REKLAMA

Prof. Matczak: To pełzający zamach stanu. Władza kontrolująca sądy może zakwestionować każdą sytuację prawną naszego życia

Post Factum
Data emisji:
2017-07-13 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzisiaj jak już ktoś kiedyś dowcipnie określił bardziej lex faktów niż post factum i też, by Małopolski, ponieważ to się wszystko dzieje na w tym momencie teraz zaraz dojdzie do zmiany w ustawie o krajowej radzie sądownictwa ustawa w ten projekt już ustawa przyjęta przez Sejm wczoraj w błyskawicznym tempie trafiła już do Senatu w tak samo ustawa o ustroju sądów powszechnych obydwie, zmieniając całkowicie Rozwiń » sposób myślenia o tym, czym jest wymiar sprawiedliwości kont w kontrze czy w zależności relacji do władzy wykonawczej do ministra sprawiedliwości, zwłaszcza na wczoraj w nocy jak już państwu mówiłam jak informowaliśmy w informacjach w nagle pojawił się projekt o ustawy o Sądzie Najwyższym całkiem nowej ustawy, która też no właśnie co robić już teraz porozmawiamy z naszym gościem prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim i również ranne prawnik kancelarii dzp dżina, by pani profesor napisał po wczoraj w nocy, kiedy wszyscy czytaliśmy ten projekt i komentowaliśmy go na bieżąco napisał pan wciąż na Twitterze, a on Annie, że to zamach stanu w taki podtrzymuje tę tezę jest to pełzający zamach stanu polegający na tym, że obecna władza paraliżuje poszczególne ośrodki w Lesznie Rosja nazywa bezpiecznik demokracji zapewne po to, żeby coś złego zrobić ja jeszcze nie wszyscy wiemy co to ma być natomiast w sytuacji, w której i Trybunał Konstytucyjny jest sparaliżowany, więc właściwie wszystko można w formie ustawy uchwalić, bo nie ma nikogo kto by stwierdzić, że to jest zgodne z konstytucją za chwilę będziemy mieli położoną rękę na sądownictwie to dojdzie do sytuacji, w której zmienia nam się konstytucja, mimo że ta władza nie ma większości konstytucyjnej, bo te wszystkie działania sparaliżowanie Trybunału i przejęcie sądownictwa są oczywiście niezgodne z konstytucją to sądownictwo powinno być niezależne problemy są oczywiście w tym, że kiedy pijemy na alarm mówimy zamach stanu, kiedy mówimy, że Trybunał sparaliżowane są sparaliżowane to prawdopodobnie większość obywateli, którzy nie znają się na prawie traktuje jako pewne abstrakcyjne twierdzenia, które w żaden sposób nie wpływają na ich życie i problem jest taki że, o ile jeszcze w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o ustawach można, by było to jakoś zrozumieć to w przypadku, kiedy władza polityczna przyjmuje sądy jest to dla mnie do końca niezrozumiałe całe nasze życie podlega regulacji prawnej rodzimy się i umieramy i to jest potwierdzane aktami idziemy do szkoły wydają nam decyzję administracyjną dostajemy prawo jazdy, kiedy uzyskujemy stopnie z magistra n p . czy kiedy kończymy szkołę wszystko jest zależna od potwierdzenia prawnego, jeżeli teraz przychodzi władza, która kontroluje władzę sądowniczą, która ostatecznie potwierdza czy dana decyzja czy dane rozstrzygnięcie jest prawidłowe i będzie mogła właściwie zrobić wszystko będzie mogła go skazać każdego prezesa właściwie każdego sędziego to oddajemy nasze życie w ręce polityków, którzy nie zawsze mają dobre intencje albo wprost przeciwnie mogą nawet chcieć nas jakimś sensie skrzywdzić proszę zwrócić uwagę, że nie mówisz o tym, tak bardzo duże obecnie, ale zbiegiem lat każda władza potrzebuje coraz więcej pieniędzy w szczególności taka władza, która bardzo dużo wydaje socjalnie, a to jest taka władza, jeżeli jest to potrzebne pieniądze to gdzieś trzeba je znaleźć prośba można je znaleźć sposób następujący można nałożyć dodatkowe podatki, nawet jeżeli one będą niekonstytucyjne nikt nie stwierdzane są niekonstytucyjne można kazać zapłacić komuś dodatkowy podatek stwierdzając, że n p. niewłaściwie złożą swoje zeznanie podatkowe i nikt niezależny, czyli sąd nie będzie mógł stwierdzić, że ten zarzut jest nieprawidłowy ja już mówią o tym, że można po prostu zniszczyć życie człowiekowi przez niezależną dziennikarzowi albo niezależnemu naukowcowi poprzez to poprzez to, że postawi mu się zarzut karny, który w żaden sposób nieuzasadnione w normalnym kraju we wszystkich tych atakach władze idą do sądu i sąd niezależny nie bojący się tej władzy może powiedzieć nie nie wolno temu człowiekowi tego zrobić, jeżeli teraz ta władza polityczna, która może być groźna przejmie to sądownictwo to każdy z nas w każdym momencie swego życia będzie zagrożony każda rzecz, którą mamy każda rzecz, którą wiemy każda rzecz oraz potwierdzona prawnie będzie mogła być zakwestionowana tak jak pan minister Ziobro zakwestionował wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego zakwestionował wybór pani prezes Gersdorf władza kontrolująca sądy może zakwestionować każdą sytuację prawną naszego życia dziwi mnie to, że to nie jest Rumia w Wiedniu też na tym znają jutro w post factum zajmiemy się bliżej takim może być psychologiczno socjologiczne ujęcie tego co się dzieje, jakie są reakcje czy brak reakcji opinii publicznej na na ten na ten fakt ale by cały czas myślą o Turcji, gdzie ludzie się aresztują torturuje znikają w dziwnych okolicznościach, a wciąż większość ma talent lider tego reżimu prezydent Erdogan tak samo myślą o Węgrzech, gdzie zlikwidowano w Trybunał Konstytucyjny, gdzie zlikwidowano media przejmowane przedsiębiorstwa i również prezydent Orbán miał większość, więc tym pytaniem zajmiemy się jutro uroczyście zachęcam słuchaczy do brania udziału w tej dyskusji, dlaczego nie nie wzrośnie cenimy tej demokracji na tyle, żeby rozumieć co dla nas wszystkich oznaczała jej, a po 6 stopniowa likwidacja, ale panowanie Prus żeście, chcąc wydać od rzeczy, o których wspomniał pan na początku powiedział pan nie można zmieniać ustrój za pomocą ustaw, ale o to właśnie to się dzieje to znaczy do ustawy są przyjmowane w i akurat ustawa o Sądzie Najwyższym do tej pory też funkcjonowała trzeba było w niej w sprecyzować to w jak ma funkcjonować ten organ Konstytucyjny w no bo wszystkiego w ustawie zasadniczej nie określimy tak samo dotyczy to krajowej rady sądownictwa sądów powszechnych w w innych instytucji, więc ta ustawa samo w sobie mogła zostać w całości zmieniona oczywiście każda ustawa może być zmieniona, ale prawo jest pewna pewnego rodzaju całość, która jest złożona z konstytucją ustaw rozporządzeń innych ewentualnie aktów prawnych i tak całościowo sprawa polega na tym, że w nim nie może być sprzeczności to znaczy, jeżeli akt podstawowy, jakim jest konstytucja, mówi że sędziowie mają być niezależni przez sądy mają być zależne od władzy politycznej to nie mogę w akcie podustawowym w ustawie powiedzieć, że pan minister sprawiedliwości, który jest przedstawicielem władzy wykonawczej pewnego dnia wchodzi do Sądu Najwyższego i mówi państwu dziękujemy wszyscy sędziowie przechodzą stan spoczynku oraz likwidacja Najwyższego organu sądowego w Polsce i następnie ten sam człowiek z innej władzy wskazuje palcem tych, którzy mają pozostać to jest zaprzeczenie podstawowego artykuł naszej konstytucji art. 10 oraz tych artykułów, które gwarantują niezależność sądownictwa, czyli rozdziału władzy i teraz oczywiście, że każda władza, która została demokratycznie wybrana może uchwalać ustaw, ale ma obowiązek robić to w zgodzie z konstytucją ta ustawa, jaką jest rażąco niezgodna przez art. 10, ale nie ma nikogo, kto to może stwierdzić w związku z tym ta władza cały czas może wymachiwać flagą z napisem domniemanie konstytucyjności to jest ustawa, której nikt nie zakwestionował i teraz najlepiej widać po co było przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli nie ma Trybunału Konstytucyjnego zwykłą ustawą można zmienić każdy przepis konstytucji w działaniu, bo przecież ci ludzie nie zmieniają litery konstytucji, ale jeżeli konstytucja mówi sądy mają być niezależne, a na poziomie ustawy ja przejmuje kontrolę nad tymi sądami to w sposób oczywisty taka instytucja martwa w 2 i do tego cała ta cała sytuacja sprowadza taki test owo wyciszać powód też ma jakiegoś wielkiego smutku wczoraj, że się po raz drugi prawo i sprawiedliwość udowodniło, że nasza ustawa zasadnicza przestała działać Jona jest tylko taką na takim papierem MiTo jest jakość dla mnie ten przykry poznałem samej ustawie o Sądzie Najwyższym ona oczywiście nie może nie możemy o nim mówić w oderwaniu od tego tej ustawy o krajowej radzie sądownictwa i ustawie o ustroju sądów powszechnych, bo to się w szczycie w mózgu co tworzy pewną całość, który będzie jak ryba w wodzie czuł się minister sprawiedliwości pierwsze żubry tam zresztą nie to jest wymiana całego składu, chyba że, a on niektórych sędziów pan Zbigniew Ziobro uznał za potrzebne do wprowadzenia zmian organizacyjnych chyba tak to jest jakoś do właściwego funkcjonowania tak dalej no i to jest dosyć oczywista zmiana znaczy wiadomo, że chodzi o dyspozycyjnych sędziów możemy obserwować na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego czy pan poseł coś co jeszcze odnajduje ich nie ja zgadzam się z tym, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z takim mechanizmem 2 ustaw to znaczy ustawa o krajowej radzie sądownictwa to jest taka ustawa, w której dokonano skoku na komisję konkursową, która wybiera sędziów, ale komisja konkursowa, która wybiera sędziów jest do niczego, jeżeli nie ma wakatów prawda no bo nie ma na jakie na 1, jakie miejsce wybierać w związku z tym rzeczywiście ten mechanizm wygląda taki sposób, że najpierw przejęto kontrolę nad organem, który tych sędziów opinią opiniuje przedstawia prezydentowi na, a teraz daje mu się pole do popisu to znaczy właśnie 1 ruchem 1 artykułem art. 80 w siódmym z tej ustawy o Sądzie Najwyższym usuwa się wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i nagle robi się fantastyczne miejsce do tego, żeby ta nowa krajowa rada sądownictwa się wykazała zaczyna się od góry i wymieni się tak Sąd Najwyższy natomiast się spodziewał tego, że dalej idąca reorganizacja sądów, który także się mówi powtórzy ten mechanizm to znaczy mając komisja konkursowa będzie się tworzyła na następnych poziomach reorganizację zmianę sądów wszystko po to, ażeby utworzyły się wakaty, na których będzie można wskazać osoby, które są lojalne wobec władzy jest cała ta cały ten mechanizm doprowadzi do tego, że rzeczywiście proszę myć wagony sprowadzone pod hasłem demokratyzacji wyboru sędziów nad miastem doprowadzi do tego, że 1 partia, a wręcz 1 człowiek, czyli pan minister Ziobro będzie decydował o wszystkich sędziach, którzy w Polsce są powoływani, jeżeli to jest demokratyzacja no to już nie wiem czy jest demokracji tak je też bardzo chciał zapytać o to w Bojanie szumy nie rozumiem zasad powoływania nowych sędziów Sądu Najwyższego fruwające Przysiężny dostawy tego projektu, który stał on błędów redakcyjnych tam mam wrażenie czasem mylone z Twittera i z literą czy słowo Lis ze słowem albo jak już minister Ziobro odciął się je tych sędziów niepoprawnych Sądu Najwyższego pozbędzie się prawdopodobnie pani prezes Gersdorf to jaka jest nowa nowa ta procedura wyboru sędziów, bo to jest dla mnie jasne jak kiedyś czytałam te przepisy to rozumiem, że po pierwsze, są pewne nowe kryteria dla osób, które mogą kandydować na stanowisko sądu sędziego sądu rozszerzone dużo się, że tak tutaj też trzeba zaznaczyć 1 rzecz to niektóre z tych kryteriów już istniały to znaczy we wcześniejszej ustawie n p. nie wiem radca prawny czy adwokat z dziesięcioletnim stażem mogą zostać sędziom Sądu Najwyższego albo sędzia sądu jakiegokolwiek innego z takim stażem teraz trzeba pamiętać, że w chodzenie do Sądu Najwyższego to jest pewnego rodzaju proces, który jest procesem obserwowanym kontrolowanym przez wiele lat i tak naprawdę wydaje mi się nikt oczywiście tego nie badałem ale gdybym miał obstawiać nie wydaje mi się, żeby na przed wielu prokuratorów z cesarzem dziesięcioletnim od razu lądowało w Sądzie Najwyższym ze względu tylko na to właśnie, że 1 0 lat o o służyli, tym bardziej nikt oczywiście nie było tak, bo to jest nowa przesłanka, że prokuratorzy IPN -u także otrzymują taką taką możliwość ja sobie wyobrażam, że to będzie trochę sytuację następująco będzie to po prostu wymiana elit, o której wydają się ta władza marzy i chce to zrobić to znaczy będziemy mieli pewne sędziów, którzy tam doszli do tego poziomu z Sądu Najwyższego usuniętych będzie mieć wolne miejsca i teraz będziemy mieli do czynienia z wykorzystywaniem tych właśnie kryteria ażeby umieścić tam innych ludzi, którzy jak zawsze patrzę na Trybunał Konstytucyjny nie wydaje mi się, żeby mogli spełniać inaczej mogli mieć w wiedzę czy doświadczenie porównywalne z tymi, którzy tam w tym Sądzie Najwyższym są nie mamy w Polsce aż tak wielu prawników, którzy mogą na tym najwyższym poziomie funkcjonować dostatnio mówią o tym, że trochę tak, jakbyśmy wyrzucili na wszystkich najlepszych chirurgów kardiologów na przetargu neurochirurgów i potem powiedzieli sobie odnoszą się szpitale powiatowe, z których można prawda po dziesięcioletnim stażu w szpitalu powiesz szpitala powiatowego można wziąć tego chirurga, żeby operował w szpitalu o najwyższej referencyjności leczenie kliniczne no niestety to tak nie działa prawda ja sobie wyobraża, że to będzie tak po pierwsze, szersza grupa ludzi, których można wybierać w Nature jest ważny moment, bo tak regulamin funkcjonowania Sądu Najwyższego ustala minister sprawiedliwości i uwaga od obwieszczenia o tym, że są wolne miejsca również element ogłasza w salonie zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego tylko znów minister sprawiedliwości i tutaj jest taka dziura wielunianie rozum do końca tej kandydatury spływają do ministra nie wiem moim zdaniem później uruchamia się, bo wysoka procedura krajowej rady sądownictwa, która na podstawie tych wakatów otrzymuję propozycje wg procedury gra tam jest z przewidziana proszę zwrócić uwagę, że ona wie, że należy ona tak naprawdę się nie zmienia, bo tu nie chodzi o to kto się zgłasza chodzi o to kto wybiera tak to się zmieniło prawda krajowa rada sądownictwa z niezależnego organu sądowego sądowniczego stała się zależnym politycznym organem, który będzie decydował, bo w pieczątka polityka będzie konieczna do tego, żeby ktoś został sędzią, więc to będzie połączone taki proces, który najpier w minister sprawiedliwości usunie ureguluje, a może jeszcze wskazać pewne sędziów na okres przejściowy, a następnie już w pełni kontrolowana przez niego krajowa rada sądownictwa będzie rekrutowała sędziów i wybierała ich na to stanowisko będzie tam podwójna kontrola najpierw ta polityczna prawa osobiste sądownictwa, a potem oczywiście prezydent w 2 bardzo ciekawa zmiana jest też w samej strukturze Sądu Najwyższego powstają zupełnie nowe Izby i co ciekawe tylko 1 z nich jest szczegółowo omówiona w ustawie o Sądzie Najwyższym izba dyscyplinarna co z pozostałymi o tym w drugiej części rozmowy w studiu prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i kancelarii dzp zaraz po informacjach wracamy w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie druga część rozmowy z prof. Marcin Matczak wiem z wydziału prawa i administracyjną Uniwersytecie warszawskim i obiecywał przed informacjami, że w zajmiemy się już nie tylko wymianą sędziów Sądu Najwyższego, którą zaplanował i zamierza przeprowadzić Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości wprawdzie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym jest poselski, ale to teraz taka moda, że już nie przeprowadza się projektów rządowych, które wymagają konsultacji tylko szybka wrzutka wczoraj w nocy, ale do Sejmu, a pierwsze czytanie już w przyszłym tygodniu ponoć w działanie trzeba się przejmować żadnym żadnym dłuższą krytyką można przeprowadzić szybko i pro zapewne szybko dojdzie też do wymiany są z sędziów Sądu Najwyższego, bo takie terminy są zaplanowane w ustawie, a jej vacatio legis to 14 dni w natomiast mnie też ciekawi jak będzie funkcjonował ten nowy na Sąd Najwyższy, chociaż pani rozrządu z przypomniała jak dyskutowaliśmy po wielokroć o tym jak będzie funkcjonował nowy Trybunał Konstytucyjny, jakie to z zasady przyznawania spra w kolejności tak dalej to wszystko okazało się właściwie mało w warte, bo po prostu Trybunał przestał być prawdziwym Trybunałem w i toczy tamte sprawy są przypisywane czy losowane co nie ma żadnego znaczenia i trasy wraz ze snem na tym czy pytać pana o to w co to za izba dyscyplinarna i te 2 Izby, o których ustawa ma mówi prezes tak naprawdę nie warto marnować pana czasu i słuchaczy niż wydaje, że warto powiedzieć kilka słów, żeby obnażyć pewnego rodzaju manipulacje, których wszyscy jesteśmy tutaj jest podawanie Rawicza wszystkie te zmiany zarówno ta wcześniejsza, lecząc Trybunał, jaki ta są prowadzone pod hasłem usprawniania naprawiania reformowania, żeby było lepiej, żeby nie było takich problemów, jakie były do tej pory proszę zwrócić uwagę to też bardzo ciekawa rzecz, która zwróci uwagę z moich kolegów i żadna z tych zmian w tej w tym w tym w tej ustawie nie mówi nic o doposażeniu Sądu Najwyższego nie wiem od zatrudnienia ludzi o to, żeby tam było więcej sprawniej szybciej co więcej jak także wskazał mój kolega w 1 z tych izb w ogóle będzie mniej sędziów niż było do tej pory prawda w związku z tym mamy tutaj do czynienia z działaniem, który jest po prostu zupełnie nieracjonalne i co ciekawe co się wiąże z tym trzeba być na początku zawsze, dlaczego to spory projekt poselski ta różnica pomiędzy poselskim rządowym polega oczywiście na tym, że nie trzeba go konsultować Leszczyna jedno na 1 rzeczy tutejsze opieramy, o której wszyscy zapominają w tym demontażu państwa prawa w projekty rządowe muszą mieć ocena skutków regulacji, które musi wykazać celowość zmian jak i celowość zmian, bo to nie jest tak, że prawodawca może zrobić wszystko tylko zgodnie z konstytucją także powinny te zmiany być celowe moim zdaniem jedynym celem tej ustawy jest wymiana kadr w Sądzie Najwyższym na te, które będą bardziej lojalnych trudno się bardziej podobała panu ministrowi na pewno nie chodzi tutaj o reformę, która ma cokolwiek usprawnić chce także zwrócić uwagę na 1 rzecz to też moim zdaniem pokazuje, o co tutaj chodzi tu 3 nowe Izby, które powstaną chyba izba prawa prywatnego publicznego i dyscyplinarna będą oczywiście jakoś tam funkcjonować zostaną obsadzone raz proszę zwrócić też ciekawe na wynagrodzenia sędziów najwyższe wynagrodzenia będą mieli sędziowie Izby dyscyplinarnej mają najwyższy dodatek najwięcej pracy co powoduje prawdopodobnie wskazuje, że będą mieli najwięcej pracy, ale także, że do tej Izby będzie się ją oszukało ludzi, którzy na pewno będą wykonywali swoje obowiązki w sposób właściwy ja myślę, że to tak naprawdę chyba taki jest także cel tej ustawy, a żeby mieć tam ludzi, którzy będą wykonywali te polecenia w tych takich najbardziej trudnych dla innych naprzód sędziów w sprawach na razie musimy to bardzo powiesz słuchaczom bardzo ważne to jest ważne, że izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym nie zajmuje się wyłącznie nad sprawami dyscyplinarnymi sędziów Sądu Najwyższego to jest izba, która zajmuje mnie dyscyplinarka mnie ktoś mówi potocznie wszystkich zawodów prawniczych oczyszczenie i nie jest to pierwszy jej po jej poziom tych spra w tego tej procedury, ale jednak w końcu to trafne i ty też następuje zmiana rozumiem, że do tej pory Sąd Najwyższy zajmował się ewentualnie kasacją takiej sprawy, a teraz to będzie chyba dużo bardziej rozbudowana na pewno będzie to bardziej rozbudowane natomiast ja myślę, że najważniejsza jej istota tej zmiany jest widoczna jest dostrzegana tygrysy przypomina pewne wypowiedzi także pana ministra Ziobry w ostatnich miesiącach proszę zwrócić uwagę, że zrobiła się tutaj u nas w Polsce taka moda, że jeżeli sąd wydaje wyrok, w którym politycy nie zda nie zgadzają już nie tylko krytykują ten wyrok nie tylko mówią żona przed nie jest wyrokiem tylko opinią, ale wręcz atakują osobiście osoby, która wydała ten ten wyrok, czyli n p . jeżeli ktoś zwalnia kogoś, kto jest podejrzany z aresztu to grożą mu się postępowaniem dyscyplinarnym, jeżeli ktoś podejmuje inną decyzję, która dla ministra jest nie odpowiednia to grozi im się postępowaniem dyscyplinarnym, jeżeli ktoś zastosować konstytucję bezpośrednio grożą mu się postępowaniem dyscyplinarnym czy mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której minister, gdyż postępowanie dyscyplinarne wykorzystuje jako narzędzie sterowania orzecznictwem i teraz nie dziwi to dlaczego ta izba ma być najlepiej wynagradzana i ma być chyba w ogóle najważniejsza w tym Sądzie Najwyższym, ponieważ to będzie narzędzie do tego, żeby dyscyplinować ewentualnie innych niezależnych sędziów, którzy mimo tej całej zmiany chcieliby orzekać niezależna, że chcieliby zastosować konstytucję albo chcieliby zwolnić kogoś z aresztu kogo akurat minister uroczyście stania w żadnym nie jest chciałby w tym areszcie trzymać z nich wydaje, że to pokazuje tak naprawdę właściwy cel tej ustawy ona już narusza trójpodział władzy, a jeszcze szykuje taką armatę ktoś, który będzie można strzelać do tych sędziów, którzy będą mieli problem z podporządkowaniem się Aten strzał może być bardzo skuteczna, bo jak wiadomo takim efektem ostatecznym takiego postępowania dyscyplinarnego może być usunięcie bez zawodu co jest największą jednak największą sankcją, jaką się można wyobrazić dla każdej bawcie się losem, ale co będzie się chodzi właśnie od adwokatów notariuszy parametru prokuratorów te sprawy trafiają z z odwołania wafli i ja rozumiem nie nazwa tego trzeba zrozumieć, że tak jak pani zaznacza na początku to już nie tylko kasacja ale jakby obniżanie wynagrodzeń tej tej tezy tej struktury niżej w taki sposób, żeby nie analizowałem tego, ale jak znam życie znam jak zamiary tej władzy podejrzewam, że chodzi tu także o to, żeby to co do tej pory było regulowane przez wewnętrzne samorządowe rozwiązania czy przy wrocławskiej albo albo adwokackie mogą być regule mogą być sądzone przez sędziów, którzy jak dziś już powiedzieliśmy nie będą niezawiśli czy będą zależni od od od ministra jest też taki w jej widzimy to zarówno w Turcji, jaki w innych krajach, że już nie tylko sędziowie są przedmiotem ataku, ale tak, że tzw. wolne zawody prawnicze, jeżeli jak wiemy dzisiaj zarówno radcowie prawni, jakiej adwokaci przebąkują mówią o tym, że będą się sprzeciwiać tej całej reformie to także może być pewna narzędzie, żeby w odpowiednim momencie zanosiło się głośnymi ciekawie będzie los samorządów prawniczych czy to nie jest pierwszy krok do tego, żeby je powoli zmienić fach fasadowe i po prostu w eskorcie skończyć z ideą samorządu samorządów zawodowych nam w Polsce w ogóle tak nie możemy nic powiedzieć o tych 2 pozostałych izbach co ciekawe w samo pierwsza prezes Sądu Najwyższego dziś na konferencji niewiele mogła o nich powiedzieć, bo jak słusznie wskazała w ustawa za nimi się nie zajmuje stwierdza, że mają powstać i wygląda na to, że ich funkcjonowanie rozdziału spraw to jak jak mają wyglądać będzie regulował regulamin regulamin, który nada minister sprawiedliwości również kiedyś Sąd Najwyższy to zdziwienie sam ustalał z uchwał swój regulamin jak w czasie zgromadzeń to jest kolejna sytuacja, w której mamy po prostu do czynienia z przejęciem kontroli nad tym co się dzieje w sądzie jest to przedstawiane dla mnie w sposób zaskakujący mianowicie mówisz no przecież sędziowie nie mogą sami decydować o swoich sprawach będzie chciał zapytać w jaki sposób niezależni sędziowie mają być niezależni skoro ktoś inny będzie decydował o tym co oni mają robić to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie i niezrozumienie istoty trójpodziału władzy, żeby władza sędziowska była niezależna i mogła chronić obywateli nie może chodzić na pasku polityków nie może być nas takie co politykowi nie może być zależna od postępowań, które są wszczynane przez tych ludzi czy nie może być regulowana przez tych ludzi, którzy są w tej innej władzy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Sąd Najwyższy uchwalą regulamin Sejmu krzyż to byłoby absurdalne prawda natomiast kiedy mówisz o tym, że minister sprawiedliwości będzie uchwalał regulamin Sądu Najwyższego to wszyscy uważają, że całkowicie okazyjna, bo w końcu z ministrem sprawiedliwości mamy jakieś kompletne niezrozumienie rozdziału władzy, ale właśnie ona z orzecha Montany, bo pan ja to oczywiście strony nie szanuje, że pan tak broni tej zasady trójpodziału władz natomiast prawo sprawiedliwość niechętnie korzysta z gminy z tego argumentu, że to jest na rzecz obrony obecnego ustroju na rzecz obrony tej i tych zasad demokracji, które tworzą nasz ustrój wygląda na to, że tak jak już wielu komentatorów wskazuje chodzi o to, żeby przywrócić znaną z PRL-u jednolitości władzy Państwowej w, dla których która to dużo sprawniej jak chciałby prawo i sprawiedliwość zarządza państwem i nie ma wątpliwości nie ma tych sporów, które teraz te 3 władze mogą ze sobą toczyć jeszcze ze olbrzymim dodatkowym głosem sektora organizacji pozarządowych, które też mają być wyrwy wydrukowane z tego dialogu i wtedy robi się taki jednolity tekst jednolity przekaz jednolita władza jednolita media i jest wreszcie porządną tak wszyscy pamiętamy historia wielki sukces gospodarczy spotkał PRL i usług w zakresie ochrony praw człowieka i wszelkie inne możliwe sukcesy to wielka ironia historii, że ludzie, którzy walczyli z komunizmem obecnie wracają wracają do idei właśnie do elity władzy Państwowej, która m. in . przez PRL została skompromitowana wynika kompromitacja jednolitej władzy państwa wynika z tego, że mamy dowody socjologiczne psychologiczne i wszelkie inne, że tylko tzw. argument z wielu głów, czyli możliwość wzajemnego różnicowania się czy tak czy 3 czy jakiegoś takiego celebrowania się z 2 podmioty może prowadzić do słusznej decyzji wynika z tego, że ludzie mają czas na ograniczoną racjonalność jest pan minister Ziobro uważa, że pan doktor, gdzie kiedyś przez niego oskarżonej właściwie skazany popełnił przestępstwo to prawdopodobnie nic go nie nie dni, gdyby nie wytrąciło z tej pewności dopiero inny człowiek sędzia w niezależnym sądzie mógł się temu przyjrzeć i ostatecznie uniewinnił pana doktora GU teraz i to było możliwe między dzięki podziałowi władzy, bo był pan minister, który oskarżył jego prokuratura i sąd, który był inną władzą, który uniewinnił teraz, jeżeli pan minister oskarży będzie miał kontrolę nad tym, który będzie sądził w żaden pan doktor x albo Igreki nigdy nie zostać uniewinniony, bo ten 1 człowiek albo samodzielnie albo przy pomocy innych narzędzi będzie go osądził to jest tak oczywiste, że nie ma obecnie na świecie innego pomysłu jak rozstrzygać sprawy publiczne jak podział władz jak to ten system ciek ten balans, bo wiadomo, że ktoś ma pełnię władzy to ta władza ostatecznego z domu realizuje prawda do tego prowadzi ta ustawa o tym, mówię wam wiadomo normalna w rodzinie wiadomo społeczeństwo jest przekonany, że prawo i sprawiedliwość w słusznym kierunku zmierza poparcie jest za wysokie wciąż w sondażach i w wygląda na to, że ten koncept uporządkowania bałaganu w LM przemawia do naszych współobywateli z rynku i ciekawa jestem, jakie będą tego efekty na dłuższą Joanna róż w dłuższej perspektywie o tym jutro w post factum zaprasza już od razu państwa po osiemnastej do słuchania do dyskusji z nami, a dzisiaj już dziękuję prof. Marcin Matczak był naszym gościem wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim dziękuję panie profesorze z ciasno informacje po nich jeszcze więcej sportu to była audycja post factum przygotowały Paweł Kierzniewski realizował Adam Szurek do usłyszenia do jutra w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA