REKLAMA

Czy decyzja Unesco wstrzymuje wycinkę w Puszczy Białowieskiej?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-07-08 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósma 2 2 słuchają państwo Radia TOK FM w środę w Krakowie, gdzie trwa komitet światowego dziedzictwa UNESCO zapadła decyzja wzywająca prosząca o Polskę do natychmiastowego Strong -li Alves inne imię wikliny takie są słowa w tej decyzji wycinki drzew najstarszej części Puszczy Białowieskiej natomiast premier Rzeczpospolitej Beata Szydło w opolskim radiu na pytanie czy Polska uzna decyzję i UNESCO odpowiedziała, że nie ma takiej decyzji te informacje to są informacje, Rozwiń » które były nieprawdziwe, żeby rozwikłać zagadkę zaprosiliśmy panią Agatę Rysia Franiu dzień dobry trener adwokata z fundacji ClientEarth swe prawnicy dla ziemi, żeby mu ze swojej prawniczej wiedzy opowiedziała nam co w takim razie się znają UNESCO wydarzyło proszę nam powiedzieć wszędzie pojawia się komunikat, że właśnie komitet światowego dziedzictwa UNESCO wezwał, żeby zaprzestać, ale co to znaczy co to za decyzje, kiedy ona powstała jak została przegłosowana cudem się stało nie tylko stronnicze wiedza o tym, znacznej testem była przez 4 dni byłam świadkiem jak ta decyzja została przyjęta, ponieważ została przyjęta wbrew temu co wczoraj nie zostało omówione, a ministrem to polega także na wszelkie leki Decyk kilopaskal jest dużym udziałem taka, że cała ma swoich doradców i oczywiście UNESCO też dzieli się nas na tzw . te obiekty przyrodnicze, jakie byty naturalne niż choćby te naturalne, jakim jest Puszcza Białowieska mamy takie ciało to jest tzw. międzynarodową Unię ochrony przyrody to jest taka ciało doradcze UNESCO nasz współczesny taki bardzo dobrych doradców i silnej Polsce znawców przyrody, którzy przygotowali tak przygotowują takie decyzje dla UNESCO na postawy swojej wiedzy są informacje, które dostarczają zarówno państw od państwa zarówno organizacje pozarządowe różna to różne podmioty i taka decyzja została przygotowana już parę miesięcy wcześniej Elvis, ale ona dostępna publicznie w internacie interesantem Brandys rzecznik niektórym z naszych pół punktu widzenia organizacji pozarządowych bułka czy jest był bardzo dobre i naszym celem, jakbym wymyśliliśmy, żeby UNESCO przyjęło to do cywila kiszki z decyzją Mutter takiego takich notek im dra, ale tak to kieliszki w decyzji, które było, który został przestawiony dolny skoro, aby on został przyjęty ewentualnie mogą być wprowadzone zmiany podczas tych właśnie sesji, a my chcieliśmy, żeby ta decyzja została przyjęta w takiej formie, jakiej Bednarski zjazd, ponieważ Czeszki był bardzo dobre z naszego Widzew były tak i praktycznie on został przyjęty w takiej samej formie jak był tylko została wprowadzona to mekka poprawka LO na podstawie tego, że Kazachstan tam udało się przeforsować pewne zmiany to tylko chodziło o zmianę daty, bo Polski, że Polski rząd miał talent to STK i pół roku, bo został przesunięty termin Polski rząd musi przedstawić taki raport bez tego co się dzieje w Puszczy wyszedł na zmianach turysta prowadzona w tej w tej decyzji w PRL -u chciano wprowadzić inne zmiany, czyli ona była dyskutowana każdy tak była dyskutowana i to dość, że emocjonalnym nazwała to tak naprawdę była długa dyskusja jak na jak majonez go wielkim gronie byli wygląda LM, bo ich Miastko to jest prawie 200 krajów, ale co 5 lat temu, gdy zbiera antyki komitet oni, ale jestem twój komitet składa się z 2 1 z krajów i oni spotykają raz na rok, żeby decydować właśnie o wszystkich RM w sprawach związanych z UNESCO i w tym, by Polska jest członkiem komitetu to ostatni rok, kiedy Polska ściągnięty do komitetu obrony i w UE oraz polską w miłym wchodzą inne kraje Bośniak Burkina Faso jak Angola jak Portugalia Finlandia a jakie Majka różne kraje wchodzą w skład jak Kuwejt oni także inni to jest decyzja port i wtedy to jest także taka decyzja jest przez Stalina na forum później przewodniczący wzywa do tego czy ktoś składa jakieś uwagi w tym momencie było także to po baśni Kazachstan zgłosił pragnął walki poparła poparła go poparła go Azerbejdżan to się jednak spotkało z bardzo ostry stanowczym sprzeciwem Ellen Portugalii, a kolejne także innym krajom później Finlandia Angola zumba była Turcja, więc była każda zmiana, która była proponowana przez Kazachstan była dyskutowana i zaproponował Kazachstan tak balowali jeszcze zmiany tego innego pkt 5, który i ta zmiana wydawała się dość kosmetyczna, ponieważ oni chcieli wprowadzić taką zmianę, że w Reading usunąć ten zapis o o zakazie natychmiastowej wycinki i CIT wprost taki zapis, że wycinka jest możliwa dla utrzymania integralności lasu i taty dla i że wdzianka możesz wprowadzono zmiany sanitarnych, a my wiemy, że to na co powołują się lasy padają wygląd do nas wiemy, że z tą argumentacją, która była wykorzystywana jest wykorzystywana przez ostatni rok, która właściwie umożliwiła lasom państwowym wycinka no ale cały czas przynajmniej jest konsekwencja, więc tutaj nie ma się co dziwić ich tak, ale głośno żonie, która chce wprowadzić takie zmiany od decyzji, które właściwie o sobie atut to decyzje także to wycinka nadal byłaby możliwa i na szczęście udało się zastopować stołu oraz wycinka drze w i wiele krajów powiedział, że wycinka szosą to zmianę i lekarz powiedział, że może im tornad, które tego nie może mieć miejsca i że mają tylko w drodze konsensusu mogą się zgodzić tylko właśnie na PL na przesunięcie tych o pół roku tego terminu dla polskiego rządu do przygotowań raportu to budynki konsensus, który został zaproponowany przez Portugalię tej wiosny wiele krajów przystało na konsensus, że stawiamy pkt 5 leki, jakie są czuli, że PRL wzywa, że nie może mieć miejsca wycinka starych starych częściach lasu natomiast urlop i przesuwamy, gdy termin dla polskiego rządu o pół roku tylko ostatni raport znaczy to pół roku z raportami i wdrożyć jeszcze inną konsekwencją tak duża, a Puszcza Białowieska będzie dyskutowane dopiero za 2 lata na szczycie tego UNESCO, ponieważ jakby i że jest to przesunięta termin dla polskiego rządu z tym raportem oto automatycznie posiadanie zgody oraz wyjazd za 2 lata miała być za rok, ale no, ale ważne jest to wezwanie do natychmiastowego zaprzestania część starych starych częściach lasu, ale pani premier Beata Szydło przypomnę, mówi że niema takiej decyzji to są informacje, które były nieprawdziwe to jest cytat w wywiadzie w opolskim radiu powiedziała także, że na sesji w Krakowie została podjęta decyzja o przesunięciu tej debaty na przyszły rok zgodnie z wnioskiem Polski się domyślam chodzi właśnie to, o czym pani teraz mówić o przesunięcie tego za pół roku mamy lipiec, czyli nie faktycznie jest to już w przyszłym roku, ale tonie to unieważnienie byłoby, aby informacje są nieprawdziwe tak pierwsza taka decyzja miała miejsce, a po drugie, Puszcza została przesunięta za nas za 2 lata nie takich umów i pani premier za rok dobrze to proszę powiedzieć co to oznacza taka decyzja June skażona została przyjęta właśnie w tej przygotowanej wcześniej formy z drobną pro poprawkę, której pani mówiła, ale co to w zasadzie znaczy znaczy dużo helem nosi konsekwencje tych wysłał już, ponieważ to zostało zawarte w tej decyzji to jest Leonid takie formalne rozpoczęcie procedury wpisania Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa ZAK o zagrożeniu, ponieważ tancerz jest taki punkt mówiący o tym, że wzywa Polskę euro do przyjęcia czy rząd Polski do przyjęcia misji monitorującej właśnie tych ekspertów UNESCO, którzy mają przyjechać znam i sprawdzić własne oczy i napisać raport i takie wysłanie misji monitorującej UE zgodnie z zasadami i UNESCO i jest to pierwszy formalny krok rozpoczęcie takiej procedury właśnie wpisania danego obiektu na listę dziedzictwa zagrożeń, więc jest to dość lekki bardzo duże czerwona lampka i alarmujące dla UNESCO to co się dzieje w związku z tym podjęła taką decyzję, jaką podjęła tak, czyli właśnie rozpoczęcie tej procedury wpisania NIP i wpisania Puszczy na listy dziś o zagrożeniu i co ciekawe, jakby każde z Ustki decyzje już z konsolą formułowane tak specyficzny język dyplomacji i decyzja co do puszek z jednostek najostrzejszy decyzji, jaka została podjęta, ponieważ tam rzeczywiście to sformułowanie LM stanowczo wzywam ich tak Stanisław Uliasz z liczby z czasem wcześniejszy wzrost w innych decyzjach nie ma takich sformułowań werdykt pokazuje, że spośród międzynarodowa jednak bardzo się martwić się dzieje w Puszczy inie taki, że rzeczywiście są dokonywane rzeczy, które są niezgodne z zobowiązaniami międzynarodowymi z prawem wszyscy to widział tego została podjęta taka decyzja o włos niszczą zabytek czy to jest czy działania lasów państwowych ministra środowiska czy one są niezgodne z prawem jeśli tak to jakim prawem, bo jak rozumiem UNESCO to jest taka umowa międzynarodowa dogadaliśmy się między sobą, że wspólnie chcemy chronić ważne miejsca przyrodnicze zabytki i t d . natomiast jeśli nagle 1 z krajów czy też obecna władza rządząca inne w danym krajem uważa, że nie chce, że zawiesza tutaj akurat tę umowę to co je można z zaproszeniem zrobić wód i zaczyna skoro już jest umowa międzynarodowa tak jakby podpisaliśmy konwencję to się zobowiązani do przestrzegania pewnych zobowiązań z tego wynikających z ni, gdy masy BMI niestety jest także iż, choć UNESCO UNESCO nie ma takich narzędzi prawnych, które mogłoby nałożyć właśnie jakoś tak, ale nazywane są sankcje tak nie ma takich narzędzi to jest wszystko to jest dobrowolna umowa, bo opiera się tym, że obie strony chcą być w danym miejscu wykonywać pewne rzeczy i klub w lasku to jest zaszczyt, który wiele krajów zabiega o wpisanie na listę dziedzictwa to wiele krajów bardzo dużo bardzo wiele krajów sołtysek ją mieć euro my mamy pójść tym cieszyć się szczycić się dbać nie robimy tego związku z tym UNESCO podejmuje takie tak jak taką decyzję ostrzega w ten sposób, a jeżeli nadal tego nie nie wykonamy to kolejnym krokiem jest usunięcie Puszczy pisania historii Puszczy rzeczywiście wpisanie wypuszcza na tę listę dziedzictwa w zagrożeniu, a kolejnym krokiem i że nadal nie będzie nic zrobić jest usunięcie takiego obiektu bez to są bardzo długie procedury to jest juniorska jest bardziej TKA bitwa powietrzna prestiżowo mit nazwała tutaj tak jest natomiast nie możemy zapomnieć, że nadal mamy trwające postępowanie przed komisją Europejską, o które niedługo może się u skończyć i bolesny plan mamy nadzieję, że gest komisja Europejska, w której sposób w razie jest zrobić kolejny krok niedługo i jego brat to postępowanie przed komisją Europejską potwierdza to co on my jako organizacja pozarządowe, o czym alarmowaliśmy już od 1,5 roku temu, że wycinka Puszczy narusza unijne prawo ochrony środowiska także polskie prawo dotyczące ochrony przyrody 2 i jakby tutaj i nawet decyzję UNESCO też to zostało zawarte zimne skoro dostrzegam to, że komisja Europejska rozpoczęła postępowanie i jest zaniepokojona bardzo tym faktem oraz także w tej decyzji UNESCO jest taki pan jesteś taki punkt mówiący o tym, że nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko i to jest ten argument kiedy, który właśnie spowodowało, że komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko rządowi polskiemu, ponieważ została przeprowadzona prawidłowo ocena oddziaływania na środowisko w związku z tą decyzją ministra Szyszko o potrójnym zwiększeniu wycinki mieszka aż taka decyzja, więc mają mieć chcemy n p. wybudować most w jakimś cennym miejscu przyrodniczym to on lat i ochrona praw ochrony środowiska ma takie narzędzie to jest taka ocena środowiska musimy zrobić taką ocenę środowiskową, żeby sprawdzić czy Daga dana inwestycja nie nigdy nie zniszczy danego ekosystemu IT jest rola prawa ochrony środowiska, żeby na taką prewencyjną rolę żadna inna najpier w musimy sprawdzać czy coś nie zaszkodzi tak, żeby mu coś uratować i tutaj to nie zostało zastosowane została prawidłowo ona zrobiona to ocena oddziaływania na środowisko w związku z tym co narusza prawo unijne, jaki kolejny mecz prawo polskie stopy ustala też o ochronie przyrody która, czego zobowiązuje inni w związku z tym mamy trwające postępowanie przed komisją Europejską też przypomina, że sami to postępowanie zostało rozpoczęte szybko komisja Europejska bardzo szybko działa jak jak na komisję Europejską, która też jest dużo jest cały rok biurokratyczną i zazwyczaj to trwa, a kilka lat takie postępowanie przed komisją Europejską, której komisja Europejska bardzo szybko działała też przypomnę, że zazwyczaj komisja Europejska daje 2 miesiące na odpowiedź, a w przypadku Białowieży tutaj realnego przyspieszała każdy po każdy etap, czyli do was tylko miesiąc odpowiedź dla polskiego rządu to pokazuje, że była to komisja Europejska dostrzega, że dzieją się nieodwracalne szkody, któremu trzyma jakoś zapobiec jak pani myśli jak będą wyglądały najbliższe tygodnie w 1000 MW w le inni ciężko stwierdzić były mniej mamy nadzieję, że ten dobrze to decyzja będzie od nich UNESCO obok to powinna dać domyślenia, ale inni to wycinka powinna zostać zatrzymana i anyżu g Szydło uważa, że tej decyzji nie była, bo tak mówi po prostu publicznie NoToCo dodałam jeszcze nie mamy Pańskiego płaszcza w taj no ale nadal mamy w postępowaniu przed komisją Europejską to już mamy narzędzia prawne i tu dalej zarówno komisja Europejska, a może wstrzymać fundusze, jeżeli fundusze jak dla ochrony przyrody n p . w których Polska i lasy państwowe biuro bardzo dużo, więc może też nałożyć grzywnę kary komisja Europejska ma narzędzia, które może powstrzymać to i mam nadzieję, że to marzenie zostaną one obrót korzysta Agata Szafraniuk adwokat Fundacja Client Earth prawnicy dla ziemi dziękuję bardzo za ten komentarz dziękuję głos ma 3 7 słuchają państwo Radia TOK FM za chwilę skrót informacji potem opowiemy państwu o tym jak wyglądała rozmowa samców Alfa Donald Tramp i Władimir Putin Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA