REKLAMA

Kim jest Jezus dla filozofa, katolickiego księdza i rabina?

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2017-07-09 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:31 min.
Udostępnij:

O tożsamości Jezusa rozmawiają Zbigniew Mikołejko, ks. Wojciech Lemański i rabin Stas Wojciechowicz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwo Anna Wacławik-Orpik dziś zapraszam do wysłuchania debaty, która niedawno odbyła się w muzeum historii Żydów polskich, a jej tematem była tożsamości Jezusa paraliżują zupełnie temat dzisiejszego spotkania mianowicie tożsamość Jezusa i nie dalej jak wczoraj miał okazję zamienić kilka słów z księdzem Adamem Bonieckim, który pocieszył mnie mówiąc no ja bym się nie podjął rozważania na ten temat postraszył mnie głębią teologicznych Rozwiń » zawiłości na szczęście jesteśmy tutaj w bardzo dobrym gronie ekspertów prof. Zbigniew Mikołejko historyk filozof religii Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk dobry wieczór przez Elżbietę państwo serdecznie syn Wojciech Lemański społeczność starszym braciom wierzy w i rabin stos Wojciechowicz pierwszy rabin centrum społeczności postępowej synagogi z hali gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie przed jakimi problemami staje filozof katolicki ksiądz i rabin zapytani o tożsamości Jezusa od panów swoiste doświadczenie pytam ja myślę, że to cenieni nie powinien się odwoływali się do wiedzy profesjonalnej zawodowej, bo ona w jakiejś mierze mierze zawęziła, by bardzo mocno porozumienie figury postaci Jezusa jej wolę rozmów o odwoływać się jakiś swojej własnej prawdy egzystencjalne związanych z tą postacią od początku, gdy kiedyś byłem wierzącym młodym chłopcem tu uderzało w minionej bardziej niebo skośnie to co z zaświatów co związane z cudami zmartwychwstanie naszych porządkiem eschatologiczne moje człowieczeństwo Jezusa i to w dalszym moim doświadczeniu życiowym poczuł się zradykalizował i w gruncie rzeczy dzisiaj rozumiemy, że już swoje koło, bo najwyższą figurę człowieczeństwo Burić taki jest nie chcę używać słowa wzór, bo to nie o to chodzi to nie jest nie jestem w tym sensie najwyższa figura człowieczeństwo Czyż to jest postać swego człowieczej, których człowieczeństwo jest dla mnie to się różne od tak to w obliczu dziś rysuje bardziej odpowiedzialnie bardziej dramatycznie bardziej wierzy wielowymiarową niż moje dziś moje własne i w dodatku jest z to jest najważniejsze jest to człowieczeństwo otwarty na znacznie większym stopniu niż moje własne oczy znanych mi ludzi inna człowieczeństwo innych na inność na na drugiego rządu są poświęcenia tak tak nic strasznego krzywda do zgody do akceptacji New Bond wewnętrznego, którego jesteśmy świadkami, kiedy czytamy Ewangelię odmową krwawego potu w piłce próbują odsunięcie zmagania się z tym kielichem w PiS, dla których pójście w mniej niż po to, żeby we własnym przekonaniu przekonaniu odkupić drugich ale coś się jeszcze jedno zdanie mianowicie takie, że widzą że w tej jednorazowo gości naszego istnienia od narodzin do śmierci coś takiego, że na tej drodze krótkiej wizji dyplomatycznej, którą przypada każdemu z nas w tym wyrzuceniu w świat wyrzucenie koniec świata w potrzebny jest jakiś taki ktoś, kto będzie już pocieszenie na szarym Wróbla notuje z droższej drużyny w Jezusie widzi, że koszty pocieszyć Łoniów nieboraka, ale traf Chin nie ducha, że człowieka na tej drodze ku po cichu liczono pośpieszyć, bo lewicy to taka nie chcę filozofować na temat Jezusa tylko to tak, bo to nie o to chodzi dziś jest to tak widziałem gęsto wielowymiarowa złożoną dramatyczną otwarto w różnych kierunkach w postać, że nie doszło już zamknąć w 1 szufladzie duszy i godność 1 spojrzeniem 1 z 1 z 1 ze ścian aforyzmy może jeśli już miałbym szukać aforyzmów przenieść się w stronę wiary to podpowiada mi do Forst powiedzenie o ligę nad reformą badań niemieckiego teologa wybitnego krytycznego i powiedziała Jezus nasz ogromny jest dziś Żyd Midas spółka zaprosił do tego, abyśmy mieli udział w wieży Izraela to nie jest moja perspektywa Łomża z mam ją gdzieś w świadomości to to jest ważne, ale powierzył pan panie profesorze, że we własnym przekonaniu poświęcił się Jezusa, więc niekoniecznie w przekonaniu innych tych, którym wiary nie starcza aż tak daleko i to jest jego postawa w pełni uprawniona zapytam zatem po sąsiedzku księdza Wojciecha Lemańskiego to nie jest właściwie to samo o problemy z kim ksiądz musi się borykać może nie musi, gdy ma odpowiedzieć na pytanie o tożsamości Jezusa w nowym Żabnie polemizował tylko ukazało różnice między prof. Anną mianowicie ja taką główną cechę właściwą Jezusowi i przez to dla mnie chyba najistotniejsza jest jest nie nie nieosiągalną ości wzorca, który zostawił, ale właśnie przystępność przystępność dla każdego w tej postaci tej osoby znaczy dla mnie spotkanie z Jezusem to jest też odkrywanie tego kim on się nie przedstawił kim on był Simon w tych relacjach ze wszystkimi, których spotykał w relacjach ze wszystkimi, do których skierował swoje swoje słowa nie nie pomoc będzie spotkanie było jedno będzie to były słowa dla każdego inne to, czego u nas są inne te słowa, które on do nas kierują naszą dla mnie esencją przystępność to znaczy spotkałem się Jezusa to zrozumieć jak ważne jest jeszcze czy i jak to twoja niepowtarzalność w jego niepowtarzalności niezwykły zupełnie znajduje dopełnienie w czynie jesteś my przed nim ty jesteś z dniem testów też tożsamość otwarta to znaczy taka tożsamość, która w, których brakuje akurat ciebie znaczy, jeżeli decyzja w Jezusie widzi, że tę połowę spotkania, a drugą połową jestem ja zaś drugą połową jest każdy z nas i dlatego wydaje mi się, że w moja fascynacja Jezusa i odkrywanie w nim właśnie takiego dostępnego przystępnego otwartego człowieczeństwa, która jest jednocześnie poprowadzeniem gdzieś się zresztą znaczy nawet człowiek sobie uświadamia, że to co zdawało się być nieosiągalne nagle dlatego konkretnego słabego człowieka razem z tymi, które mu to pokazał staje się możliwe tak, ale trzeba być tutaj kimś, kto jest człowiekiem wiary, iż nie jest to oczywiście wyroki zgadzam się że, że jest inwestor był postacią otwartą co w tym sensie, że rząd sobie zresztą mówiłem do inności kolejnych ponieważ, ponieważ dla mnie nie ma żadnego wzwyż w tym sensie domniemuje to znaczy nie ma żadnego porządku rzeczy nie ma jesteśmy zamknięci w tym oto świeci żadnego innego świata nie będzie w związku z tym w 2 po jego przeświadczenia najgłupszego, który nie jest przeświadczeniem o uzasadnionym naukowo 3 jest po prostu próbą gwałtu egzystencjalną gruntu indywidualnego przeżycia i trwa indywidualnego trwanie w tym momencie to wzwyż, chyba że to wzwyż będzie jakimś nieosiągalnym właśnie jak powiedziałem w rodzaju człowieczeństwa Tutak o człowieczeństwo od pół na ziemi nigdzie indziej, bo trudno ten nie może być inaczej jesteśmy wpływ nie wiem nie mówimy w sytuacji absolutnie winnych nie nie rozwinęliśmy się wg mnie to jest tchórzostwo tego wzwyż jest to, czego doświadczyliśmy wchodząc na tę salę i spotkaliśmy się po raz pierwszy od podwórza dla osób, które jest wolny los co niemiara wyłoniło szczęścia głoszą zresztą nasze spotkanie spotkanie z Jezusem nie, bo ksiądz nie jest z tym, kto przybył, który przymusza, żeby zachodzić w PRL ja mówię o tym, że jest, że spotkanie z Jezusem nie wymaga wiary ono dowodzi jak w człowieku to rodzi wiarę w to, że spotkanie z tym drugim również z Jezusem, ale może równie dobrze może to być ktokolwiek inny to spotkanie sprawia, że jesteśmy po stopień wyżej jej tych słowach, kiedy mówię cokolwiek uczyniliście 1 z tych braci moich najmniejszych to jest to utożsamienie się redukcja stóp, spotykając profesora spotykam w jaki sposób to co Jezus zostawił jako jako zadanie dla mnie to jest cudowne zadanie, bo spotkać drugiego człowieka nie jest obciążeniem jest właśnie bogaceniem i Jezus pokazuje że, gdy to właśnie niezwykła tożsamość w oczy on pokazuje że, odkrywając jego, poznając jego możesz poznać siebie i możesz być tym, które się nawet bez odwoływania się go do tego pierwiastka boskości do transcendencji hałas w jedno, kto to studenci może przysłonić miałoby nic nam to może, zanim ksiądz Lemański wróci profesorem muzyką ewentualnie prof. Mikołejko nawrócił księdza telewizor bez tego nie będących w lewo z UE może poprosić rabina Wojciechowicza, który mam nadzieję nie zgodzi się ani w 1, a z drugiej Zwolak jako jako rabin jej jako przedstawiciele judaizmu to oczywiście ta postać się postaci Zuza z Nazaretu osoba, której nie istnieje w judaizmie jako postać posiadająca jakieś cechy boskości albo jako Mesjasz, a osoba zawsze budziła w narodzie żydowskim dużo zamieszania i powiem tak, że w ciągu stuleci po było żadnego zainteresowania wśród Żydów postać Jezusa, ale ostatnie 100 1 5 0 lat pojawiło się kilka takich poważnych chorób zbadać znowu kim, bo Jezus lub dla Żydów to znaczy są przedstawią córek reprezentowało do tego namawiało czy musi kierował i takie próby właśnie podjęli inni, którzy Arabii i w tych pracach pytanie brzmi tak do Kong idzie w Jezusie poznacie zaczynasz swoją drogę wśród nas, bo to moje też poczucie dzisiejsze rozmowy, że mam dużo wspólnego mamy dużo wspólnego z Jezusem znam język, którym omówią zdecydowanie lepiej niż polskiej ten język, którym się mocno w tym języku się modlimy dzisiaj też mam nadzieję, że to jest mniej więcej potrawy, które spożywamy też nie więcej są zgodnie z tymi samymi z samymi zasadami i święta ogólnie religia i ta wiara tu też oczywiście nas łączy co się stało później to już inna sprawa, więc tu musimy oczywiście odnieść się do tego co nazywamy Jezus żyje Jezus rabin Jezus nauczyciel i ta druga postać Jezusa, który już rzeczywiście nie ma miejsca judaizm jako Jezus Mesjasz jako Jezus syn Boga niechaj jako Jezus Zbawiciel z tym mamy ich kłopot, a z drugiej strony to wzbogacenie jej, ale było mieć jakieś próby w judaizmie w w współczesnymi do ich mierzy pokazać figur żywi kuracja Mesjasza z kolei te są 2 Mesjasz niższy Józefowi wyższy to widzowi niektórzy się w tej nie pamięta nazwisk stołków judaizmu byli skłoni przyznać to ich najbardziej liberalnych właśnie co przynosi tożsamość związaną z mesjanizm Józefowem a gdyby PiS w pierwszy niższy tym, który podnosi klęskę w swojej istocie czasem tak tak widzieliśmy, ale to są oczywiście końcowej radykalny przykład generalnie idealnie tak jak mówią, że judaizm z czasów Jezusa to nie ten judaizm, której jest dzisiaj ta jest świątynie judaizm powiedzmy opartej wyłącznie na tekście pointy i leje to nie ten judaizm rabiniczny, który my mamy dzisiaj, którą opiera się na interpretacyjne mędrców rabinów, którzy nie więcej byle działali w tych samych czasach co Jezus, więc tu mamy dużo wspólnego, ale też dużo co nas dzieli rabin wstał z powiedział, że rzecz mieli kłopot mają kłopot z Jezusem chrześcijanie z peryferii właśnie płycie usłyszymy również mamy z nim poważny kłopot i dodaje architektowi UE, bo nie znasz możemy powiedzieć, że mamy swój własny kłopot te wszystkie podziały chrześcijaństwa te wszystkie ścierania się w tę miłość chrześcijańska, która się nieustannie z nas z kości w lewo w UE co do jego, której na torze oraz doświadczeń natomiast, nawiązując do do do słów starostwa chciałem nawiązać jednocześnie do takiej nowej pozycji, która ukazała się na rynku wydawniczym nie będę jej zachwalał bar, ale wydał ją żydowski Instytut historyczny to jest książka francuskiego rabina dla, w której tak, w której rabin rabin jako egzamin pisze bardzo krytyczne listy do Jezusa, ale ogromnie dziękuję ogromnie życzliwe to znaczy zadajemy pytania pielgrzymuje po po po Izraelu odwiedza te wszystkie miejsca albo wiele z tych miejsc związanych z historią zapisaną w ewangeliach i i próbuje zrozumieć zachowania postawę wypowiedzi Jezusa i zjadanie hot nasi w taki poziom bardzo krytycznie jednocześnie bardzo bardzo życzliwie bardzo ciepło i wygląda na to jakby był 1 z tych którzy, którzy próbują Jezusa zrozumie, iż niejako tamten podtytuł tej dzisiejszej debaty czy Jezus był wariatem zupełnie nie odpowiada to znaczy nawet szaleńcem Bożym szaleńcem Bożym, ale szalenie zboże z wariatem nie ma nic wspólnego tworzony jest tez Gorzeli jest do granic ludzkiej wzlotach i Turnau noc trwać nawet tak ten rabin próbuje go nazywać Otóż wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu historiom wcale nie jest jakoś konkretnie określone dla wszystkich każdy może do niego dochodzi dochodzi swoją grą, kiedy możemy możemy się spotkać bez porozumiewawczego mrugania się białkiem możemy mówić o Jezusie z otwartością i wiernością temu kim my sami jesteśmy możemy rozmawiać z jazzu o Jezusie z ludźmi nie wierzą w istnienie jakiejkolwiek konsumenci to będzie na pewno bardzo głęboka rozmowa głębokie spotkanie możemy rozmawiać z wyznawcą judaizmu i wyznawcom islamu i to będzie tu nie będzie kiwanie głowami Choto będzie szukanie prawdy o tym, kim on był i co nam zostawił po wszystkim nam coś zostawiły nawet problem stąd musimy się czy powinniśmy się zmierzyć warto się zmierzyć, skąd ten fenomen, skąd te 6 2  00 0 tomów napisano tylko w dziewiętnastym wieku ich właśnie z z racji tego, o czym już mówiliśmy są w uroczystej wyjątkowości, którą część do wciąż składają nie da się powiedzieć coś takiego, że oto mamy też jest może tak z postacią statyczną łóżkami miałoby jednoznaczną nawet wieloznaczności wahania nowych złóż szczelność jest słuszna kundel to wszystko otwiera go wielki wymienianie przekupniów ze świątyni żywych w Guardianie uczniom, że są inne nie rozumieli i słabego, że tak powiem serca wszyscy wierzyli w myśleniu, a jednocześnie jednocześnie chciałbym kontakty z kobietami i to w dodatku pogadankami jest coś horrendalnego nie ma tutaj żadnej żadnej jednoznaczności niedoszłego chcesz wiedzieć jak motyle są lechiści Top listy klasyfikacyjnej, których 1 z nielicznych postaci w dziejach ludzkości ważnym wątkiem, który ciągle rosła w g jest stworzony z nauczycielem czegoś co jest dla nas 1 z 2 najważniejszych kulturze Zachodu, bo tak nauczycieli w wchodzenia w śmierci Romney 2 takich wielkich nauczycieli 1 przychodzi z tradycji greckiej z filozoficznej stosuj krem też inne wyjście z domu mamy do czynienia z kimś, kto nie wchodzi odważnie o dobrych toczą się odwagą heroicznie, ale wchodzi odważnie w ten oto sposób, że zamieniła w ten sądowy nakaz picia Sykut trucizny pewien normalnie powiedział w oczywisty codzienny porządek, gdy zostanie przypomnę państwu przyniesioną przez strażnika to czworga z trucizną Sokrates pyta strażnik jak mam, żartując dodaje historyk z przyjaciółmi naśmiewają się z tych, którzy go na świeżym posłali w wyniku tego strasznego donosu Heyah momentów w Beach masz pić powoli dwójkami czy mogę też na obiad Prokom pyta Sokrates nie musisz wypić wszystko pójdzie dobrze wymierzony możesz wypić wujkami właśnie wnika do dziś Sokrates jest zatem Jaga to przed przed chwileczką przestaje mówić milczy kładzie się dołożył przykrywa głowę płaszczem i tak odchodzi ze świata w spokoju tutaj zamknięty w pewnej przestrzeni fizycznej więziennym nie okazany światu dopiero portret Platona, który dziś obraz Platona pokazuje nam na czym polegała jak wygląda o tej śmierci to śmieszne wzorzec pogodzenia się w niesprawiedliwym kłamliwym oszczerst w wyrokiem Jezusa mamy coś innego absurd obnażenie wystawienie do ciała na pokaz obciążonego rzeczowo świat długi później jest zaś woła jak mówi pismo ogromne głośnym krytykowana, czyli jest zupełnie zupełnie zupełnie inaczej, ale opowiem ci ludzie hitem ściennego drzewa krzyża w tym z głową przykrytą płaszczem obaj ci ludzie podają na rękę w tej tak ja tu czuje tak myślę o tym w tej chwili, w którym nikt inny właściwy jakoś nie potrafił nam tych ręki budować w 1 z przyczyn, bo w końcu dotyczy innej bardziej drastycznej naszej przygody życiowej i katastrof życiowych jednocześnie w związku z tym ona jest uniwersalna najbardziej są oczywiście inne warstwy chociażby to, o czym wspominał ksiądz Lemański czy to, że drugi zbliżeniu nie jest obok mieszka jest ze mną czy nie to jest złośliwość nosi oczywiście w wersji z PiS wszystkie rzeczy zewnętrzne to, że Jezus zjawia się nowo dramatycznym dramatycznym zdarzeniu prym w czasie przemija godzina świata postać świata jest z tą figurą, od której lub osób zaczyna być inna historia świata co byśmy nie powinny być jesteśmy muzułmanami Żydami, lecz my wyznaczamy sobie różne rejony mamy świadomość, że to nie jest coś co nie zmienia postaci świata przełomu jego radykalnie i zderzenie kultur cywilizacji oraz wyjście z świat w czasach Jezusa był światem niebywałego chaosu niepewności wielkiego w poszukiwaniu nie wchodząc w szczegóły duchowych nowej postaci wiary religijnej nowej postaci tym samym bycia człowieka to dla ziemi w odniesieniu do tego ta jest z taką odpowiedzią, która przychodzi w tym stosownym momencie w związku z tym, ponieważ takie rzeczy jak House jak w momenty zwrotne jak przemijanie godzin światowa się w różnych momentach czasowych w różnych punktach przestrzeni w różnych sprawach zdarzają to w tym momencie odwołanie do kogoś takiego jeszcze gdyby czymś czymś naturalnym judaizm chrześcijaństwo islam to gra świeckość także, bo przecież zderzenie warto powiedzieć o tym nie mówiliśmy zderzenie ze Piłata to pytanie fundamentalne, które wielu w myślicieli liberalnych, zwłaszcza o dwudziestej drugiej połowy dwudziestego wieku Hans Georg gadam Berendt wybitny niemiecki filozof chociażby uważali za pytanie pytanie co znamienne drzwi do postawy oświeconego liberała Piłat trzeciego wieku taka figura, ale mógł to pytanie jest piłkarz postawił dopiero w zderzeniu z kimś, kto był w tym szaleńcem Bożym z kimś innym nie mógł w relacji z kimś innym o tym, zresztą Bułhakow mówił, że to spotkanie przemienia przemienia także Piłata niektóre odłamy chrześcijaństwa chcą w związku z tym chociażby, żeby pilot został świętym nawet nawrócił się zbyt daleko chyba posunięty wniosek, niemniej cieszymy się o tym jest od środy wróciły misie dobroci natomiast w logikę czy w postać ronda, która przychodzi z głębi cywilizacji rację Rosja na rozmowy irracjonalny z Chin z ducha jest jezioro duchy imperium, ale jednocześnie jest duch imperium to nie tylko przemoc nie tylko legioniści, ale również imperium musi być otwarty musi być liberalna w gabinecie niby nic nie przetrwałoby mówi musi jakoś go poprowadzi wierność wizji Gminnego to coś cóż to jest prawda wzrósł o pytanie, wobec którego zawsze w Dolnej będzie wystrzałowy to jednak zapytamy rabina, zanim zostanie prawie nawrócony przez prof. Mikołejko oczywiście ma jednak nie wiadomo jakoś zajęli LOK Wojciech Daniel wkroczy w Lechu już po raz drugi, że tak powiem gorliwego gorliwego inkwizytorzy w swoim liście nie mnie by broń Boże jak karabin rozumiem ten był jednak to zjawisko Jezusa, który jest uważany wręcz przez wielu myślicieli za najważniejszą postać historii w ogóle to jednak jest to fenomen jest to ogromna siła, która trwa latami wzrasta można, by powiedzieć, zważywszy na to garstka uczniów dawno temu w prawo wielkich liczb, mówi że troszkę ich przybyło w nim jak wytłumaczył drabinkę ten fenomen co to jest judaizm zawsze podchodził do tego nawet trochę w sposób humorystyczny, bo z 1 strony jak powiedział, że Jezus pochodzi jej rozpoczął swoją drogę wśród Żydów jej oczywiście taką tożsamość miało nie miał żadnej innej w życiu, by nie pomyślał, że to nauczenie będzie BoJ pójdzie aż tak daleko nawet mówią to, że swoją drogą główną misję to ma wśród tych błądzących owieczek Izrael odpowiedział daje kobiecie, która prosiła o uzdrowienie dla swojej córki poznamy historię, a więc z 1 strony judaizm jak akceptuje, a z drugiej strony oczywiście mówię o tej o tym, obcym o tym co już nie jest częścią naszej tożsamości to świetnie pokazuje oczywiście jak Arabia to Jakub Dybowski na humorze żydowskim w tej świetnej akcji w książce zawsze jest jakiś kawał albo dowcip, który świetnie pokazuje w sposób pomodlić Nomi rasowej żydowskie od innych odniesienie do postaci Jezusa i to jest rozmowa to jest pięknie, bo tam rozmawia ksiądz rabin w tym dowcipie oczywiście szepcząc mówię dorabia na noc u was kim może być chora biedna rabinem, a nie ma jakiegoś Marcela i na nie jest jakiś naczelny rabin, ale naczelny rabin w judaizmie to nie jest jakiś artykuł duchowej to jest bardziej urzędnika urzędnik, więc nie ma tej wartości religijne do tego tytułu, więc rady może być Rapidem, a rabin pyta księdza baki może być ksiądz dalej w umowie mogę być biskupem, a później karabin pyta dalej, a arcybiskupem kardynałem, a dalej to mogę być papieżem, a dalej no dalej już z porad jedno powiaty to jest ta świetna relacja żydowska i lasy i nie masz mówi rabin, a 1 z naszych chłopców to się udało w 2 i pokazuje myślę, że akurat ten dowcip pokazuje Grzybowską relacje wobec Jezusa oczywiście to już nie ma się, bo to nie jest armia, którą wyznajemy i ta religia raczej jest dla nas czasami nawet wrogo nastawiona, ale z drugiej strony podkreślamy, że raczej tak jest z tych naszych, bo potrafił to co nikt więcej nie potrafi, więc z 1 strony możemy to tłumaczyć, że raczej judaizm pozostał jako taka relikwia dosyć wąska dosyć skierowana w sposób etnicznej to o ograniczonej grupy ludzi, która niesie w sobie to doświadczenie z czasów wyjście z ligi, której otrzymanie prawa to chore na Górze Synaj, pozostając w sposób etnicznej religijnej taką samą jednostką natomiast chrześcijaństwo wychodzi spoza et nos wychodzi spoza takiej ramki Narodowy już przemawia do wszystkich narodów i tu nie widzimy żadnych żadnego żadnego problemu każdy ma swoją funkcję każdy ma swoją duchową misję w tym świecie to kiedyś świetnie powiedział 1 z rajskich współczesnych karabinów, że raczej judaizm postrzegana swoje istnienie jako główna siedziba powietrznej jakiś korporacyjny model Microsoftu my mamy różne tzw. słoneczny Kompanii na całym świecie i to jest jak bardzo lubię oczywiście Fed może nie jest tak dzwonimy nie mamy tych dysydentów na pewno itp, ale to jest bardzo się 1 moim zdaniem świetna pozycja, która mówi, że to nie jest obce co robi chrześcijaństwo to nie jest obce co robi islam to wszystko rozpoczyna się z tych samych źródeł wierzymy, że ma swoją funkcję jej swoją rację stanu w Grosseto w zlotego o tanieje przekroczenia tych chwil tomów, które powstały z 19 19 wieku od cielesnych rozlewa się agencja myślę, że szans myślę, że się, że dosyć łatwo byłoby spojrzeć na nas i powiedzieć, że bank każdy z nas ma prawo stworzyć sobie własne wizerunek, bo nowo stworzymy ten wizerunek w spotkaniu z nim w spotkaniu z relacji w ZUS w relacjach o nim mamy 4 relacje Marka Mateusza Łukasza i Jana, ale przecież dobrze wiemy, że właściwie wszyscy, którzy się w tym życiu jest rasowym spotkali z dniem nawet w formie pisanej mamy ewangelie Piłata mamy ewangelie Marii Magdaleny mamy ochotę, by Nikodema no właśnie, więc można, by powiedzieć że, że należy już w jakiś sposób montażu Judasz w myśl, że mogłaby się w ewangeliach księdza Lemańskiego i Ewangelia rabina stosowali Czechowicza mogłaby być Ewangelia profesorami kolejki, bo spotkała się zmienia to nie jest reality nie mówię o nie mówi o Ewangelii, które jest kontrowersyjna mówi o Ewangelii dodaje rozumiem ze spotkania, a za prostacki żart, więc zawrzeć zapis spotkania zapisy wyważenia relacji, nawet jeżeli jest to jest to relacja tak jak tego młodzieńca, który usłyszawszy słowa Jezusa odszedł zasmucony, gdy to jest też relację, którą można na wiele sposobów odczytywać opisywać my nie wiemy co było dalej, ale ten młodzieniec tę relację z Jezusem w jaki sposób mógł jeszcze po wielokroć przeżywać do niej powracać wydaje mi się że znowu są to do słów pana profesora, że to nie był moment w historii, który co zmieniło to jest moment, gdy w, którym pojawił się człowiek pojawił się, że z Nazaretu, który pozwolił spojrzeć na historie, które były przedtem, które były w trakcie jego życia tutaj na ziemi i które będą potem, że spojrzeć w taki sposób, który w, którym człowieka ponosi, który człowiekowi daje dają oparcie czy inne źródła nie dają takiego parcia być może dają ja ja znalazłem w oparciu właśnie w spotkaniu z tą osobą i dla mnie to wielkie liczby, o których pani wspomniała są świadectwem, że jest to spotkanie inspirujące dla wielu przez wieki, więc nie mówię, że to, że to jest argument przekonujący, bo dla kogoś, kto nigdy nie czytały one jej nie spotkał żadnego teologa, ale jakaś 1 z tych historii ewangelicznych do niego dotarła ona ukształtowała jego postawę mówi to to wg mnie znaczy, że to, żeby ta postać pewnie z Nazaretu jeśli był tylko człowiek zdobył niezwykłą człowiekiem, a może był kimś, więc może może wg mnie tego słowa wskazują na to, że my wszyscy jesteśmy kimś więcej niż nam się wydaje 2 2 jego to jego przesłanie pokazuje to tę perspektywę, która nie jest nagrodą, która jest przestrzenią bagażową w dalszej realizacji nie wiemy jak będzie ja nie mówią o tym, że w, że ta, że ta przestrzeń jest jest pewna natomiast on pokazywał, że ta przestrzeń jest dla nas otwarta, a jeżeli jest otwarta to warto się z nią liczyć tak jak warto się liczyć z tymi, których nie widzieli n p. że teraz płyną przez morze Śródziemne do Europy w ich nie widzimy ich przedtem nie spotkaliśmy prawdopodobnie nie spotkamy w przyszłości, ale bierzemy pod uwagę tego, że nie zdążają w tym kierunku Otóż on otwiera oczy wg mnie to jest dobry moment, ponieważ czegoś ważnego nie powiedzie mówiąc o tym, historycznym dzieli się Jezusa, który przekracza historię Otóż musimy sobie uzmysłowić może być, że świat starożytny Grek ów tymczasem pogańskiej czy rzymsko greckiej i innych świadczeń nie był uczulony na czoło 3 5 3 sprawa troski o zdrowie ruszyć o zachowanie jednostki rozprawą tego czegoś co nazywali Grecy o jego aż do jej koniec i pojawienie się w Jezusie, ale jego cierpieniem męka z wprowadzonej tę właśnie wrażliwość to znaczy to, że dzisiaj nie wiemy z to chociażby o budowniczych, a niewidzialnych przecież morze Śródziemne 2 do różnych Wa -li Bach 3 3 czy po to, boczna od tonących torze istnieją rozmaite instytucje w naszej cywilizacji, które włączone są z kuratorium nad człowiekiem cierpiącym to tutaj ma swój słuch zobaczy tu warto przyjść przecież temu historycznie prześledzić również z tej właśnie perspektywy no bo kto mógł, kto mógłby być Heraklesa czy chciała się śpiącego wciąż cierpią krótko mówiąc świat do dawno tego czegoś nie przynosi oczywiście było to coś w obrębie narodu żydowskiego było, bo właśnie zgodnie z tym co powiedział po Arabii w ograniczonym do Bednarz do tego trudno się były reguły postępowania zbliżeniem z własnego narodu tymczasem tutaj mamy do czynienia to zresztą historia niebywałą osoby to niech chociaż, którą się pojawia wielu innych miejscach jest to przekroczenie jedno osób nie tylko drogowa wzrusza moment bo, żeby to ustawić odpowiednich ramach to przekroczenie jedno 100 nie jest wykroczeniem poza Adamem judaizmu ona jest realizacją tego co w torze jest zapisane to znaczy to wykroczenie do do innych narodów do innych nacji nie jest zapisane jest uniwersalną gwarancją tego, iż część widowni nie jest uniwersalizm racją zewnętrzną dla judaizmu redemptorystów o tak wg mnie te są trwalsze otwarcie tego przesłania otwarcie przez Wilda, który pokazuje, że teksty prorockie, że tekst prawa również wskazują na zobowiązania wobec każdego nie tylko wobec 3 wobec narodu wybranego nowo wybrany ma swoje wg prawa szczególne miejsce szczególne obciążenia związane z tym wybrała jestem natomiast ma również zadania wobec tych, którzy do tego narodu nie należą wg mnie jak Jezus nie przynosi czegoś nowego otwiera oczy na to co już jest to jest tak jak wspomniałem o tym, że to jest światło rzucone na przeszłości na przyszłość tak również wrócą do tych książka, której wspomniałem szalony Jezusie mianowicie tam jest taka sama jest to lawinę staje przy przy krzyżu, na którym wisi figura Jezusa i pod spodem czyta fragment lamentacje i czy jest boleści większa od mojej Ion mówi to nastawienie do Jezusa mówię i tyle przypisują sobie te słowa przecież i nawiązuje do Holokaustu było tyle tylu ludzi, którzy nie mogli zdecydować czy przejmą cierpienia czy nie jak, których pozbawiano godności, którym odbierano życie, zanim się ono tak naprawdę rozpoczęło których, których niszczono w znacznie łagodniejszy sposób niż siebie, ale pokazuje, że Jezus nie produkuje tak jak ten tekst odczytałem, że Levin pokazuje, że Jezus nie nie przypisuję sobie tego waloru wyjątkowości swojego cierpienia, bo później 1 z uczniów Jezusa napisze go w ten sposób dopełniamy w swoim ciele udręk Chrystusa znaczy każdy, czerpiąc z i w jaki sposób utożsamia się z Jezusem Jezus jest w każdym cierpiącym utożsamia to znaczy każde cierpienie na morze mieć jakiś sens nie znaczy wcale że, że jest narzędziem, którego moglibyśmy używać my jesteśmy powołani do tego, żeby tego cierpienia było jak najmniej, żeby je to właśnie miałem namyśli mówiąc o tym, że, że to edukacja o tym, że trzeba być wrażliwym dla innych cierpiących wisiało od misiów dzięki niej od widziałby w nauce tego właśnie umierającego ojca Tomcio to ty to tak to na krzyżu to co to w ten sposób ją oczywiście jest to zdrowe, bo ona jeszcze raz przypomnę powiedzenie, że zaprosił go do udziału w jego wieży z Chin to wiąże to na tym polega ten trend ten moment jest to perspektywa inna powiedział powód odtworzyli cynizmu, którym jakże często, gdy zaczynają za 3 rzeszy ich późniejsze pokolenie jego uczniów następców prawnych, czyli to przymuszanie zachodzić, który się odbywało rozmaitymi, którego także, że doświadczony naród żydowski jest jest czymś czymś zgoła moim zdaniem w przeciwnym do dowodu do tego przesłania, który jest zawarty zawarte w zawartym w krzyżu rozmawia z awansu, bo słowo, że to też pewien problem to gdzieś z Rz pisała z wielkim pisarzem, że biskup to gdzieś pies został przed laty wydrukowane przez literaturze na świecie osób z wypowiedziami żyło w jakiejś mierze otworzyłby się w zasięgu bardziej do chrześcijaństwa we mnie nie było zgody dlatego koncepcja mostu, gdyby znakiem chrześcijaństwo był człowiek, który w stołu przy sparaliżowanej niesie swoje nowości, a nie krzywdzi oni krzyż jego pozuje się zgodzić moim zdaniem właśnie tu ten krzyż stoi w tym czymś takim nie należy go, bo w dość jednostronnie Musze przyznać pan Amos OZ zinterpretować i goście w tym znak tylko ze Statystycznego z tak, bo ludzi tylko bólu, który będzie spełniał wyjściowy oto nie o to nie tak Statystycznego czy sadomasochistyczny, o czym mówił nawet o tym co demos holistycznego ujęcia ujęcie prawdy o człowieku mój kot mruczy ja może dodam do tego wątku uniwersalizmu judaizm zakładał zawsze, że robienie ze wszystkich powiedzmy nawrócenie całego ludu tej planety najtańszym to nie jest funkcja i to nie jest rolą judaizmu to oznacza, że ten uniwersalizm będzie stworzony będzie wprowadzony w życie nie poprzez to, że wszystkie narody przyjmą zostaną użyte, aby je zgodnie z tym jak judaizm nakazuje, ale przyjmował tzw. monoteizm etycznych my mówimy o tym, wątku etycznym, której oczywiście istnieje przez wszystkie świętych ksiąg najbardziej najgłośniej odnajduje się w księgach proroków i ta część detaliczna nawet dla judaizmu jest ważniejszy niż ta część rytualnej nie jest to wymagany jest głównym celem judaizmu jak mówili, że w Tychach czy chasydzki rabin czy tak bardzo bliższy FOT wysycha, więc sem za zaproszenie z wolą mówić w mediach celowo Kalisz Turek też reprezentuje bardziej liberalne środowisko w judaizmie, więc cena, ale ten etyczny monoteizm jestem źródłem uniwersalizmu tona słodyczy ze wszystkimi narodami nikomu tego możemy wymagać temu możemy towarzyszyć i nie jestem celem wszystkich nawrócił, że pozostali Żydami spełnia jeszcze z 1 3 przykazań tor tor nie jest i to nie było celem nawet w czasach świątyni w czasach mędrców mi ślinka mu do tym celem, ale raczej akceptacja jedynego Boga akceptacja tej tego wątku etycznego, który istnieje to, żeby pan nie miał tak lekko panie profesorze to powiem, że w z księdzem Wojciechem Lemańskim daleko nie, szukając biskup Hoser również się nie zgodził się zwija to chyba gdzieś wyszła od w tych dniach inny na moment tego co do tego wątku uniwersalizm etycznego to znaczy jakąkolwiek jakikolwiek judaizm nie miało tego zadania, by do siebie przyłączyć koło kolejne osoby nawet nie kolejne ludy narody to jednak trzeba dzisiaj uznać, że głoszenie tego moralnego przesłania jest zadaniem również judaizmu to znaczy jeśli nie będziemy nie będziemy głosić tych przykazań przymierzano go to one nie będą same przez się funkcjonowały w tym świecie dzisiaj nam trochę pomaga wspólnota międzynarodowa, która niektóre wartości ogólnoludzkich je chronić swoim prawem, ale inspiracja również ze źródeł religijnych jest jak najbardziej uzasadnionej oczywiście powinienem się bić w piersi jako przedstawiciel wspólnoty chrześcijan za to, że przez wieki całym myśmy niejednokrotnie zamiast zgłosić to przesłanie próbowali noc w taki mechaniczny, że tak powiem fizyczny sposób tę naszą wspólnotę pomnożyć również, używając przemocy czy to przemocy fizycznej czy to czy to przemocy intelektualnej czy 3 kulturowej i to dotyczyło zarówno Żydów, jaki inaczej wierzących w Chrystusa niż niż to kościół rzymski ogłaszał, ale to dotyczyło również w obcych ludów narodów zamiast głosić myśmy ich inkorporowaniu jakoś nie na miejscu księdza nie był tak bardzo w pierś jest w taki wspaniały niewierzący czy jeszcze żyje historyk matematyki i niewierzący Żyd berliński, który polemizował rozety z tymi nowymi ateistami tak dołki z hukiem ci inni w takim oto pyłku, bo zdaniem tych nowych ateistów religia w wszystko jedno, jaka chrześcijaństwo judaizm islam nawet po, gdyż fundusz są odpowiedzialne za przemoc już przepędzono takie zdanie z w tej polemiki berlińskiego, który się odnosić nie tylko śnieg niekoniecznie tu tego co religijne w sprawach przemocy, o ile mi gotową do kąpieli napisał berliński w swojej książce gazów bojowych broni Pancernej ani drutów kolczastych i wynaleziono w Watykanie i to w kryształach, czyli krótko mówiąc chcę powiedzieć, że wiązek laserowych naszą chrześcijańską krople nowości naszego w tym czasie goryczy ja mam wrażenie, że mamy w sobie wszystko wszyscy istniejemy gaży Głusk dziewcząt trzeci najgłębszy sens gasi mózg wszystko jedno dla wierzących niewierzących pół bieżących jakoś o tym, popycha do dołożyła tu religie są chrześcijaństwu koalicji są tak dużej są tylko w instrumentarium tego gadżetu godnego bywają bywają, bo niekoniecznie z rozterek w każdych skwapliwie sięga po ulubione narzędzie polskiej duchowości narodowej czy kij bejsbolowy na dosyć sobie porządnie działo się taka nieco prowokacyjny konkluzja prof. Zbigniewa Mikołejko kończy fragment dyskusji, która odbyła się w muzeum historii Żydów polskich tematem była tożsamość Jezusa udział w rozmowie wzięli ksiądz Wojciech Lemański rabin wstał z Wojciechowicz i prof. Zbigniew Mikołejko Anna Wacławik-Orpik dziękuję za dzisiejszy wywiad pogłębiony zapraszam za tydzień po dwudziesty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA