REKLAMA

Normatywne imperium w kryzysie? Czy Europa powinna wrócić do wartości?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-07-04 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz o państwo gościem jest teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dyrektorka programu otwarta Europa fundacji imienia Stefana Batorego dzień dobry dzień wzięli też autorka raportu czy takiego wezwania może nawet normatywne imperium w kryzysie ciasno polityka wartości to jest tytuł tego raportu znajdą państwo na stronie fundacji imienia Stefana Batorego i to jest bardzo ciekawy tekst, dlatego że byłby tak naprawdę to jest Rozwiń » wezwanie do tego, żeby obok polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej stworzyć politykę wartości mogę tak powiedzieć taki jest powiedziane takich TFI chodzi o to w dużej mierze, że wychodzi pani z założenia, że mu jedno drugie dno biedny z powodu w każdym razie możemy dyskutować o ciągu znacznie obecnego kryzysu jest właśnie my ich zagubienie tych wartości, które kiedyś było uważane mniej więcej wszyscy rozumieli, o co chodzi nie musieli może ich remont chcemy, by bronić wewnątrz Unii Europejskiej, a teraz wiemy się posypało w i to co na początek powiem wydaje się bardzo ciekawe i ważny to jest to, że nazywa pani to co się dzieje też Unii Europejskiej ideologiczną wojnę domową i nieomal wdają się to diagnoza w punkcie, że to co teraz mamy też ideologiczna wojna domowa notuje w obliczu ideologicznej wojny domowej mielibyśmy się dogadać i spisać i stworzyć mechanizmy obrony co do tych wartości ta wojna domowa jest taka w cudzysłowie, bo jednak szczęście operujemy językiem cały czas lub kontestuje my prawo, ale zabronić nie chwyta oby tak pozostało wpisywać niczego nie trzeba, bo to już zostało wszystko spisane w prawodawstwie unijnym i wszystkie kraje unijne AZA nimi społeczeństwa są zobowiązane do psy przestrzegania pewnej określonej bazy normatywnej inni to jest art. 2 traktatu Unii Europejskiej i tam jest na saunę opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej wolności demokracji równości państwa prawnego jak również poszanowania praw człowieka w tym praw osób należących do mniejszości to jest niecałe fragmenty, ale istota tego co jest praworządność demokracja i ruch demokracja nie większościowa, czyli większość robi wszystko tylko demokracja, która szanuje prawa mniejszości i oczywiście równość wszystkich wobec tego prawa co jest elementem praworządności, więc spisywać nie trzeba to już jest rzeczywiście przez długi czas wydawało się, że wokół tego jest konsensus, bo te debaty ideowe były zawsze w unii Europejskiej, ale wokół tych trzonu był względny konsensus teraz to się rozjechało przy czym rozjechał się zarówno między państwami, jaki wewnątrz społeczeńst w te podziały przebiegają w bardzo różnych płaszczyznach i tutaj po jeśli chodzi o te podziały między państwami NATO po 1 stronie nie jest tak dramatycznie widocznie są Polska Węgry, ale jest pewien znak zapytania nad Rumunią nad Chorwacją i wyrysu z Brukselą teraz też widać je mocno Berlin Francja inne, ale też inne kraje unijne, a wewnątrz społeczeństw no to są wszystkie wybory po kolei jak widzimy od francuskich poczynając jednak około 8  000 00 0 Francuzów zagłosowało na Marine Le Pen Czyżby to w zwycięstwo Macrona tego faktu nie zmienia i co w obliczu tego, że mamy pani nazywa też przyp albo przypomina takie inne hasło, którym określano Unię Europejską, że to jest właśnie imperium normatywne, bo jeszcze coś nie tak dawno wielu bardziej arogancko Unia Europejska czuła, że może eksportować różnymi sposobami swojej wartości i nawracać na demokracji przynajmniej swoje otoczenie, żeby czuć się bezpiecznym dla pani, że o tym, że właśnie co to polityka normatywne jest skierowana na zewnątrz, a nie do wewnątrz Unii nie tylko czułam tylko po prostu realizowała taką misję, która była też mocno ugruntowana pragmatycznie mogą wychodząc z założenia, że jak eksportujemy te nasze normy to będziemy otoczeni stabilnością ekonomicznym prosperity i to nam zapewni pokój i i dobre układy także w wymiarze ekonomicznym nie okazało się, że to tak prosto nie jest, że czasem ten eksport się udaje, ale jeszcze częściej albo idzie bardzo opornie albo wręcz prowadzić do takich efektów ubocznych zupełnie niespodziewanych odkryć w najbardziej w ramach, których jest zaciekłym wart inaczej są ustawione kryteria niż powinny też są też był też, ale czy nawet przy tych dobrych intencjach można skończyć jak w Donbasie, dlatego że Rosja jest pełna lęku, że ta demokracja za blisko to jest coś bardzo niebezpiecznego i wychodzi z tego wojny i nagle Unia jest przerażona i bezradna ja twierdzę, że oczyści nie należy rezygnować z eksportu praworządności to trzeba robić ostrożnie punktowo z rozwagą liczyć koszty, ale rezygnować z tego absolutnie nie należy Ukraina Bałkany są absolutnie centralny, ale nie może być tak, że jest Wojtka na zewnątrz, a przy takim kryzysie nie ma polityki do wewnątrz trzeba stworzyć się polityka wartości wewnątrz unijną wychodzącą z wąsko rozumianych wartości takie są zapisane w traktatach Unii Europejskiej i dożycie oznacza, bo w ogóle myślę, że ten raport, którego pani autorką jest na pewno takim wezwaniem do przemyślenia tego do zastanowienia się nad tym jak te wartości te praworządność należy bronić, ponieważ one są w kryzysie ale, żeby ten art. 2 jakich pani pokój oczyści on jest bardzo ogólne i potem albo też pani mówi o tym, że chodzi o wartości, żeby tego nie mieszać bieżącymi interesami no bo można już podziwiać na dłużej, że ktoś będzie załatwiać swój biznes powie, ale przecież mieliśmy walk wartości bronić dymisja ważne są realne zagrożenie, że bardzo trudno będzie rozdzielić jedno od drugiego co to są te wartości prawda myślę, że obecnie na rządzących uważają, że tych wartości przestrzegają debata o wartościach jest zawsze szczególnie trudnej nieprzypadkowo szli, by unikali unikało przez lata uważało, że wartości to my wiemy co jest domniemany ja teraz rozwój w twarz, gdy ich biznes tak, bo wiadomo, że one zaczynają nigdzie się kończą, a zwartościami jest tak, że po pierwsze bardzo łatwo sprawy zmanipulować bardzo łatwo nie ma ani 1 prawie dyktatora na świecie co powiedział, że nie buduje demokracji praworządności i nas samych słusznych wartości od Putina poczynając przez Erdogana innych jeszcze gorszy w związku z tym tu jest ogromny też pole do manipulacji PRZEKRĘCANIA, ale też 3 ogromne pole ogromne takie poleży nie wiadomo, gdzie się te wartości zaczynają a gdzie się kończą inni już są twarde interesy, ale nie można uciekać od tematu, bo dzisiaj tak się składa, że wartości stały się takim centrum debaty politycznej w Unity nie jest tylko wojna, która znikąd się wzięła tylko to jest efekt tego, że wartość stało się dla ludzi ważne i w polityce stało się czymś realnym stały się takim hard Power w polityce i rzeczywiście ludzie dzielą i ludzie, kierując się nimi podejmują decyzje wyborcze, więc od tematów, by uciec nie można, a równocześnie widać, że w Unii te podziały na tle wartości są niezwykle głębokiej i wpływają na wszystkie inne sfery współpracy jak się różnimy w sprawie energetyki co dalej możemy siedzieć koło siebie i rozmawiać o innych sprawach jak się różnimy w sprawach wartości to okazuje się, że nie możemy rozmawiać po pewnym czasie ani o energetyce ani o bezpieczeństwie o wstrzymaniu niczym, bo tracimy zaufanie i pani również art. 7, który znamy, dlatego że komisja Europejska w oparciu o niego prowadzi negocjacje realizuje procedurę inne sporu z polskim rządem może ponieść jest niewystarczający zbyt długotrwałe i t d. nic co można było zrobić proponuję pani takie regularne weryfikowanie stanu praworządności we wszystkich wszystkich nie tylko zagrożonych krajach tylko, że mój sceptycyzm kolej bierze się z tego, że myślę, że będzie bardzo trudno taki mechanizm stworzyć, gdyby współpracować z 8 z radą Europy to też wiemy, że rada Europy nie radzi sobie z i jego realizowaniem i po prostu to jest niemożliwe dzisiaj w lekką mówi ich, że polityka wartości jest czymś prostym jak tylko twierdzę, że jest czymś bardzo potrzebnym burzyć się już zadziałały i albo pro aktywnie zacznie się o ten konflikt i ten problem regulować albo on eskaluje do wyniszczającej wojny nie ma dla Unii sprawi, że nie ma dla Unii rzeczy niemożliwych polityka rolna wcale nie była prostym wyzwaniem polityka spójności wcale nie była prostym wyzwaniem, jeżeli Unia potrafiła stworzyć instrument promocji demokracji praw człowieka na zewnątrz to niema takich przeciwwskazań albo ich ani nie przyjmuje, że nie potrafi przy określonej woli politycznej stworzyć takiego instrumentu do wewnątrz to jest 1 z elementów tej postulowanej polityki wartości drugi jest ten, który my pani powiedziała, żeby nie było także tyko wobec Polski z procedury jakkolwiek by była zasadna czy wobec Węgier jest wszczęta procedura tego, iż Berlusconi wraca winnych i problemy są nie tylko u nas, ale i ogólnie Gene, a dziś są głównie gdzież są mniej, ale sytuacja, w której monitoring jest we wszystkich krajach Unii jest sytuacją dużo czystszą i taką wytrącają się argument, że mamy tutaj do czynienia z polowaniem na czarownice i poinformuje też pani popiera pani powiązanie stanu praworządności z funduszami, czyli w dużej mierze karanie za nieprzestrzeganie praworządności to część jest kontrowersyjne ja to troszeczkę inaczej ujmuje Jadwidze, że w tym kierunku idzie debata w unii co więcej ktokolwiek pójdzie na zachód i wniknie trochę atmosferę tam panującą zrozumie, że poziom mec emocji w społeczeństwach zachodnich tych krajów donatorów już tak ze skanował, że ta kwestia nie może pozostać bez odpowiedzialna takie poczucie my dajemy pieniądze oni za te pieniądze, zwalczając wspólnotę Europejską tak nie może być i coś z tym musi się stać ja twierdzę, że jeżeli już dojdzie do kwestii tzw. sankcji finansowych, ale to znaczy zabierania czy powiązania tych funduszy z przestrzeganiem praworządności to niech to będzie mechanizm elastyczny, kto złamał prawo wobec tego co się dzieje, a kolejny rząd dostanie nową szansę wręcz bonus ani także teraz rząd węgierski n p. łamie prawo, a w dużych drze w się za kilka lat zostaną odebrane funduszy i to uderzy w kolejnej już nie wiemy już, jaki jeszcze kilka punktów lub nie doczekają się, by państwo proporcje Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz na stronie fundacji Batorego, ale chcą, żeby na koniec, a może jednak lepiej się skupić nie wiem na kwestiach socjalnych na kwestiach mu tego jak działają unijne instytucje na kwestii strefy euro Unii bankowej szkodzimy to wszystkich projektach dotyczących konkretnych działań ani na wartość, że wartości jest na budowach co się będzie kształtowała równolegle Unia zawsze prowadzi politykę w wielu aspektach nikt jakoś, nic więc BrzyskoRol rolna to dlaczego zostawmy spójne skoro spójność to zostawmy politykę finansową było także Skorosze pojawił problem coś wypływało na wierzch, jeżeli tam była luka co do tego dostosowywano instrumenty unijne i teraz oczywiście w tych wszystkich sferach życia dalej prowadzić politykę sprawiedliwość kwestie społeczne są fundamentalnie ważne, ale dzisiaj widzimy, że ten element wartości on jest też bardzo ważny to taki coraz bardziej priorytetowy już dłużej takiego zamykania oczu udawania, że w sumie się rozumiemy i to nie jest ważne to się sam ustawi jak ustawimy wszystkie inne problemy takiego udawania już dłużej non nie możemy utrzymywać Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dyrektorka programu otwarta Europa fundacji imienia Stefana Batorego, bo państwo goście my raport normatywne imperium w kryzysie czas na politykę wartości znajdą państwo na stronie fundacji Batorego bardzo dziękuję dziękuję bardzo dobre, a świerk lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA