REKLAMA

Które instytucje PiS musiałoby przejąć lub zlikwidować, aby ujednolicić władzę? Z prof. Marcinem Matczakiem rozmawiała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2017-07-19 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami prof. Marcin Matczak konstytucjonalista z wydziału prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry panie profesorze wbrew i chciałam państwu zaproponować cofnięcie się w czasie o dobę posłuchamy jeszcze raz co wczoraj ogłosił prezydent Andrzej Duda w zgłosiłem dzisiaj do marszałka Sejmu, korzystając z prezydenckiej prerogatywy, jaką jest inicjatywa ustawodawcza ustawę zmieniającą ustawę o Rozwiń » krajowej radzie sądownictwa bardzo krótką składającą się z 2 przepisów, gdzie jest jasno wyraźnie powiedziane, że członków nowej krajowej krajowej rady sądownictwa Sejm będzie wybierał większością 3 5 głosów ten projekt ma zapobiec w efekcie po jego uchwaleniu 1 twierdzeniom o tym, że krajowa rada sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym nie może być takiego wrażenia w Polskim społeczeństwie nie może być takiego odbioru w związku z powyższym wydaje się, że tam większość jest wystarczająca, aby zapewnić, że nie tylko jedno ugrupowanie nie tylko 1 obóz polityczny będzie decydował o składzie i krajowej rady sądownictwa w tak mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda w no może powiedzie wprowadził nas wszystkich zdumienie większość komentatorów zajęła się analizą polityczną tego co to oznacza na linii Nowogrodzka pałac prezydencki Sejm w, a mnie dużo bardziej zaciekawiło co to wszystko oznacza jeśli się ziszczą marzenia prezydenta dla porządku prawnego w Polsce w UE i z resztą no to pytanie sobie stawiam postawiły sobie też gazety dzisiejsze i innym wrócę do tego co się co się uda ukazał się rano praktycznie wszystkie gazety patrzy teraz na wyborczą dziennik gazetę prawną Rzeczpospolitą wszystkie w 1 tonie prezydent wstrzymuje proces przejmowania kontroli nad sądami to wyborcza, że w dzień 100 proc napisze o liberalizacji, że w Groznym ZAK dokonał pewnego u właśnie liberalizacji tego tego pomysłu przejęcia sądów przez PiS leży w Rzeczpospolitej podobnie w randze już weź mnie to zdumiewa, bo choćby krótka analiza tego w tej propozycji prezydenta pokazała, że ta jest stanie się wręcz przeciwnie znaczy o żadnym on o odzyskaniu w sądów on w el za nie ich niezależności mowy być nie ma w, a pan panie profesorze widział tam jakieś oznaki odwilży ja widziałam w tym co powiedział pan prezydent 2 aspekty aspekt takie polityczne komunikacyjne, w którym on rzeczywiście myślę próbuje przedstawiać siebie koszulka myślącego niezależnie i aspekty prawne, które nie są do tego nie potwierdza to znaczy w tym występem poziomie komunikacyjnym, kiedy pan prezydent mówi, żeby nie było upartyjnienia, żeby było więcej tych ludzi, którzy się zgadzają na na wybranie tych członków krajowej rady sądownictwa to to brzmi dobrze dla niewprawnego ucha prawda, bo to brzmi nie 1 partia toczyła się z nim porozumieć, a więc takie porozumienie ponad podziałami i kiedy się tylko tego słucham na tym Przybysz aspekcie zabrzmi to dobrze raz, gdy się spojrzy szczegóły, a w szczególności jeżeli się popatrzy na cały kontekst to niestety wygląda to trochę na taki trik PR-owe z czego to wynika wynika to z tego, że w ogóle sama decyzja o tym, że to parlament ma wybierać tych sędziów członków Naczelnej rady krajowej rady sądownictwa jest już przyznaniem racji prawo i sprawiedliwości, które właśnie taką zmianę wprowadza do tej pory ci sędziowie sami siebie z samego sami z własnego grona się wygrać dlatego m. in. szef stowarzyszenia Iustitia pokazał, że ta proza Dygata propozycja pana prezydenta jest niekonstytucyjne po drugie, masz już po osiemnasty powiedzieli blamażu na arenie to drugie ta sytuacja jest niewiele zmieniała się także przejęcia kontroli mamy się nad rodak, bo to jest istotne, dlatego że dotyka być może nie konkretnego artykułu konstytucji, który mówi o tym jak powoływane skrywa rada sądownictwa, ale samego konceptu trójpodziału władz prawda tak oto nie dotyczy to także tego są tego art. 1 6 7, dlatego że on tam w swej warstwie językowej w niektórych miejscach używa sformułowania wybierani przez Sejm ma w niektórych nie używa, więc dla mnie jako dla prawnika jest jasne, że tam, gdzie nie używa sformułowania wybrany przez Sejm Lotosem nie wybiera na pewno jest to sytuacja, w której prezydent potwierdza to, że słuszne jest, że to nie sędziowie mają sami decydować o tym kto jest ich reprezentantem, ale to władza polityczna ma decydować, a więc z 1 strony na poziomie komunikacyjnym prezydent troszeczkę proponuje odwilż, ale z drugiej strony tak zgadza się na zamrożenie tego układu, w którym którym politycy wygrają wybierają sędziów coraz ważniejsza dla mnie jest sprawa inna mianowicie to, że jeżeli popatrzymy konstrukcja tych przepisów dotyczących Sądu Najwyższego to właściwie, jeżeli nawet będziemy mieli tam większość 3 5 i jeżeli ci rozdać rzeczywiście zostaną wybrani przez tych polityków to trzeba pamiętać, że konstrukcja prawna ustawa o Sądzie Najwyższym, jaki okaże się jest taka, że kary są te 2 Izby tt 2 tak 2 takie zgromadzenia, które mają decydować ci prezydent wyraźnie w tym w swoim przemówieniu podkreślał, że chodzi mu tylko i je od członków, którzy są sędziami ani od członków, którzy są politykami, a pamiętaj jesteś w tym projekcie nowelizacji takie rzeczy tylko sędzia tak w związku z tym moim zdaniem to było nawet troszeczkę nieuczciwe, bo pan prezes mówił na samym początku tak jak gdyby chciał odpolitycznić całość wyboru powiedział wręcz chodzi o to, żeby w członkowie krajowej rady sądownictwa byli wybierani trzeba więcej, ale nieprawda, bo chodzi tylko tych sędziów nowa lewica ma znaczenie ma znaczenie, dlatego że ta cała cały pomysł na to jak przejąć krajową radę sądownictwa polega właśnie na tym, że oprócz sędziów, którzy tam skąd, dokąd to wójt się jeszcze tę drugą drugą taką izbę czy drugie zgromadzenie i dopiero zgoda obu ich będzie decydował o tym, że ktoś tym sędzią może zostać w związku z tym mimo poprawki prezydenta bez zgody polityków nie sędziami zostawali zarządzaniem zaś obecnie krajowa rada sądownictwa też składa się z polityków to oni są także rady miasta konstrukcja, którą prokura jest tutaj, która jest proponowana moim zdaniem daje większą kontrolę politykom niż to co nic to co mam nadal gram bez zgody tej pierwszej Izby politycznej nie ma możliwości nominowania sędziego jest jeszcze trzecia rzecz, która znowu wymagałyby kontekstu, którego słuchacze prezydenta nie mają naturalnie no bo to jest kwestia słuchają nie tylko prawnicy prawda pamiętajmy o tym, że w regulacji wrzącej Sądu Najwyższego jest taka sprytna sprytne art. 90 drogi, który mówi, że tak naprawdę pan minister sprawiedliwości Zbigniew Zbigniew Ziobro będzie mógł wskazać sędziów nie tylko tych, którzy zostają na okres przejściowy w sondzie, ale tych, którzy zastąpią ich już permanentnie prawda ta konstrukcja zawiera taki model milczącej zgody KRS, czyli pan minister powie ten sędzia ma zostać sędzią Sądu Najwyższego co wy na to, jeżeli krajowa rada sądownictwa aniołów od wypowie się w ciągu 14 dni to ten, kto zostanie zaprzysiężony przez prezydent i teraz większość 3 5, żeby wybrać członków rady to jest trudna większość do osiągnięcia w czasie zgodzić ponad podziałami co będzie wtedy, jeżeli politycy nie dogadają nie wybiorą członków tej krajowej rady sądownictwa, jeżeli będziemy krajowej rady sądownictwa za chwilę nie będzie w tym składzie, bo ustawa określa kary się zakłada zakończenie my wraz z wejściem w życie ustawy kończy się kadencja dotychczasowej krajowej rady dokładnie tak mamy ryzyko, że powstanie taki pat wyborczy, czyli mniej energii nie będzie mógł zgodzić PiS i Platforma co tego, kto ma być członkiem rady nikt nie będzie członkiem rady, jeżeli nie będzie członków rady to w sposób naturalny rada nie będzie mogła wyrazić protestu przeciwko kandydatom, który zgłosi pan minister Ziobro, a zaraz to powiedzmy i pana zdaniem wtedy to nie oznacza, że nie mamy wybierane z nominowanych z ciał członków Sądu Najwyższego może to też będziesz też pan w tej obsadzie czy też w niewoli, a dzięki waszej pierwsze zrobione przed kamerą wyraźnie tak jak nie zawierają element milczącej zgody, czyli były i one jeszcze z około 100 osobowa jako jako brak sprzeciwu, czyli minister pyta i tam jest nawet ja nie wiem czy ktoś być może przewidział, że tak będzie, ale tam będzie zapisane napisano w taki sposób, że jeżeli nie zostanie wyrażony sprzeci w, czyli no, a on nie zostanie, jeżeli rada nie będzie mógł się wyrazić to to nie przeszkadza tej procedurze idź do przodu no tak zjeżdżała ja myślę, że oczywiście nie mogę teraz podejrzewać ani prawników pana prezydenta i samego pana prezydenta, że to specjalnie został tak zrobione żeby, aby nie przeszkodzić prawda przejęcie Sądu Najwyższego, ale trzeba powiedzieć, że to, że to co zaproponował, że prezydent nie przeszkadza w żaden sposób w przejęciu Sądu Najwyższego, a paradoksalnie może pomóc nawet wiek ma również dla niemowląt ani słowa o tym, że w będzie bronił Sądu Najwyższego można całe elity go do wczorajszego wystąpienia emitować teraz, ale tam rzeczywiście nie padły słowa o obronie Sądu Najwyższego wręcz przeciwnie padły bardzo bolesne dla mnie jako obywatelki słowa w tym głowa państwa handluje ustawami po to, żeby uzyskać jakiś efekt IT co w tym handel obiektem tego handlu była ustawa o Sądzie Najwyższym 3 imprezy powiedział jeśli natychmiast Sejm nie przyjmie moich poprawek do ustawy o krajowej radzie sądownictwa to ja nie podpisze ustawę o Sądzie Najwyższym wszyscy praktycznie komentują, że odwrotna sytuacja oznacza, że rzeczywiście Sejm przyjmie poprawki prezydenta są już one procedowane to prezydent bez zwłoki podpisze ustawę o Sądzie Najwyższym to jest ich na problemy, które także dostrzegają, ponieważ mało wiemy o tym, że ta ustawa dotycząca Sądu Najwyższego jest straszna, jeżeli chodzi o jej kwestię zgodności z konstytucją jest rażąco niezgodna z konstytucją zmiana polega teraz te poprawki mają być wprowadzone to wszystko się dzieje w takim tempie bałaganiarzy moczy się nic nic z tego nie możemy wyjść na pewno będzie zmiana byłaby taka, że teraz większy wpły w na on w dna Sąd Najwyższy będzie miał pan prezydent nie krajowa rada nie ministerstwa miłości tylko po prezent n p . ma ustanawiać regulamin jest rubla trudno rzeczywiście trudno mi się troszeczkę odnieść do tych galopujące poprawek, bo na pewno nie jest to atmosfera właściwa do decydowania o najwyższym organie sądowniczą w Polsce ta właśnie taki pośpiech to nagroda wielka reforma ministra Ziobry tak dzieje w 3 dni dokładnie działania oraz proszę państwa prezydent nie jest trzecią władzę tylko drugą prawda, więc tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy czy będzie na rozwój czy władza trzecia sądownicza będzie kontrolowana przez pierwszą drugą czy przez ministra czy przez prezydenta taki tak będzie naruszenie trójpodziału władzy przez rząd w tym wszystkim chodzi prawda ta władza sądownicza ma być niezależna niezawisłej toczy 1 przedstawiciel władzy wykonawczej czy inny przedstawiciel władz wykonał wykonawca będzie kontrolował z punktu widzenia konstytucji nie ma większego sensu jest także te z po poprze poprawki powiedziałbym są takie propagowaniem tej niekonstytucyjności, która jest w tej ustawie one niczego nie zmieniają tak naprawdę straszna złapali opozycja ze strony internetowe no i gazety papierowe nawet już zdążyły ukazać wszyscy, którzy zrozumieli ten ruch prezydenta jako swoisty ruch od KUL, by od kuli broni z racji przepisów i znają się 40 aż tak skomplikowane czy też tak bardzo łaknie my tego momentu, w którym ktoś nas uratuje ja myślę, że trochę jestem takiego marzenia o tym, że prezydent był rzeczywistym strażnikiem konstytucji wtedy, kiedy się pojawia taka namiastka na to pewnie chcielibyśmy żeby, żeby zatriumfowała prawda i sprawiedliwość no tak jak gdyby patrzeć na szczegóły tak nie jest, ale chciałbym powiedzieć 1 rzecz mówi o tych 2 aspektach komunikacyjnym mitem mitem i tym prawniczym zostawmy na razie ten prawniczy tam też to co zrobił prezydent dla zwolenników prawa i sprawiedliwości to może być dosyć kluczowa jednak sprawa, bo jeżeli ci, którzy bronią konstytucji dali się nabrać to na to co powiedział prezydent to także pewnie ci, którzy zwalczają tę konstytucję też dali się nabrać, bo nie wszyscy są prawnikami teraz sobie wyobrażam, że kiedy taki zwolennik prawa sprawności słucha prezydenta w toto dla niego jest wielka różnica jednak, bo jeżeli przed Grzegorz Schetyna albo Ryszard Petru mówią to jest niekonstytucyjne w tym coś jest nie tak to oni dopuszczają mimo uszu, ale jeżeli po jednak ich prezydent, mówi że tam jest coś nie tak rząd nie podpisze to dawna takiej w taki warstwie słownej to jednak jest przeciwwagą dla mężczyzn, toteż jest także się ich posłucha 02 03 . raz w czasie wystąpienia prezydenta to naprawdę jest ono absolutnie wewnętrznie sprzeczna m. in. pan prezydent mówił to o tym, w, że tak poważne zmiany w wymiarze sprawiedliwości powinny być czynione spokojnie z rozmów z wagą i mądrze, po czym prezydent robi wrzutkę w nowelizacji inną, która ma być natychmiast przyjęta bez sprzeciwu w ich z właściwie popycha Sejm do tego, żeby jeszcze szybciej pracował już wiadomo jak jest relacja tej wrzutki do tego co wcześniej, że parlament no bo pada z USA Holandia poprawia ustawę, która teraz obowiązuje, czyli wprowadza do niej możliwość wyboru sędziów przez parlament podczas kiedy jeszcze w tej ustawie takiej możliwości w ogóle nie ma, a są za to konkretne zapisy o tym jak sędziowie wybierają sędziów no no więc, więc jeszcze dokonać pewnego bałaganu legislacyjnego, niemniej jednak jak ja myślę, żeby podsumować to co mówimy o tym, ruch pana prezydenta wydają się, że nie ulega wątpliwości, że to to jest jednak jakaś zasłona Dymna zaś jest to próba pokazania siebie jako niezależnego polityka, chociaż w rzeczywistości to pokazanie na poziomie prawnym nie robi żadnego problemu po prawo i sprawiedliwości, więc jest myślę również samo prawo i sprawiedliwość na porządku w basenie zirytowało przed gniewem jak Jarosław Kaczyński może wszystkim wiedziała, ale my już po każdym maszcie stopień niżej dno na to, że poczuli, że prezydent zrobił im jakiś kłopot no dzisiaj widzimy, że nie, że maszyna sejmowa pracuje dalej sobie zresztą jest nasz reporter Roch Kowalski, który cały czas wraz z państwem czeka na rozpoczęcie prac komisji sejmowej, który ma nadzieję wreszcie dowiemy, jakie są do poprawki prawa i sprawiedliwości, bo już tak jak mówiłam pojawiały się na różnej formie zaraz wrócimy do rozmowy ze mną w studiu cały czas prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim i snujemy się co jeszcze poza KRS Sądem Najwyższym sądami powszechnymi trzeba by rozebrać i zlikwidować lub przejęć w Polsce, żeby doszło już do pełnego ujednolicenia władzy Państwowej w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas prof. Marcin Matczak z uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o tym co wczoraj ogłosił prezydent Andrzej Duda i doszliśmy do takiego wniosku w pierwszej części naszej rozmowy w, że czy to z poprawką prezydenta czy bez niej, a wymiar sprawiedliwości czeka przejęcie polityczne przejęcie w tym mówimy tutaj o sądach o Sądzie Najwyższym i o krajowej radzie sądownictwa i te są 2 2 takie konstytucyjne obszary, o których możemy myśleć w kategorie słuszną niedemokratycznych wcześniej oczywiście to jest to jest jasna History dla wszystkich państwa, czyli przejęcie Trybunału Konstytucyjnego jego funkcjonowanie w mogą państwo obserwować teraz w na żywo i sposób w jaki pracują sędziowie Trybunału w natomiast mnie panie profesorze ciekawi ku czemu zmierzamy dalej znów chciał się do tego przygotować poczytać sobie różne ustawowych i zobaczyć coś za chlewni będzie zmieniało w i myślę nad tym w jakiej jeszcze w organy państwowe nie tylko konstytucyjne trzeba by im przejąć właśnie z zlikwidować jeśli to możliwe albo z tak w krzywdzie działanie, żeby doszło do tego w pojeździe znaleziono pojęcia ujednolicenia władzy Państwowej, czyli pełnej likwidacji trójpodziału władz w Polsce co by pan zdaje się przede wszystkim jeszcze do dochodu Polek podpowiedział broń i sprawiedliwości, choć jest tutaj długa lista takich porad nieszczelne rynny Ziobro zaś być, który ma zostać przyjęte na prezydencie, że warto powiedzieć jeszcze o takim tle dlatego przejmowania mianowicie ideą, która stoi za naszą konstytucją jest idea Zone pomocniczości państwa to jest idea taka, którym państwo nie pcha się w każdy możliwy zakątek naszego życia tylko zakłada, że obywatele nie są idiotami potrafią zarządzić swoim życiem w jakim zakresie poprzez swoje stowarzyszenia poprzez samorządy potrafią rozstrzygnąć pewne pewne pewne zagadnienie nie każde państwo w taki sposób działa pamiętam jak dziś bardzo dobrą rozmowę, którą miałem kiedyś zaszczyt prowadzić pas ten będzie prof. Michałem Kuleszą, który jak wiadomo zajmował się tym w jaki sposób państwo działa i proza wtedy przypomina, że były czasy, kiedy nawet pralnie były państwowe, gdy brak nie były poddane jednolitej władzy, ponieważ prawdopodobnie nie wierzono, że ludzie mogą sobie sami poradzić prawda z praniem swoich rzeczy to już dawno za nami ta jednolitość władzy Państwowej, czyli wizja państwa, które wcale nie jest pomocnikiem tylko raczej wprost przeciwnie uważa ludzi za pomocników dla siebie i nie wierzy im nie uważa nie potrafią zarządzać swymi sprawami rozsądnie to jest stara historia wydawałoby się to jest historia jest czas PRL -u z konstytucji pięćdziesiątego drugiego roku to właśnie przewidywała taką idei jednolitości władzy Państwowej, czyli brak trójpodziału, ale także w ogóle nie zadawała sobie pytanie co do tego od wydania co do tego czy zasada pomocniczości jest ważna to znaczy, że ile ma być tego państwa wiadomo było, że wszystko jest państwem wszystko jest objęta nadzorem tego oraz pole wolności było z Lwowa są zminimalizowane do do tego mogliśmy głosować w co się ubieramy tak, ale tutaj nie ma złudzeń ale, choć może zatem niezły wynik pewna filozofia nieufności to znaczy nieufności tego, że ludzie potrafią rządzić swoimi sprawami i przekonania, że państwo wie lepiej i teraz wracamy do tej idei, bo nie tylko na poziomie trójpodziału będziemy mieli już brak podziału tylko jednolitość, bo rzeczywiście, jeżeli o tym, momencie 1 partia kontroluje parlament i prezydenta, czyli władze ustawodawczą władzę wykonawczą, jeżeli przejmie sądownictwo będzie już siedział okrakiem na tych wszystkich 3 władza, więc będzie tak naprawdę jednolitej władzy Państwowej, ale jednocześnie widzimy ruchy, które prowadzą do likwidacji tego pomysłu o pomoc nicości n p. widać to w odniesieniu do organizacji pozarządowych tzw. udziałowców prawda mamy w Polsce do czynienia z pewnym absurdem mianowicie mamy mamy powoływane właśnie narodowe centrum organizacji pozarządowych można być rządowe centrum organizacji pozarządowych z samym centrum narodu, bo już tak długo nazwa jest tak straszna, ale zmorą najważniejsze starty oksymoron prawda, że rząd ma zarządzać czymś co z natury rzeczy z pozarządowe, a więc i działa niezależnie ma rozdzielać pieniądze ma decydować o tym co ci ludzie robią co jest oczywiście zaprzeczeniem tej tezie tej tezie tej tej niezależności oczywiście drugi baseny w kolejce samorząd lokalny jedno z największych osiągnięć transformacji ustrojowej Polski m. in. przez wspomnianego pana prof. Kulesza stworzone, w który z natury rzeczy właśnie ma być daleko od rządu ma gdzieś tam być lokalnie ma się zajmować drogami ma się zajmować rzeczami, które są rzeczy masą bardzo życiowych rzeczy, ale dlatego, że z blisko prawej lepiej rozumie i tam możemy wybrać człowieka, który niekoniecznie musi być partyjny, ale on na bardziej mu ufam Bogu znamy prawda kupujemy z nim rano bułki mleko i rozumiem, że to jest nasz człowiek, a teraz wracamy do idei, której być może ten samorząd lokalny też w jaki sposób zostanie zlikwidowany ta idea już się pojawiła raz prawda, kiedy ziemia był ten pomysł reforma regionalnych izb obrachunkowych to znowu dla niej prawników może być daleki od samorządu, ale tu chodziło o to, żeby przejąć kontrolę nad finansami samorządu, żeby móc przed wyrzuca dosyć do dowolnie ludzi, którzy kierują samorządem za domniemane albo nie domniemane błędy, ale i finansowe poszukajmy kolejna rzecz stresie prowadź młodzież wycofało zupełnie innych przyczyn chodzi o ustawy o funduszu dróg samorządy w 2 w bazach dróg samorządowych samorządowy fundusz drogowy ważne, że widzą państwo, o co chodzi o opłatę paliwową i tam wpisany mechanizm że, owszem, są pieniądze w dla samorządów na drogi, ale decyduje o tym kto dostanie ile wojewoda w kolejnym tego rynku, czyli znowu zamiast samorząd rząd, bo wojewoda recenzenta rządu wyspy to jest następny taki ruch smutno mi to mówić, bo sam jestem przedstawicielem tego na razie jeszcze niezależnego środowiska i to w dwojako, bo jeszcze takie niezależne środowiska sączy się samorządy zawodowe prawników czy radców prawnych adwokatów notariuszy i mamy samorządy też zawodowe mamy przecież i lekarze archiwaliów i w Ożarowie mając to są znowu one są chronionej konstytucyjnie są zawody zaufania publicznego, jaki samorząd i ponuro jak samorząd lokalny tak samo samorządy zawodowe znowu idea jest taka, że ufamy ludziom wziąć życie ludzie potrafią zająć swoimi własnymi sprawami trochę na zasadzie takiej relacji mistrz są czeladnik, którą znamy jeszcze prawda ze średniowiecza starsi lekarze n p. potrafią wychować młodszych starsi adwokaci potrafią wychować młodszych to wszystko może sobie działać nie okazuje się tutaj także jest prawdopodobnie jakieś zagrożenie być może ten ruch w ustawie o Sądzie Najwyższym, kiedy próbuje się u dowolnie lub nieudolnie takim taką ręką dyscyplinarną sięgnąć po samorządy jest potencjalną wskazówką zaraz też kiedyś się weźmiemy muszą pamiętać, że niestety autorytarne reżimy, z którymi mamy do czynienia obecnie n p. turecki, który się rozwija oczywiście atakuje także adwokatów adwokaci często są traktowani jako osoby, które przeciwstawia się państwo, bo taka jest ich odwieczna rola związku z tym na pewno mogą być niewygodni akurat nasza dwójka adwokatura absolutnie staje na wysokości zadania i broni państwa prawa, więc nie stracę możliwość waży broni sama siebie jest Casanova umawia się, że niestety może rzeczywiście zaczął bardzo dobrą godną postawę i zapłacić być może niezależnością jest także te tereny te samorządy stoją jak w kolejce wydaje mi się tych podmiotów, które mogą być przejezdna już Universalu zobaczymy kasta ludzi ciągle myli ten język ciała z wrażliwością na potrzeby, jakiego słowniczka przez słuchaczy dysponował to proszę podesłać jak rozumieć te wszystkie pojęcia, bo jeszcze bez Rymela kasta to sędziowska jest na razie adwokaci podejrzanych w cieście tak jak pan poseł wskazuje będą w następnej kolejności, chociaż już są oskarżanie widziałem taki pasek na telewizję, która jest moim zdaniem no rządową telewizją, który nie używał sformowania adwokaci tylko obrońcy pedofilów morderców oba no to jest naturalne, że adwokat nieraz jest obrońca mordercy, bo także mordercę przysługuje obrona jest w obrębie przedstawia go w taki sposób już widzimy, więc zaczątek ataku widzisz słonia potem rzeczywiście takim podmiotem niezależnym są także Uniwersytet jeszcze szkoły wyższe szkoły wyższe też mają pewną autonomię miały prawa pana profesora wiedział też tutaj po prostu bezczelnie oczywiście wiele władz n p. dziekani prawie wszystkich wydziałów prawa ostatnio podpisali taką odezwę, w której protestują przed przejęciem przez przeciwko przejęciu sądów przez prawo sprawiedliwość na razie na szczęście nie ma takich wyraźnych efektów ta reforma, która jest przygotowywana przy których, której patronuje pan pana pan minister Gowin ona no na razie, ale teraz może się wszystko zmienić na razie nie pokazuje takich elementów bardzo groźnych dla trzeba pamiętać, że niezależna uniwersytety są groźne dla władzy, która chce mieć kontrolę nad wszystkimi, a to przecież pan przesadza pan słucham opon nie wspomnę o mediach, czyli rozumiem, że ja jeszcze póki co prace będę miała radio TOK FM będzie nadawać tele tygodnia za jedno nie wspomniała media z tego po prostu powodu, że nie są pracuje w jako radca prawny pracuje na Uniwersytecie, więc to wiadomo jest mi jakieś bliższe natomiast oczywiście media są także czymś co pan poseł po co władza Zrzeszenie to być nawet w pierwszej kolejności zaś pani poseł Pawłowiczem rozruchu, licząc wysypała, bo nie chciał tego mówić we wrześniu ponoć już dziś ma być jakiś pomysł na media prywatne, bo te publiczne też państwo sami najlepiej wiedzą, że zostały kompletnie z nowym zrazu przejętej kompletnie upokorzony Albert ciekawostka dla pana panie wzorze i dla widzów i dla słuchaczy AMD warto zajrzeć na stronę niż w twitterowym kancelarii Sejmu, w którego Kancelaria wydawał się nudne miejsce ostatnio zaczęła produkować takie obrazki można być memy z, żeby przekonać nas wszystkich do reformy sądownictwa NID mnie tam można zobaczyć takie po takie porównania z różnych krajów zupełnie uproszczone i nieuczciwe w gdy tłumacząc to, że taki taki sposób przejęcia krajowej rady sądownictwa jest jak najbardziej możliwy IT to co się dzieje Sądem Najwyższym również, a jeszcze ciekawostka to jest cytat z Otóż sama Kancelaria Sejmu napisałam, że minister sprawiedliwości nie będzie uprawniony do powoływania sędziów Sądu Najwyższego będzie jedynie uprawniony do umożliwienia osobom, które już są sędziami dalszego zajmowania stanowiska to wy tarte oto komentarze blogera jest to jest to ten język propagandy nam towarzyszy bardzo bardzo tutaj mocno nas wracając do tego waszego naszego głównego wątku ideą tej władzy jest niestety kontrolowanie wszystkich wszystkiego, bo to jest generalnie pewne założenie władz o charakterze takim konserwatywnym, która po prostu nie ufa ludziom, która nie pozwala ludziom funkcjonować tak jak chcą, ponieważ uważa, że jeżeli pozwolimy się robić to co chcą to będą robić coś złego prawda, ale Wincentego z liberalną filozofią jednak zostawiać trwałe, że chorzy będą robić coś złego czy raczej żył po prostu wolność obywateli oznacza, że utrzymanie władzy przez jedno ugrupowanie staje się trudniejsze wymiana jest tu jest bardziej możliwa bardziej prawdopodobna oczywiście oczywiście tak jest zależy jak podejdziemy do tego czy podejdziemy do tego z takiego cynicznego punktu widzenia, że tej władzy zależy na tym tylko, żeby być przy władzy, ale czy tej władzy zależy jej fani byli bardzo zależy jednak na tym, żeby zmienić otoczenie tak jak ona chce ja myślę, że 1 2 postawa jest widoczna prawda na pewno są wśród polityków cynicy, którzy po prostu chcą zostać przy na swoim stołku, ale myślę, że są też tacy ludzie, którzy po prostu chcą zmienić świat zgodnie ze swoim przekonaniem i teraz, kiedy obserwuje się różnice między władzą konserwatywną władzą liberalną to bardzo mocno widać prawda władze, które jest liberalna nie ingeruje tak mocno w życiu ludzi, bo trochę jednak zakłada, że oni sobie z nim poradzą władza, która jest nie liberalna uważa, że oni nie są w stanie tego zrobić tam jest bardzo dużo takiego takiego takiego podejścia, które ma charakter paternalizmu to znaczy ja wiem lepiej nie, wierząc w tym czasie mogę to ma zająć tak naprawdę mamy teraz praktycznie taką walką między 1 2 wizją w dla mnie oczywiście wolałbym żyć w kraju, w którym mogę robić to co chce pracować na niezależną Uniwersytecie i być zależnym radcom prawnym, a być może są tacy ludzie, którzy tak wolą mieć mniej wolności więcej bezpieczeństwa to jest odwieczny odwieczny spór jest zła wiara podkreślmy to nie tylko mówić co masz robić, kiedy i jak również co masz myśleć i to jest najbardziej niebezpieczne tak widział stawia taki bardzo ciekawy obrazek wobec tych wszystkich ludzi najgorsi są filozofowie, dlatego że oni myślą sobie co chcą minister nie można zrobić prawda i to to takie są trochę może sobie żartujemy, ale przez państwo czasem też powiedzieć, że taka sytuacja, w której państwo kontroluje wszystko to jest sytuacja z Orłem la da i to jest sytuacja i cały czas trochę jesteśmy ośmieszanie Mac krytycy tego co się dzieje, że sygnalizujemy jakieś bardzo poważne problemy związane z tym, że to mam czas autorytaryzm albo totalitaryzmem, ale ten trend jest bardzo mocno widoczna wszystko co inne ma być zlikwidowane wszystkie co wszystko co osobne ma być zlikwidowane zaczyna się Trybunału sądy później pewnie inni to jest droga, której w, który całkowicie jasne i znanych scysji z historii, jeżeli chcemy tego uniknąć to już teraz muszę postawić pewną tamę no bo znaleźliśmy się na równi pochyłej w prof. Marcin Marczak wydział prawa i administracji na wolnym Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję czas na informacje to była audycja post factum przygotował ją miasto Solecki realizował Kamil Wróblewski ja nazywam się Agata Kowalska i usłyszy usłyszeć z państwem jutro o osiemnastej po informacjach jeszcze więcej sportu w m. in . o formie Agnieszki Radwańskiej w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA