REKLAMA

Co przedstawiciele związków zawodowych sądzą o reformie Sądu Najwyższego?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-07-20 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tu podyplomowych gender GAP i Agnieszka Lichnerowicz szyby przez Sejm przyjął zgłoszoną przez posłów prawa sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym to jest trzecia z tych ustaw sądowych, która zdaniem bardzo wielu gremiów związków stowarzyszeń w Polsce sądowych organizacji pozarządowych w Amnesty International Rzecznika Praw Obywatelskich OBWE w komisji Europejskiej hełmu i tutaj język jest różna, bo grozi albo po prostu podporządkowuje sondy władzy wykonawczej, Rozwiń » czyli władzy politycznej teraz Senat, a potem prezydent, a w studiu Radia TOK FM Rafał Jankowski wiceprzewodniczący forum związków zawodowych dzień dobry czy dobra Jakub Grzegorczyk z ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza dzień dobry dzień dobry i Piotr Szumlewicz z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych niedobry, jeżeli chodzi o związek forum związków zawodowych i ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych to sytuacja jest jasna, dlatego że razem z innymi poza Solidarnością organizacjami zrzeszonymi w radzie dialogu społecznego związki przesłał pismo do marszałków Sejmu Senatu, w którym dosyć takiemu innych dyplomatycznym przy łagodnym tonie wyrażają zaniepokojenie sposobem forsowania przez prawo sprawiedliwość projektu ustawy w sprawie Sądu Najwyższego, dlaczego album dlaczego, bo wystosowaliśmy taki list, dlaczego budzi to wasze obawy, że to są 2 sprawy, dlatego że myśmy również w imieniu naszej centrali wystosowali pismo dalej idące nam te zmiany się wybitnie nie podobają popieramy protest uważam, że to jest skandaliczne nic nie grała bardzo niebezpieczny też dla środowisk pracowniczych i tu są, jakby 2 sprawy po pierwsze, jeżeli chodzi o radę dialogu społecznego tą ustawą m. in. rząd pokazuje, że dialog społeczny nie istnieje co Party rozpocznie się nie liczą, że rada dialogu społecznego nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia jest to kolejny no tak naprawdę sekwencja ustaw, które są forsowane błyskawicznie bez żadnego dialogu bez żadnych konsultacji ani ekspertów ani związkowców ani ekspertów prawa jest skandaliczny przykład psucia prawa im również w tej sprawie wydaliśmy oświadczenie, że tak po prostu się nie zmienia prawa, tym bardziej jest to ważne również ważne dla środowisk pracowniczych do sądu to chociażby sam jesteś sądy pracy i nas w ogóle nie pytano o zdanie to skandal druga sprawa, której też w naszym oświadczeniu generalnie chodzi po prostu treść tych ustaw no to jest już literalne łamanie konstytucji w sensie jak najbardziej dosłownym to jest zawłaszczanie państwa bez podporządkowywania systemu sądownictwa 1 partii i naprawdę jesteśmy zdumieni tym trybem nieco przerażeni bo zanim dlatego, że nasi związkowcy, bo jesteśmy bardzo zróżnicowani, jakby powoli się budzą i kolejne organizacje dziś popierają te protesty, ale w momencie, kiedy partia rządząca niszczy system sądowniczy de facto wciągu 3 dni to ludzie nawet nie mają czasu zapoznać z tymi dokumentami, więc w ogóle w ten sposób procedować to jest oczywiście rzecz absolutnie skandaliczną niespotykaną Rafał Jankowski forum związków zawodowych not my też z tego powodu podpisaliśmy ten list również uważamy, że sądownictwo powinno generalnie przejść jakąkolwiek zmianę jej co do tego się, że wszyscy się to nie zgadzamy w tym temacie no no no niestety sądy w Polsce to skansen i zmiany muszą nastąpić nie mogą oderwać się w taki sposób przede wszystkim i tych musisz to odbywać z poszanowaniem prawa i w związku z tym, że wywodzę się, że prezentuje tu centrale, jakim jest forum związków zawodowych wywodzę się ze związku zawodowego policjantów ja bym bardzo chciał, żeby nigdy więcej w Polsce nie doszło do sytuacji, że podczas tego jeszcze proceduje jakieś ustawy w sejmie e -sąd jest otaczany kordonem kort otoczony kordonami policji, bo takie historie nie powinny się zdarzać nie można go ochrona osobista też rozumiem dla Polic oczywiście przez każdy policjant ma jakieś swoje własne przekonania polityczne, jakie swoje własne odczucia w tym temacie i my uważamy, że w ten sposób, w jakich w tej chwili upolitycznia się sądy zrobiono to już wcześniej z naszą formacją i to jest właśnie czy to znaczy to znaczy to Orzeł policja jest wykorzystywana w tej chwili niejako politycznie tak no bo skoro z całego kraju ściągane są pododdziały prewencji policji które, które dla pilnowania porządku noga czy widzieli boja tak bardzo gorąco i napięta atmosfera ja rozumiem, że napięta atmosfera jest bardzo gorąca, ale ja jednak bardzo proszę polityków wszelkich wszelkiej maści, żeby nie doprowadzali takich historii rzezie policja, która nie ma na co dzień zupełnie inne zadania czy policjanci po nim być zupełnie innym miejscu itd w tym czasie tak muszą zostawić swoją robotę i zajmują się tym czym tak naprawdę nie powinni się zajmować, gdyby procedowanie ustaw różnych, a w tej chwili mówimy o sądach o Sądzie Najwyższym odbywał się w takiej atmosferze Jakub Grzegorczyk ogólnopolski związek zawodowy inicjatywa pracownicza tak my nie mamy jeszcze my wypracowanego stanowiska no na pewno jest tak, że ma oczywiście sytuacja, w której partia rządząca ma kontrolę i wpły w na nasz system sądowniczy na izbę będzie dla nas problematyczna tak to znaczy taka sytuacja wyjścia z re konflikty spory z z czystą władzę czy to będą spory takie czysto związkowe w rodzaju sporów zbiorowych, a bądź akcji strajkowych czy to będzie aktywność na polu społecznym jak n p. wsparcie na żer dla demonstracji, a na rzecz praw kobiet czy jakaś działalność anty rasistowska 3 blokady eksmisji na to jakby wiadomo, że wystąpienie przeciwko tej władzy będzie będzie się wiązało z coraz większym ryzykiem natomiast, jakby do chwili obecnej zachowaliśmy ostrym tonie jest w pewnym sensie dystans tak do do dolara do protestów są myślę, że to, jakby da się to wyjaśnić zarówno w taką krytyczną oceną tego jak sądy w ogóle funkcjonują w inny i na ile reguły prawne rzeczywiście w chwili obecnej bronią pracowników pracowni z naszym zdaniem to nie do końca i jakby tutaj wiele można wysnuć zastrzeżeń, jakie oczywiście my w taką chęć sił, by taka chęć nas motywuje mnie, że nie ustawienie się po stronie organizacji czy partii liberalnych tak, z którymi jak najbardziej nam też nie jest podrosną i systemu byłby to wróćmy może do dylematu, dlatego że Piotr Szumlewicz w taki film w artykule tekście odezwie nabyć zaapelował do wszystkich związków zawodowych o zawieszenie dialogu z władzą wystąpienie ze wszystkich ciał konsultacyjnych i podjęcie masowych działań protestacyjnych czy OPZZ myśli o zawieszeniu dialogu z władzą wystąpienie ze wszystkich ciał konsultacyjnych i podjęcia masowych działań protestacyjnych póki co niema zebrania naszej rady z Brazylią, więc trudno się wypowiadać się w tej sprawie ja osobiście bym to o tyle rekomendowało, że zawieszenie sądownictwa w Polsce tak naprawdę to zawieszenie wszystkich ustaw, jeżeli władza sobie daje prawo do kwestionowania konstytucji, jeżeli władza sobie daje prawo do przejmowania sądów to, nawet jeżeli n p. podniesie płacę minimalną do 2 tysięcy 800 zł to nagle się może okazać, że w sprawie szczegółowej Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny sądy powszechne będą mówić, że pan x może dostać 1 300 zł i to brutto, dlatego że tak też minister sędzia wskazany przez pana Ziobrę OZZ związku z tym naszym zdaniem, jeżeli tak ważne kluczowe ustawy jak system sądownictwa w ogóle nawet nie pojawiają się w postaci maila do naszej centrali to pytanie tak pojmowany rock ma centrum obecnie mówi w swoim imieniu uważam, że ten działa po prostu sensu już niemal natomiast coraz więcej naszych związków zawodowych przekonuje się, że rzeczywiście na ten jak wygląda bardzo źle, ale zbyt wcześnie w obowiązku przedstawić kolejnego gościa MIP niespodziewanego zupełnie go Władysław Frasyniuk ku coraz wyższe pojawiło się zupełnie zaskoczeni przepraszam panów tak 1 z moich wejść zupełnie jak na barykady ja chcę panu serdecznie podziękować przyjechał tutaj też spod tego ze słuchem państwa po PiS może, by zniechęcić niektórych leków i chcę państwu serdecznie podziękować i chce być czymś strasznie przykro, że tu nie ma z nami związku zawodowego Solidarność tego związku, który walczył oprawa pracownicze wolności obywatelskie, a szczególnie serdecznie podziękować w związku z TP pan panu, który akcentuje związki zawodowe policjantów są niezwykle mądre słowa i chcę powiedzieć, zwłaszcza na pana ręce złożyć serdeczne podziękowania, bo to jest niezwykła dziś odwaga cywilna odwaga polityczna, żeby wypowiedzi te słowa to, czego nam trzeba to rzeczywiście w tej chwili dialogu dialogu dialogu rozmowy rozmowy, bo to jest istota demokracji i za to ma odwagę wszystkim państwu serdecznie podziękować, ale jako pracodawca dziś rozumie pan, dlaczego nie wszyscy pracownicy nie wszyscy Polacy czują taką potrzebę, a nawet niektórzy uważają, że nie ma sensu, żeby chodzili bronić sądów zerwania pręta mamy do czynienia z poważnym kryzysem konstytucyjnym i wszędzie jest tak wszędzie na świecie taka zasada jak łamią konstytucję to wszystkie sprawy na schodzą na plan dalszy wstęp wszyscy skupiamy się wokół flagi narodowej wszyscy bronimy standardów państwa prawa wszyscy bronimy wolności obywatelskich swobód obywatelskich bez tych swobód wolnego obywatelskich nie będzie dialog nie będzie rozmowy nie będzie także szanse na to, żeby zmieniać poprawiać warunki te placów pracowników jak co tydzień Ależ nie ma, dlaczego nie wszyscy to tak postrzegają jako pamiętaj od 2 0 paru lat budujemy demokratycznym państwie od 20 lat dbam o to, żeby elementem godności było solidne wynagrodzenie pracownicze i ja chcę to, iż nie ma cienia wątpliwości, że są głodujące dzieci w Polsce, że nie mam cienia wątpliwości, że te minimalne stawki, które mamy w Polsce są gotowymi stawkami jestem pracodawcą i szczerze bez zmian nic przeciwko temu, żeby 8 5 0 zarabia Polski, by kierowca problem polega na tym, że rządzący nie rozumieją rząd wprowadził 8 50 na godzinę dlatego kierowcy przepisy polskie muszą być kompatybilne z przepisami niemieckimi chce być raz jeszcze dzisiaj zagrożone są podstawowe prawa dziś zagrożona konstytucja i wokół sztandaru w czasie skupić po to w toto w żebra nowo budować państwo prawa do tego, że po sobocie nie ma prostego powrotu do trzeciej RP wszystkich wyczerpane zostały zdemolowane tu i to jest olbrzymie wyzwania tego młodego pokolenia chcę przypomnieć także moim kolegą Solidarność, ale wszystkie nowela Solidarność zwyciężyła, dlatego że na czele stanęli młodzi ludzie otwarci ciekawi świata dzisiaj ponowny test wezwanie nie do mego pokolenia do tego młodszego pokolenia, które już na nowo zbudować swoje mieszkanie swoją ojczyznę po swoje otoczenie przepraszam nie chce dominować, dziękując serdecznie podziękować za to, że jesteście w kwestii serdecznie tak jak związkowcom odwołują się do tej dobrej tradycji związków zawodowych bardzo pan Władysław Frasyniuk bardzo dziękujemy za wizytę w studiu, aby w studiu też oczywiście cały czas Rafał Jankowski Piotr Szumlewicz Jakub Grzegorczyk ze forum związków zawodowych ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza po informacjach wrócimy i będziemy dalej dyskutować, dlaczego ranną właśnie, niemniej nie wszyscy są pracownicy z tej perspektywy tak przekonani, że to sądy są im niezbędne od świąt lub pod blok w handlu PIH Agnieszka Lichnerowicz, a w studiu Piotr Szumlewicz z opozycji SZ Rafał Jankowski z forum związków zawodowych przewodniczący NSZZ policjantów Jakub Grzegorczyk z związku inicjatywa pracownicza pozwala sobie zacytować fragment szefowej forum związków zawodowych takiego tekstu Doroty Gardias psy, którym ona pisze też takich mocno napisany w ostrych słowach teksty o tym, że przez ponad 2 i pół dekady ogromna część Polek i Polaków całkowicie straciła wiarę w polską wersję demokracji ci, którzy dziś chcecie bronić demokracji bycie na ulice popytać ludzi co sądzą na temat polityków urzędników pracodawców związkowców nauczycieli górników taksówkarzy lekarzy pielęgniarek jeszcze w 1 fragmencie równie gorzkim pisze, że chcecie, aby wam zaufali, aby przyjęli zapewnił, że to co mówić o 500 plus o Trybunale Konstytucyjnym Sądzie Najwyższym jest prawdą tak po prostu mają one po raz kolejny uwierzyć jak mają uwierzyć w demokrację skoro ta demokracja zostawiła ich z dnia na dzień na pastwę losu bardzo gorzki tekst obok, których innym tutaj Dorota Gardias nie mówić całkowicie na koniec głos był nie wyjawia swojego zdania nie kończy się albo do wezwania protestowania przeciwko nowej ustawie albo do poparcia prawa i sprawiedliwości osiągnąć jak powszechne są takie gorzkie inne nastroje wśród firm waszego grona związkowców pracowników do tego stopnia gorzkie żale zniechęcające w ogóle do udziału do obrony sądów w Polsce co ja myślę, że fakt, że to jest taka refleksja Doroty Gardias i ona jest bardzo cenna i cięte nie tylko że, że tutaj my już się nie rozgranicza czy to tak w tej chwili ma nastąpić obrona sądów w Polsce czegokolwiek innego tata refleksje spowodowana tym, że to, że naród wybrał obecną władzę jest konsekwencją tego co poprzednia władza spieprzył kolokwialnie mówiąc i w Polsce my tak naprawdę nie mamy zaufania do klasy politycznej i bronienie jakiegokolwiek nawet szczytnego celu jest dosyć trudne, bo nam trudno jest powiedzieć ludziom, że tak teraz postaw MEN na tych no bo to będzie ta ekipa, która przywróci porządek jeszcze wciąż tylko odnieść do tego są kolegę z OPZZ urząd, żebyśmy wystąpili jako związkowcy z wszystkich tras struktur jaja mówi raczej nie, choć zgadzam się z 1, że pomijane mówi pan nie jakiś sens dialogu, którego zatrzymali i ja uważam, że właśnie tutaj największe zło, bo nie ma tego dzieła z dnia, bo nawet te są one dla nich to ustawa ta jak ta ustawa, która teraz to wzbudziła tyle kontrowersji, dlaczego rada dialogu społecznego nie miała okazji się nią zająć, a powinna taki sens bycia tam ja myślę, że rzecz, że wystąpienie z tych wszystkich gremiów rzeczach w ogóle nie zniechęci rządu, bo do tego, żeby postępował w ten sam sposób jej i myślę jednak że, że będąc w tych wszystkich gremiach w jaki sposób tam to trzymamy rękę na pulsie lub widzimy co się dzieje pobiegł z bliższej perspektywy ja nie mam potrafią trzymać rękę na pulsie i ziemia centra trzymała w ogóle nie firmować tych projektów w obronie nie wiedzieliśmy w związku z tym Instytutem dialogu po prostu nie ma nie było aż takich numerów Platforma jednak nie robiła jak teraz nie podobały nam się ich ustawy, ale one trafiały do komisji Trójstronnej natomiast jeśli chodzi w ogóle ten cały spór o emisji co jednak rozdzielić 2 rzeczy jako pracownik centrali PZU osobiście brałem udział w organizacji wielkich protestów 3 Central związkowych, bo ponad 100  00 0 ludzi myśmy byli w stanie wojny w tamtym rządem wiele reform nie podobało natomiast był jednak trochę inna sytuacja niż dzisiaj dlatego życie tak jak mówiłem niezależnie od tego jakie to prawo będzie stanowić obecna władza część ustaw się podoba nasze mleczarnie tempem była dyskusja 500 plus o tym, n p . że od pierwszego dnia ma być umowa o pracę tak to problem polega na tym, że jeżeli oni kwestionują podstawy sądownictwa to niezależnie od kształtu prawa oni mogą to prawo złamał to znaczy te prawa nawet te, które mogą nam się podobać formalnie rzecz biorąc w zasadzie nie istnieją między wydaje się, że pod tym względem powinniśmy jednak razem krytykować prawo i sprawiedliwość był tutaj pan Frasyniuk my pana Frasyniuka jako prezydent ja osobiście krytykujemy ostro, bo n p. na forum międzynarodowym jednak walczy o to, żeby polscy przewoźnicy mogli dostawać mniej od kolegów niemiecki czy francuski rząd Polski już za mało i volvo zmierzyli się w auli US natomiast ja bym chciał, żeby sytuacja była, nakazując panem wraz z rynkiem razem na mównicy będziemy mówili nam się nie podoba niszczenie sądownictwa, a później ja bym chciał ich z panem z Frasyniukiem uczciwy proces w sądzie pracy i z panem z Frasyniukiem gminie władza nie lubi pana Frasyniuka jestem pewien problem ze złości, by ale, jeżeli pan Frasyniuk odpowiednik pana Frasyniuka akurat popiera rząd, by przegrał z tym panem z Frasyniukiem i o to nam tutaj chodzi, więc ich ostatnie zdanie rozdzielne jednak władzę sądowniczą wykonawczą sądy w tym Sąd Najwyższy miał dużo nieciekawych decyzja krzywdząca dla wielu Polaków i oczywiście my to wiemy mamy sygnały w pełni podzielam niezadowolenie wielu Polaków jako pamiętajmy o tym, że sądy wykonywały polecenia władzy wykonawczej ustawodawczej, jeżeli w Gołaczewach 1 zaś jedno 2 00 0 przykładowo siedemnastego roku nie było w Polsce czegoś będzie minimalna płaca godzinowa, więc sądy nie mogłem mówić n p . że pracownik ma otrzymać co najmniej n p. 12 zł za godzinę skoro prawo dopuszczało opłacanie 5 zł na godzinę, więc trudno winić sąd za to znaczka orzekały no tak pracownik ma prawo dostawać 1 zł, jeżeli władza ustawodawcza i wykonawca nie nie tworzyły prawa, które by nakazywał płacić więcej, więc nie widzimy sądów za grzechy parlamentarzystów znak, że kolejnych rządów, więc wydaje, że tutaj akurat nie mieszajmy własną strukturę robić obecna władza sądy mają swoje zatem wiele wyroków było złe, ale akurat wiele wyroków było złych z powodu złego ustawodawstwa ja się z tym mogę zgodzić, ale jednak wyraźnie, niemniej jednak twierdzą, że najgorszą instytucją najwyższym organem kraju, który najgorzej funkcjonuje w tym nasz w Polsce to są też o sądownictwo tylko od ręki, bo za zdobyte doświadczenie tak tak młodo dodaje jednak w pewnym sensie byłem zawodowo też związany, choć nie tylko ich często obserwowałem różne przewody sądowe tak jak mówiliśmy tt to sprawy zostały tak niektóre z nich nie to finał swojego nie znalazłby się przedawniały i media uważam, że jest to w 1 znajdą najgorzej funkcjonujących filarów w kraju tylko 1 0 trwała tutaj takie groźne zgadzacie państwo, że ten projekt tego nie zmieni ten program 3 7 i realizują je, ale tak, a najgorsze co tracą w nie jesteś upolitycznienie tych sądów na co nie powinno być zgody nikogo Jakub Grzegorczyk to do takich bierzcie oglądali to pytanie znaczy wedle pana co musiałoby się i stać oczywiście Dorota Gardias, żeby jednak ludzie, którzy z różnych powodów są zniechęceni, a no, bo nikt jakoś się przekonali, że żal, że ta walka jest w ich sprawie może nie jest jednak znaczy, że tak protest przeciwko nazwijmy to jakiemuś kierunki kierowaniu o ustroju w stronę jakiś model rozwoju Turcja Erdogana 3 3 czy Rosji Putina tego oczywiście jest jest czymś co utrudnia ruch związkowy moim zdaniem najbardziej powinien się angażować wydaje mi się natomiast, że tak jak myśmy do tego nie spadnie z niespodziewaną wizytę pana Frasyniuka to nam troszkę po pokazuje a co by się musiało stać, żeby tam nie wiem na osoby zrzeszone w inicjatywie pracowniczej w różnych fabrykach czy centrach logistycznych czy szkoła małych miejscowościach poza Warszawą, a się w to zaangażowały to jest to jest kwestia tego, że mamy protest przeciwko jak próbie zawłaszczenia sobie aparatu sądowego, który jednak wydaje mi się w dużej mierze jest jest protestem, który jednocześnie mamy określoną wizję polityczną tego skupienia się pod tym 1 z 1 sztandarem i obrony z 2 5 lat transformacji ustrojowej jak pozbyć się pan z najwyżej cenią to wypowiedź surowo inż. Władysław Smyk jest 1 z uczestników tego, że wszystkie te protesty postrzega pan jako właśnie to jest obronie z niedosłuchu są za duża żeby, żeby można było wszystkim w tym wszystkim siebie po prostu taką łatkę, a idzie też wiem, że wiele osób które, która do związku narzut na matę protesty chodzi natomiast, jakby jest kwestia tego co się w dyskursie w debacie publicznej jak do stołu ma z tym konfliktem robi tak no i wydaje mi się, że to trochę, jakby cały czas się wpisuje w ten tak z odzieżą oraz CIT w taki spór trzecia czwarta RP mamy ambicję to pracownicy nie stanie za trzecią za czwartą tak jak trochę oponował jednak, dlatego że ja przypomnę że, który był 2 trzynasty, kiedy były te gigantyczne nasze protesty z centrali ja poza tym system opel zaczyna im dostęp taki lewicową frakcję zatrzymam w ogóle całościowo lewicowe poglądy AAA z nami wtedy się naprawdę bardzo prawicowi ludzie w tym 20 13 roku gazety polskiej ludzie z prawego skrzydła prawa i sprawiedliwości mieli do tego prawo mieli prawo, jeżeli podpisywać pod naszymi postulatami ja wierzę, że tylko, że ma też byli opozycją, ale o tym, też nie jest możliwa i to, że dzisiaj pan Frasyniuk, który miał w swojej codziennej pracy walce i sprzeciwia się jego propozycja komisji Europejskiej walczymy, żeby ci przewoźnicy więcej zarabiali w tej sprawie po prostu się z nim zgadzam się zgadza ze mną nie godzimy się po prostu na to, żeby były polityczne procesy, które mogą dotknąć tak pana Frasyniuka pracodawcy, jaki Panasewicz związkowca, więc tych i o to tu chodzi, a to cena tych protestach bardziej wypłynie kierunek OPZZ tuczy forum inicjatywy pracowniczej czy bardziej frakcji pana Frasyniuka, o co tu dużą wartość walka polityczna walka między związkowcami pracodawcami i ja mogę obiecać, że jeżeli pan Frasyniuk zagrały przyszłe wybory jako swoją frakcję polityczną i nie miałem przegrał to ja obiecuję, że byłbym pierwszym, który organizował protesty związkowe przeciwko niemu jeżeliby uderza wprawa pracownicze wynikają także na koniec, bo chciałby jeszcze zapytać czym w państwa o ten wątek właśnie, w którym prawo sprawiedliwość nie tylko retorycznie zwraca się do ludzi słabszych w sensie społeczno-ekonomicznym był pod bazujemy totalnym tym postulatem 500 plus czy w rzeczywistości to tak się dzieje to znaczy jak oceniacie minimum 3 w tym już grubo ponad rok działalności partii rządzącej poza tym oczywistym programem 500 plus byłym już wielokrotnie podkreślaliśmy czy podkreślano jak on jest ważny, ale biorąc pod uwagę wiele innych działań to może już po informacjach przypomnę państwu w studiu są Piotr Szumlewicz Jakub Grzegorczyk i Rafał Jankowski wracamy kwiatów pod blond billboardem i Kujaw lub podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz oraz studia Jakub Grzegorczyk z ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza w Rafał Jankowski wiceprzewodniczący forum związków zawodowych też przewodniczący NSZZ policjantów i Piotr Szumlewicz z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych ja bym chciał panów zapytać czy, dlatego że idea jest taka interpretacja rzeczywistości i trudno z nią polemizować, że część Polaków jest zadowolona z obecnego rządu dostrzegając pewnie wiele wad, ale jest zadowolona, ponieważ zamiast obietnic demokracji, która dała wszystkim bogactwo, które słyszeli przez ostatnie ćwierć wieku teraz mają konkretne trzymają rząd, który zauważa ich troski i boleści i jak mądrze pan rządzi również dla nich dla ludu wieczyście program 500 plus jest tutaj najczęściej przywoływany jest on tak Bóg na koniec, podsumowując na naszą rozmowę zapytać was jako przedstawicieli związków zawodowych jak wy oceniacie już mniej lub 10 5 proc ma ogromne znaczenie, ale nie jest jedyna inicjatywa to nie jest jedyna decyzja czy to jest rzeczywiście także możemy mówić, że prawo i sprawiedliwość jest partią rosły socjalna partia, która buduje nam inną bardziej państwo socjalne przyjazny pracownikowi Nolan jak MOPS muszę powiedzieć tak, że nie będę ukrywał tego, że środowiska mundurowe przed wyborami zwrócił się w stronę prawicy i w tej chwili dostaliśmy taką ustawę modernizacyjną w policji, która skutkuje lepszym wyposażeniem całej formacji, ale też i podwyżkami płac może nie takimi jak byśmy życzyli, ale mimo wszystko tak co prawda ta cała reszta rzeczy, które się w tej chwili dzieją, czyli chociażby stworzenie biura nadzoru wewnętrznego czy jakiś taki sztucznego tworu politycznego oczywiście, które będzie ponad komendant główny policji, który powinien dowodzić formacją no no no jest niestety złem złem jest upolitycznienie tej policji, ale jednak w tym środowisku no i biali nie chcą powód powiedzieć jakoś tak kolokwialnie, ale ludzie, którzy chodzą w mundurach patrolują ulicę oni chcą coś dobrze zarabiać i akurat przez ostatnie lata rządów poprzednich raczej odbierano nam uprawnienia związane z charakterem służby na PiS przywrócił nam przynajmniej z obiecał przywrócić to co psuć post straciliśmy w ubiegłych latach, ale też coś dał i jest to nadal będziesz się tak nie stało, a ja wiem, że to trudny rok na pytania czy o to właśnie pan podsumować jak to wpływa na nastroje i miażdżąco ogromne znaczenie to znaczy w i tak inie boję, a teraz chętnie po tym, cen o upolitycznieniu naszej formacji po tym co się w tej chwili dzieje i i po potylicy pod tym właśnie o tym, że rzecz, że minister postanowił wprowadzić na wiele związków bo dlaczego ma być 1 jest pluralizm w ogóle nie rozmawiają z nami tych o tych rzeczach, więc jakby, ważąc te 2 rzeczy tyleż z obawą, że będzie najpier w wiele związków w tym solidarnościowym zostanie tylko związek Solidarność, który ściśle współpracuje z Legionovią wierzę, że w zaczęli dobrze, a jak skończą zobaczymy czy rozumiem zmian zaczynają moim zdaniem to jest jakby na bardzo skuteczne spektakl ze strony rządu tak, bo to są działania, które są obliczone na NATO, żeby być głośne zgłoszenie dużo mówiło, żeby spektakularne natomiast realnie sobie zrobimy taki bilans to jakby sytuacja wcale nie jest tak jednoznaczna, że możemy pić zaklasyfikować jako gość w bardzo prosto z działalności, jeżeli chodzi o to co się dzieje w sferze mieszkaniowej, gdyby teraz mamy próbę wprowadzenia eksmisji na bruk masz mieszkanie plus mieszkanie plus, jeżeli chodzi o winie w kwestii reprywatyzacji do tych PiS stara się, by wykreować jakąś siłę, która nie wiadomo ile dla lokatorów zrobiła i jest to zrobić to tak naprawdę oni tego rolnicy komisji używają do tego, żeby sobie zapewnić przewagę polityczną nad platformą Obywatelską nie kwestionuje, ale w biegu prywatyzacji jako takiej jaką, jakby co może możemy tak wymieniać dalej takie są te próby takiego trochę korporacyjnego o medale zarządzania społeczeństwo, że będzie związek zawodowy Solidarność, który będzie ściśle związane z rządem mogli o nich będzie popierał inne będą odsuwane na bok natomiast natomiast na poziomie takim nazwijmy to tym socjalnym o tym co tu cały czas jest wiele sprzeczności, które po prostu wynikają z tego, jakie dziś działa kapitalizm, jakby na lektury, których PiS swoją taką prostą nacjonalistyczną doktryna euro w żaden sposób mnie, że nie rozwiąże tak, bo nie wiemy teraz debatują też podporą po podwyżkę cen wody, tak więc byto to niech żyje niestety gdy tylko wyłącznie ruch socjalne i po drugie, Darcy na pewno warto podziwiać starzeją się udało wykreować na energię takiego, że są spoza układów pozostałe establishmentu politycznego to jest tak naprawdę cieszy establishment zwykle powiązana ze z innymi grupami kapitałowymi to są te zostają politycy jak jest cała reszta to jej klasa polityczna zasypał je ocenić na podstawie rozmów z innymi członkami inicjatywy pracowniczej w związku ma dla obecnego w n p. w taki film jak Amazon w wielu firmach czy to jest przekonujące dla dla ludzi i dla pracowników jak oni odbierają takim podsumować nastroje czytaj też nie ma złudzeń nie ma takiej diagnozy, bo jest to bardzo duża, że są to zakładu pracy to bardzo dużych miastach, które się mieszka, więc to jest na pewno nie niejednoznaczny taki wpływ takie, by na to na pewno jest jest wiele osób, które z, które widzą poprawę tak na na na na wielu polach jest, jeżeli chodzi o to co coś co się dzieje teraz ulegną też, że takie główne założenia naszego związku jest takie, żeby w niezależnie od tego kto rządzi na noc staramy się być do do do elity polityczne jest stosowanie robić swoje liczyć nie tyle na to, że ktoś prowadzi na dobrą ustawę tylko wzmacnia siłę pracowniczą opór w miejscu pracy bardziej się skupić na tym, żeby łatwiej jest reagowanie, żeby tam taka była czy inne ustalenia marży więc, żeby jednak aż pewnego dnia poszli bronić Sądu Najwyższego Sądu Najwyższego nie natomiast, jeżeli byłby faktycznie, jakby bardziej dokręcone śruby jeśli chodzi o protesty społeczne jeśli chodzi o to co możemy robić na demonstracjach to takie najbardziej Piotr Szumlewicz mówiliśmy wiele ogólnopolski związek porozumienie związków zawodowych mogli walczyć o braku konsultacji, więc to później nie będzie powtarzam, że to jest także władze akcent dodała jak nie to nie dał im po prostu nie konsultuje z władzą my jesteśmy coraz bardziej na nie zadowoleni tych ustaw niekorzystnych jest teraz więc, jaka nas przytakuje pierwsza sprawa, żeby zamknąć też temat mają przypomnę, że jednak te kolejne czystki w kolejnych instytucjach to już nie jest 5 pracowników ani 50 lat obowiązuje on tylko wyżywa się o ten wątek też szóstych ustawy o Sądzie Najwyższym też zakład w razie zwolnienia wszystkich pracowników również pracowników panie sędzio w mediach czyszczono związane są na różnych Lenina prokuratura, gdy mamy mnóstwo spółek skarbu państwa, których my nawet dostajemy jako OPZZ sygnały, że nasi ludzie są przesuwani zwalniani z rywali, ale rozczarowała też chociażby Agencja Nieruchomości Rolnych PiS generalnie ma taką strategię, że tworzy nowe instytucje na miejsce starych łączy 2 ze sobą zwalnia wszystkich zatrudnia swoich często podpisuje też porozumienia wyłącznie z Solidarnością, łamiąc ustawę o związkach zawodowych lekceważąco OPZZ forum inicjatywa inne związki zawodowe w związku z tym to już jest coraz większa skala czystek z powodów politycznych, które uderza wprawa pracownicze 1 sprawa druga sprawa dla nas bardzo ważne też w wyborach nasi ludzie mówią to z wielką przykrością jako człowiek zaangażowany w Tesco lewicy poparli w dużej mierze prawo sprawiedliwość, bo n p. liczyli na to, że zgodnie z obietnicami panowie pańscy bliscy będą podwyżki budżetówce miało być 500 zł 1 rok 50 0 następnym było 0 nie ma żadnych podwyżek budżetówka to są przecież setki tysięcy ludzi PiS tak po prostu oszukał trzecia bardzo ważne dla nas sprawa oczywiście fatalna dramatycznie zła reforma oświaty, w której e-zwolnienia będą wynosiły 2 tysięcy ludzi, a jeszcze więcej będzie miało pogarsza ona umożliwić realne jest on być ignorowane 9 Orion to jest demokracja w rozumieniu prawa i sprawiedliwości kolejna sprawa służba zdrowia w chaos totalny coraz gorzej generalnie środowisko pracowników pracownik służby zdrowia coraz bardziej niezadowolone Polacy też coraz bardziej zadowoleni miały być nowe środki nie ma nowych środków w perspektywie kilku lat trend wręcz obniżenie wydatków na służbę zdrowia niedotrzymywanie obietnic kolejna sprawa ważna dyskusja bardzo się niedawno również pogorszenie więcej obowiązków pensji nie podnosi i tak można długo wydalenia Andrus i pensja minimalna pracy pensja minimalna to też byłoby OPZZ 4 lata temu sformułował postulat płacy minimalnej godzinowej natomiast jeśli chodzi o opłatę miesięczną no to wg naszej wiedzy w tym roku ma być najniższa podwyżka płacy minimalnej od wielu lat akurat Piotr Szumlewicz okazały prezent Jakub Grzegorczyk inicjatywa pracownicza Rafał Jankowski forum związków zawodowych byli państwo gość bardzo panu dziękuję za informacje wpadek, a świerk lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA