REKLAMA

Fundacja Helsińska: Reforma sądownictwa może wpłynąć na pracę dziennikarzy

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-07-22 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji trafia człowieka dzień dobry dzień dobry pani Dorota jest także koordynatorką programu obserwatorium wolności mediów w Polsce Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy teraz o tym czy ustawa o Sądzie Najwyższym może wpłynąć na inny coś co w pierwszym odruchu pierwsze skojarzenie może nie przychodzi większości z państwa do głowy, ale państwo prawo do informacji państwu prawu do innych jedzenia o tym co się dzieje na Rozwiń » salach sądowych do informacji o tym co się dzieje w strukturach rządowych strukturach władzy szerzej pojęte czy strukturach n p. władze samorządowe, bo czemu, by nie no, więc zasadnicze pytanie czy gmin będzie czy jest potencjał czy jest takie zagrożenie, że ten dostęp do informacji dla obywateli może być utrudniony tak wydaje mi się, że niestety jest to bardzo realne ryzyko, ale nie dotyczy to tylko ustawy o Sądzie Najwyższym nowości wiąże się z wprowadzeniem całego pakietu ustaw sądowych czyli, ale też zmiany ustawy o okresie zmiany ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, dlatego że wszystkie one jeśli wejdą w życie nie tworzą taki system, które winno sprawia, że przestaniemy mieć pewność czy wyroki, które podają mu w sądach mają merytoryczne uzasadnienie czy też, zwłaszcza w tych takich kwestiach wrażliwych politycznie jednak właśnie są motywowane, jaką się presją Maćka ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, a to, dlatego że MOPS w skrócie są do reformy, które prowadzą do dość dużego podporządkowania mu sądownictwo jest obecnie rządzącej władzy i wydają się, że 1 z takich grup, która może być szczególnie narażone na to, że te zmiany innych nie uderzą są właśnie dziennikarze no ale pamiętajmy, że dziennikarze mają pewną szczególną rolę i nie chodzi o to, że leży ich przywileje zawodowe jako na jakiś określonej grupy zawodowej zostaną zmniejszone tu chodzi o to że uderzenie dziennikarzy, a pośrednio uderzy też są reszty społeczeństwa dlatego, że to dziennikarze są odpowiedzialni za przekazywanie na wszystkich wszystkim informacji właśnie nieprawidłowości życia społecznego m. in . są też odpowiedzialny za sprawowanie kontroli społecznej wobec władzy zarówno na poziomie ogólnopolskim, jaki na poziomie lokalnym i jej w związku z tym dość często zdarza się, że mają z tego tytułu problemy prawne co ważne, bo tutaj dochodzimy do tego związku, bo tutaj ustawy o sądownictwie co to ma wspólnego z dziennikarzami, którzy przekazują informacje obywatelom to raczej mówimy zarówno jeśli chodzi o ten poziom ogólnopolski, ale też lokalny bardzo silna jest przecież często dziennikarstwo lokalne i które znów często wymaga jeszcze większej odwagi nawet teraz, żeby pisać coś się lokalnym pośle, senatorze wójcie, który ma najczęściej bardzo wiele wpływów na miejscu, więc jeśli teraz są tu jest są trudności to jak będzie w przyszłości tak rzeczywiście do nas wpływa tygodniowo myśleć o przemyt kilka spra w, które dotyczą Moczko zniesławienia czy to są procesy ochronę dóbr osobistych, w których dziennikarz staje naprzeciw kogoś związanego z władzą publiczną czy z przyzwoitym poziomie samorządowym sumita nawet nie jest przedstawiciel władz nasz policjant albo albo ktoś związany z hiszpańską spółką i tu też chcę podkreślić, że normy mamy też pewne czy często zdarzało nam się to wskazywać n p. na to, że sądy w niedostatecznym stopniu uwzględniały różne standardy wolności słowa także to nie jest także tym się zajmujecie jako Fundacja to jest tak to jest nasza to jest element naszej działalności natomiast wydaje mi się, że powodem tych tych wyroków, które nie zawsze się podobał nie były dni nie było jednak presja charakterze politycznym, a tylko inne względy teraz no to sytuacja może ulec zmianie, o czym krótko mówiąc mamy innych do tronu sytuacja jest, że dziennikarz może być w sporze z osobą, której jakoś powiązana z władzą co wynika po prostu z roli, jaką dziennikarze pełnią w demokratycznym społeczeństwie, ale inny od tego zależy nie tylko życie zawodowe dziennikarza od tego zależy nasz dostęp do informacji w sytuacji, w której dziennikarze nie będą mieli pewności, że wolność wstanie merytorycznie przedsądem obronić, czyli krótko mówiąc nie będą mieli w pewności, że w sądzie zapadnie sprawiedliwy wyrok, gdyby osoba po, których ujawnili narkotyki niewygodne informacje chciała pozwać oskarżyć no to jest rzeczywiście taka obawa, że będą się powstrzymywali przed tym, żeby poruszać się różne wrażliwe kontrowersyjne tematy takich, które mogłyby się komuś spodobać narazić na problemy dla magazynu Press na stronach internetowych Press PL wypowiedział się kilka osób w tym pani to też nasza inspiracja do zaproszenia pani w tym właśnie temacie i kilka osób we mnie związanych z różnymi mediami adwokaci, ale też właśnie dziennikarze i Andrzej Stankiewicz dziennikarz polityczny Onetu, który ma za sobą 2 wygrane sprawy w Strasburgu nie uważa, że wprowadzane zmiany są niebezpieczne dla dziennikarzy mam za sobą 1 0 lat procesów i wiem, że nasze sądy nie szanują praw dziennikarzy nie rozumieją mediów było bardzo źle, a teraz będzie dużo gorzej wygrałem kilka lat temu sprawę ze Zbigniewem Ziobrą teraz nie miałbym żadnych szans tak uważa Stankiewicz jego zdaniem wśród dziennikarzy może się pojawić autocenzura w nuty spokojnie to, o czym mówiłam, czyli ten jest także zupełnie dotychczas nie było żadnych zastrzeżeń, a ranni, ale Alone byłych potrójnej innym poziomie im impuls, jakim to co było nie tak to myślę, że w dużej mierze orzeczenia, które do, których mieliśmy krytyczny stosunek zakresu wolności słowa one były z 1 strony związane z istnieniem niedoskonałego prawa lenne n p. od wielu lat postulujemy wykreślenie art. 2 12 kodeksu karnego to jest przepis który, na podstawie którego toczy się większość spraw, które do nas trafiają mniej więcej 1 3 spra w, które do nas tra większość spra w o zniesławienie Anno Pol, gdyby ten postulat nie udało się go zrealizować tutaj muszę przyznać, że jest on, o ile co do zasady inne podejście partii rządzącej obecnej i byłej partii rządzącej jest rozbieżne w wielu kwestiach to tutaj mają wyjątkowo jednolity front, dlatego że Ania ani Platforma Obywatelska ani prawo i sprawiedliwość nie były nie są zainteresowane przeprowadzeniem takiej zmiany prawa, ale tak, że to jest 1 rzecz tak inne natomiast druga kwestia to myśmy rzeczywiście jest jest podejście niektórych sądów, które winno mieć wgląd w niedostatecznym stopniu od względów głównie standardy strasburskie sprawę z dotyczące wolności słowa one nigdy nie są czarno-białe to zawsze jest także po 2 stronach są różne interesy, które generalnie zasługują na ochronę tak, by z 1 strony mamy o wolność słowa dziennikarza rozwój n p. kwestie ochrony dobrego imienia osoby, których dotyczyła krytyczna publikacja rent i sztuką jest pewne wyważenie wszystkich za wożenie tych wolności słowa z 1 strony już prawo do prywatności z drugiej strony w oparciu o pewne czynniki na jej mnie ta równowaga między nie zawsze mam wrażenie jest czy inaczej Polski sąd może nie zawsze biorą dostatecznym stopniu pod uwagę takie czynniki, które przeważają też Allena na rzecz wolności słowa n p . jeśli porównamy orzecznictwo polskich sądów Trybunału strasburskiego ale, chcąc podkreślić, że zdarzało nam się mimo wszystko się zdarza nam się dość często wygrywać sprawy n p . o zniesławienie więc, więc mogę też było podać przykłady bardzo dobrych wyroków no i in to co przychodzi do głowy to taka sprawa sprzed paru lat dosyć głośno, w której dziennikarze lokalni zostali oskarżeni przez nich słowie o zniesławienie przez ówczesnego wicemarszałka Sejmu Senatu już w tej chwili pamiętam w każdym razie na osobę, która równie wysoko wysoką funkcję tak w parlamencie, ale i to proszę sobie wyobrazić, że tego typu sprawa trafia do sądu w momencie, kiedy reforma sądownictwa już obowiązuje od, pod jaką presją będą sędziowie orzekający w takiej sprawie wiedzą że, orzekając nie pomyśli rządzącej partii mogą się narazić na rano na konsekwencje dyscyplinarne ktoś może się sądzić n p. ministra sprawiedliwości był ministrem obrony narodowej wyszła z tego co wiem, że przed tego typu sprawy są wtoku weź udział ministra obrony nawet monumentalnym Miss i sprawiedliwość na tym świecie ministra obrony narodowej to to zaś w zeszłym tygodniu wypłynęła dość głośna sprawa, w której minister obrony narodowej złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia bardzo poważnych przestępst w przez dziennikarza, który wydał na jego temat Tomasza piątka jest więc, więc nie są abstrakcyjną sytuację naprawdę one są bardzo częste i rzeczywiście warto jeszcze raz podkreślić tu nie chodzi o to, że ja się martwią dziennikarzy jako, jaką od grupy zawodowe się po prostu boją, że to wpłynie na spowodowanie tzw. skutku mrożącego nie będzie afer w Polsce tak tak czyste ręce skute mnożąc właśnie powoduje to, że Żyd tłum dziennikarzy obawiają się poruszać pewnych tematów wolą się nie narażać na negatywne konsekwencje, ale też jeszcze 1 ważna rzecz to tu nie chodzi tylko tego typu sprawy, kiedy dziennikarze opublikują jakiś krytyczny tekst MO i osoby, które związane z władzą w niezależne sądy są istotne także z punktu widzenia wielu innych aspektów funkcjonowania mediów inne jako przykład mogę podać kwestię kontroli nad działalnością krajowej rady Radiofonii telewizji to jest instytucja, która może nakładać kary na na nadawców radiowo-telewizyjnych i odwołaniu tych kar są rozpatrywane przez sądy powszechne inna rzecz bardzo w tej chwili wątek afery finansowe mogą być duże tak, tak więc więc im, a jednocześnie do przesłanki do ich nałożenia tych, które są zawarte w tle 1 8 ustawy o rady Radiofonii telewizji nos dość mocno uznaniowa, bo tam jest mowa o naruszenie moralności naruszeniu uczuć religijnych w tym w szczególności chrześcijańskiego światopoglądu więc, więc daje dług wzrósł z dużą swobodę do do decyzji i inna kwestia bardzo aktualne dzisiaj to tu chociażby w gminom możliwość dochodzenia swoich praw przez dziennikarzy, których nic na to prawo zostały naruszone w wyniku dość kontrowersyjnych zmian prawnych ma też na myśli reformy mediów publicznych, który został przeprowadzony w zeszłym roku, w których skutkiem m. in. była w naszej ocenie bezprecedensowa fala zwolnień dziennikarzy mediów publicznych i w tej chwili jesteśmy zaangażowani w kilka procesów takich dziennikarzy, którzy zostali dyscyplinarnie zwolnieni z apelem inny nie ma wątpliwości, że stało się z powodów politycznych czy czy sporów politycznych czy po prostu ze względu na to, że oni zwracali uwagę na pewne nieprawidłowości w dno w tym funkcjonowaniu land Rover telewizji publicznej pod pod nowymi rządami ich w for w ramach represji zostali są w związku z tym zwolnieni z tych mediów ranni na jej no i inni to są ludzie, którzy w tej chwili przed sądem próbują walczyć o swoje prawa mają poczucie, że zostali niesłusznie zwolnieni ranni to pytanie czy Czech tego typu sprawach, które jednak są dosyć mocno związane z zmianami politycznymi zmianami prawa, które też miał taki usługowy charakter czy tutaj też ten element presji politycznej nie odegrał istotnej roli w wydaniu wyroków, więc ostatnia rzecz w tym, że warto powiedzieć to jest w ogóle takie codzienne funkcjonowanie dziennikarzy w sądzie od niego właściwie zależy społeczna kontrola nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości dziennikarzy, którzy mają dostęp nie tylko do rozpraw, ale też już do akt sprawy korzystają z tych narzędzi do tego, żeby móc w sposób bardziej rzetelny informować o różnych sprawach, które się toczą w sądach, które budzą uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej niestety, choć niestety o tym czy jednak w jakim stopniu na ile z tych narzędzi mogą korzystać inni zdecydują sędziowie o niektórych z tych nasz narzędzie bezpośrednio prezesi sądu to są te osoby, których minister sprawiedliwości, kiedy wejdzie w życie reforma sądownictwa będzie mógł w ciągu 6 miesięcy wymienić z bardzo dowolny sposób a kto inny przykład decydują o tym czy dziennikarz może otrzymać dostęp do akt sprawy ranni także jak już się bowiem że, że to może się przełożyć na też takie zmniejszenie ilości transparentność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości prace z dostępem do informacji publicznej mamy takie prawo przecież no to jest kolejna rzecz być może tutaj też raz zmienić podejście i Izrael mnie ten dostęp do informacji zawężono o tym od bieli chcemy się składamy wniosek o dostęp do informacji publicznej na to też prezes sądu jest osobą, która decyduje czynność tę informację należy czy nie nie jest wykluczone, że że, jeżeli będzie to dotyczyło jakiś nowy wrażliwych kwestii to on to ten dostęp będzie trudniejszy niż dziś pani Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka koordynatorka programu obserwatorium wolności mediów w Polsce Helsińskiej fundacji dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA