REKLAMA

Jak AWS wygrała wybory 1997 roku?

Historie Polski
Data emisji:
2017-07-23 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu dziś będzie kampania roku dziewięćdziesiątego siódmego, czyli sprzed 20 lat to jest taka pani te wybory, które umożliwiły 2 panom to Donald Tusk Jarosław Kaczyński po czteroletnim życiu poza parlamentarnym wrócić jednak na wiejską prof. Antoni Dudek politolog historyk UKSW dobry wieczór pani profesora wieczór witam kontynuujemy nasze rajd po kolejnych kampaniach po roku osiemdziesiątym dziewiątym rok dziewięćdziesiąty siódmy jak już mówiłam Rozwiń » jeśli pan pozwoli to na początek takie ładne porównanie, którego użył w tamtym czasie Instytut spraw publicznych, mówiąc że Polska scena polityczna w tamtym roku przypominała amerykański rynek samochodowy z lat sześćdziesiątych panowała wówczas konkurencja każdy mógł produkować samochody, ale faktycznie produkowały je tylko 3 wielkie firmy taka sama sytuacja jest na polskiej scenie politycznej teoretycznie każdy może założyć własną partię rzecz w tym, że relacje, które można oczekiwać między wysiłkiem, a rezultatami tego wysiłku między zgromadzeniem ludzi, a potencjalnym efektem na scenie politycznej jest niesłychanie niekorzystna w maju w rezultacie na tej diagnozy było w roku 9 7 także właściwie liczyli się tylko głównie duzi gracze w rzeczywiście tak było w tym sensie można powiedzieć, że niewiele się od tego czasu zmieniło tylko ci gracze się zmienili w dość istotnym stopniu przypomnijmy, że tymi graczami roku dziewięćdziesiątym siódmym jest dla wszystkich było oczywiste, że któreś z tych 2 formacji wygra te wybory będzie rządzić, ale niesamodzielnie to był Sojusz lewicy Demokratycznej akcja wyborcza Solidarność i SLD, który rządził przez ostatnie 2 lata miał być sukces miało sukcesy rzeczywiście było przekonane, że w związku z tymi sukcesami wygra dlatego, że to przypomnijmy, że te były te 4 lata, kiedy Polska gospodarka rzeczywiście po tym, szoku transformacyjnym odbyła się od dna w dziewięćdziesiątym piątym roku odnotowała nie do nie pobity do dzisiaj rekord wzrostu PKB jednoroczny siedmio procentowej w dziewięćdziesiątym piątym roku było więcej optymistów niż pesymistów Familie tych, którzy mówili, że będzie się działo w przyszłości w Polsce lepiej spadały płace spadało bezrobocie rosną płace realne jest posłem SLD miało wszelkie podstawy, żeby liczyć na to, że wygra te wybory rzecz w tym, że po drugiej stronie sceny politycznej sytuacja od połowy 10 06 . roku zaczął się radykalnie zmieniać mianowicie po przez kilka lat chaosu tej takiej Saskiej nocy na prawicy oto w połowie roku dziewięćdziesiątego szóstego narodziła się akcja wyborcza Solidarność ale zanim się narodziła się być pewnym wydarzeniu, które miało miejsce parę miesięcy wcześniej, które moim zdaniem było katalizatorem powołania AWS osi sukcesu w, dlatego że wcześniej już podejmowano różne próby zjednoczenia tych rozproszonych ugrupowań prawicowych litewskiej koalicji prawicowej i to przed wyborami prezydenckimi 10 05. IT po rozpadały się bardzo szybko, a w końcu wydarzyło się coś co sprawiło, że przestały rozpadać Otóż to jest moim zdaniem tajemnica w związana z Sydney sukcesem Jana Olszewskiego w wyborach prezydenckich 10 05 . roku Jan Olszewski, gdy sukces od 1 1 0 wydaje zabawne, ale dostał prawie 7 % głosów wtedy uznał, że to jest niesamowity sukces i na tej bazie Olszewski utworzył nową formację prawicową ruch odbudowy Polski, ale rok i wszedł do władz wyrok nie wszedł do AWS, ale rok był katalizatorem, który uruchomił proces jednoczenia Europy w pierwszej połowie roku dziewięćdziesiątego szóstego zaczął szybować w sondażach, osiągając tam magiczne dla wówczas prawicy poziom kilkunastu procent poparcia i to wywołało autentyczną panikę w gronie wszystkich tych starych małych prawicowych partyjek, które zobaczyły, że oto może Olszewski zgarnąć całą pulę oni zostaną znicze i czekały kolejne 4 lata poza parlament i wtedy pojawia się Marian Krzaklewski z pomysłem akcji wyborczej Solidarność w sieci w Narodowym to nie był jego pomysł, bo on świeżością przyznaje że, że to prof. Jadwiga Staniszkis dodała taki pomysł mam tutaj fragment wywiadu z Krzaklewskim druku 10 07 . pisze tak żeśmy tego właściwa 10 03 . roku doszło do spotkania z socjologami na Politechnice warszawskiej prof. Staniszkis powiedziała wtedy stwórzcie akcję wyborczą NSZZ Solidarność później na zebraniu prezydium komisji krajowej uznaliśmy jednak, że trzeba pominąć nazwie NSZZ, aby nie utrudniać wchodzenia do ruchu partiom politycznym stąd AWS dokładnie, nawet jeżeli Krzaklewski nie był autorem są bardzo prawdopodobne tego pomysłu to był jego realizatorem cudzych zlecenia to wkład w bowiem, kiedy Krzaklewski zaoferował tym różnym ugrupowaniom ma mniejszą prawicowym udział w głosie domaga się okazało, że wszyscy są chętni wszyscy, którzy nie chcieliśmy podporządkować Olszewskiemu i opowie z czego się dobra mam wrażenie, że po prostu oni wierzyli, że nie wszystkimi związkowcami z Krzaklewskim na czele poradzą żyć ci gracze partyjni ograją się w rezultacie wykazał w układaniu list wyborczych szalik oni Ano właśnie, bo Krzaklewski narzucił drakońskie warunki tej koalicja mimo to ona przetrwała jak się wydaje, dlatego że kiedyś po powstaniu zaczął się sondaże to bardzo szybko przegoniła rok zaczęła później już od dróg końca roku 10 06 . głównym konkurentem SLD Sojusz lewicy Demokraci jako potencjalny zwycięzca wyborów parlamentarnych, więc w liczbach, ale 2 2 podmioty na początku tanich opłat rocznych oraz nasz wielki dzień bank doszło do prawie 4 6 9 podmiotów ale jakie były reguły gry Otóż Krzaklewski od razu powiedział, że 50 % + 1 udziałów we władzach w głos ma związek zawodowy Solidarność, a cała reszta musi się zadowolić tymi 4 9 % w i to i to było żelazny sposób przestrzegane i to jeszcze później doprowadziło już po zwycięstwie wyborczym szeregu problemów wewnętrznych AWS-u, ale do samych wyborów Krzaklewski się zachował tę dominację związkowców i to zadziałało bardzo bardzo skutecznie latem warto pamiętać o włos nigdy nie był nie stał się partią polityczną, ale warto też przypomnieć, że w dziewięćdziesiątym siódmym roku Sojusz lewicy Demokratycznej też jeszcze nie było partią polityczną uroczyście sojuszem i kilku 2 0 kilku ugrupowań z związków stowarzyszeń pod przewodem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej polskiej partią polityczną staje się dopiero 2 lata później dziewięćdziesiąty dziewiąty w wileńskim muszą się tłumaczyć wielokrotnie z tego, że Brauer każdego jak leci nawet taki partyjki, które nie miały lokalu i telefonu, ale mówił, że skoro mają szansę, nawet jeżeli mają 10 0 członków 2 ekspertów pozyskać powiedzmy 50  00 0 wyborców to zapraszamy UMK w rzeczywiście ta strategia była słuszna problemów, z czym innym mianowicie Krzaklewski jako informatyk stworzona przez właśnie specjalny program, który miał liczyć udziały tych mniejszych formacji czy w zgrupowaniu we władzach AWS problem w tym, że ten program liczył na podstawie danych płaszczu liczbie n p. członków dostarczonych przez samych zainteresowanych te dane były dość mocno kwestionowany przez konkurencję i słusznie bożyszcze Kaczyńskiemu dostarczaną zdaje się tych danych niezbyt wiarygodnych no ale tak czy owak mimo tego pewnego bałagan to po to, AWS okazał się dość spójny wewnętrznie i do tych wyborów rzeczywiście doszedł sposób zjednoczony właśnie tam tak, aby naprawdę najbardziej rozsławia rozruch zarabiał Adam Słomka i 1 z odłamów KPN długą dość szybko się jako pierwszy za włosy została wyrzucona już po wyborach do wyborów dotrwał, ale co ciekawe były dla mnie interesujący sytuację przypomnijmy, że w kat do AWS-u wyszło porozumienie centrum, ale nie wszedł Jarosław Kaczyński w i parady wzrok wyborów 10 07 . roku polegał na tym, że EBC wyszło, jaką do parlamentu jako udziałowiec AWS-u, a Kaczyński zdobył mandat poselski, ale z list ruchu odbudowy Polski czy roku Jana Olszewskiego tak na marginesie tytułem ciekawostki oraz to co jest najistotniejsze w po torze w te wybory były o tyle inne od pozostałych kampanii wyborczej, że poprzedzało bardzo ważne wydarzenie, a my się referendum konstytucyjne w maju 10 07 . roku w odbyła się w referendum dotyczące konstytucji dziś obowiązującej, przeciwko której prawica gardło wałek mówi Witomiła można, by dziś to była taka taki rodzaj prawyborów tortu, bo taki rodzaj próby generalnej między właśnie z 1 strony jest sojuszem lewicy Demokratycznej i trwałą koalicją konstytucyjną, czyli Unią wolności Unią pracy i prezesa rady kultury i taboret 4 partie w istocie rzeczy to konstrukcje przygotowało przeprowadziły, które popierały ją, a z drugiej strony była AWS i Rob, które głosowały za odrzuceniem nawoływały do do odrzucenia tej konstytucji i teraz to próba pokazała, że siły są tych 2 wielkich obozów wyrównany, dlatego że konsensus, zanim salda i konstytucję przyjęto to prawda, ale warto pamiętać, że przyjęto ją większością zaledwie 5 0 i dobrze pamiętam 3 lamp i prawie 5 4 % przy 4 6 % przeci w w Azoty to pokazywało, że prawica już jest bardzo mocna, a w, a to dopiero w domu my teraz po maju następują wydarzenia, które bardzo pomogły akcji wyborczej Solidarność a gdyby zaszkodziły SLD i z tych wydarzeń wątpię najważniejszym była gigantyczna powódź, która nawiedziła Polskę w lipcu roku 10 07 . od zachwytu powie nareszcie będę rzuciła bombę coś co pomogło niewątpliwie Sojuszowi, bo jak już mówimy o ważnych wydarzeniach, czyli o referendum konstytucyjnym i o nowej konstytucji do 8 lipca 10 07. roku zebrani w Madrycie przywódcy NATO formalnie wystosowali do Polski Czech Węgier zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polska uczyniła to 16 września, czyli uwaga na 5 dni przed wyborami była też pielgrzymka Jana Pawła II oraz czy kolej pomogła prawicy w właśnie pielgrzymka zdecydowanie bardziej pomagała w u sowy, choć oczywiście Jan Paweł II nic nie wypowiadał się w ogóle w kwestii zachowań wyborczych, ale nabór ludzi z kasy UEFA religijna, ale w naturalny sposób to bardziej sprzyjały AWS co tu się bardzo do przesłania papieskiego odwoływał kampania miłość milionów osób uczestniczyło w tych spotkaniach jak trzeba dokładnie przyczyny jak 2 z tych czynników, z których jedne jak teraz sprawa na to jeszcze wizytę Billa Clintona, bo przypomnijmy, że akurat to się biegło też warto to opasłe szczyt w Madrycie jest w Brzozowie gmina Fabianki Ottona, gdzie Clinton obiecywał właśnie gwarancje 100 lat spokoju dla bezpieczeństwa dla Polski to mogło sprzyjać Sojuszowi natura zaszkodził mu zaszkodziła mu ów kataklizm prawda w postaci powodzi i słynna wypowiedź premiera Cimoszewicza, który w pierwszej fazie nie do informowano o tym, jaka jest skala tego tego było kataklizmu podział to słynne zdanie w czasie ubezpieczać prawda i to zostało odebrane jako arogancja władzy było później nieustannie SLD wypełniasz ją na tę arogancję pychę przekonanie o tym, że zwycięstwo z zasięgu ręki zwraca on uwagę w swojej książce poświęconej historii politycznej Polski po osiemdziesiątym dziewiątym roku, że Włodzimierz Cimoszewicz jego zaplecze byli tak pewni zwycięstwa, że to powodowało, że niektóre z ruchem był nieprzemyślany no, ponieważ już właściwie witali się z gąską to prawda, dlatego że rzeczywiście do niektórych deklaracji, które wtedy zgłoszono był kompletnie oderwane od wszystkich udało się medium pokazać, że termin ten wysiłek olbrzymi rzekomego sztabu anty powodziowego, które rząd powołał z dużym stopniu udawany były różne deklaracje choćby ówczesny minister budownictwa Barbary Blidy w myje, która zapowiadała zbudowanie w ciągu uwaga miesiąc 100 0 domów dla powodzian w no coś okazał się kompletnie nierealne i w efekcie to pokazało, że noszą w sobie średnio radzi ze skutkami tej powodzi w i to i to na pewno był czynnik który, który jest Sojuszowi zaszkodził nie zmienia to wszakże faktu, że SLD w tych wyborach dostał znacząco więcej głosów niż w roku 9 5 800  00 0 osób więcej, ale uważał ją dokładnie, a w wymiarze procentowym to jest nawet bardziej spektakularny, bo to jest skok z poziomu 20 niewiele ponad 20 %, które Sojusz zdobył w dziewięćdziesiątym trzecim roku do poziomu ponad 2 7 %, które dostał rok dziewięćdziesiąty śruby rzecz w tym, że ta druga strona była tym razem skonsolidowana i to ona te wybory i wygrało wiele tych straconych głosów jeszcze mieliśmy do czynienia z druku 10 03 . że bodajże 1 4 wyborców nie miała swojej reprezentacji ładnie tutaj zajmie tutaj przypadło oczywiście też pewne ugrupowania, które warto powiedzieć, ale ich skala była ich znaczenie ich poparcie wyborcze błędach dużo mniejsze się największym przegranym nie wątpię, bo Unia pracy ta partia lewicowa, która w i próbowała stworzyć jakąś alternatywę dla Sojuszu lewicy Demokratycznej im zabrakło dosłownie 2 % do wejścia do parlamentu 4 7 4 dostała dostała Unia pracy i w efekcie nie weszła z dyni i to oczywiście było to robić największy sukces mimo tej przegranej SLD, że od tego momentu goście na lewicy na długie długie lata już nikt poza SLD się nie liczy Jakub Unia pracy z wypadła z parlamentu domu początek końca i tylko w partii i tak naprawdę alternatyw dla dla dla lewicy dla SLD dla lewicy w 2 też wspomnieć tu ciekawostka 2 ugrupowaniach emeryckich, które zaistniały w tej kampanii, bo to jest pewna ciekawostka to może to informacje takie radio TOK FM i wtedy będziemy też mówić o net powodzi politycznej, bo tak to wielka powódź roku dziewięćdziesiątego siódmego była nazwa tym razem historię kampanii roku dziewięćdziesiątego siódmego wyboru roku dziewięćdziesiątego siódmego oczywiście do parlamentu prof. Antoni Dudek nadal z nami panie profesorze trasą o 2 ugrupowaniach emeryckich chyliła się mieliśmy rozmowę, ale właśnie to jest taka ciekawostka związana z wyborami 10 07. roku, która się już ani wcześniej nigdy później powtórzyła mianowicie gdy gdzieś tam na trzy-cztery miesiące przed datą wyborów, czyli późną wiosną roku dziewięćdziesiątego siódmego pojawiło się na scenie politycznej nowe ugrupowanie o Szubinie brzmiącej nazwie krajowa partia emerytów rencistów w i to ugrupowanie dość niespodziewanie, ale dla mnie nie zaskakująco nagle z niektórych sondaży zaczął dostawać nawet kilkanaście procent poparcia dla to oczywiście wywołało powszechne zainteresowany zaczęto tropić, kto właśnie tą partię powołuje wyszło jakoś dziwnie są to ludzie związani z Gdyni czy bardziej sojuszem lewicy Demokratycznej w jedno i wtedy go zgłosił się zorientowano, że jedno po prostu Sojusz lewicy właśnie z takim chwytem bocznym trochę boczną drogą zdobyć jeszcze pewną ilość mandatów jest oparty w istocie rzeczy, czyli na kształt agentury SLD no, więc postanowiłem zareagować tym samym i powołano dosłownie na kilka tygodni przed wyborami krajowe porozumienie nie krajową partię w jego krajowe porozumienie emerytów rencistów Rzeczpospolitej polskiej w mojej Asi łatwo domyślić obie te ugrupowania emeryckie skeczu skoczyły się do gardła każdą nawzajem oskarżają się z autentycznym wyrazicielem interesów emerytów i finał tego był taki rzeczywiście obie przepadły to znaczy 2 en pro eseldowski krajowa partia emerytów dostała niewiele ponad 2 % tak krajowe porozumienie to usypiający AWS niewiele ponad 1 % bez oba w nie zaistniały w natomiast one są o tyle ciekawe, że dla mnie to jest jakby taki podział był sygnał, do którego jeszcze w przyszłości ktoś odwoła, bo w miarę starzenia się naszego społeczeństwa wbrew pozorom ruch emeryckich oraz emerytów rencistów będzie dużo, ale on wtedy 10 07. roku to było kompletnie absurdalny natomiast dzisiaj już jest tak absurdalna za 15 20 lat w prawdopodobnie może się okazać, że taka partia emerytów rzeczywiście może naprawdę z bardzo mocno na scenie politycznej, ponieważ rozbił się coraz silniej ważył będzie emerytów rencistów coraz większa liczba to potem wystarczy w programie hasło podwyższy renty emerytury, a dokładnie też można takie programy pisać na 2 0 3 0 albo trzydziesty piąte i wielka woda polityka pisała wówczas tak wielka woda to czas wielkiej próby tegoroczna powódź jest pierwszą klęską żywiołową na tę skalę wolnej Polsce brutalnym sprawdzianem skuteczności państwa ten egzamin nie wypadł najlepiej wielu przypadkach zadziwiająco źle, o czym pan profesor już zdążył wspomnieć bije tylko trochę chronologii kampania ruszyła pod koniec czerwca to mój 2 5 czerwca wrześniowe wybory były 2 1 września, więc kampania wpadła na ten czas tej gigantycznej powodzi jej inny na początku lipca w Południowej Polsce w Czechach Austrii silnie pada nawet opady zasilają w dorzeczu Odry podnosi się gwałtownie poziom rzek na pierwsze wsie miasteczka został zalany już szósty gol i 3 lipca pierwszym polskim znanym miastem były Głuchołaz to było 7 lipca i tego samego dnia tereny zalane wizytował już premier Włodzimierz Cimoszewicz na niektórych innych kilka dni później 16 lipca podczas słynnej debaty parlamentarnej to było na chwilę przed drugą falą, który się wówczas spodziewano, która przyniosła go potężne zniszczenia kolejnej śmierci mówił tak między piątym 7 lipca zjawisko miało wprawdzie charakter narastający lecznic nie zapowiadało nadejście dramatu niemniej, aby bezpośrednio zapoznać z sytuacją 7 lipca udały się do województ w katowickiego opolskiego wałbrzyskiego rozmawia z przedstawicielami komitetów przeciwpowodziowych mieszkańcami uznałem, że sytuacja jest poważna, ale dotyczy stosunkowo niewielkich obszarów, by ten żywioł zaatakował po raz kolejny w nocy siódmego na 8 lipca tereny zalane o powierzchni 6 50  000 ha zamieszkane przez 5  000 00 0 mieszkańców zginęło 5 6 osób straty materialne oszacowano na 3 i pół miliarda dolarów w dokładnie to był kataklizm mieliśmy później jeszcze w i różne klęski powodzi, ale żadna oczywiście nie może się równać z tą to była niewątpliwie największa katastrofa żywiołowa, jaką mieliśmy do czynienia z przeciw RPA niektórzy mówią, że w całym dwudziestym wieku na ziemiach polskich, gdy to oczywiście tutaj się zebrało bardzo wiele błędów no i 1 z nich było budowanie na tych terenach zalewowych, bo o nim to jednak dolny Śląsk tereny poniemieckie i czyste radzili z tym, wydzielając pewnych radiowóz no właśnie na źródła Kozanów, na której któremu za czasów niemieckiego znam niemiecki opanowania terenem zalewowym to pobudowano słynne bloki, które po prostu zostały zalane z dnia, ale niektórzy też twierdzą, że to wynikało też pewnego braku szyb odpowiednio szybkiej reakcji władz lokalnych które, zanim to woda wielka dotarła w pobliżu Wrocławia nie wysadzili wał, że należało gdzieś wcześniej wysadzić wały po prostu zalano też pewną ilość budynków, ale znacznie mniejszą, bo tereny mniej mniej mniejszą gęstością zaludnienia można długo dyskutować słyszę wyborczym istotne było to rzeczywiście okazało się, że rząd sobie średnio radzi ze skutkami tej klęski najlepsze rzeczywiście tłumaczono to w ten sposób, że proszę pokazać rząd, który byłby w stanie poradzić sobie z powodzią Tysiąclecia oczywiście to jest prawda byli w żaden inny rząd, by sobie zapewne wiele lepiej z tym nie poradzimy, ale akurat padło na rząd czy SLD Sojusz NATO określoną cenę zapłacił natomiast też nie przeceniałbym znaczenia tej powodzi jako takiego decydującego czynnika o wyniku wyborów z prostego powodu, w jakich podsumuje mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji wynik mógł głosy oddane na ugrupowania centroprawicowe dziewięćdziesiątym trzecim roku to i tak SLD wtedy pokonał w tworzyły się rozproszył, by po 4 latach nasze zjednoczyły niemal w całości i w efekcie dostały te ponad 30 % głosów czy tak naprawdę poszło takiemu układ sił społecznych tak dobre prawica już wtedy była nieco silniejszą Levi's z tych grup kompletnie skłócona rozbita w druku 10 03 . a po czteroletniej kwarantannie po klęsce Wałęsy i innych prawicowych kandydatów w wyborach prezydenckich 10 05. roku co było olbrzymim szokiem jednak się skonsolidował i w roku 10 07. po prostu wzięła to co realnie się i należał mówiąc krótko wyniki wyborów 10 07. roku rosły znacznie bardziej oddawały rzeczywisty stan podziałów społecznych 100 10 03. roku pewną anomalię pyta o to właśnie to rozbicie spowodowało też przypadek w ponad 1 3 głosów prawdach, o których którą oddano ugrupowania, które nie weszły dziesiątym siódmy ten odsetek był poniżej 10 %, w jakich ugrupowań, które nie wyszło, bo tam jeszcze mówić o tych nieszczęsnych emeryckich partiach mogą jeszcze w Unia pracy przede wszystkim nie nie weszła Unia polityki realnej co nie jest zaskoczeniem w Dreźnie wyszła jeszcze rok dla Polski to dawne resztki pobyt we włoszech też oczywiście nie przekroczyły progu wyborczego w dzieje, ale to w sumie dawało mi około 10 % głosów, które przepadła bez bez porównania mniej niż dziś w roku dziesiątym trzeci i ścisły związek, jeżeli chodzi o powódź wybory to był ten moment, kiedy zaczęto proponować trudno VAT -u prawa strona sceny politycznej stan wyjątkowy, a tym samym przesunięcie terminu wyborów WOŚP na co rząd SLD się nie zgodził, mówiąc że nie ma sensu wprowadzać stanu wyjątkowego, ponieważ żadne dodatkowe środki nie zostaną już uruchomione też wszystkie środki którymi sam gabinet Włodzimierza Cimoszewicza dysponował już były w użyciu, że właściwy stan wyjątkowy będzie znowu wprowadzony teoretycznie nie praktycznie nie pomoże powodzianom w myśl, że to było racjonalne zachowanie z kolei prawo sprawdzenie stanu wyjątkowego przed długą przesunięcie wyborów nie rodziło różne burdy wątpliwości zarzuty retusze próbuje jakichś nadużyć dokonać warto jeszcze powiedzieć o tym, bo my cały czas mówimy rządzący Sojusz lewicy Demokratycznej czy czas po brzegu koalicjanci czy polskim Stronnictwie Ludowym, które w przeddzień euro i grafik Ano właśnie przed wyborami, bo tak PSL też oczywiście wejdzie do parlamentu w wyroku 10 07 . ale z ponad 10 0 osobową mniejszym klubem poselskim ponad 100 mandatów straci SLD PSL, chociaż w sensie bezwzględnej liczby głosów ten spadek jest znacznie mniejszy tylko, że w i o ile w dziewięćdziesiątym trzecim roku to 15 %, który dostał PSL dało więcej 1 3 0 paru osobowy klub parlamentarny klub poselski to w 3 lat 3 lata później 10 07 . roku nieco ponad 7 %, które PSL dostał dało mu zaledwie 2 7 posłów to była gigantyczna klęska, która w tym momencie wyeliminowała Pawlak Pawlak, który jeszcze przeżył swój katastrofalny wynik w wyborach 10 05. roku trochę afera Olina czy Oleksego pomogła w tym 100 dziesiąty siódmym roku jednak zostaje obalony przez Kalinowskiego i testy pierwszy upadek Pawlaka w jego miejsce zajmuje Jarosław Kalinowski jest natomiast co warto jeszcze powiedzieć to jest wykonał rzecz niebywałą jak ma jednak by pewne mechanizmy znane jest w Polski parlamentaryzm je w przed przestać ćwierć wieku płci w sierpniu roku dziewięćdziesiątego siódmego sięgała w kilka tygodni przed wyborami posłowie PSL -u, a więc partii współrządzącej złożyli wniosek o wotum nieufności wobec rządu Cimoszewicza w i to także dla choćby przeciętnie zorientowanego wyborczego jest szokująco jak to partia, która rządzi składa wniosek o wotum nieufności wobec władz mają własne szaf dokładne liczenie wątpię też uczelnie, które na pewno PSL-owi w tych wyborach nie pomógł i efekt, jakiego znam siły polityczne z trudnego roku prawdopodobnie podobny jak później Unia wolności będzie opuszcza koalicję za zły sen tylko, że to będzie dużo wcześniej, bo na ponad rok przed wyborami w 200 0 roku jest odcięcie się od tych błędów prawda w rządzących, dlatego że w przypadku PSL to było kompletnie niewiarygodne po prawie 4 latach współrządzenia w latach stąd też wyraz pewnej frustracji, która w PSL -u narastała przez te 4 lata, bo PSL zaczął już był drugi prawda w tej koalicji miał mniej posłów niż SLD za tło tego prostego premiera i jego ofierze dominował i później stopniowo, zwłaszcza w mediach Pawlak przestał być premierem PSL był ewidentnie spychane i Chile jak to zresztą politycy PiS ruszy już taką wypowiedź 1 z prominentnych polityków PSL-u w blokach rządzili Oleksy spychał nas białych rękawiczkach to wprost o Cimoszewiczu dziś już w setach zdjął rękawiczki cudo niezwykle brutalny i tu taki efekt frustracji związanej rzeczywiście z tym, że Włodzimierz Cimoszewicz był mózg znacznie bardziej szorstki oschły wpływ koalicjanta niższy niż po jego poprzednik Józef Oleksy w teście kończąc ten wątek powodziowe dodał, że za niefortunne słowa Włodzimierz Cimoszewicz czy te słowa to jest kolejny przypadek, kiedy potwierdza się, że trzeba być przezornym trzeba się ubezpieczać ta prawda ciągle mało powszechna premier przeprosił UN 2 tygodnie później padły wówczas moich ust słowa na temat potrzeby ubezpieczania się, które nie były stosowne w zaistniałej sytuacji nade wszystko zaś wywołało zrozumiałe rozgoryczenie w obliczu szybko narastającego żywioł tragicznego żniwa, które przyniósł, ale wiem, że to jest tego typu sytuacje, że słowa wylatują z Ostródy Lema wracają wołem po prostu to co powiedziane tegoż cofnąć nie da i te słowa będą potem ślad za Włodzimierzem Cimoszewiczem sny się poruszać się w dalszą przestrzeń polityczną, gdy panie profesorze pan w ogóle ocenia tę kampanię pod względem marketingowym Bobo n p. brytyjski politolog Timothy Garton aż mówił, że ta kampania prowadzona była bardzo nowoczesny sposób, gdybyśmy analizowali poprzednie kampanie będą mówić o tej fazie remontu modernizacji tak Tunezji Maroku osiemdziesiąty dziewiąty 9 0 9 0 pierwsze trzeci taka już faza modernizacyjna rok dziewięćdziesiąty piąty, kiedy na marketing jest już dość powszechnym użyciu kampania Aleksandra Kwaśniewskiego, a co można powiedzieć roku dziewięćdziesiątym siódmym rzeczywiście ta kampania była dość nowocześnie prowadzona znacznie bardziej oczywiście przede wszystkim wykonanie tych głównych formacji, bo tt te biedniejsze te słabsze ciągle, gdy miał dość siermiężne narzędzia marketingowe, ale też Gucci główni gracze rzeczywiście dość nowocześnie robili przy czym Sojusz lewicy Demokratycznej za bardzo się skoncentrował w swojej kampanii 1 właśnie pochwalenie się sukcesami i czteroletnich rządów, a mniej na obiecywaniu co jeszcze więcej Polacy dostaną w ciągu kolejnych 4 lat i nawet to najlepiej pokazywało 1 z 2 hasło główne wyborcze SLD pierwsze z nich było dotrzymaliśmy słowa to było w domyśle prawdą, że rozwiniemy gospodarki poprawmy położenie i t d. i drugie to coś obiecywał, ale nie wiadomo co brzmiało dobre dziś lepszych lepszych zrobią rywale jutro lepsze jutro obiecywał, ale ten konkret, w czym dokładnie robić to lepsze jutro nie był wyraźnie zarysowanej, ale i tak ma swoje ulubione hasło tej kampanii dysk i hasło Unii wolności w lewo wprawo zawsze do przodu tak dokładnie to hasło, bo akurat bardzo nieudane i Idy rzeczywiście już wtedy z niego żartowano, że to właśnie świetnie obrazuje jak niezdecydowanie tej partii, która w tak naprawdę jest groźna i Wiedniu stronę i rentach z pogrążoną w refleksji zastanawiamy się jednak także Leszek Balcerowicz wówczas był na niej asfalt to jest istotne, bo po roku 10 05. do wstępuje zmiana lidera w miejsce Tadeusza mazowieckiego na czele Unii wolności staje Leszek Balcerowicz rzeczywiście była to jedyna kampanii Unii wolności w Indiach czy porównuje z listy stos z Unią demokratyczną 10 03. roku czy później z kampanią 20 01 roku to była taka najbardziej spersonalizowana na osobie lidera rzeczywiście tam Balcerowicz ogłosił, że będzie drugi plan Balcerowicza z tobą dość konkretny koszt to głos nawet bardzo wąskiego początek liberalnego elektoratu traktowała skierowane, ale i tak w tych wyborach Unia wolności osiągnęła poziom był najlepszy jest wynik wyborczy w dziejach tej formacji, licząc z Unią demokratyczną, bo to było 1  700  000 głosów ponad 13 % w 1 firmę poszukującą więcej niż niż w roku 9 0 tym pierwszym, kiedy Unia demokratyczna też miał niewiele gorszy wynik, ale tutaj dawało tej partii szanse rzeczywiście na realny udział w rządach tak się ostatecznie stało z naturą warto wspomnieć wydają się o najlepszej kampanii tak powszechnie uważano kampanii AWS -u którą, której głównym arch. Wiesław Walendziak w tym czasie mającym za sobą prezesurę telewizji, który został przegrany w czasach Wałęsy i który rzeczywiście stworzył takie studio wyborcze 1, a w miejscu, w którym się rzeczywiście pojawiali bardzo różni politycy jak pamiętamy jak reagują w NATO studenci jak czasem pokazuje spot w głównej, w którym pojawiają się takie różne twarze i n p. jest tam pojawia się Kazimierz Michał Ujazdowski jestem konserwatystą i dlatego głosuję na AWS później się pojawia, gdy Czesław Bielecki mówi ja jestem liberałem i dlatego głosuję na AWS później się pojawia w jeszcze grupa działaczy związkowych różnych znanych gwiazd już jak już 1 były dokładnie w GL wykorzystano n p. piosenkę Czesława Niemena Ewy w tej kampanii taką dość dość powiedziałbym nośną i domów od strony graficznej tłuszcze wrogi ciężko opisać te spoty w AWS, ale rzeczywiście były najlepsze to znaczy tam jakby adresu w taki przekaz widziałbym patriotycznie nawiązywanie i do papieża i do tradycji Solidarności, ale też byłoby sporą powiedziałbym takiego w taki obietnicy zrobienia tego na co Polacy czekali od czegoś, czego mu SLD absolutnie nie chciał zrobić zdjęcie powrót do do obietnicy powszechnego uwłaszczenia, czego oczywiście później nie dotrzymano, niemniej jednak wtedy w innej wtedy wtedy AWS bardzo mocno obiecywał, że właśnie te toaletą politykę prorodzinną uwłaszczenie to trochę oddawało to główne hasła w błysku zawsze Polska wolność rodzina miał właśnie takie hasło hasło inspirowanych folkiem szlocha deską konserwatywną, ale także właśnie przesłaniem Solidarności szatni było też tak panie profesorze, że najpier w Lech Wałęsa wystąpił w tym wnioskiem o referendum uwłaszczeniowe aparatem SLD, który jeszcze rządziło też wystąpił o swoim wnioskiem tak to prawda, ale to głaz spraw wcześniejsza to znaczy, jakby tutaj AWS nawiązywał do tego właśnie, że wróci do tych spraw, które nie zostały przez referendum rozstrzygnięte przypomnijmy było także się Wałęsa kończą spór o prezydenturę w jakby zarządził referendum w i później SLD się z tego wycofywał rząd SLD nawoływał de facto do bojkotu tego referendum się odbyło jest już po 10 06. roku przy bardzo niskiej frekwencji jego wyniki były proste niewiążące, bo tam jeśli były związane z lotniska el frekwencja źle ostatnio Janinę Woźniak oraz biura 3 0 kilka procent i oczywiście, gdyby tamto, bo w ubiegłych referendum Komorowskiego było kompletnym sierotą natomiast tamto referendum dziś ze związku 10 06. roku jednak było wspierane przez prawicę tyle tylko, że rządząca wówczas lewica nie była nim zainteresowany widzi nic z tego nie niesie mnie nie nie wydarzyło, ale w UE z tego używał zwłaszcza, gdy idziemy do Łask wróciły do kwestii powszechnego uwłaszczenia to dlaczego jak wiemy nie doszło w ich, bo boi, bo później się okazało, że jednak to nie jest takie proste do do przeprowadzenia poza tym tu też spór wewnątrz koalicji, bo Unia wolności Balcerowicz był zdecydowanie temu przeciwni i a to jednak ostatecznie Balcerowicz zdominował politykę gospodarczą rządu koalicji AWS Unia wolności przerwałam panu profesorowi wątek poświęcony temu, że AWS postawiła na rodzinę rodzina bezpieczeństwo Polska to były te naczelne hasło, ale o tym rozmawiamy po informacjach Radia TOK FM w programie AWS stał tak rodzina jest podstawą społeczeństwa to w nich człowiek wychowuje się rozwija naród jest rodzina urodzin społeczeństwo jest silny energią z organizowaniem i pracą obywateli oraz ich niezależnych organizacji Anne Valerie Pisarek stworzył mnie i hasłem hierarchy 5 4 słów sztandarowych, czyli takich, które mogą trafić na pana polityczne sztandary mogą pojawić się w strukturach typu niech żyje i psa albo precz z nim grać na rzetelne hasła, które są dla Polaków ważne jest, że obowiązuje wciąż gdzieś miłość na pierwszym miejscu rodzina na drugim i zgoda na trzecim no to postanowiono tutaj korzystać hasło nr 2, czyli rodzina do tego dorzucono też bezpieczeństwo wokół wszyscy tego wszystkiego tego like but i 2 ta kampania się kręcił tu właściwie w celnych dlatego, że to poza wszystkim też nawiązywało do nauki społecznej kościoła katolickiego, którego Włosi bardzo mocno odwoływał w kampanii to było przesłanie, które powodowało, że był na tyle ogólne, że te wszystkie partyjki prawicowe jest skłócony z na poziomie powiedziałbym personalnym na poziomie ideowym mogło się po to, wszystkim podpisać z Włoszką dość zręcznie zrobione problem się pojawić dopiero później po wyborach, kiedy trzeba było zacząć tego roku do tego to realizować, a tu okazało się, że jednak po drugiej stronie jest taki wyrazisty liberalny koalicjant, czyli Unia wolności z Balcerowiczem na czele na czele i tutaj już sprawa się okazało znacznie trudniejsza do, ale też było takie naiwne myślenie jeszcze w kampanii wyborczej, kiedy właśnie w tym konglomerat partyjek i każdy ze swoimi ambicjami, bo myślę, że politycy prawicowi tych swoich ambicji grzeje ławę w plecaku nie pochowali, kiedy to mówiono, że być może to jest także nie trzeba mieć wspólnego programu wspólnych wartości nie trzeba tak samo myśleć tylko wystarczy pakiet 20 3 0 ustaw, które chcemy przeprowadzić iluś tam się rządzić mogłoby być może to jest i nie takie głupie tylko problem polega na tym, że tutaj jak przyszło do rządzenia może zaczniemy od tego, że wynik wyborów był taki oto błyszczą się wyjaśnić już właściwie to lek. Łaszek pamiętacie już wiemy, że brała udział w wyborczą Solidarność, ale miała 20 2 mandaty poselskie bez zmian samodzielnej większości drugie miejsce po Sojusz lewicy Demokratycznej wielki gest w SLD miał wtedy 2 7 % 1 6 4 mandaty i 1 mówiono już w koalicji nie będzie trzecie miejsce miał Unia wolności 6 0 mandatów i tu była potencjalnym koalicjantem dla AWS, ale w części i ci AWS był sprzeci w wobec takiego koalicjanta, bo próbowano sklecić film o opieramy jak uczy sugerowano zbudowanie koalicji jeszcze z 2 innymi ugrupowaniami, które weszły do Sejmu swojej dawnej ludową narodowej koalicjant PSL, które od 2 7 posłów i maleńki ruch odbudowy Polski z Janem Olszewskim na czele z 6 posłami w tym Jarosławem Kaczyńskim też był w sejmie w tylko, że ci zwolennicy koalicji my z Europy i PSL -em mieliby przeciwko sobie matematyki ta koalicja z wielkim trudem przekraczała magiczny próg 2 3 1 z posłów natomiast koalicja z 1 z Unią wolności dawała oznak, by zjawili większość, aczkolwiek nie dawała 3 5, żeby przełamać weto prezydenta i o tym, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w tym czasie był dopiero w połowie swojej pierwszej kadencji moi, który bardzo szybko z tym rządem się stało i żeby uzmysłowić, bo też powiedziałem, że te wszystkie różne pomysły AWS słowny nie udało się zrealizować po części z powodu oporu Balcerowicza, ale jeszcze ważniejszy był opór prezydenta Kwaśniewskiego, a potem tylko, że w okresie istnienia rządów koalicji w ogóle rządów AWS w tym czteroleciu, a ta wychodzi pierwsze 3 lata, kiedy istniała koalicja AWS Unia wolności Aleksander Kwaśniewski zawetował 2 8 ustaw samorządu w 1 co więcej tylko w 1 przypadku udało się już partii rządzącej AWS Sowich przełamać weto ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nieszczęść posłów PSL też poparła po pewnych zmianach w ustawie i uchwalenia, czyli ich tak naprawdę 2 8 lat panie profesorze działania motywacje polityczne Aleksander Kwaśniewski doznane tu ustaw to były złe ustalać to było złośliwe za to Adam oranżeria, ale to była bardzo różnie natomiast w znacznej części Kwaśniewski rzeczywiście temu rządowi przeszkadzał, bo się z nim po prostu nie zgadza politycznie bus innego obozu, ale dodajmy także gwoli uczciwości, że także nie wspierał SLD w kampanii, gdy to udana dla SLD mogło trawiaste oczywiście Aleksander Kwaśniewski nie ukrywał, że będzie głosował, ale Sojusz lewicy Demokratycznej ale, żeby czynnie wspierać ten obóz zanikanie to prawda, ale podam pani może 2 przykłady ustaw, które Kwaśniewski zawetował, których już nie udało się później AWS owi Unii wolności przeforsować, a które, by radykalnie zmieniły polską gospodarkę i w ogóle dworzec układ społeczny jedno, bo ustawa reprywatyzacyjna mówi 1 jedyny moment, kiedy już po to, ustawa została już zrobione w parlamencie w nie przeszła w gipsie pozostawał przeszła, gdy przysparza branży zainwestowana w przez Kwaśniewskiego no i w efekcie do dziś już ustawy reprywatyzacyjnej nie będzie nie mamy ale gdyby ona wtedy była uchwalona prawdopodobnie mógł afery reprywatyzacji w Warszawie i jeszcze paru innych tego typu problemów w całej Polsce i druga taka ustawa to była ustawa, która reformować system podatkowy to ukochane dziecko Leszka Balcerowicza i tuż przed sam Aleksander Kwaśniewski później samokrytycznie przyznał, że źle zrobił użytego przez ustawę zawetował, bo prawdopodobnie mielibyśmy dużo nowocześniejszy system podatkowy w pytaniu o efekty dla gospodarki się zawsze jest kwestią sporu, bo to jest budowanie alternatywnej rzeczywistości naturalna nie mógł prostsza i toteż zostało przez przez Kwaśniewskiego zawetowanej stąd tak to ta koalicja AWS Unia wolności rzeczywiście miała problem w olbrzymich z Aleksandrem Kwaśniewskim, skąd się wziął Jerzy Buzek, ale uważamy Mariana Krzaklewskiego, który już tutaj padły pojawił się ojciec zjednoczenia ojciec sukcesu wyborczego Atu nagle premierem zostaje, iż poznały właśnie to jest bardzo ciekawa historia Otóż Marian Krzaklewski wydaje się już w momencie, kiedy AWS zbliża się do zwycięstwa był zapatrzony w kolejne wybory się wybory prezydenckie runął w 200 0 zarażał powtórzyć drogę Aleksandra Kwaśniewskiego w związku z tym uznał, że niebezpiecznie brać stanowisko, na które SO, bo obłożone bardzo dużymi kontrowersjami i łatwo na nim stracić popularności będzie stanowisko Prezesa Rady Ministrów w, więc z tego się uchylić co więcej uchylił się też objęcia stanowiska marszałka Sejmu, który też mógłby zostać w został nim ma Maciej Płażyński, który miał najlepszy wynik wyborczy w już wszystkich kandydatów AWS -u do badań lek. Jerzy Buzek miał znakomitego, a ich aż 1,5 1000 osób na nich zagłosować w tzw. listy krajowej, która jeszcze wtedy istniała, która dawała właśnie szansę, bo kompletnie nieznany w 1 0 8 pojawił to ciągle nieznane szerszej opinii publicznej oraz uznane w samej Solidarności był działaczem Solidarności jeszcze z czasów lat 80 8 1 Międzybórz jedno współprowadzący pierwszy krajowy zjazd Solidarności w mówił w 1 z doradców Krzaklewskiego i na tej zasadzie znalazł się w elitarnym gronie 2 kandydatów na premiera, bo w mieście drugi profesor może z Wrocławia Andrzej Wiśniewski kompletnie dzisiaj zapomniany no i teraz, gdy ktoś zdecydował o tym, oficjalnie wyglądało to tak, że zebrał się klub parlamentarny w USA, więc wszyscy posłowie senatorowie wybrani z listy AWS-u w mojej Krzaklewski przestały tam 2 kandydatów, po czym nastąpiło głosowanie słynny z tego powodu, że w roli urody wystarczyło pudełko po butach przyniesione przez 1 z parlamentarzystów, bo na lokal okoliczność kupił buty, bo ktoś pamiętał PiS może wyciągnąć te buty oraz złu otwór w tym pudełku i tam rzucano też głos, ale najciekawsze jest to, że po zebraniu tych głosów zabrał ze sobą Marian Szczepański zrobiło się liczyć chyba nikt już nie ogłosił wyników głosowania tego stwierdził, że większość zdecydowała, że będzie Jerzy Buzek premier z pudełka powód dokładnie i co więcej tak naprawdę dziś jest tajemnicą Mariana Krzaklewskiego wbił prawdziwy wynik tego głosowania, bo jej skądinąd wiemy, że potencjalny koalicjant, czyli Unii wolności bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że woli Jerzego Buzka w roli szefa koalicyjnego rządu i Andrzeja Wiśniewskiego, który z racji swoich dawnych związków z Solidarnością walczącą, choć jako bardziej prawicowego radykała obu brzegach wiemy był członkiem znacznie bardziej spolegliwy my kompromisowym już dzisiaj jest powszechnie z tego znany w związku z tym poświęci się w tej roli sprawdzą do pewnego momentu, kiedy jednak w stało się jasne, że jest zarządzany z tylnego siedzenia Paris początek Ano właśnie pierwsze rządy po osiemdziesiątym dziewiątym roku, kiedy mamy sterowanie dokładnie tak, bo tak naprawdę Marian Krzaklewski będzie wszystkie kluczowe decyzje przez najbliższe kolejne 3 lata podejmował w tym to najbardziej dla niego fatalną, że będzie kandydatem AWS w wyborach prezydenckich w roku 2000, która jak wiemy, że doprowadzi do klęski nie wygasa kogoś bliskiego, ale całej formacji, którą stworzył, dlaczego tak się stało, że tylko swego dużego sukcesu politycznego nie potrafił przekuć sukces osobiste w man to jest druga tajemnica Mariana Krzaklewskiego i tutaj ten rzecz, którą zaszczepił też przy okazji wyborów w roku 2000 wtedy ją pewnie powtórzy się poszerzyły wyobrazić, że największym zdumieniem zaskoczeniem dla mnie jeszcze patrzy na wynik wyborów 10 07 . roku jest wynik osobisty lidera zwycięskiego ugrupowania w nowo należałoby przypuszczać, że Marian Krzaklewski był w czołówce tych, którzy w skali całego kraju dostali najwięcej głosów, ale we własnym okręgu wyborczym na pewno powinien być numerem jednak pamiętać, że już od dziewięćdziesiątego trzeciego roku zaczyna się ta era lokomotyw wyborczych Andrzej Łaś liderzy otrzymują po kilkadziesiąt tysięcy głosów tymczasem Marian Krzaklewski, który ubiegał się mandat poselski w okręgu katowickim w roku 9 0 tym siódmym zajął w swoim okręgu wyborczym nawet nie i oczyszczenie pierwsze nawet nie drugie dopiero trzecie miejsce po kim po Leszku Balcerowicz czuł z Unii wolności po Barbarze Blidzie zostali de Piero trzeci wynik to był wynik Mariana Krzaklewskiego to jest coś co powinno Marianowi Krzaklewskiego zapalić gigantyczną czerwoną lampę i trzymać go z dala od wszelkich wyborów, który byłby indywidualnym kandydatem z wyborami prezydenckimi na czele liczba bezpośrednich dopłat tymczasem Krzaklewski z tajemniczych powodów wierzą, że to się uda jakoś przełamać w i tu podstawowy błąd co znaczy po prostu Krzaklewski był rzeczywiście beneficjentem zjednoczenia prawicy, ale nie tak naprawdę długiego można powiedzieć architektem, ale w dużym stopniu to wynikało z tego układu strachu przed Olszewskim, o czym wcześniej mówiłem panie osobistych talentów organizacyjnych Krzaklewskiego w on po prostu nie jest tak naprawdę skorzystał na pewnej atmosferze takiego podziału totalnego kryzysu na prawicy i zjednoczenia się pod tą flagą, która wdała się z flagą Solidarności najbardziej oczywistą, a później uwierzył, że skoro to się udało mu się też udać zwycięstwo w wyborach prezydenckich co jak się później okazało było kompletnym nieporozumieniem, bo jej Krzaklewski rzeczywiście znacznie gorzej oceniany od własnego obozu politycznego to już jest często sytuacja, że albo lider jest lepiej oceniana własnej partii albo odwrotnie byłam tu kaskadę wpisuje Jarosława Kaczyńskiego PiS ma znacznie większe poparcie niż Jarosław Kaczyński jako jego lider, który ma duży elektorat negatywny dokładnie to była kadencja pełne czteroletnia do 20 0 1 roku, kiedy to władza wróci wróci w ręce SLD, by jak pani ocenia się w męczą to jest epoka tych 4 wielkich reform, który gościł już zostały totalnie zdemontowane dzisiaj, a więc poza 1 reformą administracyjną ten dziś mamy 1 6 województw ponad 300 powiatów to jest akurat ta 1 reforma, która stała przeprowadzona też pomysły były rozmawia też pójdzie od rządu dziś uważana była niepotrzebna ja uważam, że chciał pozostać przy 4 9 województwach otworzyć w 8 makroregionów, a z dajcie spokój z powiatami no ale co stało się jak się stało ta reforma do dziś lepiej czy gorzej funkcjonuje, a wraz pozostały 3 reforma ma być reforma służby zdrowia oparta na kasach chorych została zdemontowana przez SLD już zaraz po 20 01 roku w tej reformy gimnazjalnej właśnie demontowana przez rząd PiS-u, a więc w Pradze gimnazjum i trzecie reforma reformy emerytalnej ZUS częściowo rozwalona przez rząd Tuska zapewne lada moment i PiS zakończy dziś OFE drugi pas ruchu dokładnie znali no niestety to pokazuje, że tempo, że poza reformą samorządową, bo rzeczywiście to na pewno plusem było z bólem przeciwne wytworzeniu tych tych województw i powiatów, ale nie wątpię należało podnieść samorząd z poziomu wyłącznie gminy do poziomu wyższego to oczywiście rząd Buzka zrobił to jego sukces 1 samorząd się sprawdził ponad gminne natomiast gdy mam wątpliwości czy 3 inne reformy dobrano słusznie może cię oburza się skoncentrować na reformie w sądownictwa może trzeba było się większym stopniu zająć jest n p. kwestiom kwestią administracji Państwowej i skuteczności flotę do dyskusji czy przerodzi się telefon może poza służbą zdrowia z wolą zarabiać, bo coś zrobić problem w tym, że ten pomysł kasami chorych tak naprawdę nie został zweryfikowany, bo zbyt szybko go zlikwidował minister Łapiński z rządu rządu Leszka Millera i czworga powstało NFZ, który jak wiemy nos średniej się sprawdzić w PiS, ale ta druga w USA prowadzi od zwycięstwa do kości 1 polityczna właśnie tak to tarczy to jest coś niesamowitego, bo to jest właściwie jedyny taki przypadek też w dziejach trzeciej RP, że formacja, która wygrywa po 4 latach, że do parlamentu w ogóle nie wchodzi w prawda diet i rząd to spotkało też Unię wolności, chociaż po po 3 latach ewakuowała rządu w 200 0 roku koalicja AWS Unia wolności się rozpadła, ale nic to nic do Unii wolności nie pomogło wyborcy bardzo surowo potraktowali te 2 formacje mam wrażenie, że dlatego, że pod koniec z tym ostatnim okresie, zwłaszcza AWS kompletnie przestał panować nad w roku 20 0 1 z przekazem w mediach bo, choć jeszcze 1 rzecz o rządzie Buzka jest to jedyny rząd, by do tej tezy bronił, który nie przejął mediów publicznych jedynie rząd z powodu nawiasem mówiąc nie niemożności dogadania się z Unią wolności, która się dogadała wcześniej z SLD i kontrolowała miał swoje udziały w mediach publicznych nie chciała tutaj jakby AWS -u dopuść zrozumiano swój błąd serem wcześnie powinnam tego mówić jako dziennikarka kiedyś meczów publicznych już przy okazji reformy emerytalnej, kiedy to za gigantyczne pieniądze trzeba było wykupywać reklamy, żeby opowiadać wydano właśnie tym na czym ta reforma polega taki konflikt z kontrolowaną przez związaną z związanego z prezydentem Kwaśniewskim, by być telewizją publiczną, żeby tą kierował Robert Kwiatkowski sprawił, że rząd rzeczywiście informują o tych reformach przez płatne reklamy w Polsacie nie przez telewizję publiczną to byłby absurd, ale to już zemściło naprzód przy okazji konfliktów rządu Buzka z i wiele RM, które wtedy, że dziś rozkwita to jest rząd Buzka też epoka, w której Samoobrona Leppera rozkwita są słynne blokady dróg którymi rząd bardzo sobie radzi, więc mówiąc krótko to jest okres, w którym z, którym rzeczywiście okazało się, że nie wystarczy wygrać wybory, żeby się utrzymać przy władzy, że trzeba jeszcze umieć zarządzać zmianami, a AWS tworzy bardzo wiele frontów no i to fronty po prostu większości się tanich polega po prostu to jest to jest nauczka dla wszystkich także późniejszych rządów żyje się otworzy zbyt wiele zmian to coś źle kończy i to prawda Mojżesz pełną prawdą uniwersalną, która obowiązuje także 20 1 7 zdecydowanie tak prof. Antoni Dudek rozmawialiśmy o kampanii roku dziewięćdziesiątego siódmego politolog historyk UKS 2 autor książki historia polityczna Polski im 8 9 2 0 15 bardzo dziękuję panie profesorze wczesną godzinę tego wieczora, a państwo również dziękuję, że państwo byli po drugiej stronie spokojnej nocy z okolic dosyć dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA