REKLAMA

O estetyzacji i kolonialnych wątkach kryzysu uchodźczego

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-07-11 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czy Radia TOK FM Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie łączymy się za pośrednictwem nowoczesnej technologii, czyli programu Skype z Olgą Stanisławskiego reportażystą publicystką dobry wieczór dobry wieczór i kuratorką kuratorką wystawy nowy region świata tej wystawy jeszcze niema będzie we wrześniu wernisaż 8 września dokładnie w piątek o godzinie osiemnastej ten wernisaż się odbędzie w galerii bunkier sztuki w Krakowie to jest wystawa, która włączy się z Rozwiń » międzynarodowym festiwalem Conrada łączy się programowo z tym festiwalem właśnie wystawa, która bierze sobie za punkt wyjścia trasę żeglugę Josepha Conrada po rzece Kongo, ale przygląda się różnym przede wszystkim w ten sposób w kolonialnym postkolonialnym także inne paradygmatu modelom postrzegania Afryki i Europy przeciwieństwa między tymi 2 kontynentami to chyba bardzo aktualny temat dzisiaj tak ogromnie i muszę przyznać, że właściwie z dnia na dzień coraz bardziej aktualny byśmy zaczęli prace nad tą wystawą już jakiś czas temu i Koeln muszę powiedzieć, że narastająca atmosfera w Polsce, a wy in na świecie również, ale partia tym właśnie szczególnie w Polsce, że to jest stara, którą naprawdę robimy dla Polski, a dla polskiego widza ma też, że tak Justyna przekonuje, że taka absolutnie nie jest to jest aktualny, dlatego że jest to wystawa, która spróbuje powiedzieć o tak naprawdę nasi mają w stosunku do tego kółko postrzegane jako inny, który całe i stojak kolonialna Europejska, ale skonstruowała jako innego realna wywieźliśmy takie coś nazwaliśmy rasą żeśmy opatrzyli etykietkami tych rozmaitych innych i zmian przez kolejne wieki, zwłaszcza przez wiek dziewiętnasty nasz stosunek do tego innego, ale ukształtował się coś co po dziedzinie oraz zaważy na tym jak traktujemy ludzi pochodzących ja mam spoza Europy Andrzej i oczywiście na razie również na tym jak traktujemy tych, których nazywamy dziś imigrantami uchodźcami którzy, którzy przybywają do Europy albo już albo tych, którzy mieszkają już nigdy od dosyć dawna trend ten fragment historii Europejskiej fragment z kolonialnym właśnie to jest fragment wyjątkowo krwawy wiedza o tym jak bardzo krwawy to jest wiedza, która w ostatnich kilkudziesięciu latach na coraz mocniej do nas dociera, bo ostatecznie wszystko to w momencie, kiedy te ta ekspansja nie do Afryki się odbywała było przedstawiane jako o triumf cywilizacji Europejskiej jako coś takiego co związane jest ze zniesieniem takich europejskich wartości tego wszystkiego co z postępem cywilizacyjnym postępem moralnym się wiąże gdzieś w ciemności innych lądów innych kultur, które tego wszystkiego nie znają tymczasem dziś wiemy, że okres kolonialny był okresem straszliwego okrucieństwa Europejskiego okrucieństwa na absolutnie oczywiście te elementy tej misji cywilizacyjnej i jak i t d. wiemy, że były pewnego rodzaju oraz z 1 strony powiedziałabym przykrywką dla po prostu rozmaitych interesów które, które wiodły prym na linii ani i po prostu całkowitego wyzysku UE innego człowieka natomiast gdy miały pewien sens ma również, o ile że nie odzwierciedlały bardzo głęboko to jak żeśmy sobie ułożyli stosunek do tego innego to leśnicy wymyślili żonie Gosi i żon i cywilizacji otrzymuje on to na Legię na sposób funkcjonuje do dziś i też bardzo ciekawe ponieważ, a bardzo wiele w rozmaitych mechanizmów, które po i widzimy wokół siebie, które funkcjonują w Europie, które są związane z historią Europy, ale w gruncie rzeczy zostały wypracowane w koloniach, a także to nie polega tylko od nich tylko taka historia, że tam też zrobiliśmy złego czy niezłego i że to był taki przykry i powiedz mylną element naszej historii Europejskiej, a mówi naszej, ponieważ oczywiście Polska na jakich nie miała kolonii to mentalnie całkowicie toną kolegialność popierała czytaliśmy powieści kolonialnym mógł utożsamiać niż my się z tym dyskursem i marzyliśmy oczywiście Kolonia w latach dwudziestych trzydziestych realna prawda była Polska liga morska i kolonialna, która się domagała domagała kolonii również dla Polski stąd właśnie ta liczba mnoga istotne i stąd myślę, że rzezie, że jesteśmy częścią Europy, a pod tym względem i że on jest również nasza spuścizna po błędzie rywala nikt się wtedy z tego nie wyłamywał to było coś takiego co w ramach kultury Europejskiej była absolutnie powszechna postrzegane jako coś zdecydowanie pozytywnego poza tym, że tak jak pani zwróciła uwagę był to z znakomity interes tak jej akcjom innym, o co chodzi z tym, że tam pewne rzeczy, by udowodnić mówi Paco wydaliśmy na pewien sposób Otóż n p . a on, ale powiedzmy taka agentka Hanna Arendt prawda, która pisała o banalności zła ani presji koncepcja, a o, której o, których wszyscy słyszeliśmy i tak rozumiemy dzisiaj to co się stało w czasie drugiej wojny światowej i nazizm, że nam, że w rozmaitych zbrodni dokonywali ludzie, którzy szli później do domu i ma prawda Kalinka armii kanarka nie mają żadnych, ale wyrzut sumienia to polegało na tym, że na błysk została skonstruowana machina biurokracji i IMGW Anna Arent uważa, że ta właśnie machinę biurokracji został skonstruowany w koloniach właśnie dlatego właśnie rzeźby ale, żeby to, żeby wprowadzić tą datą pewną banalność zła, żeby ludzie normalni tacy jak pani ja prawda RM EU uznali to co może zło można czynić, że jest ono pewien sposób nas nie dotyczy nawet jeśli nie czynimy, ponieważ po pierwsze, tak naprawdę niezłym zaraz przejęciem tego dlaczego, bo do tego właśnie potrzebna konstrukcja rasy, a po drugie, że to jeśli nawet nie czynimy to ona nie dotyka, ponieważ jesteśmy częścią machiny biurokratycznej nie mamy wpływu i realizujemy pewien etos polegający na tym, że się trzymamy przepisów i Arendt mówiła wzięli, a jest tutaj o tym nie rozumieją biurokracji jest pewna pozycja do pojęcia prawa to znaczy urzędnik, który pracował w Anglii, ale miał pewien bank pyta powielić harmonię w życiu między swoimi wartościami między prawem, które obowiązywało w tym kraju i odzwierciedla wartości a, ale jego codziennym w codziennym postępowaniem urzędnika tymczasem w koloniach, ponieważ to co było tam realizowane w żaden sposób nie dawało się spisać tak naprawdę i na papierze, ponieważ chodziło właśnie wyłącznie zysk i okrucieństwo i nierówności i wyzysk, ale prawda nie były ładnymi rzeczami w związku z tym len ni Niniwa lata wg prawa prawo głos całkowicie zawieszone i tam obowiązywały zarządzenia i przepisy i w związku z tym potrzebna była właśnie biurokracja po to, żeby urzędnik, ale nie zastanawiał się nad wartościami nie zastanawiał się nad prawem nad ideą prawa nad swoim moralnym głosem tylko z ograniczał się do ich rozporządzeniu przepisów, które były, które mogą być zmiennej, który od odpowiadały konkretnym różnym bieżącym prawda interesom i to jest właśnie tę ideę kolonii, czyli innej przestrzeni, w której leży, a żyją inni ludzie, którzy chcą, których nie traktujemy jako bliźnich, których traktujemy jako kogoś odrębnego nie wiadomo czy do końca ludzi, ale i oni do tego właśnie, żeby ich skonstruować w ten sposób była potrzebna idea oraz jej, która ma miejsce na daną biologiczną prawda, ale jak to już on doskonale wiemy tylko ludzie czyści rowy i różnią się na rozmaite sposoby tylko, że za tym, że nasza skóra ma taki kolor czy inny niż Indie żadna inna głębsza treść obiekt, a jednak my skonstruowaliśmy teraz skonstruowaliśmy i GM Ełk zachodniej kulturze źle, ale ludzie, którzy wyglądają tak tak na pewno są tacy, a tacy to znaczy bardziej o pięknym jest rejestry związane z jakimiś im ich mniejszymi zdolnościami intelektualnymi czy z tym testamentem i w ten sposób, ale żeśmy ich wystawili poza margines ludzkości takiej jak ich pełnej prawdy, a i Jan i stąd należy i stąd możliwe było zarządzanie koloniami właśnie w ten sposób nie, włączając na oceny moralnej to właśnie teraz element, o którym pani wspomniała ten element odczłowiecza Ania jest tutaj bardzo istotne to jest także coś co było wplecione w taką narrację taki sposób myślenia wywodzone z bar w nic mu z w sposób taki specyficzny aplikowane go do procesów społecznych właśnie z takiego przekonania, że raz toczoną pomiędzy sobą walkę o przestrzenie w obrębie, której prowadzą swoją ekspansję swoje interesy cały czas jeszcze przed Hannie Arendt, pozostając no to właśnie ta teza Hanny Arendt z korzeni totalitaryzmu jest taka, że na polityka Hitlera i cały projekt Holokaustu jest prosty sposób przeniesieniem tego gotowego już modelu wypracowanego w czasach kolonialnych do wewnątrz Europy tam też te ośrodki zagłady budowane są w sposób niezwykle metodyczne angażowana jest do tego nowoczesna technologia tworzy się ta cała biurokratyczna machina zagłady z drugiej strony w ideologiach, które temu towarzyszy jest po pierwsze, ideologią odczłowiecza lejącą Żydów traktujących ich nawet niejako rasy, ale jako głaszcze coś co nie wpisuje się czym w żaden sposób właśnie w jakikolwiek kategorie dotyczące ludzi z trzeciej z trzeciej strony ta ideologią mówi o swoistej walce pomiędzy lasami właśnie, które o przestrzeń życiową co jest też 1 z ważnych kategorii dyskursu nazistowskiego zaczerpniętą z dyskursu kolonialnego prowadzą walkę i właśnie mamy do czynienia z takim poprowadzone w sposób bardziej radykalny z naszej perspektywy, ale przeniesionym niemal wprost z gotowymi zbudowanymi już w czasach kolonialnych modelem, który zaczyna być przez Hitlera realizowane na ziemi Europejskiej tak ich i ich tutaj właśnie widać to co chciałam powiedzieć to znaczy, że Ameryka Kolonia nie jest epizodem jakimiś tylko jest, a rzeczą, którą musimy stale analizować zarówno w przeszłości, jaki dziś, ponieważ ten mechanizm się nie zna mnie nie zakończyły w sposób jasny i oczywisty jakimś momencie historycznym tylko trwają i gminy jest taki filozof kameruński Szymon Bębenek, który dowodzi, że są, a zachodnie państwa mamy demokratyczną pewnego momentu swego istnienia, a za silny prowadziły podwójną linię podwójną grę, że miały taką takiej całodziennej całonocne, jaką to nazywam rzecz całodzienne było wszystko co widział w Europie cieszmy się posuwali w stronę powietrzny właśnie zwiększonych praw człowieka demokracji i szpital tego co można nazwać jakąś właśnie taką wycenę wyższą kulturą, ale stosunków międzyludzkich natomiast jednocześnie żeśmy się dopuszczali strasznych rzeczy, gdzie indziej poza tym naszym terytorium własne na terytoriach innych, które możemy nazywać kolonią właśnie albo i albo pół dnia globalnym, a esbecy i rozszczepienie naukę gry Suwałki nastąpiło rozcięte rozszczepienie dokładnymi i że tam nie obowiązywały nas nie czuliśmy się zobowiązani żadnymi prawami żadnymi Leon z zasadami dokonywaliśmy masakry dokonywaliśmy całkowitego odczuł liczenia tych ludzi i jej, a cel licznego człowiek cienia i bardzo fizycznego również, kiedy konieczne będą również, iż n p. na niewolnictwie na plantacjach w Ameryce i t d. natomiast świat się zmieniło o tyleż po pierwsze, właśnie pewnym rykoszetem to zaczęło wracać, a takie na szczyt wynalazek obozu koncentracyjnego prawda, której dane, które mu, który został tak naprawdę wymyślony w Afryce przez zalane przez Anglików akurat, a w każdym razie, a i to wraca do nas coraz bardziej wszystko, cośmy robili gdzieś im i nagle robimy, ponieważ WL powiedzmy MW do plaży na świat jest zasadzony na tym, że jeżeli powiedzmy robotnik w zakładach tekstylnych w Łodzi na w miarę dobre warunki pracy to robotnik w Bangladeszu mniej i dlatego, ale powiedzmy z naszą koszulkę, którą kupujemy UE możemy kupić tak tanio prawda to jest cały system, który opiera się na tym, że nie wszyscy na świecie są traktowani podobnie, że nie wszyscy mają podobne warunki życia, że ich broni el powiedzmy gdzieś indziej następuje wyzysk domy się nim ani przyjmujemy, niż kiedy ktoś się odbywa u nas innymi słowy te procesy nadal się toczą nadal toczymy wojny, które są tak Polska również uczestniczyłam naturalnie w Iraku czy w Afganistanie i Danii było tak, że te 2 ciała łącznie z powiedzmy dziennych nocny to ten rozszczep, po którym pan mówi były dosyć odległe od siebie natomiast dziś świat się skurczył i wszystko znacznie bardziej się zaś Zambia i cenne ten lekko się coraz bardziej działasz to wszystko dane za pracę na rzecz gmin jeśli n p. prowadzimy wojnę w Iraku i gdzie indziej to siłą rzeczy te procesy, które tama, ale następują i Anną i przyspieszają będą dotykać również i nas tutaj, że coraz trudniej jest nam żyć tutaj bezpieczni podczas kiedy realne el dokonujemy jesteśmy już wynikiem chaosu gdzieś indziej i wracają zamachy powiedzmy to jest powrót tej idei tej lekcji jakich przemocy, ale i również też w racjonalnym, lecz tak jak to zapisywała Hannah Arendt to znaczy sposób administrowania koloniami wraca do nas że, a i żegnamy się okazuje, że nasze własne państwa, które się demokratyzować cały coraz bardziej okazują się coraz bardziej autorytarne i że on n p . ja mieszkam we Francji w Paryżu i LO ty dłuższego czasu mamy już tutaj stan wyjątkowy, a prawda, który jest dosyć lekko odczuwalne dla zwykłego śmiertelnika, niemniej istnieje to wszystko teraz bali się zazębia i z tego również poczucia, a właśnie połączenia jakiegoś rodzi się też ta chęć się bariery w AIG jakieś odruchy ksenofobii i jej potrzeby odgradzają od urodzenia się na innym o wyznaczenie takich jakich granic, bo nie chcemy, żeby tamten świat do nas przychodził myśmy tam chętnie jeździli na myszach zniszczenie rozmaite sposoby, ale nie tylko powiedzmy natomiast wcale nie chcemy, żeby Ania, jeżeli tam ruch dwukierunkowy, jaki się ani dwukierunkowa wymiana karta właśnie tutaj problem też chyba polega czy polegał także na tym, że jeszcze wracając do okresu kolonialnego, że to co kolonizatorzy często zostawali w miejscach, do których się wybierali to były sytuacje n p . z konfliktu pomiędzy plemionami afrykańskimi zamieszkującymi 1 teren oczywiście obraz tego w jaki sposób te plemiona funkcjonowały, który szedł od strony tych, którzy tam jako kolonizatorzy jeździli był obrazem karykaturalnym często wykrzywiony przedstawiającym jakieś krwawe stworzenia, które właśnie z ludźmi niewiele mają wspólnego, ale z drugiej strony ciasto było także poszczególni jej poszczególne grupy czy poszczególne plemiona, prowadząc ze sobą nawzajem jakieś walki wchodziły w Allianz z kolonizatorami n p. chwytały niewolników spośród przedstawicieli innego plemienia, a następnie dostarczały ich w białym, a biali przywozili je do innych do do dołu do Europy, ale ta sytuacja była niezwykle skomplikowana i złożona z miejsca, do których wybierali się koloni za to, że też były miejscami, w których przemoc funkcjonowała i teraz też jest także w państwach wielu afrykańskich, z których chętnie korzystają, z których usług korzystają chętnie n p. wielkie koncerny mamy do czynienia z reżimami tamtejszymi reżimami pewnymi warunkami pomiędzy rozmaitymi frakcjami plemion zamieszkujących określone na określone szerokości geograficzne, które bardzo chętnie w swoich obywateli swoich pobratymców sprzedają w cudzysłowie do takich nowoczesnych współczesnych kolonii nie wolni czy i czerpią z tego ogromne zyski mówi o tym, mówię o tym, że nie powinniśmy ulegać z kolei takiemu mitowi tej romantycznej dobrej krainy najechany przez złych kolonizatorów bo, bo to są procesy, które mają też na inne inny wymiar ten czy ta ciemna strona związana z przemocą z nazwy zyskiem nie jest tylko pół po stronie Europejskiej no oczywiście świat tak pewnie z pełnym przemocy i okrucieństwa i wszelkich analiz i wszelkich rodzajów i wyzysku i jest oczywiste natomiast to sen, czego dokonał kolonializm, a jest, że tak rentgenem struktur luzowanie tego, a w le Grand tym celu realny w tym celu, aby pracowało to na naszą korzyść, więc sezon, ale w tym sensie jest gdzieś tam odpowiedzialność jednak pewna pewna leży po stronie po stronie Europy zresztą jest występ powiedziała szerzej żonę Annę powiedziałbym scen stylu życia i o europejskim w ogóle idealne rozwoju, które mamy, które myśmy wymyślili sobie bardzo dobrze, ale tak, że on nie może tak działać, by objął wszystkich niestety to jest właśnie antena tutaj problem z tym miastem z tą wizją ożyje ona PS wymaga ludzi, którzy będą oni mnie dobrze płatną niektórzy będą mieli niższe poziomy zużycia, a ponieważ ten system zlokalizuje KO, a inna ludzie, którzy są nim dotknięci mnie widzą powodu, dla którego mieliby pozostawać w ramach tego systemu stale na niższej pozycji, a prawda, więc w tym sensie pewna jedne rzeczy są do przemyślenia nauka przez nas wszystkich ten moment ponieważ, a ludzie tak tylko po wszystkich stronach jego Gęgotek jakiegoś globalnego układu w jaki sposób możemy urządzić sobie ziemię tak żebyśmy, żebyśmy wszyscy się na nim zmianę dobrze on to on pomieści w Jankach i być może do LM jeśli można proszę bardzo im ery do PiS i tego cenne, ale właściwie do kwestii odczłowiecza Ania może tak wiem, ponieważ mówiliśmy tutaj o, a o biurokracji i o tym ma ale i a i powiedzmy Nixon ICO mu co nazywamy rezygnacją z jakiegoś moralnego o spojrzenia na nóżkę na kwestie migrantów myślę, że jest to, że to człowiek czy nie, że to, że napitek z sondażu, który w, którego niedawno dokonano on dokonał jej centrum badań nad uprzedzeniami i z tego Lu przy sądach uprzedzeń wynika, że na prawie ponad połowa badanych uważa, że no imigranci nie kojarzą się do końca ze ludźmi z figurą człowieka, że ludzie stale ktoś inny Sąd Najwyższy straszliwie dżungli brzmi to absolutni przerażającą jednak te zrobione to zbadane, a w analizie jest 5 postaci prawda od małpy do człowieka pośrednich i mu osoba badana wskazuje z kim kojarzy powiedz imigranta i że tylko 4 4 % badanych wybrało postać obrazującą człowieka to znaczy, że od dziś, że większość ludzi wybierała jakichś takich Human idealne formy ale, żeby zobrazować, a żeby zobrazować migrantów, a ja już zasięgnął opinii jakiegoś psychologa społecznego czy sama konstrukcja tego badania nie wytwarza pewnego rodzaju szlaków skojarzenia owych, które by się nie pojawił, gdyby inaczej chyba nie skonstruować, ale tak czy inaczej omdlenie jest ich wynik jest straszny oczywiście te oczywiście Anatomia myślę, że on obraz obrazuje co się ze mną o tym wiemy i tak, ponieważ widzimy to po prostu po Stanach żądania nie akceptowania uchodźców widzimy, że jest ich uchodźcy emigranta wyłączamy z naszej wspólnoty moralnej to znaczy, że odruch Solidarności pomocy obowiązku lub właśnie pomocy potrzebni naszym zdaniem tych ludzi nie dotyczą oni są poza naszą wspólnotą moralną, dlaczego dlatego, że postrzegane jest ich jako radykalnie inny ich 30 0 konstrukcja radykalnie inności właśnie jaśnie pan Leon, jakiego zaczęłam się nad wszystkim zastanawiać, dlatego że jestem praktyką to znaczy piszą reportaże pisane dużo reportaży o rozmaitych krajach w Afryce oraz na bliskim Wschodzie i w pewnym momencie nie mogę sobie nie zadać pytania co w tych moich reportażach jest, jaki obraz, a ludzie, o których pisze przenika do czytelnika, a ja je stereotypy skonstruowany właśnie przez te przez długie lata, a jej doświadczeń historycznych ale jaki stereotypie Mann i ja powielana i powtarzam siłą rzeczy nieświadomi, bo tak jest skonstruowany nas język, bo takiej kalki językowe powstał, bo tak się przyzwyczailiśmy i elita wydają się, że każdy z nas powinien brać się pewną odpowiedzialność za ulga, zwłaszcza myje prawda, którzy piszemy na kim jesteśmy dziennikarzami pewien do pewnego stopnia kreujemy wizerunki prawda, ponieważ przeciętny Polak nie spotkał w swoim życiu wielu migrantów czy ludzi Izy innych kontynentów anten oraz czerpie z mediów i to my jesteśmy winni w dużej mierze temu właśnie, że ono zakreślać to postać Niny nie do końca ludzką i to się wiąże ze taką, a zatem fascynacja odmiennością podkreślania odmienności za taką właśnie pieczęcią, którą przedstawiamy MAE ludziom skądinąd zaznaczając, iż jako jako innych, a to jest myślę, że myślę, że i jest 1 1 1 z działających tutaj IMG schematów, a drugi jest taki, że po prostu, a on też pewien sposób ten człowiek, który jest imigrantem on nie tylko nam się wydaje inne ze względu na jakąś kulturę, którą przypisujemy prawda, bo tak naprawdę nie wiemy ani za wiele rzeczy na inny wygląd, ale również na swoje położenie jest w łachmanach on przychodzi z wojny EMG to jest coś co nas różni, a prawda i test ma to co postrzegamy jako radykalną różnicę i paradoksalnie właśnie ludzie, którzy przychodzą znajomi, którzy jej pomocy potrzebują oni właśnie jej nie dostają, ponieważ są co postrzegani właśnie jako inny jeśli pani, że to jest tylko kwestia stereotypów czy to się wiąże z tym, że w, jakim sensie ten to, o czym się mówi przy tej okazji, czyli tzw. projekt multi kulturalny tzw. polityka multikulti prowadzona w w wielu krajach europejskich z wielu lat no rzeczywiście przyniosła sytuację, w której powstały z różnych powodów to nie jest tylko kwestia tego, że kultura islamu czy jakaś grupa osób, które do islamu się z islamem się identyfikują no bardzo intensywnie i twardo praktykują swoją tożsamość kod jest też kwestia tego w jaki sposób ekonomicznie czy klasowo tych ludzi rozlokowano w cudzysłowie w obszarze społecznej zachodnich, ale rzeczywiście jest także mamy do czynienia z takimi dzielnicami z takimi grupami silnymi w europejskich miastach w Paryżu m. in. również, które funkcjonują na zasadach Get to owych, gdzie właściwe osoby, które nie pochodzą z po tej kultury czy tej grupy etnicznej czy tzw. rdzenni mieszkańcy tych miast są traktowani jako intruzi, gdzie nie ma rzeczywiście specjalnej woli do tego, żeby się o integrować z tymi wszystkimi wartościami, które są dla zachodnich liberalnych demokracji na charakterystyczne no to on też jest rzeczywistość w obrębie, której te wszystkie stereotypy się tworzą te przekonania te lęki teraz pytanie goście co z tymi lękami zrobić ja takie wrażenie, że rzecz, że trochę jest także w tym z kolei emancypacyjne liberalnym lewicowym dyskursie za mało jest próba takiego zrozumienia uwzględnienia tych lęków i pewnej realności zagrożenia, jakie się z tym wszystkim co się dzieje wiążą i to powoduje, że właściwie komunikat, który idzie do znacznej części społeczeństwa jest taki, że nowa się jeśli się boicie to znaczy, że jesteście pełni uprzedzeń, że jesteście na osiągnięcie stereotypami, że jesteście niewystarczająco otwarci gościnni, bo nie ma żadnego powodu się bać tymczasem te lęki też dziś mają jakiś realny zaczepienia co pani myśli o wizji i Banca ja mieszkam w takiej dzielnicy właśnie mieszkam sam wynik jest przedmieść Paryża miasta na przedmieściach Paryża, który jest bardzo specyficzne ja mieszkam 200 m od g pierwszy gaz bez Miki gotycki na świecie, gdzie jest pochowanych 4 3 królów Francji czy jest mi bardzo symboliczne dla Francji jednocześnie ogromnie migrantów i 3 70 narodowości ogumieniem i muszę panu powiedzieć, że to absolutnie tak nie działa właśnie lampy i to działa zupełnie inaczej być może są gdzieś w Europie takie właśnie enklawy, o których pan mówi natomiast Annie tutaj jest inaczej tu jest tak, że powiększymy kiedyś minie 1 blok chłopaki z 1 bloku z chłopakami z drugiego bloku tak jak Żydzi na blokowiskach na całym świecie to właśnie jest nam tej zasadzie, że 1 strona ulicy z drugą stroną ulicy ani powiedzmy muzułmanie z nim muzułmanami albo ludzie z Afryki z ludźmi ze krajów arabskich czy on czy coś co jest dla mnie to jest bardzo problematycznym na rzecz tam właśnie, gdy realizacja tej panów i ale tutaj n p . wokół mnie ona absolutnie nie przebiega w ten sposób związane z kulturą jest religią i ona przebiegała z pełną identyfikacją z miejscem ich poczuciem wykluczenia, które jest równa kiedyś jest muzułmaninem we Francji pochodzącym z powiek pismem z Algierii albo Kolumbijczykiem pochodzącym z Konga prawda chrześcijaninem, więc na, a więc w tym sensie TLK tożsamości się bardzo rozmaicie układają się natomiast jej natura nie problem istnieje, a z 1 strony dłonie powiedzmy islamu, który gdzieś tam na dziś ogólnie rzecz biorąc się bardziej utwardzone swoich pozycjach niż był jakiś czas temu n p. społeczeństw jest w społeczeństwach muzułmańskich, ale po prostu dziś robią bardziej tradycyjni niż kiedyś zmieni w reakcji na wiele rzeczy, a z drugiej strony oczywiście jest realnie, że tak pełny niekoniecznie nawet sny związane elementy florystyczne i do którego zresztą n p . we Francji Köln od jest bardzo ciekawa analiza wzięło przystają ludzie do nich także oni robią coraz bardziej wierzący i pewnego dnia, ustanawiając no to dzisiaj biorę za broń to są ludzie, którzy po co walczyć w związku z tym samym myślą, jaka jest najlepsza i biologia ażeby dokopać prawda o tym kto między dokopać no, więc jest to właśnie ten w tej chwili, a walczący islam, a innymi słowy to jest bardzo wiele procesów, które się układają na różne sposoby i nie ma też ma absolutną rację, że nie ma on, że rzecz tutaj jest ogromna wina polityków, którzy zarówno prawicowe jak również lewicowych, którzy nie mają jakiegoś pomysłu na na rozwiązanie bojową takich prób z udziałem głów, że na razie to jest to, że to jest na takie funkcjonowanie między sceną aha ryb do kasy harcerze z 1 strony o tym, też pisała niedawno takie w swojej książce, która się ukazała poświęconej Szwecji i przypadkowi szwedzkiemu właśnie Katarzyna Tubylewicz było kilka dyskusja między młotem Dagmara myśmy też tutaj rozmawiali na ten temat syna na na antenie Radia TOK FM, ale jedno ucho, choć generalnie o to, że jak właściwie jest się w takim w takiej pozycji czy w takim paradygmacie liberalno lewicowe i próbuje się w jakim sensie wskazywać też na jakieś problemy, które się wiążą z choćby n p . z sytuacją może jednak mamy do czynienia z dnia w przypadku takiego tradycyjnie nie mówią o terroryzmie, bo to się zupełnie go jakaś inna historia też dom był daleki od tego, żeby włączyć się terroryzm z z islamem czy czy religią jako tako oczywiście natomiast NATO jasno że, że mamy jednak do czynienia z całkiem sporymi grupami takich osób, które zainteresowane są tym, żeby z kręgu kultury Europejskiej jakość za funkcjonować i tutaj mieszkać korzystać z tego cało z tej całej infrastruktury także infrastruktury socjalnej, a zarazem no żywią przekonania i też oczekują że, że to ich przekonania będą tutaj jakoś przyjętej będą mogli praktykować to te swoje przekonania, które jednak stoją w zasadniczej sprzeczności z pewnym zespołem wartości europejskich, które nie są dla dla Europejczyków istotne jakość konstytutywne dla liberalnej demokracji n p. związanych z emancypacją kobiet i z ze stosunkiem w ogóle do dnia do kobiet w w tych społeczeństwach no i to kto to jest jakiś problem rzeczywiście oto garść niezapomnianych wrażeń i ja myślę, że tutaj, a ze mną, że tutaj pewien, ale jak się przepraszam do końca próbuje nam o tym, powiedzieć co ma w niej się wpada w ten radykalny Hej, Tereski przepraszam za kolokwializm, ale dyskurs prawicowy, który z kolei no z dnia rzeczywiście demonizuje te to ta kultura i tych ludzi i wszystkich traktuje w sposób jednakowy i IT zagrać niezwykle trudna sytuacja w jak pan dzwoni się wydaje, że razem z, a z tego co ja widzę wokół siebie i z tego jak na ogół dostrzegamy francuskie społeczeństwo, że to ani widzieć tego dysonansu wartości, dlatego że ich widzę wokół mnie mnóstwo kobiet, które pochodzą z kultury muzułmańskiej, które funkcjonują na co dzień niby w sposób całkowicie aktywny i bardzo dobrze to są mamy dzieci prawda w, do której chodzą and my dzieci również, więc za, a więc po prostu widzę kobietę na co dzień rozmawiam z nimi widzę ich życie, ale i inni Lecha to nie jest tak, że one są zamknięte w domach i cierpią ich praw takich, którzy mieli tam co on my też wyobrażamy sobie pewien sposób tutaj nastąpiła dekompozycja, że oni są przeciwko prawom kobiet sami jesteśmy tutaj wielką pompą za prawami kobiet oczywiście jesteśmy Europa o niej wiemy wszyscy ich własnością jako przedstawiciel władz krajów europejskich Nowin, zwłaszcza jeśli sobie ich przyjrzymy zobaczymy przemoc wobec kobiet straszliwą rodzinach, które nie są już policja ogląda filmy i analny szklane sufity zobaczymy, kto może w 2, ale mimo, że kobiety nadal w miejscach pracy są traktowane w pewien sposób podrzędny, ale automatycznie nie tak, a może tak powiem tak dalej i t d. FIS chce pani powiedzieć, że taka łatwa aneksja kolacja tego własnego tego własnego konserwatyzmu i własnego własnych uprzedzeń następuje sieje przenosi w całości na owych migrantów właśnie w ten sposób jakoś uwalnia się siebie o z konieczności zajrzenia także we własne oko tak myślę, że ta procentem głównie w pewien sposób tutaj także tutaj, że lubimy sobie myślę, że to oni są tymi okropnymi prawda emisjom winami jakimiś Alan, a my mamy rozwiązaną sprawę wolności kobiet i że jesteśmy tutaj tacy tacy postępowi Jane w tej kwestii rzeźby wspólna walka, którą trzeba prowadzić, którą musi prowadzić właśnie tam właśnie kasz powiedzmy lewicowa strona właśnie nam, budując mosty i na wspólnych pozycja i że bardzo dużo aliansów można w ten sposób, gdy mógł zbudować, dlatego że wartości moim zdaniem są wspólne jak bardzo nam dużo znajomych muzułmanów przyjaciół bliskich rozmaitych krajach lęk bardzo tradycyjnych i uzupełnienie tradycyjnej i Janik różnice w wartościach głębokich ludzkich wartościach różnicy po prostu absolutnie nic ja więc, więc myślę, że tutaj po prostu trzeba budować Allianz i jednocześnie naturalnie, by nasze prawodawstwo jest naszym prawodawstwem to nie jest tak, że Annę, ponieważ Gdoś przyjechał z jakiegoś kraju, gdzie jest Indie są inne obyczaje to powinni łamać nasze prawo n p . jeśli obyczaje są sprzeczne z prawem UE, a sprawę natomiast tym powinien móc ran uczestniczyć w debacie i uczestniczyć w demokratycznych procesach to znaczy Alan IS n p. na wpływach ich cena na kształt tego prawodawstwa prawda, ale jest tego bardzo daleko w tym sensie, że ta wizja się n p. u lekarzy powstaje partia muzułmańska jest całkowicie nierealistyczna w tym sensie, że UE i we Francji w kadrze powiedzmy Algierczycy Marokańczycy nie chodzą tego samego Maciek był, więc trudno sobie wyobrazić, że to oni stworzą wspólną barki rozumie pan, że po prostu na nich postrzegamy jako jedność natomiast to są ludzie, którzy są bardzo indywidualistyczny mają mnóstwo rozmaitych wizji i nie stanowią żadnego takiego figla i kulturalnej, o których tutaj jest etniczna Parkitka nam jeszcze może powstać w końcu po wyjściu Rebeka, czyli uległość żart czy przyszłość, jaki wprawdzie niedalekiej, ale jednak w przyszłości no ale gdy Janas żegna się inni ja myślę też układać winny jest w inną stronę, ale to zależy również od nas właśnie do jakiego stopnia, że jesteśmy tego świadomi i jakiego stopnia budujemy prawda nie wykluczenie tylko, na jaką się na jakąś wspólnotę jak przez bank Śląski jest jest jest chyba bardziej nawet na mijają tak czytałem jakąś próbą diagnozy diagnozy kondycji Zachodu i właśnie taką jak w stylu el Greca diagnozą niewydolność Zachodu całkowitej, a zarazem żywotności kultury islamskiej, którą tam postrzega jako taki system, który najlepiej z możliwych obsługuje te wszystkie specyficzną ości ludzkiej hordy no bo ostatecznie dla rybaka jesteśmy po prostu biologii styczne mini bytami zwierzętami o takim trochę bardziej skomplikowanymi złożonymi na ich właściwie te wszystkie nasze pragnienia i żądzę ten system symboliczne ten system społeczny wg niego najlepiej jak gorzka analizuje no, więc dziś wydaje się tak nie musi być nie musi być tą chorobą, że wypracowujemy, a moralności, że wypracowujemy rozmaite systemy życia razem i że powinniśmy na tej ścieżce galerię kroczyć tą ścieżką imam wydaje się, że tutaj politycy mają ogromną rolę do odegrania na razie jest Dolna Wilda w wielkiej mierze negatywna, ponieważ sami, ale i tak mówi pan tutaj o lękach i lęki mamy 3 stadiony są realnym związany po prostu życiem z nowoczesnym społeczeństwie, gdzie wszystko się zmienia bardzo szybko, gdzie mógł być, że Lech zmieniają się pojęcia takie jak n p. rodzina jak ciało ludzkie, że wkraczają powiedzmy gumki rozmaite techniki biologiczne, które sprawią, że za dwa -trzy pokolenia w ogóle inaczej będziemy patrzeć na to na to wszystko czym jesteśmy powiedz mi masę rzeczy jest mienia na każdym poziomie lub naszego życia i na pewien sposób bardzo trudno sobie kościół uzmysłowić sobie z tym radzić im, a tu się włącza ten mechanizm, że kiedy wyobrażam z jakiegoś konkretnego wroga, którym jakiś ciało, które ma jakąś twarz, który albo powiedzmy sobie do pewnego stopnia, ponieważ tylko wyobrażamy to norma to w nim męska plamy nasze wszelakie lęki zarówno realną zarówno racjonalne i nieracjonalnej i słuszne niesłuszne i UE i po prostu chcemy, żeby ona dźwigał on ona okazuje się być wszystkiemu wszystkiemu winien i oczywiście maleńkiego miasto na rękę ponieważ, że ten sposób zarządzają strachem kreują strach zarządzają strachem wydaje nam się, że coś robią wrażenie, że nie wie w jaki sposób są nam potrzebni, żeby nas chronić tymczasem realnych problemów ze nie rozwiązują to jest inny pan minister Joanną Mirek tempo nie mówię tego pod żadnym konkretnym adresem po prostu tak podobnie we Francji podobnie zdanie podobnie w Polsce i w innych krajach UE, że ludzie po prostu powstaje taki rodzaj kozła ofiarnego, a to jest niestety uniwersalny mechanizm w latach trudno myślę też źle się wracając może do tego co staramy się zrobić w tej wystawie, a o, których pan wspomniał nowy świat na przełomie zimy tak 8 września wernisaż w bunkrze sztuki to co staramy się zrobić to pilne jest pewien sposób pokazać jak ta przemoc działała jak symboliczna i ich fizyczna wobec innych jak to się stało żeśmy ich aż jakiś sposób napiętnowali wykreowali w ogóle jako innych, bo ludzkość jest banalnie podobna tak naprawdę do siebie pod wszystkimi szerokościami geograficznymi jak to się stało jak dziś artyści, a do tego podchodzą jak artyści dzisiaj, a stara się myśleć inaczej i patrzeć na mój świat kompletnie innej sposób na ceny na ataki opozycji jak w jakiej innej albo upłynnić swój i obcy, ale operować się innymi kategoriami i dlaczego to może nas doprowadzić, a w Lubni jest to inna jest wystawiana, na który będzie 1 8 artystów z różnych kontynentów i zmiany imam nadzieję, że skłoni gniazdo, a do myślenia na na odmiennym nieco sposoby może morze zalane zachęcić do autorefleksji nie są nieco inny sposób to zawsze warto ćwiczyć te różne perspektywy no i wychodzenie z 2 kolein stereotypów, zwłaszcza jeśli może to się wiązać z ze zmniejszeniem stopnia przemocy okrucieństwa w świecie bardzo dziękuję Olga Stanisław Cyran reportażystka publicystka kuratorka wystawy nowy region świata, której wernisaż odbędzie się 8 września w galerii bunkier sztuki w Krakowie chcę państwu też dziękuję kończymy ten wieczór Radia TOK FM Mateusz Luft wydawał ten program jeśli nazwa Tomasz Stawiszyński i życia dobrej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA