REKLAMA

Co to znaczy "słabe społeczeństwo obywatelskie"?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-06-28 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub pod blond zdobycz Agnieszka Lichnerowicz dr Elżbieta Korolczuk z uniwersytetów żandarm sądem to nic w Sztokholmie jest państwo gościowi w rozmowie wideo spotykam się przy okazji, gdy książki publikacji, której celem Elżbieta Korolczuk razem z Karskim Jacobson jest są redaktor kami w po angielsku tytuł jest synem Society i rewizyty o tyle sens from Poland zostało wydane nakładem wydawnictwa Berek Han w stylu Society i rewizyta, czyli co ponownie zbadany Rozwiń » społeczeństwo obywatelskie odczytu to jest złość zastanawiałyśmy nad tytułem droga chodziło o to, żeby zaznaczyć, że z 1 strony to jest nowa myśl nowa perspektywa empiryczna i żar proponujemy analizę tych ruchów tych zjawisk w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, które może nie są tak dobrze znana przynajmniej nie były, kiedy podejmował byśmy ten projekt ten wysiłek w MMA, ale też chcemy zachęcić do debaty teoretyczne tak to znaczy debaty na temat tego jak konceptualizm wiemy społeczeństwo obywatelskie, jakie badamy co to znaczy słabe społeczeństwo obywatelskie albo silne w porównaniu do kogo do czego do jakich kontekstów ażeby rzeczywiście trudno sobie przewartościować to debatę, a przede wszystkim trochę odejść od takiej wizji, która nam się jeszcze do niedawna była właściwie obecnej w tym dyskursie publicznym i a w większości prac na ten temat także to polskie społeczeństwo obywatelskie kiedyś to był taki wspaniały zryw, czyli Solidarność, a przez ostatnie 2 5 warto o to by generalnie jest słabo jest centralizacja biurokratyzacji oraz tak mówią, że ją z bilansem to jest główny min to główna teza 2 rem, czyli walka z tym przekonaniem właśnie, że to społeczeństwo obywatelskie jest rachityczna, gdyż takie zdanie we wstępie o tym, że w przypadku żadnego innego kraju, czyli w Polsce najbardziej potrzeba przedefiniowania myślenia o społeczeństwie obywatelskim jest bardziej potrzebna a dlaczego w Polsce to jest szczególnie potrzebna, a myślę, że przede wszystkim, dlatego że mamy bardzo dużo bardzo ciekawych mobilizacji zjawisk ruchów społecznych, które ani nie są kosztami do niedawna nie były opisywane ani jakoś nie stały się częścią naszego myślenia o społeczeństwie obywatelskim, a one istnieją pakiety są bardzo aktywny moim takim organem przykładem organem, dlatego że ja się zajmowałam analizą tego, ale książka jest świetny tekst autorstwa Renaty Hryciuk Ernst to jest przykład walki o fundusz alimentacyjny tak, w który został zlikwidowany w 2000 czwartym roku wokół tego została zbudowana naprawdę ogólnokrajowa mobilizacja kobiet głównie samodzielnych matek, a często z małych miast małych miejscowości, a kobiet, które i tak nie mają niem kapitału społecznego, a często też były fatalnej sytuacji finansowej, czyli na narządy Groupon, który po, której się najmniej spodziewamy tego typu działania ANR i to było to naprawdę ogromny stref udało się Polsce zaangażować w to masę osób powstało wiele grup stowarzyszeń takich sieci wsparcia EFS powstała dzięki też wsparciu różnych organizacji także kobiecych powstał projekt prawa, który przywracał fundusz udało się zebrać ponad 3 50  000 podpisów tak po 3 pod tym projektem, a więc ogromna ogromna liczba i wreszcie do tysięcznych siódmym roku, a następnie zaś na posiedzeniu Sejmu, a zostało przegłosowane prawo, które przywraca fundusz akcji mamy dużą mobilizację ogólnopolską, która ma konkretny wymiar polityczny traw, która wpływa z sukcesem oczywiście też nowe prawo nie było i dokładnie idealna waga tak jak chciały tego samodzielne matki, ale jednak udało się przywrócić tutaj o konstytucyjnych i Rosji lub nie dyskutuje tak to czy nikt nie mógł o tym, to jest społeczeństwo obywatelskie i to jest jego przejaw jest niezwykle istotne jest z badań ms zobaczmy co się stało, jakie są tego efekty co wyszła za osoby część zaangażowały i t d. taka cisza wokół, czyli zwracać uwagę na to, że społeczeństwo obywatelskie to nie są tylko goły ulży struktury, czyli organizacje pozarządowe firmy, ale i stwarza i tutaj przykłady, które padają to są oraz właśnie choćby Anny, ale również czarny protest, ale również grupy EDF powiedzmy bardziej prawicowe n p . które zbierały pop podpisy pod restrykcyjną ustawą aborcyjną czy nawet ruchy radykalnie prawicowe co jest kontrowersyjne, ale dostrzegł co jest ciekawe jest to, że waszym zdaniem to pomijanie nie jest przypadkowy wyznaczono wynika z pewnych przesłanek ideologicznych tak to znaczy uważamy, że o fotel wizja społeczeństwa obywatelskiego jako pewnego projektu etycznego, która była związana z przełomem roku osiemdziesiątego 09 10. AM wpłynęła nie tylko na to w jaki sposób my mówimy już ma społeczeństwo obywatelskie, ale także w NATO jak my je badamy, ale my tutaj zaczyna się problem z uczniami naszej perspektywy, ponieważ oczywiście w sensie, iż my konfliktu politycznego tak nie wiem nagrań na granicy prawica lewica możemy dyskutować na temat czeka nas powinniśmy czy grupy, która jest mniej liberalne w sensie, że nie uznają praw jednostki czy praw mniejszości, a powinny być uznawane za społeczeństwo obywatelskie czy też nie, ale uważam, że ma jeśli chodzi o badanie różnych przejawów społecznej aktywności różnych grup społecznych dalej to my jako socjologowie cieczy czy tak w obszarze socjologii antropologii przegapiliśmy tak naprawdę ogromną mobilizację prawicową, dlatego że po prostu nie znaliśmy żona jest czysto obywatelskim, ale oczekiwaliśmy żona po prostu w ramach przechodzenia do 2 o takie właśnie liberalnej demokracji po prostu zaniknie, a tam tak naprawdę w momencie, kiedy ta formacja wygrała politycznie okazało się, że jesteśmy bezradni tak to znaczy nie mamy ani języka opisu ani nie wiemy, jakie to są grupy to akt ani nie rozumiemy tego sposobu myślenia czy jakichś nazwała wówczas LO Russo feeling akty jakichś struktur emocji, które są, które generują tak poparcie polityczne, a i to jest moim zdaniem błąd dosyć zasadniczy odnowę intencja tutaj, ponieważ takie zdania, że są windy dowody na to że, gdy na początku transformacji elity polityczne nie popierały niektórych spontanicznych oddolnych ruchów szczególnie pracowniczych, dlatego że nikt nie obawiałbym się do popatrzmy zresztą na to co na to oczy mokre pisali Grzegorz Ekiert Jan Kubik w latach dziewięćdziesiątych o mobilizacji Robotniczej, która nie została właśnie uznana za przeja w społeczeństwa obywatelskiego o AM i o tym, opisywali taki proces, w ramach którego okazało się, że mamy nowy demokratyczny rząd, ale właściwie przestrzeń debaty publicznej i wnęka została tym grupom to ulice, ale dość podobna historia dotyczyła praw reprodukcyjnych, a pod sąd w 2  000 000 podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie dopuszczalności aborcji, a który został wyrzucony do kosza czy w tym sensie ta należałoby zadać pytanie nie tyle to, które bardzo często zadawano czy Polacy są już wystarczająco nie wiem est demokraty słowa ani czy już są wystarczająco wyzwoleni z kosmodromu Homo sovieticus tylko my postulujemy raczej takie myślenie kontekstu łazienek to znaczy rzeczywiście te ten kontekst polityczny społeczny ekonomiczny, w którym działamy w ERM pozwala na mobilizację czują wzmacniający dostarczają osłabia rozwiązał reżimów, które są pozbawione głosu i dlaczego są pozbawione tego głosu taki tutaj kwestie ekonomiczne nakładają się w pewnym stopniu wcześniej nie do końca kwestie ideologiczne, a także dać przykład umieć porozumieć w tym zarzut, że jednak powiedzmy ten głos remont choćby sum lub pracowników, którzy są słabszej pozycji nie był wspierany rozważanym przez wodę wszystkim kryje się taki zarzut, jaki jeszcze przykłady konsolidacji mamy przykłady, które zwróci uwagę, że to, że nie zwracali na nich uwagi badaczy to jest Ochotnicze Ochotnicza straż pożarna koło gospodyń wiejskich, a ta dotyczy jeszcze 1 rzeczy, a mianowicie takiej tendencji do myślenia o społeczeństwie obywatelskim, które zbudowane z niczego po osiemdziesiątym dziewiąty roku tutaj akurat, a jak komisji Grzegorz lipiec pokazują Pm oraz profesor Giza-Poleszczuk, że no nic bardziej niesłusznego Ant w ERM Otóż te organizacje, które zostało odziedziczone po PRL -u takie chociażby koła gospodyń wiejskich z wciąż funkcjonują i często nie nic nie tylko jako takiej taka Cepelia, a już z panią latem gotują sobie jakiś tam obiady i w związku z tym nie ma żadnego charakteru ani politycznego społecznego w żadnych efektów MF tutaj dr Matysiak pokazuje, że te odziedziczone po PRL -u formy organizowania się, a na wsi często mają charakter i polityki zmieniają swoją, a swoje swój sposób działania zmieniają swoje cele mogą być odskocznią od tak już od działalności politycznej to samo zresztą w UE pokazuje prof. Patkowski w przypadku AM Ochotniczych straży straży Pożarnych tak, lecz wskazuje na ich polityczną funkcję Annę i to są AM to są 2 kwestie z 1 strony takie poczucie, że o to powinniśmy odrzucić wszystko to co wiąże się z poprzednim systemem wrzucić do 1 worka najlepiej warto się gdzieś zniknie z pola widzenia daje prosta kominki i prof. Ekiert mówią na mnie nasze społeczeństwo obywatelskie powinny być uznane za re kombinowane to znaczy łączące pewne elementy tych starych form działania stref organizacji nowych, a z kolei profesor Giza-Poleszczuk pytano co w takim razie dzieje się też w badaniach analizach, jeżeli używamy języka, który został wymyślony czy Aram zaproponowany po osiemdziesiątym dziewiątym roku i próbujemy za jego pomocą opisywać zjawiska, które mają wraz z naszą historię tak jak wskazuje na problem z językiem tak ciężko na to, że część ludzi, którzy szantażują działalność społeczną, a nie nie chce się identyfikować jako wolontariusze też rosło też ma bardzo określone przeznaczenie i ich kontekst tylko chcą być n p. ochotnikami i w momencie, kiedy robimy badania, używając tego tego nowego języka z NATO pytanie czy rzeczywiście obejmujemy tymi badaniami wszystkie formy oddolnej aktywności czy też może coś pomijam i teraz jak już poszerzymy to może, by porozumienie i też były zrozumiemy, że działalność Obywatelska to nie jest tylko ogniwem zorganizowana działalność o większą aktywność wyborczą, czyli taka polityczna w bezpośrednio to co wychodzi to znaczy co wam wyszło czy w takim razie polskiej Polacy są bardzo aktywni na pewno są znacznie bardziej aktywni niż niż mogłoby nam to wskazywać niektóre badania już po, ale też my trochę próbujemy tutaj stroną jest kolonizacja to perspektywę to znaczy i to myślę, że też wynika z tego Jean Eric rozmawiałyśmy z straszny Jacobson tres świadkom, ale też takim zespole międzynarodowym, gdzie były osoby, bo to część takich sojuszy z badań dotyczących w ogóle regionu, gdzie była sobie z Białorusi w Rosji z Niemiec Stanów zjednoczonych Czech tak dalej aml na jej problem polega na tym, że najczęściej się czy mogę najczęściej mówi bezpieczeństwa obywatelskim to się porównujemy do najlepszych akt czy Śląska do Skandynawii tymczasem również Skandynawia Szwecja była też częścią naszych takim polem naszym badawczym, gdzie doszedł do wniosku, że nic, że no raczej to Szwecja jest specyficznym takim odkryli z akcyzy wyjątkowo wyjątkowym miejscem, a nie cała reszta Europy, jeżeli porównamy się w tej chwili jest ze kryminał z Europy zachodniej Południowej tak oto w wielu wymiarach Polska nie jest wcale ani jakaś specjalnie uboga w aktywność Obywatelską ani formy aktywności niesmak specjalnie inne partycypację polityczną jest album Boscha, ale też właśnie pytanie co definiujemy jako partycypacja polityczna Valencia, ale bardzo i tak NFZ wzrost tak, ale też znowu zależy ważność do kogoś porównujemy fakt, że do Niemiec i fatalnie, jeżeli do krajów Europy Południowej wypadamy powiedziałabym całkiem całkiem nieźle, więc EMC jest cel stawia też tak, a taka zmiana przekierowanie perspektywę MD, ale też taki właściwie po MTK Kruma zmiany paradygmatu to znaczy, że my proponujemy zmiany w taki uznaje się, że do tej pory takim wiodącym paradygmatem był pewien ideał społeczeństwa obywatelskiego, które ma być właśnie częścią tak dobrze działającej demokracji nie dało mu bardzo jasne staje się form działania szczególnie Indios celów odmówiła, ale ludzie są to wiem, że strach złość denerwują organizacje pozarządowe ngo PL w UE oraz celów czy też pewnych norm, które mają kierować tym społeczeństwem obywatelskim no i przez większość czasu, by większość wysiłków wkładanych, żeby sprawić one już jest on był związany z tą ideą demokratyzacji liberalizacji polowaliśmy no, a my proponujemy raczej taką perspektywę, której zaczynamy od dołu to znaczy patrzymy w jaki sposób ludzie robią coś dla wspólnego dobra jak oni definiują to wspólne dobro, w jakich a w formach, jakie formy przyjmuje ta aktywność w jakie są to dopiero stamtąd patrząc od dołu zaczynamy budować pewną konceptualizm społeczeństwa obywatelskiego jako aktualizacja naszym zdaniem, która otwiera pewne nowe możliwości jest taki sposób myślenia o społeczeństwie obywatelskim jako pewnym obiekcie tylko o pewnym procesie o pewnych praktykach, które są zdywersyfikowane i które mogą obejmować bardzo, ale rzeczy bardzo szeroki, a szeroką gamę zarówno form działania w jakiej orientacji ideologicznej wyżej znajdą państwo for Civil Society i rewizyty, plasując from Poland lekcje z Polski, których który, których opozycji redaktor Kamińską też z tym trzeba się przyznam po polsku i Alan Johnson i Elżbieta Korolczuk wiele ciekawych tekstów m. in. cytowanych Jana Kubika Anny Gizy Poleszczuk wychwycił wszędzie tam bardzo dziękuję dr Elżbieta Korolczuk z uniwersytetu w Sotheby to miejsce w Sztokholmie była państwa i ośnieżone i w tym kontekście, ale nie tylko w tym oczywiście chciałam przypomnieć, że dziś rocznica 2 8 czerwca 5 10 06. roku szperaczy z normami chcemy podwyżki płac chcemy jeść chcemy chleba skandowali poznańscy robotnicy zakładów Cegielskiego bunt stłumioną krwawo dziś w Poznaniu obchody rocznicy ATA świat lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA