REKLAMA

Walki Wikingów, czyli jak powstała Normandia

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-07-10 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM akt na początku są wyprawy połówce znienacka najechać zrabować co się da reszcie spalić prędko wrócić do siebie, ale z biegiem czasu ta filozofia ulega zmianie może, dlatego że worki można i owszem, gdyby ktoś miał taką właśnie fantazje zapakować ziemie, ale już nie terytorium wtedy przychodzi czas na podbój i kolonizacja wikingowie najeżdżają północne Wybrzeża zachodniej Europy od niemalże 100 lat ich długie łodzie dobijający do brzegów budzą Rozwiń » zasłużoną grozę walczą z nimi kolejni Francisco monarchowie i Karol wielki Ludwik pobożny Karol łysy mam mniej szczęścia zdobyty przez wikingów Paryż musi wykupić za bagatela 7 00 0 funtów srebra od tej pory dobrowolne daniny na rzecz rogatek wojowników właściwie nazwijmy rzecz po imieniu haracze stają się faktem Malikiego nie opłaca się wracać do domu najpier w tylko zimują na obcej ziemi od mniej więcej pod koniec dziewiątego wieku zaczynają się osiedlać my na karku kolejny władca franków Karol trzeci Prostak który, jakby tego było mało toczyć też musi bój o koronę z równie możnym ambitnym rodem z Robertem nów wojna domowa jest długa męcząca jeśli nie możesz pokonać wroga uczyni z niego swojego sojusznika nadać wikingom ziemię, którą i tak już mają lepszą okazję uczynić z nich obrońców rubieży przed najazdami innych niechcianych przybyszów ze strony nowej sojusznika w walce z konkurentami do tronu ruszają rozmowy z władzą Normanów Rolchem najpierw eros przyjmuje chrzest później otrzymuje lenno ziemie przy ujściu Sekwany niegdyś gród Galiński później rzymskie miasto wreszcie arcybiskupstwo runął spalony przez Normanów już dwukrotnie teraz staje się stolicą Księstwa przetrwa ono niemal 30 0 lat jest 3 lipca 900 jedenastego roku z Radia TOK FM nad nami jest już prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobrze to państwo dobrze to pani, zanim o założeniu Księstwa Normandii, którego rocznica dzisiaj będziemy świętować to chyba musimy zacząć naszą opowieść mniej więcej pod koniec ósmego wieku, kiedy to ludność skandynawska przeżywa boom demograficzny w co do tego boomu demograficznego nie jesteśmy całkowicie pewni choć najdawniejsze źródła teksty mówiące o średniowieczne Germana ach, tych skandynawskich rzeczywiście uważają Skandynawii za kraj i obfitujący w ludzi tak płodny, że tym się właśnie tłumaczy kolejne Exxon dusz, z czym odpły w ludności z tamtych terenów, bo trzeba pamiętać, że wikingowie i nie są pierwszą, ale raczej można było powiedzieć ostatnią falą ludów którzy, które wychodzą opuszczają Skandynawię i zasiedlają tereny położone w barze na południe Europy dość przypomnieć gotów, którzy w Skandynawii przywędrowali najpier w na tereny Polski jak się wydaje obecnej Polski pierwszej siedziby po wędrowaniu Skandynawii pewnie były gdzieś w okolicach ujścia Wisły, ale to dawno dawno temu jeszcze w epoce starożytnej wracając do toru nie jesteśmy pewni czy rzeczywiście w tym 07 08. wieku dochodzi do jakiegoś boomu demograficznego na terenie Skandynawii być może tak być może nie nie mamy ani wystarczającej liczby wiarygodnych źródeł pisanych na ten temat ani w tyłach logiczne też nie potrafią nam pomóc w ocenie wiarygodności tych tłumaczeń, które wydawały się współczesnym ósmą dziewiątą wiecznym ludziom Europejczykom nowe jedynym logicznym wytłumaczeniem było ich dużo, więc szukali swojego miejsca, gdzie indziej wydaje się, że w bardzo znacznym stopniu za urzędówki wikingów wyprawy wikingów podboje wikingów rabunki wikingów odpowiedzialne są procesy, które skądinąd pewnie z jakim się rozkwitem demograficznym musiały też być związane, ale procesy w UE prowadzące do budowy wczesnych państ w na terenie Skandynawii na terenie Norwegii Danii późniejszej Szwecji, gdzie są 2 ośrodki i państwowe i że budowa tych wczesnych państ w przez pierwszych władców skandynawskich wiązała się z centralizacją władzy w jednych rękach jednak w rękach 1 rodziny 1 króla i mówiąc kolokwialnie nas ze wzrostem pewnego zamordyzmu to znaczy z podporządkowaniem władzy lokalnej dynastii jarosławskiej królewskiej kołdunów gorzowskiej, bo w językach skandynawskich w języku skandynawskim wczesnośredniowiecznym tego króla nazwano Konon wiem to zresztą jest słowo pokrewne naszemu wszczęciu zmuszała niepokornych tych, którzy nie chcieli się podporządkować zwierzchniej władzy tylko on gra czy Jamala czekolad do szukania sobie innego miejsca poza Danią poza Szwecją czy poza Norwegią i taki jest m. in . jak się wydaje w przypadek owego rolnictwa czy hal w fakcie czasem używa się zmieniał Loch czy wolno to jest zdetronizowany forma co, do którego pochodzenia nie jesteśmy pewni źródła średniowieczne i do niedawno jest też scenografia podzielała ten pogląd sądził, że było Duńczykiem było to spowodowane głównie tym, że większość ludności skandynawskich, które zasiedliła tereny, jakby tu powiedzieć wokół ujścia Sekwany, dlatego że nazwa Normandia jest nazwą późniejszą ich wiąże się właśnie z owymi wikingami, których nazywano w Europie zachodniej noc manii ci ludzie północy, więc to dopiero od ich czasów można mówić o Normandię Otóż większość tych, którzy zasiedlali te już używajmy tej nazwy no Woman no man 2 pochodziła zdaniem było tam też trochę Norwegów, ale mniej więcej w stosunku 3 do 1 była przewaga liczył w stosunku do Norwegów współczesna historiografia skłania się za noc skłania się koncepcji również poświadczonej za własne niegrzeczny że, ale mniej chętnie czy mniej niewiarygodnej w średniowieczu, że Wolf musiał opuścić Norwegię i wygnany z niej przez pierwszego króla Zjednoczonych Norwegii Haralda Pinto Włosek i że w no i swoje dość długi, zwłaszcza na owe czasy życie ważył około 7 0 lat co we wczesnym średniowieczem jest wiele rzeczy jest życiem doprawdy matuzalema owym spędziło na wędrówkę w rozmaite rejony północno-zachodniej Europy ja się wydaje początkowo jego aktywność łupieżczych, bo on po prostu zebrał wokół siebie drużynę tak jak robili inni tego rodzaju wodzowie pojedynczy wypra w wikińskich początkowo jako 1 z pomniejszych wodzów, bo oni się też łączyli ze sobą pod przywództwem jakiegoś wybierze w nich mniejsze jednostki czasu mija rola początkowo buszował po Wyspach brytyjskich zresztą warto dodać, że od najazdów na wyspy brytyjskie aktywność wikingów się rozpoczęła, bo pierwszy najazd 70 0 dziewięćdziesiąty czwarty na klasztor na wyspie Lindisfarne potem to mu jakoś nie przyniosło wielkich sukcesów chyba, bo zmienił orientację geograficzną zaczął uczestniczyć w najazdach na Galibier, czyli na zachodnią część imperium karolińskiego w te najazdy na gali, czyli dzisiejszą Francję ówcześnie co się nazywał królestwo zachodnich franków rozpoczną się w roku 80 0 czterdziestym pierwszym, a na PL i rzeczywiście trwają przez kilkadziesiąt lat z w gruncie rzeczy nie powstrzymanie i wiemy, że on występował jako 1 z pomniejszych wodzów w czasie długiego oblężenia Paryża przez Normanów z lata 8 8 5 8 8 6 Bono trwało kilka miesięcy i to drugie oblężenie para zostało przez franków zwycięsko odparty, dlatego że lata osiemdziesiąte to są początki miał po kilkudziesięciu latach Frankowie dzięki rozmaitym działaniom podejmowanym przez władców zaczęli im uczyć się zwycięsko walczy z Normanami wcześniej było całkowicie niemożliwe to znaczy wikingowie byli po prostu zbyt szybcy za szybko się pojawiali rabowali i za szybko znikali, że można było wytoczyć Miss w polu w pierwszym Caroline głów, które odniosły zwycięstwo militarne NATO z wikingami był ludzik trzecim wnuk Krausego, o którym już była mowa w UE i o którym powstała nawet pieśni bohaterska znana z pieśnią ludzików po prostu Ludvig Lindgren on niestety dla katolików przynajmniej niedługo po tej bitwie zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku to znaczy spadł z konia i rozpoczęła się epoka rywalizacji o tron zachodnich banków, które też już pani redaktor wspomniała w dostępie do audycji, dlatego że Karol trzeci prosty ten, który nagrał golfowi tereny wokół miasta było było w momencie, kiedy na wymagali jego poprzednicy z dynastii Karolingów małym dzieckiem niż w w sytuacji nieustannego zagrożenia i najazdami z niskimi uznano, że na nie jest możliwe nieodpowiedzialne powierzanie władzy królewskiej mówiąc współczesnym językiem przedszkolakowi i bez tego zawodnika Arkowi wynieśli na tron bohatera zwycięskiego dla franków nieudanego dla wikingów oblężenia Paryża za 8 8 5  0 8 6 ówczesnego hrabiego Paryża Odona, który stał się pierwszym z królów dynastii, którą później to już od imienia jego najpierw ojca potem jego brata nazywano Atenami, a którzy w 10 0 lat później zostali od przy Banacha 1 z jego cienie potomków, bo samochody nie pozostawił po sobie potomstwa męskiego od 1 z kolejnych przedstawicieli i dlatego duch Hugona kapitana zwanej Cup trenerami i rzeczywiście kolejna dynastia, która będzie po narodzinach panowała we Francji dodajmy, że to jest też, że ten moment, kiedy dynastii Karolingów tak przecież świetna idea ta, która rzuciła podwaliny pod nową cywilizację mocno słabnie rządy Karola prostaka będą bardzo nieudane skończy zresztą żywot w niewoli na panowanie Karola prostaka jest w skomplikowanym okresem to znaczy, że wbre w pozorom i wbrew jego przydomek Korwin do niego wcale tak bardzo nieudolny władca wyznaczono odniósł sporo sukcesów jest jego przydomek zaczniemy od niego po łacinie, ale w Rosji kompleks, czyli prosty i po prostu co wcale prosty po prostu co wcale nie musi oznaczać prostaka, czyli kogoś gburowatego nie wychowanego w głupkowaty tego, choć jako takiego starał się go przedstawić pierwszy kronikarz Normanów właśnie i to nie bez związku z 1 z jego sukcesów nie bez związku z kolanem czy Wolfem być może oznacza to po prostu człowieka prostego w znaczeniu prosto dłużnego no może niezbyt skomplikowanym myślę, ale z całą pewnością uczciwego i postój unijnego Carlitos tak po pierwsze w bezpośrednim związku w naszym dzisiejszym tematem jest władcą, któremu udało się powstrzymać skutecznie i na zawsze ataki Wikińskim przynajmniej na północną galeria, dlatego że one jeszcze trwały na południe dla jej na Wybrzeżu Atlantyckim w następnych latach trochę też nic, kiedy na Wybrzeżu nawet śródziemnomorskim, bo tam się wikingowie zapuszczali, ale udało mu się powstrzymać skutecznie ten najazd Wikiński na północną Francję dzisiejszą nie tylko dzięki zawartemu 11 lipca, a więc jutro będzie okrągła 1 10 0 szósta rocznica zawarcia tego traktatu teraz nie tylko dzięki traktatowi Sęk Les Reed, ale także dzięki wcześniejszemu zwycięskiemu życie wdzięki wcześniejszej zwycięskiej bitwie z Normanami pod Fart, w której głównym dowódcą ze strony na Majewski był właśnie Rolf LOK, a głównymi dowódcami, a Robert brat Odona tego, który początkowo zajął tron za czasów, kiedy Karol post tak było w małym dzieckiem i książę Burgundii i w tej bitwie wojska dozwolona zostały pokonane co prawda kościół francuski, zwłaszcza kościół miasta Ryszard twierdził, że oprócz 3 niekwestionowanej rzetelności wojowników Branki niskich zasług w tym zwycięstwie miał też biskup czarter im sama Najświętsza Maryja panna, ponieważ biskup Schalke miało w owym czasie to jest najwcześniejsza wzmianka o istnieniu tej relikwii wynieść na przedpole miasta Schalke i obnosić, bo Kusia Pater cudowną relikwie, jaką była koszula Najświętszej Maryi Panny niższy ta ręką ludzką i wykonana z 1 kawałka materiału trudno jest nam sobie wyobrazić sposób w racjonalny, ale cudowne nic nie mają do siebie, że są cudowne, więc mogą być wykonane z 1 kawałka materiału Inieście ten komu ludzką, a co więcej koszula, w której którą Najświętsza Maryja panna miała nas jest w połogu i innymi słowy była to nie tylko relikwii Najświętszej Maryi Panny, ale też czytelnika jest to logiczna, bo to w 2, kiedy maja nosiła też tych testów, że nasz świat i ten wątek jest zresztą podjęty przez owego pierwszego kronikarza Książąt Mantui, w którym wspominałem Dudu na scenie konta, który również temu przypisuje zwycięstwo franków po 3 latach, dlatego że głównym zadaniem budowana jest zgłoszenie o wielkiej chwały Książąt Normandii pokazywania ich nie byli wspaniałymi władcami zwycięskimi wodzami, ale także z bliska ml krwi i t d. toalet istnieje założyciel tej wielkiej wspaniałej dynastii Książąt Ammann i został pokonany w polu to mogło się do stać tylko w wyroku Bożego w owych czasach Wolf był jeszcze poganina i trzeba powiedzieć, że w następujący w ciągu tego samego roku zawarty przez Karola prostego traktat z Wolfem oddaje to maluchowi jego nowa Mano we władanie obszar hrabstwa trzeba tutaj dodać, że hrabstwo jest w czasach Karliński z jednostką administracyjną jak dzisiejszy powiat województwo hrabstwa rolą ze stolicą duchową, czyli 1 z najważniejszych portów na miast portowych w Dolnej seks ani w normalny na dolnym biegu Sekwany, ale w zamian za obietnice po pierwsze rezygnacji ze wszelkich najazdów dalszych na północne na dwunastą galerię, ale też obrony tego terytorium przed wszelkimi wrogami w, a zatem również przed innymi najazdami wikingów co wolno chętnie przyrzekł, bo od tej pory bronił własnego władztwa po to w drugim warunkiem jest przyjęcie przez uwolniona chrześcijaństwa są również czyni przyjmuje nowe chrześcijańskiej nie, a Robert żeni się chyba z córką tak ożenił się na co najmniej i przynajmniej formalnie ta z córką Karola prostego Gizela en formalne, mówi że formalnie dlatego żona miała wtedy między 4 5 lat i wobec tego od nas w zapewne to małżeństwo zostało skonsumowane w ciągu następnych latach, ale do tego jeszcze drugą, ale droga daleka niż skądinąd wiemy, że następcy Nolana nie wywodzili się z tego małżeństwa z czy nie byli potomkami Karola prostaka byli tym potomstwem z małżeństwa, które Real w za zawarł z córką hrabiego, by nie innego miasta na terenie późniejszej Normandii, który zresztą został przez kinomanów zabity w czasie oblężenia tego miasta pochwalił pan prof. Annę na plan Karola prostego, czyli podarować wikingom ziemia, którą i tak już posiadali albo najeżdżali uczenie się z nich sojuszników w walce z konkurentami do tronu i z innymi przybyszami, którzy mieliby ochotę eksplorować te ziemie, ale był to plan, który wymknął się spod kontroli, o czym oczywiście Karol Prostak i nie mógł wiedzieć w 900 jedenastym roku, który zamknął się spod kontroli no powiedz, że w roku 100 0 sześćdziesiątym szóstym po zaczął wymykać spod kontroli o wiele wcześniej, dlatego że każdy Prostak nadawał, ale na wzrostową, a on i jego następcy podporządkowali sobie o wiele bardziej rozległe terytoria to znaczy w sumie kilka lub kilkanaście dawnych hrabstwa Carroll niskich tworzących dzisiaj region Normandia w sumie odpowiadającym obszarowi podlegającemu kościelnej jurysdykcji arcybiskupa o były 2 fale osadnicze pierwsza ze zwolnionym druga w latach 60 dziesiątego wieku w i rzeczywiście rola jego następcy, zwłaszcza w jego syna, a potem jego wnuk Richard długi mieli 3 i rusza pierwszy stworzyli bardzo potężne Księstwo terytorialne i jedno osób 2 3 najpotężniejszych w obszarze całego Królestwa Francji, którego książęta mogli pozornym potęgi z powodzeniem rywalizować z kolorem o o od książęta można też powiedzieć że ich pozycja różniła się też na korzyść po wielu innych Książąt terytorialny, dlatego że tak jak król i powoli traciło władzę wewnątrz swojego Królestwa na rzecz nowych Książąt terytorialnych i 1 z nich z był książę Normandii tak książę Normandii jedno przepraszam tak książęta terytorialnie powoli tracili władzę w swoich Księstwa na rzecz swoich wasali, ponieważ Normandia została przez swoją dynastię założona na zasadzie podbojów, choć rzecz to ci wszyscy ludzie ci wszyscy wasalem byli od Książąt o swoich wozów o wiele bardziej zależni niż lokalna jest okazja na pozostałych terenach Królestwa Francji ponadto znajdowali się jedno na obcym terytorium i tylko utrzymanie jedności politycznej zapewniało im przetrwanie w morzu żywiołu to co najmniej obcego może nie od jego czyn z całą pewnością nie otwarcie wrogiego, ale jednak była to ludność napływowa i obca i bez tego książęta Normandii dysponowali bardzo poważną potęgą polityczną zarówno na zewnątrz jak wewnątrz własnego Księstwa, ale do pierwszych do pierwszego zachwiania się tej pozycji wewnętrznej w Księstwie książę Normandii dochodziły w pierwszej połowie wieku jedenastego za czasów małoletnie ości Wilhelma zdobywcy który, wstępując na książęcy po pierwsze jako mały chłopiec ośmioletni po drugie do owego czasu, czyli Norwegowie i Duńczycy Skandynawowie, którzy tworzyli elitę polityczną Księstwa Normandii zdążyli się zasymilować z arystokracją Królestwa zachodnich banków całkowicie onanizować do tego stopnia to znaczy nauczyli się języka w romańskiej atak będącego autorytet tej gałęzi języka osmańskiego, z którego powstał później język staro francuskie do tego stopnia, że mogą Wilhelma po to, żeby poznał język w skandynawskim trzeba było wysłać na głęboką prowincję Księstwa Normandii, dlatego że wolą nic się tym językiem nie posługi o, więc okrzepli w roślinie w ciało politycznej elity całego Królestwa i wobec tego zaczęli księciu pokazywać pazury i zapragnęli wzorem swoich kolegów z innych miast terytorialnych również budować własny własna terytorialny Wilhelmowi dzięki jego wybitnym talentem politycznym udało się tę wewnętrzną opozycję złapać i utrzymać bardzo silną władzę w Księstwie Normandii częściowo dzięki pomocy ówczesnego króla Francji Henryka pierwszego trzeba tutaj dodać że, o ile wolno, choć przez Woolf i a jego pierwszy następca wierzchem dłoni miecz byli pozostawali sojusznikami Karola prostego i on i jego następców o tyle już wnuk Adolfa przeszedł na stronę Robert synów 3 dni później rzeka tynków i zapoczątkował okres między stuletniego bliskiego Sojuszu politycznego wewnętrznego między Robert cenami dłużnika z Indiami, a książęta mina marki i m. in. w imię tego Sojuszu chętnych pierwszy pomógł w Filharmonii młodemu wówczas jeszcze 2 0 letniemu zaledwie o pokonać w bitwie pod wale dżin wewnętrzną opozycję to jednocześnie oznaczało koniec tego Sojuszu katyńską na Majewskiego, bo pozycja firma stała się na tyle silna, że kapitanowie zaczęliśmy go obawiać, a do, a ambicje Wilhelma rosły duże i w ciągu 2 0 lat po uzyskaniu pełni władzy w Normandii nadszedł ów rok 100 0 sześćdziesiąty szósty, kiedy Wilhelm zdobywca zdobył koronę węgierską wcześniej zgłosił do niej pretensje zgłasza od razu brał pensję Jon zgłaszał do niej pretensje m. in . na podstawie pokrewieństwa to znaczy książę Normandii nawiązali też od przełomu wieku 10 11 . kontakty dyplomatyczne z ówczesnym dworze angielskim należy dodać, że druga połowa wieku dziesiątego czy może nawet cały wiek dziesiąty to jest pierwszy okres wielkiej świetności monarchii angielskiej, która jest naszą bogatą i wspaniałą dzięki pokonaniu koninianki są pierwszej fali najazdu wikingów w na człowieku 09 10 . ale na przełomie z kolei 10 11 . wieku następuje kolejny kolejna seria najazdów wikińskich na wyspy brytyjskie nim to zbliżenie między Anglią anomalią ze strony angielskiej jest próbą nie chcę przez to powiedzieć, że świadomość siódmego powtórzenia, ale próbą powtórzenia manewru, który wykonał niespełna 10 0 lat wcześniej Karol prosty to znaczy ówcześni króla Ubu królowi angielscy liczą na to, że dzięki Sojuszowi skrzyń z książętami Normandii udajmy się powstrzymać najazd wikingów ze Skandynawii dochodzi do małżeńst w pomiędzy obiema dynastia mini na podstawie owego pokrewieństwa poprzez zawarte małżeństwa Wilhelm zdobywca rości sobie prawa do Korony angielskiej ponad 10 0, kiedy dynastia anglosaska traci to on w 2 w drugiej dekadzie jedenastego wieku to jej niektórzy z jej przedstawicieli udają, że na wygnaniu romans i właśnie m. in . jest to ostatni król angielski z dynastii, ale dla stron nie ostatni anglosaski, ale ostatni z dynastii w UE seksu Edward wyznawca, który rzekomo w zamian za pomoc w odzyskaniu tronu rzekomo miało przy obiecać zimowi zdobywcy sukcesywnie po sobie, gdyż sam był bezdzietny sam był bezdzietny, choć w owym czasie nie był jeszcze żonaty on się ożenił dopiero po co mnie Nathana angielskiego w 100 0 czterdziestym trzecim rzeczywiście nie doczekał się dzieci z tego małżeństwa z Lechem bardzo aktywnie uczestniczył czy też wręcz ingerował w politykę wewnętrzną angielską za czasów panowania Wilhelma z czasów panowania Edwarda wyznawcy m. in . dlatego że bank wydawca wciąż szuka jego poparcia przeciwko wewnętrznej może nie tyle opozycji co przeciwko można mu powodowi Good wina, które aspirował do rządów w Anglii i Rzym wizę kontaktował się zarówno z Edwardem jak też z przedstawicielami rodu Godwina w tym saldem czy też Haroldem, a go Wilsonem, który przynajmniej wg wersji Lemański miał złożyć przysięgę na Litwie, że uznaje Wilhelma za prawowitego sukcesora tronu angielskiego i wobec tego, kiedy Edward wyznawca umarł w roku 100 0 sześćdziesiątym szóstym, a Witan, czyli zgromadzenie możnych angielskich wybrało na króla Haralda Wilhelm mógł ogłosić niezależnie od tego czy to była prawda czy nie, ale w to wierzyli przynajmniej Normanowie ogłosił Haralda krzywoprzysięstwo i ogłosił, że za krzywoprzysięstwo uznał Haralda także papież i posługując się co wiemy sfałszowaną bullą papieską wyruszyło na wyprawę, której celem było zdobycie tronu angielskiego z rzekomym błogosławieństwem papieskim pod sztandarami papieskimi Harald był w tym częstszej sytuacji Zorza Magnuszew on tak, że zmagał się z 2 najeźdźcami, ponieważ jazda wierzchem zmagał się z naturą to prawda do końca jeszcze tylko o hazardzie, któremu udało się zwycięsko odeprzeć na północy najazd Norwegów, a potem trzeba było przemaszerować na półkę, a potem trzeba było po zwycięskiej bitwie pod sam Stamford Bridge, że trzeba było szybko maszerować na południe i tak można było powiedzieć można było powiedzieć, że pan Bóg klub natura daje mu pewne szanse, bo tak jak pani przed chwilą powiedziała Wilhelm zda zmagał się z naturą to znaczy z nie pomyśli innymi wiatami, które Spychały okręt normandzkim ku brzegowi i kilkadziesiąt dni czeka go tak tak nad brzegiem co dało hal dolin możliwość dotarcia na południu do Południowej Anglii w odpowiednim momencie no ale wzbić się pod Hastings out przegrał z dość ciekawy moment, bo były 2 klatki i jedno okazała się fałszywa druga była prawdziwą pierwszą, że zginął Wilhelm, która przebiegła przez cale Paulę musiał zdjąć hełm, żeby pokazać, że żyje w ich jest w pełni sił i włada mieczem powstrzymać nadludzkim wysiłkiem uciekinierów po części już rzuciła się do ucieczki i druga plotka, która okazała się prawdą, czyli informacja o świętość jest karalne, za którą otrzymał strzałę w tchawicy bitwa oczywiście nie oznaczała natychmiastowego całkowitego podporządkowania sobie Anglii Wilhelm będzie przez kilkanaście lat, kierując się znajdą mądrością etapu pod podporządkować sobie w Anglii to znaczy początkowo będzie to częściowy kompromis w niektórym przedstawicielami elity anglosaskiej no ale można powiedzieć, że w tym kompromisie to rzadka posługiwał się też metodą salami to znaczy plasterek po plasterku jednak usuwał ich z urzędów zarówno świeckich kościelnych nadawało ziemie swoim Norman Skiba salon stąd warto o tym, pamiętać, że większość arystokracji angielskiej przynajmniej tej, która dotrwała do czasów Komorowskich, choć ślub po części obecna jest edukacja angielska zarówno wojnę 2 róż, która była 1 wielką rzezią arystokracji jak później panowanie Henryka ósmego, które było kolejną wielką zieją arystokracja potem jeszcze rewolucja Komorowska dołożyła swoje 3 gr i to może nawet 3 3 stąd znaczna część współczesnej brytyjskiej arystokracji angielskiej arystokracji wywodzi się z Francji i ma nawet często francuskie nazwiska dotąd tak jak powiedziałem wcześniej Normanowie do czasów dzieciństwa Wilhelma zdobywcy całkowicie się zharmonizować można byłoby nieco upraszczając Kubicy Francuzi dali stąd językiem elit politycznych angina najbliższe 3 wieki no może 2 od czasów zwycięstwa Wilhelma zdobywcy i to dotyczy zarówno arystokracji jak i duchowieństwa, ale też bogatego mieszczaństwa dworu, a także literatury świeckiej stało się język francuski w swoim dialekcie normandzkim angielskiej wywodzi się od Anglosasów tak i stąd z jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że vis Zamość zdobywcy również my zawdzięczamy n p. chłop befsztyk, dlatego że języków we współczesnym języku angielskim nie tylko współczesnym z czasów Wilhelma zdobywcy wół to jest Axy natomiast wołowina to jest Biff, ponieważ Anglosasi przez panujących nad nimi na Manu, a potem w Jantarze netu wywodzących się zaangażowani, bo kolejna dynastia po wygaśnięciu dynastii normandzkiej również wywodzi się z Francji zostali sprowadzeni do roli dołów społecznych jako doły społeczne nie badali oni takich frykasów jak wołowina to zresztą i wobec tego wołowina była nazywała się po francusku AW nazywał się po angielsku to samo z Konina dotyczy baraniny i innych droższych mięs, kiedy mówiliśmy panie profesorze, że dane plan Karola prostego nie wypalił w wiekach późniejszych, kiedy powiedzieliśmy o tym, roku 100 0 sześćdziesiątym szóstym to trzeba dodać, że od Wilhelma zdobywcy wytworzyła się na internat trudna sytuacja w, a potem spowoduje wojnę stuletnią między Anglią i Francją, a mianowicie była to Wilhelm zdobywca wasalem francuskiego króla, który posiadał na kontynencie dobra większe niż domena królewska jednocześnie był władcą samodzielnym autonomicznym innego Królestwa Królestwa angielskiego od tych bardzo ważna rzecz, dlatego że w obiegowej opinii, zwłaszcza owoców wtedy, kiedy mówisz o czasach poprzedzających wojnę stuletnią mi się o angielskich posiadłościach we Francji Normandia w Akwitanii Otóż wiem, skąd wziął angielskie posiadłości we Francji nic podobnego nikt z Normanami, a potem Planta zaletami włącznie nie kwestionował tego, że to jest część Francji tylko, że znajdująca się pod władaniem dynastii normandzkim bądź później dynastii Plantagenetów to jak najbardziej jest Francja, ale zarządzana przez księcia Normandii czy później księcia Normandii i Akwitania zarazem, który jednocześnie jest królem bankruct w i rzeczywiście powstaje w ten sposób bardzo trudna, a prawnie i polityki i politycznie sytuacja, ponieważ z tytułu bycia księciem Normandii Wilhelm powinien byłby składać królowi Francji hołd Lenny hołd wasala jako jego wasalem, ale i zasady prawa feudalnego mówiły skądinąd, że Kor nikomu nie składa hołdu w oczywiście jest to swego rodzaju kazuistyka, dlatego że przecież nikt nie żądał od niego, żeby składał hołd jako króla Anglii no ale była to ta sama osoba tak miało w ich bez tego Wilhelm zdobywca jego następcy nie składali królom Francji schodów weselnego zaczęli co robić dopiero w Katarze mecz co prawda to znaczy nie Hanek Planta żonę, który był prawnukiem Wilhelma zdobywcy i jego 2 synowie w UE później wnukach i kolejni potomkowie aż do wybuchu wojny stuletniej składali hołd Lenny królowi Francji jako książęta terytorialnie będący basenami francuskim, ale wygaśnięcie dynastii normandzkim, bo powiedzieliśmy przed chwilą może objęcie tronu angielskiego przez Wilhelma zdobywcy powoduje trudną sytuację dla monarchii francuskiej to wyjaśnić, ale ona jest stosunkowo łatwa w porównaniu z tym do czego dochodzi po wygaśnięciu dynastii flamandzkich ona wygasła zresztą dość szybko, dlatego że wizja zdobywca nie miał wnuków linii męskiej, bo dzieci mają sporą dzieci miał, kto miał kilku synów, ale jedyny z jego synów, który sam doczekał się syn syna przeżył go ci, którzy czytali powieść dla ziemi w albo oglądali serial wiedzą, że następca ostatniego Domańskiego króla utonął w katastrofie okrętowej w roku 1 100 dziewiętnastym na kanale La Manche i że brak tego następcy stało się przyczyną wybuchu wojny domowej pomiędzy 2 dojedziemy pretendentów z córką najmłodszego z synów Wilhelma zdobywcy, a jego siostrzeńcem ostatecznie to zdobyli Nanda w Wenecji, czyli słynny Matyldy córki Henryka pierwszego, który oprócz tego, że odziedziczył tron angielski normandzkim dzięki małżeństwu z odsłoniętą przez króla francuskiego z Koninem księżna witani został też księcia mafii tani Leninem księciem zachodniej połowy Francji są dla królów francuskich było już nie do zniesienia dłuższej perspektywie unijnej od przełomu wieku dwunastego trzynastego zaczyna się tekst powolne potem coraz bardziej zdecydowane i coraz większymi sukcesami w postu odbiera nie Planta Żaneta mnich z kolejnych ziem na kontynencie zaczyna się to właśnie na manekinach czy pierwszą wielką prowincją znajdującą się we wkład we władaniu króla angielskiego, którą Koran jest we Francji, którą koniński trafi jest Normandia właśnie od Normandii się to zaczęło na nowo man na utracie Normandii rozpad imperium Planta weneckiego panteonu ci przypomnę są następcami Normanów upadek tego imperium pan Czarnecki ego we Francji się za czołg i Normandia w okresie całej wojny stuletniej była pełniła rolę kluczową z punktu widzenia strategii z punktu widzenia strategii, dlatego że będąc położna dokładnie naprzeciw Anglii i po drugiej stronie kanału La Manche, który był mu od zawsze dość łatwo żeglowna no była pierwszym miejscem desantu w armii angielskiej w czasie wojny stuletniej nim powinni się niezwykle przez królów angielskich pożądaną zarówno z powodów strategicznych jak też ze względu na pamięć historyczną o tym, że w na wszystko zaczęło się od Wilhelma zdobywcy i wszystko jest w jakim stopniu nawiązaniem do pamięci historycznej misternie zdobywcy treścią musimy zatrzasnął drzwi komnat wikingami i trzynastym to jest koniec tego świata wikingów powiedziałbym, że znacznie wcześniej Normandia jest pierwszym secie i państ w to zakładanych przez wodzów wikińskich tych, którzy musieli opuszczać Skandynawię no właśnie pod naporem tworzącej się to wtedy i rosnącej siły władzy królewskiej pierwszym, ale niejedynym to znaczy następnie Normanowie akurat w ten sam ten samochód opanowuje kolejne państwo to znaczy właśnie Angie, a inna również wywodząca się w Normandii rodzina zakłada własne państwa, a najpier w kilka własnych państewek potem Zjednoczonych jedno królestwo na południowych Włoszech Królestwa Sycylii i można powiedzieć, że od tego momentu od założenia tej tych kilku państw jest jeszcze kilka drobnych państewek, bo są drobne państewka na terenie Irlandii n p . na terenie Szkocji na Wyspach mamy na wyspie man na Orkadach Vetlanda 2 ten impet po prostu zaczyna się wytraca się tak być może, dlatego że zakończył się okres tzw. pierwszego średniowiecznego optimum klimatycznego, które być może znowu być może stało za, bo jak wiemy zawsze coś na czym stoję stał za o owym boomem demograficznym wieku 07 08. dnia w środę ciepłota jest więcej żywności to jest więcej żywności, a on rzeczywiście około jedno już w lud ten moment najlepszy jest około roku 80 1 wiek dziesiąty jest okresem pogorszenia się klimatu oziębienia się klimatu od mniej więcej roku tysięcznego klimat zaczyna się o ziemi jak sito ziemianie trwa aż do wieku dziewiętnastego czym to idzie różnymi w różnym tempie tzw. mała epoka lodowcowa to będzie lepiej zacznie się dopiero potem z koniec średniowiecza i będzie trwała do wieku osiemnastego, ale klimat, a ziemia się jednak w sposób postępujący, czego świadectwem jest n p. zanik do końca średniowiecza osadnictwa Wikińskiego na Grenlandii ostatni wikingowie geny Lanc umarli na początku wieku szesnastego, a warto też dodać, że nazwa Grenlandia oznacza zieloną ziemię, a Irlandia była zapewne o wiele bardziej Zielona nawet niż jeszcze dzisiaj, choć żyjemy w epoce podgrzewania klimatu, ale była zapewne o wiele bardziej Zielona niż jeszcze dzisiaj w wieku 60 jeszcze dodajmy, że wikingowie z Błoń ciszy jadąc ku Grenlandii odkryli Amerykę odkryli, że niemiecka nazwa i Finlandią czyni krajem wino wytwarzanego prawdopodobnie z jagód i co ciekawe to był kraj, którego wikingowie uciekł z co znaczy, o ile wszędzie w Europie zachodniej przez poprzednie 1 50 czy nawet 20 0 lat siali terror i spustoszenie o tyle z Ameryki północnej ucieknie przed rodzimą ludnością, którą uznawali za zbyt straszną zbyt dziką i brzmi zbyt przerażającą, żeby osiedlić się tam miasta nazywali ich kraj windami czy mowa jest tu o ludności Eskimos kij czy o tzw. Indiana 1 i drugie, bo sąd nas w europejskich najeźdźców tak naprawdę nie wiemy, ale z sagi o Eryku rudym, która opowiada o odkryciu i próbach kolonizacji Milan wiemy, że wraz z treningów owej Mie miejscowej ludności rdzennej amerykańskiej wikingowie strasznie się bali z przerażenia przed nią zrezygnowali i wyjechali ostatecznie Selvity Finlandii dodajmy, że to nowa Fundlandia zapewnia bardzo dziękuję panie profesorze za dziękuje inne nasze spotkanie prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego był państwem min goście przed dwudziestą trzecią informacji Radia TOK FM już chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA