REKLAMA

Kulturalni Edukatorzy

Kultura Osobista
Data emisji:
2017-07-03 17:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultura osobista kultura osobista przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu jest już nasz gość Agata Roman dzień dobry dzień dobry koordynatorka projektu kulturalni edukatorzy mazowieckiego Instytutu kultur w drodzy państwo jakiś czas temu na naszej antenie batalii wierszy podsumowywała raporty Narodowego centrum kultury dotyczący preferencji opiekunów dzieci my przy wyborze ma różnego rodzaju zajęć czy aktywności z oferty kulturalnej wyniki tego raportu są Rozwiń » oczywiście zatrważające w związku z tym będziemy temat drążyć dalej tym razem o zajęciach edukacji kulturalnej porozmawiamy z perspektywy tych, którzy te zajęcia przygotowują tych, którzy te zajęcia prowadzą i tych, którzy ne na te zajęcia z trudem dopinają budżet programy bardzo młoda kultura jak rozumiesz elementem projektu kultura kulturalni edukatorzy już teraz działa od radnych Hemar co to kultura to jest projekt systemowy ogólnopolski, a my realizujemy ten projekt w województwie Mazowieckim to teraz, zanim porozmawiamy o projekcie programie Interreg, kto to jest Edukator kulturalnym bardzo ładnie to brzmi jak nazwać nawet kulturowo nawet kult od tak ważne, że zamieszanie w ujęciach jest dosyć duże i myślę, że można było tym bardzo długo rozmawiać o tym, wyższy powstało już kilka publikacji kilka artykułów i rozmawiać o tym na różnych konferencjach, więc myślę, że może nie ma nie ma co rozstrzygać się tych różnego rodzaju wątpliwości natomiast żal czy też n p . tzw. pani domu kultury w taki nie po to, zależy, jakie intencje kompanię kier mówiono, że w my widzimy, że w ogóle cały zamysł tego projektu polega na tym, żeby działać między sektorowa to znaczy, żeby połączyć sektor oświaty z sektorem kultury z bardzo różnych powodów je połączyć to znaczy chociażby, dlatego że w obu tych sektorach o pracę edukatorzy kulturowej i edukacja kulturowa to taka jest różnica pomiędzy edukacją kulturą edukacją kulturalną, którą wszyscy znamy to pojęcie z bardzo powszechnie używane od lat jest generalnie tak, że edukacja kulturalna skupia się bardziej na uczestnictwie w kulturze na takiej na takim uczestnictwie w kulturze bardzo ściślej wąsko pojętym znaczy uczestnicy wydarzeniach kulturalnych natomiast edukacja kulturowa mówi bardziej o kulturze rozumianej szerzej takiej kulturze, które nie tylko z kulturą sztuką, ale też naszym codziennym funkcjonowaniem w rzeczywistości jak ludzi dlatego ten obszar naszego zainteresowanie znacznie szerszy w tym kontekście, tym bardziej że MF podstawą taką naczelną ideą edukacji kulturowej z tą możemy kształtować postawy wobec wobec społeczności, w której żyjemy kształtować kompetencje takie, które charakteryzują w ogóle ludzi żyjących w kulturze lemmy ego w ich w ogóle żyjących zbiorowość i tutaj zaczyna się pewien problem, bo zaczynamy mówić o miękkich kompetencjach, które są wynikiem czy spodziewanym efektem uczestnictwa AB w kulturze i kultura rozumiana jako zasób społeczny tak wynika z raportu UBS, który wcześniej omawialiśmy na antenie raportu dotyczące preferencji opiekunów, którzy jednak wciąż przede wszystkim decydują o zajęciach no niby był interesują się tym czy dane zajęcia przydadzą się dziecku na przyszłym rynku pracy, czyli n p. czy też język chiński ewentualnie programowanie inne może jeszcze wciąż angielski jest całkiem wysoko natomiast z tego raportu wynika, że rodzice inne dziadkowie nauczyciele, by zupełnie inaczej oni właśnie dobrze rozumieją tę kulturę jako zasób społeczny, a rodzice, którzy finansują te zajęcia poszukują takich zajęć, które przekładają się na konkretne umiejętności dlatego bardzo mi zależy, żebyśmy powiedział teraz właściwie, dlaczego tak ważne jest uczestnictwo innych zajęciach kulturalnych czy kulturowych, żebym tutaj teraz znowu nie nie weszła na minę nerek, które rozwijają tzw. miękkie kompetencje mleczko sama kreatywność ważna i dlaczego to dla naszej tożsamości dla uczestnictwa w inne są w kulturze, ale też w ogóle szeroko pojętym społeczeństwie tak ważne w myśl, że jest ważna chociażby dlatego, żeby można było z Tychów kompetencji twardych i w ogóle sensownie korzystać myślę, że to jest gość kluczowa inie myślę, że to jest też trudno się pewną edukacji systemu oświaty i powiedzmy wprost torze z oświata kształci bardzo te twarde kompetencje, a to znaczy to kształtuje wiedzę przekazuje wiedzę i LM podmiot tak na dobrą sprawę tego się przedmiot przekazywanie ich psy, czyli uczeń może mieć trudność z późniejszymi wykorzystaniem 2, bo rzeczywiście to co się wydarzy w Polskiej szkole to w planach są zazwyczaj taki sposób przynajmniej może niech Tori lub podstawa programowa ujmuje to w dosyć GI idealny sposób tak natomiast w praktyce odbywa się to w ten sposób, że wiedza jest po prostu przekazywana i że liczymy na bardzo krótkoterminowy efekt to znaczy na pozyskanie tej konkretnej wiedzy natomiast edukacja kulturowa i to jest myślę, że też bardzo ważna cecha charakteryzująca edukację kulturową jest to, że jest nastawiona na efekt długofalowy zaczynamy, gdy jest to pewien proces nie da się pewnych kompetencji mu zdobyć w 1 działaniu, dostając dyplom udziałów, w jakich zajęciach, dostając dyplom potwierdzający, iż określone umiejętności to jest długoterminowy proces długoletniemu i tak na dobrą sprawę nauczyciele, z którymi rozmawiałam, którzy jest taka nauczycielka ze Śląska z Bytomia nazywa się Katarzyna Michalska i ona prowadzi klasa aktywności twórczej i to co ona powtarza od dłuższego czasu to jest to, że w szkole też potrzebna jest perspektywa edukacji długoterminowej nie on taki, który się nie da ocenić nawet w trakcie tej jej trwania tej edukacji tylko dużo później to w jaki sposób młodzież później radzi sobie na rynku pracy to wynik z obozu w, a bardziej aktywny współtworzy swoją społeczność lokalną i w ogóle przybiera bardziej aktywną postawę mnie w życiu w no to teraz spójrzmy na tematy z perspektywy tej nauczycielki wszystkich innych osób tworzących środowisko animacji edukacji wielokulturowej, czego oni potrzebują jeśli chodzi o wsparcie i co może zapewnić czy zaproponować Mazowiecki Instytut kultury, ale mając ubiegłego roku prowadzimy ten projekt i jego właściwie cały czas szukamy na to odpowiedź znajdziemy oczywiście mamy różnego rodzaju wytyczne też takie wytyczne, które nam ramy tego programu bardzo młoda kultura zaoferowały po jej w tych ramach bardzo staramy się wspierać po pierwsze, współpraca pomiędzy nauczycielami pomiędzy instytucjami kultury RM wspieramy również osoby zupełnie niezwiązane z jakimikolwiek instytucjami się, że to jest 1 z takich unikalnych części tego projektu to może być niezwiązany z żadną instytucją, a będący Edukatora kulturowym, ale są n p. emerytowani nauczyciele, którzy są takimi lokalnymi animatorami, którzy organizują dla dzieci młodzieży różnego rodzaju wyjazdy w różnym rodzaju zajęcia dbają i animuje lokalną społeczność są osoby, które nie prowadzą organizacji pozarządowej, ale n p. są rodzicami, którzy działają szkolne i chcieliby swoim uczniom uczniom z jest też mały, z którą współpracują ze też zapewnić trochę lepsze warunki rozwoju ME są też osoby, które są związane z różnymi instytucjami, ale zupełnie niezwiązanymi z oświatą kulturą, czyli w tej chwili mówimy do wszystkich osób, które mają jakiś pomysł być może też doświadczenie w prowadzeniu tego typu aktywności działalności na rzecz dzieci potrzebują wsparcia niekoniecznie są województwa mazowieckiego gówniarza koniecznie koniecznie w przypadku mazowieckiego w kulturę, nadając życie tym programie zrealizowane w innych województwach, więc jeżeli ktoś jest z innego województwa może szukać odpowiednika tej instytucji u siebie tak w każdym województwie jest operator regionalny jest też kilkunastu 16 i Mazowiecki Instytut kultury jest 1 z nich działa na terenie województwa mazowieckiego jeśli słucha nas taka osoba w jaki sposób może skorzystać czy dowiedzieć się o szczegółach tej oferty jeśli wcześniej nie słyszała o nim, mimo że program trwa jakiś wystarczy do nas zadzwonić do mazowieckiego z drugą turę na naszej stronie jest do nas kontakt wydział edukacji wszystkim formacji też znajdują na stronie Mazowieckie obserwatorium krótko PL wystarczy znaleźć baner kulturalni edukatorzy i tam wszystkie obszerne informacje można znaleźć w tym wynosi co jesteś ważny udział w warsztatach jest bezpłatny w warsztatach jest bezbarwna ta w maździe w całym projekcie jest bezpłatne mam i co się dzieje coś na czym polega ta oferta Amber ktoś zadzwoni dowie się, że w najbliższym czasie jest takie czy inne wydarzenie co to może być albo co widział w zeszłym roku jak to wyglądało w jaki sposób to wsparcie przebiegało w cała struktura tego projektu jest dosyć skomplikowana tego, że my jednocześnie robimy diagnozę tego jak wygląda edukacja kulturowa na Mazowszu w taki sposób, żeby móc jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie wg wzorów kulturowych ma swoją wojewodzie Mazowieckim, bo my tego rzeczywiście nie wiemy czy już trochę więcej mleka w ubiegłym roku w tym roku kontynuujemy diagnoza i będziemy wiedzieć jeszcze więcej druga rzecz jest taka, że o odbyło się już warsztaty obligatoryjna dla osób, które chcą wziąć udział w konkursie grantowym oni ten konkurs grantowy został rozstrzygnięty i będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego projekt w większości na jesieni projekty we współpracy RM edukatorów kulturowych z oświaty i z o kulturę no i przy okazji też mam taką otwartą ofertę rent dla nauczycieli animatorów dla pracowników instytucji kultury województwa, na którą nazwaliśmy warsztaty fakultatywne to są takie warsztaty, na których można wzmocnić swoje kompetencje właśnie nie te twarde brzemieniem większości Edwarda, ale takie, które pomagają potencjalni pomagają pracować z młodzieżą ukształtować te długoterminowe procesy edukacyjne na jeszcze na koniec pytanie jestem bardzo ciekawa czy można jakiś sposób określić statystycznie tę grupę edukatorów kulturowych bo kiedy rozmawiamy tutaj na naszej antenie o środowisku nauczycieli no to wciąż okazuje się, że to jest dosyć mocno sfeminizowane środowisko szczególnie jeśli chodzi o edukacji małych dzieci młodsze dzieci tym więcej klas kobiet jest mniej i bardzo często to są osoby niezwykle silnie zaangażowane ideowo czy emocjonalnie, które w jakiś sposób napędzane są wewnętrzną satysfakcją ani n p. gratyfikacją finansową grupy jak też w przypadku edukatorów kulturach stosował w sobotę po to, rzeczywiście w dużej przewadze są kobiety jest prawda natomiast oczywiście zdarzają się również mężczyźni mniejszość ale owszem, też, że realizowali projekty w zeszłym roku w naszym konkursie mężczyźni w ME w tym roku też są tacy natomiast rzeczywiście edukacja kultura to zwykle bardzo ciekawa postać, dlatego że bardzo często to jest osoba, która działa bardzo różnych organizacjach instytucjach na takim poziomie lokalnym małych miejscowości to są bardzo często osoby, które były absolutnie wszystko co i nauczycielami prowadzą organizację pozarządową inny przykład współpracują z domem kultury jeszcze do tego są w radzie miasta albo w radzie powiatu albo winny był jakiś funkcje społeczne są bardzo bardzo różne sytuacje łączące w zasadzie w 1 osobie mam te to między sektorową ci, którym tutaj mówimy też zdarza bardzo często w jeśli państwo znają takich aktywistów w swoim otoczeniu lub aktywiści nas słuchają polecamy państwu adres strony mazowieckiego Instytutu kultury tam można znaleźć więcej informacji na temat bardzo młodej kultury na temat wsparcia dla edukatorów kulturowych, a tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj gościem kultury osobistej była Agata Roman koordynatorka projektu kulturalni edukatorzy mazowieckiego Instytutu kultury dziękuję dziś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast! Nie czekaj, zacznij słuchać wygodniej z pakietem "Aplikacja i WWW".

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!