REKLAMA

Steinhoff: Aby gospodarka funkcjonowała dobrze musi mieć miejsce stabilizacja polityczna

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-07-19 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest magazynek Legię Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 5 prawie dziewiąta 6 i zaczynamy w naszym studio dziś od mojej lewej pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry dzień dobry państwa pan Janusz Steinhoff członek n p . rady krajowej Izby gospodarczej Neil był politykiem nie wiem panie premierze 4 1, aby państwo warto umówić się było w polityce i w głosie politykiem, a Evansa PL byłem w tych w pierwszych Rozwiń » sejmach on się z Sejmem kontraktowym to on ma tego, że jest wiele uwag krytycznych w odniesieniu do polityków jak oceniamy te moje sceny, w których byłem zupełnie nas dzielić z obecną rzeczywistość nie przeszkadza panu, gdy powiem były polityk nie przeszkadza mi pani Grażyna Piotrowska-Oliwa szefowa sejmowej Polska dzień dobry dzień dobry państwu drodzy państwo, by o dziewiątej miał rozbój miał rozpocząć się posiedzenie Sejmu tak jak już państwo słyszeli w informacjach najpier w będzie konwent seniorów na posiedzenia prawdopodobnie dziewiątej 30, ponieważ działalność rozpocznie kolejną częścią dyskusji o Sądzie Najwyższym będziemy dla państwa je transmitować, ale jednak, że 3 Warta jest wyjaśnienia i choć to jest audycja w gospodarce to jak każdego dnia to podkreślamy w ostatnich dniach coraz częściej, że my nie uchylamy się od polityki, dlatego że nie narobić się gospodarki bez polityki bez polityków bez stabilizacji politycznej i t d . i t d. prosiłbym, żebyśmy wzięli pod uwagę w tym wszystkim co się wczoraj wydarzyło w wers w tej sferze proceduralnej, a nie obrazów, które niestety musieliśmy oglądać zwróćcie państwo uwagę prezydent Andrzej Duda pan prezydent Andrzej Duda zaproponował nowelizację ustawy o starej ustawy o KRS, wprowadzając tę słynną większość 3 5 jednocześnie informując, że to jest jego warunek podpisania procedowanej w sejmie ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym, ale tak się złożyło w, że poprawka pana prezydenta do ustawy o KRS będzie procedowana wspólnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, czyli pan prezydent na biurko dostanie ustawy o Sądzie Najwyższym, która będzie zawierała jego propozycje zmian określa to oznacza, że raczej nie należy mieć nadzieję, że w ogóle zmian w KRS w Sądzie Najwyższym nie będzie to znaczy prezydent może po prostu dostają swoją ustawę, podpisując podpisze łącznie ustawa o Sądzie Najwyższym, a więc wciąż w grze jest to, że prawdopodobnie na stałe będziemy zmieniali system sądowniczy i po trójpodział władzy w Polsce trzeba o tym, pamiętać i właściwie trochę krępuje mnie to, bo mam wątpliwość czy po raz kolejny pytać o w oto jak daleko gospody jak daleko politycy, robiąc takie rzeczy jakich teraz w Polsce żyją mogą za ingerować w procesy, które zachodzą w gospodarce, ale z drugiej strony pocieszam się tym, że nie ma innej możliwości jak tylko każdego dnia wyjaśniać sobie tłumaczy, że jedno z drugim się łączy wiek pocieszać, bo nie chciałbym naszych słuchaczy zanudzać tym samym pytań, ale wydaje się, że inne możliwości nie ma czy państwo zdaniem tych jest, a może jest taka szansa może może wy macie taką wizję jest taka szansa że, że po prostu wyjdziemy gospodarczą z tego bez szwanku gospodarka pójdzie swoją drogą inwestorzy widzą swoją drogą konsumenci swoją drogą na polityka będzie ją tak wyglądała jak wygląda trochę konfliktów trochę niekonstytucyjnych zmian i tak będziemy na pół gwizdka demokracją, a jednocześnie, ale będziemy zarabiać światło będzie świeciło woda będzie płynęła nasze tak zrobić nie panie redaktorze no trzeba mieć świadomość że, aby gospodarka funkcjonowała dobrze by się rozwijała się mogli pozyskiwać inwestycje, ale musi mieć miejsce stabilizacja polityczna władza nie ma rady ta destabilizacja walka polityczna uprawiana tak jak ma to miejsce w tej chwili z osób na pewno długofalowo będzie wpływała negatywnie na rozwój naszej gospodarki i nawiązaniem do tych pierwszych sejmów ze swastyką litery do tych wszystkich reform, które zostały przeprowadzone w całym procesie transformacji przez 2 7 lat Otóż to, że Polska jest w tym ani innym miejscu w swojej historii to, że jesteśmy beneficjentem członkostwa w unii Europejskiej to, że jesteśmy w awangardzie krajów, które przechodziły procesy transformacji jeśli chodzi o wszystkie wskaźniki ekonomiczne to dowodzi tego, że poprzednie elity polityczne w większym stopniu odpowiedzialne za państwo się jednak obszar na świat polityki zagranicznej nie był miejscem bezpardonowej politycznej walki jak ma to miejsce w tej chwili, że mimo wszystko debata była bardziej merytoryczna coś co mnie zaskakuje w tej chwili dzielącym mam nadzieję mówić o rynek mocy taki pierwszy przykład z brzegu i Sejm przewiduje debatę z oświadczeniami klubów przez 4 5 minut lotu tak ważnej ustawie z 12 remisów ustawę konstytucyjną mieliśmy po 5 minut natomiast, jeżeli nie ma debaty o ewentualnych zmianach konstytucji, które trzeba przecież podjąć, jeżeli podkłada się projekt poselski w nocy i debatuje nad fundamentalnym projektem ustawy o środek trwały prawdopodobnie jest niezgodny z obowiązującą konstytucją w ciągu 3 częściach ulegnie no to jest kpina z parlamentaryzmu i coś co mnie wyjątkowo szokuje jako byłego parlamentarzystę co z 1 strony nieprzestrzeganie jakichkolwiek procedur i dobrych obyczajów w parlamencie po drugie, stanowisko rządu, który podkłada nagminnie projekty rządowe jako projekty poselskie, czyli inaczej mówiąc omija prawo, które kiedyś sam ustanowił to są absurdy to jest psucie demokracji to jest brak szacunku dla państwa posługuje się tym językiem, dlatego że uważam, że serwis Alan jest po prostu brak szacunku dla państwa i psucie tego państwa psucie jego reputacji pani Grażyna Piotrowska-Oliwa moje pytanie wciąż mam wrażenie aktualne to znaczy czy jest cień szansy pani zdaniem, gdybyśmy poszli inną drogą to znaczy gospodarka jakoś pójdzie co też nasz pewnie uspokoił go będzie praca płaca i t d . no, a polityka drugą w drugą stronę ich niestety muszą się zgodzić z panem premierem, a Steinhoffa, którego na, którego opinię zawsze bardzo bardzo ceniłam cenie nadal, ale pierwsza rzecz, bo wyobraźmy sobie taką wolę taką kwestię, że wychodzimy jednak z Unii Europejskiej to są wszystkie sygnały, które w tej chwili płyną ze strony komisji postępowanie na temat praworządności toczy się od wielu miesięcy mogę się założyć, że nagle teraz może dostać przyspieszenia, ale pierwsza rzecz wyobraźmy sobie, że nie ma ogromnych pieniędzy, których na co dzień nie widać, ale rolnicy, którzy pobierają dopłaty te pieniądze odczuwają to, że jeździmy takimi ani innymi drogami, ale życzyli mówi o autostradach to też nie wzięło znikąd May nie widzimy je na bieżąco tych pieniędzy, które płyną z Unii to są miliardy euro i trudno jest sobie wyobrazić sytuację, że dalej dostajemy te pieniądze podczas gdy Unia widzi, że im mówiłem szczerze mówią przedstawiciele unijni że, gdyby Polska w tej chwili miała być przyjmowana w poczet członków Unii Europejskiej to to by niewystąpienie nastąpiło, bo nie spełniamy kryteriów kopenhaskich tzw. także nie ma praworządności, czyli nie ma kasy czegoś co czy naprawdę trzeba pamiętać, bo to nie są dziesiątki milionów to są miliardy euro, które trafiają bezpośrednio do po z nielicznych oni się zbliża do do argumentu, którego zawsze mają rządzący obecnie mogą użyć niema kasy nie ma potrzeby bycia w twojej nie ma potrzeby bycia w unii wyciągniemy paszporty ja pamiętam jestem na tyle stara, że pamiętam, że mój paszport nie leżał w domu tylko one żadnym z tych nasileniu, że one tylko leżał w biurze paszportowym to też były bardzo dobre wzorce centralnie zarządzanej gospodarki, do której zmierzamy centralnie zarządzanego życia obywateli, gdzie paszportu w domu nie miała pani też znalazłem tak czy jest druga rzecz, którą muszę wspomnieć, bo mówią o finansach żonie, ale jest druga rzecz w kwestii wiarygodności sądów i podważania włącznie, a raczej możliwości podważenia legalności wyroków wyobraźmy sobie toczy się wiele w tej chwili procesów czy prywatyzacyjnych przy różnych transakcjach ostatnio bardzo dużo się mówiło funduszu Abris który, który wskutek decyzji KNF tłum, czyli komisji oraz złego musiało opuścić Noska nasz kraj wychodząc z banku, by poniósł przy tym dotkliwe straty i teraz wyobraźmy sobie kilka podobnych procesów, które będą się kończy toczyć w polskich sądach mają świetnie opłacanych prawników świetne kancelarie znowu mogę się założyć, że wszyscy będą kwestionować legalność podejmowania decyzji przez sądy, w których legalność będzie mogła zostać zakwestionowana pozbyć wszystkich zmianach, które się w tej chwili dzieją i to nie dotyczy tylko, że na wodę, żeby była była jasność nie dotyczy to wielkich firm to będzie dotyczyło każdego Kowalskiego, który w każdym procesie gdzieś się, gdy się zetknie z większym od siebie przeciwnikiem może właśnie zostać uderzony w ten sposób będę miał dobry wyrok, który może być zakwestionowany przez drugą stronę, bo przecież sąd, który podjął taki wyrok jest nielegalny został powołany w sposób niezgodny z konstytucją, czyli te wyroki mogą być 3 w żaden sposób nie respektowane to już ogromne zagrożenie dla Jana i imieniny Kowalskich przeciętny Polak się również pani Monika kurtek to może, chociaż pani nie jest może też coś może rozważyć pesymistyczny NATO w pasie znaczy, jeżeli rzeczywiście dokonało to co musi dokonać no to ja też to właśnie czytam wypowiedzi premiera Luksemburga dotyczące tych układów Company go w Kopenhadze jego kryteriów tak, gdzie on stwierdził, że jeżeli no i trójpodziału zostanie zlikwidowany to my w tym momencie na nie spełniamy pewnych zasad i weź właśnie weszliśmy do Unii Europejskiej, więc pytanie co Unia Europejska z tym zrobić dla nas fundusze Unii Europejskiej są bardzo ważne, jakby nie było jesteśmy jednak beneficjentem środków unijnych pomimo tego, że do tego budżetu unijnego też oczywiście po poważne kwoty składamy, gdyby tych funduszy zabrakło no proszę zwrócić uwagę, że mam plan Morawieckiego jest w głównej mierze oparty tak naprawdę na środkach unijnych bez środków ten plan ciężko będzie zrealizować i brak tych środków oznacza brak inwestycji w Polskiej gospodarce, więc jedyną groźną w tym momencie co najmniej zastój, ale jest jeszcze druga sfera przeciętny Polak i jak rozmawiam z ludźmi dziś miały w małych miasteczek czy wsi to najczęściej także ludzie mogli, więc siedzieć w ogóle nie rozumieją tego co się dzieje niektórzy w ogóle po raz pierwszy słyszą nie marzy o Sądzie Najwyższym oglądając te wszystkie place czy, słuchając Radia i to jest niepokojący, bo na dno z 1 strony to właśnie zrozumienie tego co się w państwie polskim dziejom z drugiej strony też przez to, że nie rozumieją myślę, że nie będzie to przekładało się odnajdzie się nóżka nie pójdą inni przestaną kupować drogo może stożek jest 500 plus n p . że ten jest zastrzyk gotówki, a to pozwoli im po prostu prowadzić w miarę normalne życie w informacji w radiu TOK FM WUP w latach 2 ekonomia kapitał gospodarka ma się rozwijać znajdzie sobie myślało jesteśmy na antenie to jest druga część magazynu EKG pani Monika kurtek pannie i Grażyna Piotrowska Oliwa i pan Janusz Steinhoff są gośćmi magazynu EKG w pierwszej części rozmawialiśmy o wpływie zmiany w systemie sprawiedliwości czynny w sferę władzy sądowniczej w Polsce na gospodarkę, bo oczywiście celem nie można zapominać kim rozmawiać i wyłącznie tylko o tym co powiedział dzisiaj w nocy prezes Kaczyński albo co zrobił wczoraj prezydent Duda trzeba rozmawiać o istocie, jaką jest zmiana szykowana w państwie polskim atutem jest powrót do starych czucie w wyjedziemy stare tory w czy jest jakaś dobra wiadomość długoterminowo dobra nie tylko tu i teraz, ale taka dobra gra dla gospodarki, która może nie będzie przysłaniają nam tego co mówiliśmy w części pierwszej ale, ale będzie miał jakiś pozytywny wpły w na życie gospodarcze pani Monika kurtek z całą 3 dobre wiadomości, ale silny uczone są długookresowe może najbardziej długookresowa to jest informacja dobra z punktu widzenia emerytów emerytów tak umówić się wczoraj podało minister minister rozwoju finansów podał, że koszt waloryzacji rent emerytur w przyszłym roku wyniesie 5 10 4 miliardy złotych nie 4 , 8 miliarda, a więc to znaczy, że emeryci dostaną więcej, a to wynika z tego z kolei, że prognozowany wskaźnik inflacji, który był zakładany w przypadku gospodarz właśnie emerytów rencistów, bo ta inflacja jest jednak rozróżniono Dody waloryzacji nie służy, ale zwykły wskaźnik z obiektu jest publikowany przez GUS tylko właśnie dla gospodarstw emerytów rencistów wiele będzie wyższa jest za rok 20 1 7 tak jest to w tych przewidywane w związku z tym właśnie kwota, jaką emeryci dostaną będzie wyższa to pomysł, że to jest dobra informacja długookresowa, a takich krótkich no to przede wszystkim umocnienie się złotego do franka można to chciałem panią popytać się frank 4 zł 8 2 gr w tej chwili dolar 3 6 4 EUR 4 zł 20 i właśnie zasądzono w to są, jeżeli mówimy o poziomie złotego do franka i do dolara to są poziomy z sięgające 20 1 5 roku w tej chwili, a więc dawno niewidziane nie ma to w związku z żadnymi czynnikami wewnętrznymi to, że złoty się tak umocnień to są tylko wyłącznie czynniki zewnętrzne i oczywiście mogą szybko się, że tak bym zniwelować albo tendencje mogą się na rynkach światowych odwrócić wróciły do poziomów znowu słabszy natomiast w tej chwili nic po pierwsze, są oczekiwania wobec Europejskiego banku centralnego, że będzie zacieśniać politykę monetarną, ale w związku z tym, że wskaźnik inflacji, które jest publikowane i był opublikowany w ubiegłym tygodniu okazał się dużo niższy okaże się niższy od oczekiwanego miast te oczekiwania dotyczące zacieśnienia polityki monetarnej przez EBC występowały to podniosło dosyć silnie nastroje globalne, tym bardziej że w przypadku Fedu też oczekiwania zaczynają maleć tam jest kwestia też inflację, która hamuje, ale też kwestia nieudolności e-administracji trampa, który jak się okazało nie jest w stanie przeforsować zapowiadanych przez siebie w kampanii wyborczej reform chodzi m. in. ubezpieczenie zdrowotne złej umrze tak powiem te nastroje globalne na tyle się poprawiły, że nastąpił też zwrot w kierunku walut można m. in . Europy Środkowo-Wschodniej złoty latem po prostu korzysta jak długo potrwa dlatego to trudno o NATO pytanie odpowiedzieć co mamy posiedzenie Europejskiego banku centralnego tam mogą się pojawić też dostać takie kluczowe komunikaty, które no właśnie mogą na tych rynkach znowu prowadzić zawirowania zobaczymy mówiła pani Monika kurtek pan Janusz Steinhoff 1 uwaga polemista dając im pani wypowiedzi Otóż z CSR to, że emeryci dostaną więcej to jest punkt widzenia emerytów na ME zmienię zawsze ma w 2 to, że system emerytalny jest nie powszechny, że transfery z budżetu państwa do kursu niestety ten budżet w znaczącym stopniu coraz bardzie osłabiają nie jest mamy świadomość, że czeka nas dyskusja poważna dyskusja o systemie emerytalnym obniżenie wieku emerytalnego spowodowało jestem większym obciążeniem budżetu transferami do sosu cieszy mnie też dobra informacja, że czas zatrudnienia od 4 , 3 % w po raz pierwszy to bardzo udanych tak z największych firm tak można z VAT, który tak to są firmy, które zatrudniają powyżej 9 osób to co mamy to są średnie i duże firmy ponad 6  000 00 0 z tak, że to cieszy mam nadzieję, że będą realizowane projekty inwestycyjne w tym również inwestycje zagraniczne natomiast coś co mnie martwi to w dalszym ciągu nie wystarczające jest szybkie tempo inwestycji prywatnych to jest wielki problem natomiast cieszy również są z punktu widzenia pracowników nie zawsze pracodawców mam nadzieję, że podwyżki płac są proporcjonalne do wzrostu produktywności, ale średnia płaca jak sobie odnotowałem w tej chwili dość mocno wzrosła i wynosi 4 50 8 zł i 8 gr też mówić, że jest większy duży wzrost powyżej 6 % w ujęciu realnym 4 pułku i teściom w takim razie słowo do tego co pan premier powiedział nowo zatrudnieni rzeczywiście moment powyżej 6  000 000 to dynamika wczoraj opublikowana przez GUS na poziomie 4 3 nie osobiście zmartwiła dlatego, że to jest najniższa dynamika w tym roku niż na początku roku wzrosty powyżej 4 i pół procent w tej chwili ono niestety nam wyhamowała i teoretycznie może to oznaczać problem, że nie jest chęć na zatrudnianie, ale właśnie dokładnie na odwrót to znaczy zatrudnienie na pewno rosło dużo szybciej tylko problem jest ich już ze znalezieniem pracowników właśnie IT jest problem demograficzny w perspektywie mamy dosyć fatalne biorąc pod uwagę wszystkie prognozy demograficzne Polska zna i 1 z ostatnich miejsc na świecie jeśli chodzi o poziom dzietności i dlatego fundujemy sobie, że zamiast poważnej debaty o politykach, które będą miały wpływ realny na nasze życie fundujemy sobie rozmowę o ustroju państwa, którą mieliśmy już za sobą, ale pani Grażyna Piotrowska-Oliwa na pewno zwierzać się co jest niestety ta to, że zawarto umów na ten rok brak przywileju mówienie jako pierwsza, ale na pewno umocnienie się umocnienie się złotego tutaj, o czym powiedziała pani Kurtyka to jest to efekt niezależnym bezpośrednio od nas, bo to nie jest tak, że to Polska ekonomia w ciągu Polska gospodarka w ciągu ostatniego roku czy 1 , 5 dostała tak gwałtownego przyspieszy przyspieszenia nie ma żadnego kryzysu, a naokoło, który mógłby nas dotknąć, a poprzednie lata jednak pozwoliły rozpędzić gospodarkę jest pierwsza rzecz to na pewno jest bardzo dobra każdego frankowicza umocnienie walut cieszy każdego urlopowicze ana pewno też na bilety długookresowe z tym można, by polemizować druga, a druga rzecz, która toczy, która mnie cieszy, ale z drugiej strony też martwić jest rynek pracy i rzeczywiście z punktu widzenia pracodawców, a jeszcze bardzo cieszy, jeżeli mogę zapłacić więcej tylko, tyle że znalezienie rąk do pracy szczególnie w dużych miastach znalezienie pracowników którzy, o czym już sprawdza, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom przedsiębiorcy niestety jest coraz trudniejsze, ale to co cieszy to jest to co też pokazują ostatnie badania, ale powiedzmy to sobie wprost, bo coraz częściej widzimy wszędzie Ukraińców już zatrudnionych legalnie pracujących nawet w call Center, którzy mimo zniesienia wiz jednak zostają w Polsce w Polsce pracują nie jadą dalej do innych krajów unijnych n p . mnie to nie mnie to cieszy, bo to trochę pomaga rozwiązać problemu, który mówi pan premier Steinhoff, czyli demograficzną skosztował siłę roboczą rozkosz pracowników trzeba będzie brać istniała jeszcze, że mogę dodać też w wersji, bo wczoraj właśnie miał okazję rozmawiać z osobą biura jest mocno związana z budownictwem i to osoba powiedziała mi, że po tym, jak zostało otwarte granice czyni wizy turystyczne dla Ukraińców w budownictwie ci Ukraińcy zaczną rzeczywiście podać tak źle się od druga rzecz Ukraińcy zaczęli żądać wyższych płac i to dynamikę płac to może się, że zobaczyli 6 proc najwyższa od któregoś razu może sugerować niestety, że zaczyna się w Polsce rzeczywiście procesy inna zostanie presji płacowej, ale to dobrzy rodzice przy Brzozie przerwał dobrze pani opowiedziała, dlatego że tutaj u nas w minionym tygodniu także rozmawiając z przedstawicielem branży budowlanej czy w związku z branży budowlanej też słyszeliśmy o tym, że już widać już się to nowe prawo unijne przecież oni zaczęło działać, że ekipy budowlane potrafią po prostu z dnia na dzień na budowę nie przyjść to było bardzo ciekawa, o czym mówi nasz gość opowiedział nam po prostu będziemy teraz patrzyli na pracowników z Białorusi, ale też dobrze przygotowanych często jeszcze wyższych kwalifikacjach innych mimo wszystko żądaniach płacowych na jezdni nie ma się co oszukiwać tak to w gospodarce działa szuka się tych tańszych możliwości, więc tak to jest poważną sprawą lekarzy dane z innego się należą zawdzięczać, że należało spodziewać otwarcie możliwości wyjazdu na zachód Ukraińców w zwiększa konkurencję zdecydowane technologie aż 2 sprawy drodzy państwo bo gdy z 1 to jest prawo wodne, ale chciałbym byśmy na chwilę wstrzymali temat prawa wodnego zresztą nasi słuchacze już niejeden raz o prawie wodnym słyszeli także jej w dziś w poranku w informacjach Radia TOK FM o tym jak to prawo wodne może zmienić naszą rzeczywistość także, wpływając na nasze kieszenie PiS tak ładnie mówią takim autem niż sięganie do kieszeni premier Szydło też mówiła, że zatrzymamy podwyżki ale, korzystając z państwa obecności chciałbym chwilę porozmawiać z rynku mocy ustawy o rynku mocy jedno 10 0 lat, bo co to jest za prawo co to jest ten rynek mocy co to jest ta ustawa o mocy i dlaczego w tej ustawie jest napisane wprost, że każdy z nas każde gospodarstwo domowe ci będzie musiał zapłacić po co to jest jakąś sprawę załatwiamy panie redaktorze mały ja osobiście uważam, że rynek mocy jest potrzebny, żeby uruchomić inwestycje w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej kiedyś funkcjonowały w Polsce kontrakty długoterminowe ona otworzyły drogę do modernizacji polskiej elektrowni szczególnie pod kątem ochrony środowiska ta elektroenergetyka została znaczącym stopniu zmodernizowana w tej chwili jesteśmy w unii Europejskiej Unia Europejska uznała oczywiście kontrakty długoterminowe jako formę pomocy publicznej, która wykracza poza zasady obowiązujące w unii w tej chwili jest problem jest ustawa o rynku mocy Janie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale po pierwsze, nasza elektroenergetyka szczególnym proc sektor wytwarzania wymaga wielkiej inwestycji może mieć problem zbilansowania mocy 1 w nieodległej przyszłości musimy odstawić co najmniej 1 0 12 GW w elektrowniach, które wcale na przestarzałych, które mają sprawne i bardzo niską, czyli emitują bardzo dużo toksyn poza tą tym również ekonomia wskazuje na konieczność ich likwidacji to są elektrownie powyżej 40 lat możemy uruchomić nowe elektrownie tych inwestycji w dalszym ciągu pomimo tego, że jest duża to jest z mit o poziomie jest nieadekwatny do naszych potrzeb panie premierze mówiąc wprost na tu wszystko, o czym pan mówi przyjmująca absolutnie, że to wszystko trzyma podział jest istotne musimy faktycznie musimy to zrobić nie ma innej możliwości jak tylko wnieść opłatę takiego rachunku każdy z nas maszyn, ale myślę, że za, którą trzeba zapłacić natomiast problem jest tylko taki ile w jaki sposób będzie odbywała się dystrybucja tych środków czy będzie to racjonalne czy te koszty utrzymania poziomu bezpieczeństwa będą redukowane maksymalne, bo w i czy wszystkie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa zostaną wykorzystane w pozwie z 1 strony budowa nowych mocy, czyli podaż z drugiej strony popyt na energię elektryczną, którą można za pomocą systemu megawatów wedle redukować w sposób racjonalny, ale nie tylko byśmy nie czekać nie wkraczali, więc kogoś nie zrozumiał chce widzieć tylko 1 z jej są potrzebują zań zapłacić także rozum i Rożnowie, realizując w w ten w ten sposób, jeżeli chodzi o rynek mocy są potrzeby i inni tak jak tak jak w przerwie są żeśmy rozmawiali Polska energetyka wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych po to, żeby po to, żeby móc wygasić z ostatnim bardzo popularne słowo 4 0 letnie, a 4 0 letnie zakłady energetyczne czy te najstarsze bloki, ale cesję na rzecz dla mnie druga najważniejsza to sposób na co zostaną przeznaczone pieniądze zapłaty pieniądze, które będą pobrane za rynek mocy chyba będziemy zaraz obchodzi dziesiątą rocznice powstania projektu budowy elektrowni atomowej nie mówią o tym, że również 40 lat temu budowano elektrownie pierwszą w Żarnowcu reaktora, a potem też została wygaszona budowa czyli, a o coś, o co mi chodzi na co pójdą pieniądze związane z rynkiem mocy, czyli w, jakie technologie będziemy inwestować czy to tylko energetykami Węglowa, jaki będzie miks energetyczny co z projektem atomowym co zieloną energią jądrową, w którą idzie w tej chwili większość cywilizowanego świata aneks jest taka to nie jest tania my tu możemy oczywiście zadawać pytania, ale my tu jesteśmy postawieni do udzielania odpowiedzi ja się pytam czy my musimy ponieść koszty tej opłaty każdy z nas czy to jest oczywiście rozwiązanie, które jest rzetelnie prawdziwie jedyne słuszne musimy ponieść panie redaktorze, bo koszt ich nie dawały mocy będzie absolutnie nieadekwatnym, czyli dużo większy od kosztu rynku mocy natomiast pytanie czy my ten rynek mocy będziemy mogli wprowadzić w zgodzie z przepisami unijnymi panie aż Unia w ramach pakietu zimowego wpisała, że do rynku mocy, czyli ido tego sposobu wsparcia publicznego na rynku energii nie można zaliczyć elektrownie, czyli źródeł wytwarzania o emisji c odzywa przekraczającej 5 50 kg na megawatogodzinę widzi nic z tego wyłączać się wszystkie elektrownie oparte na paliwach stałych dla nas oznacza to znaczy, że będziemy mieli problem z Unią oczywiście Polski rząd i słusznie oprotestował bardzo ostro te zapisy w pakiecie zimowym działają nasi europarlamentarzyści w tej materii, a zarazem rynek mocy powinien być wprowadzony naraz wcześniej jak najszybciej powinna być opracowana polityka energetyczna państwa i zakładanie, że naszą lekcję i Eneę Energę wygrała 3 ME na paliwach stałych, czyli na węglu brunatnym i węglu kamiennym nie jest moim zdaniem nieracjonalne, ale jest tak ale o ile zachwyt, ale mogę powiedzieć, dlaczego pan widzi pola opadają nie jest co prawda nie 8 2 % z tego wanilia prądu, ale z 60 no to jest jednak jakiś postęp na przestrzeni kilku 10 kolejnych lat informacji ekonomia kapitał gospodarka magazynu EKG część trzecia Maciej Głogowski dzień dobry dziewiąta 4 4 w studiu od mojej prawej teraz pani Grażyna Piotrowska-Oliwa dr Janusz Steinhoff pani Monika kurtek jednak giełdzie papierów wartościowych w Warszawie krótko tylko bowiem i 20 w tej chwili na pół procentowym plusie z dziewiątej 4 5 Sejm będzie wznawiał swoje posiedzenie dotyczące Sądu Najwyższego to za chwilę może zdążymy jednak, chociaż z 1 ze zdziwieniem czy państwo mają jakiś dobry dynamiczny zdziwienie dynamiczne zdziwienie to jest historia krótka historia, aczkolwiek bardzo dynamiczna opłaty paliwowej popatrzmy na to co się działo w ciągu ostatnich 2 tygodniach Piotrowska-Oliwa i 2 5 gr na, a na litrze paliwa uzasadnienie, ale takie rzeczy faszyści pół 1000 km dróg i mosty wszystko w samorządach trzeba natychmiast remontować, bo się zaraz, bo się zaraz rozpadnie kuriozalne jak dla mnie oświadczenie o wielkiej spółki giełdowej największego koncernu w naszej części Europy, który twierdzi, że jeżeli podniosę podniesione zostaną podatki co może nie zostanie przeniesiona na konsumentów co w świetle prawa handlowego jak dla mnie pewnie będzie długo, ale przykładem takiego kuriozalnego oświadczenia trochę inną niespełniającego podstawowych zapisów o tym, że, choć minęły już działa Grażyna Piotrowska-Oliwa była nawet członkiem zarządu PKN Orlen kiedyś odpowiedzialnym za sprzedaż jej też garaż ceny i to wcale ceny pali w, a dlatego trochę trudno mi zrozumieć, że jeżeli rosną koszty, a jak spółka chce kompensować jak zarządca działa zgodnie z kodeksu spółek handlowych, ale też pierwsza rzecz druga ustawa tak szybko jak się pojawiła jeszcze szybciej oczy tak szybko zniknęła, czyli w tej chwili te 6 i pół 1000 km dróg wszystkie mosty to, o czym tak mówiono, że musi być natychmiast poprawione jak rozumiem to potrzeba nagle została została w cudowny sposób rozwiązana, mimo że mnie to nie dziwić a w jaki sposób można tak traktować polskiego obywatela z 1 strony jako strzeżoną owce do ponad 2 5 gr, a z drugiej strony jednak włączenie intelektualne wszystkim, ale na około oparcie ani stwierdzeniami, że z 1 strony najpierw stan drogi się rozpadają potem, czyli są w ruinie po 2 tygodniach potrzebny nie ma, bo w ruinie one już nie są, a mówiliśmy o 5 miliarda złotych, który miał być z tego podatku pozyskane to też, by było jasne, że nie mówiliśmy o 10  000 00 0 drobnych tra, a jesienią mają być pozyskane fundusze jakiś inny sposób nasz elementarz w funduszach unijnych już mówiliśmy gwarą, ale przyznam szczerze, że mi wczoraj ktoś się, by podpowiedział jak mogła być czy jak i jakim kierował sekwencja zdarzeń w sprawie tej ustawy, bo rzeczywiście ta ustawa o paliwo była potem prezes Kaczyński ją wycofała, ale być może należałoby to połączyć z tym co się wydarzyło w środku zasłona Dymna tak, ale nie chcę specjalnie z nieszczelnej i nie jest cel jest, a może było tak ustawa paliwo byłaby dobra i potrzebna, bo pieniądze na drogi, by były przypominał w tej ustawie z dysponentami mieli być wojewodowie, więc mieliśmy ustawę pamiętają państwo regionalnych izbach obrachunkowych w zawodowym życiu zwane aktywne ona była można byłoby samorządowców z paru miejscach odwołać wstawić komisarzy wtedy wojewoda daje pieniądze na drogi budujemy drogi na wybory jak na niedzielę zalały tabliczki, bo to też było ustalone w samych tablic z Joanną Lichocką części kościoła jest naganne jest Waldemar Kozera narażać ustawą paliwową, która jeszcze dla ludzi jest widoczna, bo dla części Ależ tak, że jedzą najwyższym stopniu bulwersuje, że my zaczynamy sterować przedsiębiorstwami, w którym dominujący udział ma skarb państwa bądź też nie dominujący jak tworzenie każda z Aluprofem dystansując, czyli brakuje nam tylko o Państwowej komisji cen, która określa ceny ze względów politycznych społecznych i ja się bardzo dziwne, ale wiemy, że tempo wzrostu znaleźli się w niej zapowiedzieli, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że przecież trzeba mieć świadomość, że też naruszaniem prawa, bo zarząd spółki musi działać na 0 3 przy sprawdzania dochodów akcjonariuszom natomiast jeśli on deklaruje, że nie zamierza tych dochodów inne zwiększać ze względów politycznych nauczkę ja nie wnikam uwarunkowania społeczne to narusza prawo, ale przecież nie w najwyższym stopniu zbulwersowała w ostatnim czasie jeszcze przez wrogą armię wypowiedź poprzedniego prezesa na tej słynnej taśmy, która sugerowała, że utrzymywanie cen paliw ze względów politycznych miała miejsce, a da Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien również w tej materii bardzo mocno reagować na raz piąty z kolei Pankiewicz prezes Piotrowska-Oliwa już była zdymisjonowany wówczas, ale prezesem tak nie było prawda clio zdymisjonowana również z przyczyn, które jak nazizm analogie panie premierze pana zgodne ze wszystkim tylko, że właściwie się jak już PiS zmieni ten wymiar sprawiedliwości po nie będzie się do kogo, gdzie odwołać nas w takiej sprawie czy 2 takie jest krzywa mina mi się firmy sami swoi są ich dolegliwość sprawiedliwością chroniącą dom sprawia, że po naszej stronie mamy więcej te zachwyty się realizują dobrze pani Monika kurtek jeszcze zdziwienie, że zdążymy na ziemię trwa oderwana od wszystkich rzeczy, które o tym, mówimy zdziwiło mnie nożem w Instytut uprawy nawożenia Gleboznawstwa poinformował, że w okresie od 11 maja do 10 lipca 20 13 roku, więc teraz w mamy w Polsce na znacznym obszarze występowania suszy rolniczej bytem szczerze w jak patrzy na pogodę za chwilę i myślę, że wielu z państwa w NAC ciągłe opady deszczu to nie zdziwię, ale z drugiej strony mówi Suska z wielkiego miasta pani domu wino w macicy jeżdżą w góry, że może też nam pogoda raczej kiepsko w w każdym razie zdziwiła wieść ta informacja nam się okazuje rzeczywiście na lubelskim czas później później na cel doznali goryczy, a zbiory, nic więc Och, to wciąż nie powiązać, że z 1 strony mamy przymrozki, które nam narobił drążków i wyceny owoców warzy w są wyższe długi stanęli jeszcze do tego dojdzie z Woronicza rzeczywiście ważności mogą się utrzymywać na wyższych poziomach aż nadto akurat nie jest dobra wiadomość w oczekiwaniu na rozpoczęcie obrad Sejmu proszę bardzo możemy jeszcze raz jedno zdziwienie może nam się uda przeprowadzić proces zadać jedno zdziwienie tym bar miejsce do przemysłu motoryzacyjnego, a któryś kolejna afera się pojawiła po odwagę nie innych firmach z tym zaniżaniem emisji dłużnych tak się da atmosfery również dotknęła cała Daimlera i przeczytałem wczoraj, że Daimler postanowił 3  000 00 0 samochodów poddać przeglądowi, który będzie polegał na zmianie oprogramowania silników, ponieważ oni tłumaczyli się, że wprowadzili takie oprogramowanie, które zakładało w tzw. okienku termicznym wyłączania systemu neutralizacji związków azotu w spalinach za zgodą komisji Europejskiej w tej chwili komisja Europejska nie chce o tym, słyszeć Daimler musi wydać 2 20  000  000 EUR na przeglądy samochodów natomiast zastanawia to w jaki sposób producent samochodów uzasadnienie redukcję mocy w silnikach, które zostały sprzedane razem z samochodami przez coś co kupuje samochody samochód kieruje się m. in. parametrami dziś mniej znane jesienią 2 zlote liczba znowu pamiętać o tym, że wszelkie zabezpieczenia katalizatory konieczne tego nikt nie kwestionuje ja będę negują w stanach Zjednoczonych to mówiono mi, że w parlamencie w kongresie lobby motoryzacyjne blokowało ustawy o czystym powietrzu przez kilka lat, dlatego że działali w interesie przemysłu motoryzacyjnego, który zakładał, że jeżeli chorowali dzisiaj katalizatory spalin co spadnie sprzedaż samochodów bardzo się ich cena co jest oczywiste musimy płacić za ekologię, a zarazem pamiętać o tym, że mamy do czynienia z sytuacją co najmniej dziwną, że różne firmy z samodzielnym w tej chwili zobligowane do przeglądów do zmiany oprogramowania i t d . i t d. natomiast nie myśli o tym jakie koszty będzie musiał ponieść nabywca tych samochodów i dlatego też no SI ja odbieram to z mieszanymi uczuciami, jeżeli komisja Europejska kwestionuje uzgodnienia z mercedesem, które kiedyś podjęła podobno w tej chwili, domagając się zmiany tego oprogramowania na tor za to w znaczącym stopniu zapłaci nabywca tych samochodów to właściwie zawsze ktoś musi im przeszkadzać może zapłacić ktoś musi zapłacić czy na pewno możemy się temu dziwić zaprasza Monika kurtek udawał, że poniesione w miąższu powiedziała mu żadnych zmian rząd na czyjąś podział zdziwień nie darmo mieszczanom chacie na mężczyźni skończyła się z jeszcze kolejna runda jest możemy być one nieco wzrosnąć przyp miałem żadnych działań głównych Fabloku Chrzanów mówić teraz w ruchu uchwalonego w czerwcu Sejm prawa wodnego, bo więcej, o czym zresztą tak duża jest prawo wodne, bo tutaj mam takie właśnie nawiązanie do tego co mówią pani prezes ZUO odnośnie tych cenne, że ceny paliwa miał być podwyższony, ale tak naprawdę konsument zupełnie nie wzrosną w tym podobne sytuacje mianowicie ich pociech zostało 10 0 osób, a uchwalone prawo wodne i rząd zapewnia, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody dla przeciętnego Kowalskiego, a sama ustawa z nart sama ustawa, jakby generuje Nikosia Jerzy ceny muszą wzrosnąć z jak ktoś za to będzie musiał zapłacić na pytanie, kto ich zawężony zapłacimy nie bezpośrednio osiąganiu rozkoszy żegnać się w tarczycy normalnie z zoo nie jest to, czego nie widać właśnie, bo pani Ewo, właśnie w pani prezes, bo słuchacze nie widzą więcej tylko chciałem powiedzieć, że na sejmową salę opóźnienie było rozpoczęcie euro, dlatego że pana prezesa nie było pan prezes przyszedł poseł prawa sprawiedliwości owacjami na stojąco powitali przybyłego po północy to za Kaczyńskiego Tusk Kaczyński miał przerwę przybył i owacjami na stojąco został powitany, a teraz piszę co ja może tylko powiem o ostatnich 3 ostatnich ekspiacji dach Ministerstwa Finansów na temat paragonów fiskalnych w restauracjach, bo to był temat, który w, których stać się pojawią stanowisko Ministerstwa Finansów, że w restauracjach kelnerzy powinni wydawać się nie robi paragon kelnerski tylko każdy klient ma dostać paragon fiskalny dba o niewystawianie tez oszukiwanie społeczeństwa S 1 z punktów, który był w tym oświadczeniu Ministerstwa Finansów wolno, czyli została zidentyfikowana dni taka no widziałaby nie ma się pan chwali paliwową, ale mafia restauracyjna Jana ostatnie z takimi zwykłymi rzeczami też spotykam, bo kilka lat temu w we włoszech nie wiem czy to był to też pewnie państwo zauważyliście od jakiegoś czasu Guardia fiskalne odpowiedzialność karną rządzących, by znaleźli w nich panice w końcu ktoś mnie to w dużej mierze się przypomina, że z 1 strony się traktuje po prostu restauratorów jako przestępców, którzy koniecznie chcą prowadzić biznes szarej strefie co jest nieracjonalny nieprawdziwy, bo faktury trzeba za dostawy czy zapłacić chce się VAT odliczać pojedyncze przypadki zawsze mogą się trafić, ale nie należy tego uogólniać natomiast realizujemy kolejną rzecz tak jak Guardia fiskalne właśnie w kolorze z, że nie wzięcie paragonu przez klienta również będzie w Santiago oraz z katarskiej Oliwia posłanka Lubnauer Sejm wysłuchał niemal rozpoczęcia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA