REKLAMA

Sejm przyjął usta o KRS. Późnym wieczorem wpłynął projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Połączenie
Data emisji:
2017-07-13 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie ich różni od nich rynny też trzynasta 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Michał Sutowski z krytyki politycznej dzienne obroty na grę i Marcin wolny z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry silny opór tematy 2 duże i poziom dość przygnębiające, czyli przegłosowanie ostatecznie nowelizacji nie w sprawie krajowej rady sądownictwa wczoraj z UE oraz objawienie się nowego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który to projekt odwołuje Rozwiń » wszystkich sędziów oraz Sądu Najwyższego przynosi stan spoczynku i podporządkowuje Sąd Najwyższy ministrowi sprawiedliwości w bardzo wprost to może zacznijmy od tego drugiego bo myślę, że tutaj batalia będzie jeszcze otwarta krajowa rada sądownictwa można włożyć trochę się wykrwawiła jest jako temat i przestała w zasadzie od blisko można sobie uwagę, choć to też jest ciekawe, że znak wołają wyjęto wczoraj o głosowanie jeszcze wszystkich zaskoczyła, ale zacznijmy od Sądu Najwyższego i od tego pomysłu podporządkowanie Sądu Najwyższego ministrowi sprawiedliwości, jaką właściwie to pytanie o Marcina wolnego, jaką właśnie funkcję pełni Sąd Najwyższy w w Polskim systemie sądów powszechnych troski o ustroju sądów powszechnych co to jest instytucja są na razie możemy mówić o funkcji w Polskim ustroju generalnymi namiot szyjemy bardzo ważne, iż funkcję popiersia dba o to, aby tego orzecznictwa sądów było spójne dokonuje jednak kontroli tych orzeczeń Night to do niego zawsze należy ostatni głos druga funkcja to jest funkcja wyborcze Mbank to Sąd Najwyższy jest koprodukcją uprawniony do tego, aby kontrolować kontrolować ważność wyborów prezydenckich parlamentarnych w sytuacji, w której minister sprawiedliwości kontroluje Sąd Najwyższy kontroluje również wybory prezydenckie parlamentarne tak, by się wydawało, że do tej pory z tych możliwości orzekania o prawidłowości wyborów taka 1 z Czekaja partia pamięta jednak rzeczywiście wydawało się, że sąd może zmienić układ z wyborczych to była oczywiście orzeczenie w sprawie w dziewięćdziesiątym piątym Rolex małżeństwa w tle wyborów wyboru PMI w Kwaśniewskiego na na prezydenta to wtedy chodziło o to, że Kwaśniewski przypomnijmy napisał, że ma wyższe wykształcenie dużo wyższe wykształcenie okazało się, że nie miał w dniu koncertu w potem już w zasadzie takich sytuacji dramatycznej nie było i sąd bardzo oszczędnie korzystał z tego prawa może byś nie korzysta w zasadzie to czy protesty były były skierowane skargi do Sądu Najwyższego i jak bardzo bardzo ostrożnie to fakt bardzo ostrożnie korzystać z tych kompetencji na pytanie czy była potrzeba nie można wykluczyć, że taka osoba kiedyś starsi, gdyby spojrzeć Michał natomiast od strony politycznej NATO w zasadzie można być też dość oczywiste po co to naszego organizmu jest przede wszystkim jest jak aspekt doraźny znaczy, dlaczego ZUS teraz mogę pomóc bardzo prosty 8 sierpnia zaplanowano było posiedzenie Sądu Najwyższego, który miał rozstrzygnąć dalszych losach Mariusza Kamińskiego, kto po tym, jak Sąd Najwyższy uznał, że ułaskawienie jest nieważna z koniem przez prezydenta Dudę, ponieważ łaskę Tuskowi aktu łaski jest oczywiście prerogatywą prezydenta dotyczą osób skazanych prawomocnym wyrokiem taka sytuacja nie miała miejsca w przypadku Mariusza Kamińskiego proces się toczył, więc to jest najprostsza, choć termin i dlaczego tak szybko druga to jest oczywiście kwestia przeprosin za kolokwializm sezonu ogórkowego i wakacji to znaczy mamy w przyszłym tygodniu ostatnie posiedzenie Sejmu mamy sytuację, w której on to Tusk ją szczelnie tematów powoduje, że rozpatrzenie każdego z nich osobno jest kłopotliwe jeśli chodzi o agent odmiana, bo mamy i KRS i jest Sąd Najwyższy i ustawy paliwową jeszcze ustawy, która mało kogo interesuje, a jest bardzo istotna w gospodarce Wodnej, bo ona może się przełożyć istotny sposób na dochody samorządów i to wszystko naraz na 1 znaczy mamy 3 na kolejnym posiedzeniem potem i plus plus Sąd Najwyższy i jeszcze do tego wszystkiego mamy temat p t . prezydent Andrzej Duda i za to ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, czyli mamy taki zestaw, który powoduje, że wszystkie sprawy zostają załatwione natychmiast nie ma czasu na już mówią o konsultacjach społecznych, ale nawet na dobry wyartykułowane przez opozycję, o co właściwie chodzi, dlaczego to jest problem to wszystkie debaty toczyły się w sejmie późnym wieczorem móc się nikt tego rozdzielać środki z SLD może nawet nie bardzo lubicie to przeczytać w sposób taki podział był wnikliwy, a inną drogę tak i to jest to jedno z wizami żonę potem znowu ze mną wakacje i pod koniec jesieni Neo z nowym Sądem Najwyższym z TFI sondami z prezesami sądów nowymi i zapewne będzie można się spodziewać silną kolejnych dużych akcji związanych przede wszystkim są już, że temat reprywatyzacyjnym krótko mówiąc to takie są Michał Szułdrzyński użył tego od tej metafory przygotowania artyleryjskiego to trochę się tak też kojarzy historycznie rzecz, zanim armia czerwona szła na Berlin to najpierw był takim bardzo intensywny ostrzał miasta przez kilka godzin, przygotowując właśnie grunt tak wydają się, że to jest wstęp do do działań jesiennych przyjazny, że w zasadzie można powiedzieć to jeszcze wracając do tego porządku prawnego, że w pewnym sensie przejęcie Sądu Najwyższego to jest otwarcie do interpretacji prawa w bardzo pomyśli obecnie rządzących czy tak tak to jest możliwość podejmowania wiążących rozstrzygnięć ostatecznych praktycznie w każdej sprawie, w której jest możliwość wniesienia kasacji plus element wyborczy i co to może w praktyce znaczyć znaczy zastanów się nad tymi sytuacjami, które mamy rzeczy tajnych Rostowski już przywołał kwestie reprywatyzacyjne spec jest specyficzny sposób w tej chwili w Polsce do odrabiana robi to komisja weryfikacyjna to jest takim ciałem, do którego jest mnóstwo wątpliwości zastrzeżeń, więc jak Kaśka Sąd Najwyższy skład Sądu Najwyższego ma się do tego co robi komisja myślę, że tutaj raczej nie będzie wzruszyło mnie bez silnego mambo no jeszcze niezbadany wpływ na tej nowelizacji na losy Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ustroju sądów powszechnych administracyjnych jest odesłanie tej ustawy stosuje się przepisy odpowiednio do naczelnego sądu nagrania do orzeczeń komisji przysługuje skarga do wojewódzkiego w Łodzi naczelnego i z tego faktu nie będzie, chociaż może być efekt takiego takim rażącym uważajcie jak się nie sprawdzicie jak nie pokażecie się w odpowiedni sposób to zrobimy zwami to samo co Sąd Najwyższy, a jak z do Sądu Najwyższego się traw jak dotąd trafiała, jeżeli mówimy o tym, że skład całego sądu zostanie wygaszony tyle jest osób w kilkudziesięciu sędziów na blisko 100 z tego co z tego co pamiętam, że to są prawnicy po pierwsze, którzy przeszli drogę sędziów sądów rejonowych okręgowych tytanu, ale też profesorowie prawa, którzy zostali powołani już przez prezydenta do Sądu Najwyższego moi znakomici fachowcy to dużo mówić czym zresztą spora część z nich to to są ludzie wychowani w trzeciej Rzeczpospolitej niemający nic wspólnego z z poprzednim ustrojem zresztą to matematyka od 10 10 . roku minęło 2 8 lat, żeby zostać sędzią wtedy trzeba było mieć 2 8 lat, więc to są osoby trumnę 5 6 lat teraz ma jak trafić do Sądu Najwyższego Ano wystarczy taki pasztet Marek Tatała napić piwa nad Wisłą i wtedy powstaje pytanie czy bulwary wiślane to jest tak naprawdę ulice w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości powstaje zagadnienie prawne sprawa idzie do Sądu Najwyższego to Sąd Najwyższy mówi drogę policja nie może tak wykładać ustawy o wychowaniu w trzeźwości wolność również polega na tym, że ktoś może zepchnąć Wisłę napić piwa, bo to nie jest zakazane, o czym tutaj widzimy takie przełożenie na takim bardzo rudym czarnym poziomie, że taka wykładnia prawa, którą przynosi sąd uważa, że nie jest straszna jak ważna jak bardzo ciekawy wpis na Facebooku Adama Bodnara sprzed bodajże 1 , 5 godziny, które taki bardzo prosty konkretny sposób wyjaśnia do czego służą sądu w Rzeczpospolitej, opisując na przykładach zżycia dotyczących czy to opłaty klimatycznej w związku ze stanem powietrza czy to odszkodowania dla ofiary przestępstwa i my stosujemy taką metaforę, że jak mamy ten dom, który jest tam podłoga skrzypi o okna nieszczelne dachy przeciekają to w budowanie z, stosując pewne reguły sztuki posiadającym projektorów próbuje ten dom naprawić od dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją podłożenia ładunku wybuchowego pod pod fundamenty to znaczy nic, żeby miło gwoździ praw obywatelskich napisał wprost, że posłowie coś takiego dokonali, ale jeśli z PiS tego rodzaju okazuje się, że dzień po głosowaniu KRS -u i w dniu ukazania się projektu ustawy o Sądzie Najwyższym to niemałych wątpliwości do czego jest to oczywista aluzja mam ochotę zadać takie pytanie co jest oczywiście w pewnym sensie nieeleganckie może też dowodzi nie wiemy też braku pogłębionej wiedzy, ale z punktu widzenia przeciętnego prawnika przez 1 mieszkańca tego kraju co jest ważniejsze Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy w trudne pytanie, skąd wziął otwiera zaś funkcje są zupełnie inne, więc szczerze, że nie będziemy pewni sami nie będziemy w porównywali 2 odmiennych systemów walutowych w planie, ale jednak będą się spierać o to chodzi o to żeby, żebyśmy zrozumieli co się stało najpier w z Trybunałem Konstytucyjnym, a teraz co się stanie tutaj no to symbol mniej więcej wiemy każdą ustawę można przepchnąć nikt nie będzie zgłaszał do niej zastrzeżenia nań z całą pewnością nie wróci do nowych ustaw, ale nie znosi, gdyby chcieć inna siła jest konieczność ustalić hierarchię no to jednak należało powiedzieć zioła pacyfikacja Trybunału Konstytucyjnego była jakimś sensie warunkiem wstępnym przeprowadzenia tego co się dzieje teraz co rusz sugerowało, że istnieje z Nisko w technologii, ale to też jednak kwestia hierarchii, dlatego że gdyby prawo sprawiedliwość przyjęło sekwencji odwrotną, czyli najpier w spróbowało uczynić to co czyni iska rasą i z Sądem Najwyższym to istniał Trybunał Konstytucyjny, który muszę powiedzieć, że tak nie wolno to jest niezgodne to z gitarą czy duchem przynajmniej konstytucji natomiast teraz w de facto takiej możliwości nie ma w tym sensie logicznie można, by uznać że, chociaż zakres działania kompetencji tych 2 ciał są różne to jednak wyżej jest Trybunał dlatego, że to Trybunał decyduje to znaczy, jakiego rodzaju prawą może być ustanowiona, jakiego rodzaju nie może być ustanowiona na gruncie tego co w 1 900 10 07 . roku sobie my w Polsce, ale dziś znaczenia na dobrą sprawę ustala Sąd Najwyższy takie doraźne znaczenia jak powiedzie nas to było zawsze odwieczny konflikt pomiędzy Sądem Najwyższym Trybunałem Konstytucyjnym, kto ma ten ostatni głos były orzeczenia, w których który w tym czasie nie zgadzały tak jak pan redaktor powiedział to jest klucz przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, bo kluczem do zawładnięcia wymiarem sprawiedliwości przejęcie Sądu Najwyższego jest jest tak powiedzieć w finalnym aspektem tej sprawy jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości jeszcze będą pewnie następne elementy, a ta to tylko ze zwolnienia pan sobie, jaką się z ciągu w ciągu ostatnich tylko 2 0 paru lat przypominam sobie jakiś rodzaj dyskusji o tym jak jest zorganizowany Sąd Najwyższy krytyki pod adresem tegoż sądu w jako prawnik reklamował oczywiście dyskusja prasowa mogą się toczyć na różnych polach, ale bardzo wiele krytycznych słów adresował się pod ten wymiar sprawiedliwości Sądu Najwyższego Fundacja Helsińska, a pisemne interwencje wskazujemy na błędach Cetera ale, ale to były w głowie, by rozumiem głosy protestu co do konkretnych rozstrzygnięć ja pytam oblał funkcjonowanie instytucji GP także, że był problem z jawnością n p. prawda, że Sąd Najwyższy bardzo długo się wzbrania aby, aby publikować n p. orzeczenia, a nie orzeczenia tylko rozmowy była kwestia wydatków z tych kart służbowych ostatnio to na pewno troszkę odbierał to na autorytet moim zdaniem problemem jednak podstawowym, bo komunikacja tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym była komunikacja adresowana do prawników do specjalistów do profesjonalistów ani do zwykłego człowieka ten zwykły człowiek tak naprawdę nie wie co zawdzięcza Sądowi Najwyższemu teraz może się przekonać trzynasta 3 7 za chwilę informacje o nich wrócimy do rozmowy, ale on włączenie ich różni od gór dziś trzynasta 4 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Michał Sutowski z krytyki politycznej Marcin wolny z Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy w o ustawie o KRS to może za chwilę ostatecznie do przepchnięcia przez głosowanie sejmowe, ale też o zmianach planowanych w Sądzie Najwyższym ustawa wczoraj została wyjęta nikt o nich wiedział nikt z wszystkich zaskoczyło Sąd Najwyższy oczywiście właśnie, tym bardziej dowodzi, że tutaj trudno mówić w zasadzie jakimś reformowania naszej kultury aż na rozwijaniu aż się nasuwa żart, że przecież Sąd Najwyższy nie może być sędzią we własnej sprawie w wagach konsultowane mogą być też oczywiście miałem z czego wynika, iż to jest jak już przestają mnie bawić to żart noc, ale wróćmy jeszcze moment o tym, także, gdy tej politycznej tej tezy tego kalendarza twierdzi, że to w pewnym sensie odchudza Sąd Najwyższy czas położona jest także loty z 8 sierpnia dlatego tak szybką natomiast u nas konkretna sprawa jednak kłopotliwa bardzo no bo w związku z ważną dotyczy ważnej postaci na bardzo newralgicznym odcinku czy służb socjalnych mówi Mariusz Kamiński, ale był to trochę więcej no i zmianą ustroju są po pierwsze, tak w ich przejechanie walcem po po to w wymiarze sprawiedliwości to był zamysł Jarosława Kaczyńskiego od samego początku łowiczanie od początku rządów, bo po 20 15 roku tylko w zasadzie od początku wielkiej kariery Jarosława Kaczyńskiego w politycznej w głównym nurcie jakiś przykład no 20 0 1 roku, kiedy powstawało pismo to przecież podstawowy temat to było prawo i porządek ono der prawda Trapattoni przypadki nazywa się prawo i sprawiedliwość Lech Kaczyński jako szeryf najpier w wnika apotem minister sprawiedliwości walka z przestępczością w Realu z przestępczością to kto inny walczył o to Marek Biernacki jako minister spra w wewnętrznych ale, ale jednak Lechowi Kaczyńskiemu udało się zbudować ten kapitał symboliczny dla późniejszego PiS-u jeszcze w czasach rządów nie należą się, żeby spadał bardziej jest przykład uzasadniający to przeciągi wania sądów czy przejechanie się walce na nie wymienia, że już o tym, że radykalna zmiana składu także osobowego, bo tutaj wydaje się zmiana strukturalna pamiętajmy, że przy okazji krajowej czy Czech czy Sądu Najwyższego czy mamy do czynienia z o w teoretycznie ze zmianą struktury prawda, że są Izby dotychczasowe będą zastąpione innym g 1 4 zostaną zamienione teraz ożywić prawa publicznego dobra neonów dyscypliny tak to izba karna cywilna wojskowa i pracy i ulicach po pracy ubezpieczeń i wojskowa tak czy formalnie mamy zmianę strukturalną, ale domyślam się, że tak naprawdę chodzi o zmianę personalną tak mówi o tym, że ta zmiana personalna są w wymiarze sprawiedliwości jest konieczna niezbędna jest na zasadzie fundamentami istotnej reformy państwa polskiego no to jest narracja o Jarosława Kaczyńskiego od samego początku tak duża przynajmniej tak mówi od tego okresu od 20 01 roku, czyli tego, który kojarzymy z nazwą prawo i sprawiedliwość wcześniej tak centrum troszkę inaczej rozłożone w ratach w latach dziewięćdziesiątych dekomunizacja ona miała nie da i trochę innych sfer wzdłuż głównej mierze dotyczy bardziej na gospodarkę bardziej myślą o gospodarce polityce teraz i potem były wymiar sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński był świadomy, że codzienne doświadczenia bardzo wielu obywateli polskich z wymiarem sprawiedliwości są na tyle negatywna i że tych patologii jest stosunkowo dużo w związku, z czym to jest z 1 strony dobry wehikuł polityczny z drugiej jest z zemstą wehikuł polityczny mówił o zasięgu poparcia wyborczego z drugiej strony to rzeczywiście jest bardzo istotne z punktu widzenia wszystkich pozostałe zmiany wszystkich pozostałych sfer dziurką mówiąc jeśli sądy są pod kontrolą NATO w oczywisty wiązał się fakt, że na razie władza wykonawcza ma wtedy nieporównanie większa pole manewru i to było coś, o czym Jarosław Kaczyński mówił bardzo wyraźnie, że nie ustąpi z tego z tego tematu i z tego nic z tego kierunku działania o tym, że będzie zmiana ustroju sądów była mowa od kilku co najmniej kilku miesięcy a dlaczego ten moment wydaje się, że trudno mamy tak sukces PR-owe wizyty Donalda trampa stosunkowo wysokimi poziom poparcia Smoleń z najwyższych od od momentu wyborów opozycja w rozsypce i niskimi wynikami sondażowymi wakacje plus na koniec jeszcze 8 sierpnia, czyli oczy to przyspieszenie już dotyczącą Sądu Najwyższego i przygotowywanie gruntu na na sprawy reprywatyzacyjne wydaje się, że tak to bardzo wiele czynników tak się zbiega się, że skłoniło Jarosława Kaczyńskiego nad podażą, a właśnie w tym ani w innym momencie dokonać tych zmian no kto to się z publicystów słusznie napisał, że i toczy się zmiana kontrowersyjna nie spotyka się z krytyką, a część środowisk opiniotwórczych, bo już nas obywateli to niekoniecznie małe naturalne jest to jest to tego typu posunięć zawsze są dość ryzykowna najlepiej wykonać momencie się bardzo jest na bardzo wysokim poziomie poparcia wtedy nawet ryzyko spadku kilka procent na nie jest nie jest takim poważnym zagrożeniem jadać zostałem trochę na tym co może działać nad tymi negatywnymi doświadczeniami obywateli w kontekście sądownictwa, a także wiadomo, że jak to sędzia Małgorzata Gersdorf o tym, mówić w ten sposób, że zawsze się zdarzą tego rodzaju sprawy zawsze można nagłośnić zrobić z tego takie odczucie takie wrażenie społeczność jest powszechne temat moment, by niewydolność sądów złe orzeczenia niekompetentni sędziowie to jest norma polskiego wymiaru sprawiedliwości w myśl mediów ponadto w ten sposób my to nawet z badania opinii społecznej wynika, że obywatele biorą wiedzę na temat mediów dlatego zależy nam rządów z mediów po prostu jest to media kształtują obraz sądu, a obecnie mają tendencję do tego, aby mówić o VAT 0 czworga jak w Holandii złych decyzjach nie o tym co orzeczenie sądu danego daje obywatelowi netto z nową wracamy do tych polityki medialnej to sędziowie jakoś jako zawód jako grupa społeczna sami muszą zadbać o swoją komunikację pokazywać obywatelom, że są ważne przy czym ja bym jednak zaznaczyć, że do Lutomierska przypomina jednak taką opowieść starej Unii wolności o przyczynach klęski formacji liberalnej inteligenckiej to znaczy, że mnie tłumaczyliśmy wystarczająco dobrze obywatelom charakter naszych reform jednak coś jest na rzecz co to znaczy to, że media wypaczają obraz całego wymiaru sprawiedliwości zaakceptują patologie to jest jasne, bo to wynika generalnie z logiki funkcjonowania mediów dzisiaj to już tonie musi być pchanie polityk o charakterze politycznym biologicznym ba są one prowokować ludzi z rezerwą powstała w bardzo licznych wywiadach artykułach powtarza od wielu lat żona tak wymiar sprawiedliwości w trzeciej Rzeczpospolitej na nie gwarantowało wszystkim równego dostępu do do siebie, że dla Dody Doda sprawiedliwości właśnie żona, że prawnicy są i to nie jest tylko po to, problem komunikacyjny czy prąd komunikowania orzeczenia, ale że było bardzo dużo konformizmu takiego Legalis etycznego konformizmu, że polegającego na tym, że sędziom w bardzo wielu przypadkach zależało na właściwym uzasadnieniem wyroku tak, aby mieć zły podkładka pod prąd orzeczenie orzeczenia te miały więcej wspólnego z literą prawa niż właśnie z jakimś poczuciem sprawiedliwości społecznej to nie jest tylko pola zakomunikowania nie nie chodzi tylko o to, że wyroki sąd uzasadnienia są pisane formalnym prawniczym językiem, że remont remizy, jakby gdzieś tam odstrasza animuje obywateli ma, ale też to, że korporacja sędziowska czy korporacja prawnicza generalnie jak i jak to każda korporacja zawodowa na charakteryzuje się n p. bardzo głęboko lojalnością mu w wewnętrzną taką wobec siebie wzajemnie prawda, że ma już wiemy, że elblążanie komuś bardzo głośnym żeby, żeby się Michał wolny od złego odniósł w nas boleć nie ma problemu zgodzą się w części na pewno prąd gaz jedno nie jesteś także wymiar twórczości działa w naszym kraju idealnie są problemy strukturalne nawet funkcjonowanie krajowej rady sądownictwa mogły być lepsza uważam, że rząd jest nieporozumieniem sytuacja, w której nie ma tam sędziów rejonowych najliczniejszej grupy nawet telefonem, ale padło takie zastrzeżenie, która jest mocno znaczna ich hasło, żeby dostęp do wymiaru sprawiedliwości tak nie jest w pewnym sensie równe dla wszystkich obywateli, więc pytanie czy tutaj rzeczywiście ktoś, kto obserwuje ten system tak jak robi to Helsińska Fundacja praw człowieka czy widzi tego rodzaju kłopot z taktyką rządu, że myśli rząd nie jest do końca wina sądu, ale też tych ustawodawcy mamy na tyle skomplikowany system prawny, a z drugiej strony nie mamy żadnej edukacji prawnej na etapie szkoły podstawowej gimnazjum taktycznie milczą też jest bardzo mało, ale i później ten bohater, kiedy wkracza w dorosłe życie się zderza z całym tym bagażem doświadczeń prawniczych on musi mieć określoną podstawową wiedzę, żeby zrozumieć generalnie jak świat funkcjonuje tego brakuje im później jest, jeżeli jest zawiedziona opóźni się zażenowany czy można powiedzieć nawet nie tylko sędziowie nie tłumaczyli, ale dziś przede wszystkim państwo jest dla nich, żeby obywatel poczuć odrobinę mocniej zwróćmy uwagę, że od roku 2 lat mamy dopiero ustawą od darmowej pomocy prawnej tak to jest koronny przykład tego jak mało zostało zrobione w tym temacie i co to ustawa też jest niedoskonała ona ma tam bardzo wyśrubowane przesłanki uzyskania pomocy to pomoc jest też limitowana określonych działań i na pewno wiele w tym obszarze trzeba zmieniać z żoną to jest gość ten przykład HGW pokazuje prawda znaczą jeśli dostęp do usług prawnych jest uzależniona od kapitał ekonomiczny nie tylko kulturowego, czyli wiedzy tak, ale też ekonomicznego bon naj bardziej Kocjan z każdego stać na dobrego prawnika i że z dnia mechanizmów rosną bardzo słabo ograniczona mechanizmy wyrównywania tych tych nierówności szans na na wstępie na to, iż siłą rzeczy ten ton to co to to wrażenie tak niesprawiedliwości wymiaru sprawiedliwości musi być jakoś tam bardzo dojmujące ja też nie mówiąc o tym, że coś narzeczy nie mam namyśli, że sędziowie się, że wszyscy sędziowie są temu winni, chociaż na chwilę rozmowy się, mówi że jednak o tym, będziemy się za chwilę mamy, więc czas komentować to jest jednak trochę instrumentalista uważany przez prawo, ale oczywiście, że z instrumentalizacją to zimą szarak patologii w wymiarze sprawiedliwości, które nie są bezpośrednio zawiniona, a osobistymi cechami 3 3 SA ważnymi decyzjami sędziów czy mogę prawników tylko pewnymi rozwiązywanie innymi rozwiązaniami systemowymi braci brakiem czasu jednak kwestia, niemniej w odbiorze obywateli ten ta narracja krytyczna to taka, jaką prezentował Jarosław Kaczyński, bo chyba najbardziej nośną jest najbardziej konsekwentną w jego języku politycznym przez całą pozostałą jego kariery nie przypadkiem wyznaczono to jest po prostu pana taka to to jest też plac, na którym można skutecznie pojechać politycznie no bo ona odwołuje się do pewnych realnych problemów, chociaż diagnozuje sposób często bardzo wypaczony jednostronny instrumentalne ta nie pamiętam taką takie wypowiedzi Zofii Romaszewskiej, kiedy była kandydatką Rzecznika Praw Obywatelskich, że w pewnym sensie to prawo zostało tak zabrane ludziom oddano strażnikom, że trochę o tym, mówić znaczą takim się w odczuciu i do tego nieprzypadkowo odwołuje się Zbigniew Ziobro, kiedy on, mówi że na taras przy przywrócimy wymiar sprawiedliwości społeczeństwu próba się to klasyczna to za populistyczny rząd reprezentuje społeczeństwo my będziemy mieli kontrolę nad sądami, a po naszym społeczeństwom to naród to wszystko się zgadza, ale tu jest jeszcze też odwołanie się do tego do tego do tej intuicji bardzo wielu obywateli może właśnie wymiar sprawiedliwości był zły, ale podróżując między skrajną taka instrumentalizacja tematu prawa nabywa prawo to nie jest coś czym można także to zupełnie inny, kiedy int intuicyjnie się posługiwać to jednak prowadzi do bardzo potem szkodliwych w sytuacji, która musi wyjaśnić co mówić w dziękuję bardzo Marcin wolny z Helsińskiej fundacji praw człowieka i Michał Sutowski z krytyki politycznej byli państwo moimi gośćmi z nr. 13 5 5 w informacji o włączenie ich recykling Olsztyn Górnik ranny Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA