REKLAMA

Dość przemocy: O depenalizacji przemocy domowej w Rosji

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-06-29 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Anną k 6 nie wpłynie 20 02. słuchamy Radia TOK FM Wasko czwarty kina godzina dwudziesta druga to znaczy, że przed nami program dość przemocy dziś współ prowadząca studia to Małgorzata Łojewska dobry wieczór ten dzień dobry i znam jest również Jan strzelecki z ośrodka studiów wschodnich dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiali dziś o organizacjach pozarządowych w Rosji, ale chcieć chcieliśmy się chcielibyśmy się skupić na tych, które próbują Rozwiń » zapobiegać walczyć z przemocą domową wspierać ofiary przemocy domowej i rozpoczniemy naszą rozmowę z nut zaprezentowania państwu słuchaczom rozmowy, którą nagraliśmy kilka dni temu znali dawcy Jan z moskiewskiego centrum prawniczego działającą z takiej organizacji Annę zadzwoniliśmy do niej do Moskwy do Marit akcję, żeby zapytać o taki szeroki kontekst działania organizacji pozarządowych, ale również państwa wobec przemocy domowej łączymy się z mali wydawcy Jan rosyjską prawniczką pracującą z ofiarami przemocy domowej, która należy do Kolegium adwokatów Moskowskij jelit czeskiej Centr współtworzy również projekty Nasir nie tak dzień dobry PR co wiemy o skali przemocy domowej w Rosji czy są badania statystyki są po pierwsze, te oficjalne statystyki przedstawione przez państwo mówią o 20 1 5 roku wynika z nich, że 1 4 rodzina w Rosji jest sceną przemocy domowej to są ostatnie oficjalne dane, jakie są takie piekło to oficjalne podawane dane po i po to, są dane rosyjskiej policji i dostępny na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po parku po ich w Polsce typowy sprawca przemocy domowej to mąż lub partner ofiary jak ten obraz wygląda w Rosji i chyba lepiej tak bardzo podobnie zazwyczaj to kobiety są ofiarami sprawcy to najbliższa rodzina i po, skąd to wiadomo prowadzono badania czy po prostu doniesienia medialne kształtują właśnie taki obraz sprawców ofiar po PRA Dl mamy dokładne badania, ale również wywiady z policjantami potwierdzają, że mężczyźni i Turcji z najbliższej rodziny są najczęściej sprawcami przemocy domowej i ldl mówimy głównie o dużych miastach czy mniejszych miejscowościach uda się stworzyć mapę przemocy domowej federacji rosyjskiej autorki raportu badania, z których korzystamy dotyczą całego terytorium kraju poszczególne regiony dostarczają danych, ale nie mamy rozliczane wsi miasta i GU, a czy wiadomo najlepszemu z Bemowa w Rosji jest powiązana z nadużywaniem alkoholu narkotyków po 5 maja, a na jej RO z mojego osobistego doświadczenia w pracy z ofiarami wynika, że to nie jest niezbędny czynnik przemocy domowej zarówno status społeczny majątek, czyli uzależnienia nie przesądzają czy występuje przemoc domowa czyniło, które służby są odpowiedzialne za monitorowanie przypadków przemocy domowej policja służba zdrowia opieka społeczna par TIA lub na ich jej Noll niestety w Rosji nie mamy jasno zdefiniowanego problemu przemocy domowej zarówno w prawie jak w praktyce to oznacza, że władze nie prowadzą działań zwalczających przestępstwa, a zatem żadna ze służb nie jest odpowiedzialna i nie ma też procedur i oczywiście, kiedy dojdzie do interwencji policji w przypadku przemocy domowej oraz widziałam tak samo jak służby zdrowia zajmie się ofiarą, ale mówimy wtedy ogólnie o przestępstwie ani o specyficznym przestępstwie przemocy domowej jak zatem działa służba zdrowia, kiedy ma do czynienia z ofiarą przemocy domowej jako lekarz ma prawo zawiadomić policję i poinformować o podejrzeniu, że doszło do przemocy domowej, ale z mojego doświadczenia wynika, że dopiero nasza interwencja, czyli niezależnych prawników sprawia, że szpital wzywa policję i co zazwyczaj robi policja i Echo idzie o o niestety kiedy się zjawią najczęściej nie podejmuje interwencję tłumaczy, że mamy do czynienia ze sprawą wewnętrzną rodziny policja tłumaczy, że nie chce ingerować w relacje między mężem żoną, a zło piekło czy patrole policji są mieszane tłumaczy policjant i policjantka, kiedy interweniują w sprawie przemocy domowej, a nie nie ma specjalnych patroli na takich przypadków jak organizacje pozarządowe w Rosji działają jeśli chodzi o przemoc domową, a przede wszystkim chcę powiedzieć, że w Rosji działa bardzo wiele bardzo różnych organizacji kobiecych i duża część z nich zajmuje się pomocą ofiarom przemocy domowej na terenie federacji działa ogólnokrajowa linia telefoniczna dla ofiar przemocy domowej została zainicjowana przez narodowe centrum zapobiegania przemocy Anna wiodącą organizację pozarządową w tym zakresie, a ja z kolei koordynuje prace konsorcjum pozarządowych stowarzyszeń kobiecych, który jest, jakby prężnym parasolem nad innymi organizacjami, ale mogę powiedzieć, że to jest tylko kropla w morzu potrzeb mówimy bowiem słabo finansowanych w organizacjach mających skromne środki określanych jako zagraniczni agenci w państwie, gdzie problem przemocy nie jest przez instytucje w ogóle dostrzegane zagraniczni agenci, czyli core core, a organizacje otrzymujące wsparcie finansowe innych państw musi stosować takie określenie, czego efektem jest to, że zwykli ludzie przystają już wspierać, bo kojarzy im się z niedozwoloną działalnością większość kobiet z organizacji pozarządowych, które z nami pracuje za darmo albo za symboliczne wynagrodzenie oczywiście rząd finansuje wiele organizacji pozarządowych, ale nie te, które zajmują się pomocą ofiarom przemocy domowej po, czyli wspomniane przez panią narodowe centrum zapobiegania przemocy Anna, która prowadzi telefon zaufania dla ofiar przemocy, skąd czerpie środki, a drugie Koral uległ on jest zarejestrowany od kilku miesięcy jakąś zagraniczną elegancką co powoduje olbrzymie trudności w jej działaniu Siej KO lej jak i obawiamy się, że jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania półki mówi Jacek Dehnel i po czy ludzie w Rosji chcą wspierać finansowo organizacje pozarządowe AAA AAA i po, a z 1 strony ludzie boją się wysyłać pieniądze nie mają zaufania do organizacji pozarządowych, ponieważ w Rosji nie było nigdy takich tradycji i wszystkim zajmował się państwo nie społeczeństwo obywatelskie, a z drugiej strony to dopiero początek Chin jest już kilka organizacji, które funkcjonują tylko dzięki wpłatom i może na naszych oczach zacznie się proces tworzenia prawdziwego wsparcia takich inicjatyw sama też pamiętać, że społeczeństwo bez edukacji publicznej dyskusji na temat istoty i objawów przemocy domowej nie rozumie, że to kluczowy problem, więc nie wspierają organizacji, która się tym zajmują i koło się zamyka niestety obecnie mamy sytuację prawną, w której przemoc domowa nie jest przestępstwem jak głosi uchwała ze stycznia tego roku Boy, ale skład współtworzy pani projekty nasilił nie jest, który ma doprowadzić do powstania w Rosji 1 ustawy penalizującej przemoc domową, dlaczego to jest tak ważny pełen rok po niej po IR PR Lu ba jestem przekonany, że to one głównie znaczenie psychologiczne i nie dotyczy to tylko sędziego czy adwokata, ale też zwykłego policjanta, żeby wiedzieć, że jest jasno zdefiniowane przestępstwo, o czym zdążyłem się z tego wynika cała reszta, czyli brak kooperacji między policją służbą zdrowia i opieką społeczną się o PIT, a UoR i młodzieży nie mamy żadnego mechanizmu ochrony ofiar karania przestępców, ale też zapobiegania przypadkom przemocy domowej tunika z braku jednolitej ustawy, której nie zastąpią obecne rozsiane po kodeksie karnym wzmianki o przemocy domowej jak zazwyczaj zachowuje się w takiej sytuacji sąd w pewnym sensie jest pozbawiony podstawowego narzędzia do osądu przemocy domowej, jakim jest czytelny kodeks karny po 2 to niestety skomplikowane, ponieważ sąd musi i wydając wyroki wykazywać się dużą pomysłowością i opierać się na innych aktach prawnych, chociaż ma do czynienia z ewidentnymi przypadkami lubić, a nawet zabójst w kobiet oczywiście radykalnie mało wyroków jest ogłaszany w sprawach, kiedy mamy pewność, że sprawca powinien zostać ukarany, a na sali sądowej widzę, że wszystko zaczyna się na posterunku policji i zebranych tam zeznaniach to one definiują cały proces to znaczy, że większość policjantów po prostu nie informuje ofiar, że mogą złożyć doniesienie do prokuratury, ale sami tego też nie robią zatem większość aktów przemocy domowej nawet po interwencji policji nie znajduje swoje, bo finał w sądzie, kiedy ich pytamy, dlaczego tak postępują najczęściej odpowiadają, że to nie jest sprawa policji tylko szeroko pojęte problemy sprawy rodzinne, których nie należy ich upubliczniać jeśli jednak dojdzie do sprawy sądowej, jakie wyroki najczęściej są zasądzane po kolei Puchar już nie kary pieniężne to większość wyroków zależnie od okoliczności kara wynosi od 100 0 do 5 000 EUR oczywiście w rublach, a na czym polega projekt, w którym pani się udziela nasilił nie jest wielki dar i razem z moją koleżanką prawniczką Anną Józefiną prowadzimy kampanię uświadamiającą władzy alei sądom, że potrzebujemy 1 stronie, która każe przemoc domową było czysto społeczna akcja w zasadzie inicjatywa 2 osób o zbieramy analizy porównujemy dane śledzimy wszystkie dyskusje na ten temat i publikujemy wnioski w internacie chcemy zmienić nastawienie opinii publicznej pokazać, że przemoc zdejmował musi być zwalczana w majestacie prawa przez państwa, bo w Polsce mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej mamy procedury i szkolenia nadal skala tych przestępstw jest szokująco duża jak Jan Jakub Ciupa, aby przemoc domowa zdarzyć się może on niestety zdarza się wszędzie i to nie tylko jak mądrze z tym walczyć, ale na pewno nie działa brak podsta w prawnych o tych sam początek pewnej drogi, na której w późniejszym etapie muszą się pojawić skutki takich podstaw prawnych i jestem przekonany, że bez ustawy my nie jesteśmy w stanie działać i mężczyzn IAAF skoro mówiła pani o jednolitym akcie prawnym dotyczącym przemocy domowej to jak sobie taniego wyobraża ORA albo musi zawierać definicję przemocy domowej i 3, jakie czyny, w jakich warunkach chcemy karać i w jaki sposób, a po drugie, uważam, że musi tam być mowy o prawach ofiar to najsłabsza część naszej rzeczywistości powinniśmy mieć też prawną podstawę do stworzenia całościowego systemu, który obejmuje służby zdrowia czy opiekę społeczną te służby powinny być wymienione w ustawie jako aktorzy tego procesu, bo to one mają kontakt z filii ORA PKOL i publiczna dyskusja na temat takiej ustawy powinny angażować wiele stron nie tylko władzy sądy policję i organizacje pozarządowe, ale pewniej cerkie w jak ten ISA GI Ka RO oczywiście im to robimy to nie tylko kwestia jednolitej ustawy o to akurat kwestia samej chęci traktowania tego jako problem, szczególnie że wspomniał pan cerkiew, która mogłaby uruchomić taką dyskusję, a nawet uczynić z niej tematem ogólnokrajowym, ale tego nie robię i 4 kołach po roku i koło, dlaczego ich auta i Jarek i Pau i ponieważ dla nich to jest atak na tradycyjne wartości wśród nich jest prawo do fizycznego karania dzieci i ingerencja państwa rodzina jest ingerencją w sferę dotąd niezależną od państwa tak sądzi cerkiew, więc problem dla nich nie istnieje to dlatego właśnie na początku roku parlament zmienił prawo i dekryminalizacji o przemoc wobec dzieci i Europie i smutnej i hakach w styczniu wielu przedstawicieli cerkwi wypowiadało się za liberalizacją prawa i dość szybko to przeprowadzona albo Włochy i działa jak ta zmiana prawa wpłynęła na pani pracy z ofiarami przemocy domowej oraz JR USA czy po fachu mam wrażenie, że wszystko wróciło do czasów sprzed wielu lat, ale n p. wzywamy policję do konkretnego przypadku, mówiąc że kobieta została pobita przez męża i LO i zdarza się, że policja odmawia przyjazdu i mocne i zachodniej, a to ewidentny efekt złagodzenia prawa, a po USA mogły wejść po 4 EU i PAP epa jak to wpłynie na świadomość ludzi w Rosji specjalnie OIP PL i po raz już większość ludzi w Rosji jak pokazywały badania i tak nie traktowała przemocy domowej jako przestępstwa albo czegoś co powinno ingerować państwo, więc paradoksalnie zmiana prawa nie zmieniła radykalnie społecznego wizerunku przemocy domowej para kilka tygodni temu w Polsce żona polityka opublikowała zdjęcie oraz swój komentarz, który pokazywał ją jako ofiary przemocy domowej myśli pani, że tego typu postępowania w Rosji wywołałoby publiczną dyskusję dziękuję bardzo trudno powiedzieć, ponieważ kilkakrotnie mieliśmy sytuacje, kiedy osoby publiczne okazywały się ofiarami przemocy i to niestety nie zmieniło przekonania dużej części społeczeństwa, że to nadal sprawa tej konkretnej rodziny, a nie państwa czy społeczeństwa w USA bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo Radia TOK FM akt przed chwilą słyszeliśmy rozmowę z Marit akcja z moskiewskiego centrum prawniczego prawniczkę aktywistkę dla Unii, która pracuje z ofiarami przemocy, ale też jak ja mówiłem przed rozmową jest zaangażowana w taki projekt nasilił kropkę nie jest, który ma jakoś uświadomić ludziom w Rosji rzeczywiście potrzeba o osobnej ustawy dotyczący przemocy przemocy w rodzinie przypomnę, że w naszym studiu Jan strzelecki z ośrodka studiów wschodnich dzisiejszy program też przemoc poprowadzi Małgorzata Łojewska po po tym co usłyszeliśmy 3 czy jest takie wrażenie, że to rzeczywiście jest kwestia 1 ustawy albo wyraźnego określenia pozostałe jakiś procedur czy przy czym czujemy problem jeszcze innego ten stan świadomości to co słyszeliśmy o wpływie cerkwi n p. pytania strzeleckiego bardzo dużo wątków, bo w tej rozmowie to są na pewno długotrwałe wszystko procesy w, więc to nie jest kwestia tej 1 i właśnie poprawki zostały dotknięte nim nowa ustawa tylko taką poprawkę do 1 do 1 z artykułów ustawy z, bo przemoc jest jej z problemami od mówią przede wszystkim organizacje pozarządowe, ale też niezależni eksperci i ma swoje błędy różnorakie źródła pewnie pani może tym więcej powiedzieć niż ja natomiast etapom ta ta poprawka ustawy jest MF nie emanacją tego jak władza instrumentalnie stara się stara się grać taką konserwatywną ideologią konserwatywną Ziobro mogę w cudzysłów, bo to jest taki konserwatyzm właśnie instrumentalny z retoryczne jest on coś co się kojarzy z konserwatyzmem oraz z zaostrzeniem czubki przed złagodzeniem przepisów z, które miały chronić się z przede wszystkim kobiety, bo to one Penny cześć ofiarom przemocy w rodzinie z w ramach takiej ofensywy ideologicznej krok Kreml prowadzi konserwatywnej ofensywy ideologicznej i stała się 1 z przejawów tego tego procesu wcześniej mieliśmy atak na organizacje pozarządowe to też temat się pojawia to jest kres tej wypowiedzi z i on, choć on dalej trwa to też jest 1 z, że z elementów takiej ofensywy ofensywy władzy na 100 różna od jego rząd w retoryce władzy Ostoja Legii zgniłego liberalizmu, który w, których często jest w retoryce władz lub też lub lub osób związanych z władzą przedstawiony jako wpływy Zachodu podejrzewam, że ta zresztą to padło to ta organizacja i która której przedstawicielką jest miejsc jest państwo rozmówczyni z spisana lista agentów zagranicznych pyta retor i i właśnie to hasło agenta zagranicznego jest taką treścią umowy ma bardzo mocno nacechowane stylistycznie emocjonalnie z i właśnie 1 z 1 z instrumentów władzy też forsowania tej swojej ideologii Małgorzatą zysk zostaje się pojawiło tak dobre grupy wątków czy pierwsza grupa grupa to przemoc w rodzinie uregulowania prawne druga kwestia te organizacje pozarządowe Night to, jeżeli chodzi o to NATO połączenie to mi się wydaje, że w Polsce trochę zaczynamy mieć w Terespolu powołana po podobną kompilacje zdarzenie też z tego powodu śledzimy te wydarzenia w Rosji też nauczka na Węgrzech w bo mamy wrażenie, że ten proces może nie jest takim oczywiście nie jest taki natężony wygląda podobnie natomiast, jeżeli chodzi on rentę ustawa, o której wyłamali tutaj takim w Polsce też tak było, że kiedyś myśl uregulowania prawne ich różna, które wydawały nam się dobra, ale państwo z różnych powodów z tych uregulowań prawnych nie korzystały z powodów takich, bo właśnie Marcie kulturowo społecznych i nic się, że wnuczka stereotypy płciowe tak to, że to, że nigdy nie było to zjawisko uważane za poważne i też mieliśmy taką nadzieję, że ustawa o przemocy w rodzinie, która pomoże nam podkreślić wagę tego przestępstwa, choć moja taka subiektywna być może opinia jest taka, że może ona nie była taka bardzo przyziemnych jest ona wprowadziła nowe rozwiązania Alenia 3 takie są bardziej chodziłem po to, żeby pokazać, że to jest ważna, że to jest ważne ważne problemy te są rzeczywiście już był dało też ile oczywiście uwagę na to, że w wypowiedzi marsz Rosjan, że kiedy jestem taki najbardziej podstawowy poziom znaczy coś z lek. Selvity albo policja coś widzimy, że kluczowe jest to czy są procedury, żeby tam się z udziału w jakiś proces się uruchomi pomoże, bo oczywiście się zgadza z tym, że jeśli chodzi o tu o to co mówi dalej ustawa albo jakie to skutki pociąga za są bardzo ważne rzeczy, ale o tym czy postawy poziom, kiedy okazuje się, że mając w Polsce chociażby procedury niebieskiej karty, czyli jako rzecz to on mówiąc banalnie do tłoczenia płyt aha jest także sytuacja jak działa w ten sposób takie są procedury niebieska karta jest czymś co może budzić to w dni nie zawsze działa tak jak trzeba gdzieniegdzie powinno to inaczej działać, ale studia ja zobaczyłem w, słuchając tej opowieści Merida w ciąży, że to cud się wszystko zacznie się ta może dojść do sytuacji, że policja mówi no tak no rozumiem że, że jest przejmowała i co z tego, że są takie 2 rodzaje poglądów moim zdaniem pierwsza to jest taka, że należy zaczynać walkę ze zjawiskami negatywnymi społecznymi od takich aspektów zmiany kulturowo społecznej, czyli edukować mówić tak dalej, a druga taka, że należy skrzypce wprowadzać przepisy prawne not to realność mitów Arek wymuszą tę zmianę i teraz Serb Neven bardzo różne poglądy po mamy całą masę różnych uregulowań, które sam podczas wywiadu zauważyła średnia działają tak naprawdę, jakby wciąż wprowadzaliśmy nowe jak upierając się przy tym, że nowe uregulowania prawne można to docisnąć inne, a jak Petru druga droga do drugiego pasma w sprawę to jest jak tak kulturach strach powoduje, że te przepisy prawne nadanie działają w tekście, który może działać dwutorowo z 1 strony generować przepisy z przepisem generała szczyciła naszą Legię tworzyć przy uregulowania prawne z drugiej strony jednak edukować mówić o przemocy takie też walczyć trochę z WWF ze stereotypami tak tak celność, bo Ljuboja naprawdę nie mam takiego nie naliczy też ich domach z dnia pracy jest tym w organizacjach pozarządowych już prawie 2 0 lat i pań tematycznie wszystko zadrżało i pamiętam ten stan wyjściowy tam duży jak jakieś naprawdę mieć bardzo słabo uregulowania prawne w Polsce i też, jakby teraz mamy lepszy i tak ta zmiana nie jest taka radykalna niż być skuteczne ściganie tych przestępstw moim zdaniem jeśli porównujemy to w dziejach Rosji z tym co mamy w Polsce to na mnie najbardziej największe wrażenie zrobią to, że z Łodzi, kiedy mamy do czynienia z pracą domową to jest wstyd takich sytuacji w Polsce ta procedura niebieskiej karty jest spór z procedurą i możemy mieć do niego niejaki zastrzeżenia co nie zmienia faktu, że ma po prostu jest w nich nawet nie myśli o tym, żeby się z tego wycofać lub wycofać nie, ale w kat spróbuje mu sprawdzić jak często policjanci podczas interwencji w ogóle oferują taką mówią, że taka procedura albo gaz wypełniający grozę dokumentacja ta nie na nich twierdzeń jest idealną modelką mówi o tym, że dobrą sytuację, że nie ma takiej to jest coś to pokłosie tej rozmowy z Marit akcja zdrowa mówi pan teraz jeszcze w styczniu w po zmianie prawa jest także mandat policjant mówi do mnie przyjedzie w Gniewinie my nie widzimy potrzeby tych spra w między mężem w oświacie w tym nic się precedensem w tym chyba też takie znaczenie dla TEN -T daje, bo to co się stało w Rosji to jest jakby to żonie, by odebrali znaczenie temu przestępstwu też takie społeczne dlatego, że jeżeli to było przestępstwo ścigane karnie tak to znak BN nadajemy rangę tego ty możesz sięgnąć, a jeżeli jak zrobiono z tego, w którym przestępstwo takie nam Niemczyk wykroczenia administracyjne tak toczy się nadal karane można kogoś karać etyka jest nadal nadal grożą mu jak Nieznalska prawa, ale wydaje się, że również pozbawieniem wolności włącznie tylko chodzi o to, że jak byłem znanym odebrano Ranger, ale taką społeczną społeczne znaczenie tego przestępstwa Old traf poprawka szliśmy żebrać polega na tym, że przy pierwszą pierwszym razie przybierze w przypadku popełnia przemocy domowej sprawcy grozi kara finansowa lub lub roboty społeczne nie kara więzienia kara więzienia pojawia się przy oknie przez długie oraz przypon przemocy domowej, która w, których skutkiem jest znaczny uszczerbek na zdrowiu, więc jest liberalizacja przepisów i ona ma ten na pewno nas wysokim pani być społeczne aż takiego zdjęcia zdjęcia odium z tego z tego zjawiska z ma też oczywiście ten aspekt proceduralny ku, którym pan powiedział krótko mówiąc różnego rodzaju służby i to od niego wszystko Rosji tylko każdego kraju lubią się wykazywać statystykami w najbardziej cenne są statystyki takie, które biegną tylnej tych najcięższych przestępst w i Idy gron Słupska zakończonych z procesów karnych i ty i t p. z wyjęcie przemocy domowej z tych przepisów oczywiście sprawę, że policja będzie inaczej podchodzi do tych ile tych przypadków z i a tu jeszcze w przypadku rosyjskim nakłada się 1 1, jednakże zjawisko takie z Trzyńca właśnie mentalności czy świadomości społecznej bardzo niski poziom zaufania do do Odry do państwa do organu sprawa, którą ma swoje głębokie korzenie z i i on też sprawia, że jakby po poziom zgłaszania poziom zgłaszania i odwoływania się w ogóle do dowodu organów państwa do policji jest niewielki w wszystkie te statystyki, które były jakoś tam przywołane w tej rozmowie to właściwie takie wróżenie z kart do pewnego stopnia nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę jakiś cel, jaki jest rozmiarem przemocy domowej z oczywiście z są twarde statystyki zabójstw, ale to ile z nich ile z nich jest efektem przemocy domowej z bardzo trudno jest określana jest taki słynny raport Amnesty International 20 0 5 roku hitem były podane najwyższe cyfry to było, o ile mnie pamięć myli 14  000 ofiar śmiertelnych w ciągu roku przemocy domowej z od innych gmin psy, ale toteż, jakby to co z kolei podlega krytyce ze strony ze strony innych ekspertów bardzo trudno ocenić skalę tych z PIT i przestępczości, dlatego że bardzo niski jest poziom poziom zaufania do różnego typu instytucji nie tylko do organów państwa także do organizacji pozarządowych z 3 społeczeństwa, więc właściwie mówimy, o czym myślisz o tym, po rozlewiskach, którym są bardzo duże wiemy, że mają miejsce mamy liczne świadectwa Anton szerzej Chodziutko ilościową ocenę tego zjawiska jest bardzo trudno w tym co jest interesujące stylisty perspektywy, że jak rozumiem co się pojawia w rozmowie z mediacją Nikona, mówi że ludzie generalnie nie nie ufają w jakimś organizacją nie będą wspierali i dotąd nie przypominam sytuację z początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły się pojawiać pierwsze organizacje pozarządowe zaczęto mówić o tym, że jest jakiś trzeci sektor i obowiązywała w Polsce ta narracja, że z czasem stworzymy w kraju takie społeczeństwo obywatelskie, gdzie każdy z nas, a takie dojrzała demokracja będzie wspierał różne aktywności różnych organizacji, więc siłą rzeczy w całym dużym kraju większa część problemów, w które za, które państwo nie odpowiada, bo nie chce albo w, a obóz nie odpowiada no to jakiś organizacji sieci za darmo od tam bezdomnych zwierząt pod fałszywym skończywszy tam na ochronie n p. właśnie w nie lasów i t d . i teraz pytanie z 3 z coś z udziału w federacji rosyjskiej czy po osiemdziesiątym trzecie dziesiątym roku tam rzeczywiście trzeci sektor wykonał jakąś taką drogę w jakimś kierunku, bo część analiz Polski była taka, że na to nie wyszło zaczęły już zaczęło iść w tym samym kierunku nie twierdzę, że to jest dobry kierunek jedyny słuszny i pożyczek podobną drogę, gdzie i coś się gdzieś wydarzyło na pewno jest tak, że lata dziewięćdziesiąte, zwłaszcza po czasach sowieckich życia pamiętać, jaki był punkt wyjścia to zupełnie inny punkt niższy niż niższy niż w Polsce dużo dużo trudniejszych warunków do samoorganizacji społeczeństwa dla co dzieje się to były okresem jakiegoś takiego obudzenia samoorganizacji społeczeństwa powstało wiele ważnych organizacji później takim okresem też ważne z punktu widzenia trzeciego sektora Góral okres prezydentury Dmitrija Miedwiediewa i PSL przeciwny jakiemuś takiemu opisowi tego okresu, jaką on czasu nic liberalizacji daleko posuniętej natomiast można uczciwie powiedzieć, że jeżeli chodzi o stosunek państwa i swobodę działania organizacji pozarządowej to były znacznie lepszy okres niż ten, który ekstremalne czy nie teraz po tym, chodzę po ustąpieniu Dimitrija Miedwiediewa i wygranej 3 i wyborów prezydenckich Władimira Putina nastąpiło nastąpiła fala protestów w Rosji i ta wydaje się, że to miało duże znaczenie dla władzy, która zdecydowała o tym, że śruby należy przykręcić, że trzeba być może nawet z 2 zlotym z tego przeświadczenia, że są to wpływy Zachodu i myślę, że myślę, że raczej surowi retoryczna ale, ale być może część tych praw do kolei część część wysokich funkcjonariuszy, że ma takie przeświadczenie, że są to, że są tak, ale jako agenci, posługując się to frazeologia agenci Zachodu postanowiono przykręcić śrubę przykręcić śrubę też organizacja pozarządowa także polityka państwa w tej chwili jest taka że, że ta zasada delegowania części część obowiązków na trzeci sektor właściwie w Rosji i górnym właściwie w Rosji i nikt taki limit takiej polityki świadomie nie głosić nie realizuje inna, że w wielu sferach państwo wyraźnie domaga w takich sferach, które tradycyjnie też tradycyjnie w w wielu społeczeństwach są kosztem zajmowane czy wypełniany przez trzeci sektor w obrotach, a powtórz pytanie wyślij cie drzewa organizacje pozarządowe, a także sektor burzliwych traktujemy narząd rzecz mnie zostaną wyraźnie powiedziała mianowicie z jakiegoś powodu jednak źle jak rozumiem federacji rosyjskiej, które są mówi tak nie ufamy do końca temu organizacje pozarządowe nie będziemy wspierać nie wiemy co to jest już część z nich jest ważne są agenci zagraniczni powinny to być państwa z drugiej strony widać, że państwo wyda nie robi tak mówić i jak rozumiem to możemy stać to olbrzymie jest w bardzo różnorodne tak, ale olbrzymie społeczeństwo mówi to trudno to już jak zostanie rajd Chin czy to jest sytuacja i ja myślę, że to jest czy podpisze jednak, że większość nie ufa organizacjom to opieramy się w dużej mierze na sondażach to jest w ogóle takiej źródło odebrała to inaczej zamyka wrócę do Polski na chwilę no właśnie jak się rozmawia w Polsce tego typu rzeczach to nie wyrządzono przecież u nas ludzie są bardzo skłonni pomagać, by zbierać się, by była wielka orkiestra Świątecznej pomocy są mili, ale pieniędzy i t d. ludzie są w tym ostatnim piją wyciąg z portfela i wrzucić do 2 do puszki w życie po otrzymaniu współuczestnictwo i pomaga nie pieniędzy nie finansował n p . takim działaniem prace wolontariatu Otóż wygląda naprawdę nie za obrzęd, ale to dentysta przykład czym federacje z Kimem przykład czegoś co może jest on nie może kompletnie apolityczna system pokazywał, że to trzeci sektor jednak nie wygląda tak tak tak pesymistycznie niż 2 lata temu w praskim studiu mieli ludzi z nazwą ulicy Alert z takiej oddolnej Harvey inicjatywy, która powstała w ten sposób, że pewnego dnia, jaki dziecko zginęło i dzięki wam portalowi w kontakcie zaczęli szybko organizować poszukiwania tego dziecka już dość szybko znaleźli dziecko gdzieś tam się zgubił no i wykorzystali to sieć kontaktów po turbinie formalnie później w tego typu sytuacjach szybko reagować no ale okazało się, że nie dostał 5 0 państwach jeśli wszystko co robią to robią sami tylko, dlatego że są takie, by obok zupełnie wszelakich struktur czy i funkcjonują w nie mam bardzo wiele pięknych nowych przypadków tego, iż samoorganizacja ryzykiem społeczeństwo się dokonuje mimo tych obiektywnych przeszkód które, z którymi nasze spotyka poza pan wspomniał jednak działanie z gry są bliscy miejskim kilka organizacji charytatywnych, które właśnie w czasach gmin w tym w czerskim prezydentury Miedwiediewa rozwinęły działalność i są dosyć popularna była też było ich takie baterie działania czym się zajmowały w dużej mierze właśnie pomoc medyczna zbieranie środków na jedno takie trudne przypadki na to co nam się, gdy tak w takiej najprostszym rodzajem prymitywne rozumienie każe z 1 % Jakub komuś trzeba pomóc takiej konkretnej potrzebującej osobie no to jest 1 typ działalności, ale Onoszko 3 działalność taką już z pogranicza tak społeczno-politycznej, której bardziej mówiliśmy teraz mówiącą o zmianie ustawodawstwa zgodnie z ulgą, z którym się obserwacją wyborów co dało się w czasie wyborów z JPMorgan tym nie powtórzy cyfry właściwie codziennie w niepełnym strzelać gole gigantyczna liczba obserwatorów, którzy udaje się mobilizować w czasie wyborów wyborów prezydenckich wyborów w komisjach wyborczych obserwatorów wyborów różnego typu organizacje które, które świadczą o tym, że społeczeństwo, kiedy nie rozdaje jakoś zupełnie i nie jest skłonny do samoorganizacji nawet obiektywne przyczyny z brak wsparcia ze strony państwa, a wpływają na to, że i też bardzo intensywna propaganda życia powiedzieć, że może, jakby obieg informacji jest dla wielu bardzo osób ograniczony do do oficjalnej telewizji która, która tą retorykę agentów zagranicznych wpływów z piątej kolumny wpływów Zachodu, gdy destabilizacji starać się starać się przez sąd orzeka do umysłów no i to oczywiście na część społeczeństwa dużą część większość społeczeństwa działa wyjątek postaram się ma ułożyć sobie to w głowie to też bardzo dużo różnych zagadnień, ale też taka myśl 1 łącząca jest teraz tego pozwolę sobie nawet Chińczycy tak wydaje się, że w Polsce były tak księża organizacje pozarządowe finansowane były z różnych źródeł polskich zagranicznych, ale nigdy nie było także jakaś znaczna część budżetów to były wpłaty i darowizn rolny znaj teraz wydaje się, że ludzie nie bardzo w Polsce wie co on do dziś są to te organizacje pozarządowe są ci co czasami nawet widać jak się pan rozmawia n p . z dziennikarzami na czynnik termiczny z dziennikarzami niektórzy jak po nowelizacji oczywiście nie za bardzo znają tnt realia i też na pewno jest także ponieść tych środków publicznych trochę było to niebyła też takie potrzeby, żeby ten taki Huntera leasing społeczna RO bić się organizacja się być może trochę nie nauczyły to robić, ale z drugiej strony też jest taki problem w organizacjach pozarządowych, że to też generuje koszty i wymaga czasu, a czy tak, żebym też jako organizacja Amnesty, która na bardzo taką aktywną tą drugą część wraz z ligową zatrzyma go poświęcić się temu dużo czasu i też w to zainwestować w NATO jak z kolei pieniędzy nie było tak na organizację przyznano również do niej nie chciałbym na trwale pejoratywnie, ale akurat amnestii swego rodzaju międzynarodową korporację GE Danii Michael Wright usłyszymy tak tak z Illinois też podobno już dziś Andy Schleck były organizacje są pola bardzo zróżnicowane reguły my też koła gospodyń wiejskich tako klubach sportowych o o całej masie różnych no tak o całej masy różnych różnych ważnych podmiotowe jak dotąd w ogóle jest dość nie chcemy też za dużo mówić, ale świetnie, że to bardzo ważne moim zdaniem to jest tak, że tato powiesił się zatrzymać, bo od pewnego czasu wielu badaczy społecznych mówi potraktujmy społeczeństwo obywatelskie, włączając w to co się w remizach, gdzie jest to właśnie koło gospodyń wiejskich rzeczy skupione wokół parafii, a nie tylko myśląc kategoriami stowarzyszeń i długi czas 1 % na nic albo nawet z funduszy inne państwo bierze pieniądze tylko tutaj ośrodek wygląda w Rosji czy to też jest także, że to są jakieś oddolne i jakie by to były formy zrzeszania się w jakimś celu takie, które były podobne do naszych Niewiem to właśnie ów z kół gospodyń wiejskich to są bardzo różne tam rzeczy, które funkcjonują w 5 tys różnego od tego typu instytucje państwa w nawiązującego do folkloru czy odczyty czy takiej z właśnie aktywność i z taktyką kur kur lub kulturalno-oświatowej folklorystycznej są jak trudno mi to wymagało bardzo pogłębionych badań, które nie prowadziłem trudno byłoby mi ocenić jak porównać też wasze dodał Unton do Polski bardzo trudno jest w dużej mierze wydaje się, że jeździły do tak też jak w części w Polsce fasadowe takie instytucje norm organizowane przy ZUS z przymusu, ale prawdopodobnie one też się też mogą być jak zwolnić się do społeczności lokalnej to co jest ciekawe z takich właśnie taki śnieg można zaliczyć mówi mec z VAT od jakiegoś czasu pojawienie się ruchów miejskich w Polsce takich z w tego rodzaju samoorganizacji od pewnego czasu to zjawisko może zauważyć w Rosji to są to są takie właśnie oni nieduże niedużo grupa aktywistów, którzy działają w imię jakiś konkretny bardzo spra w n p . że w nieodległym Kaliningradzie bardzo ważną temu prezydent bardzo ważnym tematem jest kwestia kostki brukowej Teresy k czeka wydaje się zupełnie wyzwaniem była ona była błaha sprawa natomiast on zgromadziła jakoś nic to stosunkowo dużą grupę jak na to, że rzecz, że Kaliningrad nie jest taką wielki mniejszych wielkim miastem aktywistów walczących o obronę jako poniemieckiej kostki brukowej odsłanianie tych odkrytych pozostałości historycznych w mieście, którą goście w całości został zniszczony w czasie wojny i jakoś taką ochronę tego dziedzictwa, więc są takie są takie przykłady takiej działalności nie jest zalegalizowane nic się bez bez osobowości prawnej, bo to nie są stowarzyszenia fundacje, które gromadzą gromadzą różne różne różnych aktywistów inność ruchy miejskie są takie przykłady w taki mogło się w Chinach takie jak tak, a w rynek wychodzące tego też, jakby trochę, kontynuując porad chciałabym domknąć hol byt, gdzie mi się łączą te wszystkie zjawiska, że rynek byty te wszystkie aktywności one Penny to na pewno mają taką 1 wspólną cechę, że one jednoczą ludzi powodują, że zwróci się spotykają działają takie w swoich środowiskach nożyczek i sprawa, na której najczęściej im zależy jest się wiąże pewną zaangażowani tak jak to takie i to tworzy takie silne ośrodki takich osób, które wspólnie się, motywując reprezentują jakiś interes jakoś interes nie jest tak dobrze rozumiane tak w sensie walczymy z przemocą w rodzinie albo wspieramy osoby na nie heteroseksualne albo rozwijamy infrastrukturę wsi tak jakby jakiś głos społeczny taki bardziej, że Zjednoczone też wzmocnione i ona Jan szansą dla takiej władzy, która ma aspiracje dobycia silną po prostu bardzo niebezpieczna w UE i w Polsce było także różne mam Novotel ośrodki społeczne one też często to władze krytykują mówią co ta władza powinna zrobić powinna położyć chodnika, gdzie wyrównać jezdnia a jakie przepisy wprowadzić to czytam i często naciskają więc, jakby rząd to jest często niewygodne i w Polsce było także płace dosyć długo cierpliwie znosiła te naciskanie, lecz nie zawsze słuchał organizacji pozarządowych, ale jednak rzadko kiedy tak otwarcie zwalczały TM ten taki głos ludzi działających na rzecz różnych spraw na ich poczet pieniądze publiczne myślałem jednak spojrzeć również do organizacji i toalety dochodziła do takiego paradoksu, że władza jednak trochę finansowała krytykowania siebie własnej to znaczy zniżek z tego część tych działań tego działania krytyczne w stosunku do wanny do władz na tacę na nasze dzieje w ostatnim czasie ta dotyczy też n p. organizacje, które walczą z przemocą w rodzinie wobec kobiet i wobec grupy dyskryminowanych w Polsce to jest jednak jakby na tym etapie suszenie znaczy takie wysłuchanie ze środków różnymi oraz sposobach mi do pierwszego uczenie tych funduszy publicznych chcę się po wyższych mamy domknięty ma się ten proces, ale też n p. uciążliwe kontrole różnego rodzaju prostaczek, by takie jak stopniowe utrudniania tej tej aktywności temu też zależy tylko na niechże jakiś czas temu na jesieni zeszłego roku pojawiło się takie głosy w słynnej kampanii telewizyjnej w taki serial organizacjach pozarządowych Anno takie, że to są właśnie Niemcy Steca agenci obcego wpływu z jakąś taką ideologią w ogóle zachodnią i że tej przemocy w Polsce to w ogóle nie ma się Kajetan, zabierając się prace i też takie różne historie sektor domykają Hans ENA to jest teatr to jest takie, że to jest, że ta, że to się łączy znaczek ten konserwatyzm takie dotyczące zjawisk społecznych i jak też działalnością Obywatelską na rzecz obrony tych kropkę z kryminał zwanych tak dalej to się, gdyż łączy tylko, że służenie organizacji już konieczność uwzględnienia środków buda były także w państwach UE, ale też, jakby suszenie w takim sensie, że jak patrzymy na Węgry FK w tej chwili mam, bo Rosja też trochę inny przykład jak patrzę na Węgry tam też na miejsce taka kampania medialna, że z żartów, ale są takie osoby, które zabierają wam pracę i sprawiają, że wypłaci wyższe podatki zaraz potem zaraz powiem wam, kto to i po jakimś czasie okazuje się, że to są n p. różne organizacje działające na rzecz praw człowieka transparentności przeciwdziałania korupcji i też takie tłumaczenie jest pokazywanie trochę ludziom takiego wroga takie nastawienie negatywnie do 3 runda organizacji jak temu towarzyszy odcięcie środków publicznych można wytłumaczyć, dlaczego te środki publiczne się zamyka, bo też na Węgrzech przed mówiono o tym, że te organizacje pozarządowe one wspierają poz. 3 tys dokładnie to samo co, bo w Polsce, dlaczego nie damy im tylko z budżetu no bo przecież nie będziemy finansować działania opozycji prawda i potem alei potem na finiszu tego wszystkiego organizacje nie mają pieniędzy publicznych nie mają też pieniędzy, aby rodzina boi się psuje opinię, że kradną nie nieuczciwie, ale dysponują setkami pokazuje się ciężkie kontrole organizacji, a potem na inne organizacje idą po pieniądze zachodnie to skoro nie ma ich kraju NATO udają się ran i gry na zachód w poszukiwaniu środków inna z niższą o uchwale z taką ustawa z zagranicznych agentach co powoduje, że realny tych środków zagranicznych też nie można właściwie brać albo są znacznie utrudnione okno, chyba że gdzieś w błąd w systemie idą na Węgrzech ewidentnie w tym momencie w łańcuchach, kiedy te pieniądze z zagranicznym mają przestać płynąć łącznej masie jakoś negatywnie przedstawić społeczeństwu to w pewnym momencie to był duży konflikt Żydom ambasador nowej nazwy na wojnę tak a tak było z funduszami norweskimi Jan tożsamość prochy streścił nam bardzo ciekawego gościa, ale w wózkach ale, ale takie, że domy getbacku, domagając się 1 zdaniem, że tam oczywiście także ten w fundusze norweskie w którymś momencie była tak negatywna kampania dotycząca funduszy norweskich przeszukania w biurach organizacji tak dalej, że w Rozwadzy podzieli się w takim razie nie będzie funduszy norweskich na Węgrzech, a to było dla rządu o tyle bolesne, że fundusze norweskie to nie są tylko fundusze dla organizacji, aresztując dla rządu STK grupa funduszy też wbudowane rządowe projekty, więc jak zaklęci w zakresie Norwegia kraksy to była bolesna, więc tak jednak ten rząd chciał się dogadać, ale teraz właśnie mamy na to ustawa z zagranicznych agentach firm mówi z kolei na Węgrzech trochę jest inaczej skonstruowane niż w Rosji ona, mówi że tam organizacje, które pobierają środki zagraniczne powyżej pewnej puli muszą się zarejestrować na liście wszędzie oczywiście też informować o tym, że są tymi nie gramy z organizacjami agent rannymi czy tak, by lekarz publikacje tak książkową raport to tam jest napisane, że te same raporty pisane przez zagranicznego agenta PS jak podkreślam to daje taką sporną narracje na temat organizacji na temat tych zjawisk także leczące te organizacje zaczną się zajmują tak też przemocą w rodzinie Teresy Kiszczak Cedric zaskakujące chyba dla większości naszych złotych, tyle że taki temat, by Rozenek wnętrza jest był tzw. bądź drogowym młodzi w Łodzi drogową organizacją i tak patrzy władzy na ręce nie ma analiz albo nowy to co pan mówił o tym, że w swoich obserwatorów podczas wyborów w mieście tak w latach jest najbardziej ryzykowny rodzaj działalności, a 1 z najbardziej zakon, ale jak wytłumaczyć to, że ten ktoś, kto chce, żeby mniej rodzin w rodzinach było ofiarami przemocy, że oni też staje się takim wrogiem publicznym czytaj życia ludzi tego co powiedziałem na początku te, które się przy szybko po wysłuchaniu tego materiału i po obecna kadencja Putina jest taką kadencją, kiedy władza doszła już tak stuprocentowo do przekonania, że trzeba przekręcić, bo tak brzydko mówiąc trzeba przykręcić śrubę, że wszelka niezależną aktywność Obywatelska dla władzy niebezpieczne instrumentalnie wykorzystuje tego to właśnie konserwatywną ideologią ona ma uzasadnić władze taką właśnie niepodzielną i Quazi nawet można powiedzieć sakralną, ale ma też swoje właśnie przejawy w takich chwilach oddolnych powiedz, że w cudzysłowie znowu inicjatywach ustawodawczych jak ta jak ta omawiana przez nas dzisiaj dotycząca przemocy w rodzinie, więc czy to jest jakby element szerszej takiej konserwatywnej w cudzysłowie ofensywy która, która nie jest związana w ogóle z patrzeniem tej władzy obecnej władzy w Rosji matek spoin powinno być, bo zbudowano społeczeństwo leki w taki sposób bardzo hierarchiczny pozbawiony wszelkiej oddolnej inicjatywy, gdzie władza kontroluje procesy, bo wszelkie wszelkie wszelka aktywność obywateli nawet taka z pozoru właśnie mnie zupełnie niegroźna typu właśnie działalność charytatywna stanowi jakiś wyłom na 3 z gry i myślę, że w u części przedstawicieli tej LO rządzącej elity to jest szczere przeświadczenie czy ludzie wywodzący się ze służb specjalnych mają takie prawdopodobnie szczere przeświadczenie, że jeżeli jakaś organizacja korzysta ze środków ze Stanów zjednoczonych i próbuje wpłynąć rosyjskie ustawodawstwo to jest to to jest to prawdopodobnie agenturalną działalność nastawioną na podważanie porządku ustrojowego tego państwa zagraża tej władzy ja myślę, że ona w jakiś tak bardzo od ściągniętych perspektywy faktycznie jakoś zagraża czy podważa legitymację wolę panowie mówią są świadomi, że równie dobrze w Polsce działająca organizacja pozarządowa, która dostaje pieniądze z Rosji był błąd i zbyt często traktowali Żydów pod znakiem zapytania prezes pieniądze dostajecie, skąd z Moskwy, że tak jesteśmy organizacją pozarządową dostajemy w drużynach z Moskwy gry są takie organizacje, które dostają pieniądze z Rosji, ale to są dzielnice w powodzi Honda o zdarzeniu rzecz ogromnie mnie te nie są zbyt pewni nie są to organizm, a też, że chciałyby, ale ich, ale jest to też droga oddzielny temat pewnie nie spełnia wymóg ten nie jest tak egzotycznie daleko od sytuacji, która mu oczy wyobrażając, bo można co demonizować powiedzieć oto wraca jeszcze pan mówi ta władza jeszcze na taki sakralny tak gotową wraca taka wersja konserwatyzmu, który w którym, której efektem ma być państwo scentralizowane i które na wprost mówi jeśli są problemy w naszym kraju to on jak państwo rozwiąże i tak w łącznie z tą sprawą drugorzędną czegoś nie wiedzą na Górze też urzędnicy nie powiedzieli tak, ale z drugiej strony Orbán tak ciężka wprost mówi także od polityki i jest żądanie jakieś organizacje pozarządowe w no to jest zaskakujące przypadki społeczeństwo węgierskie, które wydawać, by się mogło powinno być, bo nie chcemy być wyczulone na ataki zakusy właśnie autorytarną trudno się po deszczu w żołądku polskimi węgierskim ale, ale wydaje się, że to ma taki odcień mięty bardzo trudno zauważalne, ale inne fakt, że władza, pozbawiając się też jej tego jak oddolnej aktywności Podlasie też jakieś informacje zwrotne społeczeństwa i to o to by to widać w przypadku rosyjskim, że w pod ścinają z możliwości legalnego działania, utrudniając im przy prowadzeniu wszelkiej etyki zaś aktywność n p. tych badań społecznych niezależnych badań naukowych władza odcina się takich ważnych źródeł informacji o społeczeństwie przestaje przestaje się w życiu ważne po my też jesteśmy pozbawieni oczywiście narzędzi narzędzi i przyjrzenia się do społeczeństwa, ale też władza w ten sposób strzela samobója w lot przy tym założeniu, że potrzebuje takiej wiedzy, bo też jak rozumiem jeśli nad sferą mediów n p. sprawuje kontrolę Atom może po prostu powiedzieć to jest problem w naszym kraju to nie jest liczyć na to że, żeby tworzyć takie przekonanie u większości z nich coś skromniejszego tutaj są one mogły wspominasz o tym, przypadku dyskusja o przemocy w Polsce nieoficjalnie nie będę, kto tam nic się w Kutnie w internacie z nikim z Adamem Bodnarem, że w lepszym przemoc wobec obcokrajowców w Polsce to nie jest temat w ogóle nie ma nic nikogo nie było źle jest też tak ważne tematy kosz trochę mamy innego mało czasu, lecz także unikalną ważną, a taki ważny temat jest taki, że w Polsce Niewiem jak też z Rosji, ale podejrzewam, że inaczej, ale my żyć także, że w Polsce żyje największa stroną społeczną zostawiamy w ubiegłych latach organizacjom pozarządowym i teraz, jeżeli rząd chce zabrać pieniądze organizacjom przewagą trudniej się życia to pytanie szlachetnych szkieł rolami społecznymi sam zamierza zająć nowo, jeżeli mnie no to chamstwo nie umie albo nie zamierzano tak będzie mieć teraz eksport taki trudny proces społeczny, który być może ma miejsce w nowych chcemy federacji rosyjskiej dotąd temat tak, ale niech no właśnie to jest taki ktoś zajmował program społecznej federacji rosyjskiej, że rząd nie finansowo organizacji pozarządowych i niech państwo zajmowało się na nie albo baseballu twierdziła, że zajmują tutaj także myślę, że zdążę na oddzielnym tematem, ale myślę, że jest takie duże pole odkrył się po prostu nie, zajmując w Miastku Łęcki ośrodek studiów wschodnich, a kończymy dzisiejsze wydanie programu bez przemocy, a mogło, że to jest współ prowadziła i Paweł Sulik również za chwilę informacje Radia tokfm itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA