REKLAMA

Co to jest nowoczesność? Kim jest człowiek nowoczesny? Z dr. Jackiem Dobrowolskim rozmawia Tomasz Stawiszyński

TOK Powszechny
Data emisji:
2017-07-20 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 45:55 min.
Udostępnij:

Co to jest nowoczesność? Kim jest człowiek nowoczesny? Czym jego doświadczenie różni się od doświadczenia mieszkańców wcześniejszych epok? Porozmawiamy o tym z dr. Jackiem Dobrowolskim z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwu dom serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu filozofia w ogrodzie w właściwie przepraszam potrąciła właściwie po raz pierwszy w tym cyklu spotykamy się rzeczywiście w ogrodzie teatru powszechnego czy może nie już raz spotkaliśmy w ogrodzie, ale dziś jest rzeczywiście ogrodowa pogoda po raz pierwszy, a czasy trudne w w czasy trudne dr Jacek Dobrowolski jest naszym gościem filozof z Instytutu filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w autor wielu książek ostatnio się 3 Rozwiń » ukazały książki w ciągu 3 lat z ostatnich właściwie wzloty upadek człowieka nowoczesnego się ukazał bodaj jeszcze 2 tytuły, które w 2 pozostałych to już się po drodze człowieka nowoczesnego w jeszcze dostać pół eseju odczuwa nowoczesną, bo człowiek nowoczesny będzie dzisiaj naszym głównym bohaterem tej rozmowy jak tylko powiem, że to jest przedostatnie spotkanie z tego cyklu w letniej jego spotkanie w ogrodzie teatru powszechnego będziemy się, gdzie jeszcze za tydzień za tydzień prof. Arkadiusz Stempin będzie państwo gościem, bo mówimy o źródłach przemocy w polityce jakiegoś takich wpadliśmy pomysł prezydent ten winem spontanicznie, że może właśnie taki temat byłby byłby ciekawy dla państwa bez żadnych odniesień rzecz jasna zacznijmy może z tego Jacku, bo nowoczesności człowiek nowoczesny podmiot nowoczesny turystach jeśli można tak powiedzieć twoja główna armia w eksport daje z kim jest właściwie człowiek nowoczesny i czym jest nowoczesność poza tym, że wszyscy w niej żyjemy w bok, tuląc się odezwał dzięki domku dobry wieczór dziękuję państwu zawsze być, że tak liczna myślami do nikogo nie będzie jeśli ktoś przyjedzie za rok jacyś idioci, bo chcesz wiedzieć, że coś ciekawszego dzieje się w mieście głośnym i nie na obrazy, ale jesteśmy tu chyba trochę idiotami poprawiamy sobie filozofię w ogrodzie, jakby za płotem płonął las, więc mam nadzieję, że epopei chwilowej przyjemności pójdziecie gasić pożar w Ateście wybierałam miałaś nic potraktujmy to właśnie teraz taką chwilę przerwy w boju w swoim rodzaju narady teoretycznej jakiegoś takiego chwilowego niech inni teraz wezmą udział w latach Ameryki odpoczniemy zastanówmy się nad tym wszystkim pytała co też w podmiot nowoczesne wnętrze to on dba o artyście człowiek nowoczesny ma wiele obliczy bardzo dużą aspektu jego charakter jest je w domu Słowak był w niej inżynier dźwięku dzięki Ślęza można, by powiedzieć cała czas sprzyja takiej refleksji na początku nowoczesności pojawił się takiej powiedzmy współ filozoficzne, które inni wzięli udziału 2 jej bardzo wielcy filozofowie Tomasz Obst i rządu mógł być to jest tak Tomasz Hope w był niesamowicie inteligentnym jest mizantrop i innym filozofem polityki, który zakładał używa najważniejszych sprawach miał w tym oczywiście wylała z był na tyle bystry inteligentny błyskotliwy męża potrafił w dziele kilkuset stronicowym skład Lewiatan, bo tam kilka napisała ten mandat po pewnym, że nie panować szczegóły weźmy Lewiatan Lewiatan składała się z kilku tysięcy te w każda z tych praw jest ściśle oferty lokowana w wielkich prywatnych itd śledzisz to z jego powodu to właśnie mnie, że zostanie znaleźć miejsca, w którym opiszemy długo szukałem w końcu jedno znalazł on dokładny w 1 miejscu zrzutu opony ważny, bo dokładnie w 1 miejscu robi było z biednymi jest oczywiście tak można być to nie wynika z tego we wszystkich innych wszystko wynika co więcej MOPS wszystko to redukuje z 1 podstawowej tezy, które w Pesie skądinąd bardzo fajna jest inny mebel bliska naszym nowoczesnym urządzeniom i nowoczesna to poważna, by fundamentalnie nowoczesna to wszyscy ludzie są równi nie będę tego stwarzało też kilka tysięcy teraz po kolei, ale wszystko to z tego co z tego zdania podstawowego, które przyjmują jak pewnego rodzaju aksjomat model Zostań geometrycznych, a co tam wszystko właśnie niczym geometrii Euklidesa wyprodukowane właśnie w kolejne testy są właśnie na tej zasadzie jak właśnie niczym geometrycznym traktacie na jej swego czasu ludzie są równi z popisowych wynika, że władza polega na tym, że jest niepodzielna i 1 może być tylko 1 władca ma wszystkie władze w swoim ręku wszystkie prerogatywy wszystkie nad wszystkim rządzi na względzie unosi on to prawda jest powołany na odpowiedź na mocy prawnej umowy między nami to umowa między nami, a nie między nami ani, które są częścią tej umowy nie podlegają właściwie do jej nie przestrzega to my nie mamy nie my mamy tak naprawdę nic do zrobienia, bo mówi hop z, gdyby nie on byłaby wojna domowa w związku, z czym lepsza odzyskają śnieżną wojna domowa nawet tyran nawet szaleniec u władzy jest lepszy niż ich brak władzy zdaniem Watersa z nieco z tym wszystkim począć, tym bardziej że tak jak powiedziałem to wszystko jest totalnie logiczny sposób nie poddają i powstający właśnie żadnych wątpliwości wydatkowane z tego, że wszyscy ludzie są równi w ich drogi tyle ochoty się drogi z tych adwersarzy do rondla o rok było wiele w ogóle słabszym filozofa intelektualnie było o wiele słabszy od wykopów napisał o wiele mniej ciekawe sposoby mniej dowcipnej Bestry był takim bardziej chłopakiem z dorobkiem niż niższe rasowym reduktorem takim jak chował z bardziej tak właśnie pisał co mu się w foyer zatrzymuje atak na intuicję bardziej jak to tam nie jest prawda i t d . Tusk jest takie mało ugruntowane są jeszcze mało za stadionowe właściwie właściwie pełne jak się w tym pogrzebać aktem pogrzebać pełne jakichś sprzeczności często i t d ., ale LOK, który nie przeżyłby na mnie to może wszyscy ludzie są równi, chociaż nie uważał tego za koszt podstawową sprawę bynajmniej doszedł w zupełnie innego wniosku, iż opis w tym że władza nie jest w Wawrze do obrazu do zasady albo nie jest zawsze mniejszym złem dlatego musi właśnie, by ci podzielona musi być trójpodziału władzy kojarzy się Monteskiusza z zasadą trójpodziału alergolog pierwszy wymyślił w ogóle zasadę trójpodziału dokonało na niego trochę inaczej tam jest dystrybuowana, a także Polakom to pierwsze wymyślił, że musi być podzielona, że muszą być te władze oddzielona od siebie niezależne od siebie jakieś w ten sposób siebie balansują za maj co więcej uważają, że to umowa na mocy, której władza jest powołana jest właśnie umową pomiędzy nami wszystkimi, a tą władzą związku, z czym logicznie rzecz biorąc, jeżeli władze nie przestrzega to ta umowa nie obowiązuje i my też jesteśmy zwolnieni z tej umowy jesteśmy w pewnym sensie z powrotem w stanie natury nie obowiązują zasady skoro władza ich nie przestrzega na jej można powiedzieć, że blok będzie jeszcze równie łatwo zabroniło mizantrop wam uważał, że generalnie ludzie z natury są życzyli sobie tylko w jakiejś tam nadzwyczajnych sytuacjach ewentualnie okazują sobie, zwłaszcza w golfa w lesie lub o obsuwa nawet nazwy co do zasady ludzie nie lubią i znajdują swoje Towarzystwo przykrym i my teraz paradoks polega na tym, że być może w Chabsku mądrzejsze i był lepszym filozofem bez wątpienia już było tak na litość skażonego niesłychanie logicznie opowiedziana i uzasadnione to jednak, że hop z pewnym czasie odszedł w niepamięć jest tylko ciekawostką uniwersytecką przy akademicką na zajęciach filozofii można go z dużą satysfakcję intelektualną odmówić, bo w końcu tak porządne wywód z rzadko się zdarza naprawdę dziwne, ale potem poczciwy inna u niego mądry taki wcale no tak jednak w rzeczywistości stał się założycielem nowoczesnej polityki, a hop z i można powiedzieć z tej perspektywy jest tylko kimś rodzaju takiego dziwacznego pomoc z tytułu pomiędzy epoką absolutyzmu epoką parlamentaryzmu, którą lock, że właśnie, że już jako taki jest jej nazwijmy to hala hop w UE wydaje się, jakkolwiek właśnie jest filozofem nowoczesnym na wskroś wydaje nam się gdzieś w archaicznej i dziwaczny po prostu jak można racjonalnie twierdzić, że człowiek nie może się buntować przeciwko władzy, która robi sobie z nim Sachsa mimo to brzmień taki tak właściwie dziś śmiesznie prawda jak pan to w ogóle jest w nielogiczne wydawałoby się jak ją autorsko logicznie weszło na pamięć Polok właśnie zdefiniował i to chyba właśnie nie tylko, że przypadkiem tak się stało, że blok wygrał, bo właściwie nie miał żadnych przesłanek, żeby intelektualnie w tym sporze wygrać on wygrał w jakimś sensie w jakim to on właśnie wypowiedziało bardziej precyzyjnie i bardzo jej w punkt to, czego wyobrażali sobie po co wyobrażali sobie wtedy ludzie, którzy przejmowali władzę w mieszczanie w BIP MSW lato dziękujemy bardzo to jest taka w odległym mnie to wam dać domyślenia to zarysowała się tutaj, przypominając te 2 postacie spór zasadniczy, który w, których jakość w tych strukturach ideowych się uwidacznia niejako 2 antropologia ta pierwsza antropologia Soska to jest antropologia, w której człowiek jest istotą drapieżną naturę raczej i zindywidualizowaną żyjącą w izolacji od innych i z tymi innymi prowadzącą nieustanną walkę na walkę o przetrwanie i różne dobra, które do przetrwania są potrzebne i właściwie, żeby ta walka, którą ze sobą umowę z jednostki prowadzą wstanie natury właśnie, czyli tym stanie sprzęt z sprzed powołania takiej struktury społecznej w w tym stanie natury konflikt, który pomiędzy nimi się rozgrywa dąży do anihilacji wszystkich uczestniczących w nim strony jest takim Kong koło konfliktem w auto destrukcyjnym w sensie jak najściślejszym z drugiej strony, a ich, żeby uniknąć tej manipulacji, żeby uniknąć tej destrukcji, która pochłonie bez wyjątku wszystkie strony uczestniczące w konflikcie oczywiście przez pewien czas wygrywać będą też silniejsza, ale jeśli on będzie trwało to zawsze pojawią się jakieś inne silniejsze, które Tektura wcześniej wygrały z ani ilu ją właśnie więc, żeby przekroczyć tę groźbę wyniszczenia całkowitego owe jednostki właśnie w sposób niejako dobrowolny to jest model idealny oczywiście nie chronologiczne, więc nie znajdziemy w historii takiego momentu, w którym ludzie sobie zjadają zaczynają się umawiać się, ale w każdym razie jest jakiś moment takiej umowy, którą pomiędzy sobą zawieramy, budując pewne struktury, które mają nas chronić przed nami samymi w jakim sensie przed tą naszą naturą, która jest naturą drapieżną i i agresywną i mamy ten drugi model, w którym antropologiczny właśnie, w którym nie jesteśmy takimi istotami, które dążą do samo zagłady najchętniej poza mijałoby się nawzajem tylko jesteśmy osobami i to czy jednostkami o pewnych wymiarach życzliwości właśnie pewnych rozbudowanych także potrzeba Boga w charakterze duchowym z pozytywną emocjonalną ściął, która jednak albo przynajmniej równoważą albo nawet przekracza to emocjonalność negatywną i też wedle tej naszej antropologii właśnie powołujemy pewne struktury społeczne, które pozwalają nam w sposób satysfakcjonujący funkcjonować mam takie poczucie, że ten konflikt czy te wizja antropologiczna Homo Soska blokowiska w jakim sensie odzwierciedlają w takim współczesnym późno nowoczesnym podziale na prawicy lewicy, że prawica ma antropologii, choć są z kolei widza ma bardziej loco swą tu tak na oko rzecz ujmując w i że dzisiaj mamy bardzo silny zespół właśnie tego rodzaju taki spór pomiędzy tymi 2 antropologia ami pomiędzy tym w jaki sposób przestrzeń społeczną układać ją układać puzzle wychodząc z takiego założenia, że potrzebne są narzędzia, które będą dokonywały jakiegoś oswojenia stoi na dnie oswojenia tylko w każdym razie okiełznania i ograniczania tej destrukcyjnej części ludzkiej natury czy potrzebne są narzędzia, które stworzą pewne warunki do tego, żeby te strony korzysta się ujawniły i debatach Soska zaczyna przeważać na tak można byłoby z nim w 1 optyce są obywatela winnej aptece kanalie wg obcy ludzie dopada ich jak umotywował narzędzie do obalenia tego na razie dobrze dobrze tutaj to pojęcie fruwała razi ucho psa nie ma pojęcia obywatela będzie poddana głośno grupą są poddawani w tym sensie bożogrobców w świętym takim ma na rozstaju zdający małe filozofem polityki bała się pewna jego pojęcie otrzymają taką proweniencję co w feudalnym poddanym to jest pojęcie feudalne powie no to ta nie ma nic wspólnego to właśnie z równością próba, ale oczywiście, że z drugiej strony tak powiedziałem są to 2 antropologia można byłoby zadać bardzo naiwne pytanie, które z nich miał rację w końcu któryś musiał mieć rację pro Bono, bo jeśli Adamowi, a drugi miała pojada musi mieć rację tak nawilżona to wychodziło tak bardzo panie mają, ale właśnie w Wałęsie wywołała jest jeszcze gorzej, że obaj mają rację, bo mają dość Kowal prosto od okoliczności są takie okoliczności przyrody, w których ludzie są życzliwi kooperatywy nie jest już są takie okoliczności, w których w comiesięcznym byli agresywni po prostu i nie ma po prostu czegoś takiego pod tym samym jak ludzka natura to lektura właśnie zawsze reaguje tak samo poważnie nikogo nie zmienia w zależności od okoliczności tak mówiąc właśnie naiwnie, a propos tego co najmniej odpowiada znanej z dnia na naiwne pytanie któryś z nich miał rację mam talent z mówiąc tak my sprytniej to właśnie chodzi o to, żebyśmy właśnie budowali takie okoliczności, czyli właśnie, w których będziemy mogli być dla siebie życzliwi na jej wydaje się, że to jest właśnie taka użyłem tutaj nowa lewica prawica ta nie będzie to też taka wyjdą taka lewicowa polityka o budowania okoliczności, w których ludzie mogą ubiegać się bardziej życzliwym właściwym w morze to jest najlepsza definicja o lewicowej polityki i najkrótsza błyszczeć takowych lewica nie robi lewicowego próbowała się służy ostatecznie ta może byśmy mogli być jeszcze bardziej życzliwi ludzie zdają i że ta wspaniała i uciekła z 8 lat oprócz oddać to od razu byśmy po w Polsce dziękowali za okazaną przez jej natomiast goście bawić wojsko to wysoka co do zasady i zimą mówiła, że to jest pewien paradoks być może to jest właśnie bardziej wyrachowane głodne wykalkulowane popalić że tzw . Realpolitik na lata zawsze na wieś tam w głębi tej prawicowej dłuższy chodzi czy jakieś tam jakieś tam strach jakiś tam właśnie gdzieś jakiś taki źródłowe wszędzie takim jest dołek Radek motywatorem naszych działań w przekonaniu jakiś taki właśnie lęk przed dniem uznanym za długo przed wszystkim przed życiem i t d . też jakoś chyba odzwierciedla też w takim myśleniu o instytucjach czy państwowości w ogóle no bo mamy to jest cały czas myślę spór antropologicznej dobrze jest na to patrzeć na jej my możemy się przez chwilę na to popatrzeć, jaką ma zderzenie 2 antropologii, czyli na zderzenie 2 różnych wizji człowieka w bo z 1 strony mamy takie myślenie, które powiadam istotne są okoliczności istotne jest środowisko odpowiednia konstytucja tego środowiska w co powoduje, że jednostki czy grupy to środowisko wchodzące 3 funkcjonujące w obrębie tego środowiska nabierają pewnych cech nazwijmy to albo zachowują się w pewien sposób, który właśnie od tego jak ustrój, który zwanej środowisko jest zależne to taki Philip Zimbardo mniej więcej jest, bo to jest podstawowa teza Philipa Zimbardo, że okoliczności tworzą tworzą jednostkę i że właściwie niezależnie to pokazuje 1 słynny eksperyment z, który się stało, że właśnie częścią popkultury popkultury już został takim banałem wytarty małego Alego przytoczę Bond to jest jakby wydają się na miejscu, że w momencie, kiedy jednostka zostanie wstawiona pewnego rodzaju okoliczności to niezależnie tak naprawdę od tego, jaką ona ma wewnętrzną formacje orientacje, jaką ma za sobą nie wiem biografii jak mocna jest jej moralność te okoliczności ją skoro budują, bo tak można w tak można powiedzieć w związku z tym chcąc, żeby świat był lepszy należy bardziej badać siłę strukturę społeczną pewne warunki z w obrębie, których ludzie funkcjonują, a mniejsze koncentrować na tym jacy ci ludzie wewnętrznie są oczy to są ludzie pierwszego sortu czy drugiego sortu czy tam trzeciego przy i t d. tak, ale czym sobie tam wycierają mordy co da no i w 2 2 w drugi w nie mogłem się powstrzymać w rozumieniu VAT zerową natomiast tej drugiej optyce no to właśnie patrzy się na to kto, a nie jak ani w jakich okolicznościach to znaczy to to myślenie drugiego rodzaju nazwijmy to myślenie w kategoriach pisowskich czy myślenie z kategoriach prawicowych to jest takie myślenie, w którym przede wszystkim badamy wewnętrzną moralną konstytucja jednostek, które podejmują jakieś działania i to gdzieś tam ze środka z ich natury właśnie wyprowadzamy to czy one zachowują się dobrze czy źle przy czym jak powiada Miss mokrego do końca jak powiada pismo co często cytuje prof. Wolniewicz zdecydowanie po stronie myślenia, choć suskiego się w plasujący są ludzie z dobrego i ze złego nasienia jej albo nawet gdy ja co dalej się można posunąć żywotna tak jeszcze oznaka manicheizm antropologa są dobrze jeśli to oczywiście wiernych kontakt tak się to lepiej sprawdza, ale daje mi, że jednak co do zasady takie myślenie, że właśnie człowiek w ogóle do was, jakby się generalnie jest zły i w tym sensie należy podejrzewać go od najgorsza i zakładała 3 gr to najgorsza to jednak najbardziej realna możliwość wiadomo, że człowiek jest zdolny do wielu strasznych rzeczy prawda, ale jeżeli zakładamy, że zdolny do najgorszego już w najgorszej oczy najbardziej realne, a Doda, jakby zupełnie inaczej już nas w alei motywuje no bo w takiej sytuacji możemy tylko włączyć się zbroić tak właśnie powiada opis wstanie natury właściwie każde jest w wojnie z każdym innym baz NATO, że może być w każdej chwili gotowe na ochronę swojego życia przed śmiercią Najda z VAT tak całe życie polega tylko włącznie na zdobywaniu środków obrony umacnianiu wałów na Litwie bardzo tam ewentualnie prawda pilnowaniu swojej bandy i trzymaniu w swojej pandy w mojej bandy mogą ewentualnie ten największy watażka może mi swoją bandę do wstanie natury zawsze możemy wyobrazić, że nie niech wszyscy biegają osobno ona tylko, że to dość szybko się restrukturyzuje się takie bandy i tylko uważnie najwięksi twardziele Ordona, a ja outsiderzy skończyła, gdy prawda prawo grożą jako wolne elektrony i rodzaju Rambo, bo uważa tak, ale generalnie to, że tworzą one na jej w tym sensie oczywiście każdy musi tę swoją bandę próbowała 3 założyć albo sami być jakieś bandzie czy jakimiś ugrupowań byłej rzecz w tym, że w ogóle mam taką politykę, że postrzega tylko włączę jako gra sił nawet to jakby z także albumy wygrywamy albo oni wygrywają, ale wtedy my jesteśmy totalnie przegrani nam w tym zajęła się w politykach, którzy nadają się wojna coś co jest tylko jakby złagodzeniem wojny do postaci takie rzeczy nie ma po prostu nagiej przemocy tylko my właśnie taka gra a grał grupowo jak mu amatorskich wizja, która znowu no w tym może być dużo racji tyle tylko, że na rzeczy w tym, żeby właśnie obyśmy wyciągnęli tę lekcję z kopca lokal może w pewnym sennie sztuka mieć lat w 2 tak jak Hołub z UAM to wszystko logicznie prowadzonej logicznie zapędził się do takiego koziego logują się sam sobie narzucił jarzmo na sam sobie powiedziało nie ma żadnych praw jako jednostka władza to wszystko władz atomową z tym nie ma żadnej mocy, więc nie podskakuje w nogi trzeba się do tego wniosku w tym, że nie będzie można bardzo się to żadna sztuka mieć rację, że być może sztuką może być takim nie do końca właśnie mądrymi przemoc działały jak obcy logicznymi jej ultra wyrachowanym, a takim bardziej właśnie roztropne my i być może naiwnym prawda, bo może też naiwność sądzić, że ludzie są życzliwi ale gdzie dziś być może bez tej naiwności w ogóle nikt nie mógł być człowiekiem po prostu i bylibyśmy jak Echo pisowskie dopada Hopfer min zlotych w wilkach nie mówiła, ale to tak trzymać przylgnęło do niego, że właśnie odpowiedział, że człowiek człowiekowi wilkiem, więc być może wasza największa sztuka to się sztuka bycia naiwnym sztuka właśnie bycia takim głupka u progu prawym poczciwym blokiem co niezdolny do logicznego i solidnego gotowego wywodu wyrachowanego jednakowoż jest bardziej po prostu mało mu się ludzki na swój sposób bo, bo to jest po prostu bardziej ludzkie powiedzieć, że życie orzekła, że ma prawo się zbuntowała ludzkie no właśnie być może, gdybyśmy patrzyli na to z punktu widzenia nie wymaga goście z innego zupełnie kulturowego kontekstu, gdybyśmy n p . nie byli jakimiś badaczami jakieś dalekiej planety na to, że nie mogę powiedzieć te bardziej ludzkie mało, kto wymyśli premier powiedział Aztekowie pili mniej lub radcy z punktu widzenia badacza z innej planety oczywiście nie można powiedział Stokowiec byli bardziej mniej ludzcy niż my tutaj wszyscy byli ludzcy, bo byli ludźmi, więc w tym sensie i Aztekowie i my są tak samo o w równym stopniu reprezentantami tego co ludzkie, więc jeżeli my mówimy, że coś jest bardziej ludzkie niż godzinnego 20, dlatego że mówimy z głębi naszego kontekstu to nam się wydaje właśnie najbardziej oczywisty i fundamentalny ale, że to nie jest błąd z, nawet jeżeli to się naiwne, ale dzieliła się hop w była w tym, kto potrafił spojrzeć na to, że wszystko obiektywnym chłodnym okiem lock był tylko takim artyście ludzkiemu roztropne GM to w pewnym sensie jesteśmy po stronie LOK przemija mieszam bliższa wydaje w ogóle wydaje się, że one bliższe duchowi jej nowoczesności ostatecznie będzie Warta tego pojęcia nowoczesności byśmy zapytali, który z tych poglądów jest bardziej nowoczesny to oczywiście pogląd opatowski, który można powiedzieć, jakby w rodzaju protokołu z debaty ze mną taką wizją głową lala zdobywcy nikt nie nazwać konserwatystą, ale lokale o zasięgu takim pierwszym 12 proc to czy prała konserwatystą nowoczesnym, który właśnie można, by powiedzieć uruchomił to co wbre w wszelkim konserwatyzmie jakikolwiek by on nie był to ona jest taką fundamentalną zasiadała też w pole konserwatywny w pomoc nie zawsze hondy nowoczesnego na czym on jest nowoczesny oczywiście nikt w średniowieczu nie był konserwatystą w średniowieczu nie było konserwatystów Anna albo z państw faraona nie było tam konserwatystów nam konserwatyści pojawił się dopiero wtedy, kiedy pojawił się pojawiło się coś co zagrażało konserwatyzm jej tego co jest, a konserwacji tego wyjazd zagrażać może w jakimś bardziej długofalowymi głębszym sensie jedynie pozostałem postęp to jest to Sprawka nowoczesność nie było innej epoki, w której był postęp staje właśnie w tym sensie jak nie ma konserwatystów, by z postępu konserwatyści mogą postęp albo negować albo hamować albo próbować regresów u władzy tym się od siebie różnią od daty może dać bardziej rabat można być takim konserwatystą, który mówi, że rewolucja francuska była zła, ale może też być konserwatystą, dlaczego dziś z rewolucją francuską nam się już z tym pogodził należeć będzie stało się więc, jakby trzymamy się tych zasad, które po niej, ale już nie rewolucja ma do sześćdziesiątego ósmego n p . tak dalej jej, więc w tym sensie chłopstwo od razu włącza tę zasadę konserwatywną ucieleśnieniem trzeciej czy wyartykułował w taki ma rzeczywiście bardzo jak powiedziałem wcześniej tego dnia dziękuję bardzo racjonalny i 2 i ile wody trudny do podważenia intelektualnie w sposób o jakie było pytanie on ME w PRL przeżyła garść refleksji, ale jak jak mówisz, że jak mówisz o rewolucji francuskiej, która jest momentem bardzo istotnym w rozwoju nowoczesności i mówić o konserwatyzmie w jakimś sensie, odnosząc go do rewolucji francuskiej właśnie na to bym powiedział macie powiedziałbym o 2 jeszcze postaciach z tej strony konserwatywnej istotnych postaciach po pierwsze o poczciwym w sumie o Edmundzie baraku, który za ojca konserwatyzmu uchodzi, a po drugie, o postaci już bardziej mrocznej z rejestru z rejestru rzeczywiście już takiego z ciężkiego kalibru, czyli o, aczkolwiek postaci, która dla znacznej części intelektualnej polskiej prawicy jest postacią bardzo ważną, czyli o drodze, kiedy magistrze lektury to BMS, który skądinąd z autor działający w z zasadniczej kontrze do dnia do rewolucji francuskiej właśnie był autorem takich rozważań, w których figurą gwarantującą niejako porządek społeczny zbudowany wokół wokół bardzo z precyzyjnie zdefiniowanych zasad wypływających z bardzo takiej hierarchicznej struktury zwanej wizji rzeczywistości zakorzeniona i oczywiście w inne w myśleniu religijnym czy w katolicyzmie w szczególności czynił karta lokaty jest taką firmą, która w lektura akt, która organizuje niejako zapewnia porządek funkcjonowania struktury społecznej właśnie ze względu na te Echo z włoską antropologię ten kat jest gwarantem porządku społecznego no bo jest kimś, kto stanowi ich gwarancje ostateczną w jakim sensie przestrzegania tej teorii tej umowy czy tego porządku, który w, których państwo egzekwuje no w tym sensie oczywiście ostateczną jest gwarancją, że jego działania mają konsekwencje ostateczna, ale też, dlatego że jest niejako łącznikiem pomiędzy społeczeństwem transcendencji o takim bardzo dba o bardzo bezpośrednim łącznikiem jeśli można tak powiedzieć spełnia, więc w tym sensie właściwie rolę starożytnego psychopatą posad, czyli kogoś, kto przeprowadza na drugą na drugą stronę mówi o tym, demencja, dlatego że jak powiedziałem to jest postać istotna dla dla części Polski nie tylko polskiej prawicy, która oczywiście w sposób ekstremalny jak na nasze dzisiejsze standardy, ale mimo wszystko wykłada koncepcji antropologii w sposób bardzo precyzyjne no tak właśnie nie wiadomo, bo jak jest tutaj jakimś górą tylko o nią 3 najbardziej reakcyjnych i radykalni myśliciele w zlotego to powiedziałem, że można wyprowadzić takiej ogólny nam taką ogólną refleksję właśnie może być właśnie prymitywną żyć tak czy i jak ta to przekonanie, że nie ma władzy wywłaszczeniem bez w zdolności do ukarania tych, których trzeba tych, którzy na to zasłużyli na nową jest zawsze jakaś grupa takich których, którzy zasługują na karę może oni chodzą na wolność i to jest w skandale i zgorszenie, a w związku, z czym aż jedno ujmuje się okazać się tak wynika z Monaco część opłaty o uczył się do miasta to, że doszło do niej metafora, ale oczywiście możemy tak, że potraktowano tak emblematy wciśnięta w ilekroć się władza oparta na strachu lęku my tam pokrewnych jest cała celem negatywnych emocjach zakładanych poddała się nie tylko wasze nie chodzi tylko to atutem taką esme taką emocjonalną taki maksymalny na straty są tak być przejezdna antropologii, a tak wspomina antropolog Biała, która właściwie tam strach przeżywa on no bo matura realizuje także w pewnym sensie projekt strachem opanowane wydaje się, że ma z euro, że niewiele się boi, ponieważ pewnego stąd tak permanentne równała się tak jak wczoraj niewiele oddychał właściwie go nie uiścił nie uświadamia do końca tego, że oddycha tak jeśli się też tego rodzaju takich sprawach właśnie Niemcy gdzieś tam rządzący czy przy właśnie, działając masz jakiegoś takiego na swój sposób przezroczystego szkła o tak ma też, jakby mu, by tego rodzaju struktura emocjonalną i 5 jedno może to marża prowadzi się do lek. Takashi psychologiczna prawidłowość i psychologii to właśnie doprowadziła do dopełni drewno i do wiary w to, że istotą sprawowania władzy jest właśnie zdolność karania za wolno dziki w wolność wymierzania kar wszystkim, którzy wolą tych warzyw są tym wszystkim tym karygodnym, którzy jeszcze nie taka nie doczekali się sprawiedliwości im im należnej mu w ciemno to wydaje się, że w swoistą do szkoły, bo wykracza poza samo, jakby w kwestii polityki konserwatywnej, bo tutaj jej wersję uderzamy w coś jeszcze innego jak się wydaje wyznaczy też, że poza tym konfliktem nowoczesność kontra nowoczesność liberalizm szeroko pojęty tom liberalna demokracja kontra kontra autorytaryzm dodajmy, że chodzi o coś więcej w tym naszym kontekście debaty to jest tak rzeczywiście świat jest z wielowymiarowy i ma jest złożony z wielu warstw i wszystko ma tych warst w wiele, a ponieważ Polska nie jest jakimś istotnym krajem na mapie świata to też u nas w obrocie są tu opowiada, że tak się Edycie pomyślałam że, gdyby nagle Polska zniknęła, żeby zniknęłoby świata wszystko co polskie jak wielka byłaby strata dla świata pomyśl, że tak o tym, tak obiektywnie gigantyczna nie byłoby Kopernika wciąż wierzyli byśmy, że w po, bo to takie żarty, ale na każde moje przecinała dygresja tak, ale ważenia oto że, ponieważ w Polsce nie toczą się po co historycznie tak PEM determinujące los świata to z tego powodu właśnie tworzy historia jest czymś takim no i głupim to jest właśnie głupia dzieje się mnóstwo głupich rzeczy właściwie ważne dla Rzym w tym rzadziej niż takie ważne także przełomowe popychając, że ludzi do przodu albo przynajmniej nie wiem jakoś tam determinujące w istotny sposób ich los ludzkości to się rzadko przeważnie religią się lepszym niż to my marginalne głupiej w pewnym sensie reguły tak jest prowadzącemu taki, iż taką działamy przy takiej czegoś takiego szumu właściwie bardziej gdzież tam dla graczy z tego, że może słuchał touarega masowo fabule stoi w tym sensie właśnie po co się dzieje w Polsce wprost głupie czy ja przepraszam, ale ja wychodzę w takim razie nie mogę tego szkalowania słuchaczy i 8 zaprasza proszę państwa hańba hańba, dlaczego to jest głupie błędy będzie za mowę ciała z liści oraz ponownie 5 minut tylko skończę to my śle, dlaczego to jest głupie, dlatego że mają już na bagnach i najbardziej powierzchownym poziomie na głupio jest pozy głupie i żony głupia to pozytyw w tym co na to poradzić wszyscy są głupi z wyjątkiem nas tutaj uczą się na Jasną kopaczy w Polsce jego wzrok każdy pojedynczy obywatel jest mądry i wiedział dobrze jak ten kraj wyprowadzić się na prostą, ale wszyscy zbiorowo jesteśmy po prostu niezdolni do racjonalności teraz chyba prosto taka nasza Polska kaźni jakaś choroba, że w stół jako jednostki jesteśmy racjonalni, ale jako zbiorowość nie, bo to się, skąd kupiono jak widziałem powołał to są takie komentarze być może zbyt bieżącego nie wypada nie jestem komentatorem życia bieżącego jest maj murkiem, żebyś go komentować pozdrawiamy Kubę oczywiście naszego przyjaciela, ale pozwolę powiedzieć no jak widziałem co robi opozycja ma w tym, że spontaniczną akcją obywateli, którzy przyszli bronić demokracji ani nam kazali szukać Balcerowicza i Schetyny Schetyna przeprasza ma długi będzie Schetyna ma to jesteśmy w totalnej dupie nawet postu Schetyny, że po prostu, żeby najpierw pozbyć się przenieść wiecie kogo bać się za pozbyć Schetyny niestety potem Petru, bo co najwyżej Vargas Llosa się o apeluje apel znam realia zaostrza się po jest na angaż musi odnaleźć łatwo jest Łotwa mogą być interpretowane bardzo smacznie w bardzo uważnie także ostrożnie neon na szczęście ja jestem nikim, więc mam nadzieję, że oto już po ministerstwo to wszystko tak głupie i tak niedorzeczne, że Woźniak, a toby chciała komentować tego właśnie CSR nie jest to maj murkiem, że nie może tego toi toi toi toi toi tego tego pasma głupich wydarzeń komentować, bo to to po prostu jest się taka jakaś bardzo by właśnie my w Polsce jesteśmy tak bardzo nieraz już z nami historia robi się takie bzdury na głos my jesteśmy takimi marionetkami w teatrze w drugą trzecią żadnym teatrzyku historii to jest teatr groteski tam, gdzie po zdobyła wieczna Groteska to, że my kiedyś awansujemy do ligi jak najlepszych teatrów, których jakieś takie bardziej na większe dramaty dzieją jakieś takie naprawdę poważne rzeczy, żeby siedział czy w tym kraju będą się, kiedy działy poważne Żaczek można poważnie komentować, a nie tylko w było coś głupiego po prostu kijem Pogan nie dbać o 1, która do mamy ochotę się przytulić po prostu teraz w 2 FPP proszę państwa zaczynamy pytania dr Jacek Dobrowolski znany ze skłonności do prowokacji także proszę pamiętać, że to jest pewna konwencja oczywiście, w którym tutaj rozmawiamy nie brać tego wszystkiego aż nadto do siebie w pani się zgłaszała prawda proszę bardzo skoro mamy takie gry ograniczone możliwości, a jest tylko chciałem poprosić państwa omówienie do mikrofonu tylko ze względu na to, że nagrywamy to wszystko potem nie słychać w radiu jak w szynie mówi do mikrofonu w dzień dobry nie mam na imię Magda jestem tylko gospodynią domową, więc możesz się, ale nie orientuję dlatego mam kilka pytań po liście chodzi o rozróżnienia prawice lewice z tego co mi się zdaje, ale mogę się mylić, ale lewica to jest socjalizm, czyli test często interwencjonizm naliczyli skrajne skrajną zależność UE jednostki i wtrącanie się zatem państwa w życie jednostki czy pozbawianie de facto jednostki indywidualnego prawa decydowania z tego co mi się zdaje prawica atak na sposób amerykański rozumiana to jest raczej na bastion powiedzmy obronę starych wartości, czyli to różnie rozumiana polityka Republiki republikańska bądź się w monachijskim anarchistyczna PRL, czyli absolutnie tak trudno mi to połączyć z tym co panowie rozróżnienia na prawicę i lewica, by w, a nie umiem tego nieugiętego złożyć znaczy to co w Polsce siedzieć za fałszywą oczywiście rozróżnienie, ponieważ Polska prawica z typowo socjalna jest lewicowa Polska lewica jest takie myślenie jako Minta po prostu proszę mnie poprawić ja po prostu tego nie wiem w Realu i to jest jedno pytanie co znaczy jak pan rozumie przepraszam tylko drugie pytanie od razu, żeby już nie męczyć się ze słuchaczami pana jeśli chodzi o położenie geopolityczne Polski to też być może się nie orientuje, ale zdaje się, że jesteśmy pomiędzy zasadzie, a z olbrzymimi mocarstwami światem zachodnim światem zachodnim w bardzo newralgicznym miejscu geopolitycznym i nasza historia o tym, świadczy jak najbardziej, że w 2 wojny światowej wreszcie przytoczył w zasadzie przez Polskę i Polska była ich głównym frontem świadczą o tym, że jest wrzesień to nie jest głupie miejsce tam tylko trudne bardzo trudnego politycznie, ponieważ po 1 stronie mamy Rosja, a zaraz mamy stany Zjednoczone 2 największe mocarstwa, a po drugiej stronie mamy cały świat zachodni, czyli naszych sąsiadów głównie między także moje pytanie, skąd to rozróżnienie i jej inna lewicy prawicy, skąd pochodzi z mojej o z prośbą o zauważenie nie jest komentowanie tego obłożenia go liczne o tej dziękuję zapytania mimo opłat pytania są w na tyle interesujące głębokie, że aż 1 oba trzeba było powiedzieć iż, żeby je nam pod tak uczciwie na nią odpowiedzi wszystko to o przyjaźni się to wymagałoby bardzo długiego wywodu, a jeśli chodzi o, ale może uda mi, że to powiedzieć tak w skrócie tam mówiła pani interwencjonizm miałem i że to jest to, że za takim znamieniem niezależności jednostki czy też podporządkowania jednostki państwu, którego to właśnie rzekomą prawica miałaby nie nie promować również w taki wydaje się dość fragmentaryczne odpis różnicy między lewicą ma prawicową fragmentaryczne, a jednocześnie kojarzące właśnie mi się z Bogną prawicowym właśnie dyskursem prawicowym sposobem opisywania tej różnicy jest dalej im zarzucać lewicy dominujący obóz w polu w Polskim dyskursie co prawda że w Polskim też dominującym, ale mimo, że prawdziwa refleksja nad nią socjal lat w baszcie moim zdaniem kwesty, jakby trochę wtórna tak naprawdę można być równie dobrze socjalną jak nie socjalną prawicą to jakby to to nie jest czynnik różnicujący prawicowca od niej prawicowcy są tak natomiast oczywiście lewica to co do zasady socjalna IS my teraz to już słynne interwencjonizmu co znaczy interwencjonizm, ale interwencjonizmu to znaczy, że zioła n p. ze nakładać pewne regulacje nie wiem, bo n p. gdyby nie było tego interwencjonizmu n p. firmy mogły wyprodukować dowolne znaczy to przykład mogłyby produkować mięso zostało zapisane w nowych i gdyby nie było takiego prawa, które nakłada na firmy obowiązek produkowania mięsa mięsa po jakaś firma mogła wypaść na pomysły można n p. sprzedawać mięso wyprodukowane z piasku w końcu rynek mówi nie są małym oddalić to go zwolnić, bo już można wiosłować piaskowy stek nadużyła władzy znajdzie się pobożna miasto z piasku to właściwie rynek powinien mieć decydujące znaczenie, dlaczego nie dodawać mięso z piasku albo n p. przy jakichś leków nie sprawdzonych czy innych zatrzyma, bo w końcu po co te regulacje po co ta interwencja państwa rynek sam powinien regulować, jeżeli ktoś dostanie z grilla jak i umrze ktoś inny już nie kupi tego leku, więc w tym w liście do regulacji są tutaj interwencja rządu to tylko atakiem na wolność jednostek, które powinny mieć wolność sprzedawana na rynku leków to nie jest demagogia to jest demagogia pana zdaniem nie nawet gdyby nie było regulacji, żeby to obrzydliwe państwo nie interweniowało to mielibyśmy miał w RPA z gór mielibyśmy nie sprawdzono leki w dowolnym w obrocie jak to mu więzienie za momencik momencik to, bo wszędzie są regulacje dmucha i właśnie no bo wszędzie są regulacje wszędzie są te straszliwe interwencje co więcej bardzo bym jeszcze ta może też demagogia to pojawią się opady demagogicznie po czy pana życie kiedyś państwo za interweniowało w taki sposób po ma ono personalne z nim personalnie, ale czy pan kiedyś doświadczył tej straszliwej interwencji Bella chodzi o to, że mówi, że takim interwencjonizm nie, ale de facto, że chodzi o rzeczy, które wymagają pewnej społecznej kontroli ponieważ, jeżeli dopuścimy całkowitą wolność wszystkiego, zwłaszcza w takim sensie rynkowym właśnie ekonomicznym, czyli po to, rynek będzie całkowicie jest regulowany nie będzie żadnych regulacji żadnych interwencji państwa, bo nie pozwalano wszystkie dowolne działania biznesu tak albo n p . można powiedzieć, że pan ma z moją działkę no to może pan powiedział ten przykład palić opony czy, bo jest to pana działka pańskie opony Zabrze byłe państwa państwu panu nie pozwoli tych opon palić są jakieś zbędne regulacje, które nie pozwalają jednostkom palić opon ma ich własnych działkach skandal, bo jakże to możliwe albo n p. chciałby pan brat wyrzucić śmieci, gdyż do lasu istnieją regulacje, które panu tego zakazują musi pan wyrzucać śmieci to w wyznaczonych pojemników czy to nie ogranicza pana wolności ogranicza to bardzo ogranicza naszą wolność i to bardzo dobrze, że ta wolność pana do wyrzucania śmieci, gdzie pan za Acta jest ograniczona jakimiś regulacjami, że jest jakaś interwencja w zlotemu za powierzy po prostu ma to do tego właśnie jest państwo to jeszcze drugie pytanie panie uwaga była jak najbardziej słuszne pan w tej chwili poszedł w stronę bardzo płytkiej demagogii, dlatego że praktycznie od przynajmniej 200 lat mamy sytuację taką, gdzie państwa narodowe w bardzo dużym stopniu wpływają na życie obywateli natomiast sprawą istotną, która była w pani pytaniu to była stwierdzenie, że skala tej interwencji i stopień ubezwłasnowolnienia może być bardzo różny pytał pan o moje osobiste doznania bardzo proszę myślę, że mniej demagogicznie, bo szczerze panu odpowiem tak byłem zmuszony do uczenia się języka rosyjskiego w szkole i był to jak najbardziej socjalistyczny rząd tak się nazywał przyznanie, które nie do tego zmuszał ja mam właśnie oczywiście obowiązek szkolny w USA dopiero ich palić ogra liczenie małych miast i jeżeli mamy za dużo jak powinien mieć wybór chodzić do szkoły albo nie chodzić do szkoły uczyć albo nie uczą prymitywnych dowolność na tym polega na ile rodzice powinni decydować ich dziecko powinno pójść do szkoły z kim pan o ich głos zabierał wolność rodzicom, nakładając mediacji obowiązek szkolny, która dziś jest szkołą obowiązkowo Bożena prowadzili archeolodzy potem operował temperament, ale przecież to pan, mówi że też to bankom mówi jak z Goraja wyciągam wnioski z tego co do najgorszego rodzaju, ale jest on obowiązki rozwiązały z nim jeszcze lat temu Alex jest poza obowiązkiem szkolnym 2 200 lat jak pan deklaruje z wpłat rządom deklarowała angażował się w życie społeczne to jest poza obowiązkiem szkolnym zespołem przeci w obowiązkowi szkolnemu niech pan Nowak deklaruje żądam deklaracji VAT, dlaczego pan tego nie jest w stanie powiedzieć za co przeciw szkoła jest dobra obowiązek szkolny jest dobry czy nie, a nie w OKE nie będzie to już lepiej, ale jeszcze drugie pytanie było to drugie pytanie o politykę, ale jest to było drugie pytanie dziś dobry państwu nazywał się Wójcik Janusz mieszka obok rowerzysty pętla siły i dla drużyny miały zadłużenie miałem tylko 1 500 zł, ale rozumiem 40  000 komornik nie ogląda wszystko co mogę zrobić z tym komornikiem którymi określono te pieniądze, bo odzywał się do sądu są 3 domy o wyborze zerem to Niewiem kim jestem w ogóle w tej Polsce, którą zgłosił polską kim jestem w ogóle pracuje w zarobią w Wilnie jednak po raz pierwszy pokazał, dlaczego nie ruszyła, ale ogólny ból oraz sieć jest darem w tej Polsce tyle mogę powiedzieć tak się dzisiaj czuję tak się czuję, że od jakiegoś czasu w odpowiedzi Jacku na drugie pedałem pani później jeszcze okazji kolejne drugie pytanie dotyczyło ono 2 1 nieco prowokacyjnie umniejsza UAM Polskę do tarła narodów na pewno aż tak istotnym krajem Mono nie jest ale, toteż nie oszukujmy się pani powiedziała, że tutejsza Rosja Niemcy no właśnie ja mam trochę to też na myśli to w Polsce oczywiście działo się w Polsce stałe, chociaż właściwie, gdzie Polska leży to dla nas duże pytanie no bo to się zmieniało historycznie w tle Polska kiedyś była to kiedyś potem była tam trochę bardziej to tam tak dalej, więc z nalepek myślę na pewno są jakieś takie regiony co, do których nie można mieć wątpliwości, że to jest Polska, chociaż nie zawsze się też one tak nazywały samo, ale teraz, bo oczywiście poza historia się w Polsce to żyła i to ważna to jest 1 rzecz i to, że na terenie po zwanym polską niejedna ważna historycznie rzecz dla ludzkości miała miejsce to to jest jakby rzecz niepodważalna natomiast inna rzecz na ile sama Polska i sami Polacy odgrywali podmiotową rolę w tych wydarzeniach, a tak i na ile to co my w Polsce chcieliśmy do czego dążyliśmy, jakie mieliśmy nie projekty aspiracje ideologię i i jakieś tam narodowa czy jakiekolwiek lokalnie wykreowane programy działania na ile to rzeczywiście odegrało rolę na ile właśnie byliśmy trochę się takim maszcie jedynie przedmiotem polityki Annie, a nie podmiotem polityki globalnej czy polityki międzynarodowej właśnie trochę tak głupio to by chciała polską czytała dzienniki jest to odnosiła się wynika z tego co pani powiedziała, że jesteśmy takim trochę takim czymś pomiędzy właśnie takim czymś w przeciągu, bo boi się uchylam pytanie nie mówimy, o której mowa o wolnych, a ja nie uchylam, ale raj uchyla on i wzywam pana do zachowania obywatelskiego i cywilizowanego my przyjechaliśmy do tempa część białych Polacy znów frywolności cichutko cichutko w 2 proc odwołam się, jakbym nie był Polakiem powiada pan nie wiemy, jakie pan ma kryterium bycia Polakiem być może dla pana bycie Polakiem to esbecja bezkrytyczne zachwycony polską, ale i spora część jest wśród Polaków, a kościołem w 2, ale nielegalnie, żeby to było najbardziej racjonalne podejście, jakie można mieć każdy z nas oczywiście ma pewną potrzebę bycia dumnym ze swojej narodowej przynależności, ale nie ma nic gorszego niż sytuacja w tym SA od 1 nazwę i w której każdy z nas jest domeny, bo można być dumnym z tego, że jest Polakiem był wspaniałym, ale już na podania po nic innego, dlaczego może pan być domy to co skutkowało to po prostu słabiutko i majestatu stąd bierze się myślowo, ale problemu polskiej lewicy polskiej prawicy, kto z państwa jeszcze dobrze już tutaj jak ja chciałbym wrócić to do tej bazy teoretycznej rozmowy co państwo mieliście przed tutaj bardzo teoretyczne rozmowy, której państwo mieli syf przed tym dotacje trwa dyskusja czy szkoły syn Jerzy Kołodziej z rosyjskim rosyjskim, gdzie Lech jest bardzo bogate typowa Polska dyskusja o wszystkim i t d. tego naprawdę powinni się w i powinniśmy rozpatrzyć mam pytanie, bo albo pytanych odpowiedziało, że to, że MOPS to raczej lewicowy prawicowy blok to raczej PL lewicowy Żyd daje tak można powiedzieć właśnie po obecna prawica jak ten jest nie tak tanie cały i biologię ona jest jednak jest najbardziej wspólnotowa Nafta niemiecki faszyzm wydanie faszyzmu też mówi o tym, Polski my szaf oni wcale nie stawiali na jednostki jako pojedynczą tego pojęcia jednostkę tylko w jakiej bym mówili narcyzm zawsze był na grupie tak samo jest w tej chwili stąd jest, gdy wydaje się być galimatias z inwestycją orientacje czy program pisowski ekonomiczny jest naprawdę bardziej socjalny 500 plus jednak dali aniżeli to tzw. lewica i miedzi wydaje, że dezorientacji wodny w kraju i pochodzi stąd imię zawsze odczytem to są prawicowcy doznał tego to oni są one nikt nie jest to do końca prawda sam nie wiem, ale inny potrafi WD otarciu odpowiedź opowiedzieć, by znaleźć na to by Wolbórz Pomóżmy jak UE nie boimy to są takie kolizji tak jak powiedziałem dajmy się że ci prawica jest socjalna niezachwiana wywrzeć, jakby nie niefunkcjonalna dla prawicy, by z tą można, by w ogóle mówienie, że tak naprawdę bawić fani polega na jakimkolwiek zasadniczym poglądzie, który byłby właśnie w istocie umową prawicowy no nie wiem, gdzie jak i ezo wyrażała pogląd taki emocjonalny prawicowość nie wiem może porządek musieliby dziś tym co jest może teza jeśli źle, ale w ściśle prawicowa tak natomiast każda inna po Edwardzie kontakt z aktualną ładzie Pawica właśnie polega ona na posiadanie jakichś niezmiennych uniwersalnych poglądów czy też kopalnie aktywna właśnie nasze na tym polega, że prawicowość jest przede wszystkim stanem emocjonalnym pewnym nastrojem pewnym i tak się wydaje para, a nie nawet zespołem przekonań do końca takich przekonań tak będę tak ściśle prawicowych przekonań tez gruncie rzeczy jak każda mała liczba własnych i porządek nie wiem hierarchia o sąd może takie kategorie właśnie na dziś ściśle prawicowy awans w żadnym lewicowym dyskursie hierarchia czy pożądanie, bo nie grałyby pod podstawowej roli w 2 natomiast prawicowym ta suma rat w wymiarze globalnym nie przeszkadzano i jak długo można przeszkadzać ludziom napadają na kogo pan się uważasz drogi panie, że przeszkadza panu do Tuska pan tak wielu ludziom, że to, by przyszli nie słuchać pana bynajmniej bynajmniej nie słuchać pana ani pana szczegółów niech pani, że pozwoli gminie bardziej trzeźwym od siebie być sobą, a nie jest w to jest właśnie też rzeka incydent, który pokazuje, że właśnie nam Polakom nie potknie udało się wytworzyć takich okoliczności właśnie, w którym chcielibyśmy wszystko dla siebie bardzo życzliwi i nawet z pewnych różnicach jakoś tam nie wiem właśnie wiatru w przyjaźni i tak, ale działa na brzeg rzeki wałem na bardzo przepraszam pana przed oczekiwałem, ale stąpamy po w dały mi się zwyczajnie mocno kontrowersyjna mało jest pan wrogiem szkoły nie mogłam tego nie powiedziano nam realne powiedział pan uważa pan uważa pan, że szkoła żon uczenie się rosyjskiego było nie wiem, jakim się jakoś krzywdą, którą żegna się pan został w apelu do uczelni wyższej im wykuł w naukę u gazowego i czasie uczyłam łaciny greki i nie żałuję wcale, mimo że ziemski lamp straszliwy straż przez wiele lat i do niczego i to jest kompletnie potrzebne kulturowe, ale potrzebne także to nie mieć spokojną, ale rozrywki tak samo jest kulturowo Holandia 8 jedno lat napłynął krajowych głównie one spróbują ponownie odrzucamy nauki języka ja no nie no jasne, że to jest rajem spróbujmy spróbujmy jednak pozwać o tym, teatrze Mariana tak, bo to tak trochę zabrzmiało to tak, kiedy można oczywiście antropologiczny podejść do tego wszystkiego powiedzieć nie tam ideologię to właściwie jest lekki bolszewicy idzie o władzę za każdym razem idzie o władzę prawda, ale po postawmy sprawę tak troszkę bardziej historycznie spokojnie w osiemdziesiątym dziewiątym roku w czasie transformacji było sobie 5 0 lat zabetonowania i właściwie demoralizacji społecznej to głęboki bardzo silnej demoralizacji społecznej i właściwie takiej patologii w podejrzane o na czym dokładnie ta demoralizacja polegała ona na dniach od wskaźników przestępczości nielegałów nie ma w tym na sposobie na wolność na braku wolności na braku tego, żeby można się było jak by opowiedzieć, że można braku dyskursu społecznego, którego nie było de facto zabetonowana scena, jakby wybuchła to, że wtedy Polacy sobie poradzili z transformacją to poradzi zupełnie dobrze sobie poradzili i radzą sobie dalej jest jednak nie przyczyną znaczy nie jest jakby taką prostą prostym schematem, a to wszystko głupie, bo tutaj właściwie wszyscy oni są mniej więcej tak samo było ja nie mogę w tej chwili o politykach ta polityka kształtowała się w sposób taki dosyć Jan powiedział chaotyczny i ona dalej się kształtuje chaotyczny tak naprawdę jakiś precyzyjnych nieprecyzyjnych ruchu w ideologii właściwie nie ma moje pytanie, bo to nie jest pytanie jest trochę jest refleksja ale, ale też pytanie mianowicie jak pan ocenia ten moment i to transformację, która się dokonała i która nie była głupia, która była bardzo trudnym momentem dla gości większość ludzi czasem traumatycznym ja się zgadzam, ale bardzo ważne w część ciała jest panem zgadzam ma częściowo oczywiście nie pan powiedział, że pan mówi o polityce tak i czy nie mówi pan o politykach, więc tak, więc w tym sensie nowość mówię głównie o polityce i o politykach, bo transformacja właśnie miała ten wymiar właśnie indywidualne o ludzkiej rzeczywiście każdy Polak został nagle wrzucone w zupełnie nowe warunki muszą sobie poradzić z tym sędzia w wymiarze takim indywidualnym życie wydaje się, że sporo Polaków poradziła, chociaż nie oszukujmy się bardzo dużo osób nie poradziło i to, że oni, żeby nie poradzili to właśnie teraz to skutkuje, gdybyśmy wtedy zainterweniowali bardziej ze strony państwa i nie powiedzieli tym ludziom, że osoby nie radzili tak, aby nie tracić to ważna sprawa tylko w pasie, gdybyśmy wtedy na czas interweniowali to być może nie bylibyśmy teraz tak głupiej sytuacji jak jesteśmy to jest jednak stać się to każdy jest mądry po szkodzie wtedy właśnie myślenie, że w latach dziewięćdziesiątych było właśnie takie, że panowała nad Wisłą zasada, że każdy jest kowalem swojego losu że to jest w 2 bardzo pan opowiedzieć ani ja, ale taka ideologia panowała miła żywimy tej ideologii nie interweniowaliśmy czy interweniowano, kiedy właśnie ci mniej zaradni słabsi sobie nie radzili byli coraz gorszej sytuacji także to jest 1 metoda to wszyscy wiemy bomba twierdzenie, że nie wymyślam niczego nowego natomiast pan mnie by po całą transformację niż wydaje, że właśnie przez małe i tam szacunku dla tego wielkiego wysiłku zbiorowego i taktycznych indywidualnie jak i czy dokonał istotnej Dumie nawet z tego, że tego nie deprecjonuje nie odrzucam, ale jednocześnie zwróćmy uwagę do jakiego stopnia właśnie transformacja była robiona na osiedle w sposób nieprzemyślany do końca w nie do końca nawet świadomy tego do czego konkretnie zmierzamy myśmy tylko bardzo ogólne oceny, że w szachy sala przepraszam, że chcemy, żeby było tak jak na Zachodzie Niemiec na świadomość tego, że na Zachodzie jest różnie, bo co innego USA co innego Holandia 1 Hiszpania co innego Skandynawia czy my chcemy mieć taki model kapitalizmu czy taki myśmy takiej debaty zasady nie mieli, nawet jeżeli ta debata była ona była zmarginalizowana przez obóz w skrajnie neoliberalny, który od razu powiedział, że może być jak najbardziej szokującą terapię, a może to być po prostu do kości do bólu radykalnie barszcz z liczona jest tzw. kosztami społecznymi w taką wybrano czy też taki model został zrealizowany trochę właśnie bez zastanowienia bez debaty właśnie w zimie w gruncie rzeczy tego że zabrakło nam Maciek nie tyle w mediach, by na takie zasady, że właśnie zabrakło tym, którzy tę transformację w Polsce, którzy nią zarządzali oni jesienią zarządzali nią administrowali, ale nie byli podmiotowi w tym ani nie do końca wiedzieli właśnie co robią nie oni wiedzieli do końca robią oni mieli bardzo ogólnikowo i mgliste przekonanie o tym, czym jest kapitalizm, a jeżeli nawet radni byli tacy, którzy się na tym lepiej znali oni byli gdzieś tam na drugim w drugim szeregu czy w drugim rzędzie z 2 wiem wiem także większe, że w tym zakresie wydaje mi, że w tej transformacji i od PRL-u od komuny do kapitalizmu właśnie było wiele głupoty wiele wiele osiadłych na oślep działają na hura, a właśnie bez tak naprawdę właściwego rozpoznania terenu rozpoznana sytuacja i rozpoznania przede wszystkim mechanizmu z akt może najbardziej w końcu to ostatnie zdanie po prostu najprościej rzecz ujmując nam się wydawało, że kapitalizm bez dobrego, bo to jest naturalne dobro przez ludzkość wytworzone w toku rozwoju cywilizacji największe osiągnięcie takiego czegoś, o ile wolny rynek to największa wartość to dzisiaj są tacy, którzy uważają, że wolny rynek to najwyższa wartość w ludzkim życiu i do dziś było błędne rozpoznanie, bo kapitalizm sam w sobie nie jest dobrem ani jak inżynierem instrumentem, który sam siebie wytwarza doby o tak, że jedynie jakoś tam wzięty przez człowieka w bramce może posłużyć do dobrego, ale może też posłużyć do złego my nam zabrakło wiedzy na ten temat dlatego nie byliśmy do końca podmiotowi trans formującej się tak pytanie wyślij PN jeszcze chciałem się odnieść do tego zdania, bo bardzo mnie zaciekawiła odnośnie postaci w Lesznie postaci, choć sala, jako że byłby jedynie ciekawostką akademicką beze mnie zdziwiła, bo osobiście odnoszę wrażenie, że tak jeszcze raz, odnosząc się do sytuacji politycznej w Polsce chociażby to postępujące zafiksowanie na punkcie suwerenności, jaki tak myślę obecna w Polsce w całej Europie i nie tylko w świecie zachodnim tęsknota za takim silnym liderem, który z, jakimi głosicielem woli ludu jako całości nie świadczy o tym, że ta myśl jest on jakoś tam żywa, bo po prostu niczyjego był mały do końca i jej w Polsce jestem cieka w rozwinięcie tej mierze zgoda może właśnie w betonowy kontrastu wałem mam namyśli to, że lokal pewnym czasie dostarczył takich właśnie ramowych pojęć kategorii, które później doprowadziły do powstania konstytucjonalizmu w ogóle jak od chłopstwa właściciel wyprowadza rozmaite rozwiązania związane z demokracją liberalną konstytucjonalizmu parlamentaryzmu Anatomia psa w domu dla oka, choć mocno w górę od lokat oczywiście do Malborka natomiast MOPS właśnie w takim sensie w jakim pannę powiedziało jest oczywiście że on nie jest n p. inna rzecz, że nie wiem czy do zrozumienia naszej dzisiejszej sytuacji powinniśmy sięgać do Lewiatana areną w tym sensie locha z lombardu nie może pomóc i można byłoby oczywiście go sobie czytać jej próbować znajdować jakieś analogie pomiędzy tym co mówiła naszą obecną sytuację to jest o spłatę tych najbardziej ciekawa i w tym sensie oczywiście nie jest jakimś myślicielem archaicznym tak czy czyta czy właśnie martwym w tenisie takim, że nie ma nam do powiedzenia absolutnie nic to właśnie, by nas poruszało jak najbardziej poruszającym i mówi wiele menu z mostem na obserwacji właśnie antropologicznych politycznych i społecznych, którą my jak najbardziej się uderzają w swoją aktualnością jesteś również z kimś to bardzo o takiej prawnej adekwatny sposób opisywał kapitalizm nawet nie nazywają tego jeszcze kapitalizmem, ale opisywał stosunki społeczne w kapitalizmie opisywał to co znaczy być jednostką na rynku i to są, jakby wynika z tego dla naszego poczucia wartości i t d. w tym sensie oczywiście w bazie powiedzenie, że obcy tylko ciekawostką było było grubą przesadą natomiast z punktu widzenia historii polityki 2 0 zloty w o wiele bardziej prominentną wpływową jej żywą postać panie Antoni pan miał pytania w komorze pana poprosić tutaj miejsce w mam nie tyle pytania co parę refleksji Otóż te miejsce Polski w Europie przypominam wojnę 19 2 0 roku mieliśmy tam jakieś znaczenie i dla Europy i też, jeżeli chodzi o transformację, by jej to wtedy nie wiem czy byli na świecie jacyś mądrzy i jak się taką transformację robi od komunizmu, aby do kapitalizmu w związku z tym my trudno mieć żyje pretensje do o tych co to transformację robili, żeby ją tak zrobili, a nie inaczej czy i ja mam pewne obserwacje, która nie jest ci kradli ze względów psychologicznych jak to jest byłem na ostatniej miesięcznicy policji było więcej niż tych krzyżowców są wśród jej w pochodzie z panem Ka otoczeni zwartym kordonem policji wczoraj pod Pałacem w tej policji było tyle, co kot napłakał, dlaczego tych ludzi wczoraj pod Pałacem policja nie chroniła i to mam takie do pana pytanie natomiast muszę panu powiedzieć, że pan jest bardzo prowokujący, bo tu momentami to ja zobaczyłem pana na pana opatrzyć, jaki ma jakiegoś niedoszłego posła PiS -u no i nadzwyczaj miły słowa na końcu pan powiedział co się nagrało bowiem sam w razie z gości Jacku nagrywał lwa za kilka lat mogą bać, że da czystki dalsze mogą być jakieś cuda może sprzedać tak pan w Twerze powoła, bo był taki bałagan mówią o własny sho w w liceach co nie jest to wcale nie tak ile walka wiem w nową pana refleksje o naszej roli narodu Rzepa słynna bitwa co nad Wisłą na inne nie jestem historykiem nie chce się do tego jakoś tak refleksyjnie odnosić ani tak do tego nie skomentuję zresztą pan do tego jako refleksję rzuciła mnie jako pytanie, dlaczego policja w tamtych dniach zwolniono go może to się dobrze może nie było dla tej policji gorzej będzie jak jak będzie tej polityce dla radnych opozycyjnych demonstracjach włącz się że także póki co może nie tak źle natomiast Marek może tutaj jest jakaś taka właśnie miałem w można było taka wydaje mi się ze psychologicznie prawicowa potrzeba pokazywania siły tak, bo potrzeba pokazywania tego że, że mamy moc po swojej strony i rannych, bo taka jest aż wydaje mi się banalna odpowiedź na to pytanie, dlaczego tej policji tak było tak było do domu, żeby zademonstrować, że mamy siłę prawdy, ale teraz my mamy siła, a policja znaleziono wałek to dochodzi jeszcze trochę połowę tego, że coś pominąłem z tego co pan peronie ale w Arles toaleta moglibyśmy tak godzinami o transformacji polskiej rozmowa transformacji, ale będzie musztarda pobiec ma kiedy trzeba było do niego ten nie dyskutował jest to o tyle teraz wydam czy jest jakaś szansa na spotkanie chłopca z rokiem poza spotkaniem na ubitej ziemi takie jest gdzieś jakiś teren wspólny wspólne wartości czy tak taki wynikające 1 z ich z ich nauki ta w UE i ten, kto powinien to powinna to na większe predyspozycje do zrobienia tego pierwszego kroku komu bardziej komu bardziej zależy, bo ja nie ukrywam, że mi zależy tylko oni bardzo, a Widzew i jakości jakich pęknięcie w takiej ścianie mam wrażenie, że w 1 i druga strona, a trafia na taki opór mur, gdy kompletnego niezrozumienia i to nawet w pomimo dobrej woli zakładam, że za obu stron jest dobra Wola z wojną w kat strony jest dużo dobrej woli, ale nijak się przez nią przebić nie mogę, choćbym nie wiem Sara Wheeler, więc jak znaleźć jakąś jakąś szczelinę pęknięcie, gdzie być może za jakieś wspólne wartości i kto może PiS nowy, kto ma większe predyspozycje do zrobienia tego pierwszego kroku, bo na pewno się tacy znajdą tak tak mi się wydaje nowy plac Sejmu jestem pewna nowe pytania no pewnie jakieś tam wspólne płaszczyzny, by się znalazło n p. przypominałyby teraz, że MOPS mówi coś takiego, że właściwie wszystko co robić suwerenny jest właściwie legalne, a ponieważ robi to suwerenna poza 1 zaczął z Warren nie może znikało nikogo zmuszać do nas stawania na własne życie, że jeżeli jest pewne granice obozu władzy gdzie czego może zbuntować zalałem co u chłopca był tylko granica ochrony własnego życia możemy najwyżej był dniem bardziej metaforycznie można potraktować to pojęcie życia powoli nie chodzi tylko włącznie biologiczne życie ale aby ten styl życia, które prowadzimy a kiedy z towarem w sposób gwałtowny nas tajemna w Tylży ciała które, jakby tego jesteśmy przyzwyczajeni, na które jesteśmy bardziej powiedziałbym o umówienie jakoś tam po milcząco umową to być może dałoby się właśnie również bił chłopca znaleźć się w takim w takim rozumieniu tego pojęcia, że działają w jakiś wentyl trzmiele wentyl bezpieczeństwa, ale w taki hamulec bezpieczeństwa fakt, że nawet hop jakieś tam granice, że moje palce u lokatorów oczywiście o wiele bardziej szeroko pojęte po prostu jest taka zasada, że zasuwałem postu musi przestrzegać czy nawet ulotka nie ma suwerena wykop to jest władza suwerenem jesteśmy my mu obca suwerenem jest władza po prostu na ogół lokaty jest inaczej kukłę rozpisane tak pojęcie owo Skądże ta władza bierze i kto jest i ostatecznym źródłem w każdym razie tak czy owak no bo pies zawsze zawsze zawsze bardziej liberalne i w tym sensie w jakim mówimy o liberalnej demokracji na to ochotę się z tym po prostu pogodzić nieprawości ach, że to podejście Bobkowskiego oszczędną pojawia się pytanie, bo teraz bardzo szeroko się odnoszą do tej pani marszałek wnoszę o to mam takie przekonanie, że PiS, bo doszliśmy tak z tego punktu, w którym jesteśmy my, którym mówi Niewiem małe jak TRW do powzięcia mówi tak mówimy tak różnymi językami po prostu nasz nie ma podstawowego zrozumienia podstawa komunikat została zerwana podstawowa komunikacja no i teraz nasze pytanie jak to jest możliwe, żeby mogło istnieć społeczeństwo, w którym nie ma komunikat na takim poziomie właśnie politycznym, który ma się są jakieś 2 zwalczające się w obozy, które postu zwyczaj nie mają inną wizję, że opanują wystarczy obejrzeć zaspokoi swoich jesteśmy w menu innej planecie robotów lub inna planeta, więc oczywiście derby jak teraz pani pyta nas jak jakiś jak głosi i jak to tej planety się po da się bać się skomunikować z tą inną planetą data hodowlą albo jesteście tam my nic by żyło się nikogo tam nie ma prawda no bo jeżeli piszemy je w tym ile widzimy w tym TVP Info na tym pasku prawda żonie nowo bojówkarze ach, i Arek bojówkarze robota głupiego to właśnie widać, że nie ma rozmowy już niema już rozmowy jesteśmy w zasady w sytuacji, w której czy też taka dziwna jest, że takiej dziwnej pobożni tak, bo właściwie taką postawą różnicą polityczną różnica między przemocą dyskursem o 2 i pełen nadziei dyskurs jest jakby zamiennikiem nagiej przemocy zamiast robić zamiast zabijać to my ze sobą, bo to się kłócimy, ale nie możemy się już kłócić, bo właśnie nie mamy już języka, którym moglibyśmy wyartykułować te kłótnie między weźmy taki dłużnik, który właściwie jest już tylko przemoc po dniu okrąg jest tylko samo z tak jesteś tylko wojna na pięści, bo oboje, by ktoś namówił jesteśmy bojówka za minutę możemy z nim rozmawiać na teraz oczywiście pani pytanie bardzo dobrze nam wydaje się notowań metalu akowska postawa powinna motywować inspirować do wyciągnięcia ręki no bo są 3 zasady podejrzliwy Tomczak i to fachowcy mówi tak, by omówić bądź przede wszystkim podejrzliwi nikomu nie uchwalić tak każdy może mieć jak najgorsze intencje co należy zakładać, że ten drugi MAK najgorsze intencje i zaba w generalnie zabić więc, że go tak należy prowadzić politykę, jakby wszyscy chcieli was zabić nosiła szyld czy lokach czy Walkowska postawa jest w stanie po przezwyciężyć jest w stanie to jakoś zaskoczyć może to jest to wielkie pytanie nie jest czasem wydaje, że do tego w ogóle nie zauważy od tych zaangażowanych jednostek wykazała się, jakby musicie wygrać jakiś taki klimat jakiś takiej jakaś taka okoliczność łaźnię, która sprawi, że branża się połączoną, bo bez tych bez tego klimatu bez tej okoliczności, że nie jest możliwa tak, by zapomnieć zachowanej rozdzielone jednostki się połączyły, więc też tak też tak właśnie błędne koło pro Bono, bo z 1 strony to mamy zrobić, żeby nam się polepszył klimat w bazie biura, żeby nagle się, by nagle słońce wyszło mówiąc metaforycznie to łagodnie od nas zależy, więc ma nie ma nie ma obaw, bo tutaj niech sam się, aby dokładnie tego były dokładnie to samo pytanie co pani nie wiem jak oni odpowiedzieli niema ona wolałaby zupełnie nowy, ale bardziej od nas, czyli od kogo, a tak kim jesteśmy my z już zrezygnowałem, bo daleko było od stwierdzenia, które nie zachęciła powiedział pan, że możemy bardzo łatwo prawicy rozpoznać w używaniu siły w te być może 1 z powodów trudności tego dialogu jest to, że przeprowadza się podziały, które w gruncie rzeczy omijają sedno sprawy dlatego, że jeżeli chodzi o przemoc używanie siły to w tym momencie ja jestem tak samo niezadowolony, jeżeli jest ona czarnego koloru, jaki czerwonego koloru to zabawne, że przez cały ten dyskurs nie pojawiło się słowo totalitaryzm totalitaryzm to jest to co ludzi tłamsi niszczy powoduje w efekcie per saldo więcej szkód i więcej więcej kosztów niż korzyści totalitaryzm i w tym wypadku ja bym sobie wyobrażał że, że tutaj ta synteza i takie mówienie o tym, że coś się ręka rękę ja sobie wyobrażam, że ktoś o poglądach prawicowych może podać rękę komuś, kto ma poglądy lewicowe, dlatego że obaj nie chcą totalitaryzmu o dochodzie wysokim płotem żywopłotem po drogach już dziś już dziękujemy oczywiście innych ustaw znowu ma pan Dworak zwijanie BDM dodaje każdy prawicowiec z skłonność do przemocy Alan jednak wpływem ten wtem prawicowy przekaz jest wpisana jakaś taka fascynacja przemocą co najmniej, a tam natomiast jej rzeczy jednak coś dzieje, ale nie zgadzam się z bazą zarówno prawicowych jak i lewicowych jednakowo czują odrazę do totalitaryzmu, a mnie, by w nowej Neo, a w rewolucji francuskiej dania, owszem, rewolucja październikowa była z MO Wa rewolucja jest przemoc i w ogóle nie ma to liczyć na to, że w historii nie będzie przemocy natomiast też, że jest coś takiego jak byśmy kojarzy nam, że MO w lesie to przemoc instrumentalny ZUS jak szyldem przemoc wskazuje na to nie wydaje Roma trochę inna i tutaj właśnie moim zdaniem to pojęcie Hannie Arendt nie tylko jej totalitaryzmu, które właśnie jej i lewicowe totalitaryzmy prawicowe Tataj zajmą się zrównuje wrzuca do takiego 1 worka totalitaryzm Jan coraz więcej wątpliwości w stosunku do takiego do takiego potraktowania sprawy to znaczy są dziś to są kwestie bardzo dyskusyjne ale w totalitaryzm dopiero o w okresie stalinowskim doprowadził do gigantycznej i eskalacji przemocy natomiast w tym okresie rewolucji październikowej, którą pani, by po PSL trudno mówić jak i totalitaryzmie po pierwsze w samym okresie w samym okresie rewolucji październikowej totalitarne raczej właśnie okres stalinowski czy rewolucja październikowa była jakoś szczególnie przymocować szczególnie okrutna szczególnie nie wiem masa krytyczna, a on to jest moim zdaniem kwestia kontrowersyjna oczywiście później tak, mówiąc że w zakresie właśnie stalinowskim to co do tego nie ma wątpliwości, że to pochłonęło miliony ofiar, ale rewolucji nie ma, ale to wojna domowa wie pan to jest wojna no to wojna domowa pochłania natomiast, ale i tak no to mówimy oczywiście alem to jest jakby 1 rzecz natomiast totalitaryzm nasze stoły w kii tego była zupełnie inny nasz inny, jakby inny sposób masakrą żadna inna, jakby zajrzała do głowy w tym palmy, by nad czym się różnili zabijanie czegoś zabijanie człowieka jest zawsze zabijaniem człowieka tego nie usprawiedliwiam natomiast mówię, pomijając oczywiście tam stalinowskiego kre w tak tutaj być może rzeczywiście nie ma, a nawet z dyskutować zobaczymy czy coś było go, że to obojętna i drugie było było złem badają n p . w Rzymie panna można do tego masz w latach takie pytania osobiste za Hitlera do pana zamordowali miniemy na pewno zamordowali 300 tys do Stalina, by nie zamordowali być może bym przeżył Stalina także wymaga osobistego punktu widzenia, ale wypalano mogę podejrzewać głowa Hitlera miałbym o wiele bardziej przechlapane spot spot Hitlera miałbym o wiele bardziej osobiście jak mówię ja tak bym się tam znalazł robota osobiście miałbym o wiele bardziej przechlapane pod Hitlerem iść pod Stalinem go do 2 z głową w Boniewie maszyna nie wiem czy mogłabym się udało przetrwać jakoś prawda nie wiem chyba trema rozum taka za Hitlera może jeszcze nie udało przetrwać tam polską zeznali, że tak powiem to pochodna tak pan wie etniczne wiem, że nie wiem czy za Stalina w etniczne pochodne tam, gdzie głód na Ukrainie to prawda, ale to też nie Ukraińców jako Ukraińców prawda zakładano, dlatego że byli Ukraińcami, a więc wydaje mi się znajdzie etniczne są ostrożniejsze niż inne, ale to dotyczy moja subiektywna ocena wynikająca z tego właśnie wiem, że w rzezi etnicznej bym nie przetrwał oblężenie etnicznej może miałbym jakieś szanse ma być tak to jest obiektywnie myślę, że pod Stalinem było mordowanie ich pociechy odrobinę lepiej mu odrobiny Kreta miałbym większe szanse żałoby to są subiektywne opinie i jedno nie ma żadnego, jakby poza anegdotyczny czy będzie moim osobistym zdaniem NATO na jej terenie spieram się co była straszniejsza ale, ale wydaje mi się właśnie skłonność do przemocy do dołu do dochodowości dojadą do dołu do jej do użycia i takie jak najszybszej dyspozycji jest do używania przemocy są bardziej wydajne, że raczej prawicowe niż lewicową głowę, ale Korea Północna to nie jest hobby robi przykro bo aby Korea zawsze Korea Północna się po powielając Korea Północna ma wspólnego z Karolem Marksem, bo dla niej w zupełnie nic nie ma z nim wspólnego z lewicą w Mszanie Dolnej lewicowy reżim jest jakaś taka dziwna dziwna daleko wschodnia forma ustrojowa, a mieszana synkretyczne nazywanie Korei północnej państwem komunistycznym nonsensem, że pan rosnące w umowach o PIT ma więcej wspólnego, z jaką można ją właśnie zachodzą w domach czy jakiś smutek dziwna hybryda halny oryginalny pomysł prawda ustrojowe kim jest sama, ale to nie ma innego w mało dodajmy, że w związku z tym co w sensie filozoficznym znaczy komunizmu hałas w nocy komunizm komunizm do pana znaczy 1 prostą rzecz uspołecznienie środków produkcji czy w Korei północnej mamy uspołecznienie rzadko Polok wyjęła z Ronaldo przywódcy to mamy wielki prywatny wielką prywatną fabryka, która jest właściwie jest własnością przywódcy można powiedzieć, że pojęcie kapitalizmu, bo mamy 1 właściciela wszystkich także to jest idealny kapitalizm nie ma konkurencji prawa i Korea Północna jest doskonałym modelowym przykładem kapitalistycznego państwa, w którym wszyscy są w odzyskiwanie przez 1 kapitalizmu, bo po, a wszystko jest piękna puenta dzisiejszego spotkania w dziękuję bardzo bard Jacek Dobrowolski w i oczywiście państwa zapraszam za tydzień będzie prof. Arkadiusz Stempin i to będzie już ostatnie spotkanie z tego cyklu spotkań na 3 ostatnie w tym cyklu letnim, a potem przy będziemy znowu spotykali pewnie z jakiś późnej jesieni także bardzo dziękuję raz jeszcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK POWSZECHNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA