REKLAMA

O koncepcji nowego budżetu Unii Europejskiej

Co się stało?
Data emisji:
2017-06-28 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w dziejach Polski dzień dobry, a stało się to, że komisja Europejska dokładnie 2 komisarze przedstawili dzisiaj tzw . dokument czy papier refleksyjną przyszłości finansów w unii Europejskiej i komisarz d s. budżetu pan Ginter Oettinger powiedział, jeżeli Europa ma sprostać nowym wyzwaniom musi mieć na to pieniądze możemy albo wydawać mniej albo znaleźć nowe źródła dochodów, a pani komisarz d s. polityki regionalnej Corina Cretu chyba tak się Rozwiń » wymawia prawidłowej nazwisko dodała nadszedł czas na całkowitą przemianę budżetu Unii Europejskiej co to dla nas oznacza najlepiej na to pytanie odpowie nam Jan Olbrycht poseł do parlamentu Europejskiego, który w negocjuje w imieniu parlamentu Europejskiego budżetu gminy witam serdecznie dzień dobry wzrost na to co to dla nas oznacza w, a może najpier w dla w ogóle budżetu unijnego no to jest początek rozmowy z miastem sezony refleksie PIP jest tłumaczony jako papieża czy dokument otwierający debatę czy inaczej jest komisja Europejska kładzie na stole konkretne propozycje jeszcze kilka miesięcy temu przewodniczący komisji nie Unger pokazał kilka scenariuszy możliwych scenariuszy dla Unii Europejskiej oczywiście zastanawialiśmy się wszyscy coś za tymi scenariuszami kryje teraz mamy następny krok mianowicie komisja pokazała, który scenariusz w konsekwencji ponosi pociąga za sobą określone konsekwencje finansowe i otrzymując jeżeli chcemy wybrać któryś z tych scenariuszy bądź któryś jakiś pośredni to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że za tym pójdą decyzje finansowe komisja kładzie na stałe 5 scenariuszy pokazuje on, jakie będą konsekwencje finansowe, mówi że bardzo teraz decydujemy się troską będziemy już nie mówimy teoretycznie mówimy teraz bardzo praktycznie, starając się pokazać, jakie są konsekwencje co znaczy dla nas dla nas to oznacza, tyle że że Polska, a dokładnie rząd Polski musi on zdecydowanie się opowiedzieć jak z modelem już już teraz wie co się za nim kryje n p. jeżeli rząd Polski uważa, że powinno być dużo pieniędzy na politykę spójności na fundusze to powinien się opowiedzieć za takim modelem, który daje takiej możliwości ten model wymaga większych wpłat od pieniędzy od państ w członkowskich, jeżeli VAT, jeżeli rząd będzie chciał więcej dla rolników to automatycznie musi zgłosić propozycję, żeby państwo wszystkie państwa wpłacił więcej do budżetu ten to co dzisiaj komisja złożona stole pokazuje, że innego wyjścia nie ma ale tym bardziej jest to ciekawe, że jednocześnie w tych w tym dokumencie, jakim wystąpienia na konferencji prasowej wspomniani komisarze zwracali uwagę, że to wszystko się pojawia w sytuacji, kiedy te pieniądze unijne czy budżet roku 2 0 2 0 będzie mniejszy co roku lekko, licząc między 9 12 miliardów euro, bo nie będzie składki brytyjskiej, a jest oczekiwaniem, że więcej pieniędzy będzie wydawanych na najważniejsze problemy z jakimi zmaga się dzisiaj Unia Europejska, czyli na kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym również kwestii ochrony granic zewnętrznych uchodźców ich alokacji w taj do komisarz Oettinger wylicza to mniej więcej na około 20 2 2 miliardy euro rocznie czy inaczej mówiąc, gdyby państwo członkowskie chciały utrzymać tę samą składkę, czyli tę samą strukturę budżetu o mniej więcej około 1 koszt 1 % dochodu Narodowego brutto to wtedy dziura w budżecie, czyli wynik brak zbytu plus nowe zadania to razem daje dziurę w wielkości około 2 0 miliardów, jaki jest wniosek wniosek jest taki, że jeżeli chcemy realizować zarówno stare polityki tek PL rolnictwo politykę spójności jak nowe priorytety to musimy tę dziurę w załatać, lecz musimy ją wypełnić albo zredukować polityki i to oczywiście redukować te starsze, bo jeżeli się wymyśla nowe priorytety to nie o to, żeby je redukować rozkosze wtedy państwo członkowskie staną przed decyzją, które z politykiem redukować w jakim stopniu nie myślę że, gdy dzisiejsze dokument właśnie pokazuje to że, że możemy już to mniej więcej wyliczyć, jakie będą konsekwencje brexitu, jakie będą konsekwencje nowych priorytetów i teraz już jest ono z tak powiem co dało się skończyła 10 przy stole i uzgodnić leśnym kierunku idziemy i w jaki sposób ten budżet będziemy będziemy budowali także ten dokument trochę pokazuje to wskoczymy, o czym mówiliśmy na korytarzach instytucji europejskich zdawaliśmy sobie sprawę także dobrze to nadchodzi jest tylko pytanie w jaki sposób ta debata debata będzie teraz przebiegała o prawdę mówiąc dyskusja na temat finansów nie dotyczy pieniędzy dotyczy tak naprawdę tego, jaka ma być Unia czy Unia ma być silniejsza poprzez swój budżet poprzez swoje działania poprzez swoje zadania czy Unia ma się redukować tylko do niektórych zadań bądź wręczali w 1 ze scenariuszy ma się drukować tylko do wspólnego rynku w myśl żydowska w Polsce doni nie może być także ludzie mówili, że chcemy, żeby Unia była głównie kwestiami rynkowym miałby, czego oczekiwać większej ilości pieniędzy to po prostu ze sobą sprzeczne to właśnie, bo przypomnijmy, że w tym unijnym budżecie to ponad 70 % są pieniądze na rolnictwo i fundusze regionalne, więc dokładnie tak to dzisiaj w nowościach, więc dokładnie to z czego Polska tak hojnie korzysta ja rozumiem, że pana zdaniem z tego dokumentu może nie tyle wynika, że to jest niemożliwe, ale że właściwie aż trudno sobie wyobrazić, żeby zachować tak wysokie wydatki czy udział tych właśnie element budżetu tak ważnych dla dla Polski przy zwiększonych wydatkach na coś co również jest mocno oczekiwane przez wiele państw unijnych, a więc właśnie to 8 już wspomniałem, czyli kwestie bezpieczeństwa i ochrony granic nie to jest możliwe to jest możliwe, jeżeli wszystkie państwa członkowskie zdecydują się na zdecydowany zwiększy wkład własny przypominam, że do dziś ten wkład własny jest w okolicach 1 % dochodu Narodowego brutto my to w tej chwili wyliczamy 2 3 ile państwo musiałoby się dołożyć więcej żeby, żeby rzeczywiście realizować to co do tej pory w takiej wysokości, jaka jest co nie oznacza, że to byłoby dla Polski pod słynne 30 0 miliardów to był 1 określony czas od tego czasu jednak się trochę zmieniło również w Polsce natomiast chodzi o generalnie od całości rozkosz jest pytanie ile trzeba by dołożyć rozkosze to nie jest niemożliwe jest tylko pytanie czy wszystkie 2 7 państ w bez Wielkiej Brytanii zarazili taką głęboką wolę wzmocnienia budżetu Europejskiego w tym n p. rząd Polski, który rozumiem, że zaproponuje większy budżet Unii Europejskiej będzie gotów więcej płacić, a co za tym idzie opowie się za silniejszą Unią jest większy budżet to teraz jeszcze wzrośnie do tego wątku, który w oczekiwaniu na dokument był dość szeroko omawiane w różnych mediach europejskich to znaczy czy pana zdaniem w sposób jasny klarowny pojawiło się coś co niektórzy obawiali niektórzy na policzyli nazywane jest warunkowość budżetu to znaczy ona Claude, a prościej ujmując czy rzeczywiście takie założenie, że te państwa, które będą miały problem z zachowaniem zasad praworządności rządów prawa mogą mieć również problemy w nos z otrzymywaniem unijnych pieniędzy z budżetu bez żadnych zastrzeżeń tak dotąd się pojawił w sposób jednoznaczny z oczu wcześnie o tym, była mowa, gdy były od takiej rozmowy prowadzone, bo swój nieoficjalny, że dobrze byłoby coś takiego zrobić potem pojawiło się stanowisko rządu niemieckiego na temat polityki spójności, które może takie określenie należałoby się zastanowić czy nie powiązać tak dalej na prostym dokumencie tym do phishingu pamiętajmy jest ofertą to nie jest żaden przepis dzisiaj to jest dzisiaj położenie na stole, a propos pytanie, które komisja Europejska stawia wszystkim życzę wszystkim państwom i parlamentowi Europejskiemu wszystkim partiom europejskim rynku i kładziemy na stole pytanie czy mamy coś z tym zrobić to pytanie jest sformułowane w sposób bardzo precyzyjny mianowicie dziś mówi o tym, że to nie chodzi o ukaranie kogoś tylko tylko mamy do czynienia z pewnym wyjaśnieniem komisja Europejska w tym dokumencie pisze, że zarówno inwestycje publiczne jak inwestycje prywatne realizowany w państwach członkowskich w dużym stopniu zależą od tego czy to wszystko się odbywa z poszanowaniem prawa i czy funkcjonuje w ramach państwa prawa w związku z tym komisja Europejska daje do zrozumienia, że jeżeli gdzieś następuje odchodzenie od zasad państwa prawa to ma to poważne skutki dla inwestycji publicznych inwestycji prywatnych, a na dodatek inwestycji, które są realizowane przy pomocy pieniędzy europejskich innymi słowy, jeżeli inwestycje, jakie mają być realizowane przy, więc przy pomocy między europejskich w państwach, które nie przestrzegają zasad państwa prawa to trzeba się zastanowić nad tym czy pieniądze europejskie powinny brać udział w inwestycjach i publicznych i prywatnych i tego typu analiza bardzo króciutko jest tam pokazana Jerzy SN należy, iż sobie z papieżem taki sposób, że w debacie publicznej pojawiają się właśnie tego typu zapytania i teza, że to ma związek, czyli inwestycje mają związek z państwem prawa to nie jest pytanie to jest jakby stwierdzenie komisja stwierdza, że uważa, że to jest powiązane to pytanie jest czy w związku z tym zastosować media mechanizm warunkowość, czyli uwarunkowań dziś o dofinansowanie inwestycji proszę zwrócić uwagę na sformułowanie nie chodzi o to by przekazać pieniądze jakiemuś państwu też bardziej precyzyjnie czy w czasie zastanowić czy dofinansowywać inwestycje w państwach, w których łamane są za to zasady państwa prawa i to już bardzo poważne sformułowanie, które nie wskazuje na to, że dochodzi do do debaty publicznej graniem to się znajdzie w jakimkolwiek przepisie, bo to oznaczać początek rozmowy, ale pamiętajmy, że takie dokumenty właśnie dlatego nazywane są dokumentem początku debaty, że Onetu wprowadzają do debaty publicznej po co czynią z tego rzeczywiście byłby jakiś przedmiot poważnej rozmowy i gdzie nie wiadomo czy to się skończy na pewno na pewno będą ze stosunku do tego opory również my będziemy się opierać stwierdzając, że naszym zdaniem wprowadzenie mechanizmów warunkowość wprost naszym zdaniem koronie nie do takich faktów czy to koniec nie ten jest droga, ale komisja Europejska tym razem położyła na stole bardzo zdecydowane takie taką propozycję analizy nie może zanegować tego że, że inwestycje publiczne zależą jednak od funkcjonowania planety nie możemy tego podważyć pytanie czy zastosować warunkowe, że to już druga część tego tego zagadnienia takim pierwszym komentarzu przy gorącym pan minister Konrad Szymański, mówi że Polska odrzuca jakiekolwiek próby manipulowania budżetem unijnym w oparciu o subiektywne oceny politycznej dodaje, że zgodnie z traktatami istnieje tylko 1 procedura ograniczenia prawa państwa członkowskiego do czerpania korzyści z budżetu Unii to jest art. 7 oparty na jednomyślność państ w członkowskich każda inna formuła byłaby zwykłym złamaniem traktatów podkreśla minister ja myślę, że to jest wyraźnie pewnej woli politycznej, bo trudno się dziwić, że pan minister tego typu sformułowania głosi to znaczy się rzeczywiście sam mechanizm warunkowość lideruje uzależniania pieniędzy od stanu Floty mamy mamy również tutaj wątpliwości czy to jest czymś czy to jest efektywny dotyczy to skuteczna można, by mi inaczej pytanie czy pan minister zgadza się z taką tezą, że inwestycje realizacja inwestycji publicznych w tym z pieniędzy europejskich jednak zależy od funkcjonowania prawa i liczą się zgadzamy myślę, że się zgodzimy to takie, że należy zadać pytanie czy rzeczywiście nie należy mu jednak poprawić sytuacji prawnej myślę, że zgadzamy się co do tego, że nie powinno być mechanizmów karania to się zgadzamy absolutnie oraz scenograf co do tego, że należy poprawić sytuację prawną i nie łamać pewnych zasad to chyba to jest czas tego dokumentu bardzo zdecydowanie wynika wiemy czy to doprowadzi do jakichś przepisów 3 czy do akt nowych rozwiązań jest mi trudno powiedzieć, ale już się znalazło na stole w sensie debaty publicznej to na pewno będzie bardzo szeroko dyskutowane mają oczywiście mnie nie sposób jeszcze nie ONZ zapytać o wątek, który również mocno się pojawią w debacie w Europie w ostatnim czasie, a więc też właśnie uwarunkowania pomocy czy czyn no nie pomoc przekazywania unijnych funduszy stosunkiem do kwestii uchodźców no to jak rozumiem nie był jeszcze właściwy moment fani, bo dokument, aby aż o tego typu precyzyjna jak i nieprecyzyjne sformułowanie, że to jest stosunek państwa do do kwestii relokacji uchodźców może mieć wpływ na 2 na budżet tak to w życiu tego nie ma w dokumencie to natomiast to to rzeczywiście się pojawi to będzie wracało to będzie wracało, ponieważ to będzie wracał i trochę innej strony miały się, by ten pojawia się taka teza, że może jednak zastanowić się nad tym czy nie powiązań między sobą różnych polityk Europejskiej przyszłości czy inaczej mówiąc mój bardzo upraszczając stwierdził, że jeżeli chce się brać udział w polityce, a to rozumiemy, że bierzecie udział w polityce BRE wpływa to oczywiście wymagałoby innego typu uzgodnień niektórzy podnoszą stanie się zgodnie z traktatem w ogóle natomiast tego dość takiej myśli się pojawiają, żeby wprowadzić taką takie uzależnienie to musiałby być rodzaj uzgodnienia stron macierzystą się zgadzają w tych cyfrach i moim zdaniem w ogóle w ogóle, jeżeli było takich rzeczach kiedykolwiek mój Czeczot to musi dotyczyć wszystkich państ w członkowskich musi dotyczyć wszystkich możliwych polityk wszystkich zagadnień co rzeczywiście nie będzie zapewne zgody w innych państwach inwestorzy to wraca to to jest pewne ja potwierdzam, że rzeczywiście takie propozycje są zgłaszane, żeby nam pieniądze albo zabrać albo zamrozić to rzeczywiście niezgodne z prawem tego co nie będzie realizowane, ale takie wyraźne sygnały idące w naszym kierunku że, że wyborcy posłów z różnych krajów naciskają ich na to, żeby oni właśnie na forum międzynarodowym się upominali o Solidarność są oczywiste my bardzo często mówimy, że spójności fundusze to jest druga strona rynku i to jest jakby ją i rodzaj transferów finansowych, które otrzymujemy w zamian za otwarcie rynku, ale nasi koledzy swoich zachodnich mówią, że ten w ten etap mam już za sobą i teraz zastanawiamy się na temat wad na tym jak wspólnie inwestować, a to wymaga zaufania, a to wymaga współpracy współdziałania wszystkich polach dyskusja przed nami bardzo dziękuję za tą refleksją na temat dokumentu refleksyjnego Jon Alp był gościem co się stało dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA