REKLAMA

Ciąg dalszy prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym

Co się stało?
Data emisji:
2017-07-19 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
film z traumą i w naszych czeskich dzień dobry naszym gościem dzisiaj w studiu sejmowym jest pan Waldemar buda prawo sprawiedliwość witam pana dzień dobry panie redaktorze dobre państwo pan poseł jest członkiem komisji sprawiedliwości praw człowieka oraz komisji ustawodawczej, ale też był pan w gronie tych osób, które podpisały się pod pole i poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, a ponieważ matka Pański kolega w Bartłomiej Wróblewski mówił, że wycofuje Rozwiń » swój podpis, bo boi, bo nie zdążył poznać się z tą ustawą je do nas właśnie stała się dokumentem oficjalnym również pan Antoni Duda notabene stryj pana prezydenta nie miał jeszcze wątpliwości czy podpisywał, więc chciałem pana zapytać czy pan stał już tak powiem świadomością podpisywał się pod tym projektem tak oczywiście jako prawnik mam to przypadłość, że na początku analizuje dokumenty dość wnikliwie, zanim nie podpisze jej tak też było w tym przypadku wiedziałem, czego ustawa dotyczy, jakim zapisy i są odpowiedzialnością mini świadomy tego e-podpisem ten projekt w nie miał żadnych wątpliwości, żeby się z niego wycofywać oczywiście na po tej w burzliwej debacie po również w wypowiedziach w trakcie debaty czy to przedstawiciel Sądu Najwyższego pani prezes czy krajowy rady sądowniczej czy wreszcie Rzecznika Praw Obywatelskich tak dalej tak dalej wielu różnych organizacji jak również wątpliwości, które się pojawiły w Pałacu Prezydenckim pan nadal uważa, że to bardzo no właśnie dobry projekt co, do którego nie powinno być wątpliwości to jest dość sił gruntowne przemodelowanie funkcjonowania Sądu Najwyższego i oczywiście różne osoby mogą mieć różne wątpliwości, ale ja jestem troszeczkę mniej uwrażliwia na te uwagi ze strony tych podmiotów, o których pan redaktor mówi, dlaczego to wynika, że do tej pory mieliśmy 9 ustaw takich poważnych, które dotyczyły właśnie reformy wymiaru sprawiedliwości dni zasoby przejrzałem te opinie do tych projektów IT podmioty, które pan wskazuje chociażby Sąd Najwyższy wówczas jeszcze Trybunał Konstytucyjny w każdym przypadku był przeciwny jedno małe zdziwienie moje budzi to, że Sąd Najwyższy w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym jednak jest przeciwne chociażby z tego powodu, że w grę wchodzą absolutnie prywatnej partykularne interesy nad zachowaniem funkcji przez kilku kilkunastu kilkudziesięciu sędziów nie można przesłaniać jej całej reformy wymiaru sprawiedliwości musimy jednak zdać sprawę, że obrona kilkudziesięciu sędziów to nie jest to nie jest to co powinno nam przeszkadzać w reformie wymiaru sprawiedliwości rozumiemy, że te osoby są przeciwne działają w ramach prywatnego interesu, a też trzeba nas zrozumieć, że my nie możemy się cofnąć to reforma doprowadzi do końca to tak, ale to rzeczywiście jak pan mówi o Sądzie Najwyższym to można mieć tego typu skojarzenie ja również wspomniałem w 2 i znowuż na razie niezależnie od tego jak inni oceniają to mówi się wkroczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy to do do akcji NATO jednak i mówisz, że w tych poprawkach, które zostały jednak zgłoszonej, które były przedstawiane przez kancelarię prezydenta i pana prezydenta w czasie spotkania z marszałkiem Sejmu Senatu to one m. in. miały właśnie wyeliminować to co się znalazło w projekcie ustawy, czyli przejęcie pewnych kompetencji zapisanych dzisiaj w konstytucji panu prezydentowi przez ministra sprawiedliwości, nawet jeżeli Kancelaria pana prezydenta rozumiem że, powołując się i właśnie na konstytucję, gdzie chociażby jest napisane, że sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej tak w w, zwracając na to uwagę na to no to może coś jest na rzecz panie rektorze to uprawnienie, które pan mówi, iż chodzi o ministra sprawiedliwości, czyli o utrzymaniu utrzymanie na w okresie przejściowym sędziów tak, żeby była kontynuacja działalności Sądu Najwyższego to kto nie był żaden istotny element tej ustawy ja przypomnę, że minister sprawiedliwości po podniesieniu tych uwag, że być może niestosowność jest, żeby to minister sprawiedliwości podejmował decyzje w tym zakresie zaproponował, żeby to było krajowa rada sądownictwa, jeżeli pan prezydent nie widzi swoją kompetencję w tym zakresie tu też absolutnie, niemniej widzimy w tym żadnego problemu i w zasadzie od razu tego rodzaju sugestia, by została zaakceptowana i zgodnie z wolą pana prezydenta nie widzimy w tym problemu ja powtarzam już wielokrotnie, że bez myśmy bardzo mieliśmy bardzo otwarci na dyskusje na temat reformy wymiaru sprawiedliwości na temat poszczególnych ustaw tylko niestety te demonstracje czy też dyskusję w sejmie one nie są merytoryczne proszę zwrócić uwagę, że na kilkadziesiąt zadanych pytań w sejmie ze strony posłów opozycji tak nie było pytań tam było tam były inwektywy tam było obrażanie między nim przez Jarosława Kaczyńskiego natomiast nie było żadnych propozycji jak można było ustawy modyfikować, jeżeli takie proporcje się pojawiają to naprawdę poważnie do nich podchodzimy, jeżeli tylko nasz oceniane są zasadne to weryfikuje nasz pogląd staramy się to jeszcze raz dziś konsultować jej niejednokrotnie będzie przyznawali rację tylko mamy ten niedobór ten problem, że nota opozycja tak nie jest zbyt pogodna poza tą awanturą to jednak zbyt wielu pomysłów nam nie podrzuca mu może też m. in. ten film problem bierze się stąd, że jednak nadal mamy sytuację tak jak zresztą było w przypadku Trybunału Konstytucyjnego non takiego czytania konstytucji, który nie powoduje, że państwa zdaniem proponowane rozwiązania są konstytucyjne, a w opozycja i nie tylko zwraca łączyć z uwagę, że nie ma pan wspomniał przed chwilą m. in . o w krajowej radzie sądownictwa wiemy, że taka ustawa z już gotowa, która przeszła przez Sejm, a więc przez komisje, w których pan pracuje na nic mówi na temat tego, że można, by skrócić kadencję, która zapisana jest w art. 1 8 7 pkt 3 członków krajowej rady sądownictwa ten sam księży trwa 4 lata tak w tak oczywiście tylko w nagraniu z metą sytuacja to proszę wziąć pod uwagę fakt, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że indywidualne kadencje poszczególnych sędziów niezgodny z konstytucją i teraz pytanie w jaki sposób można wykonać ten wyrok i doprowadzić do Stanów, w których krajowa rada sądownictwa i poszczególni członkowie będą działali zgodnie z prawem zatem w naszej ocenie jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie wszystkich członków kadencji od początku równocześnie ażeby do tego doprowadzić to niestety trzeba wszystkich członków wybrać się ponownie i jeżeli ktoś ma inny pomysł jak wykonać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie to proszę bardzo tak jak mówię niestety w niezbyt urodzajne tutaj opozycja w tym zakresie należy pomysł, by się pojawiły na pewno byśmy rozważyli w naszej ocenie niestety nie ma takiego innego rozwiązania, więc to jest niemożliwe dopuszczalne przy mnie przed całym przy modelowaniu ustroju krajowej rady sądownictwa, bo przypomnę, że konstytucja pozwala na uregulowanie ustawą całego ustroju krajowej rady sądownictwa w naszej ocenie możliwe dopuszczalne jest również ponowny wybór wszystkich członków na wspólną kadencję dopuszcza to również, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w 2000 dwunastym roku ciężko podejrzewać o to, że był co najmniej na sprzyjający w tamtym okresie w NATO jeszcze techno, żebym pana ocenę poprosił tego punktu w inny art. 1 8 3 konstytucji pkt 3 pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego jak propozycja państwa, pod którą jak sam pan podkreśli świadomie się również pan podpisał masie do dnia tej propozycji korzyści przedstawi odpowiedź jest tym bardzo podobna jak do tej dotyczącej właśnie krajowa rada sądownictwa, jeżeli wyrażamy funkcje wszystkich sędziów na to musi zwrócić panu Realu uwaga tutaj, że prezes pierwszym prezesem Sądu Najwyższego można być tylko wtedy jak i się z sędzią Sądu Najwyższego zatem sytuacje, których wygaszane wszystkich sędziów część ciężko, żeby ktoś niebędący sędzią Sądu Najwyższego z pozostał prezesem w tej sytuacji im tak jak wskazywałem wcześniej nawet Trybunał Konstytucyjny w 20 1 2 roku dopuścił możliwość skrócenia kadencji organu Konstytucyjnego w sytuacji zmiany całkowitej ustroju ustroju tego organu i tak też jest w Sądzie Najwyższym, bo to, że modyfikujemy ustrój Sądu Najwyższego nie ma wątpliwości, ponieważ kryzys dochodzi do zmiany całkowicie wewnętrznej organizacji polegający na utworzenie 3 izb jest powołanie Izby, która będzie zajmowała się sprawami dyscyplinarnymi to jest bardzo dużej poważne zadanie, z którym wiążemy bardzo duże nadzieje na uporządkowanie funkcjonowania właśnie w postępowaniu wewnętrznym dyscyplinarnych i Toma daje też mandat do tego ażeby wybrać się sędziów na nowo nie krzywdząc oczywiście tych wszystkich, którzy do tej pory sądzili, bo po pierwsze, oni otrzymują świadczenia w wysokości ostatniego wynagrodzenia, czyli nie pracując będą otrzymywać tyle samego pracowali na poprzeczce stan spoczynku tak każdy inny sędzia będą otrzymywali 7 5 % wcześniejszego uposażenia co jest też kwotą w przypadku sędziów sąd Najwyższego niebagatelną wszyscy wiemy, jakie to są środki w, czyja rozumiem, że właśnie dla pana pana środowiska fakt, że ustawą no można właśnie wygasić sędziów, którzy mają zapisaną w konstytucji kadencje sędziowie nie mają kadencji miały takich jak mówimy o o tym, że zostali powołani przez pana prezydenta tak i to tak wyrok do Sądu Najwyższego z ustawą można to właśnie to m. in. chyba zastrzeżenie w kancelarii prezydenta i samej głowy państwa, że odbiera mu się pewne kompetencje, a powoływał sędziów sądu, a odwołać można ich z ustawą może zrobić to ktoś w niedużym, która jest ze mną jakieś nieporozumienie nastąpiło, ponieważ pan tezę na pewno nie ma w tym zakresie wątpliwości, dlatego że nikt z nas również wątpliwości, dlatego że ta to uprawnienie to kompetencja wynika dokładnie z przepisu nie jest mowa odmowa mocy występie piątą złotą myśl tego, który wskazuje na to, że w przypadku zmiany ustroju sądów można przy jej stan spoczynku sędziów także absolutnie tutaj nie ma żadnych wątpliwości orzekł, że możemy to zrobić, bo to enumeratywnie wprost wynika z konstytucji naprawdę rozmawiajmy o rzeczach spornych, jakby zróbmy sito tych wątpliwych rzecznej, a nie podnosimy rzeczy zupełnie oczywistym, że to jest po prostu dopuszczalny możliwe wprost wynikające z konstytucji w dotyku może właśnie itu odwołuje się też do pana pracy w komisji ustawodawczej problemem jest to też podnosi wiele nie tylko partii politycznych, ale również organizacji poza sejmowy 2 dość powiedzieć, że również w tej sprawie wypowiedziała się prawie cała rada dialogu społecznego bez NSZZ Solidarność może jednak problem jest właśnie to w jaki sposób jest to robione, że jest to właśnie znał już projekt poselski, a więc coś co jest mu to upoważnia projektodawców od ograniczenia konsultacji czy wręcz ich eliminacji, że może w ciągu 1 posiedzenia w nas takich złych warunkach sam pan przyzna szalonych próbuje się tak ważne dla ustroju państwa ustawy forsować plan przez chwilę pomyślałem, że pan redaktor będzie nas to ganił za to, że zbyt obszernie potraktowaliśmy sprawę konsultacji prac nad tą ustawą w parlamencie wczoraj w inny cały dzień poświęciliśmy na 1 praktycznie stale poza krótkim przerywnikiem prawa wodnego pracowaliśmy nad tą ustawą od dziesiątej do godziny dochodzi do północy w zasadzie nie pamiętam takiego przypadku wcześniej, żebyśmy nie tak długo rozpatrywali nie pierwsze później drugie czytanie w części było wczoraj, bo w części drugie czytanie naprawdę zarzucanie w tej sytuacji, żebyśmy nie wystarczająco dużo poświęcili czasu jest absolutnie nie jest tak dobrze zna pan też również, że w przypadku, kiedy projekt jest poselski tylko rządowy na to chociażby właśnie m. in. szli dotyka on szczególnie spraw związanych nie wiem z prawem pracy partnerzy społeczni mają odpowiedni czas na konsultacje na opinie na zapoznanie się z tymi dokumentami no, jeżeli Pański kolega właśnie tu wracam do posła Bartłomieja Wróblewskiego notabene też doktora prawa związanego z uniwersytetem poznańskim nowym, mówi że nie miał czasu, żeby się przygotować i anarchii dlatego właśnie wycofywał swój podpis, a to wydaje się, że dom w można, by tak ważne ustawy procedować, używając tego słowa trochę w spokojniejszej i dłuższy sposób pan prezydent zresztą też o tym, mówił panie doktorze ja mam propozycję, że pan zapytał pana posła Artura Wróblewskiego, dlaczego nie miał czasu, bo w Ecco przekaże pan doskonale wyjaśnić remontów prywatnych rzeczach mówić pana Bartłomieja Wróblewskiego, ale tak, by w Dona kieruję pana, jakby co miał namyśli mówiąc o tym, że nie miał czasu w zakresie nie Poznania tego tego projektu natomiast tak jak mówię nie było takiej sytuacji, żeby tak długo pracować nad 1 ustawą, a nie chciałbym wskazać, że projekty poselskie to nie jest wymysł prawa i sprawiedliwości wóz najtańsza parlamentu to absolutne uznanie projekty poselskie były mniej od bardzo dawna były w kadencji siódmej kadencji szóstej nic z tego tytułu nie czynił zarzutu, że nawet bardzo obszerne ustawy były w tym trybie procedowanej nie wiem, dlaczego mielibyśmy dzisiaj z tej Formuły w niektórych przypadkach zrezygnować oczywiście to jest musimy mniejszość prekluzji w 2 jest w większości Dżem jako projekty rządowe, więc proszono mnie brak tej możliwości, którą mieli parlamentarzyści większości praw obywatelskich PSL-u przez ostatnie 2 kadencje, a ograniczać kolegom nie odbieram ja powoływałem się m. in. na członków rady dialogu społecznego to ich stanowisko nie może, a panu już muszę podziękować bardzo dziękuję Waldemar zimny drań tego, że za rozmowę dziękuję państwu był gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA