REKLAMA

Studio Plac: Czy w Polsce mamy do czynienia z końcem Państwa demokratycznego?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2017-07-22 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Głowacka studio plac dzień dobry państwu ponownie Karolina Głowacka jesteśmy teraz na plac Defilad w naszym studio 2 psy i zajmiemy się tematem niezwykle ważne ile w Polsce jest w demokracji w Polsce zostało demokracji spójrzmy na to co się dzieje w polityce na ulicach możliwie chłodno miny są z nami dr hab. Tomasz Słomka dzień dobry dzień dobry politolog ustroju znawca badaczy współczesnego konstytucjonalizmu i bezpieczeństwa Konstytucyjnego państwa z Instytutu nauk Rozwiń » politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami także pan doktor habilitowany lansować inną grę we socjolog kulturoznawca z katedry antropologii literatury i badań kulturowych UJ autor głośnych książek takich jak inne Rzeczpospolita jest możliwe czy fantomowe ciało króla jak mówiłem jesteśmy na placu Defilad dzień dobry wszystkim państwu, którzy sobie wygodnie należeć tych siedzi się bardzo czekamy na dnie państwa także głosy jest mikrofon dodatkowo jeśli będą mieli państwo też wypowiedzieć w temacie to Agata, która tutaj krąży właśnie prezentuje nasz czerwony mikrofony będzie mogła podejść i mniej będzie mógł się wypowiedzieć przypominam jesteśmy na antenie Radia TOK FM są też obliguje do parlamentarnego języka i jesteśmy też na Facebooku można komentować oczywiście nie panowie ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na sytuację w naszym kraju tacie, bo się w naszym kraju właśnie działania były liczne kimś innym kontynencie innej planecie jak byśmy opisali to co się dzieje nie, używając pojęć traci prawo sprawiedliwość Platforma Obywatelska nazwisk i t d. od dajmy na to obóz rządzący opozycja instytucje sądownicze jak nie dbamy też zwracam do pana dr. hab. Tomasza Słomki jako politolog patrzy na to co się dzieje ja bym na to patrzył jak ona pewien bardzo ciekawy proces w, odwracając się transformacji ustrojowej to znaczy w po osiemdziesiątym dziewiątym roku, a może nawet już od lat osiemdziesiątych, bo przecież pewne zmiany nastąpiły wcześniej to oczywiście pewne procesy i liberalizującej demokratyzm Lance systemu polityczna, więc ten proces transformacji nazwaliśmy demokratyzację odchodziliśmy od autorytarnych rozwiązań otworzyliśmy nowe instytucje nowe mechanizmy budowane były zręby społeczeństwa obywatelskiego i to ponad 2 0 prawie 30 latach w pewnych doświadczeń Kister zachowanie tych instytucji następuje kryzys następuje kryzys, który się składa z bardzo wielu czynników składa się z czynnika takiego jak problemy gospodarcze jak przekonanie o pewne w zajmowaniu się elit o tym, że nic właściwie się nie dzieje, że zapominasz o człowieku na rzecz wolności instytucji i następuje coś co nazwałbym to realizowanie się demokracji to nie jest pojęcie to talizmanów to nie jest pojęcie autorytaryzmu tylko wciąż posługujemy się pojęciem demokracji, ale stąd realizowany i co to znaczy to znaczy, że w teoretycznie wszystko jest jak należy rządzi naród są wolne demokratyczne wybory naród suweren oczywiście teoretycznie działają wszystkie instytucje, ale zaczyna się pewne znamienna różnica Otóż większość, która zdobywa po zwycięstwo w wyborach zwycięża w tych wyborach uważa, że może zrobić wszystko, że nie istnieją granice, ponieważ ma upoważnienie suwerena do 1 postępowania, więc Reasumując, wiem to nazwał to realizację demokracji przekonaniem, że ta większość, która zdobyła większość mandatów w wyborach może właściwie w państwie zrobić wszystko mnie patrząc na granicy chociażby praca w pewnym sensie sprowadzenie demokracji do samego aktu wyborczego plakatu wyborczego i do przekonania, że ten, który wygrał może wszystko jest dziś w Anglii mówiono, że parlament może wszystko poza zamianą kobiety mężczyzny na odwrót być może na tej naszej planecie, którą opisujemy teraz to będzie możliwe finansowo co pana wydajność jest bardzo dobra perspektywa, którą pani zaproponowała, bo to co się w Polsce działo dzieje bynajmniej nie jest żaden sposób wyjątkowe ten kontekst tej transformacji konsekwencji, które zostały zarysowane przed chwilą zgadzam się natomiast podobne zjawiska mamy z nimi do czynienia z obu stronach Atlantyku w stanach Zjednoczonych Europie widać, że coraz większe dużej coraz większe segmenty społeczeństwa nie uważają, żeby system polityczny prezentował należycie ich interesy i dążenia mówiąc bardzo ogólnie to mogą być różne imprezy materialne, ale również symboliczne dotyczące zgodności to społeczeństwo oczywiście też kwestie redystrybucyjne itp również zgadzam się z ustawieniem tego z takiej optyce dyskusja temat demokracji, bo my przyzwyczailiśmy się do utożsamiania parlamentaryzmu i demokracji historycznie rzecz jasna nie jest prawdą, nawet jeżeli popatrzymy, skąd wzięły się te instytucje nowoczesne pod koniec osiemnastego wieku uformowane w stanach Zjednoczonych to ich celem było zapobieżenie nadmiernego upodmiotowienia ludu oczywiście Daniel pewnych swobód i możliwości wyrażenia swojej opinii klasą Ludowym całemu społeczeństwu, ale również zatrzymanie radykalnego upodmiotowienia to był pewien kompromis pomiędzy demokracją i Monachium czy też arystokracją i widzimy samego początku i 1 9 wieku w stanach Zjednoczonych pojawią się ruchy populistyczne, które również odbierałby woźnego taki ślad tego elementu silnie demokratycznego parlamentu weźmie, czyli domagania się, żeby lud mógł rzeczywiście decydować tak tak jest w konstytucji tak o tym, myślimy system przedstawicielski przyznał wyznaczać dużym segmentem społeczeństwa to się przeciwko, by stąd jest bunt przeciwko systemowi elitom establishmentowi i t d. tak dają tak samo obecny w Polsce jak we Francji Wielkiej Brytanii czy w stany Zjednoczone czy ta demokracja jako zespół pewnych instytucji wzajemnych wzajemnie się hamujących mechanizmów zabezpieczeń przestał być atrakcyjne i trojga dobrze rozumiem tę myśl co doskonale w takim razie podpytywał, by obóz rządzący, który przecież nie kryje, że w jego rozumieniu właśnie wymiana kadr personalnie osób prezesów sądów tutaj mowa w ustawie o Neo w sądach powszechnych czy personalna decyzja o tym kto zostanie w Sądzie Najwyższym aktor nie, że to jest realne reformy tutaj nie ma udawania, że mnie, że jest inaczej w związku z tym nie umiemy myśleć instytucjami nie chcemy myśleć instytucjami przez pasy w nowym mieście jednowymiarową tutaj bardzo istotne dla mnie ja to zarysowany w ośrodkach teraz już w przepisie po nazwisku prasową Marcin król powiedział w piętnastym bodajże roku, kiedy widać już było, że coś się zacznie w tym systemie łamać coś się zacznie na dziś eufemistycznie reformować, ale na wy reformować na wzór takich jak nowa większej stworzyła ten podział myśmy zrobili pewien błąd przez to prawie 3 0 lat, bo my myśląc o wolności o budowaniu instytucji zapomnieliśmy o człowieku zapomnieliśmy o tym, że w, że demokracja tu również ludzie, że trzeba im zapewnić godziwy byt, że skoro wpisaliśmy godność przyrodzoną niezbywalną do konstytucji to powinniśmy nie tylko w konstytucji to widzieć nie tylko pięknie się tym chlubić, ale również realizować to w miarę możności i pojawia się 500 plus i w nowe ekipa rządząca mówi proszę bardzo no właśnie my tego odnośnie zaczynamy wdrażać realnie, bo dotychczas elity was zlekceważył to, skąd w takim razie taka krytyka działań obozu rządzącego, który dostrzega te osoby, które są za burtą transformacji, który mówi o poczucie niesprawiedliwości dla przeciętnego człowieka, gdzie żyjącego małej miejscowości, które mnoży się poczuć zbyt mały zbyt słaby wobec systemu sądowniczego, który się kojarzy z tym, że będę miał dobrego adwokata za dobre pieniądze to wtedy wygramy inaczej mogę mieć wątpliwości no właśnie to mówi władze zresztą to jest też coś co, mijając celownik pisał w swoich książkach, że trzeba inaczej pomyśleć o tym, wszystkim, że całe poczucie niesprawiedliwości jest bardzo duże to, skąd ta krytyka czy ich elektorat partii rządzącej dzisiejsze społeczeństwo odnosi się w różny sposób do różnych pomysłów tej ekipy, o ile wspomniane 500 plus, a właściwie tam w sondażach ma poparcie 7 0 80 % to n p. większość społeczeństwa nie popiera tego co się teraz dzieje nie popierała majstrowania wstyd z Trybunałem Konstytucyjnym zdecydowana większość społeczeństwa nie wierzy w paranoję smoleńską czy przekonanie, że tam doszło do czegoś jakieś spisku jakiegokolwiek i to wydaje się istotnym takim sygnałem, że powinniśmy odróżniać formacji politycznej polityków od ludzi, którzy na nich głosują i oceniać, kto rzecz jednak inaczej również pokazuje że, gdybyśmy mieli w Polsce bardziej demokratyczne, a mniej parlamentarny system czy taki, w którym społeczeństwo mogłoby się wypowiadać o pewnych podstawowych sprawach to wcale nie żylibyśmy w gorszej rzeczywistości, że zagrożeniem są te ciemne masy mogły się wypowiedzi jako zepsuli nam się wypowiadać co pan myśli, jakby to miało inaczej wyglądać więcej demokracji nie parlamentaryzmu, by tak mnie przedstawicielstwa większa w możliwość wypowiadania się bezpośredniego tak też n p. projekt zwany płynnej demokracji, w której możemy przekazać komuś nasze prawo decydowania, jakiej sprawie, ale robimy to tylko włącznie pewien określony wycinek czasu może w każdym momencie odwołać go i wypowiadać się sami oraz dzielimy nasze cele deleguje my naszą wolę w zależności od dziedziny, którą chodzi na różne osoby nie Zagrzebia 1 przedstawiciel w każdej sprawie nazw reprezentuje tylko 1 osoba nawet, że chodzi o kwestie Niewiem relacje między płciami genderowe finansowe, że chodzi o politykę miejską finansowe, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową i t d. to jest ten docent to są pewne pomysły tak, w które mogłyby jakoś ten system naprawić miernych, ale nie wiem czy jak sądzisz, bo ja od razu myśl 1 kwestii mianowicie czy rzeczywiście ludzie chcieliby w tym uczestniczyć, bo Japończycy z perspektywy frekwencji chociażby wyborczych tacie patrzy z perspektywy frekwencji referendalnej, bo teoretycznie referendum jest kilka razy je mieliśmy w kilkaset razy mieliśmy na poziomie lokalnym chociażby przy odwoływaniu władz i te to partycypacja nie jest zbyt wysoka patrzycie z innej perspektywy, jaki odsetek ludzi w społeczeństwie, jaki odsetek populacji angażuje się na bieżąco chociażby stowarzyszenia ruch obywatelski organizacji to też jest mały, więc oczywiście ten pomysł wydaje się bardzo ciekawe tylko martwi się 3 rzeczy to by zadziałało wyrażenie Tomasz Słomka Jan Sowa dyskutują w naszym studiu plenerowym jesteśmy teraz na placu Defilad zeszły do państwa wrócimy teraz skrót informacji jak obiecałam im zapytano obecnych tutaj jest słuchać opinii plac jesteśmy na placu Defilad w centrum w pewnym sensie obywatelskim miejscu dookoła mnie wiele osób rozmawiamy o tym jak z demokracją w Polsce ile jest innej zostały w rodzaju to jest demokracja czy może jakiś czas temu już powinniśmy pomyśleć o pewnego rodzaju rów reformie naszego ustroju, a teraz coś ten moment, który został być może przygarbiony jest wykorzystywany przez partię rządzącą tuż przed skrętem informacje mówiły, że Tomasz Słomka politolog jest z nami także Jan Sowa socjolog kulturoznawca co pan pisze pan może odnieść do tych ten problem partycypacji możliwość uczestnictwa aktywnego uczestnictwa w demokracji czy kluczowe się zgadzam na zjeździe zwrócił uwagę problem z masową absencją biernością zaczyna się między wtedy, kiedy neoliberalizm na początku lat osiemdziesiątych i domy w pewnym sensie biegłość ludzie mają rację tak to się, jeżeli wszystkie ekipy rządzą tak samo nie ma alternatywy jak na ligowy nas przekonują to poco głosować nad albo inną partię oczywiście race z Łodzi złożona też do niej nie była jedyna kwestia z historycznie widać, że koniec lat siedemdziesiątych początek lat osiemdziesiątych ten wskaźnik absencji wyraźnie rośnie pewnej bierności apatii tak druga sprawa jakiekolwiek reformy systemu politycznego muszą być powiązane z szerszymi reformami społeczeństwa, w którym żyjemy naszego sposobu życia problem jest taki, że ludzie nieszczególnie mają czas na to, żeby być obywatelami obywatelkami, dlatego że wszystkim, dlatego że muszą też dużo pracować nad PiS, że mówimy, dlaczego ludzie są podatni na taką głupią propagandę może, dlatego że bieżnie mają czas, żeby się nad nią zastanowić po drugie nie mają zasobów intelektualnych kulturowych symbolicznych oto, żeby skutecznie się przed propagandą bronić znaczka takie rozwiązanie minimalny dochód gwarantowany, który pozwoliłby przynajmniej częściowo oderwać się tego imperatywu katorżniczej pracy również miałby pozytywne konsekwencje polityczne to mówi Jan Sowa jest z nami tutaj wśród publiczności 1 ze słuchaczy, których chciałby się wypowiedzieć bardzo pana prosimy dzień dobry bardzo nam miło dla jak pan patrzy na to wszystko co się teraz dzieje na 2 dni pana bawią protesty czy to, że nie ma reakcji na te protesty jest bardzo ciekawy wątek dziękujemy serdecznie w panu dziękujemy za wypowiedź przypomnę wypowiedź naszego słuchacza, który przycupnął sobie po prostu wszystko w czasie spaceru, widząc nas tutaj na plac Defilad jeśli ktoś z państwem z jeszcze ma ochotę się wypowiedzieć to proszę zerknąć machnąć tutaj tak jak wy dawczyni będzie taka możliwość czy władza się śmieje z tych protestów panowie pomysł na wsi można z 1 strony powiedzieć, że to co widzimy ostatnimi czasy to jest rzeczywiście w funkcjonowaniu siły większości parlamentarnej to jest tak to, czego nie obserwowaliśmy właściwie nigdy dotąd różne były relacje między opozycją ma większością, ale nigdy nie było tak dalekiego stopnia lekceważenia opozycji, więc zgadzam się z panem o, tyle że większość rzeczywiście pokazuje, że może wszystko, ale z drugiej strony ja też trochę tym optymistom jestem ja uważam, że jest taka zasada, że kropla drąży skałę i że nie pozostaje to bez śladu, że te demonstracje są, że ludzie nie są całkowicie bierni nie poddają się temu, że nie wystarczyło dać 500 plus mieszkanie plus obniżyć wiek emerytalny, aby mieć Święty spokój i ja podejrzewam, że dziś tyle głowy głowy władzy to pozostaje zgoła inne pytanie na ile konsekwentne będą te protesty na ile one będą w stanie się utrzymać silną rozliczeń między wejściami rozmawialiśmy n p . tym, że przy okazji zmian w Trybunale Konstytucyjnym to też były potężne protesty one potem spadły trochę potem się pod zepsuł czy ten pomysł, który wydawał się takie obiecujących chodzi o zmobilizowanie społeczeństwa no i teraz mamy dla Stanów, ale jest pytanie ile ona w i będzie zbierać będzie po piętnasty będą zdaniem przedstawicielki stowarzyszeń ruchów, które nawołują do protestów zapytamy o to wszystko socjolog powie, że kto protestuje będzie się słyszałam w dyskusji w TVP Info zdaje się Jacek Karnowski powiedział, że dno protestuje młodzież z wielkich miast no dobrze ale dlaczego akurat irytacja tej grupy miałaby zmieniać miałaby wpływać na reformę sądownictwa, która jest tak bardzo potrzebne, kto protestuje protestują oczywiście bardzo różne grupy także ludzie bogaci lepiej sytuowani wielkich miastach no ale ktoś mieszka w Warszawie od dentysty w Warszawie mieszka w wielkim mieście, gdzie ma protestować nie pojedzie do Kalisza, żeby protestować to byłoby trochę śmieszna natomiast to nie jest tak całkowicie do tego, by się ograniczają protesty widzieliśmy również w mniejszych miejscowościach bardzo różni ludzie w tym biorą udział, aczkolwiek jest wydaje mi się pewnym faktem i wydają się z faktem socjologicznym społecznym, że te protesty nieszczególnie trafiają do tych grup, które najbardziej są oddane PiS-owi i one przez 2 lata prawie 2 lata nie nadwyrężyła ani 1 punkt procentowy notowania w ich notowań sondaże dla dziecka do ciekawy sondaż zrobiony dla TVN 2 4 telefoniczne zdaje się, że na grupie ponad 100 0 osób, które mówi, że 5 5 % ankietowanych za to, żeby prezydent zawetował, ale interesujące 18 % spośród wyborców PiS jest także za tym, żeby minę prezydenta ustawę zawetował dziś rano w radiu TOK FM Adam Ostolski zwracał na to uwagę, że jest jakiś wyłom jednak wśród wyborców prawa i sprawiedliwości także pod pod tym względem elektorat PiS-u wydają się składa się z 2 części takiego twardego rdzenia to, że Tomek lepiej, bo jako politolog to jest moje wrażenie takie socjologiczne twardego rdzenia ludzi, którzy zawsze będą z tą partią innej najniżej rzeczywiście notowania spadły do 1 6 17 % kiedykolwiek PiS-u tak jest połowa elektoratu zwycięstwo w zeszłym w ostatnich wyborach polegało na tym, że do tego, by PiS zostawił inną, która wcześniej nie należy tego twardego trzonu z różnych powodów na stosowana pisali nie będzie popierać tych takich najbardziej skrajnych pomysłów to mniej więcej tak się składa wydaje się w tym sondażu nam się, że tutaj Emerson te 18 % to odbije się zamki zgadzam, że pewne segmenty można w tym elektoracie wyodrębnić i to nie są tylko ci najbiedniejsi beneficjenci różnych świadczeń socjalnych, ale to są również osoby dobrze wykształcone dobrze sytuowane, które po prostu chciały pewnych pewnych zmian w powroty utrzymujemy za to różaniec Chełmianka uciążliwy tak wy i do pewnych zmian umówmy się co do takiego określenia salony widzą, że to nie tak miało być rzeczywiście zmiany są potrzebne, ale z poszanowaniem panującego porządku, że można, by zmieniać konstytucji, ale wtedy, kiedy ma się do tego przyzwolenie wyborcze, a nie nagą siłę i odkopywanie za pomocą ustawia się, że to są ci zaniepokojeni to się też przykładają w w innych sondażach n p. wysokim teraz odsetku niezadowolenia z pracy rządu w odwrocie młodych podjeżdżają też Janek pewnie też widział takie sondaże, w których nagle przesuwa się my to rozczarowanie i ci młodzi odchodzą od razy mówimy o poparciu dla prawa sprawiedliwości to większość komentatorów, którzy są powiedzmy krytycznie nastawieni wobec partii rządzącej z żalem, mówi że nie spada, że zrobią takie rzeczy i nie spada tymczasem Andrzej Leder na stronach krytyki politycznej zwraca uwagę zupełnie innego pisze, że Kaczyński po 2 latach nie może przebić 40 % powtórzmy po 2 latach korzystania z owoców światowej koniunktury gospodarczej po 2 latach uprawiania rozdawnictwa socjalnego obniżenia wieku emerytalnego podwyższenia płacy minimalnej i wreszcie przypominania wszystkim Polakom, że są 1 fajną najfajniejszą oczywiście szklany sufit 40 % nie do przebycia co panowie na taki punkt widzenia można na sprawę patrzeć w ten sposób oczywiście niektórzy twierdzą, że Master plan PiS był taki, żeby zrobić przedterminowe wybory uzyskać większość konstytucyjną albo samodzielnie albo przynajmniej z kimś innym ugrupowaniu z tym mogli się dogadać i że te sondaże, na które my patrzymy właśnie jako o niesłabnące poparcie oni to widzą jak nie rosnące poparcie, a chcieć, by było rosnące będzie, że trzeba jednak też spojrzeć na to jak przeciętny człowiek widzi w niej ma opinię i wyraża tylko jak widzi swoje codzienne życie i wpływ tej władzy na właśnie taką codzienną egzystencję i znakomita większość społeczeństwa nieszczególnie, ale odczuwa jakieś zagrożenie w swoim bezpośrednim funkcjonowaniu codziennym płynące z tych wszystkich zmian tak była wystraszona, że przyjdzie PiS, że będzie totalitarna dyktatura od 2 lat się tu dzieje, ale mniej więcej codzienne funkcjonowanie ludzi jest bardzo podobne, więc myślę, że oni nie po prostu nie kupują mówiąc kolokwialnie tych takich najbardziej czarnej dywizji co się dzieje co może się stać to jest też coś co chciałam panu zapytać go zadać takie pytanie na początek ile w Polsce demokracji jest jej zostało w pewnym sensie dla mnie wczoraj bardzo symboliczny był moment w Senacie późno w nocy już, że końcówka dyskusji 1 senatorów prawa i sprawiedliwości są na mównicy mówił ale o co chodzi do opozycjonistów przecież jeśli uważacie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna proszę bardzo różnić się do Trybunału Konstytucyjnego co spotkało się z gromkim śmiechem, ponieważ nie wiem, kto w Polsce są jeszcze, że Trybunał Konstytucyjny mógłby się wypowiedzieć w jakikolwiek inny sposób niż prawo i sprawiedliwość czy też partia rządząca mówiąc już w tym naszym językiem sobie tego tego życzy i to nie przytłoczyły muszę przyznać, że to jest coś co bardzo wiele mówi o tym, stanie właśnie demokracji w Polsce inny też dodać komentarz dziś na Facebooku mignął mi ktoś napisał na co czekać na trąby z niebios, który obwieszcza, że teraz właśnie koniec demokracji demokracja się kończy raptownie się stopniowo się powoli uczymy się osłabia odradza rośnie jak to w ogóle ktoś, kto nie jest tak bardzo zaangażowany w ten spór między 1 2 stroną mamy tu patrzeć pani politologów Otóż niezwykle niezwykle skomplikowana kwestia Marzenę większość pytań kilka modeli możemy mieć odejście demokracji nagłe i raptowne w postaci chociażby jakiegoś przewrotu, ale możemy mieć rodzaj pewnego stopniowego demontażu demokracji, gdyby popatrzeć na nasze schronienie w sąsiedztwo chociażby Białorusina to też nie jest także w dziewięćdziesiątym czwartym roku Łukaszenka wygrał wybory i natychmiast zdemontował to wszystko co gdzieś tam przez kilka lat tych podsta w demokracji zbudowano go rozmontował to etapami są za pomocą referendów, bo populiści lubią najbardziej tajemniczy działa pani redaktor o tym w Trybunale Konstytucyjnym to jest pewien symbol i tu widzę zagrożenie, że władza rozmontowuje ten system w sposób bardzo przebiegły bardzo przemyślany wiedząc od czego one ze należy zacząć najpier w od tych instytucji, które ograniczają władzy nie pozwalają im jej na przekroczenie pewnych granic, czyli Trybunał Konstytucyjny jako najważniejszy element, który nie pozwala na to, aby tworzyć prawo niezgodne z ustawą zasadniczą i to jest bardzo logiczne rytmy postępowania Trybunał Konstytucyjny sądy media co chwilę zobaczcie państwo społeczeństwo obywatelskie przecież będziemy wydawać trwa procedowanie w parlamencie na temat scentralizowania instytucjonalnego jeśli chodzi o organizację trzeciego sektora, a więc, jeżeli nie mówilibyśmy o polskim modelu demontażu demokratycznego państwa prawnego połączeń nie tylko demokracja demokratyczne państwo prawne to powiedzmy tak naprawdę montuje się państwo prawne, a za chwilę może demontować demokrację są ostatnie zdanie wy nam zostało zdobyte w co widać, że PiS przyjął taką strategię mini Max 3 minimalnych na zdjęciach systemu sięgnąć po maksymą możliwej władzy bardzo dużo oczywiście samo w sobie no i jest to niepokojące te elementy, o których pani wspominała one raczej są ograniczenia władzy raczej są częścią tradycji liberalnej liberalizm niż demokrację, więc widać wyraźne osłabienie komponentu liberalnego polskiej demokracji i każda demokracja była i musi być liberalna demokracja szlachecka nie była liberalna demokracja grecka wcześnie, bo liberalna nasze demokracje parlamentarne były są natomiast druga Silesia zapraszamy dzieci wyjdę, żeby były, bo to przede wszystkim jest akcent na ochronie praw widzowie to ogromna otwiera się tutaj przestrzeń szerzej, by nie odniesiemy się do niej natomiast zobaczymy co prawo i sprawiedliwość zrobi z tą maksymalną władzom, po którą sięga i to jest można być wyższe jeszcze poziom rozliczenia i dyskusji na temat tego co się dzieje, ale zdaje się, że większość komentatorów zgadza się co do tego, że mleko się rozlało się nawet gdyby doszło do zamiany strony ktoś inny był w opozycji ktoś inny był rządzący to naruszenie tych instytucji tak ewidentne nieważne w imieniu jakichś idei już się wydarzyło się być bardzo ruchliwe wziął, więc dość pewną świętością świętość jest umowa społeczna przynajmniej od amerykańskiej konstytucji konserwy od przejęcia amerykańskiej konstytucji ustawa zasadnicza jest umową społeczną i pewne rzeczy był nieprzekraczalny myśmy prezesowi Kaczyńskiemu już do tego książeczka nie to nie jest taka książeczka, bazując na lot się pierwszy prezes Sądu Najwyższego buduje zupełnie nowe interpretacje dr hab. Tomasz Słomka politolog z uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo bardzo zirytowany Jan Sowa socjolog kulturoznawca z lotu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy różnych dziękuję bardzo skrót informacji o tym, programie Jana Stradowskiego człowiek w 2 0 zaprasza w jego imieniu wracamy na plac Defilad 5 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA