REKLAMA

Na czym polega węgierska demokracja nieliberalna?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-07-10 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina naszego spotkania nasz kolejny gość prof. Bogdan Góralczyk dyrektor centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze kłaniam się Nisko tory nieczynnej, ponieważ dzisiaj taka tematyka już tylko 1 po jak pięknie niech pan Fila z modnych ras i trudny język, ale piękne piękne, ale wzrost panie profesorze będziemy rozmawiać się to już pewne nasi słuchacze zdołali się domyślić się o nad dunajskiej Pusz czy nie śmiech jak niektórzy Rozwiń » zdjął reżim Orbána, ale możemy przecież stworzyć się od nazwiska przywódcy Węgier takie zwykłe i są i powiedzieć, że organizm będzie nas dzisiaj interesował byłam w ubiegłym tygodniu pozwoli pan profesorze rozpoczną od cytatu na spektaklu opadanie reżyser Arpad Schilling Węgier, który nie cieszy się poważaniem no co kilku lat są od kiedy Orbán zaczął panowaniem na Węgrzech w swoim kraju i niższe o programie było do niego pytanie w programie do spektaklu oczywiście czy Viktor Orbán zmienił Węgrem czy może pokazał prawdziwą, ale ukrytą twarz większość węgierskiego społeczeństwa i szyling odpowiada ksenofobia ignorancja werbalne lub fizyczna agresja dyskryminowanie kobiet i grup mniejszościowych fanatyzm religijny i nostalgia za autorytarnym systemem w sposób fundamentalny determinują oczywiście naszą wschodnioeuropejską egzystencję, ale Orbán opiera swoją politykę na wszystkich tych problemach promuje zło kultura i złe nawyki on nie zmienił Węgier on tylko wydobył z tego kraju to co najgorsze z siebie samego zresztą też nie zgadza się pan wie pani trochę będę mówił w poprzek Advocatus Diaboli nie ani nie nie będę bronił będę starał się po przedstawiać fakty wychodząc z tego założenia, że w Polsce narobiło się masy ekspertów od Węgier jedni albo Wiktora Orbana w Polsce kochają inni do nich swoją grą gotowi są mu pomnik postawić jeżdżą co jest jedynym przypadkiem w ogóle w całym regionie, że na 15 marca na święto narodowe nawet dzień wybuchu wiosny ludów 1 80 0 czterdziestego ósmego roku 1 z naszych gazet wiadomo, która organizuje z istne pielgrzymki, żeby wspierać Orbana inni jeśli pani takie cytaty przedstawia to ich pani od razu ani wyłączają w ogóle radioodbiorniki nas nie słuchają myślę, że to go w ogóle nie włączyli, ale mogą one nie wyłączyli to prawda natomiast drudzy nel też nie mając wiedzy, by ten język hermetyczny dużych z kolei uważają, że Orbán jest najmniej wcielonym złem, a tymczasem to jest polityk niezwykle sprytny to jest polityk też efektywne, więc udanej proszę zwrócić uwagę, że ma dzisiaj 50 19 6 3 roku się urodził mięsa 5 4 czy 5 lat i już jest po raz trzeci premierem, ponieważ po raz pierwszy był zresztą najmłodszym w Europie trzydziesto czteroletni 9 0 tym ósmym roku po raz pierwszy był premierem do 20 0 2 szybko zresztą wszedł na tę polityczne salony 80, ale zdziwiony, bo wszędzie z 6 lat, że ślub, czyli drugą jego cechą nie dość, że jest efektywny, czego dowodem, że już 3 kadencje i jeszcze zapowiada, że jeszcze za 3 już, by się tak wyrwało, bo następne wybory parlamentarne na Węgrzech są w kwietniu przyszłego roku i mając na uwadze to co się tam obecnie na scenie politycznej dzieje Orbán ma czerwone rany chyba, żeby co się zdarzyło natomiast, ale panie profesorze pan mówi skuteczny polityk tak jasna sprawa, ale oczywiście łatwiej jest wygrywać wybory, kiedy zmienia się ordynację wyborczą tak, by była ona korzystna dla partii danego polityka, czyli dla fitnessu inne łatwo wygrywać wybory, kiedy zmniejsza się parlament, by łatwiej uzyskać większości łatwo wygrywać wybory, kiedy dokonuje się zmian w kampanii wyborczej zakaz płatnych spotów w telewizjach komercyjnych ograniczenie czasu reklam w mediach publicznych tym ograniczeniom oczywiście nie podlegają wystąpienia n p. ministrów na rządu węgierskiego zmniejszenie możliwości finansowania kampanii przez partie i t d . no oczywiście manipulacja wyborami jest oczywistą oczywistością na Węgrzech znowu nie tak ja mam inną narrację i Węgry są kośćcem z mojego kośćca będzie to sam jest moja droga ojczyzna jak w tym roku na Węgrzech byłem czterokrotnie za ile tam znowu jadę pije to jest kraj mi bardzo bliski i na pewno mocniej, ale niekoniecznie emocjonalnie do tego kraju odchodzę, chociaż na pewno tak no bo te związki nie są bardzo silne Viktor Orbán niewątpliwie może powiedzieć jak chyba 1 z nielicznych, jeżeli niejedyny premier państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak król francuski państwo to ja to znaczy, że bez niego nie byłoby nowego systemu dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że kiedy ponownie w 20 10 roku w kwietniu doszedł do władzy tata na co zostaną podane na tacy fakt, że on nie dali mu tę władzę na tacy socjalni ludzi, którzy łamali rano wieczorem w Łasinie Ferenc Gyurcsány premier w 20 06 tuż po wygranych wyborach w miesiąc później miał takie spotkanie nad Balatonem w wewnętrzne dla socjalistów, a więc socjaliści to wynieśli Jeślinie służy socjalne, chociaż ta opcja osoby jak ja to nawet wiemy, kto do budowy dokonał tego przecieku przeciwnik ówczesnego premiera zwleka z wewnątrz własnej partii i Viktor Orbán poczekał przez lato po to, żeby uderzyć i wyprowadził na Węgrów na ulicy to jest 20 06 roku akurat była rocznica 19 5 6 okrągła pięćdziesiątka i wtedy Viktora Orbana rozpoczął działania poza parlamentarny zresztą, czego u nas się nie je nie on też był niejako akuszerem ruchu o nazwie Jobbik mianowicie, kiedy w 20 0 2 roku przegrał wybory socjalistami nie pogodził się z wynikiem najpierw po tych wyborach zniknął na kilka miesięcy ze sceny politycznej a gdy wrócił to on rzucił hasło ojczyzna nie może być propozycji co było początkiem jego jego przeciwnicy mówią populizmu i wtedy rozpoczął organizowanie tzw. model kolor, czyli węgierskich kół patriotycznych, które atakowały aktualnie rządzących i Wells doszło do zimnej wojny domowej tak to należy nazwać, która trwała 8 lat no krotnie wygrywali znęcał i że lali socjaliści i inna nieszczęście dla tych socjalistów oni pobili rekord świata to moje Copyright mianowicie politycy we wszystkich kampaniach niemal wszystkich państwach, obiecując co niemiara, ale węgierscy socjaliści, a konkretnie pierwszy premier Leterme dzieci spełnił wyborcze obietnice, spełniając wyborcze obietnice, że nie tylko trzynastka czternastka już 1 5 Davey wypłacie rocznej mówiono no oczywiście rozwali budżet i Węgry były już zadłużony i ciemne psychicznie zdołowany przed wybuchem kryzysu 20 0 8 roku niewątpliwie najciężej w regionie zniosły kryzys finansowy roku 2 00 0 zlote władze na tacy, czyli leżała na ulicy, ale pan profesor powiedział bardzo ważne zdanie państwo Toya może powiedzieć o sobie Viktor Orbán tylko, że za tym hasłem stoi monarchia absolutna taka, a tu jest władza absolutna dlatego, że kiedy przyszedł już do niepodzielnej władzy uzyskał kwalifikowaną, czyli konstytucyjną większość wciągu niespełna 2 lat zmienią konstytucję gruntownie, uważając zresztą w tej nowej konstytucji zapisał, że okresu 1 9 4 4, bo wtedy dopiero weszli Niemcy na Węgry wcześniej to było państwo osi natomiast do osiemdziesiątego dziewiątego to tak jakby luka prawna była i powstała nowa konstytucja w odwołująca się do wartości chrześcijańskich, która zmieniła system polityczny tak naprawdę Viktor Orban w ramach Unii Europejskiej wyprowadził państwo w sensie instytucjonalnym prawnym konstytucyjnym z Unii Europejskiej, dlaczego dlatego, że podważył podstawowy kodeks wartości, na których Unia jest zbudowana to są tzw. kryteria kopenhaskie, że jest demokracja państwo prawne jest gospodarka rynkowa jest ochrona mniejszości niż w państwie prawnym jeszcze jest coś co 8 zapożyczyli my Europejczycy od Amerykanów część scen, ale wszyscy, czyli system równowagi kontroli imię z reguły opowiadamy nasi eksperci od Orbana też, że trójpodział władzy to nieprawda, gdyż cieńsze balans jest równoważenie się władzom ważenie się, ale jeszcze więcej nie tylko egzekutywa władza wykonawcza nie tylko legislatywa parlamentarna nie tylko Trybunał, a więc władza sądownicza a, ale też silne społeczeństwo obywatelskie, którego się nie oczekuje i nie wyrzuca się organizacji pozarządowych, a w tej chwili no może do tego dojdziemy pod koniec audycji jest wojna z Georgem Sorosem i wreszcie niezależne od rządu media jeśli natomiast ci to podważa Orbán podważył wszystko w podporządkował egzekutywie wszystkie pozostałe 4 gałęzie i organizacje pozarządowe szykuje media podporządkował rządowi jest jedno tak naprawdę radni opozycyjnej 1 stacja telewizji Wojciech obywatelskiego nie ma, bo nieliczni zadeklarują, iż część ma korzyści z tego, że Orbán rządzi ona zależna jest bierna zaczął w ogóle od ustawy medialnej może pamiętamy prawda, kiedy to był wielki huk, kiedy przygotowywał, bo to nie tylko konstytucja, ale tzw. szorstką lek. Religa zaczął od ustanowienia dnia jedności narodowej, który może, by nauczyć grać na Węgrzech jest rocznica podpisania traktatu stryja Laurie bon na Węgry są krajem zranionym bardziej jeszcze niż Polska ale zanim Motyl rząd obalą panie profesorze to dokończymy, jakby pan nazwał ten system polityczny ten ustrój, który Orban stworzył od 20 10 roku jak to nazywam systemy Morgana niektórzy mówią reżim o reżimie Orbána sam Orbán definiuje to natomiast jako demokracje nie liberalną to znaczy, że nie ma tego systemu przecen balans, ale chcę podkreślić, że kiedy 2 lata temu była z wizytą na Węgrzech pani premier pani kanclerz Merkel to on w trakcie konferencji wspólnej prasowej Viktor Orban powtórzył, że buduje demokrację liberalną na co panie Merkel wzruszyła ramionami mówi jak i nie nie znam ja nie wiem, o co w ogóle chodzi natomiast kiedy Orbána przyparli dziennikarze mogą nic innego systemu to okazuje się, że to jest Erdogan, że to jest Putin, że to jest to są Chiny no, więc to już nie są z naszego punktu widzenia żadnej mierze demokracją to są już autokracji nie i w tym sensie jest tutaj jest problem to kolejny wątek, który pan profesor już rozpoczął kończy się pierwsza wojna światowa traktat z tria nią, które bardzo krzywdzi Węgry i była to krzywda kara nieproporcjonalna do winnych, bo można tak dzisiaj stwierdzić 2 3 terytorium 1 3 ludności poza nowym państwem no właśnie Węgry zostały rozczłonkowane czy we wszystkich państwach ościennych włącznie z Austrią Burger landzie też jest mniejszość węgierska oczywiście największa z tych mniejszości to jest Siedmiogród toż to na terenie Rumunii, a tam jeszcze jest enklawa proszę sobie wyobrazić 900 km i 9 5 0 takie są znaki drogowe od Budapesztu wjeżdża ani cynikiem w rytm, które z ról w krainę serwerów górali węgierskich, którzy mówią starą piękną angielszczyzną to nawet jajek parę dni od gender to się staje w węgierskim nacjonalistom, bo to pokazuje, że rzeczywiście jest problem, że Węgrzy zostali rozdrobnienie imamy problem węgierski we wszystkich państwach ościennych najsilniej zaznaczony Rumuni i Słowacji, bo tam na 5 i z kawałkiem milionach mieszkańców 600 700  000 są Węgrzy południowy pas Słowacji to jest ciągle węgierscy kolorystyczne oczywiście jest dwujęzyczny prawie 100 lat minęło od tego momentu w warzelni wciąż jest żywa to jest bardzo żywe i to było podstawą ją z nową rewizjonizmu i polityki zagranicznej Węgier admirała od jego w okresie międzywojennym to trener rewizjonistów na wpakował weń granie w naturalny sposób do innych rewizjonistów, którzy się sprzeciwiali ustaleniom pierwszej wojny światowej, czyli traktatowi warszawskiemu najpier w weszli objęcia Mussoliniego, a potem samego Hitlera liczyli, że Adolf Hitler Pomorzanina zaś Kazimiera co nas terytoria na mocy tzw. ustaleń wiedeńskich znaczną część tych terytoriów odzyskali tylko kosztem takim, że po drugiej wojnie światowej mocarstwa wielkie, gdy w traktacie w Paryżu czterdziestego ósmego roku powtórzyły, bo Węgry w trakcie drugiej wojny światowej były po stronie państw osi mówił pan panie profesorze, że ten okres od czterdziestego czwartego do osiemdziesiątego dziewiątego 90 tego roku nie istnieje albo został uznany w sferę tej nowej konstytucji stworzony przez Orbána za niezgodny z Węgier czy został wymazany gumką jak rozumiem, ale też Węgrzy nie przyznają się właśnie tego okresu od lat trzydziestych, kiedy zaczęli współpracę z Hitlerem do roku czterdziestego czwartego prawda zmienia aktualnie w tej chwili jest wielka debata, ponieważ Viktor Orbán po raz pierwszy otwarcie pochwalił adm. Mike grosza, choć jego jako wielkiego męża stanu co wzbudziło konsternację i wyróżnić tendencje faszyzm Jonsson, ale kwestie antysemityzmu znam admirała, choć jego w końcówce, kiedy już weszli Niemcy, czyli 1 9 marca 19 4 4 roku rozpoczyna się masowa wywózka Żydów węgierskich do Oświęcimia głównie ponad 400  000 to są rządy najbardziej brutalny węgierskich faszystów są, ale się jego ręce Analysis strzałokrzyżowców testerzy i Miłosz Kieres Leszek ten sam nosił Zastal ZU zresztą za to powieszonych czterdziestym szóstym roku uciekł obronie, ale go złapali na terenie Austrii Niemiec przywieźli i skazali słusznie natomiast to nie jest dobry myślę moment, żeby powiedzieć, że to często porównujemy dane w Polsce i Węgry i tylko bratanków, ale też i rządy aktualne warszawian panie profesorze niech pan dokończy ten wątek dotyczący tej zmiany, która zaszła, bo dom terroru, w którym niani byłam, o którym czytałam, w której hut, którym pan profesor z pewnością był i widział, ale podobno w ten sposób ta wystawa jest skonstruowana, że te lata od lat trzydziestych do roku czterdziestego czwartego, kiedy Węgrzy zaczynają negocjować z aliantami traktat pokojowy, bo wiedzą, że Hitler przegra wojnę, więc zmieniają front silnie zaczęli od znaczeń było tylko były próby Rumuni, którzy dokładnie w tej samej, ale oczywiście Adolf Hitler się dowiedział wpadł w Schaubühne w Chrobrzu na zadane Diana i 1 1 synu srogiego zginął w wojnie ze związkiem Radzieckim w tajemniczych zresztą nie wdając się w szczegóły dokładnie chodzi o to, że wkraczają hitlerowcy i tworzą marionetkowy rząd Ford jego wywożą, a kolejny przychodzą już wcześniej faszyści i będą terroru pokazuje te historie ME, bo wtedy zaczęły się wobec Węgrów represji nazistów ze strony nazistów pokazuje historię, że właśnie ona startuje od czterdziestego czwartego roku, kiedy do biednych umęczony naród węgierski padł ofiarą hitlerowskich Niemiec w związku z tym chciałem się dowiedzieć się, dlaczego ta zmiana następuje dom terroru otwierał na zwieńczenie swojej kampanii 20 02 roku sam Viktor Orbán tak to jest prawda natomiast 3 lata temu przez całe wakacje mieliśmy ruch oporu społeczeństwa obywatelskiego oczywiście elit tylko liberalnych i stołecznych wokół pomnika na placu wolności w centrum Budapesztu tam jest ambasada amerykańska tam jest też pomnik Ronalda Reagana tam jest o dziwo, można znaleźć jak się szuka popiersie adm. Gorkiego, chociaż wcześniej tego nie eksponowano tam wreszcie jest pomnik, który przetrwał bohaterom armii radzieckich, która panu Bogu świeczkę diabłu ogarek lotami jest i do tego dodano pomnik bohaterom w węgierskim ofiarom drugiej wojny światowej i taka alegoria była, że niemiecki chce powiedzieć coś, czyli Jastrząb, ale cytuję najeżdża niewinnych Węgrów, czyli próba wymazania z własnej odpowiedzialności za kolaboracji współ nas za Holokaust za zbrodnie na Wschodzie i to wzbudziło niesamowite emocje i liberalnych kręgach i również, że dużej społeczności żydowskiej niemieccy Żydów na terenie Węgier wyczyścili, ale niejaki Raul Wallenberg i parę innych osób udało się nie dokończyć całej czystki to znaczy Get to budapeszteńskiej przed, a u i w efekcie dzisiaj na terenie Europy Środkowej największą synagogę żywą i to znaczy bardzo działającą społeczność żydowską mamy na terenie Budapesztu to jest to, że nie zdążyli po prostu, ale niestety Węgrzy kolaborowali zresztą w tej chwili przedmiotem takiej debaty jest książka o tytule orgia w języku węgierskim tylko się ukazała o tym jak zwykli ludzie prosto z ulicy przekształcają się bez jeśli się na to pozwoli myśleć, że książkę natychmiast należałoby przetłumaczyć na język Polski, bo pewne mechanizmy są niezgodne z niezmiennej pokazują, że jeżeli masz przyzwolenie można iść dalej dalej bardzo mi się teraz Viktor Orbán panie profesorze, mówi że te wybory w polityków lat trzydziestych i początku czterdziestych były właściwie wcale nie godne potępienia tylko słuszne niezasadne to co się dzieje a dno po pierwsze, rzeczywiście jest polityka historyczna taka jak rozumiemy ją i w Polsce wstajemy z kolan żyjemy historią ani przyszłością, chociaż mam jest bardziej powiedziałbym zorientowany na przyszłość wizji Orban dokonał się nie tylko zmiany konstytucji i nie tylko zmienił system polityczny ustrój państwa, bo tak to należy nazwać tośmy już ustalili oni wręczyli w dawnym oględzinach w ubiegłym GLS legislacyjną prawda już tam dodaje, że na przepisy usta w w ciągu 1 roku, żeby tzw . ustawy o około konstytucyjne, żeby całkowicie zmienić realia literalnie zostały zmienione natomiast tym, a w ramach tej zmiany konstytucyjnej ustrojowej dokonano też zupełnie moim zdaniem to na własną odpowiedzialność mówię zupełnie nowego podziału nowej stratyfikacji społecznej społeczeństwa węgierskiego jak bardzo, ale to bardzo bronił się, żeby mówić o używać pojęcia Węgrzy, bo nie ma 1 dzisiaj Węgra jest 5 kategorii Węgrów w mojej ocenie to myślę, że jest niezmiernie ciekawe, bo to inaczej się rozkłada w Grabowie zmora ze pierwsza kategoria to jest rząd 2 2 i pół 1 000 000 osób na 1 0 milionowe społeczeństwo to jest Fides rządząca partia jego akolici, ponieważ cechą tego reżimu czy systemu Orbána jest centralizacja, a nawet nacjonalizacja i skupienie pełnej władzy w rękach egzekutywy tonie ministrowi mała rada ministrów rządzi tylko silni sekretarzy stanu w kancelarii premiera drugą najsilniejszą sobą w państwie niewątpliwie jest Janos Lazar, czyli szef kancelarii premiera to oni rozdają karty i tej kancelarii premiera podporządkowaną nawet samorządy, czyli łatwo policzyć, że jest około 2  000 000 ludzi, którzy egzystencjalnej nie zależą od tej władzy i będą jej bronić, tym bardziej że Viktor Orbán to jego innowacja, ale to jest dla mnie też, że definicja populizmu następująco sformułował definicję jak szukać zwolenników dzielimy społeczeństwo na elity i naród naród w samej definicji jest pojęciem szerszym niż elity umizgów bijemy się do narodu, a nawet zatrudnił mnie niejakiego Arpad Arpada harmonia, który chodził po pubach po karczmach i wysłuchiwał siedzą lub co lud mówi po to, żeby dostosować politykę rządu do tych społecznych oczekiwań to jest dopiero kwintesencja populizmu natomiast elity z natury rzeczy są mniejsze z samej definicji, bo to są elity można je przestraszyć zignorować albo kupić i kupić jak i jeśli jesteś z Fideszem Tomasz środki europejskie zamówienia publiczne etat wsparci środki na reklamy Jeślinie jesteś to masz problem zaraz zamierzam brać sobie sam będzie nie aresztuje mycie nie oczekujemy tylko nie istnieje, ale lokalne struktury Fides oczywiście dbają o to by osoby, które sprzeciwiają się w polityce Orbána miały trudności ze znalezieniem pracy, bo oni muszą się też wykazać, że są godni tych apanaży, które mają, czyli mamy grupom 1 warstwę z tych 5 dróg Marcie kreacja w druga to jest oczywiście opozycja rozumiana no tak i jak by podobnie do polskiej liberalną postkomunistyczną socjalistyczna u nas niestety poszatkowana skłócona i nie przedstawiająca alternatywy programowej nad czym można ubolewać i ona jest wąska i głównie w Budapeszcie, bo na Węgrzech jest powiedzenie Budapeszt Wiedeń jak, czyli jest Bóg da też 2 pół 1 000 000 ponad mieszkańców 1 4 4 spore społeczeństwa żyje w Budapeszcie, a reszta to już jest prowincja drugie największe miasto Debreczyn ten stan 2 5 0 300  000 mieszkańców więc, gdzie tu porównanie wobec tego mamy liberalną opozycję po uznaną i nie zda nie jest trzecia szacujemy ją, na jaką liczba dla mamy 2 2 i pół 1 000 00 0 członków partii współpracujących z awarią to ta druga to jest kilkaset tysięcy Marsylii następnie jest coś, o czym w tej chwili dzisiaj głośno w polskich mediach i z tymi w cudzysłowie ekspertami od Węgier, którzy się ujawnili mianowicie ta jest nadal tendencja, maszerując a, czyli o 2 tej normalnej grze tak powiem opozycji anty vide SOS jest nurt faszystowski i spadek po komunizmie i inni to nie tylko po traktacie strzelaniu to jest bardziej nawiązanie do tria non i to jest nawiązanie wprost dostaną się go do odstrzału krzyżowców i to jest partia Jobbik, a jeszcze na prawo od niej e -sąd Hungary liści mchu ruchy i zupełnie czysto faszystowski i to oni teraz stworzyli małą partyjkę, wokół której pokazujemy, że prawdziwym Morawy faszyzm jest też możliwy jest w naszym regionie ile siła liczy Nissan to już druga najsilniejsza w tej chwili siła polityczna na Węgrzech w sondażach jest stracił ostatnio, ale ma 2 8 3 2 % tych ról w tym przedziale, a Jobbik ma 14 16 proc, ale zapytałam o kategorii, bo to nasza trzecia kategoria trzecia, czyli to są ruchy post faszystowskiej drogowa czystość czwartek, jaką cieszą się popularnością rosnącą in May co więcej cieszą się popularnością wśród młodzieży jeszcze do tego trzeba dodać, że od momentu dojścia Viktora Orbana do władzy w 20 1 0 roku Węgry 10 milionowe opuściło ponad 500 ponad pół 1 000 000 ludzi głównie młodych, czyli była z wczoraj Solanus bardzo duże exodus zbadane socjologicznie i to oczywiście najbardziej operatywni znający wykształceni wykształceni, czyli na zewnątrz, a ci, którym się nie powiodło szli do Jobbiku wcale nie do fi des czwarta kategoria, której w Polsce jako takiej nie ma natomiast są węgierskie społeczności poza granicami kraju, którym Viktor Orban dał czynne prawo wyborcze, że i w tym USA jej nie ma co Hitler na nim dzieje 9 5 % głosowało na drugich wyborach 20 1 4 roku Fides uzyskał mniej głosów, a jednak też utrzymał w konstytucyjną większość tylko dzięki głosom tej diaspory, ale też na rozwój gmin takie różne manewry i manipulacje przy przeliczaniu, że zwykła większość rodzin w Eurolandzie i zmieniono kryje, że doszło też nieco inną datę jeszcze to to jeszcze odrębny temat i wreszcie piąta najbardziej zaskakująca, ale największy obóz moim zdaniem 4 0 4 5 % społeczeństwa to jest obóz apatii najpier w kradli socjaliści i zrujnowali kraj, a teraz radną jeszcze bardziej obecna władza i dochodzimy w ten sposób do innego fenomenu, którego w Polsce absolutnie nie ma można go nazwać fenomenem Wealth Fund, czyli miejscowości, w której Viktor Orbán jako młodzieniec się wychował jest wieść o około 70 km na od Budapesztu wizji Anny tam Viktor Orban najpier w po utracie pierwszej roli pierwszego premierostwa 20 06 odbudował swój dom zbudował praktycznie na nową a kiedy doszło do władzy to zbudował tam Akademię piłkarską imienia Ferenca już Kasia i pełno krwisty stadion kryty drewniany wyglądający trochę z zewnątrz jak kapliczka, a teraz buduje się tam wielką halę sportową i -li ne w ślad za tym Burg wcześniej sołtys wsi, a później burmistrz miasteczka jej niejakiej, więc miejsca Rosz jest już publicznie znaną postacią wcześniej był takim drobnym biznesmenem, który zajmował się instalacją gazową sąsiednich wioskach, ale zapoznał się z Viktorem Orbánem i nadzoruje rozwój tej miejscowości jest już w tej chwili w piątym najbogatszym Węgrem na liście na listach rankingowych i są lojalne będzie się bogacił w związku z tym zaczyna się mówić była taka dochodzenia owa dziennikarka była już niestety 2 lata temu zmarła Krystyna w Walencji, która napisała 2 wybitne moim zdaniem książki 1 nazywa się sura, czyli Winobranie, bo ona udowodniła, że nie tylko ten ma miejsce Jarosz, ale i o liście, więc Viktora Orbana i małżonka Viktora Orbana zajęła ogromne winnice stąd pojęcie syrenki, czyli Winobranie, bo to do tego nawiązywało, że wzbogacają się wszyscy ci, którzy z o Wiktora Orbana współpracują nachodzić i dochodzi do niebywałej nie tylko centralizacji władzy, ale o oligarchizacji całego społeczeństwa, czyli młodych od dolara Orbána z butli powstali wielcy oligarchowie, których znamy z nazwiska i 2 z nich tenże wspomnianymi starość jeszcze jest drugi była kiedyś taka znana wytwórnia filmowa, ale jeszcze z Peszką pilotem piłkarski może pani słyszała witają Videoton rejs nie mam najmniejszych gwarancji jest uznawany za też summum podstawiony, że to oni robią pieniądze dla rodziny czy dla samego premiera, który w zeznaniach podatkowych oczywiście, mówi że majątku nie ma muszę zapytać pana profesora o tę ostatnią kategorię AM politycznych obywatelskich zombie, czyli ludzi apatyczne bierne hełm pewnie bym żyjących swojej prywatności nie interesujących się życiem publicznym i jakiś czas temu znana filozofka węgierska Agnes Heller tak inny mówiła tak wywodząc apatię z tego co działo się na przełomie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych w Rumunii w Polsce nawet Czechosłowacji przełom dokonał się dzięki wyraźnej woli obywateli u nas natomiast obywatele siedzieli przed telewizorami, a wszystko rozgrywało się ponad głowami, dlaczego więc mieliby teraz bronić zagrożonej konstytucji Węgrzy nigdy nie nauczyli się je szanować jest im obojętne co o nim napisano i my wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni tu jest dużo prawdy ja od dziesiątek lat mieszkam z Węgrami wiele lat tam pracowałem jestem związany bezustannie tam nieźle jak i nie mogę powiedzieć tak, że Węgrzy nie jako naród, chociaż zastrzegłem, że dla mnie nie ma w tej chwili 1 kategorii Węgra, ale Węgrzy jako naród zawsze nie mieli zbyt silnego z życzeniami wspaniałej elity wybitnych naukowców wielu noblistów głównie w naukach ścisłych natomiast mieli słabe społeczeństwo obywatelskie, a dla Polonii, bo byli zawsze społeczeństwem feudalnym jest taka książka i o moją postać osobistość Paul and Why not my też byliśmy pańszczyzny u nas zaborcy znoszą je tutaj wie pani jakiś serial na Węgrzech się cieszy największym powodzeniem jako w pełni zrozumiały chłopi na podstawie im Władysława Reymonta, bo to było odzwierciedlenia w tamtejszych problemów dylematów oczywiście 20 30 lat temu nie w tej chwili, ale to im rzeczywiście podobne z i Węgrzy od Franciszka Józefa od oczekują dobrego wujaszka dobrego cara dobrego władcy, który zaliczył, jeżeli zajmie taki był Franciszek Józef takie jak i kapcie w takie kalosze przed orgii już takie kalosze zdecydowanie przed Janos Kadar do dziś w wielu sondażach najpopularniejszy angielski polityk nie może jego okresu rządów rzekomo nie było i to zaczyna robić Viktor Orbán to znaczy ja zabrać wszystko załatwili, a Vandamme mniejsze podatki większe podatki wyższe nie ma ci dopłacali energii elektrycznej go na to jest jedno wyjaśnienie drugie jest takie, że Węgrzy nie miałem nie mają tego z ruchu samoorganizacji niezwykle elity nam zazdrościły, że w Polsce wybuch fenomen tej wielkiej Solidarności na Węgrzech niczego takiego nie było tam był klub dyskusyjny wokół podziemnego sami z datą mało nazwie bessy ile mówca i to wszystko, ale też komunizm był u nich bardziej brutalne niż u nas najpier w był bardziej brutalne, o czym potem był bardziej liberalny Viktor Orbán na tym skorzystał, bo przed i jako dwudziesto sześcioletni młodzieniec na mównicę i wygłosił Ruscy do domu, a teraz jest problem, że tych ruskich zapraszam, bo w domu do powiem państwu pełną gębą mówiono odciąć od tej przemianie Viktora Orbana Viktor Orbán 1 0 i Viktor Orban 2 0 też możemy powiedzieć jest polityczna liberalnego 3 Neo antyklerykalnego i anty Radzieckiego antyrosyjskiego nacjonalista konserwatyzm zdobył Luis da tak jak radzą już dawno swoim kolegom znajomymi na Węgrzech wydajecie przemówienia wystąpienia Viktora Orbana z okresu, kiedy był liberałem, bo to jest totalne zaprzeczenie tego co on w tej chwili robi to jest jedyny polityk Europejski, który robi grille z CIT w takie porozumienia i umowy podpisuje nie do końca też transparent ne może dlatego od domu chodzi o Sylwii z Władimirem Putinem miał w lutym wizyta Putina pod koniec sierpnia informuję państwa rzezi Władimir Putin będzie kilka dni na Węgrzech ponownie nogą Władimir Putin jest nie tylko pianistą coś mi niedawno widzieli, ale też źródło com jako człowiek wielu talentów wielu talentów jako przyszły przewodniczący tam rosyjskiego związku dżudoków przyjeżdża na mistrzostwa świata w latach także żurawiami kieruje Łodzią podwodną raz w tym kontekście nie dalej jak dzisiaj na Uniwersytecie moim rodzinnym warszawskim mieliśmy otwarcie konferencji poświęconej Europie wschodniej i oczywiście była mowa o niedawnej wizycie Donalda Trumpa i wystąpił minister Szczerski którymi zachwalał koncepcję Trójmorza już podkreślają, że to nie jest międzymorze w innej na końcu języka, bo mówił, że podstawą tej koncepcji ma być spójność i w ten sposób, jeżeli stworzymy spójny 1 organizm to uda będziemy mieli podmiotem, a nie przedmiotem w rozgrywkach wielkich z Brukselą rzecz jasna ma duże wątpliwości co do tego, dlatego że po pierwsze, Viktor Orbán na ten szczyt nie przyleciał po drugi dzień wcześniej jako minister spraw zagranicznych oczywiście, że to słowacki piłkarz Jarka pojechał do Moskwy i podpisał w dzień przed wizytą trampa tu w Warszawie porozumienia kolejne gazowe zgasną Orbán nie ma idei on ma interesy absolutnie ma tylko interesy w Azji i kieruje się również część tego też w Polsce nie ma on, mówi że on prowadził kielecki dziennikarz, czyli strategię otwarcia na wschód to znaczy, mówi że opłaca, że zachód jest rozdziela zmiennie kompetentnie, a już biurokracja Europejska oba zresztą oddajmy ten zachód jest mu bardzo użytecznym uczynił z niego głównego wroga no właśnie komisja Europejska międzynarodowy fundusz walutowy oraz umiejętnie to scedował na niejakiego Jarosława Kaczyńskiego na Polaków talibom jesteśmy na pierwszy front, gdzie się udało natomiast co robi swoje no i teraz w grupie Wyszehradzkiej jak przejął kierownictwo 1 lipca to się aż dziwne, że w polskich mediach nie było, jakie było pierwsze spotkanie premierów grupy Wyszehradzkiej budapeszteńskim z panem Sisi prezydentem Egiptu 1 z tych kluczowych autokratów, o których możemy mówić, czyli tak będzie wyglądała współpraca Wyszehradzka w najbliższym czasie wizyty Putina tutaj rozmowy, a to z Erdoganem, bo niedawno Orbán tam był, a to z panem rosyjskim, a jeszcze no bo to północ się zbliża, a od trzeba coś się ciekawszego powiedzieć naszym słuchaczom to na Węgrzech po istnieje powiedzenie azyl i dalej aż tyle azerski morderca siekierą w Wilnie na początku lat dwutysięcznych jej państwa kaukaskie głównie chodziło o Gruzję, ale wszystkie inne zapraszaliśmy jako NATO byliśmy już my Polska Węgry członkami NATO na warsztaty partnerstwa dla pokoju my przyjechali wojskowi z Azerbejdżanu i z Armenii na 1 nocy w czasie tych warsztatów oni mieszkali w lewo oczywiście bałwan wojskowych barakach żołnierz azerski przyszedł siekierą zażądał łóżku Ormianina no i oczywiście został skazany siedział w więzieniu Viktor Orban doszedł do władzy w 20 1 2 roku dotąd Polacy akurat wiedzą, bo ludu od przedwiośnia, że w okolicach Baku to są jednak złoża naftowe duże nie, informując nawet swojego ministra ówczesnego spraw zagranicznych podjął osobiście decyzje wypuścić tego mordercę na nic tego nie mówił azer Bartosz oczywiście poleciał na lotnisku witał go prezydent Azerbejdżanu i czerwony dywan od razu odczyt chyba pułkownika dostał, a był tylko żal mi majorem armii awansował, a oczywiście Ormianie zerwali praktycznie stosunki nie naprawili zgodzić się to też jest odmiana LS dziennikarz drugi taki przykład, kiedy Viktor Orban, który dobrze i sprawnie mówi Anna po angielsku i dobrze się porusza po korytarzach brukselskich niekiedy pojechał do Kazachstanu Astany to przed kamerami telewizyjnymi, ale to się nie przedostało poza język angielski sędzia no wreszcie jestem w kraju, w którym czuje się dobrze, a nie jestem zszokowany tak jak w tej ohydnej Brukseli, gdzie ciągle mi dokuczają, czyli wrócił do korzeni no bo Węgrzy gdzieś tam stamtąd z tamtych stepów do Europy w 08 09 . stuleciu naszej ery przyśle skoro powiedzieliśmy o pierwszej twarzy Viktora Orbána od drugiej twarzy Viktora Orbana to jaka będzie trzecia twarz Viktora Orbana moim zdaniem ona jest już dla mnie jasna to znaczy, że on zawsze się dostosuje do oczekiwań społecznych do większości, czyli to jest klasyczny populizm z bardzo dużą domieszką nacjonalizmu legitymacja nie rozumiem wygra kolejne wybory to w kwietniu 20 18 roku, aczkolwiek jestem bardzo ciekawy proces i on też tłumaczy jeśli mamy jeszcze tyle czasu mamy, dlaczego się pojawiła Tramino faszystowska organizacja może warto powiedzieć Otóż Viktor Orbán wokół siebie ma kolegów z akademika ze studiów to jest żona to jest osoba, która na laptopie napisała nową konstytucję i do tego się przyznała boi 3 tygodnie temu konstytucję napisali LF 5 radni uchwalili ją szybko uchwali jest tak, że w święta Wielkanocy, czyli Wniebowstąpienia czy zmartwychwstania prawda w domach wszystko symbolikę no i w tym gronie rządził, ale jedno z osób, z którą był akademików, ale i innych to nie jest niejaki lania Szymeczko, którego Orbán jeszcze w latach dziewięćdziesiątych nazwał za najzdolniejszego w całej naszej grupie, kiedy jeszcze byli liberałami i proszę mi czka sparafrazował znany z kąpielą w biznesie porzekadło kupujesz tanio sprzedaję drogo jest podstawa każdego biznesu, ale czynić, aby konsultował dodał 1 element kupujesz tanio czy to będą winnice czy kamienice czyjejś własności czy firmy podstawia się swoich ludzi do ministerstwa oni pompują przez kilka lat środki i fundusze publiczne, żeby przetargi wygrywać i pod koniec kadencji sprzedajesz z dziesięciokrotnie z bogatym człowiekiem i tak i silniczka i Orbán i to jest właśnie ta wspomniana przeze mnie jak Krystyna opisała tak dochodzeniowe dziennikarka referencji jest na wszystko to opisała natomiast w 20 15 roku ku zdumieniu całej opinii publicznej na Węgrzech doszło do gwałtownego rozłamu między Orbánem naszymi ciężką i Szymeczko, które nigdy nie zabierał głosu publicznie do dziś nie zabiera niedawno dosłownie parę dni temu dopadł go reporter, a ten się z koszem płot do do pobliskiej piekarni to mało ten dziennikarz tym koszem nie oberwał, bo nie było w ogóle rozmowy, czyli nie chce rozmawiać natomiast wtedy wybuch brutalnymi słowami zaatakował premiera i doszło do gwałtownego rozłamów wśród 2 najbogatszych Węgrów jak się ocenia i wszyscy spodziewali się, że to jest koniec Viktora Orbana z i proszę skojarzyć fakty w myśl luty 20 15 rok, a w kwietniu na Węgry zaczynają przybywać uchodźcy Fides już normalne udział w dół w sondażach opinii publicznej i Wojas sza rów no jak manna z nieba dla Viktora Orbána nie tylko dla Viktora Orbána także oleje z najlepiej, ale on to wykorzystał on postawił mur i uważa, że jest to tej pory był politykiem europejskim natomiast ten rozłam okazał się trwały i malarz niemiecka długo się wahał, a Lech wiosną tego roku w zasadzie już zimą tego roku powiedział, że jedyną partią, która ma realne szanse pokonania Viktora Orbana jest Jobbik i zaczął Jobbik wspierać materialnie i na całych Węgrzech teraz jak pani pojedzie, więc wojna plakatowa 1 jest sponsorowana przez rząd druga przez się mieć Jobbik, iż okładają mnie nie tylko w mediach również na plakatach teraz drugim elementem tej układanki jest to, że jej Jobbik idzie w kierunku centrum, żeby mieć większe zaplecze, żeby mieć większy elektorat w policji najbardziej skrajni już naprawdę ujawni faszyści uznali, że to nie jest ich polityka i zaczęli się samo organizować w ten sposób powstaje, jakby szóste wcielenie Węgrów, o których dzisiaj rozmawiamy rozumiem, że kolejne wybory Viktor Orban wygra, kiedy zaczynały się te zmiany w ordynacji to były techniczny premier Gordon Bajnai mówiło o nich tak wybory będą wolne, ale nieuczciwe czy jak rozumiem teraz będzie podobnie wybory będą wolne, ale nieuczciwe to znaczy nie będą transparentne nie będą przejrzyste poza tym Viktora Orbana może zrobić praktycznie wszystko z nim na jej co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ ma wszystkie narzędzia i władzy i pieniądza w swoich rękach dlatego powiedziałem może powiedzieć państwo to jak i nie ma nadziei dla Węgrów mięsnym są nadzieje są następujące, lecz jeśli nie liczymy na nasz mikst i partii Jobbik to wiosną tego roku doszło do jeszcze 1 na otwarcie jeszcze 1 frontu Viktor Orbán lubi otwierać front i walczyć na nich stąd jego hagiografia, bo tak należy nazwać w wykonaniu WIG oraz Janke, że to jest napastnik rząd musi być ciągle atakować, a nigdy się nie przejdzie do obrony i zaatakował Donald organizację najpier w fundacje międzynarodowe norweską później już wszystkie uczelnie, które mają pieniądze z zewnątrz naliczono takich 2 8, ale wszyscy doskonale wiedzą oni wiedzieli, że chodzi o Uniwersytet środkowoeuropejski założony w 19 9 1 roku przez multi miliardera pochodzenia węgierskiego Tobiasz Rosiak moich odpowiedzi na to kiedy chciano w mówiąc potocznie wyszło dać ten Uniwersytet z Budapesztu po raz wtóry w rządach Orbána pierwszy raz to była ustawa o cenzurze internetu i dostępie do internetu oraz, który tysiące głównie młodzieży wystąpiło na ulicach powstała nowa partia o nazwie momentu, czyli wykorzystująca potrzebę chwili zobaczymy co z tego wyniknie, bo coś się wyłoniło i nie była całą wiosnę tego roku, a mówiłem, że jeździłem w tym roku w 2 wielokrotnie kampania kolejna plakatowa sponsorowana przez rząd, a liczą Kurek robił selfie zastopuje Brukselę, żeby nie było tych kwot uchodźców do nas przyjeżdżający i po raz pierwszy w ramach tego ruchu protestacyjnego na tych plakatach było przekreślone zastosujmy, ale nie Brukselę tylko Orbana Fidesz jest album Putina i ruskich, a więc w tym sensie być może 8 zlotemu, lecz ruchliwi na 3 zmiany natomiast w tej chwili toczy się bardzo brutalna i to jest praktycznie na rozmowę kolejną kampanię i w Ankarze do Przemyśla 8 i która ma jeszcze inny wymiar i warto by kiedyś do tego myślę, że tu wrócić, ale teraz już za chleb północ panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę niech nie nie chcesz mam wrażenie, że trochę tak chętne, by w prof. Bogdan Góralczyk dyrektor centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem ostatniej godzinie poniedziałkowego wieczoru w radiu TOK FM bardzo dziękuję panie profesorze oraz zmierzyć się Krystyna miała je rysy impet i jest za kratki bank i z USA, ale teraz proszę przetłumaczyć, że Paul podziękowałem bardzo ładnie podziękowali życzymy dobrej nocy ja również przyłącza się do tych życzeń dobrej nocy za chwilę informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA