REKLAMA

SuperFundusze 2: Bony na innowacje

SuperFundusze
Data emisji:
2017-07-03 12:40
Audycja:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Super w fundusze stąd, a teraz jest Super fundusze w radiu TOK FM jak co poniedziałek po dwunastej 40 naszym częstym gościem dzisiaj jest pan Daniel Węgrzynek Departament usług proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dzień dobry dzień dobry dzień dobry pani, że nowe państwo nie rozmawiamy o programie operacyjnym innowacyjny rozwój i o 1 z działań działanie 2 3 2, czyli Bonyna innowacje
Rozwiń »
najpierw proszę pana, że pan wyjaśnił czym w ogóle są temu on tak poddziałanie 2 3 2 Bonyna innowacje blamaż, która jest 1 z instrumentów wspierających wsparcia realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która dodatkowo wspiera również strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który zakłada wzrost nakładów na badanie rozwój i wspieranie innowacyjności gospodarki celem tego poddziałania jest tworzenie utrzymywanie rozwój potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego polskich przedsiębiorców w oparciu o współpracę tym, że przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, czyli tutaj w tym poddziałaniu wspieramy współpracę i gospodarki i nauki czy adres absolutnie ta symbioza jest absolutnym warunkiem koniecznym akurat w tym poddziałaniu, żeby w ogóle móc starać się pieniądze tak jest tutaj gminna współpraca Angel, dlaczego warto współpracować może powiem o korzyściach płynących z tej współpracy mianowicie współpraca, a jednostek naukowych z przedsiębiorcami jest o tyle istotna, ponieważ prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorców celem wprowadzenia przez nich do swojej działalności gospodarczej i innowacji wymaga często czas zaangażowania specjalistycznej wiedzy, ale gros nakładów finansowych niejednokrotnie komórki badawczo-rozwojowej trzeba oczywiście tego szczególnie mali przedsiębiorcy nie posiadają dlatego też istotne jest wsparcie takiej współpracy z jednostkami naukowymi, które dysponują odpowiedział odpowiednią wiedzą specjalistyczną wiedzą ma zaplecze techniczne badawczym w celu wprowadzenia innowacji dla dla dla przedsiębiorców to w takim razie wyobraźmy sobie sytuację, że jestem takim małym przedsiębiorcom i mam jakiś pomysł wiem co mogłoby się przydać firmie, żeby moja firma mogła paść ich rodziny, żeby być bardziej Innowacyjna, ale tak do końca wiemy, gdzie od razu szukać pieniędzy do kogo ma się udać to teraz moim pierwszym krokiem będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy najpier w muszę, żeby znaleźć jakąś badawczego Instytut teatralny pomoże w tak przedsiębiorca tak jak pani powiedziała definiuje potrzebę wprowadzenia innowacji ma pewien pomysł jak to innowacje wdrożyć prowadzić przy współpracy z jednostką naukową dokonuje wyboru tej jednostki naukowej, a ta jednostka naukowa oferuje swoje swoją usługę zaplecza dla opracowania dla przedsiębiorcy wyrobów usług technologii z tym, że EMP ten wybór wykonawcy usługi powinien być dokonany jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad tego wyboru do zasady są określone wytyczne kwalifikowalności dokumentacji konkursowej tutaj szczególnie na my mówimy o zasadach upublicznienia zapytania ofertowego, bo ten wybór wykonawcy dokonywane jest w oparciu o oferty przedstawione, a od jednostek naukowych to oferty są przedstawiane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o zapytanie ofertowe jest kierowane przez przedsiębiorca do minimum 3 potencjalnych jednostek naukowych oraz upubliczniona na własnej stronie dodatkowo zaleca się upublicznienia tego zapytania ofertowego na stronie internetowej PARP to ich uporządkujmy więc, żeby dać taki przewodnik krok po kroku jestem przedsiębiorcą wiem mniej więcej tego boją, czego potrzebuje muszą ogłosić konkurs im przynajmniej do 3 jednostek naukowych już jest ta informacja trafić pogorzelcom swoje strony internetowej, ale od razu również uważa się do parku, żeby to tam już oficjalna ścieżka też mogą się rozpocząć to znaczy tak po wyborze czynnościowe wyboru należy dokonać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, czyli mamy wybraną ofertę danej jednostki naukowej wiemy, że będziemy z nią współpracować natomiast przez samo złożenie wniosku o dofinansowanie nie możemy jeszcze zawrzeć ostateczną umowę, bo to jest taki, że taka zasada efektu zachęty do w programach operacyjnych nie może być rozpoczęty projekt przed złożeniem tego wniosku dofinansowanie, czyli przejmą mówimy o pewnym sensie współpracy jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie jest jeszcze to ostateczne zobowiązanie i to już się dogadaliśmy, ale jeździli w ostatecznym odbiorem dzieła, jeżeli czas dogadanie się w cudzysłowie, bo mają one tego projektu, ale ma swoją emanację we wniosku o dofinansowanie taki tutaj należy podkreślić trzeba przedsiębiorczy podkreślić, jakby zasada ta, którą powinien przedsiębiorca zapewnić spójność pomiędzy zapytaniem ofertowym złożoną ofertą wnioskiem o dofinansowanie i potem za podpisaną umową jest z jednostką naukową w PRL to jest pierwsza to można powiedzieć realizacji projektu kolejnym jest właśnie złożenie wniosku potem następuje ocena tego wniosku o dofinansowanie w terminie 6 0 dni od zakończenia naboru wniosków w danym etapie, a ogłoszenie wyników zawarcie umowy o dofinansowanie ERM następnie realizacja samej e-usługi zapłata przez przedsiębiorca za zrealizowaną usługę i zwrócenie się do par z wnioskiem odpłatność refundacyjną Ano właśnie chciał zabrać do kogo mogą trafić pieniądze te, które są z tej puli unijnej do przedsiębiorcy czy do jednostki naukowe wsparcie otrzymuje przedsiębiorca i z tym przedsiębiorcą właśnie park podpisuje umowę o udzielenie wsparcia czy jestem odbiorcą pomocy, ale najpierw musimy swoje środki tak to jest przewidzianą w działaniu systemu refundacyjnego co oznacza, że przedsiębiorca za wykonaną usługę powinien wcześniej zapłacić jednostce naukowej, a potem zwrócić się do par z wnioskiem o odpłatność refundacyjną z tym, że nie musi czekać na sam koniec, jakby projektu i ma rozliczać się tylko wąski wniosek o płatność końcową może zwrócić się o refundację części poniesionych kosztów w ramach projektu o jakich w ogóle pieniądzach mówimy o w poddziałaniu przewidziano Osamy minimalnej maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych minimalna wartość to jest 60  000 maksymalna 400  00 0, czyli taki projekt składany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinien mieć wartość pomiędzy 6 0 400  00 0 zlote natomiast przewidziano dofinansowanie w tym poddziałaniu do 8 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych co oznacza, że realne wsparcie przedsiębiorców będzie od 5 1   00 0 do 3 40  000 zł to jest może warto tutaj dowód, jakoby wyeksponowania jako pewna różnica w stosunku do zasad obowiązujących w konkursach już zakończone zimą podwyższyliśmy ten próg oś do 8 5 % co w przypadku n p. średnich przedsiębiorców oznacza wzrost nawet to 1 5 punktów procentowych wyrażali dość tych pieniędzy rzeczywiście jest do rozdysponowania sporo, ale też mam pomysły spoza zadaje sobie nas jest opracujemy dobrze, a myślę, że jest 1 rzecz, której musimy powiedzieć rozmawiając o bonach na innowacje, czyli o pewnych ograniczeniach, które też wiążą się z właśnie z tym konkretnym działaniem tak to pewnym ograniczeniem pewną zasadą mana jest w PiS do udzielania wsparcia w ramach pomocy de minimis w 2 ograniczenie, ale też myślę o szansie to znaczy w ramach pomocy de minimis przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 200  000 EUR w w takim okresie sprawozdawczym b r. i 2 lat poprzedzających 2 lat podatkowych poprzedzających dany dany rok i oczywiście mówimy tutaj wyłącznie o na metę mogłyby wsparciu w formie pomocy dla ministra otrzymał przedsiębiorca i tym, który ubiega się to więcej niż 200  000 nie może wynieść natomiast ja natomiast jest to w pewnym sensie szans to jest ograniczenie albo, ale też można spojrzeć na to jako chorobie, jaką ma szansę, ponieważ tutaj przepisy o połowę no bo na udzielaniu pomocy de minimis nie są tak restrykcyjne jak przepisem o pomocy publicznej jeśli chodzi o intensywność wparcia dlatego my sobie możemy pozwolić nawet do maja do 8 5 % do wsparcia przedsiębiorców do 8 5 % co nie byłoby możliwe przy udzielaniu wsparcia w ramach pomocy publicznej w taki masz jeszcze powie zwolennik ciśnień typach projektów czy takim przykładowym zakresie wsparcia na co można, więc rzeczywiście z był taki przykładowo zakres rzeczowy projektu uchwały może obejmować opracowanie wyrobu, a poprzedzonego oraz włączenie końcowych użytkowników to jest takich odbiorców rynkowych produktu przedsiębiorcy i ten ruch ten proces opracowania może się zakończyć miasto ratyfikację danego wyrobu PRL innym przykładem może być opracowanie technologii wraz z finansowaniem, a wspólnej publikacji naukowej wspólnej przedsiębiorców przedsiębiorcy wnioskodawcy beneficjenta z jednostką naukową, która będzie opisywać EMC przedmiot opracowania, jakiej po rozwiązania naukowo techniczna zastosowana w tym AMD w tym projekcie z innym przykładem może być opracowanie usługi wraz n p . z opracowaniem planu marketingowego planu promocji i wprowadzenia tej usługi dom tutaj dot działalności gospodarczej może powiem, że tym rezultatem takim namacalnym jest dokument jest opracowanie tej jednostki naukowej to jest minimum, któremu powinna jak zaistnieć w tym poddziałaniu natomiast z punktu widzenia do osiągnięcia w pełni, ale celów tego poddziałania będziemy wyróżniać wyróżniamy w tym poddziałaniu takie projekty, których troszeczkę na wyższej na wyższym poziomie gotowości wdrożeniowej, czyli n p. z będziemy premiować projekty, które skończą się zakończą się testowaniem tworzenie prototypów serią próbną danego wyrobu, jeżeli tak naprawdę to poddziałanie bogate to rozważamy działanie 2 3 2 Bonyna innowacje kierowany do tych przedsiębiorców, którzy już mają jakiś nowy przynajmniej dobry plan dobry projekt nie są samym początku znów na samym starcie przy wdrażaniu jakichś innowacji go już konkretnie wiedzą co chcą osiągnąć i siły, bo nawet majątki współpracować w zakresie nie chodzi o te jednostki na giełdę może powiedział i inaczej znaczy muszą mieć pomysł, ale muszą mieć pomysł muszą oczywiście zapewnić środki na sfinansowanie projektu to się tutaj to zapewnienie może być zarówno jeśli chodzi o środki własne, jaki środki na z innych źródeł, że tak powiem myślę tutaj o pożyczkach kredytach lub innym, ale finansowaniem oczywiście nie finansowanym ze środków publicznych bazach de minimis są granice też mieliśmy tak tak jest jak rozumiem wszystkie informacje również z tymi szczegółami jest mniej pewnymi ograniczeniami, o których rozmawialiśmy wszystko można odnaleźć na stronach polskiego ascezy przedsiębiorczość tak jest szczególnie w zakładce Bonyna innowacje oraz zachęcam tutaj do kontaktu z informatorem PARP pod adresem mailowym Info małpa PARP gov PL lub telefonicznie pod numerami 4 3 2 8 9 900 jeszcze raz Northern w to jest 4 3 2 8 9 9 1 wszystkie informacje w szczegółach i bardziej ogólnie samej idei na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Najda kończymy dzisiejszy odcinek Super fundusze moim państwa gościem był pan Daniel Węgrzynek z departamentu usług proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bardzo dziękuję za zachowanie mają oczywiście polecamy państwu w ogóle w stronę fundusze europejskie gov PL tam o wszystkich pieniądzach, które można w ramach funduszy unijnych do roku 20 2 0 otrzymać w Super w fundusze stąd w projekt finansowany ze środków funduszu spójności
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA