można tak myśleć tak często się sumą katechezie uczą dzieci lepiej jest raczej pomyśli sobie w ten sposób to Bóg nie wciąga do nieba dlatego ten tekst Anna Czyż nazywa to my jesteśmy pociągnięcie do Boga dzięki temu, że jest dla nas dostępny w takiej postaci, a nie wie co nas czeka w niebie to będzie jazda bez trzymanki też nuda straszna prawda no właśnie proszę sobie wyobrazić, że nie, bo nie jest nudna to jest coś co myślę, że dla wielu z państwa może być nie do ogarnięcia, ale proszę odważyć to nie jest Zielona łąka z słoneczka na niebieskim niebie, gdzie chodzimy na boso w jakiś białych szatach śpiewamy nudne hymny tylko całymi sobą sobą, czyli wszystkim tym co z kim jestem całym swoim ciałem major działaniom jasny wobec chciałaby nas nie by oznaczało strony bardzo fajne to się przecież ci, którzy promowali będą mieli ciało pożre was region momentów z tego, że znowu myślimy czasowo w jakiś czas będą w niej nawet to ciało musi mieć gabaryty tak dobry, ale mogę wreszcie może być nowe ciało takie nie wiem Arnolda Schwarzeneggera czy bardziej ciało nie wiem w wieku 60 lat 3 1 5 do pan wybaczy, bo grozi, więc Panek Arnolda Schwarzeneggera i place handlowe to chybiony trąciło to to jest z kursu w prasie państwo znowu nie myślimy czasowo myśmy w całości takie ciało, które będzie pozwalało najbardziej naj szczęśliwiej najpełniej cieszyć się życiem czy robi co czy właśnie o to by zajęli niektóre sceny koszerne, więc spełnienie outlet, dlaczego nie potrzeba związek, jeżeli nie wiem, że jest to ideologia, jeżeli dostanie celę, gdzie komuś potrzebne robienie krewetek nie zrobi natomiast nie no idea jest inna idea czy to, czego spodziewam jest takie odnowione ciało to jak i odnowiony duch i pełnia możliwości takie, jakie są w ludzkiej naturze i ona jest wykorzystana w 1 celu, żeby poznawać Boga i żeby mózg do całym sobą przyjąć rozpoznać zupełnie innego typu wyobrażenie, iż właśnie to czy będziemy chodzić na spacery czy lubisz krewetki czy wreszcie będziemy żyli w luksusie albo mieli 1 turze piękniejszą żonę tylko chodzi o to, żeby całą swoją istotę nasycić to taniej, ale czy wywrotka na niej no właśnie Bogiem których, którzy na stos Zenon k Mędrek 6 jedno secie to już nie może się bardziej nasycić się nasyci tek nożem, ale jak już kres nasycenie, których mogłem się Mierzej, jeżeli mówimy o nieskończoności to zawsze jak bardzo się zbierzemy tak samo jesteśmy odlegli od końca im szybciej biegniemy, ale to i tak jesteśmy cały czas na początku drogi chyba to jest pomysł nieskończoności to jest coś się nie kończy reżyserzy zajmującej się interesy ze szwami Bjerre tylko, że odwrotnością są zlecane były negatywnym albo może raczej na medal jest dach zamykany na ruchy są to region do surowców, który doświetla świetna zabawa trwa wolę jak jednak nie nowy oczywiście, jeżeli sobie będziemy to Infantry Zobacz co tu to jest totalny nie pociągające, ale jeżeli są w poniższym tak sobie, że jesteśmy kimś co marzyć nieskończenie długo, o czym nie skończę w nieskończoność tak wieczność czy Grecy długo co właśnie Piekorz pełnią Jeżyce pomyślimy o tym, że, że chrześcijaństwo mówi człowiek nie jest ograniczony do 3 wymiarów i czasu tylko jest otwarty na na wieczność złóżmy kurczę no cóż to wolę coś w niej więcej przed nami, a nie tylko to sobie wyobrazić nie tylko to są w tych właśnie dosyć ciemnych obrazkach co to znaczy być szczęśliwym czy nawiedzonym na miękkim łóżku n p. właśnie z zażaleniem z 1 strony mamy dziecinne obrazek najedzony w łóżku drugie co ma być inny obrazek p t. napełnienie podążanie za doskonałością przy tak samo nic nie znaczy to jest oczywiście kłopot taki, że możemy te wszystkie metaforyczne rzeczy jako spłaszczyć, ale jeśli jeszcze weźmiemy filozoficzne, jakie taką refleksję przyzwyczają tym potencjałem osoby ludzkiej, że temat nie brzmieć tak infantylnie mówi z przekąsem, bo już zarzuty są były dość infantylne no to tor to można racjonalnie rozwijać i ich domyślać co to oznacza nieco zaczną się autorzy jesteśmy, więc mamy potencjał rozpoznawanie piękna czy jest coś takiego co w pięknie nasycone liczy dodaje polityczny, gdyż poznanie czy to jest coś co może być pogłębiane czy jesteście to wrażliwość może rosnąć czy to jest tylko, tyle że po prostu coś mi się podoba tanecznym potencjałem się sobie, że codziennie, pogłębiając swoje poznanie piękna cieszmy się to powiemy, jakie są nudne już nie chcemy się pogłębiać tego co zrobić nie chcę źle zrozumiany przez tak jest w ich znowu myślimy tymczasowo na 3 wieczność to nie jest linia uważać, bo jeżeli to jest liniowe to to faktycznie jest syzyfowa jakaś taka syzyfowa przyjemność na zmianie pracy, jeżeli będzie od stycznia Lotos to się to faktycznie zawsze wskażemy na nudę natomiast, jeżeli myślimy o tym w taki sposób jak to, bo jest już powiedział czy w każdej chwili obejmuje pełnię dotąd to jest w ucieczką od tego, żeby to nie boli, ale w każdej chwili obejmuje PayU pełnia tez kolejne słowo klucz na zasadzie nie pytaj nie wiem rzucać coś takiego wie, że tego nie zrozumie też wie, więc udawać, że zrozumiałeś z nimi zadowoloną minę do czego to jest jakby to porównać do Tori Cantoro o w nieskończoność czarnych to można powiedzieć tak jak w odcinku od 1 do zera, ucząc od 1 do jedności mieści się nieskończenie wiele liczb rzeczywistych, ale ich jest więcej niż ich naturalnych warto, więc mamy w nieskończoność naturalnych jednocześnie w odcinku mieści się nieskończona ilość punktów liczb rzeczywistych torze cóż są właśnie różne sposoby obejmowania no i czegoś nieskończonego wciąż bardzo krótkim i to jest jakaś metafora ten rodzaj tych właśnie w nieskończoność policzalne niepoliczalne i do tego, żeby coś powiedzieć tonie musi być ucieczka od odpowiedzi tylko to jest jakiś sposób na uchwycenie tego mężczyzny poza naszymi możliwościami intelektualnymi podobają się te metafory, dlatego że czas się do tego w swoim tekście w naszej rozmowie, że w języku hebrajskim nie było metafor, więc zostaną obrazy innych metafory jak i osób abstrakcyjne to coś więcej zubaża konkretnie jak rozumiem, a tutaj nagle jego uczniowie wymyślają coraz ciekawsze konstrukcje po torze powiedzieć właściwie to niewiele wiemy o tym i Witsel mury zaproponuje zawsze prostsze rozwiązanie w życie można uwierzyć w prostym w sumie zostaną i nie drążyć dziurę w całym tylko przyjąć taką zostały powiedziane daje ci siebie to jest moje życie przyjmie to ile to moją pamiątkę żyjącą spotyka się bardzo sympatycznego wschodzącym rynkiem inteligentnego dziennikarza, który zaczynał dzień wierci dziury w centrum szukamy tych metafor czy podobieństwo, aby ułatwił zrozumienie ja przypominam jak sobie jak dominikanie z kimś innym zakony są dziury wiercili dziury w druku zdaje z rektorami zdaje się, że to dotyczyło rzek niosących wolność to lokal też Niepokalanego poczęcia do wcześniej to troszkę nam nawet wydaje się, że jeżeli chodzi o wierceniu dziury w brzuchu to raczej ojciec, który prezentuje dusza tradycyjnie się w z pewnością bardzo dziękuje ojciec Tomasz Grabowski dominikanin prezes wydawnictwa w drodze do państwa mają gorsze informacje o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA