REKLAMA

dr Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli o reakcji liderów europejskich na ustawy o sądownictwie w Polsce

Połączenie
Data emisji:
2017-07-14 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od dziur 1 3 o 4 4 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie znam jest dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych Brukseli dzień dobry diesel panie redaktorze dzień dobry państwu, a będziemy mówili oczywiście o tym w jaki sposób komisja Europejska w jaki sposób parlament Europejski czy komisja wenecka czy Litwa organy doradcze mogą zareagować na to co w Polsce dzieje się z sądownictwem natomiast chciałbym jednak zacząć od paru słów, Rozwiń » które dachu się w notować, kiedy słuchałem przed chwilą prezesa prawa sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który tłumaczył, dlaczego przyspieszyły przed chwilą to tłumaczy, dlaczego przyspieszyły te prace nad nowelizacją ustawy o krajowej radzie sądownictwa, dlaczego przyspieszyły prace nad ustawą o ustroju sądów powszechnych no i też kwestia kwestia Sądu Najwyższego się tutaj szykuje plan jest w zasadzie usłyszeliśmy w odwróceniu argumenty opozycji po pierwsze, sądy w Polsce są niesprawne nieefektywne ludzie czerpią z ich powodu płacą za to gigantyczną cenę często 1 0 lat wciągania przed sądami w związku z tym trzeba coś z tym zrobić bardzo często sądy blokowały użycie argumentów, które użycie innych materiałów, które udało się zgromadzić służbom specjalnym czy tutaj mamy wytłumaczenie tego, dlaczego w Polsce tzw. owoce zatrutego drzewa zostały wprowadzone do systemu prawnego i teraz mogą sądy się na to powoływać dowiedzieliśmy się także, że to jest system polskiego sądownictwa nie przeszedł właściwie żadnej reformy od czasu PRL-u jest tylko jego kontynuacją, a to, że mamy nowych sędziów oni jakby biograficzny już spore, ale mają niewiele wspólnego to nic nie znaczy, bo system szkoleń, które wg kopiowanie tych samych reguł co wcześniej, jeżeli zarzuca się prawo i sprawiedliwości w zamach stanu no to przecież trzeba pamiętać o tym, że to opozycja w tej chwili, mówi że w c k grozi władzy ulicą zagranicą dokładnie padły tego rodzaju sformułowania to zbliżenie władzy ulicą zagranicą, czyli czysta zdrada stanu i wymiar sprawiedliwości się tym powinien zająć Jarosław Kaczyński nie rozumiem, dlaczego się jeszcze nie za rok tak powiedział jak również padło powołanie na konstytucję Jarosław Kaczyński zacytował art. 1 80 ust. 5 obecnie obowiązującej konstytucji, który głosi tak w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia, ale jest też art. 2 ust. 2 tego samego artykułu złożenie sędziego z urzędu zawieszenie w urzędowaniu przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbre w jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie no tak tyle tytułem w odniesieniu się do tych najnowszych wydawcy w Polsce jego briefingu Jarosława Kaczyńskiego, który opisał swoimi słowami to co się w Polsce dzieje no cóż trochę czuje się w dziwnej sytuacji, bo mamy komentować to co się dzieje w Polsce tymczasem pani za granicą, a ja za chwilę mogę być na ulicach, więc ulice z zagranicą będziemy komentowali to ten jak rozumiemy reprezentujemy tę stronę zamachu stanu w tej sytuacji przecież tak zaczną tu zostanę trochę komiczne, ale tak to brzmi jest w ustach prezesa URE inna bardzo panie redaktorze, że staliśmy się niejaka w tym programie symbolami tego, o czym my straszy Annę prezes Kaczyński, niemniej jednak nie należy zapominać, że narracja i retoryka, której używa prawo sprawiedliwość tym kontekście niż ta po raz pierwszy od kiedy mieliśmy do czynienia z blokadą Sejmu również wtedy padały słowa o zdradzie zamachu stanu, a on, a to wszystko jest raczej próba dosłownego przykrycia tego, że właściwie hal propozycjach prawa sprawiedliwości nie ma propozycji systemowych jeśli chodzi o rozwiązanie bolączek wymiaru sprawiedliwości tak jak chociażby ustawień procedury takich jak chociażby inwestycjach instrumenty, które zwiększały wydajność pracy sędziów o tym, się w zimowej mówi się o zaległościach mówi się rozmaitych problemach, a o tym, że procedury sądowe trwają bardzo długo aż o mandat co więcej przy braku tych rozwiązań systemowych, a raczej zastępowania ich ostracyzm ostracyzmem politycznym nie mówimy o tym co jest najważniejsze co właściwie dzisiaj jest podstawą programu po panelach ten przypomniał tutaj ulice nauczyli się tego, że właściwie obecna władza nie inwestuje umiejętności nie redukuje obecnie obywateli przysposabiających do celu życia czy do bycia częścią tego systemu tego segmentu życia społecznego i potem bardzo łatwo jest wszystkich oddłużyć hasłem, że procedury są niezwykle długie, że sędzia miesiąc temu winni, że wymiar sprawiedliwości z okresu leżą to były te hasła tego populistycznego miasteczka przed sądami najwyższym, który obozową aż do czasu przyjazdu prezydenta tam kamienice cała ta retoryka dzisiejsze przemówienie też po prostu kontynuacja nagonki to nie jest, ale i to nie jest retoryka nowa twarz, a tak to jest takie pytanie czy naprawdę obywatele byliby szczęśliwi czuliby się spokojniej zadowoleni, gdyby zdawali sobie sprawę z często skomplikowaną materią, zwłaszcza w sprawach gospodarczych mają do czynienia sądy i czy chcieliby przyspieszenia decyzji w tego rodzaju sprawach, gdyby decyzje ich do dotyczyły to są takie rzeczy dość prosta natomiast mówi pani o braku pewnej komunikacji budowania pewnych kompetencji w kwestii rozumienia tego czym jest sądownictwo jako działa, ale tutaj w zasadzie zaniedbania są z od początku transformacji prawda nikt o to nie zadbał i to jak się w tym momencie bardzo wyraźnie mści no tak, ale te są oczywiście prawda i jak to się mści również biorąc pod uwagę to co się dzisiaj mówi, a za granicą o Polsce o tym na ile w Polsce nadal jest społeczny konsensus co do tego, że Polska powinna być państwem demokratycznym, a jednak demokracja jest Agora pewnego rodzaju ideałem demokracji jest systemem instytucjonalnym, ale demokracja jest również sposobem funkcjonowania społeczeństwa i budowanie interakcji pomiędzy obywatelami tym, że społeczeństwie jako taka nigdy nie jest wydana na zawsze demokrację trzeba inwestować na rynku no właśnie, ale tutaj wróćmy może do tego zarzutu Jarosława Kaczyńskiego tą ulicą zagranicę tak będę się tego trzymać do tych dość wstrząsające jak Andres inie zamach stanu nie, żebyśmy tego wcześniej nie słyszeli można się było przyzwyczaić, niemniej jednak, kiedy się w tym kontekście tego rodzaju argumenty słuchana to jest to w pewnym sensie dość wstrząsające mianowicie mam tutaj się zastanowił właśnie nad znaczeniem w obecności Polski w unii Europejskiej w pewnych międzynarodowych gremiach, do których Polska doszła do was słabnie niejako dobrowolnie i siłą rzeczy musiała przyjąć pewne zobowiązania m. in. obowiązek zobowiązanie do Niemiec jak rozumiem zachowania systemu demokratycznego opartego trójpodział władz, bo tak się go jak jak rozumiem definiuje więc, że do bardzo proszę pani poseł stwierdził, że tak te wrota oczywiście to oczywiście prawda problem natomiast z różnicą pomiędzy procesem akcesyjnym i negocjacjami wokół procesu akcesyjnego, a już członkostwem w unii Europejskiej polega na tym, że na ile w trakcie negocjacji, a państwo które, u których miksturę artykułuje wolę przystąpienia do Unii Europejskiej musi być gotowa spełnić kryteria kopenhaskie, które zakładają, że ciągną inne kwestie demokracji trójpodział władzy natomiast po przyjęciu do Unii Europejskiej de facto zakładać, że państwa niebędące przyjmują, że demokracja jest tym się stan, w którym chcą funkcjonować są też zapisy traktatowe również że, choć art. 7, który często cytowany w Polsce twórcy systemu legislacyjnego Unii Europejskiej są nieprzewidywalni, że państwa, które dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w unii Europejskiej potem zrezygnują z drogi demokracji i drogi gwarantowania porządku społecznego gwarantowania praw obywatelom stąd też na ile przy NRA przestrzeganie kryteriów kopenhaskich w trakcie negocjacji, ale jestem bardzo wiele są dosyć spore obostrzenia na tyle potężnym kacem zresztą widać nie tylko na przykładzie Polski, ale również na przykładzie Węgier egzekwowanie wg zapisów traktatowych jest już dużo bardziej trudniejsza w no właśnie o tym warto przez chwilę przynajmniej porozmawiać, bo w zasadzie można powiedzieć, że komisja Europejska, inicjując z tą procedurę kontrolną wobec Polski tak przynajmniej przez stan dzisiejszej Gazecie wyborczej trochę w zasadzie wykorzystała wszystkie możliwości, którą pani daje to znaczy może już teraz pójście za takie bardzo konfrontacyjne rozwiązania oczywiście, jeżeli będzie jednomyślność w gronie krajów członkowskich to po pierwsze po drugie czy nawet gdyby ta jednomyślność była czy to byłoby opłacalne dla samej Unii to znaczy w wyłączanie z prawa do głosów oraz radzie Unii Europejskiej 1 z krajów, które właśnie nie przestrzega pewnych procedur no rozumiem, że to jest w zasadzie to, o czym w tej chwili rozmawiamy tak to prawda z tym, że procedura skomplikowana procedura jest także stopniowa i Jana z samym początku wymaga 1 3 państw biorąc pod uwagę dyskusje w komitecie spraw generalnych rad parlamentu Europejskiego, który jest krytykowany obecnie w Polsce, ponieważ chętnych jest przerwa pomiędzy sesjami rzeczywiście parlament UE jest w tej chwili w trakcie sesji radni, niemniej jednak na posiedzeniu parlamentu przedstawiciele 2 4 państ w członkowskich wyrazili zaniepokojenie i gotowość do podjęcia różnego rodzaju działań co oznacza, że ta 1 3 Anna długu, która jest wymagana Zawisza art. 7, ale i już w tej chwili jest osiągalna, niemniej jednak kolejny krok, który decyduje o podjęciu rzeczywistych działań i Annę k wyrażenia opinii na temat tego co dzieje się w państwie członkowskim wymaga jednomyślności biorąc pod uwagę świadomie łączy ich goście popularyzowana w umowach między polską Węgrami dzisiaj trudno przewidzieć sytuacji w jakiej ta jednomyślność byłaby rzeczywiście scenariuszu realistycznym, a co więcej kolejny krok wymagałby znowu kwalifikowanej większości głosów jeśli chodzi o wdrożenie jakichkolwiek sankcji, gdy pan redaktor wspomnień sankcje polityczne, ale również oczywiście możliwe są sankcje gospodarcze biorąc pod uwagę jednakże, że Polska nie należy do strefy euro, a i tym samym zobowiązanie, które ma w sferze gospodarczej również oznaczają, że jakiekolwiek sankcje gospodarcze będą miały inny wymiar niż miało być wobec państwa, które znajduje się w trzonie jako takiej Unii Europejskiej tutaj dochodzimy do jeszcze 1 bardzo kluczowej kwestii, a w tej chwili oczywiście Unia Europejska znajduje się na rozdrożu ach, zeszłoroczny głosowanie w wielkiej Brytanii, które zadecydowało o tym, że rząd Wielkiej Brytanii są silne na artykuły traktatu może i rozwiązuje obraz niż na etapie negocjacji rozwiązywanie swych stosunków z Unią Europejską z oznacza, że sama Unia w tej chwili poszukuje nieco modelu funkcjonowania na Polski jest to o tyle złudna, a inni, a tutaj myślę, że to jest nienależytym straszyć, bo w tej chwili bardzo wiele osób straszy, że nasze zachowanie spowoduje, że znajdziemy się w ścianę we wschodniej strefie wpływów z Chojnic też połączymy się z innymi nie demokratycznymi państwami jak staże w tej chwili nie można o tym, mówić tak bezpośrednio jednak należy przyjąć, że jeżeli wielka Brytania mogła się odłączyć od Unii Europejskiej to co się dzisiaj, mówi że Polska wychodzi ze wspólnoty wartości Unii Europejskiej jako taki jest bardzo istotnym argumentem i powinna mobilizować również opozycję i obywateli niż w Polsce tego, że już dzisiaj mówi się o Polakach jako gorszych obywatelach Unii Europejskiej dzisiaj już mówi się o słabszej sytuacji w Polsce i być może Polska nie podejmie tego samego działania czy wielka Brytania, żeby się instrumentalnie instytucjonalnie odłączyć, niemniej jednak będzie traktowane jako państwo peryferyjne, a to nie jest chyba ta od społeczeństwa zawierała właśnie został on 20, ale forma, ale warto tutaj podkreślić to co pani powiedziała, że to jeśli spojrzymy na sprawę oczami Jarosława Kaczyńskiego to nie zagranica tylko prezes ulica dziękuję bardzo lekko ranna z Chin GM nacji europejskich studiów progresywnych w Brukseli była z nami 13 5 7 za chwilę informacje, ale on włączenie ich różni od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NULL
Array