REKLAMA

"Zapisy Terroru – Kielce", czyli historie ofiar i świadków dwóch totalitaryzmów. Mówi Tomasz Stefanek

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-06-29 06:20
Czas trwania:
14:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy śniadaniu w duchu mu jest 3 2 5 pierwsze śniadanie w toku Aleksandra Dziadykiewicz oraz gustuje nasz gość pan Tomasz Stefanek kierownik działu programowego ośrodka badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego w dzień dobry dzień dobry spotykamy się o to, żeby wrócić do historii do tej trudnej historii właśnie totalitaryzmów w Polsce i niemieckiego i rosyjskiego jest takie miejsce w internecie to nazywa się zapisy terroru, gdy pomógł nam wyjaśnić właściwie Rozwiń » są to znajduje je do komendy tam znajdują zaraz pytam pana jak z tego korzystać po co w ogóle tego lub też się jeszcze w internecie takie zapisy terroru to jest główne projekty naszego ośrodka, że internacie na stronie pod adresem zapisy terroru PL inni równolegle pod angielską domeną kroniką Sofitel PL znajduje się nasz portal publikujemy tam świadectwa obywateli polskich ludzi, którzy doświadczyli cierpienia ze strony 2 totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego w tej chwili to są materiały dotyczące zbrodni niemieckich osobiste bardzo przejmujące poruszające relacje ludzi, którzy doświadczyli cierpienia najczęściej obserwowali krzywda czasem śmierci swoich bliskich członków rodzin sami ocaleni po aresztowaniach czasem z masowych egzekucji także no to jest miejsce, w którym z terenu złożony obraz gry podwójnej okupacji w Polsce opowiadane przez pryzmat osobistych relacji osób to świadectwo przez lata były zamknięte w archiwach rozproszone w różny jest w jednostkach archiwalnych faktach składane były po wojnie przed główną komisją badania zbrodni niemieckich w Polsce, a więc to są rzeczy relacje zbierane świeżo powojnie ludzie jeszcze dobrze pamiętali te wydarzenia potem jest kolejna fala w latach sześćdziesiątych osiemdziesiątych, kiedy świadectwa są zbierane na potrzeby śledzt w procesów przeciwko zbrodniarzom niemieckim meta materiały traktujemy trochę inaczej właśnie wy zdobywamy je z kontekstu śledzt w postępowań sądowych i traktujemy jako osobiste relacje o doświadczeniach indywidualnych osób w UE zależy nam na tym, żeby przełamać ten sposób mówienia o wojnie okupacji przez pryzmat statystyk takich najbardziej symbolicznych miejsc zbrodni jak w pani słucha w Warszawie w czy w Kielcach wzgórze zamkowe wycięcia Kielcach mówić i skupić się właśnie na przeżyciu konkretnej osoby to rzeczywiście przemawia do wyobraźni na to co właśnie takie treści umieszczali w internecie po co dzisiaj wracać do tego co działo się tak dawno temu i tyle krzywd jeszcze być może randka się nie zabliźniły rodzinach otwierać tych kilka aspektów 1 test z takimi to jest międzynarodowy wymiar tego projektu, ponieważ co istotne my te świadectwa tłumaczymy na angielski, ale są dostępne w internecie w 2 językach opolskiej po angielsku także w formie transkrypcji przypisujemy to materiał dzięki temu są pełno tekstową przeszukiwane oddelegowany na różne sposoby, więc łatwo jest ich szybko wygodnie trafić na interesujące treści chodzi o to, aby taką bardzo bogatą kolekcję duże korpus źródeł, bo szacuje, że tych świadect w było zbieranych po wojnie przez główną komisję może nawet 100  000, więc jest szansa, że kiedy wykonamy naszą pas będzie największy zbiór świadect w ludności cywilnej okupowanej Europy dostępne online chodzi o to, żeby taki duży korpus źródeł udostępnić zagranicznym uczonym, ale nie tylko ludziom kultury dziennikarzom w niebo w oparciu o tego za świadectwo Krzysztof stają firmy sztuki teatralne powieści jest przetwarzane w kulturze i żyje jako opowieść, która dzisiaj także porusza ludzi no i wodę wszystkim zainteresowanym, żeby cenną już pół Polski punkt widzenia na historię drugiej wojny światowej okupacji, ale nie w formie interpretacji historyków czy jakiś politycznych rocznicowych wypowiedzi, ale w formie indywidualnych świadect w ludzi udostępnić na zagranicznych uniwersytetach w bibliotekach ośrodkach badań nad Europą środkowo-wschodnią testy 1 taki zagraniczny aspekt jest drugi bardzo istotne, który jest znasz taki poziom rodzinne i lokalne w bardzo często, bo także ludzie nie wiedzieli o tym, że ich bliscy zeznawali po wojnie składali takie świadectwo to były tematy trudne, które nie zawsze się poruszało w rozmowach przy rodzinnym stole w związku, z czym to jest często jedyny ślad owo właśnie osobistych doświadczeniach naszych bliskich już dzisiaj można wejść na naszą stronę i wpisując imię nazwisko nazwę miejscowości nazwy ulicy dowiedzieć się co spotkało naszych bliskich znajomych sąsiadów jest duża szansa, że znajdziemy tego rodzaju relacje albo co wydarzyło się w najbliższej okolicy w miejscu, gdzie mieszkamy pracujemy dziś urodziliśmy, więc dno chodzi o to, żeby ten tę pamięć taką rodzinną i lokalną ożywić i przywrócić przy mocy tego projektu, ponieważ rolnym to co się myśli, że źródła na zamknięte w archiwach to jest coś co interesuje albo historie rodzinne jarzyn tak też było tez Mattel to są źródła były świadectwa, które wchodzą zaś Instytut Pamięci Narodowej one były dostępne przez ostatnie lata dla historyków dziennikarzy w ramach rekinom procedury dostępu do źródeł mają dojść do archiwum IPN -u, ale my uznaliśmy, że tego rodzaju indywidualne historie świadectwa no to jest własność nas wszystkich łączy wspólna pamięć, która powinna kształtować nasz obraz przeszłości wojny okupacji dostępnych już teraz w internecie tych źródeł jest naprawdę bardzo dużo daje Konspol niełatwo jest tym wyszukać jakąś frazę, która nas interesuje się z miejscowości nazwiska i t d . inny, ale ich wspomniał pan Kielcom właściciel wdrożyliśmy zajrzeli do Kielc był o powiedzmy o tym co nie będzie działo się w Kielcach pierwsze dzielnice jak rozumiem to jest moment, który zapraszamy wszystkich, którzy byliby zainteresowani tematem, żeby odwiedzić Kielce i dlaczego myśmy ten projekt rozpoczęli od publikowania świat znaczących Warszawy i okolic jako takiego symbolicznego miejsca cierpienia Polaków podczas okupacji niemieckiej, ale Kielce i Kielecczyznę to jest pierwsze miejsce po Warszawie, do którego docieramy z tym projektem w i rzeczywiście braliśmy też właśnie czy czerwiec i lipiec tego roku to jest szantaż siódma rocznica 1 z największych egzekucji w Kielcach, kiedy na miejscowym stadionie leśnym rozstrzelano Niemcy rozstrzelali 10 3 Polaków w czterdziestym roku w ramach akcji AB w re i chcielibyśmy w tym momencie spotkać się z mieszkańcami Kielc właśnie w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich na wzgórze zamkowe tam będziemy pokazywali prezentowali nasz portal, a w nim 50 0 pierwszych świat dotyczących Kielc Kielecczyznę połowa z nich jest przetłumaczona w tej chwili na język angielski w modzie pokazywali jak korzystać z tego portalu jak szukać siły nazwisk swoich bliskich naz w miejscowości, ale także zachęcam wszystkich mieszkańców Kielc, którzy znajdą, a relacje swoich bliskich w naszym portalu albo w ogóle mają im to rodzinne doświadczenia związane z okupacją, żeby podzielić się z nami swoją pamięcią swoją historią przynieśli zdjęcia pamiątki z rodzinnych archiwów myje zeskanuje zdigitalizowane i w tej formie będą one mogły wzbogacić nasz portal, bo w LM oddaliśmy czy oddajemy głos świadkom wydarzenia zależy nam także na torze zobaczyć ich twarze znaczy, że nazwisko adres konkretnej osoby jej twarzy zdjęcia i historia to jest coś co rzeczywiście przełamuje ten nie pamięć o o zbrodniach totalitarnych i co jest na niej też najlepszą odpowiedzią, bo ich intencją było to, żeby przy mocy masowej przeci w przemocy zatrzeć też pamięć o ludziach, żeby zostały masowe groby statystyki i gimnazja konkretne osoby konkretne nazwisko da to jest naszą intencją, żeby ten wymiar indywidualny każdej historii bardzo mocno podkreślić w ich terroru Kielce czy okupacja niemiecka osobistych relacjach z wydarzeń, którą rozpatruje Radia TOK FM ludność zapraszamy do Kielc za do Kielc, ale nie wspomniał pan, że Kielce i Kielecczyznę to jest jakby pierwszy i pierwsze miejsce, do którego poza Warszawą pasy docierać szacowany jest plan na kolejne miejscowości to jest 0 0 i rozwijamy ten portal cały czas następny moment to jest publikacja świadect w dotyczących zbrodni sowieckich, bo moi znasz nas to wynikają pamiętamy o tym, że polskie doświadczenie to są 2 totalitaryzmy niemiecki sowiecki w styczniu podpisaliśmy umowę z Instytutem Hoovera stan fordzie w stanach Zjednoczonych, w którego zbiorach znajdują się relacje Polaków żołnierzy i cywilów, którzy opuścili związek sowiecki wraz z armią Andersa zbierane na bliskim Wschodzie czterdziestego trzeciego roku to są relacje świadectwa dotyczące przeżyć tych ludzi na Kresach Wschodnich po wejściu Sowietów i o ich doświadczeniach deportacje wywózki na wschód pracy w łagrach innych miejscach zesłania potem historia ich wędrówki w poszukiwaniu punktów wędrówką go we were punkowych armii Andersa w UE też źródła te świadectwa wzbogacą nasz portal 17 września planujemy łącznie w rocznicę agresji agresji na Polskę planujemy opublikować znów pierś, że kilkaset świadectw bez tej kolekcji także na wzbogacą nasz portal na potem kolejne kroki będziemy jeszcze w tym roku pewnie w Radomiu i w przyszłym roku kolejne miejsca projekt ma wymiar ogólnopolski zaczęliśmy od Warszawy, ale też doświadczenie całego kraju także z naszej wizycie na znaki jedno w Kielcach tak jest czy nie to jest ten istotny wymiar marzeń jest dość doświadczenia każdego pojedynczego człowieka każdej miejscowości czy wsi jest zatem także doświadczenie brutalnych pacyfikacji terenów wiejskich remiz uczniów wieś pod kielecka to jest takie symboliczne miejsce, w którym 9 400 trzeciego roku w ciągu 2 dni Niemcy spalili całą wieś zamordowani na wszystkich mieszkańców łącznie z kobietami dzieckiem dzieci ponad 20 0 ofiar w ciągu 2 dni mamy w naszych w naszej bazie w tej chwili wspomnienia z tego miejsca szkoła zeznania Stanisławy Krogulec bardzo poruszające kobiety, która pierwszego dnia podczas tej akcji pacyfikacyjnej straciła 2 synów kolejnego dnia dwoje kolejnych dzieci w egzekucji, w którym którą sama ranna przeżyła napad o tym jak wydostała się z palącego domu także to jest doświadczenie mieszkańców terenów wiejskich, na który skupia się tak panom bardzo bezwzględna niemiecka intencja tego, że był w tym także ci na zasadzie podziałać zbiorowy ukarać go ukarać każdego, kto dziś współpracuje czy Smaga podziemia, a także historycy dowodzą, że to była już próba przygotowania tego terenu pod swoją akcję germanizacji kolonizacji w przyszłości także wychodząc od pojedynczego doświadczenia od pojedynczej miejscowości możemy spojrzeć szerzej na okupację niemiecką na jej zbrodniczą logikę coraz więcej serwety historyków jest przekonanych o tym, że, że okupacja niemiecka w Polsce jako całość miała charakter ludobójczy nie tylko pojedyncza pojedyncza zdarzenia, a to na koniec dostałam tylko minuta czy nie boją się państwo, że publikacja tego typu materiałów, które są bardzo cenne rzeczywiście wszystkie te argumenty, które kontrastują absolutnie rozumiem, że to jest jednak budzenie starych demonów to trzeba budować mądrą pamięć w oparciu o te relacje i wydarzenia w inny to także nie chodzi o to, żeby się zatrzymać się na martyrologii rozpamiętywanie ją rozpamiętywanie własnych krzywd co w oparciu o wiedzę taką głęboką wiedzę opartą na źródłach od tych doświadczeniach, przez które jako Polacy przeszliśmy możemy także budować siłę i poczucie własnej wartości i pewne nikt nawet satysfakcji z tego, że jako wspólnota przeszliśmy przez bardzo trudne doświadczenia, ale dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej członkiem NATO też do wspólnoty Zachodu my także to wydarzenie w sobotę w Kielcach chcemy zakończyć koncertem w wieczornym Anny Brody, na które wszystkich zapraszamy, które już tematycznie nie jest związany z tym doświadczeniem wojny okupacji, ale właśnie takim podsumowaniem tego wydarzenia w pokazanie, że żyjemy w rozwijającej się kulturze nawiązujemy do miejscowego lokalnego folkloru w tej twórczości muzycznej tak to jest takie optymistyczne moment na koniec zapraszamy w takim razie w 2 miejsce pierwsze to strona internetowa zapisy terroru środka PL, a druga to Kielce pierwszy dzień lipca warto pojechać, jeżeli chodzi z okolic Olek Czyż nie jest Collins posłuchać, o czym się ner mówili o tej pamięci no i zachęcamy też do tego, żeby wasza bieda stronę internetową i sprawdzić może gdzieś w naszej okolicy działo się też, o czym nie wiemy, a warto dotykamy dziś też wrócić bardzo dziękuję panu za spotkaniem i państwa gościem był pan Tomasz Stefanek kierownik działu programowego ośrodka badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego dziękuję bardzo niewygodny kończymy pierwsze szkolenie w toku program przygotowano także Wólczyńska realizował Adam Maciejewski za chwilę informacja o nich pierwszy program gospodarczy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA