REKLAMA

PiS wyrzuca edukację równościową ze szkół czy tylko formalizuje zastaną sytuację?

Post Factum
Data emisji:
2017-07-04 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 1 8, więc zostało do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM program post factum w studiu Agnieszka Kozakoszczak Towarzystwa edukacji antydyskryminacyjnej Fundacja na rzecz różnorodności społecznej dzień dobry dobry wieczór dobry wieczór, a państwo wysłali list do pani minister Anny Zalewskiej, a tak dzisiaj zostało ogłoszone stanowisko Towarzystwa edukacji antydyskryminacyjnej dotyczącej planowanych zmian w rozporządzeniu, które sprawią, że z Rozwiń » obowiązujących przepisów zniknie zapis, który zobowiązuje szkoły do tego, żeby prowadziły działania antydyskryminacyjne pralek rozmowa z nim nie dlatego, iż mogą na chwilę się przecież sięgnąć przedstawiciele ministerstwa z tego względu żony, że te działania były w znikomym stopniu prowadzony w związku z tym po co sankcjonować coś, czego nie ma ja nie wiem, dlaczego ona jak tytułowe konkretnie powód natomiast wiem, że jest olbrzymia potrzeba, żeby takie działania w szkołach po prostu miały miejsca, dlatego że potrzebują tego po prostu uczniowie uczennice potrzebują tego też rodzice nauczyciele nauczycielki Anita w sądzie działania, które są potrzebne na to wskazują badania już od wielu lat na potyczkach cóż po prostu codzienne doświadczanie wszystkich osób, która mają styczność ze szkodą tak, ale tutaj, że wejdę w słowo bada w liście państwo jest wyraźnie napisane, że 60 posła nauczycielek nauczyciel zdecydowanie zaprzecza istnieniu dyskryminacji muzeum co wskazuje Neil dokładnie na to, że nauczycielki nauczyciele osoby, które uczą w szkołach w trakcie przygotowania do wykonywania zawodu, ale też nie są uczone o tym co to jest dyskryminacja w jaki sposób nasze przejawy jak wpływa na funkcjonowanie dzieci młodzieży, a także w jaki sposób jej przeciwdziałać często jest także problem dyskryminacji jest w szkole dostrzegane dopiero wtedy, kiedy ona ma już takie absolutnie skrajny przeja w n p . takie dziecko zostaje pobita pozostaje bardzo wykluczone to wtedy ten ten problem pojawia wypływa na wierzch natomiast zdecydowanie trzeba było działać wcześniej kar wróćmy do początku rozmowy czynne są co wiemy na pewno on dyskryminacji w szkole po poziomie czy są jakieś badania czy są jakieś twarde dane, które możemy pokazać powiedzieć ministerstwu nóg sprawa wygląda inaczej biorąc pod uwagę to co pani przed chwilą powiedziała, że skoro nie mówimy jak to nazywać to ludzie tego nie nazywają tom Hanks są badania analizy prowadzone przez różne instytucje organizacje pozarządowe w ciągu ostatnich lat tutaj warto wymienić od Towarzystwa edukacji antydyskryminacyjnej centrum badań nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, ale także n p. instytuty badań edukacyjnych także to zjawisko, które z różnych stron z podróżnymi kątami obejrzane opisane zbadane są też bardzo konkretne rekomendacje dotyczące tego jak i przygotowanie nauczycieli jak działania szkoły powinny wyglądać, żeby zapewnić uczniom uczeń co lepsze warunki do nauki i taką bezpieczną atmosferę sprzyjającą uczeniu się natomiast ciągle brakuje tego tego działania, które spowodowało, że należy to się po prostu zacznie w szkole działać bardzo często jak on jako organizacja czy nawet Rzecznik Praw Obywatelskich koresponduje z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie właśnie Annie działań na rzecz równego traktowania to odpowiedzi od MEN składają się w dużej mierze z cytatów z różnego rodzaju podsta w programowych ustaw przepisów natomiast to nie jest sedno tego problemu sednem problemu jest to, że uczniowie uczennice dzieci w szkole doświadczają nierównego traktowania to co się tu to znaczy, że ministerstwo odpowiada mówi przecież my jeśli chodzi o sprawy sprawy związane z anty dyskryminację to jesteśmy aktywni proszę przeczytać to co to i to tak tak albo też zamiast słowa edukacja antydyskryminacyjna pojawiają się takie pojęcia jak społeczeństwo obywatelskie wychowanie patriotyczne różnego rodzaju określenia sformułowania, które odnoszą się do jakiegoś obszaru takich relacji międzyludzkich czy kwestii społecznych natomiast nie odpowiadają na rzeczywisty problem, z którym mamy do czynienia na co dzień, w którym też mówią mi dzieci i nauczyciele i rodzica dobrze teraz wytłumaczyć słuchaczom słuchaczką jak to się dzieje, że oto media mówią, że została pobita lekarz gimnazjalistka tutaj ktoś z powodu dyskryminacji zrobił sobie krzywdę, a nawet ktoś popełni samobójstwo, że co jakiś czas media lubują się w takich doniesieniach, a jednocześnie z rozporządzenia znika tak wyraźny akcent na działania antydyskryminacyjne jak jak do tego doszły co to za mechanizm zadziałał nie wiem jest to bardzo trudne pytanie sama chciałam to zrozumieć to może jednak bardziej w takim razie w 2 do ludzi w porze bardziej ludzie reagują na to ani prowizją patriotyzm tak, że może też do ludzi bardziej zrozumiałe i to dla wszystkich dla rodziców i dla kadry na swoim koncie do ministerstwa w piątek przekonaliśmy go to doświadczenia to wynika, że kwestia równego traktowania i odnoszenia się z szacunkiem loft dla wszystkich to jest coś co uczniowie i rodzice doskonale rozumieją to znaczy ja rozmowę z rodzicami, którzy opowiadają o tym, n p . że dziecko w szkole doświadcza jakiegoś rodzaju szykan ze strony rówieśników i przeżywają to bardzo mocno to nie jest tak, że to jest takie zjawisko, które z tych marginalne niezrozumiała albo jakiś trudny do pojęcia to jest nasza rzeczywistość jak każdy z nas sobie przypomni swój czas bycia w szkole to założę się, że większość z nas ma takie wspomnienia, że albo widzieliśmy jak jakiś nasz kolega czy koleżanka byli na marginesie klasy w różny sposób gorzej traktowani albo być może nawet sami uczestniczyliśmy w takich sytuacjach albo ich doświadczaliśmy, że to jest powszechne doświadczenie w bardzo wielu osób 10 zlotemu 50 zlotemu i obecnie, ale i być może wyrażone tak jak pani przed chwilą w tych 2 przykładach podała czy ktoś jest szykanowany jest gorzej traktowany niż słowo dyskryminacja nie pada tak słowo dyskryminacja rzeczywiście może być takie odstraszające on jest długie zimne i obco brzmiące natomiast w rzeczywistości chodzi właśnie o takie zachowania ich przejawy gorszego traktowania wobec dzieci n p. która pochodzą z uboższych rodzin albo wobec dziecka, które nosi okulary wobec dziecka, które ma rude włosy wobec dziecka, który z grubsza niż wasze Wiślica to są bardzo takie codzienna bardzo bolesna sytuacja, która nierzadko też potem przez wiele wiele lat wpływają na nasze funkcjonowanie w tym Polska nie w takiej sytuacji, że ze względu na podpisane umowy międzynarodowe jest to po powinna takie zapisy antydyskryminacyjne, a na pewno w praktykę mieć w systemie edukacji zdecydowanie tak do tego nas obowiązują one przepisy jak najbardziej, czyli jest niestety sprzeczność między tym co co ministerstwo robi na tym jakieś rzeczami z wpisanymi na papierze może państwo jako Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej po prostu powinna zostawić te 2 rzeczy w rzeczywistości umów międzynarodowych rzeczywistość ministerstw i pokazać, że to w tonie tak słyszę wśród tych co robimy od wielu lat natomiast wiem, że to też trochę zależy od tego jak na to sporze, dlatego że te nowe przepisy nie są sformułowane w taki sposób żona zakazują prowadzenia działań na rzecz równego traktowania czy zakazują wspierania tych dzieci, które doświadczają wykluczenia absolutnie nie ja mam też nadzieję, że dyrekcja nauczycielki nauczyciele będą to dalej robić, by w szkołach mnóstwo takich osób, dzięki którym dzieci po prostu się czują dobrze natomiast bank i tutaj poruszamy się w takiej stwarza pomiędzy tym co jest celem obowiązkowej takim absolutnym minimum, które trzeba albo dotrzymać albo przynajmniej sprawiać pozory, że go dotrzymujemy, a z drugiej strony między rzeczywistymi działaniami, po które odpowiadają na rzeczywisty problem i to, czego wyrazem, czego brakuje w sferę obecnie w podejściu Manu to jest właśnie takie, że odwoływanie się do OOM w rzeczywistości, która się dzieje w murach szkoły, a nie do przepisów, które istnieją istniały Ewert pewnie już dalej nie będą istnieć natomiast niekoniecznie wpływają na to rzeczywistość nam nie chodzi o to, żeby była ładna zapisem, ale są potrzebne do tego, żeby po prostu szkoły miały podstawy i zobowiązanie do dbania o bezpieczeństwo i edukacji widać perspektywy czy ta dyskusja o reformie edukacji teraz to wówczas, że rzeczywiście te wątki padały czy ten czas zmarnowano wszyscy się zajęliśmy tylko ilością szkół i nauczycieli zostanie zwolnionych z Realem i osoby nie przypominam, że była jakoś dałem otwarta dyskusja konsultacja społeczna zmiana dotycząca kwestii równego traktowania i dbania o bezpieczeństwo dzieci w twarz z kolei państwo nie mogli zaistnieć, by takich formach konsultacji, jakie proponowało ministerstwo czy strona internetowa zalogować się wysłać swoje uwagi muszą uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach sami robiliśmy przecież konferencję zresztą w Annie last ze współudziałem też instytucje odpowiedzialne systemy edukacji w Polsce natomiast ja też osobiście byłam na na 2 spotkaniach w zeszłym roku jeszcze zanim się ta reforma uruchomiła dotyczących roli rodziców w szkole m. in. dotyczącym roli organizacji pozarządowych w szkole padało tam wiele bardzo cennych wniosków rekomendacji niestety potem spotkanie jako uczestniczka nie dostałam żadnego rodzaju Niwy notatki podsumowania z tego co wiem to inne osoby, która tam były, z którymi miałam później kontakt też o Joannie zostało czegoś takiego, ale już państwo wyobrażają świat, gdzie słowo edukacja antydyskryminacyjna to określenie zastąpione przez patriotyzm ma nasze społeczeństwo obywatelskie zastąpione przez wspólnota, więc są, o ile jest to oczywiste przywiązana do tego sformułowania edukacja antydyskryminacyjna ponoć bardzo precyzyjnej w punkcie, bo oddaje, o co chodzi nie chodzi o to, żeby być dla siebie miłymi niektóre osoby z naszego spotkania podziała ta już wyraźnie, że tam, gdzie jest szykanowana nie tam, gdzie jest agresja, gdzie ktoś czuje gorszy, bo tak gorszych traktują tam ludzie to rozumieją, bo to deklarują w rozmowach z panią na tam, gdzie jest anty dyskryminację coś jest jednak pewna niewiadoma i tak jak w wątpliwość co, o czym tak naprawdę mówimy, więc ja jestem przywiązana do tego sformułowania, ale absolutnie też sobie zdaje sprawę, że tu nie chodzi o słowa nie chodzi o to, żeby ta zbitka słów się pojawiła przypisać tylko o to, żeby rzeczywiście one dawały podstawę skutecznego działania na rzecz dzieci, a w szkole i to tak, choć trudno uwierzyć, że tego nie mamy szczególnie rządów to rozwój ten Kongres prawa i sprawiedliwości, gdzie Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie o tym, że równość jest bardzo ważna to równość szans i to, że obywatel w małej miejscowości w dużym mieście, by mieć takie same szanse tak jak konsekwencją tego było właśnie to co przed chwilą pani mówiła, że nie można nikogo traktować gorzej to co tu możemy też z maszyn takich 2 poziomach i to się w rzeczywistości też dzieje na 2 poziomach to znaczy 1 jest taki poziom tego co się dzieje w szkole w klasie i taki indywidualny n p. relacji nauczyciel niscy dziećmi ja znam Szarek z dziesiątki nauczycielek nauczycieli, którzy robią fantastyczne działania uczą dzieci wzajemnego szacunku pomagają rozwiązywać konflikty pracują z klasą w taki sposób, żeby integrować ani, żeby nastawiać na rywalizację na niechęć jest masa takich wspaniałych nauczycieli natomiast z drugiej strony to co jest potrzebne, żeby zapewnić równe traktowanie to bezpieczna atmosfera dla wszystkich dzieci we wszystkich szkołach to nie tylko jest dobra Wola niezwykłe zaangażowanie intuicja empatia i umiejętności poszczególnych osób, ale są potrzebne rozwiązania systemowe, czyli jest potrzebne, żeby to, żeby każda osoba, która pracuje w szkole była przygotowana do takiego rodzaju pracy z klasą jest potrzebny, żeby każda osoba wiedziała czym jest dyskryminacja jak na nią reagować, żeby pomóc dziecku Ania Lewandowska nie dostrzec układ zamknięty wspaniale jako przedstawicielka trzeciego sektora bardzo sprofilowane związanego z kwestiami edukacji czy to jest tak, że skoro zniknął zapis, który mówi o konieczności życia nie znikną też na ich dla tych spółek, ale pewnie zniknie tak jak znam życie, chociaż wyrwy kibicuje walce państwa, żeby nie znikną, ale pewnie tak zniknie, ale nie pojawi się zapis, który zakazuje w jak co to znaczy, że przyszłość będzie w państwo działania takich organizacji jak ta, w której pani jest jak wygląda to będzie pukanie od drzwi do drzwi w każdej najmniejszej szkole i do każdego dyrektora był nauczycielem wiem co prawda nie mamy takiego zapisu w rozporządzeniu, ale dobrze było, gdybyśmy spróbowali upadał pani w szkole również rozmawiać o anty dyskryminacyjnych działania w szkoleniach warsztatach i t d. tak dalej czy to będzie tak wyglądało tych co ja chyba bardziej podchodzą do tej sprawy nie takie perspektywy coś co my zrobimy jak organizacje domy mamy dużo pracy będziemy ich jeszcze mieć przez wiele lat pracy mam namyśli rzeczy do zrobienia natomiast bardziej myślę o nauczycielka nauczycielom, którzy być może będą mieli mniejszą motywacją bowiem już nawet obawiali takie działania szkolenia podejmować, ale ja nie chciała też przedstawiać tej sytuacji jako takiej sytuacji to są organizacje pozarządowe, które uczą o coś walczono od 2 latek organizacje pozarządowe współpracujemy z nauczycielkami z rodzicami natomiast to co najbardziej mnie martwi czegoś najbardziej obawiam to duża nauczycielka czy nauczyciel z wiedzą, że coś niedobrego dzieje w klasie, bo zastanawiając się czy podjąć jakieś działania na rzecz równego traktowania będzie się wahać albo będzie się obawiać takie działania podjąć w obawie przed UE przed konsekwencjami to co oczywiście w tym związane z OFE mogą liczyć na nagrodę proszę podać przykładu pani mówiła parę minut temu o tym, że jest o jakieś multum fajnych nauczycieli, którzy oczywiście integrują klasę pilnują, żeby wszystkie dzieci w dobrze się tam czuły taka też pani, mówi że coś, że wraz z kwestią jest zapis albo braku zapisu może coś zmienić, jakie sytuacje chodzi przez rywali co nauczycielki nauczyciele test bardzo zróżnicowana grupa tak jak chętnych jak my wszyscy są tacy, którzy mają różne i doświadczenia i wiedza i jak na ich opinie i ruszą też gotowość do działania na rzecz równego traktowania to jest olbrzymia grupa zawodowa w Polsce setki tysiące ludzi oczywiście są takie osoby, która będą prowadzić działania na rzecz równego traktowania tak cieszą, bo robiły to przed zapisem robiły w trakcie tego zapisu będą walczyć bez niego natomiast znowu ta kwestia, której mówiąc 3 dni, a z 1 strony mamy motywację nastawienie konkretnych ludzi z drugiej strony mamy to co jakby na poziomach instytucjonalnym systemowym chcemy w Polsce w Polsce system edukacji w Polsce, a Anny robić tak i ja się o to boje przypominam sobie sytuację sprzed chwili nikt nie policzy ilu lat, kiedy ministrem edukacji był pan Roman Giertych i wtedy taki dyskurs o tym, że nie należy się zajmować równym traktowaniem bardzo wpłynął też na napęd na chęć na obawy szkół związane z tym, żeby pan, żeby wspierać te dzieci, które są najbardziej zagrożone wykluczeniem Agnieszka Kozakoszczak Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej i Fundacja na rzecz różnorodności społecznej bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję za sam za 3 minuty godziny 19 zacznie od informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA