REKLAMA

Czy mamy do czynienia z wojną polsko-polską? Komentuje dr Jarosław Kulbat

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-07-11 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy śniadaniu w duchu czy to jest norma albo normalne, że w naszych przedszkolach podaje się dzieciom na podwieczorek słodkie czekoladowe ciasto pyta pani Jadwiga nie wiem w inny chyba nie jest byłym już w przedszkolu mojej córki podawano owoce w szkole też owoce dostanie pierwsze śniadanie w toku śniadaniem opata kropkę FM to nasz adres 2 2 4 4 4 4 0 4 4 ty znasz numer telefonu i oczywiście czekamy także na państwa na profil Radia TOK FM na Facebooku na państwa komentarze Rozwiń » dotyczące także wojny polsko-polskiej wczoraj front akurat bardzo dosłownie ne było w rysowany ulicami Warszawy kilkaset metrów ciągnęły się w metalowe potężne bariery odgradzające uczestników miesięcznicy smoleńskiej od uczestników kontr miesięcznik ty smoleńskiej no i nie doszło do konfrontacji, ale coraz bliżej takiej konfrontacji chyba się robi państwo i moim gościem jest dr Jarosław Kulbat psycholog społeczny z uniwersytetu SWPS we Wrocławiu dzień dobry panie doktorze, a pensję panie doktorze ta wojna polsko Polska to już trwa od kilku lat i można było mieć wrażenie, że już się do niej przyzwyczailiśmy, ale oto politycy z jakimiś z jakąś nową energią, jakby drugiego życia dostali mniej w tej walce, a co to oznacza dryf perspektywy psychologa społecznego, ale z perspektywy psychologa społecznego jak radzi unikania takiej nomenklatury nazwijmy to wojennych latach słowo wojna jest bardzo niebezpieczny to prawda a jaka ona rodzi pewne skojarzenia skojarzenia mogą rzutować na łukach ostrzelanie ulic nowej sytuacji konfliktowych czy powiedzmy czy zacznijmy od tego, że konflikt, a między grupowych konflikt społeczny jest nieuniknione czy konflikt pozwala to osiągnąć przedstawicielom grup na różne sale uczą się od obrony zagrożonych w rzeczywistości lub interesów i wyrażania swoich wartości poglądów posta w w konflikt może być wyrazem dążenia do przywrócenia sprawiedliwości czy poczucia sprawiedliwości wreszcie konfliktach, a tu też podkreślić stanowi odzwierciedlenia, a on sam udział z postrzegania rzeczywistości przychodzi tutaj o ludzi, którzy w konflikcie czy konflikt stanowi dla nich odzwierciedlenie w innej koncepcji tego jak należy postępować w relacjach z innymi w kontekście konfliktu politycznego należy określić, bo Binkowski jest naturalnym naturalną aktywnością człowieka przez ludzi w ogóle natomiast w kontekście politycznym o tych często była wykorzystywana instrumentalnie polerowanie grupach przeciwstawianie ich sobie stanowi narzędzie po prostu sprawowania polityki w takim sensie w jakim ach, Och i społeczne z 1 strony mobilizuje przedstawicieli każdej z grup do działań motywuje ich działania sprawia, że przychodzą na rejestrację sprawia, że wkładają czas, w którym możemy przygotować się plakaty z drugiej strony dla samych możemy dziś partii politycznych ten konflikt polityczny jest narzędziem HR dział testowania lojalności, a przedstawicieli grupy, którzy w warunkach konfliktu na 5 o silnych emocji ich mają okazję zademonstrować swoją lojalność wobec poglądów wobec przywódcy, że tutaj tych funkcji konfliktu jest byłym gender bardzo wiele każda z nich teoretycznie wystarcza do tego, żeby konfliktach społecznych napędzać on też mogą występować w związkach to znaczy więcej niż 1 powód konfliktu oczywiście ach, będzie tylko jakieś Marcin złych intencji, bo w no tak, ale też wiadomo może się mylę, że takie negatywne emocje angażują krótkoterminowo, a jednak nasi politycy wciąż na nich grają, bo one też szybciej uzależniają i państwowe czy prawdą jest rzeczywiście duże, że te emocje w konflikcie czy emocji w ogóle mają do siebie że, zwłaszcza w wersji skrajnej go szybko mijają natomiast szkół im określić należy sama natura konfliktu czy poziom dotyczy kwestii dla przetrwania grupy zasadniczej wartościom zasobów sprawia, że z konfliktem sędziowanie grupy zasadniczej wartości albo zasobów, jakby pan jednak odrobinę w haśle JOW LOK 1 3, jeżeli chodzi o zasoby chodzi tutaj o wszystkie dni od to wszystko, czego grupa potrzebuje do tego, żeby przetrwać to może być ziemiach mogą mieć zasoby naturalne trener miejscowych, a tak to może być miejsca przestrzeni publicznej w mediach n p. o tej to są zasoby wartości to jest dość oczywista jak sądzę kwestia to jest to co stanowi ich przedstawicieli grupy swoisty drogowskaz podpowiada jak żyć są pozwala rozstrzygnąć co jest dobre co jest łatwiejsze dźwięku co brzydkie, więc to są proszę zauważyć wzrost jego zasadnicze czy kluczowe dla tych, którzy są członkami grupy jesteśmy członkami grupy niektórzy psychologowie argumentują głównie, dlatego że gruba pozwala zaspokajać potrzeby, których poza grupą zaspokajać Sieniawa Ewelinie 2 potrzeba afiliacji, czyli kontaktów z innymi ludźmi z fundamentalnych potrzeb człowieka druga otrzyma, który pod grubą uspokajać się nie da to powiedzmy wprost utrzymał władzy jak ktoś lubi władzę NATO potrzebuje grupy, żeby Ziobrze on potrzeby zaspokajają więc, aby z tej perspektywy patrząc w emocje w większości negatywne są nierozerwalnie związane z doświadczaniem konfliktu społecznego Górnik 8 1 można próbować te emocje kontrolować regulować wnętrz n p. nie szukać rozwiązania wtedy, kiedy jesteś rzeczywiście stanie w stanie skrajnego wzburzenia, ale to tak jak pan redaktor powiedział HR mija po czasie natomiast to, że ta emocje negatywne ach, będą to co jest w moim przekonaniu nikt z branż technicy inna cecha konfliktu społecznego panie doktorze, ale nie ma pan wrażenia trochę bardziej chyba politologiczne pytanie, ale może znajdziemy tutaj uzasadnienie takie psychologiczne czy społeczne, że w przypadku tego polskiego konfliktu i to nie jest oceniające batutę trzyma 1 człowiek bo jakby cała opozycja w zasadzie robi to co chyba najbardziej potrzebne inny przywódcy prawa i sprawiedliwości czyli, organizując takie kontrmanifestacji do jego manifestacji Neya koło konsoliduje swój elektorat ma ona 3 z bardziej pytanie po liturgiczne czy kategorii w kategoriach psychologicznych tak, bo już na to, że wyjaśni spróbuje to na taki bardziej poziom psychologii społecznej przenieść oto mamy grupę jakąś, o których już tak jak pan mówił z zasoby ropy i ta grupa powoli powód tak wartości powoli wygasa z obu nie ma dowodów dla NATO taką główną ideę inny grupa wygasa i oto pojawiają się grupy, które organizują coś przeci w tej grupie i tak grupa znowu zaczyna się konsolidować Bach Noto Hel a kto z tej perspektywy tak jak tutaj widzę pewne elementy takiego zjawiska aktualnie izraelski psycholog Daniel Bartosz LO ISO jako tzw. konflikty nierozwiązywalne czy w kontekście Ochnik oczywiście izraelsko-palestyńskiego ach, on na tym, by pokazał, iż zbieg pewnych okoliczności politycznych historycznych może doprowadzić do sytuacji, w której praktyczna rozwiązania konfliktu staje się bardzo trudne okoliczności ich, bo historia konfliktu, który ciągnie się jakiegoś czasu i nie był rozwiązywany czy nie dało się go rozwiązać drugi element to jest jakiś czas są wyższe daniny krwi to znaczy obficie ach, strony poniosły dotkliwe straty często są to o sądową jest to ofiara życia i trzeci element to jest traktowanie takiego konfliktu jako czegoś definiującego grupa definiującego w sensie takim, że jest to element historii tej grupy i w pewnym sensie znalezienie rozwiązania takiego konfliktu oznaczałoby sprzeniewierzenie się ideałom czy wartością właśnie grupy ja tutaj w tym konflikcie czy w tej wojnie polsko-polskiej paniom i nazywa dostrzegam dość wyraźnie elementy właśnie tego konfliktu nierozwiązywalne jak z perspektywy psychologicznej w przypadku tego rodzaju konfliktów rokowania odnośnie do znalezienia rozwiązania są to tu nie są dobre rzeczy tutaj grupy można chodzić świadomy istnienia i konflikty nierozwiązywalne no i mogą sobie z nim próbować radzić minimalizujących wpły w na życie społeczne natomiast sama natura tego nie rozwiązywane do konfliktów w ujęciu w portalach zawiera on sporo sił, które znalezienia konstruktywnego rozwiązania z cienia ogrodu od trochę mnie po załamaniu konflikt popis nierozwiązywalny oto ładną przyszłość na pana resorcie proszę zauważyć History historia zna przynajmniej kilka takich konfliktu właśnie m. in. konfliktu izraelsko-palestyńskiego też proszę zauważyć, że długie lata, ale wszystko po i PiS są na dobrej drodze Otóż zdaje się z 1 5 lat 6 2 w lokalach nasion jak pan jak przyjrzymy się tej argumentacji formułowanej przez strony to pan bardzo często mówi widać symptomy myślenia o tym, konflikcie właśnie w takich kategoriach konflikty nierozwiązywalne jak to jest w takim razie i co mówi nam psychologia społeczna w o rozwiązywaniu konfliktów nierozwiązywalnych, a może bardziej precyzyjnie dokładnie o innych mamy mamy te negatywne emocje mamy ich konsolidację czy istnieje jakiś rozwiązanie tych emocji, bo mnie się wydaje, że jeżeli jest kumulacja duża bardzo negatywnych emocji to ona musi znaleźć bardzo gwałtowne ujście ta energia woda podobnie jak z pozytywnymi emocjami jak coś bardzo mocnych, a kogoś na to miłość potem krzyż staje się miłością fizyczną Presto ujście tej energii pozytywnej no bywa tak rzeczywiście emocje negatywne w kokpicie prowadzą do wybuchu jest oczywiście zagrożenie, bo takie wybuchy sprawiają, że o widoczne eskalować lęki czasem się mówiło tzw. spirali konfliktu, kiedy kolejna RPA 3 epizody konfliktu są coraz bardziej wysycony negatywnymi emocjami zainteresowanie problematyką konfliktu w ujęciu przedstawicieli nauk społecznych bardzo długą historię i tutaj w tej historii no powiedzmy z 1 strony pojawiał się pewne rozwiązania systemowe proponowane stroną i zaangażowanym wspomnę tutaj chodzi, bo tzw. modelu Harvard jego słynne oddziel ludzi od problemu jest 1 z elementów modelu chodzi o tych i chodzi tutaj o to, żeby rozwiązywanie kwestii spornych odbywało się wspólnie z oczu chodzi tutaj rozwiązanie można być konflikt operację analizuje się wyraża się przy pomocy pewnego problemu Otóż chodzi tutaj n p . nie ma o identyfikację tego, czego Coffee tak naprawdę dotyczy on light oraz przedstawiciele obydwu grup szukają rozwiązania problemu no ale jest niemożliwe w Polsce było trudno jest możliwe, że urządzenie waży wśród w środę środa w środę badaczy problematyki konfliktów czasem przywoływane jest taka anegdota o 2 siostrach, które chciały pomarańczy, a pomarańcza była 1, a więc można policzyć sprawiedliwej sprawiedliwie podzieliły ton pomarańczy na ogół przy czym 1 zjadła obóz, a drugą wykorzystano skórką pomarańczy do czasu obaj to jest właśnie przykład sytuacji, w której strony siostry nie koncentrował się na interesach i godzinie nie nie ustaliły, czego tak naprawdę chcą natomiast skoncentrowały się na ograniczonym zasobie, czyli na tej mapie pomarańczy, którą ale, jakim się wydawało racjonalnie udzielili nie są one element o nie sądzę, żebym przepraszał, ale musimy kończyć panie doktorze niestety po bo chętnie oknach o rozwiązywaniu tych konfliktów bym porozmawiał może jeszcze będzie okazja może tak dr Jarosław Kulbat psycholog społeczny Uniwersytet SWPS we Wrocławiu był państwem goście bardzo ciekawie wyjaśniał mechanizmy z perspektywy psychologa społecznego zachodzące w Polskim społeczeństwie po 2 stronach tej metalowej barykady, która wczoraj symbolicznie przebiegała przez trakt królewski w Warszawie jakże dużo symboli w tym wydarzeniu kończymy pierwsze śniadanie w toku za chwilę informacje, ale ja zostanę jeszcze z państwem, bo po informacjach pierwszy program gospodarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA