REKLAMA

Nowa praca: jakich kompetencji u ludzi nie będzie potrzebował nowy rynek pracy?

Nowa Praca
Data emisji:
2017-06-30 12:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
29:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejny odcinek audycji p t. nowa praca raczej cyklu tematów wokół nowej pracy, której o, których rozmawiamy sporo w radiu TOK FM zresztą nie tylko przy okazji tegoż cyklu, ale wielu innych w studio Panny i Adam Jasser dzień dobry dzień dobry i teraz po 6 gmin, bo może powinniśmy jak zawsze dogadać się na gości jest człowiekiem niegdyś biznesu potem z Państwowej administracji i wspólnie będziemy w tym, że kolejnym odcinku naszej rozmowy patrzeć na NATO, jakie zmiany Rozwiń » czekają rynek pracy jak i naszym słuchaczom wspomnę już kilka rozmów w ramach tego cyklu w ramach tego cyklu za nami wszystkim można odnaleźć się na stronie Radia TOK FM albo w publikacji, szukając audycji nowa praca myśli pan, że jest na świecie człowiek, który wie jak będzie wyglądała praca za 1 0 lat praca pracowników za 1 0 lat nie da i jesteśmy w takim momencie, kiedy mamy pewne wyobrażenia możemy obserwować się zmieniających się charakter pracy związane z chociażby skokowo następująco robotyzacją i zmieniającymi się trendami demograficznymi, zwłaszcza w tych zamożniejszych krajach Zachodu my możemy snuć scenariusze, ale tak do końca wydaje mi się nikt tego nie wie i dlatego tak trudno jestem na tak trudne jestem przyjąć tradycyjne takie liberalne założenia co do od tych wszystkich relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym zatrudnieniem inwestycjami oszczędnościami i przed czym pomieszczenia w, a czym jest cel albo innymi słowy chciałem powiedzieć że, że troszeczkę żal, że trzeba się trzymać oczywiście pewnych aksjomatów ekonomiczne, które w jakimś tam stopniu się potwierdziły tej ostatniej w tym ostatnim okresie gwałtownego wzrostu gospodarczego na świecie, ale trzeba się mieć świadomość, że jest element futurologów w tym wszystkim jest troszeczkę zgaduje merem jak ta relacja będzie wyglądała przyszłość i guma Panny albo naukową książkową albo własną definicję robotyzacji pracy pan wspomniał, że nie od razu wczoraj jest, bo to jest zastępowanie ludzi w ich miejscach pracy przez roboty automaty urządzenia i to mieszkańcy są one ten ekonomista brytyjski zidentyfikował to jako przewidywalny problem w ciągu kilkudziesięciu lat właśnie wypychanie ludzi z rynku pracy przez roboty nie przez mechanizm rację wtedy może nie robota, ale mechanizacja tak jak wiemy całe nurty science-fiction w tym nasz Stanisław Lem na desce można powiedzieć wiele z tych zjawisk, które dzisiaj wokół siebie widzimy u Lema one były w literaturze kilkadziesiąt lat temu, więc więcej i ekonomiści i futurolog rdzy i pisarze i myśliciele oni widzieli na to nie układano logikę rozwoju żona może prowadzić do automatyzacji i że to, że to zostać gruntownie zmieni charakter charakter pracy i tego co my dzisiaj sobie wyobrażamy za tak jak schematy z tym związane, a z drugiej strony mamy takich umów być może sceptyków być może realistów, którzy mówią ale, odkąd świat istnieje bo, odkąd my mamy świadomość tego jak się zmienia istnieje postęp i pan postęp do tej pory, choć zastępował to jednak mijał człowieka o wezwaniu testy tak to absurd się zgadza tylko my patrzymy na ten postęp w w taki bardzo długiej perspektywie, czyli dla nas jedno czy 2 pokolenia jak patrzy na historie nie ma aż tak wielkiego znaczenia z punktu widzenia ludzi, którzy żyją dzisiaj to oni patrzą z perspektywy trochę krótszej, więc jeżeli poprzednia ewolucja ME przemysłowa ta ta pierwsza rewolucja przemysłowa oraz ze końca siedemnastego początku osiemnastego wieku, jeżeli ona z perspektywy kilkudziesięciu lat okazała się być korzystna dla rozwoju korzystna społecznie, ale to wcale nie znaczy, że w momencie, kiedy się wydarza nie było jej olbrzymich kosztów społecznych i zawsze ten ten kłopot polega właśnie na na na dostosowaniu się jak ludzie mają dostosowywać się do tej nowej rzeczywistości czy można wyobrazić bardzo pozytywne scenariusze o tym, mówi wielu ekonomistów i tych fotoradarów również czas taki, że na roboty na czad spowodują automatyzacja spowoduje to, że wydajność tych tych urządzeń będzie o wiele wyższa w związku z tym wartość Doda ma też będzie wyższa będzie więcej wzrosły o wsparcie będzie więcej co dzielić, czyli paradoksalnie efekt pracy tych robotów, nawet jeżeli ludzie będą robili mniej w swojej zagregowane ma się na to z kolei będzie łatwiej czerpać benefity z własnej produkcji tylko wtedy powstają olbrzymie problemy dystrybucyjne w to łatwo sobie tak powiedzieć nam na dużych liczbach, ale co powiedzieć całej grupie robotników, którzy w zasadzie z dnia na dzień n p . no będą umieli w konkurencji ze strony robotów i tak samo było wtedy i wtedy też śmiano z tych lub Bytów takich co to niszczyli maszyny tkackie tak w wielkiej Brytanii my oczywiście sił postępu w tym sensie nic nie zatrzyma tylko pytanie jest czy jesteśmy na tyle mądrzy dzisiaj i na tyle zdolni do pewnego elastycznego myślenia i elastycznego zachowania, żeby nie doprowadzać do takich jak taki szok owych czasach, ale jeżeli mielibyśmy nie doprowadzać do takich ciekawych transformacji to znaczy, że jakiegoś rodzaju na musielibyśmy stosować polityki tak to takiej polityki, a nie podpartą badaniami, bo nikt nie jest tak w badaczem, ale wydaje mi się, że wszystko wskazuje NATO i hałas, z czym mamy do czynienia już teraz pokazuje, że polityki Państwowej nie będą nadążały nad postępem nigdy nie nadąża malarz żywności w reakcji się liczy to znaczy pytanie jest jak szybko są w stanie zareagować na konkretny przykład, skąd w tym kontekście automatyzacja jakiegoś czasu modna jest dyskusja na temat uniwersalnego dochodu bez okienka chodzi o to, a równocześnie mówi się jak w podatku robotyzacja innymi i jedno miałby finansować, jakby drugi ten podatek VAT za cenę, czyli ten przemysł, które wprowadzają większą tym razem zacnych dziel, gdzie pracownicy są wypychani to tam funkcjonowałby jakiś jakaś waha opodatkowania, która następnie przekłada się na formę na jakiegoś takiego bez Klimka ludzie tego tego uniwersalnego dochodu oczywiście unikają jak ognia słowa zasiłek czy zapomoga czy cokolwiek w ekonomicznym sensie jest to oczywiście to samo, więc można wyobrazić taką politykę dystrybucyjną też wtedy jakaś polityka państwa na wprowadzenie pełnego podatku od tego jak dystrybucja nas z kolei część ekonomistów uważa, że to w ogóle jest przesadzona, bo mówią tak po pierwsze, demografia powoduje, że ludzi, zwłaszcza tych rozwiniętych gospodarkach będzie mniej chętnych do pracy w związku z tym te roboty, nawet jeżeli będą zajmowały miejsca pracy ludzkie no to w efekcie Han w efekcie to tylko rozwiąże problem z brakiem rąk do pracy w przewidywalnej przyszłości, zwłaszcza w społeczeństwach, gdzie ktoś się starzeją, a tutaj często jako przykład podawana jest Japonia, gdzie rabaty za cel stosunkowo daleko posunięta i że poziom życia się nie obniża w związku z tym, że właśnie czy medycynie czy wielu innych usługowych nawet tych dziedzinach już ta automatyzacja robotyzacja postępują także my my po prostu nikt w ten świat się tworzy tempo postępu jest nieprawdopodobne, ale jeżeli dzisiaj przewiduje się w stanach Zjednoczonych już kilka się teraz pokazała opracowań, które empirycznie pokazały, że nasza automatyzacja w latach 9 3 2 00 7 w taki wybranych gałęziach przemysłu gdzie, gdzie już ta pierwsza fala automatyzacji zastąpiona przez w przemyśle samochodowym, ale wielu innych, że można mówić o tym, że na każdy każdy robot przepraszam wypchnął między 3 A5 ze stanowiska pracy ludzkiej, a czy ten robot jest w stanie zapracować na jakiegoś rodzaju dochód świadczenia dla tych 3 albo 5 zawodników no to zależy od jego wydajności pracy tak i ma tylko wtedy ma sens i właśnie tak tak to znaczy do tej pory mieliśmy do do czynienia skala zjawiska zawsze ma znaczenie, bo do tej pory jednak mieliśmy taką sytuację, że jak wypychane było część miejsc pracy to powstawał gdzieś indziej także dzięki temu, że ceny produktów były obecne niższe wydajności były wyższe niż postawa to tata tamten rynek pracy się dostosowywał nazwijmy to, ale my teraz mówimy i ci hydrolodzy, ale także części na przemysłowców i ludzie od od tych technologicznych rzeczy typu Elon Musk od pensji na do niej, przewidując teraz właśnie taką rewolucję w zdarzeniu w ciągu najbliższej dekady czy najbliższych 2 dekad nastąpi tak masowe zastąpieniem ludzi przez UE przez inteligentne maszyny, że zimno skala tego zjawiska jest po prostu trudna do zera ogarnięci, jakie będą tego się z czystym związane z wyzwaniami, jakie konsekwencje o tym, że będziemy rozmawiać z pan z naszym gościem jest im pan Adam Jasser w dalszej części audycji, którą państwo, które państwo mogą wysłać w willi w internacie w internetowej nie w wersji szukający zapisu naszej rozmowy właśnie na zakładce nowa praca bardzo dziękuję za tę część rozmowy pan Adam Jasser dziękuję bardzo dziękuję to było raport gospodarczy Radia TOK FM i cykle nowa praca kolejny ten ostatni piątek lipca kolejny odcinek na antenie w internecie kontynuacja naszej rozmowy, ale za chwilę informacje w radiu TOK FM no właśnie, a jeżeli nie to, o czym pan mówi pan postęp w ciągu dekady czy 2 będzie tak za tak nie na tyle dynamiczne, że nazwane rewolucyjnym to rozumiem, że ich po stronie społecznej może rodzić się to trudne do wyobrażenia zdefiniowania dzisiaj zachowania tak to znaczy no ale zawsze bez takich konsekwencji także Penta, który jest możliwe jest i czarnowidztwo jest jakieś uprawniony intelektualnie i oczywiście taki pozytywne myślenie o o tym wszystkim pozytywna wtedy, jeżeli byśmy wierzyli w to, że rządy politycy rozumiejąc to co się dzieje, bo nie chodzi tylko polityków rządu to oczywiście znaczenie polityki rządu będzie olbrzymia, ale to jest także zdolność ludzi do adaptacji także zależeć taka motywacja przyniesie te ekonomiczne efektywności, o których tak często mówimy o naborze Hajdasz za talerz byłby taki, żeby tych sfer aktywności specjalnie nie było, a ludzie rzeczywiście tracili pracę nie było substytucji nowych miejsc pracy, ale tego do końca nie wiemy, żebyśmy się trzymali tych podstawowych 2 rzeczy, czyli czarnowidztwo byłoby oparte na tym, że to na tyle masowy proces, że to, że całe grupy, zwłaszcza średnio zarabiających obywateli no i tracą pracę po powoduje jakieś niepokoje społecznej prowadzi do pana jakiś modelki z takiej rewolucji nazwijmy to już są w tym wymiarze społecznym warto podkreślić, że te dane którymi dysponują pokazują, że automatyzacja, która do tej pory już nastąpiła robotyzacja w jakimś tam stopniu przyczyniła się do stagnacji dochodów klasy średniej w już tak już tak już derbów nie jest jedynym czynnikiem, który to spowodowało, ale jakimś tam czynnikiem jest w stanach Zjednoczonych takie się badania ukazały, a i one są empiryczne, więc miasto nie jest już tylko czysta spekulacja najciężej ten proces miałby się pogłębiać ta MW w wygląda na to, że automatyzacja powoduje spadek realnych dochodów, czyli nie tylko, że wypycha pracowników z rynku, ale także powoduje jakiś tam spadek dochodów nowo, bo jest presja na Nana robotników, żeby się dostosowali, żeby akceptowali ne inne warunki też pokazał się oczywiście, że dzięki postępowi technicznemu całych branżach przemysłu, gdzie pojawiło się roboty tam czasami też wzrastało zatrudnienie to przemysł samochodowy jest rajdowym przykładem z 1 strony na taśmie w cudzysłowie może mniej pracuje, ale więcej pracuje ludzi w SO w Płazie więcej ludzi pracuje z zajmie w różnych innych tych rzeczach, które dzisiaj są w samochodzie oprócz skrzyni biegów silnik w związku z tym oczywiście jakaś kompensacja nawet w tym samym sektorze może być pojawiają się w nim roboty, a równocześnie pojawią się nowe miejsca, ale równocześnie rozumie możemy się tej skali boimy się tego TTIP rewolucji nazwijmy to przez Kalla plus no przynajmniej mnie w, gdyby nie przyjąć to, o czym pan dokładnie teraz mówił no to rozumiem, że nie wiem czy jest uprawniony jest jak zwykle najbardziej Puszkin poszkodowani będą ci o najniższych tak jest w tym tak jest, ale dzisiaj ta następna fala może dotyczyć tzw. białych kołnierzyków już słyszymy, że w rożnych i prawnych o usługach i medycynie nim wielu innych tego typu wystandaryzowanego usługa, które dzisiaj robią białe kołnierzyki no może się okazać, że tam roboty też donosem radzimy czy sztuczna inteligencja no bo to też musimy rozważać to zaś mogą mogą być takie programy komputerowe tak, które będą, które będą te działania w księgowości z takim klasycznym przykładem, gdzie spodziewane jest żona niedługo właściwie to będzie czynności wysoce skąpo skomputeryzowane przeszukiwaniu różnego rodzaju baz danych i t d . i t d . więc więc cena w stanach Zjednoczonych oceniane jest, że LM, że 4 5 % stanowisk pracy w ogóle łącznie do roku 2 0 2 5 może być podatna na na na pana, żeby być wymieniona w razie ryzyka bank da taki to ktoś pokazał w kilku Tosię pokazała w ich idolka i to niezależnie od siebie przeprowadzonych badań kartoniku powinno to czy są już jakieś oprócz tych przewidywań tych projekcji i tych diagnoz, bo przecież, jeżeli ktoś umie policzyć oszacować, że może chodzić 4 5 % ogółu zatrudnionych to również pewnie i zapewne diagnozuje, jakiego rodzaju prace to znaczy czy czy ktoś także rozmyśla inni inni prowadzi jakąś wszelkiego rodzaju dobrą analizę prognozę tego co miałoby się z tym mieliśmy wygaszać, bo właśnie nie ma i nie ma tego bo, bo też niesamowite zawsze jest to, że to są procesy, które ktoś nie dają tak do końca zaprojektować w związku z tym ponawiają, jaki swojej dynamiki i te konsekwencje tzw. nieprzewidziane konsekwencje na w przyszłości też wiemy, że często takie stacje prowadziły do konfliktów na dużą skalę, bo alternatywą taką pozytywną, bo do tej pory to żeśmy tutaj tak trochę straszyli sami siebie ja mam obawy, ale dziś bardziej realny scenariusz ale, ale oczywiście drugą stroną medalu jest utopia utopia dziennikarz również utopia, która się przez przewijało się od zarania ludzkości gdzieś tam jest myślenie o o o takim świecie w miarę idealnym, gdzie ludzie po prostu i funkcjonują są to, żeby żyć dajmy na to, żeby rzecz niekoniecznie jest to związane ze sprawcą tak i w ogóle ze z wytwarzaniem czegoś w sensie materialnym równie dobrze można wytwarzać dobra ani duchowe artystyczne, czyli mieć zajęcia o tym, mówią ci ludzie od, a tego podstawowego dochodu w imię, dlaczego ktoś założył, że żalem, że nam będzie gola będzie gorzej, że człowiek nie będzie mógł być zajęty niekoniecznie, produkując coś w ramach tego całego łańcucha ekonomicznego ale, robiąc coś wartościowego tylko z innym sensie wartościowego, czyli taka utopijna wizja, którą upraszczając zaś został już być na to każdy ten robot będzie aż takie pan wcześniej będzie pracował na 5 ludzi ten jego wysiłek i ten termin jego produkcja jego po prostu będzie substytutem pracy 5 osób i tylko kwestia ułożenia systemu redystrybucji i tego wszystkiego ma to jest polityczne wyzwanie wiemy, że zostaną politycy niechętnie na ten temat rozmawiają trudno się dziwić, bo to jest trochę wróżenie z fusów zwierzaka one są dziś w zasadzie tak dynamicznym rynku od no on jest dynamiczna, ale te zmiany następują MON dzisiaj widzimy, że jest bardzo dużo dyskusji na temat redystrybucji i w ogóle takie podatków i w okapie po opodatkowania kapitału w stosunku do pracy mam tu cały czas będzie będzie poszukiwana jakieś jakieś rozwiązanie ważne jest to, że właśnie okazuje się, że to nie jest temat nowy, że już właśnie Keynes o tym, myślał, że w szczelinie ekonomiści rzezie widzieli tą to nieuchronności ten rynek pracy jest jakimś fascynującym wyzwaniem na przyszłość poszukuje jeszcze takich wątków, które tak jak pan mówi nie byłyby może przerażająca tak pan użył innego innego słowa, ale jednak wracając do tego, czego już dotknęliśmy, czyli tych tego na dążenia polityk zatem postęp mówiliśmy polityki zazwyczaj nie nadąża z, ale z drugiej strony skoro tak wiele procesów jesteśmy w stanie zautomatyzować skoro w tak wielu, a być może jeszcze większych jeszcze większej liczbie gości sfery życia automatyzacja robotyzacja jest w stanie zastąpić to może się w przesadzone w tym, że stworzenie tych polityk nie będzie możliwe może nie ono niemożliwe pytanie jest jak szybko i jaki ten proces po angielsku zwane jest lepszym, czyli takim właśnie, jakie odpowiednie słowo po polsku, ale na takiego trochę rewolucja do tego pasuje właśnie takiej przerwy zwrotu przerwania tej ciągłości rozwoju także on, że to w inną stronę pójdzie tak ewolucyjnie, toteż często widzimy, że to takim trochę zygzakiem się przetoczy problem polega ona ma niepewności jak to wszystko się ułoży i oczywiście polityka będzie musiała nadążać ale, żeby sobie uzmysłowić n p . takiego przewrotu w grę w naszym myśleniu o wartościach jakiś taki podstawowych zasadach jest to, że my od dłuższego czasu od ich wielu wieków myślimy w kategoriach, że na sukces na ogół czytam powodzenie w życiu wymaga jakichś tam ciężkiej pracy no i zaangażowania i talentu inteligencji tak dawno już także, jakie staje smok taki pakiet z 2, ale także z no a, a ta przyszłość mogłaby n p. to znaczy, że to niema większego znaczenia, że rzezie, że człowiek, który nie ma specjalnie talentów nie jest specjalnie pracowity i nie doszedł do wszystkiego własnym wysiłkiem też dobrze funkcjonuje, bo za przeproszeniem ma formę 5 robotów ja bym powiedział to nie jest takie zupełnie wyssane z pań tabu, jeżeli zobaczymy, że wczesny rozwój ludzkości właściwie nawet dość długo do tych, którzy długo był na wsiach oparto o niewolnictwie tak to niewolnictwo to też była forma takiego no tak w erę nazwijmy to co się u nas nie posądzać o jakiś tam nie chodzi o żadne odczłowiecza nikogo tylko rzeczywiście można, by to nazwać na takim tak taką robotyzację na tamte czasy, ale o to chodzi no tak not po prostu dostała się ludziom olbrzymia krzywda i uczestnicy przejdą oni nie spożywali owoce swojej pracy w owoce ich pracy konsumował ktoś inny, więc całe to założenie, którym jest gdzieś tam głęboko w nas zakorzenione, że każdy tam na w miarę swoich możesz to wystarczy wspomnieć polskiego chłopa pańszczyźnianego czy tych właśnie czy niewolników amerykańskich to wcale tak do końca nie było to stosunkowo nowy paradygmat związany z kapitalizmem związane z protestanckim też etosem jest właśnie tej tej pracy i tego wysiłku i tego życie jest wtedy doceniony w ten czy inny sposób co gospodarka w takim globalnym ujęciu nie chodzi o globalnym, jaką światowym tylko w podejściu w ekonomicznym czy liczenia zysków kosztów strat co gospodarka zyskuje na automatyzacji no i tuszem nic nie zmieniło, a to właśnie tej pierwszej rewolucji przemysłowej na gwałtownie wzrasta wydajność, czyli na ten out Punks, czyli produkcja po prostu może być dużo większa precyzyjniejsze dokładniejsza wyższej jakości nel noe w tamtej też wydarzyło się to, że ceny po prostu spadły, czyli paradoks był taki, że co prawda ludzie ze zostali niektórzy, że niektórzy ludzie potracili pracę, ale z kolei całe mnóstwo dóbr nazwijmy ich konsumpcyjnych tak zwinnie konsumpcyjnymi nagle stała się dostępna dla dużo szerszego odbiorcy, czyli powiedzmy 5 3 60 lat po rewolucji przemysłowej owoce tej rewolucji przemysłowej był już powszechnie konsumowane przez szeroki ogólny poziom życia i to widać na wszystkich wykresach wszystkich badaniach, że poziom życia ludności no po prostu fantastycznie wzrosła, ale to zajęło 2 3 3 pokoleniach właśnie tak czyni to znowu może uznać za pocieszenie można być taka sytuacja, że nasze wnuki i w ich dzieci to dla nich to w ogóle będzie już tylko historia tak, ale powiedzmy to pokolenie, które teraz dzisiaj wchodzi w życie, które za to 20 3 0 lat to ich będzie dotyczyła ta ta zmiana no to ich sytuacja może być trudniejsze i jaki zapadł taki najbardziej oczywiste, bo pana ulubiony argument nie wiem takich, z którego które pan poda jako przykład najbardziej oczywisty przykład tego postępu technologicznego, który wpływa też Nana to nam na nasze zmieniające się otoczenie nie myślę, że każdy to hit naszych testach mnóstwo przykładów, ale taki co każdy doświadczony to idziemy do do supermarketu dzisiaj 1 z tych największych tak przed kilku i oprócz tego, że są stanowiska z paniami, które siedzą i panami, którzy siedzą w kasach to różne są kasy automatyczne jest dziś 7 gaz i 1 pani do par, które nadzoruje i klienci sami przechodzą nim i sobie te swoje zakupy istotnie rozliczając Allegro każdy to własnymi oczami widzi no to tu jest właśnie się 6 kas 1 osoba, która nadzoruje tak, ale przyznasz, że mają tak anegdotycznie przypomniała mi się właśnie taka historia, która na nie w pełni będzie tak doskonałym przykładem jak pana gospel taka co to znaczy 0 1 KW był pracownik jego akurat w takim wymiarze nie potrzebujemy, ale myślałem czas temu już kilka miesięcy, uczestnicząc w, jakiej się nie tyle prywatnej, ale w zamkniętej dyskusji mnie właśnie o tym, jaka nas czeka przyszłość za 1 5 3 20 latką odnosiła się do różnego rodzaju polityk społecznych ekonomicznych jest uczestników spróbowały przekonać się ciemny pozostałem sobą, iż ten postęp wcale nie musi być aż takimi aż taki szybki aż tak dynamiczne na przykładzie muzyki i zaskakująco zaskakujący był efekt, jaki spowodował, bo tu już w trakcie przerw czy raczej po przerwie powrócił do sali dyskusję tak no wiecie co no właśnie sprawdziłem, jakiej muzyki słuchaliśmy 2 0 młynarz właściwie nie różniła za bardzo z tego, czego słuchamy dzisiaj chorych tak ze zdumieniem z zobaczył, że właściwie nic się nie odzywa nikt nie komentuje pyta Szymona, dlaczego został przykładnie przekonuje odbywać się banalna jak przekonuje nas to, że mogło, iż w ciągu 5 minut posłuchać muzyki sprzed 20 lat, korzystając ze swojego telefonu mając dostęp do internetu i t d . i t d . nawet jeżeli dźwięk samej muzyki brzmi podobnie no to sposób dotarcia jest dowodem najlepszym napojem postęp to było zero-jedynkowy tak w 20 16 2 00 0 po dziewięćdziesiątego szóstego roku ulg, więc z zmierzam do tego, że być może w takim w naszym odbiorze my wcale tak tego rewolucyjnie nie będziemy odbierać będzie także tak naturalne dla nas symbol tak szybko adaptujemy być może mnie bym się tak wydaje to wszystko co nam dzisiaj technologia im czynną ułatwia życie, że być może wcale nie musi być aż tak rewolucyjnie odbierane zgoda tylko spuśćmy zona ten szerszy kontekst niż teraz olbrzymi prezes ledwo co gospodarczy krach gospodarczy największa od od od 2 lat trzydziestych ubiegłego jest tego wieku i on cały czas jeszcze gdzieś tam też, a szoki późniejsze one jeszcze gdzieś tam cały czas mamy zjawiska typu w polityce mamy zjawiska typu no właśnie politycy którzy, którzy mówią, jakby nie globalizacji chcą tak z Trójmiasta zabronić Arnold tłum mówią, że właśnie na oczach miejsca pracy w takim tradycyjnym sensie prowadzili jest bardzo dużo takich takich elementów niestabilności im mamy wzrost różnego rodzaju napięć także takich cywilizacyjnych tak nota dyskusja o islamie i i za i zachód Dłutów Chiny to my mamy ileś tych takich ozdób i zapalnych niestety zazwyczaj w historię ludzkości na często to takie momenty właśnie transformacyjne też, że były związane z jakimś dużym konfliktem i dopiero w wyniku tego konfliktu następowały jakieś otrzeźwienie znalezienie jakiejś jakiś nowej drogi nowego takiego tej równowagi szczerze to jest to, czego świat w tej chwili szuka nowej równowagi w motorze starał się skończyło to wydaje się, że większość osób się zgodzi wydają się tylko nieliczni powiedzą na to za chwilę wróci będzie tak jak powstają dość mało, kto w to dzisiaj wierzy nie jakoś będzie co jest ta będzie inaczej tylko my jeszcze nie wiemy jak to będzie inne nie otworzymy tam przyszłości idąc chcę idąc nie widzimy drogi i tworzymy drogę idąc, ale i to jest troszeczkę i niebezpieczne, ale także z tym jakiś oczywiście jakieś piękne jakieś wyzwanie mogą z tego wyniknąć pozytywne rzeczy do końca maja jest iluzją, że tak do końca panujemy nad tymi procesami jak dziś zawsze, komentując tego typu rozmowy zadaje pytanie na koniec trochę się uspokajać przykro znałem przez taki redaktor, który zadaje pytania co będzie potrzebne chyba tak jak redaktor tak w ogóle w ogóle taki, że skoro szukamy jakiś taki pozytywów to powiedzmy sobie także będzie wszystkie te zawody związane z kreatywnością związane z jakim właśnie stworzenie z twórczością jest taki słynny film Woody Allena slipach śpioch z lat siedemdziesiątych i tam jeszcze oczywiście wszystko zrobotyzowane oczywiście jest to też ciekawego jest forma jakiś autokracji jest jakiś wielki brat czy coś takiego i wolność jestem bardzo iluzoryczna taka Wola żegnają rozumiemy, ale z drugiej strony ci ludzie nie pracują albo, że żyją i wokół nich tylko roboty Hej, hop, zanim go wzmagają u Lema są też podobne podobne sceny, więc może trzymajmy się tego panie redaktorze znaleźliśmy punkt, w którym możemy zatrzymywać się bardzo panu dziękuję za spotkanie pan Adam Jasser dziękuje Maria również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NOWA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA