REKLAMA

Dlaczego Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych nie jest przestrzegana?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-07-22 13:40
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa też państwo moimi gośćmi są dzisiaj pani Monika Zima-Parjaszewska prezeska polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną dzień dobry pani Monika kino gry i drugim gościem jest pan Piotr Kowalski z polskiego związku Głuchych witam również pana dziurawe, a będziemy rozmawiać proszę państwa o konwencji kongresie osób z niepełnosprawnościami, która odbędzie się w październiku w kongresie, który m. in. konwencji Rozwiń » będzie poświęcone w 20 1 2 roku Polska przyjęła konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i to jest także przeprowadzone zostały takie badania społeczne raport alternatywny powstał z realizacji tej konwencji może od pani pani Moniko zaczniemy od innych, jakie pierwszaki skojarzenia pierwsze myśli nasuwają się pani, kiedy pytam czy konwencja jest w Polsce przestrzegano bardzo krótko nie jest przestrzegana niezrealizowana jest to dokument, który sprawą powszechnie obowiązującym, a mimo wszystko wciąż na poziomie instytucji władzy publicznej o tym, dokumencie się zapomina to dokument, który jest najważniejszy priorytetowe dla całego środowiska osób z niepełnosprawnościami, a właściwie jak gdyby go nie było bardzo mało osób o nim wie bardzo mało osób nie mówi między nimi też dlatego eksperci środowisko co roku przypominają o tym, że mija kolejna rocznica nawet nie od przyjęcia ratyfikacji tego dokumentu, a to z kolei zobowiązanie dla państwa do faktycznego przestrzegania realizowania, ale też do ogromnej aktywności, dlatego że te postanowienia konwencji są skonstruowane w taki sposób, że wymagają ogromnej aktywności ze strony działań władzy publicznej to właśnie, bo to jest także wśród c osób, które słuchają regularnie mojego programu jest m. in. pan, który jest osobą niepełnosprawną, która regularnie do Nikisza ostatnio przy tematach związanych z edukacją, kiedy rodzice dzieci niepełnosprawnych alarmowali, że nowe rozporządzenie ogranicza możliwości dzieci jeśli chodzi o wychodzenie z domu z domu mówiąc krótko, że nie będzie tego nauczania indywidualnego w szkole, bo jest konwencja jest ona przestrzegana, gdyby wszyscy przestrzegali, że byłoby inaczej i pewnie tak jest pani Moniko konwencja stała się powszechnie obowiązującym, które w systemie źródeł prawa znajduje się powyżej ustawy to znaczy, że wszystkie dokumenty poniżej konwencji ustawy rozporządzenia powinny być z nią zgodna konwencja faktycznie podkreśla obowiązek edukacji włączającej wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami nieraz mam do stosowania tego dziecka w szkole, a zatem na pewno nie nauczania domowego, a przede wszystkim nauczania wśród rówieśników polskie przepisy ustawy o systemie oświaty, wydając taką możliwość oczywiście edukacji dziecka FR każdej innej placówce natomiast wiem, że praktyka n p . taki projekt rozporządzenia poprawiony wprawdzie powiedzmy też słuchaczom po protestach rodziców tak na taki projekt rozporządzenia czasami wytycza kierunki, które pozostają w sprzeczności z konwencją to nie powinna mieć miejsca jak ja mówię o tym i państwo mówicie o tym, że konwencja w Polsce nie jest przestrzegana, że jest na papieża jest prawem powszechnie obowiązującym, ale wielu dziedzinach życia spotykamy się z sytuacjami, kiedy czyta urzędnicy, czego nauczyciele czy do lekarza tej konwencji nie przestrzegają panie Piotrze no właśnie jak to wygląda z pana perspektywę i sery z perspektywy polskiego związku Głuchych, jeżeli spojrzy się n p . na system wdrażania funduszy europejskich w Polsce to tam przynajmniej na razie na poziomie dokumentów trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest tym lepiej, ale to pewnie wynika z tego, że konwencja jesteśmy związani nie tylko jako kraju, ale też Unia Europejska jako organizacja do konwencji przystąpiła inni troszeczkę komisja wymusza na nas różnego rodzaju działania tutaj w Polsce natomiast to co na pewno nie dzieje się najlepiej to są kwestie związane z dostępnością dla osób Głuchych do różnego rodzaju rzeczy my od wielu lat Polski związek Głuchych dopomina my się o system powiadamiania alarmowego alternatywny dom nr 1 12 na głusi sami nie zadzwoniłam na 1 1 2 natomiast gdyby mieli możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez komputer przez telefon to mogliby wtedy tak samo jak suszące powiadomić służby i wejść w interakcję z tym powiem z tym powiadamiany nie tak dawno ma też na naszej antenie Gonet taki materiał o bohaterskim dziecku, które powiadomiło swoich rodzicach NATO powinny być jednak także to ten rodzic powinien mieć możliwość samodzielnego powiadomienia służb ratunkowych mówimy, że konwencja niż nie jest przestrzegana, że w wielu dziedzinach życia nie po osoby niepełnosprawne mają trudności, że są miejsca, w których no inna osoba głucha n p. nie jest w stanie się porozumieć z niebem z urzędnikiem dajmy na to, chociaż w urzędach to się na nie tylko oglądanie tylko osoba głucha, dlatego że możemy postawić też na wkład osoby z intelektualną niepełnosprawnością osoby z autyzmem albo mówiąc łagodnie mówiąc są to, o czym mówił właśnie Piotr jestem dokładnie tak samo realizowany, czyli brak komunikacji brak dostępności w urzędniczy urzędy bardzo często są rejsy wybudują na podjazd lub jeśli zorganizują winda w budynku to oznacza, że spełniają wymagania dostępności dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, jakie bywają pytania co będzie jeśli przyjdzie osoba głucha co jeśli będzie osoba, która nie widzi będzie chciał zapoznać się z dokumentami, a co jeśli przyjdzie osoba, która nie ma wielu z nas posługuje się n p. piktogramami to co wtedy i wtedy właśnie wielki znak zapytania, ponieważ nie ma tej aktywności, który ma państwa wymaganą wg mnie to bardzo rzadko wynika z braku pieniędzy to przede wszystkim wynika z braku zrozumienia jakichś otwartości i patrzenia szczerze niż dotychczas ja posłużę się jednak przykładem są one nie niedawnego szkolenia, na którym 1 z uczestniczek opowiadała, że oni finansują zakup skomplikowanych drukarek CNC to są takie urządzenia, które nam wycinają różne rzeczy nie mogę się pani, gdyby taka drukarka miała interfejs ten, którym się programuje dostosowane do potrzeb osób niewidomych to osoba niewidoma spokojnie mogłaby programować tą drukarkę i mogą pracować jako operator takiej drukarki, a pani mówi ona sobie tego nie wyobraża to jest odpowiedź na bardzo wiele pytań to, że sobie nie wyobrażamy sprzed lat dyskusja o prawie jazdy dla Głuchych to też chodziło o wyobrażenie, ponieważ słyszący, którzy decydowali o tym czy głuchy morze czy nie może prowadzić samochód mówią, ale przecież nijak nie usłyszy od ręki tylko, że głuchy wie, że nie usłyszy karetki i po prostu będzie za nią rozglądał po to, karetka świeci, a nie tylko zleje żeber mogła osoba, która im nie usłyszy mogłem zobaczyć i na to po prostu wie i tak jest bardzo wieloma rodzajami niepełnosprawności z UE te problemy są w otoczeniu one nie są w samych tylko zabawa z niepełnosprawnością tylko, że zawsze było jakoś to i t d. robimy inna też taki przykład strony niedawnego czasu nie musimy zmieniać schodów tutaj w naszym urzędzie, bo przecież nie pracuje u nas jest niepełnosprawna tak jak, ale to też takie poczucie, że tych osób nie ma żali się zmniejszy to się nie opłaca, że nie ma dla kogo przekonywanie, że różnorodne społeczeństwo społeczeństwo, które uniwersalny zaprojektowane będzie przydatny tylko dla osoby z niepełnosprawnością również dla osoby starszej również dla n p . jeśli chodzi o architekturę oczywiście dla matki z dzieckiem, a że przede wszystkim taras na koncercie dla rodzica dziecka zapraszamy do rodziców dzieckiem, a przede wszystkim, że ta osoba, którą teraz państwo zainwestuje nie będzie dla niego kiedyś kosztem to bardzo istotne z perspektywy starości dorosłości osób n p. intelektualną niepełnosprawnością to jest bardzo trudnej do świadomości tej nowej definicji niepełnosprawności Wanda w dniu gdziekolwiek jestem przypominała, że wg konwencji osobom z niepełnosprawnością staje się wtedy, kiedy napotykam na barierę, która nie jest Damiana miejsc w społeczeństwie przez sąd barierę ja nie mogę skorzystać z mego Prasek korzystają inne osoby tracą moim zdaniem bardzo blokują osoby ze sceny, które podejmują decyzje na bardzo różnych szczeblach i samorządzie w rządzie no w każdym w każdym miejscu to jest takie przekonanie, że sam, że od MNI Janie zmienia wszystkiego, więc jak nie zmienia wszystkiego to niczego nie będę zmieniał natomiast to na pewno trzeba raczej podejść do tego tak jeśli ja nie zmieni mojego małego kawałka to z całą pewnością nie zmieni się wszystko, ale jak każdy z nas zacznie zmieniać kawałeczek ten odcinek, który od nas zależy od ode mnie urzędnika w gminie ode mnie urzędnika w powiecie ode mnie w ministerstwie ode mnie takim innym urzędzie to to spowoduje, że to włączeni to dostępność stanie się powszechna po prostu przestaniemy dyskutować tak jak ostatnio znowu o tym, że 3 szkoły mają mieć złamane bariery architektoniczne po prostu muszą nimi złamanej należy robić to przy każdej nadarzającej się okazji ani czekać na nie wiadomo jak com, jakie wydarzenie, które spowoduje, że wtedy usuniemy bariery architektoniczne to nie przepis, chociaż bardzo często również od nas świadomość przeszkadza w jego realizowaniu jest wiele przepisów, które naprawdę wyglądają całkiem nieźle i nadają się do dobrego stosowania okazuje się, że świadomość prowadzi do takiego stosowania tych przepisów prawa, że pozostają w niezgodzie z konwencją na takim sztandarowym przykładem wytoczony przez od lat jest właśnie przepisy funty rząd przepisy dotyczące edukacji, czyli tego, że przepis umożliwiający edukację dziecka placówce wybranej przez rodzica, ale praktyka stosowania tego przepisu przez głównie dyrektorów szkół nauczycieli w bardzo często kieruje segreguje te osoby z różnymi trudnościami do edukacji specjalnej tak samo jest przepisami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia i dramatyczne rozwiązanie, przy którym bardzo szefową stają rodzice zmuszani przez MON prośbę urzędników przez seans na procedury wymagania może istnieją inne rozwiązania prawne, które mogą być zastosowane świadomości osoby jest, że dziś mamy osoby z lekką niepełnosprawnością to w takim razie należy w uniemożliwić podejmowanie decyzji, bo też na pewno nie będą to dla nas, ale i dobrali dobra oczywiście najlepiej umieścić właśnie w domu pomocy stworzyć widza opiekować sienią w jak mówiłem Piotrek o tej wizji tego, że to jest możliwe ja przypomnę, że 20 lat temu nic by nie wyobraża, że osoba n p. intelektualną głęboką niepełnosprawnością będzie pracować będzie pracować zarabiać pieniądze, które będą przelewane na jej własne konto albo będzie w stanie wydawać się po prostu dzieje, ale tylko, dlatego że ktoś popatrzy na swobodne potencjał, który trzeba wykorzystać GE i to zrobić, więc akurat ta konwencja prawa osób z niepełnosprawnościami to znak odejdź i 1 moim zdaniem taki w ostatnich ofertach moment, żeby wykorzystać potencjał bardzo duże grupy osób, ale bez aktywności państwa zrozumienia od konwencji to jeszcze nie po swojemu i po polsku, ale zgodnie ze stanowiskiem komitetu żądającego przyrządzać je, a to ma znaczenie, bo to są eksperci, którzy standardy, a to jest wąska interpretacja no je w oczywisty dna, by już, pomijając samą terminologię przecież konwencji tłumaczenie język oświadczenia interpretacyjne, które Polska złożyła zastrzeżenie, którego na konwencji w 2 artykułach również zostało wolno to wszystko świadczy o tym, że mamy taki rozwój Polski sposób myślenia jeśli chodzi o prawach osób z niepełnosprawnościami to właśnie powiedzcie państwo, bo fale październik kongresy organizuje dzień trzeci już Kongres osób z niepełnosprawnościami rada programowa pracuje nad projektem ustawy co to za ustawa i co w przepisach chcecie zmienić chodzi o ustawę wdrażającą konwencja znacznie ustawę wprowadzającą te postanowienia te rozwiązania te przepisy, które do, których zobowiązaliśmy się ratyfikując konwencję, żeby one faktycznie znalazły się w naszym porządku prawnym to są czasem drobiazgi, bo to czasem jest kwestia innego zapisania nie ma obowiązku przewoźników dotyczącego organizacji transportu czy właśnie tak jak mówiłem kwestię w prawie telekomunikacyjnym my jesteśmy zobowiązani do tego, że zapewniać usługę alternatywną wobec telefonii takiej powszechnej na głos działającej nasłuch dla osób Głuchych to czasem są właśnie duże zmiany takie dotyczące właśnie ubezwłasnowolnienia małe w Hermanna obywatelom także tak, że to jest bardzo dużo różnych przepisów mówiących o 1 rzecz musiał doprecyzować wyglądu nie umknęło mu roszczeń chodzi o przepisywanie postanowień konwencji, żeby było jasne te przepisy obowiązują bezpośrednio tak każda inna umowa, która była w ten sposób ratyfikowana natomiast, ponieważ jest to prawo międzynarodowe to sama konstytucja wskazuje w noże te przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że istnieje konieczność wcześniejszego uregulowania na poziomie ustawy na jej dialogu z rządem niezależnie od rządzącej opcji politycznej barwy to usłyszeliśmy, że ten przepis jest na tyle skonstruowane ogólnie w konwencji, że należałoby do tego przepisu po prostu uchwalić rozwiązanie ustawowe nic z tego względu nie mogąc doczekać się rozwiązań na poziomie ustawodawczym no przejęliśmy inicjatywę i próbujemy w takim razie przygotować taki projekt takiej ustawy, która wdraża konwencję o w ten sposób doprecyzowuje te przepisy, które dla rządu są bardzo ogólne nie możemy oczywiście widzimy to bardzo konkretna rozwiązania dziękuję państwu Pierzak tak jest na razie czy tak bardzo ważną bardzo jednak my w tej chwili też na zbieramy środki na to, żeby ten Kongres dobrze przebywali dobrze zorganizować część pieniędzy zapewniają organizacje pozarządowe, które sam Kongres zaangażowana, ale na zarzuty matce to wrzutka tych organizacjach zrzeszających organizacje te nie są jakieś pieniądze, które deklarujemy wkładamy w to dużo pracy wolontariusze natomiast, że nikt też będzie chciał wesprzeć organizację Kongresu to ona zrzutka PL zachęcamy do tego, bo ono, że to jest głos wszystkich osób, które muszą być słuchane dzisiaj wydaje się, że są słuchane zbyt mało zachęcamy też tych, którzy chcieliby wesprzeć prace rady programowej ewentualnie propozycje legislacyjne kierować do nas my również oczywiście off Fashion to bardzo otwarci wierzymy też, że taka będzie takim tercetem będzie wyraźnie pokazywało, że temat osób niepełnosprawności jest ważne nie trzeba go przedstawiać tylko w takich kategoriach bohaterstwa albo wielkich ofiar tylko po prostu praw człowieka równości takich samych tras jak mają wszyscy inni obywatele dziękuję bardzo pani Monika Zima-Parjaszewska i pan Piotr Kowalski byli moimi gośćmi pięknie dziękuję dziękuję proszę państwa Jana koniec dodam, że jest już, że strona trzeciego Kongresu osób z niepełnosprawnościami, które w październiku odbędzie się w Warszawie, a będzie poprzedzone kontynentami regionalnymi w wielu miastach Polski ta strona to w ww konwencja kropke org Anna Gmiterek-Zabłocka dziękuję za uwagę zapraszam za tydzień, a po informacjach Radia TOK FM będzie z państwem Karolina Głowacka swój problem moja sprawa w stałej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm PL i Kosznik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA