REKLAMA

Ani słowa o homoseksualizmie, transpłciowość wśród zaburzeń - Program WDŻ komentują edukatorki z Grupy Ponton

Post Factum
Data emisji:
2017-07-07 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną już kolejni goście właściwie gościnnie pani Aleksandra Józefowska i pani Finka Heynemann obydwie są Edukator Kamis seksualnymi ze słynnej grupy ponton dzień dobry klimat do góry słynnej albo rezydent ponoć deprawuje dzieci w skrócie wiedzy, ale dzisiaj nie będę was z tego rozliczać już zostawmy, że nawet nawet jeśli deprawuje się to i tak nieciekawy wasze zdanie w, dlatego że nie ukazała się okazać się Rozwiń » teksty portalu oko Press w bardzo krytyczny wobec nowej podstawy programowej do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla szkół podstawowych w oko Press twierdzi, że sam cała ta podstawa programowa opiera się na katolickiej na na nauczaniu katolickim i w efekcie nie szanuje wiedzy naukowej i próbujemy dzieci po prostu no cóż jakoś indoktrynować bardzo ostry tekst Piotra Pacewicza z no, więc zajrzała zarządcy podstawy programowej wzorce czy rzeczywiście jest jest przepisany katechizm i bardzo mnie też ciekawi czy panie są równie oburzony jak oko Press i czy uważają, że od przyszłego roku w ich uczniowie uczennice podstawówek będą one po prostu sprowadzani na manowce jeśli chodzi o wiedzę o swojej seksualności i tożsamości płciowej zdrowiu ciele i relacjach międzyludzkich teraz sama zauważyłam, że relacje międzyludzkie wymienione w końcu, a to, dlatego że oko Press bardzo mało zbliża się bardzo dużo tych bardziej nas pewnie czekający w sprawach seksualnych i na tym się skupia, więc przed też pytanie takie czy ta podstawa programowa odwraca kompletnie to co znaliśmy ze szkół i jej ana i wprowadza katechizm na na lekcji wychowania do życia w rodzinie pani Inga nie ma jest także rzeczywiście ta podstawa programowa, która jest teraz nowa i zaproponowana wprowadza pewne nowe elementy, których wcześniej nie było i są to element naprawdę bardzo mocno idylla zideologizowane przy czym nie stajemy tutaj w obronie poprzedniej podstawy programowej warto zwrócić uwagę na 1 rzecz mianowicie, że ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, ale on ma podstawę prawną w tej ustawie z dziewięćdziesiątego trzeciego o planowaniu rodziny i na moment dopuszczalności przerywania ciąży, dlatego że wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół miał równoważyć to, że aborcja staje się praktycznie zakazana, a więc, aby ta nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie 16 letnia osoba po prostu wpada niech ma, chociaż tę wiedzę i edukację seksualną no to szkoła funduje nam wychowanie do życia w rodzinie, gdzie i w tej nowej podstawie programowej jest na to położony naprawdę ogromny nacisk właściwie nie ma miejsca na dyskusje o czymś takim jak antykoncepcja TFI jest n p . zupełnie kuriozalny fragment, gdzie jako element antykoncepcji wymienia się stosunek przerywany nie Szanowni państwo nie to nie jest metoda antykoncepcji poprzedniej podstawy programowej z tych przedmiotów ta podstawa była trochę szersza i nie było w niej takiego ogromnego nacisku na wychowanie to właśnie do życia w rodzinie, chociaż tak się nazywa przedmiot było więcej o seksualności o tym, bezpiecznych zachowaniach seksualnych asertywności chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest naprawdę znamienne, że w tej podstawie programowej słowo seks nie pada ani razu, ale patriotyzm i religia i 8 razem i to jest takim no i ja rozumiem rozumiem co pani wędruje powiedzieć, ale rośnie bardzo ciekawi czy rzeczywiście jest aż tak źle do tego, że w przyrząd do jej wstępu, czyli wymagania ogólne przypomnę, że to są pasy 4 8 i przedmiot jest nieobowiązkowy można, więc nie trzeba obowiązkowo dyrektor musi zorganizować dyrektorka, ale faktycznie uczestniczy uczestnictwo jest dobrowolna Nate osie czytamy te wymagania ogólne ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka okazywanie szacunku innym ludziom docenianie ich wysiłku rusza przyjęcie postawy szacunku wobec siebie w pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia jak ty ca akty akceptacji przemian okresu dojrzewania pokonywaniu trudności okresu dojrzewania to są wszystko bardzo ważnym jest mądra projekt tak tego co powinien móc człowiek wynik ze szkoły w pani Aleksandra Józefowska kin zdecydowanie dobry obyczaj nakazuje następnie zwrócić uwagę też na to co dobrze znany był jeszcze mniej jednak zderzenie zostaniemy przy tym, jako że długo choć, jakby pozostający w tym tonie chciałam zwrócić uwagę też na to, że rzeczywiście czytając to w pewien sposób takim masz taką dużą dozą zaufania możemy stwierdzić, że ta na ME program jest wręcz genialny, ponieważ rząd zakłada, że po przejściu przez te lekcje uczenie świadomie odpowiedzialnie będzie korzystał ze środków społecznego przekazu w tym z internetu, dokonując wyboru określonych treści limitując czas poświęcany, czyli krótko mówiąc program ten ma szansę zlikwidować cały problem ze seks indiańscy przemocą w sieci z cyberprzemocą z dostępem do pornografii no, gdyby tak było byłoby idealnie, bo chyba za mało godzin są poświęcone, żeby zdążyć w wymiarze zajęć, kiedy czytam o tym, że uczeń będzie również o tym, ale potrafił dokonać medycznej i moralnej oceny środków antykoncepcyjnych to dość tego, że wydają się to po prostu zideologizowane i kompletnie nam jakieś kuriozalne, żeby uczniowie docenia oceniali sposób medyczne czy moralne antykoncepcję, toteż wydaje mi się, że rzeczywiście nie jest możliwe nauczenie kogoś tak krótkim czasie tak skomplikowanych abstrakcyjne proces mówi pani Alicja tutaj zachwycam tymi treściami, bo brzmi to naprawdę mam tak po 2 pozytywnie i sensownie, ale to nie ma Antonim koniecznie się zrealizuje zna konkretnych już lekcja wydaje mi się, że to podstawa programowa jest na każdym poziomie i każdy sposób czytana kompletnie oderwanym od rzeczywistości dokumentem to co w takim razie może nie ma znaczenia co jest pisano o antykoncepcji albo jak wskazuje oko Press bez przerwy jest mowa o życiu od poczęcia wskazywania o tym w nas na to, że należy dbać o cytuje dziecko od etapu projekt koncepcji innego i t d . tak dalej, że to niema znaczenia co tam jest napisane, bo na tych lekcjach wychowania będzie się działo jeszcze zupełnie coś innego znaczy rzeczywiście być może jest tak jak pani, mówi że na tych lekcjach będzie się działo coś zupełnie innego, bo te wszystkie lata już jest kilkanaście lat jak ponton działa i prowadzimy sondę z młodzieżą pytamy jak wyglądają lekcje WDŻ tu to najczęstszą odpowiedzią jest to, że dzieje się na tych lekcjach coś się kompletnie oderwanego od podstawy zależnego od tego kto akurat to prowadzi tak często to są po prostu godzina wychowawcza i nawozy zielone, tak więc z naszego raportu w pani do nas na te lekcje nie przychodziła mi może prosiliśmy też 1 duży poziom, że czujesz się cofa jeśli chodzi o wiedzę tego typu na tych właśnie zajęciach, a jeszcze 1 cytat pani się wstydziła zasłaniała twarz ręką tak tego wieczoru zagra z pozoru drobną teraz korzystać z tej podstawy programowej te same osoby mówiły nam w każdym badaniu to co uważają za największą wartość na lekcjach wychowania do życia w rodzinie to możliwość swobodnej dyskusji wymiany poglądów chcą rozmawiać na różne tematy na temat antykoncepcji na tematy relacji międzyludzkich na temat aborcji na temat orientacji Homo z orientacji seksualnych w każdym razie po potrzebuje mieć przestrzeń do dyskusji ta podstawa programowa napisana w taki sposób, że to po to, przekaz określony przekaz ideologiczny co więcej to co mnie rzeczywiście zatrważa mam wrażenie, że wręcz jest to szkolenie szkolenie do pewnego argumentowania n p. uczeń po uczeń, bo zawsze występuje uczeń uczennica oczywiście uczeń po przejściu tego programu ma potrafić argumentować za tym, że inicjacja seksualna powinna odbywać się tylko w nas sakramentalne tak małżeństwach kościelnych, a więc, że wydaje się, że młodzież do tego mówiąc językiem młodzieży usunie kupił poniesie nie chcą rozmawiać a kiedy nie są jeszcze rozmawiać o tym co naprawdę jest dla nich istotnym z naszego doświadczenia wynika, iż to jest doświadczenie wynikające z tego, że wchodzimy do szkół otrzymujemy telefony ma prowadzimy telefon zaufania prowadzimy forum mamy też teraz Instagrama mamy naprawdę różne sposoby, żeby do młodzieży dotrzeć i najczęściej to młodzież pytała o relacje antykoncepcję to tematyka antykoncepcji jest dla nich także dlatego istotna, ponieważ to są osoby, które już podejmują jakiś aktywności seksualnej faktycznie jest także w Polsce średnie inicjacji seksualnej jest 18 1 9 lat natomiast seks można uprawiać od piętnastego roku życia i młodzież to robi i powinna być do tego jak najlepiej przygotowanej w kosza wyposażona w taką wiedzę, aby podejmowała te elementy aktywności świadomie i odpowiedzialnie mam natomiast kiedy nie ma tej wiedzy to oni i tak ról i taka aktywność podejmowane zrobią to w sposób niebezpieczny mówi pani przy tamtej podstawie programowej też się tego nie dowiadywali dzwonią do pontonu piszą na waszym forum chcą wiedzieć, więc znów pytam czy na pewno jest pewnym, o co bić na alarm czy rzeczywiście ta szkoła ta to wychowanie dzieciaków się aż tak znacząco zmieni w i czy, ale z drugiej strony nie znaczy to co wiedziała pani Aleksandra Józefowska z prawdą, bo mówi pani chcą dyskutować chcą się dowiadywać, ale chyba, ale taka data kabin mocno konserwatywna tak mocno konserwatywny, a stosunek do aborcji czy właśnie my dzieci poczętych tak dalej rośnie wśród młodzieży znaczy ta grupa ptaki mocno prawicowej młodzieży się powiększa Tektura te treści nie przyjmuje i uznaje za prawidłowe rośnie n p . dlatego że zajęcia z edukacji seksualnej czym lepiej może wychowania do życia w rodzinie prowadzone przykład w dużej mierze katecheci życzyli powiem tak poprzednie podstawy programowe i uczniom gimnazjum zajmowałam się podstawą programową gimnazjalną to były takie dokumenty, które były dosyć szerokie i one wbrew pozorom pozostawiały taką dużą swobodę wyboru, ale czy to lektury czy tematów poruszanych na zajęciach przynajmniej, jeżeli chodzi o działaczom polskiego, jeżeli chodzi o Polski podstawa programowa z wychowania seksualnego była podobna to znaczy była sformułowana w taki sposób, że można było te tematy rozszerzać były man były takie zakresy typu n p. płodności relacji tak dalej, gdzie my było zdecydowanie łatwiej, stojąc na ile będą w zgodzie z tą podstawą realizować te programy te tematy naprawdę takim dużym zakresie i pozwalają też właśnie na tym dyskusja o tych rozmów z Balic wiele zależało od nauczyciela nauczyciel zdecydowanie teraz dobrą albo złą stronę w no no dobrze i co teraz co w Ghanie najbardziej oburzeni pokoik załóżmy na chwilę, że oto pojawia się nowy nauczyciel nauczycielka wychowania do życia w rodzinie będzie uzupełniało tę liczbę godzin teraz po reformie część nauczycieli część będzie łapać się wszystkiego ICO powie zdarzeniem tym trochę bezradna osoba i weźmie to podstawy będzie traktować jak Irak Majak znaleźli wyznacznik to zaraz zaraz po informacjach do tego pytania wrócimy chciał, że pani w tym czasie przemyślałem w co jest najbardziej niepokojące i na co też rodzice słuchający powinni zwrócić uwagę może wreszcie trzeba będzie uzupełniać te treści z domu z na pewno to ich tylko w razie braku działań Finka Heynemann jest z nami też pani Aleksandra Józefowska z grupy z edukatorów seksualnych ponton po informacjach wracamy z tą dyskusją w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie druga część dyskusji o nowej podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie dla szkół podstawowych klasy 4 8 podstawa programowa się ukazała opisał ją skrytykował ostro portal oko Press, a my się przyglądamy temu czy rzeczywiście jest tak strasznie męczyły należy wyrywać włosy z głowy zabraniać dziecku chodzić na te zajęcia w UE i generalnie się obawiać czy też może on nie jest tak strasznie, bo źle już było ich właściwe będzie wciąż źle i chłodzie edukację seksualną w UE w Polsce to po prostu ona leży w i to dowodziła grupa edukatorów seksualnych ponton w swoich raportach 2 i edukatorka są ze mną teraz studiu pani Aleksandra Józefowska i pani Finka Heynemann w i chciałam zapytać panie walki takie fragmenty tej w podstawy programowej jakoś najbardziej niepokojące, gdyż części pani Aleksandra Józefowska wskazywała, że w 2 dni niektóre nawet są sensowne, ale są nierealne nierealistyczne zebrze uda się ucznia nauczyć n p. korzystania z mediów jest limitowania sobie dostępu do pst Facebooka w, a są tak panią niepokoi głęboko w ciekawy najkrócej mówiąc niepokoi mnie oderwanie od rzeczywistości tej podstawy programowej, ale to, że jest ogromna potrzeba n p . w tym momencie właśnie edukacji, która by pomagała w 10 0 bronić przed cyberprzemocą, a tu jest takie życzeniowe myślenie, że potem po tych lekcjach uczeń będzie potrafił się przed tym chronić nie wiem jak dotąd pomocy kilku lat napływają coraz większej ilości zgłoszenia od rodziców i nauczycielek w szkołach podstawowych dzieciaków 10 dziewięcioletni, która już mają objawy jak do naruszenia seksualnego po tym, jak obejrzały treści pornograficzne bardzo chciałabym, żeby ta podstawa faktycznie mogła zapobiegać takim sytuacjom natomiast Poniewieża to co mnie bardzo mocno niepokoi to duży ma to dla mnie charakter takiego ideologicznego szkolenia i kiedy czytam chociażby w dość i 1 przykładowy tutaj fragment, że uczeń po tym, po tych zajęciach potrafi wymienić argumenty biomedyczne psychologiczne społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie to bardzo jasnowidza ziela jest to szkolenie do 1 rodzaju poglądów do katolickiego świata pomoże młodym punkt później jest, a ich argumenty przeci w nie ma, a nie widziałam, ale nie widzę nie ma też czegoś takiego warto też, że przed upływem lat mamy pani minister Anna Zaleska mówiła, że to nowa szkoła w wg PiS to będzie też uczyć od ucznia analizować IAM not i ich, jakbym wymyślać jak uczeń ma cokolwiek analizować ich nie uczy się go w szukania argumentów za i przeci w jakiejś tezie nie tutaj jak zaimplementować za tezą z góry podaną co więcej jest tutaj też taki tajemniczy punkt uczeń potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją seksualną, a wychowaniem seksualnym nie wiem co za tym kryje, bo zawsze myślę, że wychowanie seksualne to bardzo w tej sferze domowej, a edukacja seksualna w sferze szkolnej, niemniej jednak tu mam podejrzenie, że być może też za tym czai się po prostu edukacja seksualna jako ta zła, którą n p. zajmuje się grupa ponton, a wychowanie seksualne to to co niby reprezentuje ta podstawa jedno, w której słowo seks nie pada ani razu mnie ciekawi żona 4, a propos inicjacji w małżeństwie dopiero inicjacji seksualnej to naprawdę z wraku oderwana od rzeczywistości, gdy pojawia się też taki podpora porady dla nauczycieli w, że na zajęciach należy omawiać wielorakie walory przedmałżeńskiej powściągliwości seksualnej myślę, że może też omawiać wielorakie walory przedmałżeńskiej inicjacji seksualnej no ale stoi tutaj rzeczy się to jest tylko 1 stronę wyjedzie tylko jedno zdanie dokładnie i mnie chyba to co najbardziej nowym dużo zła przeraża to torze jest to na taki charakter szkolenia po prostu o tym jest pewne założenie to tak jak każdy na szkolenie nie wiem biznesowe mają wysyłamy go też jest na ulicy wiedza i pasierbowie bilet tak mają się nauczyć po prostu n p. sprzedawać coś i przychodzą na warsztat uczą się sprzedawać po tym, niż założenie, że będą mieli coraz dalej w w euforii w sprzeczności z tym co zapowiadała Anna Zalewska i jej w erze inni współpracownicy, którzy mówili, że szkoła przestanie być pasem transmisyjnym nauczyciel uczeń zacznie być miejscem, w którym te 2 strony się spotykają i razem dochodzą jakieś jedno najwyraźniej znów nie na zajęcia wychowania do życia w rodzinie pani Finka Heynemann cały czas cierpliwie czeka również zajął niepokoi typu w tej podstawie fazy, a mianowicie jak chciała jeszcze zwrócić uwagę na to, czego w tej podstawie nie ma, a mianowicie nie ma w moim mniemaniu bardzo bardzo istotnie 2 aspektów życia seksualnego i w ogóle z no społeczeństwa, które składa się z osób, które są istotami seksualnymi w, a mianowicie brakuje tam, a on takiego modny nauczania o ciele w kontekście naszych wrażeń na temat ciała chciałabym zamknąć się kimś takim sformułowaniu lekko je im przychodzi mi teraz znaleźć go angielski młody pozycji wieki, a chodzi o to, że naprawdę na młodzież jest wywierana ogromna presja jak ma wyglądać jak ma się zachowywać i rolę edukatorów seksualnych jest wyposażyć młodzież narzędzie jak się przed tym bronić w AWT jest umiejętność obrony własnej intymności nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby takie są n p . jeszcze taki bardzo ładne fragmenty, które mówią o tym, że mamy na samym początku mały umieć właśnie szanować siebie i innych tylko jak n p. ma się czuć osoba transseksualna w klasie, kiedy słowo transseksualizm w tej podstawie wpada w kontekście zaburzeń seksualnych to zaraz obok pornografii to za wybiórczo z bardzo wiele lęków kompleksów oraz uzależnień są pojazdy nowej liście Anny tak od czego to osoby transseksualne miały być od uzależnień miano to jest jak w różnego rodzaju problemy w życiu i to jest właśnie masturbacja to o innych masturbacja na tej liście porno filia i uzależnienia od seksu zaburzenia identyfikacji z płcią trans płciowość transseksualizm, ale jest oględzinom wraz z uzależnienia seksualni z wodą nie ma w ogóle nie ma w tej podstawie, więc z 1 strony Brzozowa mężczyzna właśnie byli Marzena widzowie oburzeni nie ma homoseksualizmu Małysz, ale obawiam się, że to było niestety przeoczenie tych osób, które dają podstawy znały, więc ich jak można postulować, ale szacunek do osób, kiedy nie pojawia się tam nawet na odmienność to też nie jest to nie jest dobre słowo, ale nie wiem różnorodne Solorz różnorodność po prostu, a wiele radości mamy wtedy, kiedy trzeba wymienić argumenty za inicjację seksualną w małżeństwie, które na pewno większość szesnastolatków bardzo przypadnie do gustu zastępcze są wyzwaniem poradziła rodzicom, którzy nas słuchają, a nauczycielom, którzy nie chcieliby, żeby takie rzeczy siedziały w ich szkołach chcieliby nam na coś być może trochę za PRA sza pokonać tę podstawę programową i jednak włożyć do głowy nastolatków co się robi coś sensownie się gotowość co można zrobić, bo sama młodzież może zadzwonić do pontonu na wasz telefon zaufania może napisać wysłać SMS -a albo nawet skorzystać z Instagrama rozumiem, ale co mogą zrobić dorośli do Rosji powinni przede wszystkim rozmawiać z dziećmi od najmłodszego wieku poza pracą w pontonie też, że mam przyjemność prowadzić się dość często warsztaty dla rodziców nawet dla rodziców takich najmłodszych dzieciaków 3 cztero i 3 3 czterolatków pięciolatków siedmiolatków i ich sądy warsztaty co do czego rodzice się na nich dorzuca zapisze się to ważne tylko o to, żeby dowiedzieć się w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem na tematy związane z seksualnością człowieka i ile z tych warsztatów wiem, że to co z taką grę dla rodziców to jest po prostu brak poczucia kompetencji i brak wiedzy, ponieważ często są do rodzica turystami na swojej ścieżce edukacyjnej nigdy ani w domach ani szkołach nie doświadczyli edukacji seksualnej związku z tym rośnie pani nowe pokolenie klientów tak na to wygląda być może właśnie tak natomiast to co jest czynnikiem takim takim wspólnym mianownikiem wszystkich tych grup, a miałem okazję prowadzić zajęcia zarówno w klubie mamy osiedlowym, jaki n p . dla Polonii Ewy w Brukseli i z dokładnie te same upiory z tak pan wyśle im ziela nie rozmawiając ze skrzydeł dziecko, bo nie wyposaża, jakby wiedza, a jednocześnie lęk przed tym, że zrobi to niewłaściwie nie będą umieć rozmawiać w związku z tym n p . powiem za dużo i tutaj wszyscy ci rodzice bardzo liczą na systemową pomoc ze strony szkoły i w momencie, kiedy często rodzice nie mają czasu zgłębiać tych tak jak my tutaj już czytać będą podstawę w momencie, kiedy zrzucają nie wiedzą co się dzieje na lekcjach no właśnie gang sta dokładnie, tak więc myślę, że to co wychodzi na tych warsztatach, kiedy zwłaszcza, że mamy spotkanie z rodzicami dzieci, które już nawet w szkołach podstawowych to to, że rodzice budzą się, że warto monitorować to co dzieje się na tych lekcjach rozmawiali ze swoimi dziećmi, czego on się dowiadują na tle tak jak te lekcje wyglądają czy n p . takie wczesne nastolatki czczone jako syn czują, że to jest przekaz dla nich czy on nie jest wystarczające, a może dowiadują się tam rzeczy, której nasza stygmatyzuje jak dziewczynki, które słyszą, że jeżeli doszło do przemocy seksualnej to jest to ewidentnie wina, bo najwyraźniej to sprowokowało czy też, jeżeli się niewłaściwie ubierają to o są wyzywające i wręcz, że zdarzało się, że dziewczyny słyszałem, że ubiera jak dziwki rodzice często nie wiedzą, że tej rozmowy nie ma to nastolatki często nie zwierzają się tego co słyszą od lat lekarza wojnę z pań wskazuje, że kibice też boją się o swoje dzieci w kontekście edukacji seksualnej znaczy tego, że brak wiedzy może nie ochronić tych dzieci przed przemocą w różnego typu również taką taką tak jak, ale jak złamać przychodzi też czasu na tych lekcjach, bo n p. ze zgłosiła się do pontonu dziewczyna, która opowiadała, że na lekcji były opuszczone film niemy krzyk, którego ona nie chce firma drastyczne, jakoby na temat aborcji, którego dziewczyna niszczało po prostu oglądać pani podeszła i przekleństwa i głowa strona ekranu ta dziewczynka potem miała po prostu trauma po chodzi o to, żeby rodzice uznali, że to jest pewne Polak, który w tym momencie być może z kompletnie zawłaszczana idea zechcieli topole też monitorować być w kontakcie ze swoimi dziećmi bardzo wiele miejsca, gdzie jest to zgodnie z tą podstawą programową mówi o tym, że wartość rodziny jest najistotniejszą dowodzi nie będziesz gotowy do wychowania odbywało 3 koron, czyli z częstych moich spotkań w ryzach wynika, że oni są po prostu źli, bo oni w tym momencie stracili, ale już się kompletnie nadzieje na koszt podpora systemową w jeszcze, gdzie możemy jakoś wypowie się rodzicom jak się skontaktować z pontonem albo leczy cieniem czy szkoły mogą do nas zadzwonić jak to wygląda, żeby n p. zaprosić was czy inną jakość miar kompetentną grupa zoo do edukowania fontanna robi zajęcia na zasadach wolontariatu dwugodzinna wcześniej ryby w gimnazjach liceach teraz Senat w szkołach ponadgimnazjalnych w tym momencie będzie robił też się w ostatnich szkoła w klasach podstawowych szkół w UE można do nas dzwonić ze na telefon 2 2 6 3 5 9 3 9 5 UE na naszej stronie ponton org PL są wszystkie niezbędne informacje w roku szkolnym służymy takim wsparciem, więc na wakacyjny telefon zaufania działa w tym roku mamy w tym roku dyżury w czwartki i w piątki pod stacjonarnym numerem, ale także zapraszamy do zwolnienia do nas natomiast jeśli chodzi o takie warsztaty dla rodziców to niektóre z Edukatora jako też są w stanie czymś takim się Zając nos alternatywnie skoro szkolenie bardzo mnie tak jak chciałam podkreślić, że to nie jest tak, że wcześniej było świetnie tylko teraz nie będzie lepiej na to wygląda przynajmniej w bardzo dziękuję moim gościom pani Aleksandra Józefowska pani Finka Heynemann z grupy edukatorów seksualnych ponton były z nami dziękuję za spotkanie dziękujemy im czas audycji post factum dobiegł końca bardzo też państwu dziękuję w i zaprasza na informacje o nich jeszcze więcej sportu w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA