REKLAMA

Co Sąd Najwyższy zmienia w naszym życiu? Opowiada Katarzyna Wiśniewska

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2017-07-15 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1 1 2 3 Karolina Głowacka na początek smutna informacja zmarła Julia Hartwig poetka eseistka tłumaczka literatury wybitna twórczyni więcej o Julii Hart wielkiej twórczości po dwunastej w radiu TOK FM z prof. Anną Legia żeńską, a teraz zajmiemy się tym Sądem Najwyższym w zasadzie projektem zmian w Sądzie Najwyższym, który budzi protesty przypomnijmy dzisiaj o piętnastej nie jest zapowiedziana manifestacja przed Pałacem Prezydenckim organizowana przez partię razem w Rozwiń » niedzielę o piętnastej przed Sejmem kod obywatelem RP m. in . o dwudziesty pierwsze przed z siedzibą Sądu Najwyższego taka demonstracja ze świecami teraz w TOK FM zastanowimy się nad tym co przeciętny obywatel ma wspólnego z Sądem Najwyższym Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka jest z nami dzień dobry Tino Brandt, więc co robi Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy ma bardzo istotną rolę w systemie w ustroju nowym polskim, że Izrael w konstrukcji wymiar sprawiedliwości w pierwszej kolejności Sąd Najwyższy dba o jednolitość orzecznictwa sądów też niższych instancji wewnątrz i też to co jest najistotniejsze są z punktu widzenia obywatela to jest ostatnim organem, do którego w takim systemie krajowym może odwołać się zwykłe zwykły obywatel i często to jest ostatnia ostatnia ostatni oka, do którego taki środek odwoławczy może może obywatelskie chować to pytanie też pani redaktor zakłada w sobie nie tylko ten element taki ustrojowe, ale przede wszystkim na pytanie czym zajmują się tak naprawdę nasze sądy i dlaczego one są tak ważne dla obywateli przecież każdy z nas może być konsumentem pracownikiem pracodawcą spadkobiercom est właścicielem, jakiej się nieruchomości element, a i tak naprawdę sądy orzekają w tego typu w tego typu sprawa się również Sąd Najwyższy takimi sprawami się zajmuje dlatego tak naprawdę to w jaki sposób skonstruowany jest Sąd Najwyższy w jaki sposób zagwarantowana jest jego niezależność niezawisłość sędziów ma znaczenie dla obywatela dla obywatela, która będzie właśnie konsumentem US w jakimś sporze z SB spożywcy firmom to powiedz mamo kilku konkretnych przypadkach państwo jako Helsińska Fundacja praw człowieka często monitoruje czy istotne ze społecznego punktu widzenia sprawy tak jak n p. CRM strajk pracowników chodzi o pielęgniarki, który był oskarżony o to, że popełniły przestępstwo biorąc udział w strajku, organizując zostały zwolnione i sprawa toczyła się przed sądami właśnie trafiła przed Sąd Najwyższy taki sąd Sąd Najwyższy potwierdził, że tak naprawdę pielęgniarki były nieświadome tego, że takie działanie może być niezgodne z prawem i doszło do potwierdzenia ich uniewinnienia w toku takiego w toku postępowania PiS stwierdził, że żyje, jakby tutaj nie ponoszą odpowiedzialności karnej ja też jeszcze wówczas, że uwagę na w tak naprawdę sprawy, która obecnie n p . Fundacja Helsińska zgłosiła do złożyła w taki dołek w UE za pośrednictwem właśnie trasie pełnomocników do Sądu Najwyższego, bo sądzę, że te 2 sprawy pokazują tak naprawdę wielkich codziennych sytuacjach one się one się zdarzają 1 sprawa jest taka sprawa, w której Emil policjantka w UE do pracy jeździła jeździła samochodem pomimo tego, że nie posiadała prawa jazdy te i Gazeta lokalna Gazeta lokalna zrobiła zdjęcie upubliczniła jej dane upubliczniła zdjęcia, po czym policjantka policjantka z wniosła powództwo przeciwko przeciwko redakcji i innych tak naprawdę Sąd Apelacyjny w tej sprawie uznał, że informacje było prawidłowe jony było zgodne z prawdą natomiast my natomiast, że nie uda im redakcja nie uzyskała zgody policjantki na upublicznienie jej wizerunku i w tym momencie jest tu skakać jest złożona do Sądu Najwyższego i sądzę, że ona pokazuje, ale tak naprawdę, jakimi sprawami w tym zakresie zajmuje się Sąd Najwyższy i dlaczego ta niezawisłość jest taka ważna, ponieważ z 1 strony mamy funkcjonariusza funkcjonariusza policji z drugiej strony mamy redakcji dziennikarzy, którzy muszą czuć się też bezpiecznie w tym sądzie muszą czuć bezpiecznie w Sądzie Najwyższym wiedzieć, że przed lękiem, że stoją przed niezawisłym sędzią przed niezależnym sądem mimo tego, że po drugiej stronie sporu kurator, który często, jakby podejmuje działania wspólnie z policją w ekstralidze wy tutaj ten dziennikarz nie może czuć się czuć się jakiegoś takiego zagrożenia w instalacje nazwana, które są też dobrze obrazuje w jakim jakie sprawy trafiają przed Sąd Najwyższy, a druga sprawa, która też obecnie MEN chce je jest złożona skarga kasacyjna jest zupełnie innej z innej grupy spra w, bo dotyczy osoby starszej która, która wymaga pomocy przy jej codziennym funkcjonowaniu i tam prokurator złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite takie osoby, mimo że ta osoba korzysta z pomocy przyjaciółki Eli, która jest zapewnia właśnie taką prawidłowe funkcjonowanie w UE i w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego podnosimy i wnosimy o to, żeby Sąd Najwyższy zbadał czy w ogóle instytucja ubezwłasnowolnienia całkowitego, która tak naprawdę ogranicza, a później możliwość podejmowania we własnym imieniu jakiś rzeczy przyzna nam osoba jest w ogóle zgodne ze standardami międzynarodowymi jest w ogóle w ERM powinna być w takiej sytuacji orzeczone, czyli Sąd Najwyższy operuje na poziomie takich zasad ogólnych podstawowych bardzo daleko od osób różnych danych GUS są też takich spraw właśnie, które są my bardzo ogólne może rozpatrywać zagadnienia prawne czy takie problemy prawne, które nie znajdują my nie znajdują bezpośredniego i prostego rozwiązania te rozwiązania w 0 w naszych przepisach prawa i przez to z orzecznictwa sądu o Najwyższego oddziaływuje na sytuację obywateli, a z, którą elekt, który w sprawach postępowań toczy się w innych sądach będą kosztem to jest istotne przy Sądzie Najwyższym, że możemy nawet my nimi sprawy przed Sądem Najwyższym, a tak naprawdę sędziowie w niższych instancjach czy też, że organy administracji opierają się tak naprawdę na tej wykładni, którą sędziowie Sądu Najwyższego stworzą, bo muszą się opierać to dobra praktyka i opierając się w niektórych sytuacjach to ma charakter zasady prawnej, więc wtedy jak już, że jak było wiadomo, że trzeba się opierać z drugiej strony na orzecznictwo Sądu Najwyższego buduje jakąś interpretację prawidłowa interpretacja i w związku z tym są i sędzia, analizując daną sprawę musi badać ten cały kontekst 1 z etyką tekstów jest właśnie orzecznictwo Sądu Najwyższego nic ona w tak naprawdę wpływa na zakres naszych praw i obowiązków nie tylko nie tylko jeśli my sami mamy sprawę przed Sądem Najwyższym i to jest chyba tak naprawdę warte warte podkreślenia w i dlatego w Sądzie Najwyższym powinni być specjaliści najwyższej jakości tak to na pewno powinny być osoby, które posiadają ogromne doświadczenie ogromne doświadczenie czy to jakoś w sędzia orzekający w nich niższe instancje w Sądzie Rejonowym Sądzie Okręgowym to osoby, które mają doświadczenie naukowe, żeby gwarantowały, że te sprawy są rozpatrywane na najwyższym poziomie natomiast to co jest istotne też to to osoby muszą być niezawisłe muszą czuć tak naprawdę ziela nie są zależne od woli politycznej od woli ministra jak z tego nie można sprawować się na pokaz jak sprawiedliwość i w kontekście tego co pani powiedziała może pani skomentować projekt zmian w Sądzie Najwyższym, a także przegłosowane w Senacie nowelizacji ustawy o KRS, czyli inne powszechnym sądownictwie ja sądzę, że zarówno prawnicy, a szczególnie prawnicy, ale też obywatele czują potrzebę zmian w wymiarze sprawiedliwości i sądzę, że te procedury wymagają zmian tylko przesąd, że aktualnie po opony proponowane projekty zmierzają trochę innym kierunku i nie mam nie jestem pewna uczona odpowiadają tak naprawdę nam te wątpliwości, które zgłaszają prawnicy i obywatele, a więc ja moje osobiste zdanie jest taki, że aktualne problemy, które występują w opolskim Mieszkowi, gdy właściciel nie zostaną rozwiązane tymi zmianami to pani delikatnie mówi w porównaniu z wieloma komentarzami, które wieszczą koniec praworządności w Polsce tak to znaczy ja mówię tutaj o takich zmianach proceduralnych i słusznie mówią o kwestiach ustrojowych mówiących tutaj o wymianie całkowicie składu Sądu Najwyższego, bo duża zmiana ustrojowa, która powinna być oceniana jako niezgodna z konstytucją minimum i jeśli mówimy o kwestiach ustrojowych to jak najbardziej teatr bardzo mocna i kategoryczne zdania są one w pełni je w pełni popieram dymisją udział tych teczek bolączkach weź dzisiaj, gdy rozmawiamy o tym, bolączka zwykłego obywatela, który on zgłasza tak naprawdę to sądzę, że te zmiany pomimo tego, że tak naprawdę w uzasadnieniu w pierwszych zdaniach uzasadnienia to taki jest cel projekt zgłaszany projektowanych zmian, że mają właśnie walczycie z przewlekłością postępowań miejsce braci jakość orzecznictwa sądzę, że te zmiany do tego do tego nie doprowadzą oczywiście muszę podkreślić, że zmiany w prowadzonym czy to w UE w ustawie o ustroju sądów powszechnych krajowej radzie sądownictwa czy w projekcie o Sądzie Najwyższym prowadzą do zmian ustrojowych, które są niezgodne z konstytucją nie ma takie wrażenie, że obywatele Polki Polacy sądów nie lubią chociażby w języku to słychać mówi się, że ciągać po sądach, że nie będę się to tam nerw właśnie ciągać wszystko z przewlekłym przeciąga się to trwa, a opłaty sądowe i duże skomplikowane są te procedury to nie jest łatwe ani przyjemne w związku z tym zastanawiam się czy jednak z nieba nie będzie takie odbyć przynajmniej w części społeczeństwa, że dobra to teraz steki popularne słowo nawet wykorzystywane przez polityków, że zaorał i my to wszystko zróbmy odnowa tak to to co pani galaktyk powiedziała to ja też się z tym zgadzam, że w miastach włości wymaga zmian i sądzę, że to tak jak tak jak mówią zarówno prawnicy i obywatelem widzą taką widzą taką potrzebę tylko nie tędy droga jest pierwsza testowa sieć dróg rzeczy te opinie, które funkcjonują w innej przestrzeni publicznej jest co wynika też zbadanie opinii publicznej, ale często inne osoby, które takie opinie wyrażają nigdy nie miało kontaktu z sądem i opierają nawet są takie nawet są takie badania, które mówią, że wiedzą to ze słyszeniem w UE, więc są też to jest duża praca, która nie została wykonana jednak przez c prawników przez sędziów, żeby jednak ten wymiar sprawiedliwości przybliżyć et kolejna rzecz to jest właśnie kwestia tego dostępności sądownictwa dostępności sędziów tego, żebyśmy potrafili też tłumaczyć tłumaczyć obywatelom, dlaczego takie rozstrzygnięcie zapadło ani inne ja mam wrażenie, że jednak my prawnicy z tym problem mamy, że często uzasadnienia są pisane nie przystępnym językiem i to nie pozwala tak naprawdę obywatelowi SZ badacz czy też dojść do wniosku czytając wyroki sprawiedliwe czy też nie musimy pamiętać, że to, że wygodniej są zaraźliwe jest wtedy, kiedy jest ono na wyżyny oni tak na to, że nie zawsze właśnie, a to nie zawsze oznacza sprawiedliwość natomiast zarówno sędzia jak i prawnik adwokat prokurator muszą mieć umiejętność tegoż taka informacja obywatelowi przekazać i sądzę, że tutaj jeszcze, że tej lekcji, ale przez te 2 7 lat tak 2 8 tak naprawdę nie odrobić Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA