REKLAMA

Kto ułożył Bogurodzicę?

OFF Czarek
Data emisji:
2017-07-26 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Bogu rodzica dziewica Bogiem są Alina Maria u twojego syna głos po godzinach matką zwolnienie na Maria z jeszcze nam spuści nam pierzeja like son czy vel oddziela Chrzciciela było życie u osób, lecz głosy napełni myśli człowiek się sole jeśli modlitwa jak znosimy, ale dać reakcji jego zgłosimy, ale na świecie zbożny odejdź podzielił oceny Rajski przemyt 2 regionalnej Sean zapewne wszyscy nasi słuchacze bezbłędnie rozpoznali nie wiem czy głos, ale na pewno tekst wolny, Rozwiń » bo nie da się skończyć szkoły podstawowej, a na pewno średniej, żeby tego nie rozpoznać to było Szanowni państwo o tym, się rozwiązać problemy, ale to był głos Jacka flagi i pasjonata fonetyki i chronologii, a w studiu goście Sonia Wronkowska kierownik pracowni rozwoju for Poland w zakładzie zbiorów cyfrowej biblioteki narodowej dzień dobry dzień dobry i Wojciech Kor Dyson zakład także z pracowni rozwoju Relpolu one w zakładzie zbiorów cyfrowych biblioteki narodowej dzień dobry koncert zacznie tym dobrem to możemy ujawnić co to było to była najstarsza Polska piesi nie religijna, czyli Bogurodzica pieśni, która od lat nie daje mi spać nie, dlatego że sąsiedzi w tym co oni żyją w odtwarzają tak jak kiedyś z pasji ktoś coś, ale dlatego, że właśnie po obejrzeniu filmu Krzyżacy zastanawiają się czy naprawdę myśmy tak słabych kompozytorów Żydowo tego tekstu ułożyli taką melodię taką muzykę ktoś prostu nie da ktoś nie da zagrać w żadnej walki myślę sobie że, gdybym miał z tym walczyć po prostu usłyszał tę przygnębiającą muzycznie warstwa muzyczna oczywiście pieszczą wydział, a chyba już po raz wtóry podle albo obetnie sobie głowy mieczem, ale ta melodia Bogurodzicy to jest tutaj bardzo ciekawa kwestia wg mnie on EMG i wydaje mi się, że to jak Długosz określił jak Jan Długosz w rocznikach określił Bogurodzicy, czyli Carmen patrzy mi i napisał tamże pieśń ta była wykonywana przez rycerstwo polskie przed bitwą pod Grunwaldem no może to być jednak drobne przekłamanie tutaj jako muzykolog i znając trochę muzykę tamtego czasu można stwierdzić, że to jest wyjątkowo trudny utwór muzycznie Anny i nim można w tym poddawać w wątpliwość to czy faktycznie ten tłum rycerzy był w stanie taką melodie przed walką zaśpiewać, tym bardziej, że to nie byłoby kapela to oczywiście tak to i tak bardziej taki wczesny Britten podział prawda tak będzie mi Britten trochę wczesny z 15 5 zlotych możemy się domyślać, dlaczego długo aż umieścił budowlańcy w rocznikach, gdy jest to lub luźne przypuszczenie natomiast biorąc pod uwagę, że zakon krzyżacki to zakon zakon Bogarodzicy, a w przekonaniu czy informacja o wykonaniu takiej pieśni przed walką z zakonem Bogarodzicy jest na nie lada prowokacji obu pod warunkiem, że oczyszcza zakon zakon zrozumiał, a tak natomiast jest to też pokazywanie, że na owa Bogurodzica czy też Boga rodzica sprzyja przeciwnikom sprzed sprzyja, a walczącym wojskom polsko litewskim, a nie na zakonowi Bogurodzicy, który w tym sensie miało wg Długosza uzurpować sobie to miano na 2 i teraz myśleć dopiero z perspektywy wieków myślę sobie, że to była bardzo niezręczna sytuacja dla Bogarodzicy albo oto mamy po obu stronach pola bitewnego przedstawicieli właśnie, ale trudno się opowiedzieć o państwach futbol niewielu dużych grup Stanów i teraz każdy z nich powołuje się na bok rodzicem czy Bogurodzicę, by Bogurodzica myśli sobie trochę jest w kłopotliwej sytuacji, bo teraz każda moja decyzja rozczaruje jakąś część moich wyznawców, ale to są takie bardziej teologiczne filozoficzne dywagacje szczerze nie nie jest dobre miejsce ani ciasno nie inny, więc wracamy z powrotem do Bogarodzicy obok Bogurodzicy, dlaczego o tym w wersjach różnych mówimy myślę że, że warto zastanowić się co wiemy na pewno co wiemy to jest taki trochę wiedzy legendarną mityczną o politycznej niektórzy przypisywali tekst tego utworu Świętemu Wojciechowi to może najpier w o samych wersjach, a tego utworu, które znamy z piętnastego stulecia z kilku przekazów rękopiśmiennych najstarszy przekaz rękopiśmienne przekazy przechowywane dzisiaj w bibliotece Jagiellońskiej pochodzi z około 1 400 siódmego roku, a jest to pojedyncza karta, na której umieszczono 2 pierwsze strofy na dobrze wszystkim znane jak sądzę, by uruchomić na początku lat tak dokładnie te są określane jako tz w archaiczna część tekstu, a z piętnastego stulecia istnienia jeszcze 2 takie dość istotne przekazy kilka lat później się od tego Kaczyńskiego również przechowywane w, a w bibliotece Jagiellońskiej, a także 5 0 lat późniejszym przechowywane w bibliotece narodowej, a ten 01 03. najstarszy przekaz, a są bardzo interesujące, bo ujawniają, a różnice, jakie zaszły w tej warstwie tekstowej, a o muzycznej trudno mówić, dlatego że w, a tym warszawskim przekaże, ale nie ma zapisu nutowego, a jest w reżim w wersji kcyńskiej bardzo zresztą na bardzo zresztą piękny, a natomiast, ale i te 2 wersje różnią się, ale nie tylko, a leksykalne mnie czy językowo różnią się też objętością ten pierwszy przekaz jak państwo słyszeli Skorupski z 2 lat zawiera 2 strofy, a na blogu polanę można posłuchać też rekonstrukcję po dokonanej przez Jacka flaga, a tego przekazu Warszawskiego, który ma aż 1 9 strof, czyli 400 osób więcej niż ma tzw. kanoniczna wersja Bogurodzicy, a w, którą zrekonstruowali badawczej, jaką najczęściej powracające i w jaki sposób powiązane z profesor, a od nich różnią się po warstwie językowej, a te teksty, a w sposób powiedziałbym drobnych a, ale bardzo znacząco, a to znaczy n p. przekażę Kaczyńskiemu uncji w tej pieśni co Bogurodzica w przekazie warszawskim to jest już Boga rodzica czy coś co wydawałoby się nieco bardziej logiczne z perspektywy języka polskiego natomiast nie ma nie ma wątpliwości, że w pierwszym przekaże mam Bogurodzicę tak samo pierwsze słowa drugiej strofy to swego dzieła sztuki Ciela Bożym ciele w przekazie kcyński przekaże warszawskimi stolica Kądziela kształcić się fala zburzy nica i te drobne zmiany, a także rozrastanie się tej pieśni i aż do 19 strofy jak n p. przekaże warszawskim pokazuje, że krążyła ona ze tradycji ustnej i dopisywano do niej czy dodawano do nich kolejne kolejne elementy natomiast ostatnia rzecz Kraków teraz powiem, czyli ta związana z autorstwem, a on pojawia się nieco później, bo już w epoce drukowanej, a przynajmniej o tym, wiem, bo należy też mieć świadomość, że jeśli mamy zachowanych kilka rękopisów to one są tylko okruchy tego co być może krążyło w 1 5 stuleciu w tekstach zapisanych ręcznie w manuskryptach nie wiemy, czego nie mamy, a natomiast jeśli chodzi o druk to w 1 500 szóstym roku kanclerz wielki koronny Jan łaski przedrukował po raz pierwszy w tym nowym zupełnie wówczas mediom, a Bogurodzica jako tekst niezwykle istotne przedrukował ją bowiem w statutach, ale tzw. statutach łaskiego później od jego nazwiska, a w, których zebrał kanclerz, a zbiór obowiązujących wówczas w królestwie oraz, zbierając je wszystkie były tam zarówno boja wiem statuty Kazimierza wielkiego jak zwierciadło Saski czyli, a dość istotne tekst prawny pochodzący z gruntu niemieckiego, a na początku tego zbioru zdecydował się kanclerz umieścić nie tylko kilka ilustracji, które nas taki symboliczny sposób pokazywał na czym polega władza w ówczesnym królestwie polskim, ale także zamieścił Bogurodzicę, chcąc niejako zapewne podkreślić prestiż tego wydawnictwa, a które miało służyć, ale nie tylko w zebraniu wszystkich spra w w 1 miejscu, ale też pokazaniu, a szlachcie przemożnym Królestwa, jakie prawa obowiązują wówczas, czyli była to tak naprawdę edukacja prawna, której patronowała Bogurodzica tamtego czasu w kolejności innych zbiorach pra w n p . Mikołaja Daszyńskiego przy Jana herbu ta jeszcze 1 6 stuleciu znów nauczano Bogurodzicy aż zdaje się do Konarskiego w osiemnastym wieku wrócimy do naszej rozmowy z po informacjach Radia TOK FM i tym razem też, że damy szansę dojść do głosu innym gościom studio, a w dziale rozumie, że to, bo takie intro dotyczą one, że tak więc, gdy Dorota od tej warstwie tekstowej, a po informacjach warstwie także muzycznej Sonia Bąkowska kierownik pracowni rozwoju Polony zakład zbiorów cyfrowej biblioteki narodowej oraz Wojciech Kordys on nazwę pracowni rozwoju poloneza odbioru cyfrowej biblioteki narodowej studiu informacje o 1 1 20 po informacjach wracamy do programu off czarek studio Sonia Wronkowska kierownik pracowni rozwoju Polony zakład zbiorów cyfrowej biblioteki narodowej i Wojciech Kordy zony zakład zbiorów cyfrowych biblioteki narodowej przypomnę jeszcze w tym z państwa, chociaż myślę, że nie powinno być takich wśród słuchaczy Radia TOK FM ale gdyby się zdarzyć jakimś cudem to przypomnę, że Polona to jest po prostu odbiór cyfrowy powiększający się co sekunda zasobów biblioteki narodowej pod adresem Polona krótka PL znajdą państwo, tyle że właściwie już mecz będzie można nie wychodzić z domu do końca życia tylko oglądać przeglądać czy śmiać się i płakać i radować, gdy o Bogurodzicy czy Bogarodzicy dzisiaj rozmawiamy, a starzy Polsk polskiej pieśni religijnej, ale skoro pieśń NATO musiały być śpiewana wykonywana pytanie po pierwsze, jak brzmi co wiemy o tych warstwie muzycznej podróży, jeżeli była śpiewana wykonywana być może także grana jest to kto gdzie i jak jesteśmy dość komfortowej sytuacji, ponieważ mamy zapis muzyczny to najstarszy zachowany przekaz Bogurodzicy z 1 400 siódmego roku z biblioteki Jagiellońskiej tzw. desek Cywińska ma też zapis na automatyczne muzyczne, więc możemy wypróbować rekonstruować 3 brzmienia muzyczna tego utworu to jest zapis automatyczny, czyli notacja charakterystyczna dla chorału gregoriańskiego tamtego czasu jeśli chodzi o ten odbudował strukturę muzyczną tego utworu to tutaj też widać, że jest duży wpływ chorału gregoriańskiego, czyli śpiewu pomysł na profesjonalnego śpiewu kościoła katolickiego w badacze oczywiście już od dziewiętnastego wieku tutaj, próbując dopatrywać się różnego rodzaju wpływów tutaj 1 100 -li jest taka, że cała pieśń ta antena rdzeń dwustrefowa najstarsza Bogurodzica składa się z takich motywów melodycznych i badaczy od tych ponad 10 0 lat próbują tutaj jest szukać proweniencji danych motywów melodycznych znajdują je z niektórzy z pieśni świeckich niektórzy chora, ale gregoriański także tutaj badania cały czas trwają myślę, że jest my jako muzykolodzy tras żyjący w 20 01 . wieku sam dobrodziejstwem narzędzi cyfrowych humanistyki cyfrowej dopiero będziemy mieli prawdziwą szansę na rzetelne zbadanie tej melodii, ponieważ można w za pomocą na różnych narzędzi i cyfrowych właśnie szukać takich wzorców melodycznych innych rękopis sal w repertuarze europejskimi myślę, że takie takie badania powinny zostać podjęta w tak jak tutaj Wojtek wspomniał ta Bogurodzica śpiewana w obiegu takim ustnym moralnym ona zaczęła być rozbudowywana już od z dala od piętnastego wieku dojść do szesnastego dochodziło tam różne strofy i to było także dobudowywane są fragmenty strofy muzyczne tekstowe ze strefy euro mógłby bez refrenu to są to są strofy niejednolite one różnią się melodią one różnią się budową tekstu tak, że to nie jest taka, by piosenka, gdzie są powtarzane po prostu ta sama melodia pod każdą strofy tylko one się różniły ta także ta Bogurodzica to Bogurodzicy rozbudowane przykładowo wersja warszawska 19 strofował to jest taki patchwork właściwie złożenie różnych fragmentów, jakby różnych nawet można powiedzieć utworów różnych strojów ARiMR rekordzistą jest Bogurodzica z początku szesnastego wieku, która ma 2 4 strofy inni jeśli chodzi o muzykę to on realnym, a ta wersja warszawska takie już zostało wspomniane to jest sam tekst to się często zdarzało nie tylko w średniowieczu, ale także przecież śpiewnik jeszcze w dziewiętnastym wieku często mają zapisy tylko tekstu bez melodii, bo po prostu założeniem było takie, że osoba, która korzysta z tego rękopis znanego materiału żona po prostu zna te melodie albo mają zapisaną w Reims diament PL no z tym akompaniament to może byłbym ostrożny, ponieważ Bogurodzica powstała przez wiele wieków była wykonywana raz, by zapewne jako wieśniak Capella, czyli bez akompaniamentu Anny i jeśli chodzi o te od ocen dziewiętnastą zwrot kołową wersje gorzowską warszawską to tutaj możemy próbować zrekonstruować jej brzmienie muzyczna w, ponieważ zachowały się inne przekazy takich rozbudowanych Bogurodzicy z edukacją muzyczną n p . z początku siedemnastego wieku to jest rok 1 60 0 2 0 02. w radiu TOK katedry Lwowskiej tam jest melodia do 15 zwrotek, więc to już jest jakaś podstawa do rekonstrukcji i właśnie warstwy muzycznej tych tych dłuższych wersji i co jest charakterystyczne są to, że ten rdzeń ten średniowieczny rdzeń Bogurodzicy te 2 pierwsze strofy, które słyszeliśmy w wykonaniu Jacka plagi to jest właśnie melodie tak kamienic ma tycz na bardzo trudna stąd ja mówię, że rząd to jest wątpliwe, że rycerze wykonywali te pieśni przed bitwą pod Grunwaldem, ponieważ to jest raczej to była muzyka dla profesjonalnych wykonawców dla ludzi uczonych w sztuce muzycznej w RN natomiast późniejsze zwrotki ona już mają taką genezę bardziej ludową są dużo prostsze także jak się słucha tych tych dłuższych wersji to od takiego kosztownego malizna etycznego śpiewu uczyli się na 1 sylabę tekstu przypada wiele nut dot tych ostatnich zwrotek, które są naprawdę takie bardzo proste pod względem muzycznym to to jest bardzo ciekawy dokument tego jak ta pieśń była właśnie uaktualniana przez późniejsze pokolenia każdy dopisywał coś od siebie i to jest naprawdę przepiękne i bardzo ciekawy zabytek pod tym względem, a czy to była taka pieśń, która porywała albo zachwycała czy raczej typu o matkę w rosole no mam nadzieję, że to krótsza wersja projektu 19 będziemy się i to w tym kościele wysłuchać to po prostu woda nie ma gdzie od razu ja myślę, że jak najbardziej zachwycała Wojtku może coś powiesz na ten temat, a z drugiej strony mamy też świadectwa literackie, które mówią nam o tym, że co świadczy też zapewne paradoksalnie popularności tej pieśni albo przynajmniej powszechnej znajomości mamy n p . z końca szesnastego wieku kilka, a tekstów Sowizdrzał polskich, a więc z nim gruntu prześmiewczych, który n p . główny bohater powracający z wojny niejaki Albertus, a wypytywany przez swojego opiekuna i patrona plebana, a o oto jak wyglądała walka, a na wojnie odpowiada mu, a z niejakim, a zdziwieniem, że drogi wlewanie ktoś, kto słyszał, żeby dzisiaj śpiewać Bogurodzicę przecież nikt nas nie traktował poważnie tak samo Fabian gierkowskiej wybitny kaznodzieja w na początku zdaje się siedemnastego stulecia mówił z pewnym rozrzewnieniem oczywiście, że znamy legendy o tym, że Bogurodzica jest pieśnią rycerską jej, że powinna być wykonywana przez bitwa ami przed bitwami natomiast on sam już bardzo rzadko słyszy, żeby ktokolwiek poważnie podchodził do tej tradycji tylko nieliczni, a nieliczni żołnierze odprawiają ten swoisty rytuał przed walką na na początku siedemnastego stulecia, a także znajomość legend znana natomiast zsunął się sobie że, gdyby to miało tak wyglądać jak opisuje Długosz 3 późniejsi autorzy to on obok nie wiem nauki fechtunku należałoby też mieć krótkie lekcje śpiewu i to trudnego dokładnie, tak więc jeszcze raz i jeszcze 1 wątek, dodając do odwrotnej legendy Grunwaldzkiej chciałam dodać, że Bogurodzica miała być pieśnią rycerstwa polskiego natomiast po drugiej stronie śpiewano pieśń Chrystus starszy pan i to jest bardzo ciekawe, ponieważ kontra faktura tej pieśni Chrystus starszy van den, czyli Chrystus zmartwychwstał jest kontra faktura, czyli utwór, który ma tę samą melodię, a po prostu zmieniony tekst, czyli my mieliśmy polską wersję niemieckiej pieśni to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ misie wydaje i też na podstawie tego jak wiele zachowało się przekazu w tej pieśń Chrystus zmartwychwstał jest m. in . Lenny starszy od najstarszej Bogurodzicy przekaz rękopiśmienne, który był kradła, ale płockim z 1 30 0 sześćdziesiątego piątego roku tam jest właśnie pieśń Chrystus zmartwychwstał jest jak przypuszczam, że to była Anna pieśni, która była bardzo popularna i to była właśnie pieśni o bardzo prostej melodii, która była wykonywana przez lud ale jakby tę samą pieśń wykonywali górali dodawali też niemiecki Polski dokładnie wykonywali te pieśni Krzyżacy myślę że, gdyby wojska polskie miały wybrać taką popularną prostą pieśń religijną do zadłużania się przed bitwą to z pewnością wybraliby Chrystus zmartwychwstał jest no ale wtedy byłby jednak słyszeć, że to jest to samo musieli w dół poszły melomani usłyszeli tak myślę jednak w lesie drodze gdzieś tam na halę na marginesie Chrystus zmartwychwstał jest dodam tylko, że badawczą literaturoznawcy zwracają uwagę na to, że tekst, który powstał po polsku prawdopodobnie ma proweniencję czeską mnie nie bezpośrednio nie zawłaszczyli dusze zaś za myślimy myślimy trochę o tym, mieście są w Grunwaldzie pewnie takim punktem odniesienia jest im Aleksandra forda, który odszedł, od którego obrazu i dźwięku trudno się o uwolnić no bo Sojusz został zobaczą na wzrost trudno to sobie od widzieć my natomiast kiedy myślimy o tym, momencie historii to myślimy bohaterem dzisiejszej krzyże są jacyś Polacy których, którzy mają wspólną tradycję wspólny języki są jacyś nie Polacy, czyli Niemcy, którzy mają inną tradycję język inny język, a tymczasem mamy zbieranina różnych ludzi pochodzących z różnych państw no bo to szczęście są przecież my najemnicy tak przecież mamy Litwinów, czyli właściwie Białorusinów tak, gdyż godziny mówi całą zbieraninę i ze Wschodu i Zachodu z północy z południa, a nawet, gdybyśmy wygrali grupę, która pewnie najbardziej nam by pasowała do tego obrazu Polaka no to oni pewnie też mówią różnymi językami i to język i czy różnym językiem każdy i to językiem, który trochę jest podobny, ale właściwie nie bardzo rządzi się, jakimi zasadami gramatyki interpunkcji czy czegokolwiek innego i oni pewnie się rozumieją i Anny i rozmiarze tam bili zabili tam idziemy zabić tamtych, ale pewnie zajezdni nie jest tak, żeby mówić o drugim witają radę mówi spolegliwy raz drugi mówią coś co myśli czy osoby, które można, na które można polegać czy raczej nie pojął znaczenie noweli każdy zachowa je jak dotąd co tam w finale jest przy przyniesie to Towarzystwo w pewnym sensie mamy problem z badaniem języka codziennego na nowo badacze ją z historii języka dwudziestego wieku dzięki, a w radiu n p. będą nad wyraz komfortowej sytuacji, bo będą mieli dostęp do zapisów dźwiękowych myśli zajmujemy się w jakimś piętnastym szesnastym nie mamy siłą rzeczy takich nagrań niewątpliwie w to co pozostało to też jest język literacki w dużej mierze, a Mysiej norze możemy się tylko domyślać jak wyglądał język ludu mój język ludzi prostych Otóż to co jest zapisane jako taki język nie musi nim wcale być po to, możesz go fantazja na ten temat na pewno język wówczas bardziej zróżnicowany, a też jeśli chodzi o narody, a wówczas to chyba Orzechowski, gdyż pod koniec szesnastego stulecia pisze, że w Rzeczypospolitej są 3 narody Polacy Litwini Rusini, ale też miał namyśli tylko tych pomysłów władz a, czyli kliszach, a natomiast jeśli chodzi o sam język i tak pokrewieństwa to istnieje jednak świadomość różnic językowych i 2 Łukasz Górnicki, a znany jako autor dworzanina polskiego bardzo śmiał się z Polaków, którzy jadą w stronę Śląska, mówi że ledwo przekroczą granice śląską już się zaczynają mówić po czesku wręcz tak jest piękniej wrócił do naszej rozmowy Bogurodzicy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie 11 40 już za kilka minut Sonia Wronkowska kierownik pracowni rozwoju Polony i Wojciech Korda rząd w swojej pracowni rozwoju Polony zakazują cyfrowych biblioteka narodowa są państwem moimi gośćmi wracamy po informacjach Radia TOK FM studio Sonia Wronkowska Wojciech Korda ZOZ biblioteki narodowej rozmawiamy o Bogurodzicy, gdy nie będę się boimy się rozwiązać tego tekstu na czynniki pierwsze, bo pewnie każdy przez to przeszedł w różnych szkołach w podstawowej średniej i pewnie niektórzy mają w jakiś traumy i koszmary z tym związane z dzisiaj, ale myślę, że warto też po latach rzucić okiem, bo już teraz bez tej presji, którą mamy tej klasy szkolnej ocen można też może wiele interesujących rzeczy nie wyciągać myślę sobie, że pani Sonia Wronkowska czeka na ten moment, w którym humanistyka cyfrowa pozwoli znaleźć, bo pewnie dużym uproszczeniu nasze władze schroniska cyfrowa może polegać m. in . na tym, że nowy duży bazie danych mamy zapisy nutowe różnych tekstów z jury, o których nie wiedzieliśmy albo, żeby dowiedzieć, jakie są trzeba było pojechać nie do klasztoru w Pampelunie albo gdzieś, a tymczasem Pach Pach Pach możemy porównać to wszystko w komputerze okazuje się, że o proszek to mamy jakiś rękopis z z takiego okresu w takim miejscu tu winnym tu są podobne teksty podobna linia melodyczna być może coś jakoś coś i i ich wtedy możemy je zrekonstruować może poszukać inspiracji albo zobaczyć dla kogo lub czego Bogurodzica była inspiracją nęci pani na to czeka na takie momenty tak ten okres już się zaczyna już mamy pierwsze takie miejsca, gdzie możemy tego szukać, ale oczywiście czekamy na przyrost danych albo mysz tak ostro celnik godna pozazdroszczenia nowych szerzenie dyrektor Mrozek mówi jak damy pani kierownik to czekamy na rozwój technologii oka spoko chyba zawsze proszę sobie dać tak prostą wymyślić pracownię innych, a pan Wojciech czeka nieciekawego musisz zasuwać właśnie ZL jeśli ktoś zajmuje się naukowo edytorstwa piłkarze bardziej tradycyjnym bon tekstowym, a i to narzędzia cyfrowe są tutaj zupełnie nieodzowne w uprawianiu tego typu zajęć pojawił się motyw motyw Świętego Wojciecha zaczął pan o tym, mówić za to pan mówić o kodeksach włoskiego nie idzie o ilustracjach tu się w kodeksach pojawił rozumiem, że 1 z jedno jedno z postaci był Święty Wojciech, a tak nie dokończyłem tego wątku rzeczywiście chodzi o to, że sprawność umysłu oraz gospodarstwo także, że zawrze pojawia się Święty Wojciech, jaką są naturalnym patronem krajowej i t d. a natomiast wydaje się, że to łaski jako pierwszy, a podał informację, że Święty Wojciech jest autorem Bogurodzicy, a ta informacja, która pojawiła się w statutach była później rozwijana przez wielu innych komentatorów tego tekstu, dlatego że należy pamiętać o tym, że 16 1 7 wieku Ziętek był wielokrotnie przedrukowywane w różnego rodzaju rodzaju, a w zbiorach czy to były a jakiego rodzaju teksty historiografii liczne akty prawne, a czy po prostu kazania, ale i tam zawsze czy post tyle tam zawsze Święty Wojciech powracał jako autor tego tekstu, a także przez to, że był świętym patronem kraju jako autor tego tekstu, który jest katechizm Dannym, a Narodowym, a w ten sposób zaczęto odbierać oczywiście, ale oczywiście temu 1 z najstarszych polskich tekstów jako coś co pochodzi z samych początków państwa jest ich już przesłaniem testament no właśnie z najstarszych polskich tekstów, a właściwie nie zakres kontekst badacze będą używali określenia w języku staropolskim, a ta prywatyzacja, a tradycyjna na starą polszczyzną średnio o polszczyznę na Opolszczyznę funkcjonuje w dyskursie naukowym stara polszczyzna kończy się dziś na przełomie piętnastego i szesnastego wieku, kiedy zanika w języku polskim pilot czas, czyli samogłoski długie krótkie, czyli właśnie to staropolski język, którym wszystkie chwyty dozwolone, czyli każdy z rynku jak chciał i miał nadzieję, że nie rozumieją absolutnie nieprawda on miał swoje zasady, a prawda jest tym, a tych dość skomplikowana historia nie opowiem panu całej gramatyki, a języka staropolskiego natomiast w tym zajmują się też historycy związek faktu, że starają się odkryć na podstawie dostępnego korpusu tekstów, a jakimi, jakie prawidła pojawiały się w, a więc wykuł piętnastego czternastego wieku, a ja się zmiany fonetyczne zaszły tak dalej zresztą był podejmowano próby kodyfikacji, a polszczyzna już wówczas n p . z około połowy to piętnastego stulecia pochodzi pierwszy Polski traktat ortograficzny, a Jakuba parę koszów ulica inna sprawa, że ten tekst jest dość osobliwa propozycja to graficzna stworzona przez tego dżentelmena niewątpliwie nie przyjęła się, dlatego że była szalenie skomplikowana, dlatego że a włoskim miękkie proponował oznaczać spółgłoski miękkie proponował Pakosz oznaczać, a i literkami, które są zaokrąglone twarde kanciaste i oczywiste, że bardzo trudno używało się tego przy szybkim pisaniu, więc prawdopodobnie dlatego nie przyjęło się co inni zyskało zbyt wielu zwolenników wątpliwe jednak dzięki temu tekstowi historycy języka mają bardzo głęboki wgląd w to jaki był zestaw głosek wówczas a jakie procesy zachodziły, jakie zdążyły już zajść albo Jakub Bartoszewicz zdawał sobie sprawę z istnienia i opisywał w swoim traktacie czy pani Sonia Wronkowska sobie czasem nie pod prysznicem wśród ludzi, a rodzice tak jakby to wzięło w nim pazury wróciła może nie będę tutaj prezentowała 3 ostatnie, by była szansa usłyszeć wykonanie BOŚ oraz liczba sal tak zgadza się śpiewał Adam Strug i monodram Polska w Pałacu Krasińskich, ale im jeśli chodzi o rekonstrukcję tego oto, by tego wykonania tutaj posiłkowym muzycy posiłkowali się z 1 strony tymi nagraniami dokonanymi przez Jacka plagę, czyli propozycją rekonstrukcji wymowy to było bardzo bardzo istotny krok w przygotowaniu tego programu natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie tutaj też musimy sobie uzmysłowić, że nasz pies inny z piętnastym wieku nie brzmiało tak samo jak śpiew obecne są obecnie tutaj propozycja Adama Struga Immunologii polskiej jest taka, że muzyka dawna powinna być wykonywana z naturalną emisją oni stawiają taką tezę, że ten ten śpiew takiej dzisiejszy kształcony piękny śpie w są min to jest tak to jest coś wynikającego z tradycji zapoczątkowanej w 18 1 9 wieku natomiast, że tego brzmienia dawnego tego jak wykonywano właśnie muzykę staropolską można szukać wśród nas na polskiej wsi, gdzie być może ta emisja naturalna się jakoś tak przechowała i nie została skażona tym akademickim nauczaniem wydobywania el z siebie dźwięków tutaj podobnie zresztą jak jak Jacek plaga podczas rekonstrukcji wymowy pewne dźwięki języka staropolskiego zachowały się w dialektach regionalnych tak jak n p. nosówka album świadczący nam tak dokładnie walk on się chowała się m. in . na Kurpiach, o ile dobrze pamiętam i podobnie tutaj muzycy ze swojej strony szukają tego brzmienia tej emisji naturalnej właśnie również na polskiej wsi, która być może właśnie w takiej nie zmienionej formie bądź nieco zmienionej przechowała ten teren naturalny naturalny stary śpie w tak samo jak zresztą w swojej praktyce instrumentalnej przecież ma 1 8 wieku skrzypce zatrzymano w oparty o ramię natomiast nie pod brodą i to samo ta sama technika przechowała się wśród muzyków tradycyjnych dlatego tutaj jest wiele przesłanek, które każą sądzić, że rzuca muzyka tradycyjna być może zawiera jakieś informacje na temat tego jak muzyka dawna powinna być wykonywana proszę sobie, że jeżeli mamy do czynienia z misją naturalną z muzyką tradycyjną co powinno być zakreślać wyschła pieśń radosna taka podróż gry ktoś mówi wyrównujące leków forda w to na pewno to Lwy wykonawstwo Bogurodzicy zaproponowane w filmie Krzyżacy to jest właśnie taki nurt wykonywania muzyki dawnej w latach właśnie od połowy po wojnie do dolat osiemdziesiątych czyli, że to musi być właśnie poważne te w dół nutę muszą być wydłużone natomiast obecnie innych muzycy skłaniają się ku temu, żeby jednak czynnik, żeby jednak to trochę odkurzyć i wykonać bardziej bardziej z życiem, pozbywając się tej takiej, gdy wieloletniej tradycji tej jakiejś chemicznej powagi, którą się tradycyjnie przypisuje do niektórych utworów, żeby spróbować spojrzeć na to świeżym okiem no właśnie o to przecież zagrzewać do walki jakoś tak rozpalać oddawać energię dobrą tak zresztą muzyka chora głowa, z której wywodzi się przynajmniej częściowo ten materiał melodyczny Bogurodzicy to jest muzyka wywodząca się z Melo recytacji tonie było także na ówczesne Targ to auto to było podporządkowane biegowi słów i biegowi poezji natomiast nie nie było także to to muzyka zapis nutowy jakiś sposób narzucały MTS tempo oczu długość dźwięków tylko wszystko powinno wychodzić ze słowa, więc tutaj powinniśmy współcześnie podczas prób wykonywania rekonstrukcji próbować do tego wrócić czy muzyka ludowa wczesny raport z przyczyn nie możemy oczywiście zapominać o tym, że ta archaiczna część Bogurodzicy ta najstarsza znana z wersji kcyńskiej Ano to jest i tekst i melodii jak sądzę niezwykle uczulone, ale bardzo kosztowne, więc tutaj jesteśmy skazani w pewnym sensie na scedowanie między różnymi greckiego Marcyniuk tym nowość w nowo tak to trochę starci prawda zgrzyt pomiędzy muzyką popularną nad muzyką wysoką sztuką równą wysoką oczywiście Bogurodzicę, by wypada znać myślę sobie chociaż, żeby ją lepiej poznać to trzeba rozpoznawać powrócić do tekstu myślę sobie w ogóle zrozumieć, o co chodzi, bo w dolnośląskim z fragment cytowany przez pana tego udziela Krzysztof mściciela czy coś w Boże tworzycie nożyc syn Boży to bardzo to w zasadzie lato właściwie dla tak, ale trochę innym znaczeniu używane w wieku 15 min 1 6 w znaczeniu ze względu na używane wprost pozycji, czyli dla twego, a mściciela synu Boży przydzielać ich wszystkich twierdza w bardzo państwu dziękuję też jest fascynujące i myślę sobie, że teraz może jest taki nurt w krajach sprzyjający różnym rekonstrukcja, więc może też powstanie przed bardziej się podnóżki wersjach tej najstarszej polskiej pieśni w taki styl, która być może z będzie bardzo popularna wśród dzieci młodzieży liczymy na to bardzo dziękuje pani solne sanie Walkowska kierownik pracowni rozwoju Polony zakaz gier cyfrowych biblioteki narodowej Wojciech Kordy one są pracownie rozwoju Polony za odbiór cyfrowych biblioteki narodowej i państwa innymi gośćmi informacje, ale TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej gdzieś program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Krzysztof Woźniak w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA