REKLAMA

Wewnętrznie sprzeczna ustawa o Sądzie Najwyższym - dzisiejsze obrady Senatu relacjonowała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2017-07-21 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu na cały czas trwa debata w Senacie jak państwo słyszeli transmitować mają i oczywiście odsyłam do naszego archiwum tam trafi zapis całej tej debaty ważne nie dzieje w mieście w jej czasie nie padły sformułowania ważne wypowiedzi również bardzo dużo enigmatycznych odpowiedzi ze strony z Ministerstwa Sprawiedliwości myślę, że będziemy uważać, żeby wracać do tego co tu siedziało i z Rozwiń » jak często nie było wiadomo jak właściwie ma funkcjonować ustawa o Sądzie Najwyższym no i pewność mamy chyba wszyscy, że ta ustawa o mnie kompletnie niszczy znany nam porządek i trójpodział władz gościł już o tym, dzisiaj senatorowie mniej dyskutowali mieli za to bardzo dużo szczegółowych pytań dotyczących tego jak te przepisy w praktyce się objawią i jak będą wpływały na prace Sądu Najwyższego, ale też i po prostu sądów powszechnych ściśle powiązany z Sądem Najwyższym m. in. pytano o to jaki jest związek między zmniejszeniem o połowę składu Sądu Najwyższego, a usprawnieniem jego prac to ma być cel ustawy, skąd potrzeba powołania dużej i lepiej niż inne opłacanej Izby dyscyplinarnej i dlaczego w ustawie brak szczegółów dotyczących 2 pozostałych izb Sądu Najwyższego pytano, dlaczego i konieczne jest wprowadzenie takiej sytuacji niepewności co do zatrudnienia dla setki pracowników Sądu Najwyższego niebędących sędziami jak to się ma do tej tzw. reformy, dlaczego oni muszą oczekiwać na to czy dostaną propozycję dalszego zatrudnienia czy też nie w, dlaczego odwołuje się cały skład Sądu Najwyższego, żeby taka w ogóle możliwość wpisana w tę ustawę i znów co to ma wspólnego z usprawnieniem jego pracy senatorowie pytali na jakiej podstawie te wszystkie decyzje te to cała gmina wielka reforma zapadła w skoro dane dotyczące pracy Sądu Najwyższego nie uzasadniają tezy o tym, że jest to sąd niesprawne, dlaczego nie uwzględniono poprawek biura legislacyjnego, który wczoraj w czasie posiedzenia komisji senackiej wskazywał na wiele sprzeczności i braków w tej ustawie takich dziur legislacyjnych w ideę muszę powiedzieć to są wszystko pytanie, na które nie dostaliśmy odpowiedzi nie padły one w jest kilka pewnie wyjaśni, dlaczego tak się wydarzyło 1 jest taka, że z nieobecnym był senator prawa sprawiedliwości jednocześnie profesor prawa Michał Seweryński, który miał być sprawozdawcą tej rangi tej komisji i sprawozdawcą projektu, który po prostu nad ranem trafił do szpitala w rolę sprawozdawcy przejął senator Robert Mamątow, który jest nie tylko nie jest prawnikiem, ale nie ma też wykształcenia wyższego sam zresztą na to się powoływał w efekcie na te wszystkie poważne pytania, kto z, których część tego przytoczono przed chwilą nie padały odpowiedzi albo padały takie sformułowanie to sprawa szczegółowa proszę zwrócić do wyjaśnienia ministerstwa w albo w pan senator zasób zasłania się tym, że dana kwestia w ogóle nie była przedmiotem debaty komisji związku z tym nie może nam na nas na to co wpadło w komisji się powołać w UE, dlaczego właściwie z senatorowie mieliby się wracać do ministerstwa wyjaśnia skoro jak wszyscy wiemy jest to projekt poselski to też nie zostało wyjaśnione w na 2 pytania padły odpowiedzi na 2 ważne pytania padły odpowiedzi poza salą obrad Senatu pytania padły w czasie debaty natomiast odpowiedzi nie padły z właśnie w trakcie debaty tylko na briefingu ministra Ziobry, który nagle się z NATO w Senacie pojawił i choć nie zaszczycił Santor swoją obecnością to spotka się z dziennikarzami Otóż w czasie debaty senator Marek Borowski pytał ministra Warchoła, dlaczego w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz przewiduje się, że do prezydenta trafi lista 3 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a drugi raz w tej samej ustawie w innym artykule do prezydenta na trawie lista z 5 kandydatami na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz 3 oraz 5, skąd ta różnica w artykuły 12 18 są ze sobą w konflikcie z pań właśnie posłuchajmy z jak tłumaczono to ona briefingu zwołanym przez Zbigniewa Ziobrę art. 12 i 18, bo to jest reakcja tych 2 przepisów art. 12 wyraźnie przewiduje szczegółowo sposób wyboru kandydatów i mowa jest od 5 kandydatach to jest norma, która jest przesądzająca zgromadzenie ogólne przedstawi w 5 kandydatów panu prezydentowi nic się norma w art. 18 jest mniej normą kompetencyjną, która ma w tym momencie drugorzędne znaczenie dlatego też uwagę, by chciał to wyraźnie zaznaczyć, że zgodne z konstytucją jest zachowana w sytuacji takiej oto, że zgodnie z art. 12 § 2 5 kandydatów będzie wygranych i przedstawionych panu prezydentowi procedura ta jest wyrazem demokratyzacji wyboru, ale pan prezydent nie był stawiany w sytuacji wyboru z braku wyboru w tak tłumaczył, a minister Warchoł, który jest prawnikiem, ale chyba nie jest matematykiem, bo za jak dla mnie lata 2 liczby 3 i 5 to nie jest uszczegółowienie 1 liczby przez drugą tylko po prostu sprzeczność, ale na szczęście nie będę musiała sama radzić sobie z tym konfliktem, dlatego że będzie z nami Marek Borowski senator, który zadawał to pytanie usłyszał on już teraz to odpowiedź i zapytamy go czy czuje się usatysfakcjonowany i jak on rozumie matematykę Ministerstwa Sprawiedliwości innymi słowy, jaka będzie praktyka i co począć z tym nieszczęsnym artykułem w dwunastym, który będzie kozę tras ignorowany Anną oczywiście w można powiedzieć ustawową byle przygotowana w takim pośpiechu, że nawet jej autorzy z Ministerstwa Sprawiedliwości nie zauważyli, że popełnili błąd no ale to te poprawki też nie zostaną wprowadzone, dlatego że nie ma mowy o tym, żeby ustawa wróciła do Sejmu, bo to wydłużyłoby proces, a inni jak wiadomo mecz parlament teraz jest tylko maszynką do przyjmowania usta w, a nie do rzetelnej pracy i poprawkach z i tak samo padało pytanie senatorów dzisiaj w czasie debaty, dlaczego nie uwzględniono poprawek samego biura legislacyjnego, który jest apolityczny on po prostu przegląda projekty i sprawia, że one mają one po prostu są mają być lepsze największą życzliwością dla ich pomysłodawców również te dane te poprawki zostały zignorowane i tutaj powód jest w bardzo podobne, czyli nie ma czasu NATO w żaden, ale wprowadzać poprawki traf sprawił, że ten projekt przestanie być wewnętrznie sprzeczne i drugi fragment drugie pytanie, na które padła odpowiedź to znów pytanie z Nysy jeszcze sali obrad Senatu brzmiało, w jakich los spotka sędziów Państwowej Komisji Wyborczej, którzy są obecnie z członkami Sądu Najwyższego za chwilę decyzją ministra sprawiedliwości mogą zostać odwołani i co wtedy z obsadą Państwowej Komisji Wyborczej minister Warchoł wtedy jeszcze w Senacie powiedział, że w takim razie trzeba będzie na nowo wybrać 3 członków Państwowej Komisji Wyborczej w ale potem Zbigniew Ziobro zwołał szybko briefing i tłumaczył w LM pewną nieścisłość w cytują wypowiedzi swojego znakomitego z wypowiedzi znakomitego prawnika i mojego współpracownika dr. Marcina Warchoła i posłuchajmy, jaka ma być, jaki ma być sam los Państwowej Komisji Wyborczej wg Zbigniewa Ziobry moją rolą jest sprostować pewne wyjaśnienie, które padło Otóż nie ma żadnego zagrożenia odwołania w kadencji innych członków Państwowej Komisji Wyborczej sędziów Sądu Najwyższego, którzy znaleźli się w tym organie na mocy decyzji prezydenta jest jasno powiedziane, że w skład Państwowej Komisji Wyborczej może wchodzić lub zostać powołany także sędzia w stanie spoczynku w no właśnie, więc jak rozumiem ta kwestia została wyjaśniona, chociaż już też pojawią się takie tempo komentarzy, że państwa komisja wyborcza też może zostać przecież zreformowana tak jak teraz się reformuje to mówię w cudzysłowie Sąd Najwyższy poziom stop 18 4 0 będzie z nami senator Marek Borowski, który również dzisiaj w tej debacie senackiej wskazał, że likwidowana jest prawo do kasacji, o co chodziło, dlaczego twierdził, że Sąd Okręgowy będzie tak naprawdę jednocześnie wzrokowo, a potem rozpatrywał ewentualną kasacje, skąd ten zarzut idee jak on senator to z wyszukał w tej nowej w dosyć podwórkowa tej ustawie to wszystko po osiemnastej 4 0 będziemy też przyglądać się temu jest jak ta ustawa się będzie powoli realizowała i artyści i czy w ogóle powoli coś, ale za chwilę informacje, a po nich Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego sędzia tego sądu zasiadający w izbie karnej izbie, która ma zostać zlikwidowane też porozmawiamy o tym co za chwilę sądem i czy sędziowie wytrwają na swoich stanowiskach czas na informacje o post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami już kolejny gość pan sędzia Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego sędzia zasiadający w izbie karnej Sądu Najwyższego łączymy się telefonicznie dzień dobry pani sędzia dzień dobry mecz panie sędzio ja bym chciał zabrać się parę spraw szczegółowych parę spra w ogólnych pierwsza sprawa ogólna jest taka jak jak pan rozumie zmiany, które mają dotyczyć struktury Sądu Najwyższego i to pytam bez złośliwości to znaczy nie chodzi mi o tym, momencie podporządkowanie go ministrowi sprawiedliwości władzy wykonawczej w ogóle oto jest już jasne myślę, że ta analiza nie jest już nam potrzebna natomiast chciałbym zapytać o rzecz, która jest dla mnie mocno enigmatyczna, czyli zmiany w strukturze izb i tego jak Sąd Najwyższy będzie teraz funkcjonował w i to od razu do PiS Duda dodam do tego pytanie czy to ma znaczenie jeśli obsada Sądu Najwyższego będzie dyktowana politycznie znaczy wtedy kwestia tego czym się będzie zajmowała izba dyscyplinarna czym, w czym też te 2 pozostałe Izby ma dla pana i dla Indian jako obywateli powinno mieć znaczenie, jakby 2 płaszczyzny, które tego zagadnienia, a to oznacza po pierwsze, by izba dyscyplinarna, która udokumentuje obecny wydział stają się sprawami dyscyplinarnymi funkcjonują w ramach ipko i tu mamy do czynienia z budową nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów mogła się wspierać oczywiście użyto do tego czy powinien to być okręgi wyborcze specjalni sędziowie czy też, jakie obecnie sędzia ma chyba straciliśmy niestety połączenia mam nadzieję, że za chwilę wrócimy z rozmową z naszym gościem jest Michał Laskowski rzecznik i sędzia Sądu Najwyższego póki co sędzia Sądu Najwyższego, ponieważ jak państwo wiedzą z ustawą o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości przygotuje takie obwieszczenie z listą sędziów Sądu Najwyższego, którzy mogą pozostać na stanowisku, że pozostali będą skierowani na stan spoczynku jeśli prezydent uzna, że ta lista tych, którzy mają zostać jest zbyt obszerna to będzie mógł z niej wykreślić jeszcze parę nazwisk no i ci, którzy pozostaną po tych wykreślenia prezydenta i po decyzji ministra sprawiedliwości w ranę wyczyszczono mogli pracować dalej reszta trafi w stan spoczynku w ich tak jak przed chwilą słyszeliśmy Lynn izba dyscyplinarna to jest takie Novum osobna największa najliczniejsza z dodatkową pensją 40 % dodatku do pensji będą mieli ci sędziowie, którzy trafią właśnie do Izby dyscyplinarnej ponoć, dlatego że będą mieli najwięcej pracy w to też dziwi zastanawia czym, w czym tak będą się zajmować się często i gęstą, zwłaszcza że wydawał się, że to właśnie sprawy merytoryczne w inne niż dyscyplinarne powinny przede wszystkim zajmować Sąd Najwyższy, zwłaszcza że wskazuje samo Ministerstwo Sprawiedliwości czy to, który jest prawdziwym motorem projektu z, że jego przedstawiciele przy tym coraz tłumaczą, że Sąd Najwyższy źle pracuje za długo przewlekle w związku z tym zmniejszyło jego obsadę inaczej WL strukturę w LM ustanowiło, ale jednocześnie nie wyjaśniło w ustawie jak te 2 pozostałe Izby mają funkcjonować ilu sędziów ma w nich zasiadać idei i czym się zajmować to zostanie ustalone w regulaminie, a regulamin przygotuje prezydent wszystko razem brzmi oczywiście dosyć kuriozalny dla tych z nas przyzwyczajony do dotychczasowego sposobu pracy Sądu Najwyższego, ale być może jest w tym jakiś sens albo przynajmniej, ale albo przynajmniej można się zacząć przyzwyczajać do takiego sposobu działania Sądu Najwyższego tylko, że cały czas przypominam sobie Trybunał Konstytucyjny to jak analizowaliśmy zmiany w przepisach o Trybunale to kolejne nowelizacje, które prowadzą już przekładało i ostatecznie jest także Trybunał Konstytucyjny jest ośmieszany skompromitowany właściwie nikt nie traktuje poważnie tej instytucji przygotuje ustawy rządowe czy wszelkie pomysły rządowe po to, żeby w, a on sygnować to polityka rządu w Renault i tyle, więc z pytaniem, a z Sądem Najwyższym trochę trudniej, bo one zbyt dużo bardziej w sumie maską bardziej skomplikowaną w funkcję czy bardziej złożona może na sprawy są tak tak skomplikowane, więc to nie jest takie proste, żeby Sąd Najwyższy zostanie przyjęty i koniec kropkę ono wpły w na rynki na wszystkie sądy w Polsce i zastanawiam się jak to będzie on będzie zapewne wróci ING do nas nasz gość Michał Laskowski rzecznik i Sądu Najwyższego i wytłumaczy właśnie jak te zmiany w Sądzie Najwyższym nawet niekonstytucyjnej ustawie wybór jest obrazoburczy ustawie wpłyną na pracę Sądu Najwyższego i w efekcie na cały wymiar sprawiedliwości w coraz wyższy przypominam sobie takie takie uwagi czy wspomnienia tych adwokatów, którzy pracowali wczasach PRL -u bronili n p. opozycjonistów i oni pamiętam, by pisali o tym, że wykorzystywali oby wówczas obowiązujące prawo i dlatego wyobrażam sobie możemy obecnie dosyć pilnie śledzić zmiany w ustawie podejrzewam, że Marek Borowski, ale też ma jakieś swoje inne swoje powody, dla których tak ściśle teraz pracuje nad tą ustawą zapytam go o to, bo z tym prawem przyjdzie nam żyć i być może uda się je wykorzystać raz taki sposób, żeby n p. bronić przed opresją przed opresją władzy w NATO to jest osączyć rzeczy bardzo skomplikowanej i trudna na szczęście mamy jeszcze paru ekspertów w tym kraju i wreszcie niezależnie myślących więcej jest szansa, że da się to w UE wszystko jakoś wykorzystać dla dobrej sprawy, chociaż tak jak wspominałam w pierwszej części audycji post factum ustawa o Sądzie Najwyższym jest wewnętrznie sprzeczna jest mnóstwo błędów niedomówień albo spraw, które mają być już uregulowane gdzieś właśnie w regulaminie i wtedy mój problem jest taki, że właściwie ich władza polityczna może wszystko może zmienić regulamin może wybrać ten z przepisów, które w, który tej władzy odpowiada Meyer i cel tamta stałości zaufanie do tego, że prawo nawet najgorsze jest takie atakiem, a jest znika chciał, żebyśmy wspólnie posłuchali, ale jeszcze 1 fragmentu z dzisiejszej debaty na Senacie, gdzie to jest właśnie ten fragment gry wcześnie mówią, kiedy Marek Borowski z dosyć enigmatycznie Mińsk albo miał tylko minutę za rogiem dlatego tak króciutko powiedział, że zasadniczo znika prawo do kasacji czy ile to jest ten trzeci etap sądowego procesu, kiedy już wtedy, kiedy już był 2 2 pierwsze instancje sądowe się wypowiedziały, a my stwierdzamy, że popełniono rażące błędy i zgłaszamy się do Sądu Najwyższego kasację i Marek Borowski ma taką właśnie mocną tezę, że ktoś coś się bardzo ważnego złodzieje później będziemy go jeszcze dopytać na razie posłuchajmy tego fragmentu w ich rozumiem panie ministrze, że rozpatrywanie kasacji przez sąd czy ten sam sąd, który wydał wyrok poprzednio to jest nowe oryginalne rozwiązanie, które na pewno spotka się z wielkim uznaniem społecznym, ale chciałem zapytać, a co z kasacjami, które zostały złożone w 2 przykładowo Manta informację o w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, który dotyczył kobiet emerytek w wieku powyżej 5 2 lat jej o korzystny od tego ZUS złożył kasację ona zawisła w Sądzie Najwyższym, a teraz Sąd Najwyższy zostanie zlikwidowany już kasacji nie będzie to co ten sam sąd rozpatrzy czy może jakieś filmy stworzyć przejściowy w tak mówił Marek Borowski po 18 4 0 będzie naszym gościem oczyszczą uspokajam państwa to nie jest tak, żeby pana senatora wyrywamy z tej debaty senackiej, która trwała i RAŚ i po prostu odrywamy od pracy to szkodliwa, ale będziemy łączyć z naszym studiem sejmowym ranny w parlamencie na wiejskiej związku z tym pozostanie przynajmniej w swoim miejscu pracy pan senatorem chwilę nam tylko poświęci, a tutejsza Leszcze dlatego mam przed sobą opinię biura legislacyjnego Senatu Senatu, który w tempie 2 2 godzin przygotował opinię do projektu i składał go w nocy wczoraj w czasie posiedzenia komisji oceny tak jak już mówią państwo ta opinia została całkowicie zignorowana, ale jest jest ważna, więc chyba warto się również nią, a on posiłkować się w i tutaj to SB szalenie interesująco, bo zdaje się pomiędzy poprawkami redakcyjnymi takimi jak n p. torze w ustawie użyto słowa w wypadek zamiast przypadek czy czytam słowa tydzień zamiast 14 dni, że 2 tygodnie zamiast 1 4 dni powiesz coś bardzo poważne ZUS zarzuty konstytucyjne takie jak fakt, że ta ustawa z łóżka niezgodne z art. 10 konstytucji w mniej tym, że właśnie łamie polega trójpodział władz, że na MDM likwidują nie za niezależność sądownictwa jest też tutaj rentgenowska taki cytat minister jako organ władzy wykonawczej będzie miał wpły w na postępowania dyscyplinarne prowadzone przez sędziów w tym przez sędziów Sądu Najwyższego co budzi wątpliwość co do zgodności tego rokowania z art. 1 0 w tym o niezależności sądów trybunałów i szukam tutaj, dlatego że też nie wskazano nam, ale na to, że Lech jest zupełnie 1 część NN ngo gałąź prawa kompletnie nie ujęta właśnie w tych postępowaniach dyscyplinarnych co oznacza, że sędziowie MCA lub inne osoby, które pod podporami pod odpowiedzialnością tą Izbą będą wyłączone jeśli popełnią przestępstwo gospodarcze przepraszam nie mogę teraz tego cytatu znaleźć ale, toteż Marka Borowskiego będziemy pana senatora pytać o to w UE czy rzeczywiście jest tak, że to jest znów and bałaganiarstwo czy też są czy też znowu mnie czy też autorzy ustawy po prostu postanowili coś specjalnie przeoczyć, żeby móc to, żeby w było w, a cóż łatwiej pewne rzeczy postanawia dać nam nie znajdzie tego teraz lot są państwo oczywiście ta opinia jest dostępna na stronach Senatu w i można można się nią wczytywać więcej analiz też na tokfm PL Eleni Anna i zachęcam do do śledzenia w tym kim, więc tak jak nadal mamy coraz oczekujemy, bo trwa debata w Senacie, więc czekamy na to, jakie będą kolejne kolejne wydarzenia i też trwała demonstracja pod Senatem już obywatele zorientowali, że okna znaczkiem wychodzą troszkę z 1 strony nie na ulicy wiejską w związku z tym obywatele przemieszczają się i zazdrości transmisji też państwo mogli słyszeć nie tylko samych senatorów czy ministra sprawiedliwości, ale również obywateli, którzy z krzyczeli ranni w proteście przeciwko likwidacji nie za niezależnego sądownictwa niezawisłości sędziowskiej w Polsce w prozie państwo jeszcze nie doczekamy się już chyba niestety na sędziego Michała Laskowskiego rzecznika Sądu Najwyższego z chciałem zapytać rzecz bardzo istotną wygrzewają się taki apel, a on grupy akcja demokracja któż i to to są obywatele, którzy wnoszą o to, żeby czuć cytuje my wszyscy mieszkanki mieszkańcy Polski oraz wszyscy ludzie, którym leży ono na sercu dobro Polski protestujemy przeciwko zmianom w systemie sądownictwa, które łamią nasze prawa apelujemy do państwa i też apel do pierwszej prezes Sądu Najwyższego przewodniczącego krajowej rady sądownictwa prezesów izb i sędziów Sądu Najwyższego i członków krajowej rady sądownictwa apelujemy do państwa, abyście działali zgodnie z konstytucją i nie ustępowali ze swoich stanowisk deklarujemy swoje wsparcie dla takich waszej decyzji, czyli jak rozumiem słowa tremę pomysł taki, żeby w odróżnieniu od tego co się działo przy Trybunale Konstytucyjnym tym członkowie Sądu Najwyższego i krajowej rady są wręcz sędziowie zmiany są w Sądzie Najwyższym i członkowie krajowej rady sądownictwa nie zastosowali się do przepisów przyjętej ustawy o KRS przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym co na to sędziowie w bardzo chciał wiedzieć dzisiaj nie wiem, ale na pewno ma nareszcie będziemy próbowali jazdy za chwilę informacje w, a po nich foto Marek Borowski sam senator niezależny prosto z Sejmu nowości Senatu prosto z debaty ktoś tam toczy nad ustawą osądzie najwyższym w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA