REKLAMA

SuperFundusze 2: Jak POIiŚ wspiera bezpieczeństwo energetyczne? Mówi Jarosław Orliński

SuperFundusze
Data emisji:
2017-07-10 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Super w fundusze stąd w jak Hans każdy poniedziałek ostatni jeszcze kilka kolejnych poniedziałków w raporcie gospodarczym po dwunastej 40 nasz cykl rozmów Super fundusze, czyli rozmów o pieniądzach europejskich funduszach europejskich możliwościach korzystania czy też tak jak n p. dziś będziemy opowiadać co właściwie fundusze europejskie zmieniają w Polsce właściwie za każdym razem tak mówimy nawet jeśli nie będzie to prosta informacja o tym kto z państwa na jakiego rodzaju swoje przedsięwzięcia może te pieniądze po zresztą to będziemy budowali obraz tego co się z funduszami europejskimi w Polsce dzieje tak, by nie umknęło od razu przypominam wszystkie nasze dotychczasowe audycje mogą państwo znaleźć na pod stronie tokfm PL
Rozwiń »
Super fundusze na bieżąco warto przeglądać strony fundusze europejskie gov PL tam jest też zawsze mnóstwo najświeższych najbardziej wartościowych wiadomości w studio z pan Jarosław Orliński dyrektor departamentu programów infrastrukturalnych w ministerstwie rozwoju dzień dobry dzień dobry pomysł serdeczne no i jak mam dla pana takie hasło rzucam proszą patrz program operacyjny infrastruktura środowisko, gdybyśmy tak najbardziej ogólnie mi powiedzieć czym jest dla kogo jest przeznaczony, jakie cele ma realizować, tym bardziej, że to sformułowanie infrastruktura środowisko towarzyszy nam właściwie od zawsze, kiedy rozmawiamy o funduszach europejskich myślę, że pan redaktor na początku to powiedział mówi Matys Super fundusze rzeczywiście to Super program z każdego punktu widzenia niż jest to największy nie tylko w Polsce program operacyjny, czyli program, który zawiera największą ilość środków z Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej czy w latach 2 0 1 4 2 0 20, ale jest to największy program infrastrukturalny, który zawiera największym środków też w unii Europejskiej jest to kwota 2 7 4 miliardów euro, więc kwota niebagatelna nawet większa niż 1 alokacja dla danego kraju członkowskim dla całego 1 kraju znalazła się w 1 z listy można zobaczyć jak jest to wezwania, aczkolwiek mamy już dobre doświadczenie, ponieważ w poprzednich latach 2 00 7 2 0 1 3 realizować program operacyjny infrastruktura środowisko trochę większe jeszcze większym zakresie że, choć obszary, ale też kwotowo no właśnie, ale nawet, jeżeli mam taką prośbą, by się pan zgodził ze mną, nawet jeżeli nie do końca było to zgodne z prawdą to przynajmniej w naszej świadomości dotychczas patrząc na matę kolejną perspektywę programista infrastruktura środowisko myślę, że to sformułowanie już znane i świadomości naszych się pojawią kojarzone było z budową dróg autostrad czegoś takiego co my na co dzień widzimy korzystamy, a my z kolei teraz powinniśmy myśleć i dziś będziemy mówić o tym, programie jako o bezpieczeństwie energetycznym jest piekarzem i wcale nie mniej istotny komponent całości się to bardzo ważne, ponieważ zawsze rzeczywiście podkreślamy kwestię transportu rzeczywiście tych środków w programie operacyjnym COS to siedlisko na transport jest najwięcej natomiast warto pokazać też inne obszary, które są ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki bezpieczeństwo energetyczne jest na topie nie tylko od dzisiaj, ale też wcześniej doskonale pamiętam wydarzenia, jakimi są na Ukrainie w ramach negocjacji z zapisów przyszłej polityki obecnej polityki spójności z komisją Europejską udało nam się tutaj uzyskać bardzo duży sukces istotny sukces związany z tym, że to bezpieczeństwo energetyczne ponownie może być wsparty ze środków Unii Europejskiej właśnie program oprócz nich są to siedlisko właśnie dobrem tutaj adwokatem pokazujący w jaki sposób można wykorzystać środki w tym zakresie ból dlatego warto byśmy te kilka chwil poświęcili Tichon in takie 3 pytania szczegółowe powiedzmy opatrzone charakterystycznymi numerami, ale nasi słuchacze coś do tego przyzwyczajeni w tej audycji one nie tylko, podając te specyficzne numery zaraz będziemy oczywiście wyjaśnić w tym, że trzeba, więc na początek chciałem zapytać, jaka tajemnica kryje się pod hasłem poddziałanie 1 3 1 rzeczywiście w emeryci mogą już niejednego o ból głowy tutaj fach doprowadzi natomiast, że chodzi o 1 3 1 rzeczywiście mam do czynienia z wsparcie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej czy też 1 z elementów związanych z bezpieczeństwem energetycznym mówimy tutaj o projektach, które dotyczą budynków użyteczności publicznej przede wszystkim administracji Państwowej proszę państwa to sytuacja wygląda w ten sposób, że przeznaczyć na ten konkurs, bo to jest akurat w ramach procedury konkursowej mieliśmy te projekty głównie wyłaniane to była kwota 8 80  000 000 zlotych musieliśmy znaleźć dodatkowe środki tak dużym zainteresowaniem cieszył się tym konkurs podpisano łącznie 10 6 6 umów warto też podkreślić, że oprócz tego możemy się też jak Polska poszczycić też takim projektem, który wybierany w procedurze pozakonkursowej jest to projekt kompleksowej modernizacji energetycznej w wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce na kwotę ponad 4 9  000 000 zlotych są tzw. duży projekt inwestycyjny, który został przekazany do oceny komisji Europejskiej niezrealizowanych całymi nocami ogrzewane na obszarze całego kraju tu trzeba podkreślić, że to jest prawie 1 4 0 placówek szkół artystycznych w Polsce, więc to będzie bardzo duży też efekt nie tylko energetyczne, ale też społecznościowe, ponieważ będą to głównie obszary małych średnich miast z terenu całej Polski poza tym jest to projekt demonstracyjny, ponieważ w unii Europejskiej takiego projektu nie ma takiego dużego projektu w zakresie efektywności, jeżeli to nam się uda to być może będzie powielany tak myślę, że tak, że nie tylko w Polsce, ale też dobre po projekcji dobry pomysł ktoś powie, który będzie powielane też w innych krajach Unii Europejskiej już dziś cieszyć się dużym zainteresowaniem komisji, gdybyśmy tylko na chwilę tak, że być może to jeszcze nie czas, ale wrócili do tematu jeszcze sprzed trybu poza konkursowego na 1 3 1 czy tam jeszcze jakiś jej będą kolejne konkursy czy ci się nam, że to jest bardzo ciekawy obszar bardzo wdzięczny, ponieważ tak naprawdę tutaj mamy bardzo duże też wezwania do roku 20 2 0 związane z wdrożeniem dyrektywy związane z efektywnością energetyczną w naszym kraju gościł w kontekście administracji publicznej w związku z tym tutaj też pracujemy nad tym wspólnie z naszą instytucją pośredniczącą ministerstwem energetyki, ale też instytucją wdrażającą czy Narodowy fundusz ochrony siedlisk i gospodarki Wodnej nad znalezieniem dodatkowych środków, które będzie można rozdysponować w ramach procedury konkursowe myślę, że niedługo państwo uzyskać informacji szczegóły w tym zakresie i tym bardziej trzeba też śledzić informacje pojawiające się, by być na bieżąco kolejne hasło działamy, jakby poddziałanie 1 4 1 i no tak tutaj też mam pewne Novum w stosunku do perspektywy finansowej 20 0 7 2 0 13 tu postawiliśmy na ograniczone wsparcie dedykowane na zasadzie pilotażu dla tzw. inteligentnych sieci elektroenergetycznych tutaj mamy do czynienia z naszym crash 4 głównymi spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej i w związku z tym postawiliśmy na skoncentrowaniu się na takich pilotażowe działania związane z efektywnymi systemami inteligentnej sieci elektroenergetycznych po to, by też wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce my też zmniejszyć ilość strat energii elektrycznej, które są nam przez Sejm działanie poddziałanie 1 4 1 do zapamiętania wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych to tylko tak brzmi, ale też 3 ma swoje ma swoje ogromne znaczenie to też zrozumiemy ma charakter Pilch demonstracyjny tak demonstracyjnej pilotażowej komisja Europejska, jakie wynegocjowaliśmy ten obszar też wskazała nam na to, że powinniśmy różnego rodzaju szereg działań przeciw września tylko związanych z samą infrastrukturą, ale też rozwiązań prawnych w związku z tym do tego na zasadzie pilotażu chcemy przetestować na przód i tyle ziemi później poprawić, ale rozumiem, że jest po prostu listę projektów strategicznych Jana są tak to takie w przypadku innego działania związanego z bezpieczeństwem energetycznym czy rozwój inteligentnych systemów magazynowania przesyłu dystrybucji energii tutaj mammografią mówiąc o 7 1, a zgadza się, że rzeczywiście mamy tutaj taką listę projektów, która pokazuje, jakiego rodzaju inwestycji mogą być wsparte to są inwestycje przede wszystkim spółek skarbu państwa to trzeba podkreślić 7 1 rozwój inteligentnych systemów magazynowania przesyłu dystrybucji energii to jest też tryb pozakonkursowy też w ujęciu w oparciu o listę projektów strategicznych, ale rozumiem, że tak czy inaczej każdy po pierwsze to są z bardzo duże pieniądze tak, bo to jest gdzieś tam ponad miliard i bardzo duża odpowiedzialność, czyja to oczywiście nasza wspólna, bo mówimy o bezpieczeństwie energetycznym całego państwa, czyli euro, czyli jak najgorszym dla tak jak gdzie znana jak najbardziej nam zależy na tym, że po prostu to projekt dzięki realizacji kosz n p. przesył gazu energii czy energii elektrycznej był mniejszy ich właśnie, bo ja rozumiem tak mówimy być może ktoś mógł pomyśleć no tak mówią teraz abstrakcyjnych rzeczach, ale jeśli wychodzimy założenia, że projekty powiodą się jeśli we wdrożeniach będą zrealizowane to dziś w konsekwencji na każdego z nas będzie miał to wpływ tych oczywiście na koszty tutaj funkcjonowania są w każdego z obywateli i staram się po stażu oraz domowa, więc wielu latach to znaczy z 1 strony to z pewnością dla przemysłu zapewni bezpieczeństwo dosta w gazu czy energii elektrycznej też niebagatelne znaczenie z drugiej strony oczywiście dla odbiorców końcowych czyni też dla domów w całym gospodarzy domowych natomiast z drugiej strony to też niebagatelna kwestia związana z kosztem przesyłu gazu czy też energii elektrycznej, bo w tym momencie dzięki tym środkom, które uzyskujemy ten koszt w tym momencie powinien być też mniejsze, że pan pozwoli chciałbym też wspomnieć kilka słów na temat projektów, jakie tutaj są rzeczy bardzo też realizowane jest tam nie mieć z nimi też kontynuacja rozbudowy terminala LNG w Polsce trzeci zbiornik stoi też istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego projekt i nadal bardzo na czasie oczywiście w zakresie też korytarza północ-południe pamiętam ostatnio mieliśmy w zeszłym tygodniu 30 ty też szczyt grupy państ w państwo 3 mórz i w związku z tym też ten temat był bardzo ważny istotny, więc pokazujemy też kontekst środki na finansowanie tego typu inwestycji związanych z przesyłem energii 3 czy też gazu czy też dystrybucją gazu będą pochodziły, ale to wszystko w ramach pieniędzy unijnych, ale rozumiem, że takie normalne zasady znaczy coś co do tego dołożyć wszystkim oczywiście na tym polega sama polityka spójności my w tym momencie musimy też składkę do komisji Europejskiej przekazać, ale otrzymujemy znacznie więcej niż 8 i stworzymy 3 inne 3 działania poddziałania, których dzisiaj mówiliśmy w ramach programu Operacyjnego infrastruktura i środowisko 1 4 1 1 3 1 i 7 1 i okazuje się, że pod tymi numerami także, nawet jeżeli te nie są pieniądze, po który tak jak drugim najczęściej mówimy przedsiębiorca może sięgnąć to są te działania, które mogą też wpłynąć na to jak my będziemy w nich funkcjonować się bardzo panu dziękuję za spotkania chciałbym bardzo pan Jarosław Orliński dyrektor departamentu programów infrastrukturalnych w ministerstwie rozwoju kolejny odcinek audycji Super fundusze oczywiście w poniedziałek po dwunastej 40 już teraz zapraszam przypominam także, że dotychczasowe nasze audycje można odnaleźć się na stronie tokfm PL Kosznik Super fundusze na bieżąco informacje najbardziej świeże świeże i funduszach europejskich do odnalezienia są na stronie fundusze europejskie gov PL są w punktach informacyjnych w całym kraju także można znaleźć się, więc mają sporo miejsc, gdzie do informacji warto dotrzeć, obserwując to co dzieje się w funduszach europejskich to był to była audycja Super Funduszem Super w fundusze stąd w projekt finansowany ze środków funduszu spójności Unii Europej
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA